Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ne, neschválím, ode mě to razítko prostě nedostanete! pravil úsečně úředník Botička starostovi Rumpálovi, který, vystav frontu u okénka, přišel konečně na řadu. Rumpál věděl, že se svým podřízeným nic nezmůže, město prostě to krásnou novou osmipatrovou železobetonovou budovu uprostřed renesančního náměstí nepostaví, i kdyby se na hlavu stavělo. Jeho úředníci jsou nezávislí a on, pouhý starosta, s nimi nepohne. A je to tak dobře, pomyslel si Rumpál spokojeně, a již přemýšlel, jak vysokou mimořádnou odměnou Botičkovi za nestranné a spravedlivé rozhodování na konci měsíce napíše.

Takhle nějak to teď bude vypadat všude, an náš moudrý parlament, prozatím svou dolní komorou, vyslovil souhlas s legislativní předlohou zastupitelstva Pardubického kraje, jež učiní přítrž řádění všech zpupníků a zpupnic, kteří dosavad ve správním řízení drze namítali, že zaměstnanec obce nebo kraje není způsobilý z důvodu systémové podjatosti nestranně rozhodovat v řízeních, kde je příslušný územní samosprávný celek účastníkem, a nestačilo jim, že jim tuto nehoráznost opakovaně vyvrátil Nejvyšší správní soud.

Komentáře   

0 # Tomáš Krystlík 2018-06-20 10:37
To je sice krásné, prosadí-li se to, bude to jak na Západě, kde nadřízený nesmí mluvit podřízenému úředníku do jeho rozhodnutí. Všechny strany se ale mohou obrátit ke správnímu soudu. Ten bezodkladně rozhodnout a úřadu přikáže změnit rozhodnutí do 10 pracovních dní (v Německu) pod vysokými pokutami (tuším až 200 000 €).

Jenže ČR nemá správní soudy, jen správní senáty a těm trvá vydat rozhodnutí i několik let.
0 # gogo 2018-06-20 10:58
Bylo by zajímavé si představit obě varianty. Nicméně si myslím, že příčina je někde o kousek jinde. Úředník by přece neměl rozhodovat na základě svého názoru nebo přání. Tedy ani na základě přání nebo názoru kohokoliv jiného.
Jeho úkolem, jak to chápu já, je objektivně (a přezkoumatelně) vyhodnotit situaci a zjištěný stav úředně potvrdit, nebo na jeho základě vydat rozhodnutí.
Problémem tedy bude spíše velká nejistota ve vyhodnocování a velký prostor v rozhodování, které se asi blíží více svévoli než neutrálnímu a přezkoumatelnému procesu.
Čím blíž bude úředník v běžných případech roli sice inteligentního, ale přesto jakéhosi automatu a dále od pozice "jeho vysokoblahorodí", tím méně budeme muset řešit korupci , nekonsistentnost rozhodnutí a vlivy zájmových skupin.

Nevím, jak to mají v Německu, ale jejich reálný ultrabordel v posledních letech není zrovna příkladem hodným následování.
+1 # Mirek Vorlický 2018-06-20 11:54
Jsem si jist, že se Němci se situací dobře vyrovnají, protože - zase jsem si jist, že - mají státní systém, který jim to ve finále umožní; byť teď je - zase jistě - vystaven mimořádnému tlaku.

