Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Po menším kolapsu systému datových schránek počátkem týdne proběhla akce Big Bang, tedy nedobrovolná aktivace všech povinně zřizovaných datových schránek, na první pohled hladce a nenápadně.

Jedinou anomálií, které jsem si zatím povšiml, je, že nebyly aktivovány schránky soudních exekutorů, a dále nepříliš šťastné řešení datových schránek orgánů obcí a krajů. Chceme-li napsat např. pražskému magistrátu, nepodaří se nám to, protože schránku má pouze Hlavní město Praha, nikoli jeho jednotlivé orgány. Obdobně je tomu s krajskými úřady. Mám za to, že s úvahou výkonu přenesené působnosti přímo orgány územních samosprávných celků to není právě přehledné řešení, a minimálně cosi jako alias by obecním a krajským orgánům zřízeno být mělo.

Ale to jsou víceméně kosmetické detaily, hlavní je, že ISDS se (zatím) jeví být plně funkčním; uvidíme, jak snese zátěž běžného provozu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2009-11-01 13:13
A ještě jedna malinká anomálie. Z neznámého důvodu byly aktivovány schránky i právnickým osobám, ke kterým není přiřazena žádná oprávněná osoba. Tudíž bude sice doručováno, ale není nikdo, kdo by byl oprávněn písemnout "převzít". Fikce doručení na druhou :-)
0 # Tomáš Pecina 2009-11-01 13:18
To je, myslím, v pořádku, protože za dostupnost své datové schránky odpovídají tyto právnické osoby, které měly dost času na to, aby si přístupové údaje opatřily, tak jako odpovídají za možnost doručení na adresu svého sídla.
0 # Anonymní 2009-11-01 14:20
Nene. Já mluvím o něčem jiném. V případě podání insolvenčního návrhu dle pokynů ministerstva se automaticky zneplatňují přístupy statutárům a "čeká" se až do rozhodnutí o návrhu. V případě prohlášení úpadku se čeká na jmenování insolvenčního správce, v případě zamítnutí či odmítnutí se přidělí nové přístupové údaje. Až do pravomocného rozhodnutí o návrhu je tedy datová schránka aktivní, přičemž neexistuje oprávněná osoba. Paradoxek je, že i rozhodnutí o úpadku musí být zasláno do vlastních rukou, čili po novele do datové schránky a po deseti dnech nevyzvednutí je doručeno fikcí. To je jedna rovina problému.
Druhou rovinou je pak omyl ministerstva v tom, že prohlášením úpadku a posléze např. konkurzu by snad měla zaniknout procesní práva statutárních osob. Tak tomu není. I prohlášením konkurzu v některých věcech za právnickou osobu vystupuje statutár.
0 # Tomáš Pecina 2009-11-01 15:27
Takový pokyn ovšem postrádá jakoukoli oporu v platném právu.
0 # Anonymní 2009-11-01 15:41
Přesně tak. Ale už jsem v pátek za klienta psal na ministerstvo vnitra žádost o zpřístupnění popř. sdělení zamítavého stanoviska, abych měl připravenu argumentaci pro případnou námitku neúčinnosti doručení fikcí. A ještě perlička. Dle zákona by mělo vyjádření být doručováno do datové schránky klienta :-)
0 # Tomáš Pecina 2009-11-01 18:10
Podejte žalobu s návrhem předběžka – jasný faktický zásah podle SŘS.
0 # Anonymní 2009-11-01 18:24
DS jsou pěkná záležitost, ale bude je nutno ještě mnohde učesat do ústavně čisté podoby. Například:

Myslíte, že již je jasný proces, jak bude zpětně zneplatněno doručení v případě zadržení v jiné zemi? (I třeba EU?) Že už systém umí posílat zpětně zrušení potvrzení o doručení? Že už se ví jak vydat potvrzení o zpětném zneplatnění? Dělal jsem na řadě IT projektů ve státní správě...

A co v případě hospitalizace? Tam mohu také vybírat schránku co 10 dní? A v případě zahraniční dovolené apod? (Samozřejmě mohu požádat orgán o prominutí zmeškání, ale bylo by snadnější, pokud by občan prostě mohl na 8 týdnů v roce nejdéle po 3 týdnech v celku mohl pozastavit doručování.)

Ale dále. Pokud schránku zablokují kvůli např. zatčení apod., tak už se k ní nedostanu po poměrně dlouhou dobu (možná i po propuštění) ani já sám. A to ani k dokumentům, které my již byly doručeny (rozpor s papírovou verzí).

Zajímavé je také postavení orgánů vydávajících rozhodnutí při výkonu státní moci (třeba školy), které nejsou OVM dle zákona o DS.

Karel Vážný
0 # Anonymní 2009-11-01 20:27
ad "Podejte žalobu s návrhem předběžka – jasný faktický zásah podle SŘS."

To je dobrý nápad. Ovšem ministerstvo pro "jistotu" opomenulo zaslat vyrozumění o zneplatnění přístupových údajů oprávněné osobě(tak jak určuje zákon). Tudíž se mi jeví jako účelnější mít před podáním žaloby vyjádření ministerstva. Ale za dobrou radu díky.
0 # zdenek 2009-11-02 10:50
Dobrý den,
dlouhou dobu jsem si hrál s nastavením OS X a Linuxem. Dle návodu na stránkách ani jeden z doplňků bohužel nefunguje. Nakonec jsem zprovoznil OS X, Linux konkrétně Ubuntu 9.04 nikoli.

Bude nějaká náprava? Bude funkční návod jak zprovoznit DS, aniž bych musel hodiny trávit nad diskuzními fóry?

Ještě jedna otázka, balíčky které jsou prezentovány na stránkách nejsou přepsané, ale jsou pomocí wine pouze emulované. Zajímalo by mě jak se na to tváří zákon?

Děkuji Zdeněk
0 # Tomáš Pecina 2009-11-02 11:44
Se zprovozněním pod linuxem jsem rovněž neuspěl (balíček není s mou distribucí kompatibilní), takže Vám asi nepomohu. K DS přistupuji přes virtualisovaná Windows XP.

Wine je otevřený software, takže o porušení zákona patrně nepůjde.
0 # johnson 2009-11-06 11:58
Společnost s.r.o., která má jen jednoho společníka, který je zároveň jednatelem a ten vystoupení z funkce jednatele společnosti nemá možnost a ani právo se nechat v obchodním rejstříku jako jednatel zrušit.
MV zašle přístupové údaje k datovým stránkám té osobě, která není jednatelem společnosti.
Jak se ma tato osoba zachovat?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)