Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Na tento kreslený vtip od Pavla Kantorka jsem si vzpomněl, když media začala představovat dva projekty high-tech prostředků k boji proti koronavirové pandemii, Chytrou karantenu a její vzpomínkovou mapu a eRoušku. Oba projekty jsou neseny duchem bezbřehého technooptimismu a mají leccos společného s právě ztroskotavším hackathonem na systém dálničních známek.

Problémem takových hurá-akcí je hrozba zneužití, kterou nelze nikdy vyloučit, a v současném stavu řízené hysterie, kdy je porušení karantenních opatření trestáno káznicí nebo i smrtí, nelze předpokládat, že osoba, která v předchozích dnech cestovala tam, kam neměla, bude svolná poskytnout státu data ze svého soukromí. Ujišťování docenta profesora Tečky, kandidáta věd, že úřady budou k delikventům benevolentní, nelze brát příliš vážně a může být pouhým úskokem: nezapomínejme, že souhlas s invasí do svého soukromí poskytl sám přestupce a správnímu úřadu nic nebrání zahájit s ním přestupkové řízení.

Neméně nebezpečná je eRouška: řekněme, že v Praze bydlící nakaženec vykáže velký počet bluetoothových kontaktů s Liberečany. Co jste dělal, občane, v Liberci, když podle představ vlády máte dlít doma a vycházet toliko za účelem plnění pracovní povinnosti a nezbytných nákupů potravin!?

A tím končí další článek, na jehož konec se hodí Černomyrdinův zlidovělý výrok: Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky.

Komentáře   

+4 # Filip Šudák 2020-04-17 23:49
Naštěstí poskytnutí informací do tzv. e-karantény není povinné, hygienická stanice potřebuje souhlas chorého.

Pokud někdo takový souhlas udělí, je to jeho právo, jeho věc a naše zbytečná starost. Až ale bude utopen v pytli se svázanými oudy, viset všem na očích pro výstrahu, či "jenom" žalářován, poněvadž na sebe poskytl informace, bude to rovněž jen jeho právo být za to potrestán, jen a pouze jeho věc a naše zbytečná starost.

Já jsem nikdy a v ničem nevyšel našemu státu vstříc. "Chcete mít v občanském průkazu...?" "To ale není povinné ze zákona, že?" "Ne, není, ale pokusím byste chtěl, můžete tam údaj o... mít." "Rozhodně nechci, kdybych nemusel, nebudu mít žádný občanský průkaz vůbec. Pokud jsou tam další volitelně položky, nechci, a vůbec mne nezajímá, o co jde." "Tady máte průkazku, kde vám budu psát další návštěvy." "Já žádnou průkazku nechci a nepřevezmu si ji." "Proč?" "Protože mi žádný zákon neukládá povinnost takovou průkazku vlastnit, ani ji předkládat." "Ale to je pro vás, všichni to mají." "To je irrelevantní. V souladu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretensí je stát oprávněn konat pouze to, co je mu pravém výslovně povoleno. V souladu se zásadou legální licence já nejsem povinen konat nic, co mi zákon neukládá, a zároveň smím konat vše, co mi zákon nezakazuje. Zákon mi neukládá vlastnit průkazku, ergo vlastnit průkazku nebudu, jen a pouze z tohoto důvodu. A co si o tom myslíte mne absolutně nezajímá, to je jen s pouze vaše soukromá věc a v ouředním styku nemají vaše pocity, nebo dojmy, absolutně co dělat." A tak podobně.

Dokud se bude tento stát chovat, jako poslední drban, který vylezl včera z lágru, je třeba se k němu chovat jako k poslednímu drbanovi, který včera vylezl z lágru. A stát, který ostentativně porušuje a obchází vlastní zákony, se tak chová.

