Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když zhruba před 30 lety dospěla technologie umožňující sekvenování DNA do fase, dovolující rutinní využívání jejích výsledků v kriminalistice, byla logicky uplatněna i na případy osob, které tvrdily, že jsou ve vězení nevinně, protože čin, za který byly odsouzeny, nespáchaly. A ukázalo se, že mnohdy mají pravdu – konkrétně v USA se počet takto rehabilitovaných osob blíží už čtyřem stovkám. To jsou fakta našim čtenářům patrně známá (a pokud náhodou ne, mohou se o neziskové organisaci Innocence Project, která má řadu z těchto případů na svědomí, poučit na Wikipedii).

Česká republika má momentálně velmi podobný problém, který se jmenuje methoda pachové identifikace. Možnost provést komparaci pachové stopy se vzorkem pachu podezřelého znali a využívali už komunističtí vyšetřovatelé; ti ovšem měli dost sebereflexe, aby takto získaným důkazům ponechali neoficiální status (samotná methoda byla až do r. 1990 tajná) a soudy se jejich prostřednictvím přesvědčit ani nepokoušeli: byla to operativní pátrací methoda, způsobilá určit nebo naopak vyloučit možného pachatele, nic víc.

Policie České republiky, jejíž úspěšnost v boji se zločinem i odborná komptence jsou v porovnání s tou komunistickou, přiznejme si, žalostné, methodu pachové identifikace povýšila na regulerní důkazní prostředek, a nebyl by to tento důmyslný sbor, kdyby zároveň nezačal její výsledky v masovém měřítku zneužívat. Pes je totiž vynikající alibi: ponecháme-li stranou zastánce fanatické víry typu Martina Kloubka, že pes se nikdy zmýlit nemůže, nelze nevidět, že je prakticky nemožné prokázat, že pes byl svým psovodem ovlivněn, resp. že nemusí být a limine vycvičen k tomu, aby rozeznával pachy, úplně postačí, když umí poslechnout svého pána a zalehnout nebo zaštěkat u té posice (postu) v řadě pachových konserv, kde to orgány činné v trestním řízení potřebují.

Nefunguje to dokonale: příkladmo u Vlastimila Pechance pes správně na vražedné zbrani pach obviněného neidentifikoval, ač by to policii bylo pomohlo, ale ve většině případů je průběh právě takový: psovod, i když takové informace k ničemu nepotřebuje, dostane zadání, z něhož je zřejmé, co se komparuje a co má pes zjistit (v daném případě uvedením informace, že jde pravděpodobně o vozidlo, kterým byl proveden únos), a voilà, hleďme, hleďme, jaká náhoda, shoda je na světě, a stačilo jen naznačit: my policisté si přece musíme pomáhat!

V žádném jiném oboru vážně a odpovědně provozované lidské činnosti by nic podobného nebylo možné: věda má svá pravidla a kdo by se pokusil presentovat vědecké výsledky založené na podobně konstruovaném experimentu, by sklidil nejvýš výsměch. Policii to ovšem procházelo a přes určité námitky ze strany Ústavního soudu dodnes prochází. Podstatnou otázkou je, jak jí v těchto podvodech zabránit. Odpor z její strany bude jistě velký, vždyť o co jednodušší je usvědčit pachatele tak, že si zařídíme správný výsledek pachové zkoušky – tak jako udělali v našem kroměřížském případě kpt. Němec a nprap. Křápek – než hledat validní důkazy a pátrat po skutečných pachatelích. A nelze pochybovat o tom, že za ní budou v jednom šiku stát státní zástupci i soudci, protože ti by museli připustit, že se roky mýlili, nechali sebou manipulovat a jako na běžícím pásu posílali do vězení nevinné lidi: přiznat, že naletěli policejním šarlatántům, by bylo příliš pokořující.

