Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Náběh datových schránek do ostrého provozu se zatím zdá být klidnější, než se očekávalo; odezva systému je rychlá, vše běží svižně a bez komplikací.

Na nečekaný a právně vůbec ne jednoduchý problém jsem narazil, když jsem poslal zprávu do datové schránky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Adresát se totiž do datové schránky ani včera, ani dnes nepřihlásil, takže zpráva zůstává již čtvrtý den nedoručena (screenshot).

V případě klasické pošty se něco takového stává zcela zřídka (i když i s tím jsem se v jednom případě setkal), u datových schránek bude taková situace zřejmě poměrně častá. Zákon o elektronických úkonech přitom nestanoví orgánům veřejné moci povinnost svou poštu ze schránek vybírat, a není stanovena ani fikce doručení, takže datová zpráva může ležet ve schránce třeba měsíc, a theoreticky tak může dojít ke zmeškání hmotněprávní lhůty a k promlčení nebo k preklusi práva.

Jediným právním předpisem, z něhož by snad bylo lze povinnost přebírat poštu dovodit, je zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, jehož § 64 odst. 1 stanoví, že určení původci jsou povinni zajistit řádný příjem dokumentů. Jak však řešit problém prakticky, jasné není, když cesta podáním stížnosti podle § 175 SprŘ je evidentně příliš pomalá (lhůta k vyřízení stížnosti činí – těžko uvěřitelných – 60 dnů od doručení).

Zkrátka náš milý zákonodárce zase jednou na cosi nepomyslel…

Aktualisováno.
Na místě samém mi bylo telefonicky sděleno: "Sedíme u toho a voláme technikovi do Olomouce", takže naděje na doručení trvá. Nicméně hlásit po vzoru jednoho z hrdinů IT Crowd požár e-mailem raději nebudu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)