Co se týče česka - tak aspoň teoreticky, nebo prostě jen nějak - ten systém/nesystém, který zde máme, není nepodobný německému. Asi před 15 lety jsem žádal o nový český pas. Vrátil jsem úřednici ve stejnou dobu starý. Výsledek byl, že mi úřednice (stejná) pak odmítla nový pas vydat, protože jsem neměl v tu dobu jiný český doklad totožnosti. Nebyl jsem s takovou situací srozuměn (i jsem jí škodolibě navrhl ať mi na chvíli půjčí ten nový, já se jím prokáži, a ona potom, mi ten pas může vydat!!), ale nedala. Musel přijít tajemník s právničkou úřadu. Myslel jsem, že řekne úřednici ať mi pas, třeba proti podpisu, dá. Omyl! To prý on nesmí, ale pas ona musela dát jemu, on mi ho proti podpisu v přítomnosti právničky - v jiné kanceláři - předal. Pak jsem ještě musel podepsat, že ten můj první podpis je můj podpis!!! Asi on a právnička ze mne měli strach a chtěli se sichrovat (nebo sychrovat?).
Co se týče soudů, tak si myslím - po letech přemýšlení - že to, co tu máme, ve skutečnosti žádné soudy nejsou. Jsou to jen jakési státní orgány, které si na soudy hrají. Ústavní soud si ani na to nehraje.
0 # Tomáš Krystlík 2018-06-20 12:47
Obdobné jsem zažil i já, pane Vorlický! Coby svědek. Jedné známé z Porúří, která tam dlí na cz-pas, jí byl tento v autobusu v ČR ukraden. Vyřídila si nový v místě posledního bydliště v Liberci na základě křestního listu, který měla náhodou s sebou. K vydání jsem ji odvezl z Prahy do Liberce vozem. Úřednice hodlala vydat jí pas jedině proti občance, snad ani netušíc, že když člověk bydlí v cizině cz-občanský průkaz nemá (dnes v souladu s EU změněno i v ČR - vydávají se občanky i bydlícím v cizině s tím, že nemají v ČR bydliště). Nechtěla pochopit, že když se podívá na fotografii do pasu, uvidí, že před ní stojí majitelka nového pasu. Musela přijít vedoucí, bez kritických poznámek z mé strany se to neobešlo.
+1 # Tomáš Krystlík 2018-06-20 12:38
Gogo, existují přece nějaké předpisy, podle kterých má úředník rozhodovat a ne podle své vlastní tvořivosti!
0 # gogo 2018-06-20 13:32
Kdyby to tak fungovalo spolehlivě, nebyl by prostor ani pro korupci, ani pro ovlivňování. Očividně to proto takto nefunguje a bylo by asi namístě zanalyzovat dostatek případů, které se očividně vymykají normě. Zda úředník porušil předpis, nebo je předpis tak špatně napsaný, že podle něj není možné rozumně postupovat.

Já ale nechci démonizovat ani tu úřednickou improvizaci, pokud je v souladu se zdravým rozumem, kulturou a odpovídá všeobecnému pojetí spravedlnosti.

Vezměme například takovou citlivou oblast, jakou je nabývání práva vlastnit zbraň. V ČR s tím není problém, protože jsou jasná pravidla a opustilo se bolševické posuzování oprávněnosti komisí, někdy i vícestupňové. Takže u nás OK, kdežto v takové Francii když žádal redaktor Charlie Hebdo o povolení k nošení (on sám byl sportovní střelec a pistoli měl uzamčenou ve sportovním klubu), tak mu úředníci řekli, že to nepotřebuje a že od toho je policie. Za pár dní byl jak řešeto .. tedy multikulturně obohacen.
V Německu zase tyhle komise projíždějí seznamy držitelů zbraní a srovnávají je se seznamy těch, kteří se nevyjadřují konformně s aktuálním režimní propagandou. Těm pod různými záminkami pak zbraně odebírají právě díky gumovým zákonům a možnosti politického vlivu na výklad předpisu.
Policie pořádá razie na lidi na základě jejich textů na FB - něco, co kdyby se dělo v Rusku, budou toho plné noviny.