Domníváme se, že klíčem je publicita: pokud aspoň část novinářů pochopí, o jak hluboký a společensky významný problém se jedná, je zde určitá šance, že se podaří vzbudit zájem veřejnosti. Svět není arci Minority Report a myslet si, že se někdy podaří dostat do vězení podvodníka Martina Kloubka, který policii poskytoval svým pseudovědeckým blábolením krytí a má proto nyní na svědomí řadu zničených lidských osudů, by svědčilo o povážlivém nedostatku reflexe reality. Spokojme se proto s tím, že by měl každý, kdo byl odsouzen výhradně nebo z velké části na základě výsledku methody pachové identifikace, dostat právo na nový proces.

Komentáře   

-1 # Ema 2018-06-10 17:19
Tento víkend policie slavně oznámila, že v bytě Petry Kvitové našla pachové stopy obviněného z jejího přepadení. Takže snadné tuhle metodu opustit nebude.
0 # 1ac0 2018-06-11 12:30
chcela najst tak nasla...
0 # Aleš 2018-06-11 12:52
To mě taky zrovna pobavilo. Po roce a půl .. ještě furt tam byl cítit.
+1 # Michal 2018-06-10 17:22
Obecně každá dlouhodobě nereplikovatelná metoda by neměla být jako důkaz vůbec připuštěna, toto je šílené :(
+1 # honza 2018-06-10 23:46
Souhlasím, chce to publicitu, aby bylo všeobecně známo, jak se pachová identifikace provádí. Myslím, že každý, kdo byť jen z dálky přičichl k (exaktní) vědě, pochopí, že je to metoda přímo konstruovaná pro generování důkazů na zakázku.
+2 # Miloslav Ponkrác 2018-06-11 06:33
Já bych jen opravil: Právě slepá víra ve vědu, ve znalce, ve vědecké důkazy - vede přesně k tomuto šarlatánství. Právě to, že skutečně nikdo po vědcích nepožadoval důkazy, stačilo se zaštítit akademickým titulem vedlo k tomu, že vědci (a znalci a podobní) zvlčili natolik, že už má Tomášovi Pecinovi i obžalovaným stačit toliko a pouze slovo vědce či znalce - a víc není potřeba.

Následující věta je výrazem neskutenčé naivity autora: "V žádném jiném oboru vážně a odpovědně provozované lidské činnosti by nic podobného nebylo možné: věda má svá pravidla a kdo by se pokusil presentovat vědecké výsledky založené na podobně konstruovaném experimentu, by sklidil nejvýš výsměch."

Jak myslíte, že je vědecky prokazováno globální oteplování? Genderové vědy? A mnoho dalšího? Nebo důkaz o tom, že homosexualita je vrozená, což nebylo nikdy vědecky prokázáno, ale politicky se to hodí.

Jak je možné, že za nacistického řádění Němců obrovská řada vědců pracovala a přinášela důkazy o nadřazeno árijské rasy? Jak je možné, že za komunismu obrovská řada vědců přinášela důkazy o tom, že veškerá věda vychází z marxismu-leninismu. A že v marxismu-leninismu jsou veškeré přírodní zákony jaksi vnitřně obsaženy?

A v dnešní době vědci ochotně dokazují, že bílý muž je rasista, který může za všechno zlo. Genderoví vědci budou ochotně nalézat další a další zdroje utlačování žen. A potvrdí, že muž a žena jsou jen falešný sociální konstrukt sloužící ke zotročování žen, a ještě to vědecky stvrdí celá skvadra zvučných jmen.

