Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nechcete dopadnout jako Jan Šinágl? Chcete se dozvědět, jak o heydrichiádě správně (a bezpečně) mluvit a psát? Pak si nenechte ujít příležitost ve čtvrtek 18. října, kdy Ústav pro studium totalitních režimů, pilíř českého chauvinismu, pořádá na toto thema nalejvárnu za účasti samotného guru české dějepravy Jaroslava Čvančary.

Na rozdíl od předchozího symposia o válečném roce 1942, na něž, jak víme, mohli jen ÚSTRem prověření odborníci (a v žádném případě se tam nesmělo hovořit o pamětnici Kropáčkové), tato přednáška bude zaměřena praktičtěji: v podstatě to bude rychlokurs o tom, co si můžete v demokratické České republice o heydrichiádě svobodně myslet, abyste se nedostali do potíží s Policií ČR, BIS, ÚSTRem a dalšími na čistotu vašich myšlenek dohlížejících institucí.

Pravda se ten den bude v ÚSTRu krčit v koutě a pokud jde o svobodu, ta tam byla viděna naposledy snad kdysi v době prvního ředitele.

A pokud jde o státního historika Čvančaru, musím dát dodatečně zapravdu jednomu svému příteli, s nímž jsem před několika lety vedl delší rozpravu na thema skautingu. Já jsem toto hnutí hájil a poukazoval na positivní hodnoty, které mladým lidem vštěpuje, zatímco on tvrdil, že pro skauta je základní hodnotou disciplina a skauting je v podstatě hnutím militaristickým.

Čvančarův případ, myslím, ilustruje, že jsem tehdy neměl pravdu já a měl ji on: z člověka, který sám pod totalitním režimem trpěl, se stal v důsledku skautské výchovy poslušný vykonavatel bezpráví, schopný posílat druhé pro nesprávné – rozuměj: odlišné – názory před soud a klidně i do vězení. Domnívám se, že lidmi jako Čvančara lze jedině pohrdat.

Komentáře   

0 # Starý pán 2012-10-08 11:37
OT:
Pane Pecino, prosím Vás nevíte, co se stalo se stranou Koruna česká? Když jsem obdržel volební lístky, shledal jsem, že tentokrát nemám možnost přispět ke vzniku mnohonárodnostní podunajské monarchie. Je strana v rozkladu, nebo pouze neuznává kraje a krajské volby?
0 # Tomáš Pecina 2012-10-08 11:42
Nevím, ale soudil bych, že bychom to poznali, kdyby se konaly volby zemské: země monarchisté uznávají, kraje mají za modernistický výstřelek a je možné, že se proto voleb neúčastní.
0 # Starý pán 2012-10-08 13:07
Hm, to jste mě trochu zklamal, doufal jsem trochu, že jste svou pozornost od ve vegetativním stavu na přístrojích setrvávající KS obrátíte ke KČ a snad tak přispějete k tomu, že už mé hlasy nebudou mizet v asi 1% hrobě.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-08 13:14
Nejsem přece žádný převlékač kabátů, theoreticky bych se mohl do KonS vrátit (ale nehrozí to), ovšem přestup ke Koruně je vyloučen.
0 # gogo 2012-10-08 15:32
Tak to asi bydlíte na špatném místě. U nás Koruna kandiduje:
mvcr.cz/.../...
0 # Starý pán 2012-10-08 17:29
Hm, asi teda jo. Nevím, čím to je, protože v těch posledních volbách (už nevím, které to byly) určitě taky kandidovala. Že by toto město ztratilo svou pověst bašty konzervativců, již si drží nejméně od doby, co vyhnalo Žižku?
0 # Vodník 2012-10-08 12:14
To je užitečné setkání! Člověk se pak aspoň nemá na co vymlouvat. Dějinný obraz předepsán zákonem a všichni ho můžeme svobodně vyznávat. Tak je to správne, tak to ma byt...

A občas, když už situace přestává být obelhatelnou, doporučí vrchnost lidu, jak o situaci psát, viz "superobčany".
0 # Anonymní 2012-10-08 22:04
Nebyl bych tak kritický ke scoutingu. I můj oblíbenec David Lynch byl scout. Každopádně to že KČ ignoruje krajské volby chápu (i já se podle toho zařídím) současně dělení na kraje mne přijde absurdní a ačkoliv nejsem konservativec preferoval bych rozdělení Praha, Čechy, Morava, Slezsko po vzoru současného Německa a Rakouska.