Konstitučně sporné obcházení doktríny nemo tenetur se ipsum accusare, kumulující v sobě zásadu osoby blízké, tajné nahrávání telefonátů uvazbeného obviněného s advokátem a jejich předání vyšetřovateli k dalšímu (neveřejnému) opatření, nebo třeba snaha ojebat poškozené o náhradu škody podle krisového zákona, toť jenom demonstrativní příklady. Tak se slušný stát nechová, tak se chová bezpáteřní prase, a podle toho je třeba s ním jednat.
-2 # Tomáš Krystlík 2020-04-18 16:02
Data z chytré cz-karantény o poloze mobilních telefonů budou zneužity nebo alespoň nedostatečně chráněny před zneužitím zcela určitě. Jediná země, která poskytuje svým právním státem jakousi záruku před zneužitím, je Německo - z důvodu ochrany dat, z nutnosti na pár minut někde ukládat registrační značky vozidel, je v Německu zakázáno i úsekové měření rychlosti vozidel na silnicích. Přestupcům proti zásadám karantény by mohl stát výměnou za souhlas se sledováním mobilního telefonu slíbit beztrestnost. Na pováženou je ale prodej prepaid karet v ČR bez povinnosti předložení dokladu totožnosti, jak je tomu v jiných státech EU. Tedy koupím si prepaid kartu do dalšího mobilu a mobil na smlouvu nechám doma. Zbývají osoby, které se mají zdržovat v karanténě, ale mobil nemají. To by se dalo vyřešit náramkem pro vězně, ale pochybuji, že stát jich má dostatečné množství

Pak je tu otázka, zda něco takového má vůbec smysl, když dnes už víme, že do Bavor zavlekla nákazu jedna jediná čínská účastnice bavorského semináře firmy na výrobu brzd Webasto. Nakazila sice své kolegy, ale kupodivu ani jednoho z personálu hotelu, kde bydlela, stravovala se a využívala wellness-zařízení. Vypadá to, že pro nakažení je nutné se zdržovat delší dobu - určitě vícero desítek minut - v bezprostřední blízkosti nakažené osoby. To potvrzuje počet nemocných pokladních z cz-řetězců LIDL a GLOBUS - oba hlásí jen kolem 5 pokladních nakažených coronavirem. Určitě to není vlivem nošení hadrů před ksichtem, ani vztyčením plexiglasových zábran.
0 # Filip Šudák 2020-04-18 18:57
Český Deutsch Telekom ani neumožňuje odanonymisovat prepaid SIM kartu. Můžu tam vyplnit adresu, kontaktní email atp., ale jméno a příjmení zůstává Anonym Anonym.

Anonymní SIM kartu můžete mít i v Polsku. Prostě si jí koupíte normálně na pumpě, v trafice, a k tomu, aby fungovala, žádné údaje dokládat netřeba. Oproti nám však takto anonymní telefonní číslo není možná přenést k jinému poskytovateli.
+1 # Filip Šudák 2020-04-18 19:28
"Chyťte ho! Prchá-li, toť znamení, že vinen jest!"

Duševně chorý slušný občan pilný, oddaný straně, Josef Vyskočil (zkráceně Idiot) se, přeci, nemá čeho bát, miluje státního presidenta, zastupujícího Říšského prorektora i svou protektorátní vládu, určitě nebyl nikde, kde neměl, určitě nosí roušku i v soukromém basenu při potápění, tak proc by neměl své údaje sdílet? Navíc, je to cool, a jako je ustáleným zvykem, že sobi táhnou v tlupě na sever, nebo že všichni nosí náhubek, tak stejně ustáleným zvykem se stane, že každý idiot poskytne dobrovolně karanténímu ouřadu souhlas a hotovo.

Kdo souhlas neposkytne, určitě byl někde, kde neměl! Třeba je to Král Šumavy II, který přes čáru tahá, z imperialistického, válkychtivého, protilidového, plného krvelačných hyen, Západního Německa, kontraband, zejména zbraně, mor, choleru a mravence, možná i amerického brouka. Takže nějaká pokuta jenom za to, že není idiotem, by měla být!

K tomu můžeme, časem, dojít.

Já spíš pořád přemýšlím nad tím, jak jim někdo může věřit. Vždyť to je diagnosa per se:

Novináři: "Proč jste otevřeli hobbymarkety těsně před Velikonocema?" Protektorátní vláda: "Jinak by trajdali do přírody, shlukovali se bez roušek, takhle budou mít rypák v zemi." Zastupující Říšský protektor: "Potřebovali vložky do krbů. Museli jsme to otevřít, hrozily vzpoury a demonstrace."