Věda se opírá o velice mnoho tvrzení na vodě. Například, že při rozpadu radioaktivního uhlíku, který jsme pozorovali možná rok - že víme jak se bude rozpadat i po dobu miliónů let a neobjeví se tam členy polynomů vyššího řádu. Nebo že v celém vesmíru platí stejné fyzikální zákony. Nebo že se život vyvinul evolucí. --- Nic z toho nemá vědecký důkaz.
0 # gogo 2018-06-11 08:06
U těch rozpadů je to snad jinak, ne? Samozřejmě, že víme, že naše fyzikální modely JSOU ŠPATNĚ, protože holt ještě nemáme teorii všeho. Ale pro běžný fyzikální život mimo extrémy jsou ty modely fundamentálních dějů, a to včetně rozpadů, velmi přesné. Bída je to pak samozřejmě u komplexních systémů, když jsou daleko od rovnovážných stavů.
+2 # Tomáš Pecina 2018-06-11 08:08
Jenže u MPI to vypadá, jako že bychom měli výsledek, že 25 ze 40 radioaktivních prvků se rozpadá lineárně, a zobecnili to na všechny a nezabývali se otázkou, jak se rozpadá těch 15.
0 # Blueberry 2018-06-11 11:36
To právě vůbec nevíme, jak moc jsou přesné. Metoda datování podle rozpadu izotopů uhlíku je v krátkém časovém úseku velmi nepřesná (což ji činí zcela nezpůsobilou např. pro stanovení času vraždy). A to, jak přesnou je v řádech milionů let, nelze prokázat experimentálně, protože by to vyžadovalo experiment trvající miliony let ;) Pokud tuto metodu přesto považujeme za přesvědčivou, je to dáno tím, že stojí na přesvědčivé teorii, její výsledky korespondují s výsledky stanovenými jinými metodami atd.
0 # Tomáš Pecina 2018-06-11 18:18
Citace:
což ji činí zcela nezpůsobilou např. pro stanovení času vraždy
Proč myslíte? K vraždě došlo 16.04.2018 ±50 let.
+1 # Blueberry 2018-06-11 21:20
To jako že "obžalovanému je kladeno za vinu, že v blíže neurčené době mezi 16. dubnem 1968 a 15. dubnem 2068 spáchal ten-a-ten zločin"?
V tom případě mohu být klidný, protože na většinu doby, v níž k vraždě došlo, mám neprůstřelné alibi spočívající v mé fyzické neexistenci.
+1 # Miloslav Ponkrác 2018-06-12 03:35
Obžalovaný, co jste dělal v průniku časů 16.04.2018 ±50 let a vašeho života? Existuje někdo, kdo může potvrdit každou minutu vašeho života, kterou zde uvádíte?
+1 # Miloslav Ponkrác 2018-06-11 18:28
Blueberry: To, že jí považujeme za přesvědčivou teorii je dáno mizernou matematickou erudicí paleontologů.

Vždy mě nepřestává fascinovat, že matematické, fyzikální a technické modely jendoduchých strojů jsou asi tisíckrát složitější - než mají psychologové, sociologové a další pro mnohem komplexnější lidskou psychiku. Čím to asi bude? Určitě ne tím, že třeba automobilový motor je miliónkrát složitější než člověk - jeho tělo a psychika. Je to tím, že psychologové, sociologové, lékaři a další velice vaří z vody, když mají používat matematiku a fyziku.

A právě neznalosti exaktních oborů (matematiky, fyziky, ...) v drtivé většině vědeckých oborů přinášejí mnohem více šarlatánství a špatných vědeckých závěrů - než cokoli jiného.

Představte si třeba to, že když chcete opravovat elektorniku, potřebujete mnohem větší znalosti matematiky a fyziky - než když chcete být lékařem a "opravovat" nepoměrně složitější lidské tělo. To mě neustále udivuje. Jako kdyby na opravu jednoduchých strojů byla potřeba matematika, fyzika a znalosti přírodních zákonů. A na opravu daleko složitějšího lidského těla potřebujete humanitní obor - možná umět vykládat Hegela či Kierkegaarda více než znalost matematiky, fyziky a přírodních zákonů.
0 # honza 2018-06-11 23:22
Pokud elektroniku opravujete stylem "vyměním kartu za kartu", nepotřebujete skoro žádné znalosti. A drtivá většina lékařů dělá přesně toto. Používají hotové léky, předepsané postupy a podobně. A na rozdíl od elektroniky má tělo živočicha ještě jednu podstatnou vlastnost - velmi účinný samoopravovací mechanismus.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-06-12 03:08
honza: Proč se tedy elektronika neučí jako humanitní předmět tak jako lékařství. Proč se na lektroučilištích a elektroškolách neučí ten Kant, Heidegger a další jako u lékařů, psychologů a sociologů?

