Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ani trochu ne. Sice se domnívá, že by onen měl být nadosmrti vyškrtnut se seznamu advokátů, ale to vůbec neznamená, že by k němu pociťoval cokoli jako zášť, nepřátelství nebo jinou formu nelásky: vždyť přece složil soudcovský slib a soudce podjatý prostě být nemůže! Nevěříte-li, přečtěte si onu nehoráznost sami.

Řízení o ústavní stížnosti, které se tím mění ve frašku, dále na tomto blogu sledovat nebudeme, a procesně reagovat, bude-li to nezbytné, budeme pouze v takové míře, aby to Petru Kočímu nemohlo způsobit další šikanu; rozhodnutí o ústavní stížnosti, přirozeně nepříznivé, posléze na znamení úcty k Pavlu Rychetskému vytiskneme na jemný papír a rozděleno na vhodně dimensované díly zavěsíme k použití do nejmenší z místností v mém bytě.

Osobně jsem si P. Rychetského z doby jeho vládního působení vážil a proto naprosto nechápu, proč se nyní sveřepě odmítá vyloučit již z druhé kausy, v níž je osobně zainteresován a nemůže být proto nestranný: prvním byl případ vítkovských žhářů, ve kterém poškozené zastupoval Pavel Uhl, Rychetského protégé a advokát jeho vlastní kanceláře Rychetský, Hlaváček, Krampera a partneři.

Komentáře   

0 # Anonymní 2014-05-08 06:49
Mne se zase libi tato pasaz: "Obiter dictum senát Ústavního soudu dodává, že mu není lhostejné, jak ubývá noblesy, která bývala tradičně spojována s příslušníky právnické obce a advokátního stavu zejména (srov. i Balík, S. Che cosa è „Jiné právo“?, in: Bobek- M. – Šimíček, V. (eds.), Jiné právo literární. Praha: Auditorium, 2011, s. 127-130). Jen stěží se pak obecně lze divit tomu, že některé excesy nezůstávají bez přiměřené odezvy."

Zase bych chtel soudcum Ustavniho soudu podekovat, protoze si pripadam mlady, kdyz ctu toto starecke narky.
0 # Anonymní 2014-05-08 10:06
"Soudce Pavel Rychetský předně v souvislosti se svým jmenováním soudcem
Ústavního soudu složil podle čl. 85 Ústavy do rukou prezidenta České republiky slib
tohoto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost
přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle
svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně." Lze presumovat, že každý soudce
Ústavního soudu, který složil tento slib a jehož osobnostní integrita byla prověřována
v souvislosti se jmenováním, je čestný, nezávislý a nestranný, a že by se tudíž v případě,
že by se cítil být podjatým, v takovém smyslu i vyjádřil."

Nemohl byste za tento výrok udělit svou věhlasnou anticenu?
0 # Dan Dvoracek 2014-05-08 12:26
Já již mnoho let z důvodu naprosté neprofesionality, morální a ideové vyprázdněnosti, politické přisluhovačnosti a bezprecedentní svévole ÚS nepodávám k této instituci ničeho. Klienty odkazuji ke kolegům, kteří jsou ještě ochotni ničit si duševní zdraví.
0 # Filmovy Znalec 2014-05-08 14:18
Inu, jak zkazit člověku charakter? Dejte mu moc. Umožněte mu, aby rozhodoval o takových věcech, které ovlivní životy a chod celé země. Postavte před ním politickou scénu do haptáku. Vlastní ego takového člověka se tak nafoukne, že se postaví nade všechny normy, základní slušnost i mravní kodex a ještě si to skvěle omluví i před sebou samým. To, co považuje za dobro sám, první mezi všemi, nejrovnější mezi rovnými, je přece dobro univerzální, všeobjímající, obecné a bude platit, i kdyby čert na koni jezdil a všichni se postavili na hlavu. Není důležité, co je v zákonech, ale to, jak tato osoba sama chápe zákon. Kdo už jiný by měl být vykladačem práva, než on sám, nestranný a neposkvrněný, nekontrolovatelný a fakticky všemocný?

Sakra, ale teď nevím, proč jsem tohle napsal pod článek o Rychetském.... přeskočil mi sem kurzor ze seminárky "Kritika římských cenzorů"...
0 # Anonymní 2014-05-09 15:03
Opravdu jen těžko mohu věřit vlastním očím, když čtu od Stanislava Balíka mravokárné věty o vytrácení noblesy tradičně spojované s příslušníky právnické obce, když ten samý soudce v publikovaném odlišném stanovisku používá formulace typu: „lehkoživkům, kvůli nimž byla mimo jiné právě zrušená právní úprava přijata, aby nadále nemohli jako pijavice vysávat veřejné finanční zdroje, Ústavní soud bohužel vyslal signál přibližně tohoto znění: Až se zítra před polednem probudíte, můžete si v televizi bez obav a v klídku sledovat poněkud přisprostlou reality show a popíjet při tom lahváče. Narušit tuto pohodičku smí už jen zavolání kamarádů, nabízejících finančně zajímavou fušku…“ Kdepak se vytratila noblesa pana Balíka? Aneb zametati je třeba především před vlastním prahem!

Richard
0 # Pefi 2014-05-09 15:03
Pana Rychetského si bohužel vážit nemohu, protože jsem jej v TV slyšel jak:
a) vysvětluje, že ústava je něco speciálního co není možné jen tak novelizovat v okamžiku, kdy se ukáže, že ústava nevyjhovuje (to když novelu požadovala "pravicověji" zaměřená část spektra.
b) vysvětluje, že ústava je zákon jako každý jiný a jelikož byla připravována narychlo lidmi, kteří ústavu psali poprvé, tak je naprosto jasné že není dokonalá a tedy není rozumné novelizacím bránit - to když novelu požadovala sociálně demokratická část spektra.

Uvedenými výroky pronesenými asi v půlročním odstupu někdy v polovině 90 let se v mých očí Rychetský jednoznačně zařadil mezi osoby, které nemají problém své zcela zásadní principiální stanovisko otočit o 180 stupňů podle toho, odkud politický vítr vane a co se komu hodí.
0 # Anonymní 2014-05-09 23:31
Jestli to nebude trochu i o tom, že ÚS je jasné, že Kočího máte jenom jako obálku, ale stížnost jste si napsal sám. Kočího jako advokáta zvolil možná i záměrně, abyste ÚS poškádlil.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)