Ano, národ výrobců trpaslíků, nositelů pivních pupků a štrikovačů deček na televisory, zadní plata Fobie a šičů zázračných náhubků, půjde demonstrovat, že si nemůže, když je venku dvacet stupňů, zatopit v krbu.
+1 # Filip Šudák 2020-04-19 07:36
Tady máme rozhovor se soudruhem spasitelem Prymulou:

novinky.cz/.../...

Z počátku jsem měl za to, že ten pán je asi jediný v té bandě, který ví, co a jak. Mýlil jsem se, není. Je to idiot úplný a komplexní. Ne snad proto, že by byl inteligenčně indisponovaný, ale proto, že mimo svůj obor nevidí a neslyší, proto, že poněkud nechápe důsledky protiepidemiologických opatření v souvislostech.

Na jedné straně máme laboratorně potvrzeno, že Covid je silně virulentní a vitální virus, to ovšem nijak nevypovídá o jeho reálné epidemičnosti. Že přežije v laboraroriu zhruba den na kartonu je možné, ale aby přežil den na kartonu v reálném životě, není příliš pravděpodobné. Rozhodně ho zabije slunce, a slunce v kombinaci s větrem a teplem o to rychleji. Jednou věcí je, že na americké lodi ho našli Japonci i po 27 snech na kovu aktivní, ale je třeba si uvědomit, že těchto 27 dnů na lodi nikdo nebyl.

Zatím se nechová nijak extrémně odlišně od influensy, takže presumovat lze spíše nákazu dotykem, než kapénkami, poněvadž ke kapénkovému přenosu je potřebný delší ouzký kontakt, u influensy se uvádí 10 minut. Predpokkadejme, že Covid je virulentnější, tedy 5 minut.

Uvidíme, jaké výsledky vyplynou z plošného testování. Mají otestovat cca 28,000 osob. Když uvážíme, že Česká republika má cca 8,800,000 obyvatel, nepředstavuje 28,000 osob ani 1% populace. Ísland už má otestováno 50% populace. Lze tedy důvodně pochybovat o tom, zda-li plošné otestování je vůbec dostatečným vzorem pro potřebnou vypovídací hodnotu.

Pokud by tomu tak i bylo a skutečná promořenost obyvatelstva se pohybovala v rámci jednotek ‰ (a když máme okresy, kde máme potvrzeno 2 - 8 nakažených, tak někde tomu tak skutečně bude), tak za rok dosáhneme, v tomto přežívacím módu, na jednotky %. Takže na promoření 60% obyvatelstva budeme potřeboval tak 50 let. Úchvatná vise!

Pořád se mluví o tom, že s rozvolněním opatření o prodlouženém velikonočním weekendu by mělo nakažených přibývat. Už je to týden a děje se právy opak. Ano, Covid má, ve výjimečných případech, inkubační dobu až 27 dnů, ale v drtivé většině případů se vleze maximálně do toho týdne.

Takže, co dál?

Bude chytrá karanténa. Ta je závislá na dobrovolném poskytování souhlasu od jednotlivých osob. Většina rozhodně bude natolik pitomá, aby jim ten souhlas udělila, to je asi jasné. Nicméně, samotné trasování hygienikům nejde. Zapomínají na jednotlivce, kontaktují je pozdě, je v tom klasický bordel a zmatek. Tohle je nově, ouřad nemá rád nové věci, je to technologicky náročné, ouřad nemá rád technologie. Z toho lze, jedna a jedna, dovodit, že to bude ještě horší.

Abych to neprodlužoval: otevřou školy, nějak a některé, otevřou obchody. Všecko, co je ekonomicky nějak významné. Turismus na nule, poněvadž jsme Česká reservace, kluci hlídají čáru, hlavně s Němci, že ano. Chuť nakupovat a utrácet za hovadiny, na které je kapitalismus závislý, bude menší a menší bude i suma peněz na to uvolnitelná. A ochota finančních ústavu půjčovat. Hospody a hotely neotevřou všecky, zavřených budou desítky %. Spousta firem je na pokraji bankrotu. A Prymula řeší letecké dovolené do Království Dalmackého, Markrabství Istrie a Království Chorvatů a Slavonů. Opravdu, borec.