Elektronika/program může mít také samoopravovací schopnost. To není vlastnost živočichů, to je prostý způsob designu. Jak myslíte, že jsou konstruovány řídící systémy raket, které jsou neustále poškozovány či narušovány vysoce energetickými částicemi z kosmu? Kdyby neměly určitou samoopravovací schopnost, tak ta raketa skončí kousek nad zemí. Družice někam k Plutu nebo k Marsu by se bez samoopravovacích mechanismů vůbec nedaly realizovat.

Pořád cítím, že je něco špatně. Buď v pojetí a přípravě lékařů, nebo v přípravě a pojetí techniků, kteří by měli být také humanitní větev a podle toho jim servírováno učivo.

Nicméně gró mého předchozího příspěvku je, že není třeba z vědců dělat to, že závěry jsou pečlivě vědecky uvážené. V drtivé většině oborů hrají větší roli mizerné matematické, fyzikální a jiné erudice. Proto paleontologům nevadí šílené extrapolace v časování - neboť jsou neznalí matematiky. Hledat v tom nějaké uvážení je vyrábění svatých person kde nejsou.
0 # Jarda 2018-06-16 11:51
Protože do té elektroniky, i do toho programu musí někdo ty samoopravné funkce vložit. A jsme na začátku.
A technici a spol. humanitní větve nepotřebují. Většina z nich to humanitní vzdělání má. Chyba je na druhé straně.
+1 # gogo 2018-06-12 08:02
Vy jste už někde viděl (kromě Posla z Liptákova), aby se pro kriminální práci používala radiouhlíková metoda?
Poločas rozpadu C14 je asi 5700 let. Takže se očividně nebude hodit na škály pod 1000 a nad 100 000 let.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-06-12 17:43
Gogo: Ono by nic nebránilo testovat i mnohem mladší (a také se touto metodou zkoumají) vzorky. Nicméně celá metoda radioaktivního uhlíku leží na vodě třeba už jen proto, že třeba zkoušky jaderných zbraní ve 20. století prudce zahýbaly s množstvím izotopů v přírodě - a pak radiouhlíková metoda dává koniny u mladých vzorků.
0 # Neocon 2018-06-12 18:19
Mate tuseni, jak dlouho je nebezpecne zit (pit vodu, zeleninu, ovoce, maso z kravy atd.) na uzemi/oblasti, kde probihali v letech 51-61 kazdy tyden, jak jste zminil, zkousky jadernych zbrani?
+1 # Tomáš Pecina 2018-06-13 06:34
Na tohle je velmi složité odpovědět, protože nelze exaktně stanovit, co znamená "nebezpečný". V případě mutagenních risik se risiko přičítá k tomu pozadí, které existuje imanentně, takže můžete stejně dobře říct, že nebezpečné je sníst banán (banány se v těchto případech používají jako referenční objekt) nebo podstoupit roentgenové vyšetření plic, protože když budete mít dostatečně velký počet jedinců, najde se tam jeden takový, kterému právě tento banán/roentgen způsobil nádorové onemocnění.
0 # Neocon 2018-06-13 13:28
No, aby jste tomu rozumnel. Svagr bydli v St. George, Utah, kteremu se rika(lo) hlavni Mesto Cancer v US, protoze v letech 51-61 kousek v NV probihaly nuklearni testy. A jelikoz Vegas bylo uz tehdy vice obydlene, udelali to ty ignoranti (Fed gvt.)v momente, kdy foukal vitr smerem na St. George a Cedar.

My jsme tam ted byli, jiz po nekolikate, na tyden a chteli bychom tam koupit dum, protoze to je asi nejhezci Mesto v US. (pocasi, poloha, Nar.Parky v dosahu, geographicke slozeni obyvatel, kriminalita atd.atd.).