Proto říkám, že práce zákonodárců by měla spočívat v tvorbě konsistentního a jednoznačně interpretovatelného systému regulí. A nikoliv flikování a vymýšlení specialit na zakázku. A je potřeba říci, že těch 80 procent legislativy, co se prožene přes naši sněmovnu, bývá hnůj pocházející z Brusele.
Tedy nemá cenu se koncentrovat primárně na boj s důsledky bordelu u přepážek, nýbrž hlídat vstupní rouru, kudy legislativní kejda do země přitéká.
Dobře to řekl nedávno Klaus jr. v reakci na Tulamora Kalouska.
+1 # Tomáš Pecina 2018-06-20 15:03
Toto není vůbec jednoduchý problém. Oddělit státní správu od samosprávy tak, aby úředník ráno nerozhodoval o stavebním povolení pro město a odpoledne starosta o mimořádné odměně pro úředníka, je ideál, který se zatím nepodařilo zcela naplnit. Mělo to vyřešit zřízení institutu tajemníka úřadu, ale v praxi se ukazuje, že obce, a to nejen ty malé, které tajemníka nemají, dokážou na své úředníky vyvinout dost vlivu, aby si zvláštní zacházení ve správních řízeních vydobyly.

Nejlegračnější na tom je, že pokud se rozhoduje o starostově vlastním domě, pak správní úřady podjatost většinou (ne vždy) uznávají, ale pokud jde o účastníka-obec, pak podjatý není. Což znamená, že starosta má mít jiný vztah k něčemu, kde je zainteresován osobně, a k něčemu, kde je "pouhým" statutárním zástupcem: tam je mu to jedno.
+1 # gogo 2018-06-20 15:32
Hlavně je potřeba udržet věc v rozumné rovině. Z principu jsou úředníci a zastupitelé (tedy ti, kteří rozhodují) občany dané obce. Zastupitel má za povinnost jednat v zájmu obce a úředník dodržovat zákon. Naprostá většina rozhodnutí se tak nebo onak může týkat jak občana, tak obce a všichni jsou tedy buď motivováni k synergii, nebo ve střetu zájmů - vyberte si dle vlastního vkusu.
Pokud dosáhnete stavu, kdy úředník nebo volený politik začne jednat očividně proti zájmu svých voličů, dostanete se zase k jinému jevu, jímž je kolaborace. Toho bylo dosaženo v podobě spolupracovníků Evropské komise. Komisaři jsou tam sice vysláni státem, ale z definice nesmějí brát zřetel na zájmy své země, i kdyby to mělo znamenat její zkázu.

Ono je proto lepší, když taková dilemata nebudou nastávat vhodně vybudovanou strukturou moci. Dostává-li se opakovaně do protikladu zájem státu (občanů) se zájmem EK, je to známka defektního modelu. Stejně tak na jiných úrovních.

To oddělení, o kterém píšete.. asi máte na mysli delegování státní správy na orgány samosprávy. To by šlo samozřejmě snadno oddělit i personálně, kdy by prostě výkon státní správy byl v rukou cizích úředníků, kteří by rotovali, asi jako katoličtí faráři.
Výkon státní správy prostřednictvím místních údů byl zaveden proto, že to tak má být efektivnější jak úsporou prac. míst, tak synergií založenou na tom, že místní znají lépe situaci. Ale není to jen otázka geografická. Státní správa občas předá část správy i do rukou sdružení a zájmových skupin. Někdy to dává smysl, (např. u LAA), jindy je to absurdní (Jandova OSA)

K tomu poslednímu odstavci - je to dáno i morálkou. Osobní obohacování se je v českých očích zavrženíhodné a považováno za svinstvo. (ale v jiných kulturách ne.. orient takhle nefunguje). Zatímco hájení (skutečného) zájmu obce je považováno za prospěšnou činnost, zejména když jde o konflikt s cizím elementem. Je to o to silnější v případě, kdy osoba přijímající rozhodnutí je též občanem obce.
Tyhle konfliktní případy by pak měly být řešeny jednáním a ne nějakým direktivním rozhodnutím jedince.

Však někdy se stává, že spory dohodou řeší komise z vedlejší obce, aby zastupitelé nebyli podjatí.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)