Samozřejmě, plánovat mohou, co chtějí, ale nouzový stav mají do 30. dubna. Podpoří je bolševici I (KSČM), určitě je nepodpoří TOP09 a ODS, zbytek neví. Tak snad je nepodpoří.

Poněvadž pokud je podpoří, ta epidemiologická křivka moc neporoste, to je pravda, ale ekonomika bude upadat a upadat. Jim je to jedno, po nás potopa, zadlužíme se a hotovo.
-1 # Behemot 2020-04-19 09:57
Konečně to někdo dal do bajtů, sice jsou výpočty naprosto řepácký, ale pro ilustraci to stačí a konec konců - i ten nejoptimističtější odhad dává mantinel naprosto strašlivej: dfens-cz.com/cena-zivota-2/ Tzn. minimálně stovky lidí letos, stovky příští rok, v praxi asi mnohem víc, pomřou na něco, co umíme léčit, jenom to něco stojí.

Ostatně, jakmile zase povolí propouštění zaměstnanců a začne to ve velkým, to bude exekucí, rozpadlejch a zničenejch rodin a existencí, děcka bez budoucnosti, sebevraždy, bezďáci. Samý jistoty a sociální pozitíva, přesně, pro zachránění pár tlustejch vepřů a lidí s vekovým průměrem kolem 70, z nichž většina to za pár opravdu má. A sem tam holt pár mladších, kteří si blbě vylosovali. Stejně tak si blbě vylosují chřipečku, raka nebo debila za volantem – that’s life, kurva.

Co se týče dalšího provořování, ne, že by to přestalo úplně, ale očekávám to jako s chřipkou - tu a tam někdo něco chytí (hlavně během letních oblev, kdy klesají teploty na polovinu), tím se vir udrží v populaci a na podzim zase vystrčí růžky. Páč šíření tady těch infekcí v prvé řadě ovlivňuje počasí - horko a sucho likviduje kapénky skoro hned (a to i v interiéru, prostě je sušší vzduch všude, že, pořád se větrá) a výrazně vyšší a delší expozice UV zrovna tak. Takže bude mít půl roku pakárnu a až přejde to nejhorší - na podzim - tak to začne zase nanovo a půjdeme rovnou do bankrotu? Anebo se tomu nechá volnej průběh a pomřou stovky, jako na chřipku, jenom se o tom nebude mluvit? Otázky, samý otázky…
-2 # Filip Šudák 2020-04-19 19:56
Budeme promořovat 50 let. 50 let budeme nosit náhubky. Protože, při tomto tempu, to tak trvat bude.

Můžeme nakrásně theoreticky debatovat nad ochranou seniorů. Ale prakticky žádná neexistuje.

Ti, co jsou ve starobincích, či jiných ústavech, tak tam nemají ani respirátory, poněvadž protektorátní vláda je zakázala prodávat a zastupující Říšský protektor řekl, že nic od státu nedostanou, že je nezřizuje stát, ale kraje, obce a příspěvkové organisace. Zvláště ty, které nezřizuje ani kraj či obec, nemají absolutně šanci něco sehnat.

Ti, co jsou doma, nemusí vystrčit rypák z baráku. Obec + charita + dobrovolníci jim přinese proviant, zajistí léky, lékař je navštíví, pokud to budou potřebovat. Stejně furt trajdají po Lidlu, ve vozíku jedno máslo a dva oleje, v ruce leták, na gesichtu zázračný závoj. Proč bychom se měli starat o ochranu někoho, kdo chránit nechce? To nejde.
-2 # E. P. 2020-04-19 11:04
K doplnění předchozího - onen mediálně provařený mladý pacient vůbec nezemřel na vir, ale na mrtvici. Blíže viz www.youtube.com/watch?v=cPWvAvqol6w .

Jinak já osobně jsem se rozhodl nenechat se buzerovat a hadr nosit venku od nějakého okamžiku nehodlám. Myslím, že bych se pak byl schopen bránit sám, ale pokud mi někdo obhajobu zkonzultujete, budu rád.
0 # Filip Šudák 2020-04-19 20:13
Dotaz na rádio Jerevan: Je pravda, že Grigorij Grigorjevič Grigorijev vyhrál na Všesvazovém mistrovství Svazu Sovětských socialistických republik v Moskvě luxusní automobil? Odpověď rádia Jerevan: V zásadě ano. Ovšem, nebyl to Grigorij Grigorjevič Grigorijev, ale Vasilij Vasiljevič Vasilijev. Potom, nebylo to na Všesvazovém mistrovství Svazu Sovětských socialistických republik v Moskvě, ale na Sportovním festivalu kolchozníků ve Smoleńsku. Vasilij Vasiljevič Vasilijev nevyhrál osobní automobil, leč jízdní kolo. A on to jízdní kolo nevyhrál, bylo mu ukradeno. Ale v zásadě máte pravdu.
0 # LUG 2020-04-19 19:41
Kdo je vlastně v daném případě správní orgán pro oznámení přestupku? Pokud krajská hygienická stanice, neumím si představit, že by byli schopni kapacitně oznámení zpracovávat a nedošlo by nakonec ve většině k promlčení. Pokud městské úřady, budou se rozhodnutí lišit město od města, podle dobroty úředníka.
+1 # Filip Šudák 2020-04-19 20:00
Jednoduchá otázka, leč nejednoduchá odpověď: záleží na tom, o co půjde. Závoje, nedodržování omezení stran pohybu, "shlukování se" více, než dvou, osob - úřad obce s rozšířenou působností. Porušení karantény nařízené lékařem - úřad obce s rozšířenou působností. Nedodržení karantény nařízené hygienickou stanicí - hygienická stanice.

Stihnou to, to by na to musela najednou hodit bobek většina, jinak jim stačí do jednoho roku správní řízení zahájit.
+2 # E. P. 2020-04-19 20:43
V nejmenované rekeační lokalitě se dnes nacházelo odhadem mnoho desítek osob a hadr se nenacházel ani jeden.
Jinak to vypadá, že národ se bude muset začít starat o svou svobodu:
lidovky.cz/.../...
Nějaký neuvědomělý diskutující se tam ptá, zda po nás budou znovu střílet pohraničníci.
-1 # Filip Šudák 2020-04-19 21:24
Normálně potkávám večer, na bočních cestách, na cyklostezkách, 10-20 větších fakanů (~15 - 25 let), možná nějaké ty zázračně závoje mají, ale jeden kouří, druhý má jointa, tak je mají spíše na bradě. Nebo sedí, za vesnicou, na nějaké struži, kopečku, různě, chlastají, hulí a kouří. A nikdo to neřeší.

Není to otázka posledních dnů, je to tak otázka 10 dnů, co tohle začalo. Musíme proste přijmout factum, že buďto se reálná epidemicita covidu, od té laboratorní, diametrálně odlišuje, nebo už máme promořeny desítky % populace. Poněvadž v opačném případě by nyní byl exponenciální nárůst nakažených. A on není.
+1 # E. P. 2020-04-21 13:50
České úřady se připravují na nedovolené opuštění republiky (par. 109 Trestního zákona):
twitter.com/.../1
0 # E. P. 2020-04-21 14:20
-1 # Filip Šudák 2020-04-21 22:13
Ano, to napsal opravdu trefně!

Zákaz matek u porodu by se opravdu hodil, neboť ten italský mor pak nemůže nakazit nové fakáně.

Zákaz zemřít všem, co jsou, či někdy byly, Covid positivní. Pak bude protektorátní vláda z obliga - ne zemřel na Covid (s covidem), zemřel proto, že neuposlechl nařízení protektorátní vlády. Neuposlechnutí nařízení protektorátní vlády tresce se káznicí, nebo i smrtí, takže dobře mu tak, hajzlovi!

Státní president Protektorátu Čechy a Morava Dr. Gen. Ing. Milouš I., ochránce posvátného Pramene Becherova, Nejsvětější otec všech alkoholiků, patron v boji proti všem abstinentům, vegetariánům a ekologům, ve svém projevu vyzval obyvatelstvo, aby zákaz umírání vydrželi ještě měsíc, anžto se osvědčil a je jenom dočasný.