Moje oficialni info bylo, ze Cancer a vyssi umrtonost tam skoncila na konci 80tych let, ale kdyz jsem se bavil minuly tydne s mistnima, tak ty to vidi jinak. Dale po shlednuti brutalniho dokumentu:

www.youtube.com/watch?v=bhzwYAqNEd4

jim asi davam za pravdu.
Jenze nemuzu dohledat nikde realitu-tedy myslite si, ze za tech skoro 60 let slysi lide travu rust, nebo ze to je stale nebezpecne? Omlouvam se, ale vazne jsem odpovedet nikde na online nedohledal a Fed.Govt rika, ze uz je to davno (z pudy, vody, zvirat, zeleniny apod.), davno pryc.

Diky moc.
0 # Neocon 2018-06-13 15:36
Tedy, jestli chapu co jste napsal dobre, vazne se v tom moc nevyznam-NEexistuje v 21stoleti zadna tabulka, ktera by rekla:
vzhledem ke stovkam pokusu, ale byla tam relativne velka vzdalenost, posledni den, kdy byla puda a okoli kontaminovane, tedy hrozilo zvysene riziko nadoru, je napr. 22 let od posledniho pokusu. Nic takoveho neni?
+1 # Miloslav Ponkrác 2018-06-13 16:03
V Saint George byly při jaderném pokusu uvolněny zejména tyto izotopy:

Cesium 137 - poločas rozpadu 30 let
Jód 131 - poločas rozpadu 8 dní
Stroncium 90 - poločas rozpadu 28 let
Vápník 14 - poločas rozpadu 5700 let
Zirkon 95 - poločas rozpadu 64 dní

Takže jód a zirkon si můžete škrtnout, jejich poločasy rozpadu už je zlikvidovaly.

Cesium tělo zpracovává podobnými biochemickými cestami jako draslík, stroncium jako vápník.

Takže rakovina štítné žlázy je pasé, rakovina kostí je stále na pořadu dne. Od doby výbuchu se cca 3/4 radioaktivity rozpadlo, 1/4 zůstala. Pokud nebyla radioaktivita vyčištěna z území jinak.
0 # Neocon 2018-06-13 16:14
Ne, nebyla vycistena nijak. Jde o to, ze Govt. lhal tenkrat a muze lhat i ted. Naopak mistni muzou dostat $50K jednorazove odskodneni, tudiz je v jejich zajmu, vse svadet na pokusy. (Viz. Joh Wayne, ktery tam natacel, pulka stabu skutecne umrela na rakovinu, doslova pulka, ale zapomina se, ze Jtreba W kouril 100 cigaret/denne), tudiz ten duvod nemusi byt nataceni v dobe pokusu).

Takze s Vaseho pohledu to tam neni tak uplne bezpecne, mysleno zit, treba jen par tydnu v roce?

Diky.
+1 # Miloslav Ponkrác 2018-06-14 01:14
To záleží, kolik tam bylo radioaktivity na začátku. Když si odečtete rakoviny štítné žlázy, kterých muselo být hodně na začátku, tak zbytek podělte čtyřma.

Pokud nechají vybouchnout v Nevadě atomovou bombu o 32 kilotunách TNT (na Nagasaki pustili atomovou bombu o 22 kilotunách TNT) a vítr to odnese na Saint George, kde obyvatelé cítí kovovou chuť vzduchu, následně pomře polovina komparsu filmu, a nakonec se pětinásobně zvýší rakoviny - tak bych to nebral na lehkou váhu.

Já bych to nepovažoval za bezpečné dříve než ve 22. století.

Můžete si to změřit sám. Sežeňte si měřič radioaktivity - ty nebezpečné izotopy jsou především beta a méně gama zářiče. Vezměte si nějaké materiály, do kterých se radioaktivita koncentruje - houby z lesa, divoká prasata, atd. a měřte. To je jediná objektivní informace, kterou můžete dostat.

Naši čeští vědci také zdatně lhali a stále lžou o Fukušimě a nelze jim věřit v podstatě ani slovo. Japonci lhali ještě mnohem více, v podstatě japonské lži donutily mnoho států, aby do Fukušimy poslaly své vědce a zjistily tak skutečný stav věci. Za komunistů se zdatně lhalo o Černobylu, byť v komunistickém systému to tak nějak člověk čekal.