Dale Cooper
0 # Tomáš Pecina 2012-10-09 00:15
Je fakt, že Dale Cooper je takový přerostlý boy scout (místy téměř roztomilý), ale přesto si myslím, že mám v případě Čvančary pravdu: kdyby se místo poslušnosti ve skautu učil zásadám demokracie, nemohl by dnes jednat tak, jak jedná.
0 # Vodník 2012-10-09 09:11
Co se týče junáctví, tak jsem asi taky takový přerostlý boy scout: myslím si, že v té debatě jste měli pravdu oba, ale Ty víc. Scouting je sice částečně miltaristická organisace, co se týče osobní disciplíny, ale - s výjimkou ochranného a uctivého vztahu k přírodě - nevychovává k nějaké ideologické konformitě, nýbrž k sebedisciplíně a slušnosti v nejširším slova smyslu; jeho přínos IMHO vysoce převažuje ty směšné stránky (uniformy, rituály atd.) Rozhodně je nespravedlivé svádět postoj koryfejů bojující demokracie na skautskou výchovu.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-09 18:58
Těžko mohu souhlasit, uvážím-li, že skauti jsou vychováváni ve víře ve správnost svého názoru a neučí se respektu k názorům "nesprávným". Svět Rychlých šípů je bipolární: jeden pol oni, druhý Bratrstvo kočičí pracky, mezi tím méně dokonalý a kolísavý plebs. Tím nechci prosazovat relativistickou thesi, že snad i BKP mělo "svůj díl pravdy", jen že respekt k názorům oponenta není skautskou ctností.

Ty s dovolením žádný skaut nejsi, tebe formovala generace mániček (hippies), ne Mirek Dušín jako Čvančaru.
0 # Vodník 2012-10-09 20:10
To se teda mýlíš: skautoval jsem full time od února 1969 do září 1970, kdy jsme oddíl v souvislosti se sjednocováním mládežnických organisací rozpustili; s bratry z družiny jsme ovšem jezdili (nepravidelně) na výlety stále (poslední setkání po letech bylo na tábořišti v létě 2011). Jak by Ti potvrdil i Popel, jednou skaut - vždycky skaut! Máničky to nemohly nikdy plně eliminovat!

Jinak nemyslím, že by skauti byli vychováváni ve víře ve správnost nějakého (svého?) názoru a špatnost názoru jiného. Tam nešlo o názor, ale o chování: nelhat, nepodvádět, pomáhat starým a slabším, dodržet slovo apod. Zde řeči o černobílosti nemají co dělat. Nemyslím, že bys v disputaci uspěl s tím, že by skaut měl mít respekt k tomu, kdo se domnívá, že je správné lhát, podvádět, přitěžovat starým a slabším, nedodržovat slovo atd.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-09 20:21
No vidíš, to je právě ono. JČ je přesvědčen, že on má o historii (objektivně) pravdu a my lžeme, a proto je na místě nás pronásledovat prostředky trestního práva. Člověk se základními návyky z pluralitní demokracie by se pod takové dobrozdání, jaké stvořil on, nikdy nemohl podepsat.
0 # Vodník 2012-10-09 20:23
Ty o voze, já o koze. Nejde o názory JČ, ale o jeho chování, tj. jestli je pravdomluvný a pouští v tramvaji babičku sednout. Zavírat za jiný názor se u junáků opravdu nenaučil!
0 # Tomáš Pecina 2012-10-09 21:02
Ale naučil se vidět společnost a její děje optikou Dobro (=my) – Zlo (=oni). To úplně stačí.

Pro mě ani pro tebe není problémem představa, že za války se (někteří) Němci chovali jako dobytek, a po ní se jako dobytek chovali (někteří) Češi. To je pro Čvančaru neakceptovatelné, nemožné. Pro něj byla WWII bojem Dobra proti Zlu, nejen vcelku, ale i v jednotlivostech. Takže větší násilí Čechů na Němcích jsou pro něj "excesy" (politováníhodné, ale ojedinělé), kdežto násilí opačné (Lidice) je nikdy neodpustitelný zločin, za který navíc odpovídají všichni Němci.

Pokud jsi pozorně četl jeho odborné vyjádření, nemohlo ti ujít, že je v něm přítomen dějinný ethos, a prismatem tohoto ethosu vidí dějiny.

Jenže tak to není. Druhá světová válka, jako každá válka, byla celkem vzato odporná záležitost, kde nic podobného nenajdeš. Ušpinili se všichni, ti, kteří vypálili Lidice, i ti, kteří nechali bombardovat Drážďany a Cáchy.
0 # Vodník 2012-10-09 21:39
Ale naučil se vidět společnost a její děje optikou Dobro (=my) – Zlo (=oni).
Nevím, jestli se tohle naučil zrovna ve skautu. V těch letech (10 - 14) jsou myslím děti moc malé na nějaké takové polemiky a finessy. Tam jde o to je naučit slušnému chování a to je samozřejmě dobré, to není "věc názoru".

Já myslím, že tomu dělení na "my" a "oni" nás naučil mnohem intensivněji život v totalitě obecně, kde se to skutečně dělilo na "oni" = komouši, estébáci, kollaboranti, udavači, evt. vexláci, "vejšky" (notabilně studenti práv) a na "my" = utlačovaní, nekollaborující, udávaní, sledovaní, evt. "máničky", "bigbíti" atd.
0 # Tomáš Pecina 2012-10-09 21:59
Na tom něco bude. Nenávist k totalitní ideologii se u něj směšuje s nenávistí k celému národu, což je stejné, jako když někdo nenávidí kvůli bolševikům všechny Rusy.
0 # Vodník 2012-10-09 23:03
Ano. A považuje je (konkrétně Putina) za největší existující Zlo a Nebezpečí, bez ohledu na realitu. Mezi havlofilními intellektuály snad nenajdeš výjimku.

Je mi opravdu líto, že scouting je tak hrozně out, že de facto skomírá. Jsem si jist, že jeho kladné stránky a následky pro mládež zcela zastíní ty špatné. Ale jinak to být ani nemůže: zlá doba nepřeje dobrým věcem a místo Církve oslavuje a velebí Pussy Riot...:-(
0 # Yamato-san 2012-10-09 23:44
No zrovna to dobro Církve (jakékoli)...tam to je taky pěkně černobílý.
0 # Vodník 2012-10-10 19:05
Tam jo, to máte pravdu, já už jsem vlastně trochu odbočil...
0 # Anonymní 2012-10-10 18:20
Skauting? A jste si jisty, ze pouze nechodil do skoly?jg
0 # Starý pán 2012-10-10 22:30
Dovolím si také přidat komentář. Domnívám se, že jsou zde směšovány dva pojmy: "idea skautingu" a "skautský oddíl" (omlouvám se za tu nechutnou pseudoorthografii, ale s ohledem na předkomentářníky ji zachovávám). Myslím, že onu ideu si lze osvojit i bez toho oddílu. Ať už v rodině nebo díky literatuře (typicky E. T. Seton, ale třeba i jinde Vodníkem zmiňovaný K. May, i když tam je, pravda, výraznější směřování ke křesťanskému romantismu). Oddíl spíše dodává ty socializační hodnoty, které každý asi ocení jinak. Já třeba vůbec. Setona jsem si četl sám, do přírody (schválně zde nepoužívám slovo vandr ani čundr) jsem jezdil ne s bratry a sestrami nebo soudruhy a soudružkami, ale s rodiči, později s nějakou holkou nebo úplně sám. Bohužel ta socializační stránka skauta může (netvrdím, že nezbytně musí) vést i k takovým komplikacím, jako že se dostáváte do kontaktu s lidmi, kteří chodí se "žracáky" a "cancáky" si "zabékat" a "zadrnkat" na "potlach". Navíc v tom shledávám i jistý osobnostní rys, který vede k vyhledávání nejen takovýchto oddílů, ale později i stran nebo církví. Netvrdím, že je to zlo, ale každopádně třeba konkrétně pro mě jo, protože já v práci i čurám do umyvadla, abych nemusel nikoho potkat cestou na záchod (a na rozdíl od TP jsem ten FB nikdy ani neměl).
0 # Anonymní 2012-10-10 23:30
Stary pane, v tomhle "k takovým komplikacím, jako že se dostáváte do kontaktu s lidmi, kteří chodí se "žracáky" a "cancáky" si "zabékat" a "zadrnkat" na "potlach".... michate hrusky s jabama. To co pisete provozuji a je typicke pro trempy. A trempove maji se skauty spolecne leckdy jenom to, ze obe obcas potakte u lesa ci na nadrazi...

