Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Přes podstatný pokrok, který právní věda za posledních několik tisíc let učinila, existují úkoly, s nimiž se vypořádat je autoritami pokládáno i dnes za stejně obtížné jako v 16. a 17. století, tedy v době, do níž se záležitost, již hodláme pojednat, thematicky nejspíše hodí.

Takovým úkolem je příkladmo vysvětlit odvolacímu kárnému orgánu bez toho, že by členové nalézací stolice byli přímo označeni za imbecily, že proklít tureckého velvyslance není výkonem advokacie. Kláře Samkové se to, řekli bychom, celkem zdařilo. Citujeme:

Není možno přehlédnout, že jednání kárně stíhané též nenaplňuje druhou pojmovou charakteristiku výkonu advokacie, totiž vykonávání soustavně a za úplatu. Kárně obžalovaná prohlašuje, že proklíná (resp. proklela) pouze jednorázově, a nikoliv za úplatu, i když té by se, samozřejmě, nevzpírala.

Případ, podobně jako stíhání Zuzany Candiglioty za urážku velblouda, vnímáme jako průvodní znak a tendenci současné doby, již charakterisuje pokračující utahování šroubů a postupné přivírání kohoutů našim svobodám. V tomto smyslu jsme skutečně všichni dnes Klára Samková: nejde totiž o svobodu proklínat, ale o svobodu dělat cokoli, co nám zákon nezakazuje.

Komentáře   

0 # 1ac0 2018-08-24 20:06
otazka "je to dovolene?" pomaly nahradza otazku "je to zakazane?" v mysliach ludi.
+1 # b.o.y 2018-08-29 00:15
Odhlédneme-li od zcela nesmyslného kárného řízení se domnívám, že se to vysvětlení Kláře až tak moc dobře argumentačně nezdařilo.
Pokud bude advokát někoho zastupovat třeba u rozvodu, tak těžko může tvrdit, že to nebyl výkon advokacie s odůvodněním, že zastupování u rozvodů nedělá soustavně, jelikož krom tohoto dotyčného nikdy nikoho u rozvodu nezastupoval. A naopak, přestože takový advokát chodí denně na oběd, nebude obědvání výkonem advokacie, ač obědvá soustavně a za úplatu.
0 # Tomáš Pecina 2018-08-29 00:39
Soustavně poskytuje právní služby, bez ohledu na to, zda v antimonopolní, rozvodové, trestní nebo např. dědické agendě. Typově je to totéž, na rozdíl od proklínání, což je činnost zcela jiná než poskytování právních služeb. A za úplatu, pokud je mi známo, žádný advokát neobědvá, naopak za možnost obědvat poskytovateli obědů platí.
+1 # Vena 2018-08-29 16:56
Typově je to totéž, na rozdíl od proklínání, což je činnost zcela jiná než poskytování právních služeb.
Tady s Vámi nemohu souhlasit.Domnívám se naopak,že proklínání či zaklínání je osvědčenou praktikou poskytovatelů právních služeb,zejména,pokud se jedná o zastupování před soudem.Jak jinak si vysvětlit tu různorodost výkladů zákonných ustanovení soudy než tím,že byly proklety?
0 # Tomáš Pecina 2018-08-29 19:03
A nezaměňujete proklínání s uhranutím soudce a/nebo protistrany, což je tradiční služba advokáty (a zejména advokátkami) klientům poskytovaná a účtovaná per analogiam jako hlavní úkon právní služby dle AdvT?
0 # