Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když byla v dubnu advokátka Klára Samková vyloučena z obhajoby mačetových útočníků, měl jsem to za svévolný pokus ústeckého státního zastupitelství (tehdy representovaného Lenkou Bradáčovou) zbavit obviněné kompetentní obhajoby a snáz tak dosáhnout mediálního úspěchu. Uvítal jsem proto, když bylo toto rozhodnutí stížnostním soudem zrušeno.

Nyní poslal jeden z vazebně stíhaných obviněných, Antonín Sinu, dopis svému bratrovi do jiné věznice, a v něm vylíčil skutek jinak, než bylo dosud obhajobou presentováno. Domnívám se, že K. Samková by měla být z tohoto důvodu vyloučena nejen z jeho další obhajoby – to se už stalo, resp. advokátka se obhajoby sama vzdala – ale rovněž z obhajoby všech dalších obviněných.

Důvodem je, že v době, kdy Samková Sinu obhajovala, existoval mezi nimi zvláštní fiduciární vztah a informace, které obhájkyně od obviněného dostávala, požívaly ochrany jako tzv. privilegované informace, ke kterým neměl nikdo jiný přístup. Skončením obhajoby tento vztah zanikl, a i když povinnosti z něj přetrvávají, minimálně na papíře, Samková není schopna zapomenout vše, co ví, a přistupovat k obhajobě ostatních klientů tak, jako by nikdy obhájkyní Sinu nebyla.

Uvedu hypothetický příklad: Předpokládejme, že by Sinu Samkové řekl, kde se nachází předmět důležitý pro trestní řízení, jímž by mohl být jako pachatel usvědčen, a že na tomto předmětu jsou jeho biologické stopy. Jako jeho obhájkyně nemohla tuto informaci předat policii (ano, vím, Karel Čermák by to asi udělal, ale hovořím o skutečné advokátské ethice), neboť by tím uškodila svému klientovi. Nemůže to udělat ani nyní, kdy by to představovalo porušení jejích povinností vůči klientovi, které obhajobu přetrvávají, ale snadno by v řízení mohla vzniknout situace, že by tato předchozí znalost měla přímý vliv na volbu prostředků obhajoby zbývajících obviněných. Je možné chtít za takových okolností po obhájci, aby se choval tak, jako že určité informace nemá, a musel tak řešit sám, ve své hlavě, zákonem vyloučený střet zájmů mezi klienty?

Komentáře   

0 # Daniel Hrbáč 2012-12-17 16:55
Já si taky myslím, že je vyloučena z obhajoby v této věci obecně a ohledně všech. A dodám trochu jiný důvod.
Obviněný/obžalovaný, který takto změní svoji výpověď, nebo začne vypovídat, v převážné většině případů vypovídá způsobem, který "škodí" druhému obviněnému, nebo je s jeho výpovědí v rozporu. Takovýto obhájce má za úkol výpověď svého bývalého klienta znevěrohodnit tak, aby jí soud nepřiznal při svém rozhodování sluchu. Což v zásadě nejde, jelikož mu mohou být známy skutečnosti, které mu dříve jeho nyní bývalý klient sdělil sdělil v době, kdy ještě spolu kamarádili. Vyřešením tohoto dilematu jedním nebo druhým způsobem vždy někomu uškodí.

Dan
0 # Tomáš Pecina 2012-12-17 17:01
Přesně tak. Zároveň se musí snažit hodit vinu na svého bývalého klienta, a zároveň při tom nesmí proti němu použít to, co se od něj dozvěděla. Mission impossible.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-17 17:04
Nebo tento příklad: Obviněný jí řekl: "Hlavně aby soud nepředvolal mou sestru, ta by jim to tam všecko vyb..la." Může za těchto okolností obhájce navrhnout výslech jeho sestry?
0 # Anonymní 2012-12-22 00:16
Ale to se prece dalo predpokladat, ze to takhle dopadne a jednolitost tvrzeni obzalovanych se casem rozsype.
Proto jsem se dost divila, ze se vam to vylouceni Samkove nelibilo.
0 # Anonymní 2012-12-17 18:41
Domnívám se na základě ust. § 37a odst. 2 tr. řádu, že by měla být vyloučena i z obhajoby ostatních obviněných. Ačkoli 2. odstavec § 37a tr. řádu říká "O vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce předseda senátu a v přípravném řízení soudce rozhodne též tehdy, jestliže obhájce vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných." a mluví tak pouze o vyloučení obhájce rozhodnutím soudu, mám za to, že se nelze vyhnout vyloučení "včasným dobrovolným" vypovězením nebo ukončením zastupování jednoho z kolidujících obviněných. Ustanovení jasně stanoví podmínky pro vznik "vyloučenosti" a má zcela jednoznačně za cíl zabránit důsledkům uvedeným v příspěvku p. Peciny a komentářích výše. JT
0 # Anonymní 2012-12-18 10:48
Je to problém a vlastně se ani nijak správně vyřešit u soudu nedá. Jediné řešení je vzdát se obhajoby všech, respektive nikdy společnou obhajobu nevzít. I kdyby všichni obvinění slibovali, že jeden za všechny, všichni za jednoho, nikdy to tak neskončí. Dokonce i kdyby všichni nevypovídali a vydrželi to, stejně se nelze vyhnout tomu, kdo se jak podílel. Očekával bych více zkušenosti, tahle skupina nikdy nemohla "společnou obhajobu" ustát.
0 # gogo 2012-12-18 12:59
Vy pánové děláte, jako kdyby měli advokáti nějaké zábrany.
0 # Daniel Hrbáč 2012-12-18 23:50
Možná se občas někdo najde.
0 # Karel 2012-12-18 17:18
off-topic:

Lze podle ústavy zadržet odsouzeného poslance, poku nenastoupí do vězení? Nebo ho bude třeba zadržet, až při páchání činu maření výkonu...?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-18 17:26
Zadržovat ho není třeba, stačí ho dodat do výkonu (§ 321 odst. 3 TrŘ).
0 # Anonymní 2012-12-19 13:09
Pane Pecino, prosím o zdůvodněný právní názor, bylo-li by to možné.
Není právo poslance vykonávat osobně svůj mandát ve prospěch svých voličů nadřazeno nad právem "systému" potrestat odsouzeného poslance odnětím svobody? Což by, dle mého názoru, mělo vyplývat z ústavy, jakožto zákona nejvyšší právní síly. Tedy, zda by třeba výkon trestu u poslance Pekárka neměl být odložen na dobu po skončení výkonu mandátu?
Nebo podobně, ještě komplikovanější případ, u vazby MUDr. Ratha? Není to protiústavní?
"Úmyslu zákonodárce" by mohlo napovídat i to, že poslanec ve vazbě i ve výkonu trestu odnětím svobody zjevně pobírají za poslancování plat.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-19 13:18
K odložení výkonu trestu nevidím důvod, ale mám za to, že stejně jako vazebně stíhaný poslanec Rath nemůže být Pekárkovi upírána práva plynoucí z jeho mandátu, tedy např. hlasovat ve Sněmovně. ÚS je nicméně jiného názoru.
0 # Anonymní 2012-12-19 13:31
Děkuji za odpověď.
Ten důvod bych viděl tady:
"Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou při tom vázáni žádnými příkazy".
Jak by mohli nebýt vázáni žádnými příkazy, kdyby jim bachař vyhlásil večerku?
0 # Tomáš Pecina 2012-12-19 13:37
Opakuji, že s vámi souhlasím, ale ÚS si myslí něco jiného.
0 # Anonymní 2012-12-19 13:58
Aha. Tak to děkuji, ale jak jste tedy myslel, že k odložení výkonu trestu u Pekárka nevidíte důvod? Myslím, že výkon poslaneckého mandátu není jen hlasování, ani jen účast na jednáních parlamentu. Vyžaduje neomezenou možnost pohybu, možnost jednání s kýmkoli, kdekoli, kdykoli. Nevím, jak jinak by to šlo sloučit s výkonem trestu.
0 # Tomáš Pecina 2012-12-19 15:47
To je jistě možná argumentace, ale podle mého názoru je ústavně konformním řešením výkon mandátu umožnit i během výkonu trestu.
0 # Klára Samková 2012-12-25 17:37
Vážení přátelé, děkuji Vám za zájem, ubezpečuji vás, že mě málem trefilo... Situace je na jednu stranu komplikovnější, na druhou stranu jednodušší... Dovolím si ten luxus a dám stranou dikci § 37 TZ, neboť, upřímně, je pro posouzení věci nepodstatné. Podstatné je, že obhajoba mačetového útoku je velmi obtížná. Netušila jsme , že někdy budu řešit klasické "vězňovo dilema", klasickou to matematickou hru, přímo v praxi... leč stalo se!!! problém je v tom, že ani nadále není mezi obžalovanými rozpor, jenom prostě jeden z nich se rozhodl, že si tak zvaně "zachrání prdel". A učinil to způsobem...nejen nevhodným, ale ...kontraproduktivním... Zjevně stejně to posoudil i senát, který, dle mého názoru,má na celou záležitost již v podstatě již jasný názor. já taky. myslím, že právně relevantní je vyjádření mého manžela, rodáka z České Lípy, tedy znalce místních poměrů, ročník 1950, který již delší dobu hořekuje nad úpadkem rodného kraje, kde už se ani nikdo neumí pořádně v hospodě porvat... že těch noh od stolu (byla jsem poučena, že od stolu se trhají lépe než od židlí) a uražených půllitrů tak, aby v ruce zbylo ucho "na boxera", těch že teda i dle místních pamětníků bylo... No, and thatś all, folks... Hodina mezi psem a vlkem, díl druhý...
0 # Klára Samková 2012-12-25 17:38
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)