Obecne vzato mi pripada, ze o skautingu tady diskutuji zejmena ti, kteri o nem v podstate nic netusi.
A davat do takovychto souvislosti neci odborne, ci "odborne" nazory, ci pracovni vysledky s tim, ze chodil do skautu je asi stejne, jako ze vsichni kdo v mladi treba aktivne hrali fotbal, nebo treba rugby, musi byt hloupi burani...
0 # Starý pán 2012-10-11 07:43
Pane anonymní, já jabka s hruškami nemíchám, ale Vy neumíte číst. Kdyby tomu tak nebylo a Vy jste neodtrhl Vámi citovaný útržek od jemu předcházejícího, tedy "může (netvrdím, že nezbytně musí) vést i k takovým komplikacím...", snad by Vám mělo být jasné, že skauty a trampy odlišuji. Jenomže na rozdíl od Vás, nejsem takový idealista, abych neviděl, že k průniku dochází ...
0 # Starý pán 2012-10-10 22:34
Ještě poznámka k Vodníkovu povzdechnutí nad úpadkem zájmu o skauting. Myslím, že zas tak zle není. Oddíly stále existují a třeba můj synovec je někde venku s oddílem každou chvíli.
A i kdyby nebyly, nevěšte hlavu, vyrostl jsem bez nich a v přírodě se vyznám lépe než kdejaký ten tramp s celtou a usárnou.
Mimochodem, Vodníku, jedl jste někdy lakovku ametystovou?
0 # Vodník 2012-10-11 00:06
Moje neteř je taky v oddíle, ale tvrdí, že to není jako to bylo za našich časů. A taky mám pocit, že dnes je to takový téměř symbol směšnosti a nerdství, být skautem...

Lakovky ametystové, lakové i šupinaté sbírám pravidelně, tady jich rostou mraky a právě teď jich mám plný mrazák. Do polívky jsou skvostné.
0 # Anonymní 2012-10-11 06:32
No jo, ale Vaše neteř zase nepamatuje Vaše časy. A i kdyby, tak paměť mívá sklon k nostalgii. I když mám samozřejmě taky sklon věřit, že dřív bylo všechno lepší. A s tou lakovkou jste mě potěšil. Tady na mě každý kouká jak na blázna, když si nesu ty fialové houby.
Starý pán
0 # Vodník 2012-10-11 11:21
Tady na jednoho koukají jako na blázna, i když nese koš plný praváků nebo když sbírá šípky. Ale můj houbový košík, kde vedle hřibů, bedel, masáků, pýchavek a holubinek najdete i pestrce, kotrče, lakovky a jiné drobné špičky, by zacloumal i s nejedním Čechem.

Ještě k těm junákům: tam nešlo jen o poznávání přírody. Myslím, že nejdůležitější byla právě ta výchova k čestnosti v jednání s druhými, sebeomezení, sebedisciplína, k čemuž se bez kollektivu vychováte velmi těžko, pokud vůbec. Já byl de facto jedináček (do 10 let) a myslím, že mi to velmi prospělo!
0 # Starý pán 2012-10-11 14:30
"tam nešlo jen o poznávání přírody"
Já to chápu, však v Setonovi taky. Blíže jsem tu mravnost nerozebíral, protože je to abstraktnější.

"k čemuž se bez kollektivu vychováte velmi těžko, pokud vůbec"
a to já právě nesouhlasím. Já jsem velmi zodpovědný. A disciplinovaný taky, protože jsem ještě nikoho nezabil, i když jsem chtěl. Akorát nemám rád, když je kromě vybraných žen blíže než dva metry ode mě, nebo na mě mluví, nebo mi, nedejbože, telefonuje.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)