Na internetu, už nějaký čas, koluje coronasutra, ve které jsou proškrtány polohy, u kterých hrozí nákaza (www.google.co.uk/.../). Vláda usnesením zařadila coronasutru mezi oučinná opatření v boji proti moru italskému, coronasutra se tak zařadila mezi další oučinná opatření, jako zázračný závoj, zákaz matek u porodu, zákaz umírání, zavření všech obchodů prodejců křovin a všech trhů s křovinami.

Stranický soudruh zastupující Říšský protektor svobodný pán von Babitsch natočil doma, na zámku v Panenských Břežanech, instruktážní video, kterak coronasutru praktikuje se svou manželkou a uveřejnil na svém fuckbook profilu.

Na dodržování příkazu používat při obcování pouze schválených poloh, jakož i kontrolou toho, zda-liž při ustanovených polohách používají ovčané ochranné roušky, Říšský ministr pro státní bezpečnost (minister für Staatssicherheit) SS-Obergruppenführer Hamacek, generál policie a SD, pověřil kontrolou, dočasně plně nevyužité, příslušníky oddělení paroplavební policie a příslušníky odboru pro kontrolu parních silostrojů, neboť, jak známo, populári Karpatula ljubi svojho policára.
+1 # Filip Šudák 2020-04-22 01:48
blesk.cz/.../...

Toto je výsměch a vrchol nevkusu.

Některé vypadají, že je šijí z náprsenek, dámských gatěk, nebo minimálně že stejného materiálu, ze kterého se ty náprsenky a gaťky vyrábí. To budou, od teďka, nosit panny nevěsty spodní prádlo na gesichtu? I když se nám, obecně, dámské prádlo na holkách líbí, na gesichtu se, alespoň mě, tedy, líbit nebude.

Tohle má stejnou oučinnost asi jako teleskopický obušek proti nasrané lvici.

Civilní svatba je ouřední výkon, asi jako výměna řidičáku. Zapotřebí jsou dva svědči, dodávající ouředník, matrikář, prohlášení účastníků řízení o žádosti o uzavření manželství (snoubenců), že znají svůj zdravotní stav. Ouřad ověří, že jsou způsobilí ouřední výkon podstoupit, tj. svobodní, ovdovělí, či rozvedení, zletilí či mají dispens od věku atp. To se sepíše, vymění se občanské průkazky, hotovo. Odsvědčit to osvědčí ouředníci a ouřednice, mají vycházet účastníkům vstříc. Koště, ani obruče, povinné nejsou. Otázka patnácti minut.

Církevní sňatek je ještě jednodušší. Svatba, v tradičním římském rythu, je otázka 5-10 minut navíc ke mši. Když pomineme dispense na národní zvyklosti, nutná je jedna obruč (dvě obruče jsou byzantinská tradice), klekátko, tam si oba kleknou, kněz něco zamumlá latinsky, oni tam něco odpoví, ženich nasadí nevěstě obruč, a kvaší zpátky do lavice, hotovo. Odsvědčí ministrant, stejně tam je, a kostelník, ten patří k inventáři. Východní svatba je složitější, delší (korunovace, dvě obruče), ale zase stačí pop, odsvědčí popaďa a ministrant, za hodinu hotovo. Zhruba.

Buďto chtějí svatbu, nebo chtějí slavnost buranského nevkusu. Svatba jde, chvála buranství nikoli.
+2 # Behemot 2020-04-23 22:17
Existuje i celkem zajímavá móda, ale souhlast v tom, že 99 % to není.
0 # Filip Šudák 2020-04-24 02:05
Ale ven v tom jít nesmí, to je dneska extrémně luxusní zboží, to by byla bez gaťek i naprsenky velmi rychle.

Holky by se měly inspirovat u musulmanských panen a paní a věnovat mnohem větší péči očím a obočí. Pokud mají, krom očí a obočí, na celém gesichtu zázračný závoj, tak z fádního gesichtu je gesicht mrtvoly, no a ty, kterých si jinak člověk všimne, teďka vypadají tuctově. Musulmanky vědí, jak na to, nic jiného jim nezbývá.
0 # E. P. 2020-04-22 19:43
Tak bacha, hlídáme to!
policie.cz/.../...
-1 # Filip Šudák 2020-04-23 13:02

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)