Podle úrovně radioaktivity je to buď ok na pár týdnů v roce nebo ne.
0 # Neocon 2018-06-14 02:14
"a nakonec se pětinásobně zvýší rakoviny - tak bych to nebral na lehkou váhu." "Já bych to nepovažoval za bezpečné dříve než ve 22. století."

Jo, vidim to podobne.

Ja mluvil se zenskou, rocnik 1945, origin z Cedar City, ktera mi vypravela, jak prerusili vyucovani, a nahnali deti ven koukat na mrak a vsichni meli v puse, tak jak pisete, ten kovovy pocit.-vzala si sveho spoluzaka, skolni lasku, umrel ve 41 letech.

Mormonka uz se nikdy znovu nevdala, ale nejvtipnejsi na tom je, ze uz pred 5ti lety byla jedina na zivu z 28 lidi sve tridy.
(Pokud vsichni byli rocnik 45, coz byli a uz v 2013 byla jedina zijici, tak to je tezce, tezce pod prumerem)

"Pokud nechají vybouchnout v Nevadě atomovou bombu o 32 kilotunách TNT "

Kdyby jednu, oficialne 125, neoficialne dle krateru, ktere jsou videt ze satelitu, jich bylo 3x tolik.

No a ted ta dulezita vec- a to je to, co me nedava smysl-radioaktivita tam je v norme, oficialne dle mereni.
(Coz ovsem neznamena, ze to, co je ok nekde na povrchu v pisku v South Canon, je dobry pro zivot (co voda, kterou tam budete pit a koupat se v ni atd.atd.).

Je to skoda, protoze to je neopakovatelny misto-ale asi na to chciju, ne kvuli sobe, ale detem-take to vidim, jako Vy, jeste na nejmene 100 let.

Diky za info
0 # Neocon 2018-06-16 17:51
Jen pro doplneni, p. Ponkrac, tezko uveritelna vec:

qz.com/.../...
0 # Martin 2018-06-25 17:18
Cituji Miloslav Ponkrác:
Nicméně celá metoda radioaktivního uhlíku leží na vodě třeba už jen proto, že třeba zkoušky jaderných zbraní ve 20. století prudce zahýbaly s množstvím izotopů v přírodě - a pak radiouhlíková metoda dává koniny u mladých vzorků.

Nedává, metoda závisí jen na koncentraci radioaktivního izotopu uhlíku C14 v atmosférickém CO_2 a ta je známá. Navíc kdyby na ní měly vliv jaderné zbraně (což nemají), tak by se vědělo jak a bylo by možné jejich efekt odečíst.
0 # Blueberry 2018-06-11 11:21
Věda samozřejmě nemůže žádnou tezi zcela spolehlivě a neprůstřelně potvrdit ani vyvrátit. Už proto, že podstatou vědy je právo zpochybnit cokoli. Na druhou stranu značná část civilizačních výdobytků stojí na tom, že vycházíme z tezí, které uspokojivě obstály ve verifikačním procesu. Jaká má být míra oné "uspokojivosti" a čím ji poměřovat, to se může lišit případ od případu. Všeobecně však vládne konsenzus, že jednou ze základních podmínek verifikace je, aby výsledky metodicky správně prováděných experimentů (lze-li v daném případě takové experimenty provést) byly s posuzovanou tezí v souladu v míře výrazně překračující statistickou pravděpodobnost.

V trestním právu je požadovaná míra "uspokojivosti" specifikována § 2 odst. 5 OSŘ, tedy tak, že nesmí připouštět "důvodné pochybnosti". Soud by se tedy měl zabývat otázkou, zda použití metody, která při správné aplikaci vykázala 30% chybovost, lze považovat za důvod k pochybnosti o správnosti zjištění touto metodou učiněných. Pokud dojde k závěru, že ano, neměl by k takovému důkazu přihlížet. Otázku případného kárného či trestního stíhání policistů a státních zástupců, kteří takovou žalobu vůbec předložili, ponechávám prozatím stranou - povinnost postupovat podle § 2 odst. 5 OSŘ se totiž vztahuje i na ně.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-06-11 18:19
Blueberry: A už tu máme nejistotu na druhou.

