Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dobře jsme učinili, zdrželi-li jsme se ohledně šikanosního kárného odsouzení soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Heleny Králové podrobnějšího komentáře, vyčkávajíce písemného odůvodnění rozhodnutí. Jeho obsah je arci podstatně horší, než jaké kdy mohly být naše nejhorší představy; jeví se dokonce, že senát Karla Šimky koncipoval rozhodnutí tímto způsobem právě z důvodu, aby Ústavnímu soudu umožnil co nejsnadněji je zrušit. Je-li tomu skutečně tak, pak ovšem mělo být rozhodnutí vypraveno přibližně o týden dříve, neboť se nejedná o nic jiného než o nezamýšlenou inscenaci dávného příběhu o Pilátovi, před nějž přivedou Ježíše, a onen, uzřev, že má před sebou nevinného, počínal si – dnes bychom řekli účelově – tak, aby Kristova krev neulpěla na římských, nýbrž na židovských rukou.

Z pěti řízení, ve kterých měla Králová podle obvinění Agrofertu pochybit, ji kárný senát obvinění ve čtyřech případech zprostil (protože máme legal.pecina.cz, můžeme, máme-li to za potřebné, obejít anonymisaci rozhodnutí), avšak uznal ji vinnou, že v nejexponovanější případě Nagyová, Páleník a spol. hodnotila některé důkazy způsobem jsoucím v extrémním rozporu s rozumným myšlením.

Jízlivý pozorovatel české justice nemůže nepoznamenat cosi ve smyslu, že právě takové hodnocení důkazů je u českých soudů pravidlem a nikoli výjimkou, neřku-li kárně postižitelným excesem, snesa k věci tisíc a jeden příklad. Netřeba dodávat, že trestat soudce za to, jak hodnotí důkazy, je nejen brutálním útokem na nezávislost soudní moci, ale v kontextu toho, kdo má na odsouzení Králové zájem, jde o událost nikoli nepodobnou tomu, co se dělo v soudnictví po definitivním ovládnutí země komunisty po r. 1948.

Komu spadl kámen ze srdce, je bezesporu trestně stíhaný premier Andrej Babiš, jehož Agrofert dokázal, že v tuto chvíli je už mocnější než justice a dokáže účelovou kárnou žalobou přimět k poslušnosti kteréhokoli ze soudců. Kdo má pod kontrolou kárný senát, má pod kontrolou všechny ostatní soudce. A jen blázen by si mohl myslet, že se kdokoli z nich za těchto okolností odváží vynést v kause Čapí hnízdo spravedlivý rozsudek. Signál dovnitř justice byl vyslán a bude vyslyšen.

Komentáře   

0 # gogo 2018-04-11 12:51
Tak to dopadá, když si jedna banda myslí, že bude u koryta navždy a zprzní aparát tak, aby měla vše po svojí kontrolou. No a to je potom překvapení, když se soudruzi ocitnou mimo velín, nedej bože dokonce na druhé straně biče.. u toho šlehacího konce.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-11 13:40
Přesně tak, gogo. Možná znáte mé dictum, arciže o mnoho starší než tento blog, že ODS je pokračováním KSČ jinými prostředky. Když jsem u moci, nezávislou soudní moc nepotřebuji a není pro mne hodnotou, naopak mi vadí a omezuje mne. To se změní, až když jsem v oposici.
0 # Tomáš Marný 2018-04-11 13:30
Bude-li od teď kárným proviněním i odsuzující úvahy v extrémním rozporu s rozumným myšlením, těžko proti tomu něco namítat. To bude úplně spravedlivé!
0 # Tomáš Pecina 2018-04-11 13:41
Není úvaha jako úvaha; cítím, že některé úvahy budou odteď při posuzování extremního rozporu s rozumným myšlením rovnější.
0 # Anonymní 2018-04-11 14:39
S hodnocením p. Peciny zásadně nesouhlasím. HK je prostě mizerná soudkyně, která nestačí na svoji práci a plete si neprofesionalitu a neschopnost s tzv. soudcovskou nezávislostí. To, že vadnou právní úpravu spočívající v soudcovské "definitivě" nelze napravit jinak, než konstatováním kárného senátu, že některé projevy této neschopnosti již dosahují takových rozměrů, že je (značně eufemistiky řečeno) ohrožena důvěra v justici, je sice smutné, ale nezbytné. Fakž, že takovýchto kárných řízení je mnohem méně, než by jich být mělo být, na výše řečeném nic nemění. Nápravy se nedosáhne tím, že na postih podobných excesů zcela rezignujeme, ale přesně opačným způsobem.
0 # Anonymní 2018-04-13 10:12
zpravy.aktualne.cz/.../...

Odůvodnění kárného senátu jemně naznačuje, že Králová je prostě blbá. A jak již od klasika víme - starý vůl býval již mladým volem.

Jediné, v čem se s vp. Pecinou dá souhlasit, je první věta předposledního odstavce. Zatáhnout do toho Babiše již hraničí s obsesí.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 10:25
A o co jiného, proboha, jde? Myslíte, že kdyby Králová nesoudila Nagyovou, někdo by se nad jejím "extremním nesouladem" vzrušoval? Vyjma snad případných nespravedlivě odsouzených, ale jejich názor nikoho nezajímá.
0 # Anonymní 2018-04-13 11:37
Je mi celkem jedno, z jakého důvodu se o ni někdo zajímá. Pokud vám vadí, že se nevedou kárná řízení s dalšími stovkami soudců, kteří jsou podobně neschopní a páchají podobné excesy, tak klidně kritizujte a podávejte podněty k předsedům soudů, na ministerstvo, zveřejňujte tady to, jak se s tím nic nedělá, nebo to medializujte jinde. Ale proboha nedělejte z neschopné Králové nějakého obětního beránka. Pokud tohle opakovaně páchá v mediálně sledovaných kauzách, tak asi její blbost už hraničí s demencí. A taky mě nebaví tu její trafiku sponzorovat z daní, ani ve formě jejího platu, ani ve formě odškodnění obětem její justiční neschopnosti.
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 11:41
Proč byste chtěl vést řízení se stovkami dalších soudců? Stačí jediný exemplární příklad a ostatní pochopí, co pro udržení snadné obživy dělat a hlavně, co nedělat.

Znám pár výjimek, kterých si vážím, ale většina soudců by se při své znalosti práva a pracovitosti absolutně nedokázala uživit jinak, neřkuli v advokacii.
0 # Anonymní 2018-04-13 11:56
Proč byste chtěl vést řízení se stovkami dalších soudců? Stačí jediný exemplární příklad a ostatní pochopí, co pro udržení snadné obživy dělat a hlavně, co nedělat.

Ehmm... ne, nepochopí, protože na to prostě nemají. Já tady nechci rozvíjet vaše konspirační teorie o Babišovi a nějakou justici na objednávku, což vy zjevně (a IMHO naprosto nesmyslně) spatřujete jako hlavní příčinu. To je věc, která se možná týká pár desítek kauz ohledně tzv. extremistů, kterými se zrovna vy zabýváte, ale ne hlavní problém v systému. Tady jsou tisíce každodenních věcí, ze kterých tomu soudci žádný prospěch neplyne, ani kariérní, ani jiný. On prostě rozhoduje blbě, protože to jinak neumí. Řeším problém s kvalitou soudců obecně - a fakt nerozumím tomu, co teda vlastně chcete. Vy tady v jednom kuse hekáte nad zakonzervovanou komunistickou justicí a na druhé straně se hrozně divíte, že se někdo chce katastroficky nekompetentních soudců zbavit třeba formou kárných řízení, když to jinak nejde. Jestli se s tím začně u Králové nebo někoho jiného, je mi vážně šumák...
0 # Tomáš Pecina 2018-04-13 11:59
Dobrá tedy. Použijme Occamovu břitvu a tažme se, proč právě Králová. Proto, že soudí špatně? K tomu nejsou žádné indicie. Proto, že odmítla odsoudit Nagyovou? Této eventualitě naopak vše nasvědčuje.
0 # Anonymní 2018-04-13 12:15
Proč zrovna ona? No protože si bohužel ke své škodě k exhibici své neschopnosti vybrala onu nešťastnou kauzu, které jsou už roky plné noviny. Vždyť to je přece jasný zákon padajícího hovna - to už si nikdo nechce nechat na sobě, že to kryje nebo nevidí. Ani Pelikán, ani předseda soudu. I kárný senát NSS dokonce vytýká předsedovi soudu, že to již dávno měl řešit aspoň přeřazením Králové na nějakou méně náročnou agendu.

Politicky je ta objednávka na nějaké odsouzení Nagyové dnes nulová, nebude to mít na nic žádný vliv, jsme už někdo úplně jinde, proběhly dvoje parlamentní volby, z Nečase a jeho konkubíny jsou politické mrtvoly, politická scéna je někde úplně jinde. A proč? No, protože třeba neschopná Králová a neskutečné průtahy, které v té věci způsobila.

A že nejsou indicie, že soudí špatně? Ale vždyť to ten kárný senát říká skoro na rovinu, že neschopnost Králové v tomto případě - s výjimkou kauzy Nagyová/Nečas, kde už to překročilo všechny meze - nepovažují za kárné provinění. Ale o tom, že na řešení hospodářské kriminality naprosto nestačila, o čemž byl celý zbytek toho kárného řízení, o tom nemá pochyb absolutně nikdo. Řeší se jen to, nakolik neschopný ten soudce musí být, aby to naplnilo tu skutkovou podstatu ohrožení důvěry v justici. A já říkám, že ta laťka musí být daleko níž, než je dnes. Tisíce mizerných soudních rozhodnutí plynoucích z neschopnosti a neodbornosti soudce tu důvěru v justici ohrožují stejně, jako pár mediálně sledovaných kauz.
0 # Anonymní 2018-04-11 20:08
0 # Anonymní 2018-04-12 17:35
Kárně obviněná pak má „za to, že u zdejší policie se drogovou otázkou zabývá mj. policista J. V., zřejmě statutární orgán, ředitel Okresní běžecké ligy, o. s. Úspěšným běžcem, muži veteráni II, je soudce Krajského soudu v Brně JUDr. P. B., (jeho dřívější místopředseda řešící mj. personální otázky), kdy úspěšní běžci
se sešli na statku Samsara v Blansku, kdy součástí vyhlašování byla i Žákovská liga Tajovský reality. Spolupodnikatelem bratra JUDr. P. B. ve společnosti Geodril, s. r. o., je dr. V. H., možná otec JUDr. M. H., jehož manželka V. V. je bývalá zapisovatelka JUDr. P. B. z doby jeho působení na zdejším soudě. Manželka JUDr. P. B. je zdravotní sestra údajně u MUDr. Z. M., tj. mj. společnost Salus Blansko, kde společníkem byl mj. i předseda našeho odvolacího senátu JUDr. L., P. Maminka MUDr. Z. J., V. J., byla dlouholetou účetní zdejšího soudu. Manželem její neteře, tj. dcery bratra V. J. je M. P., tj. mj. společnost Adex Agro a mj. P. P. (tj. Čapí hnízdo) i společnost Agrokrocan, kde insolvenčním správcem byla Advokátní kancelář Císař, Češka, ve které začínal jako koncipient současný ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán.


Výtečné. Já myslím, že paní asi měla být dávno v péči psychiatrů, ale co dělela u soudu ve funkci soudkyně, tomu tedy vážně nerozumím?!

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)