Věda sama o sobě nemůže zaručit pravdivost svých tvrzení. Vědecké metody neumožňují zjistit s jistotou pravdu, žádnou takovou vědeckou metodu věda nemá. Je to tedy spíše náhoda: Jak velká nejistota vědeckých experimentů spolu s politickými tlaky (příklady viz výše v mém příspěvku) a finančními tlaky (granty, a potřeba vědců si vydělávat) plus vyjádření uznávaných vědeckých autorit - co provede za "vědecký" závěr.

Nicméně věda se bere jako něco, co se nesmí zpochybňovat. Když se někde objeví nějaký akademik, tak má prostě pravdu i kdyby jí neměl. Soudy postupují stejně - věda má vždy pravdu.

Oproti tomu právní řád připouští další nejistotu oproti vědě a vědeckým metodám. To je nejistota na druhou. Věda není jistá ve svých závěrech, a ještě právo povoluje další nejistoty navíc.

Takže u metody pachové identifikace prostě stačí, když nějaký otitulovaný prohlásí, že je to správná metoda. Jenže vědci jsou jen lidi - někteří jsou morální, jiní nemorální. Někteří jsou neúplatní, jiní úplatní.
0 # Martin 2018-06-25 17:29
Cituji Miloslav Ponkrác:
Věda sama o sobě nemůže zaručit pravdivost svých tvrzení.

Ve smyslu stoprocentní záruky pravdivosti ne. Ale také se tak netváří a nepředstírá, že by taková byla.
Vyjadřuji se k přírodovědě ovšem, v matematice to totiž máte jinak. Tam pokud tvrzení dokážete, můžete si být stoprocentně jist, že platí a naopak, stačí jediný protipříklad a stoprocentně víme, že tvrzení neplatí.
Cituji Miloslav Ponkrác:
Nicméně věda se bere jako něco, co se nesmí zpochybňovat.

Pokud to tak někdo bere, tak se mýlí, ve vědě se zpochybňuje a neustále znovu ověřuje nesrovnatelně intenzivněji, než v jakékoliv jiné oblasti.
0 # y, 2018-06-11 20:42
Pane Ponkraci, ja se nechci s vami hadat, ale ten vas posledni odstavec neni uplne pravdivy.
Nechci se moc poustet do podrobnosti, zejmena kvuli tomu, ze to v hlave nemam vsechno uplne srovnane, i kdyz to tema (kvuli svemu zamestnani) sleduji. Ale principem vedy (ne cargo-vedy nebo vedy jako kultu) je pochybovat o svych tvrzeni. Funguje to (melo by to fungovat) tak, ze nekdo zformuluje teorii, ktera vysvetluje nejaky jev a pak se snazi tuto teorii vyvratit. Takze vsechny teorie, co jsou, jsou (mely by byt) povazovany jen za docasne. Tvorba teorii, jejichz inherentni soucasti neni moznost jak ji vyvratit, neni soucasti vedy, nybrz nabozenstvi (a vedeckych cargo-kultu).
Podle mne (jak ja tomu rozumim) je vysvetleni jevu ("dukaz") jen prvnim kruckem. Pak ma nasledovat predikce noveho jevu a snaha o vyvraceni teorie tim, ze se provede mereni/experiment, ktery predikovany jev vyvrati.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-06-12 03:23
y: Pokud tedy všechna vědecká tvrzení by měla být považována za dočasná - pak věda nemůže nijak zaručit pravdivost svých tvrzení. A to opravdu nemůže. Věda a vědecká metodologie nemá k dispozici ani jediný nástroj ani jediný prostředek, kterým by mohla s jistotou říci, že je něco pravdivé.

Neexistuje jediné vědecké tvrzení, které by nestálo na vodě - buď přímo, nebo ve svých předpokladech. Tak to je, bylo a bude.

Exaktní vědy jako je matematika či fyzika to nezastírají. Takže přímo v odborných knihách máte uvedeny na začátku každé teorie/modelu axiomy, tedy tvrzení, která jsou vycucaná z prstu, ale jsou z určitých důvodů považovány za možné (například vznikly intuicí, zkušeností, pocitem výzkumníka - samé šarlatánské způsoby :-)). Všechny vědecké závěry jsou pak přímo či nepřímo logicky odvozeny od těchto axiomů, případně ověřeny experimentálně (ovšem vědecká metodologie vůbec neumožňuje provést vědecký experiment bez nejistoty správnosti závěru).

Humanitní vědy se většinou snaží zastřít, že na začátku všech vědeckých tvrzení jsou axiomy ležící na vodě. Kamuflují to tím, že uvedou autora a citaci daného axiomu - a tím už to podle nich na vodě neleží, protože citují zdroj tvrzení (ale tvrzení nějakého vědce ještě neznamená, že je to přírodní zákon).

Problém je, že vědci uměli kdysi pochybovat (neboť si byli vědomi toho co píši výše), ale dnes už je si akademická a vědecké obce naprosto sebejistá, že znají pravdu, a že věda se absolutně nemýlí. Tedy, že věda zná absolutní pravdu vždy a všude. A to je ten nezdravý stav.
0 # Martin 2018-06-25 17:11
Cituji Miloslav Ponkrác:

Věda se opírá o velice mnoho tvrzení na vodě. Například, že při rozpadu radioaktivního uhlíku, který jsme pozorovali možná rok - že víme jak se bude rozpadat i po dobu miliónů let a neobjeví se tam členy polynomů vyššího řádu.

To je logicky chybná úvaha, jelikož koncentrace radioaktivních atomů klesá podle exponenciální funkce, která, jak známo, obsahuje členy polynomů všech řádů. A výpočet můžete provést přesně podle ní, nikoliv ho aproximovat polynomem konečného stupně, čímž byste samozřejmě chybu do výpočtu vnesl. Navíc pro tu exponenciální funkci jsou i teoretické důvody. Vyjde z požadavku, že rozpadová rychlost závisí pouze na koncentraci, neboli že jádro nemá žádné vnitřní stavy, které by si pamatovaly, co se s jádrem dělo před tím a měnily pravděpodobnost rozpadu. Pak dostanete rovnici s exponenciálním řešením a žádná jiná funkce není možná. úvahy, jestli jsme to změřili správně, padají, jelikož nejde o fenomenologickou teorii.
Cituji Miloslav Ponkrác:
Nic z toho nemá vědecký důkaz.

Předchozí uvedené je právě ten důkaz (jako řešení rozpadové diferenciální rovnice).
0 # Francis Bacon 2018-06-11 14:34
Možná by to chtělo nějakou konferenci uspořádat, tiskovou zprávu vydat, nebo tak něco? Ať o tom media napíší.
0 # KH 2018-06-11 23:09
A ktera media mate na mysli? Ta systemova nebo alternativu?
-2 # Mirek Vorlický 2018-06-12 09:44
Dovolím si jen malou poznámku k poslednímu odstavci příspěvku pana Peciny:
Ano, jistě je zásadní, aby se veřejnost - a to hlavně laická - začala zajímat o soudní řízení; chodit k soudu a domáhat se, aby veškerá řízení (až na jen opravdové výjimky) byla veřejná a veřejnosti přístupná - je-li soudní síň malá, musí se najít větší, i za cenu, že se soudní řízení bude konat třeba ve sportovní hale.
Avšak vinu za případné zničení lidského osudu nenese český znalec - ten by se špatným svědectvím měl v očích veřejnosti a moci soudní pouze znemožnit, a učinit tak neschopným pro další svědectví (i když v česku se tomu asi říká dokazování?!) a sedět byl měl jít jen v případě, že svědčí křivě (ne proto, že je blbý) - ale ten český soudce, který odsoudil.
0 # Karel Kubík 2018-06-14 12:28
Ohledně pachové identifikace se psalo i v případě anarchisty Petra Wohlmutha, který byl vyšetřován kvůli údajnému napadení komunisty Jiřího Svobody. Předpokládám, že to tom víte, ostatní čtenáře by to ale mohlo také zajímat

Odkaz na článek zpravy.idnes.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)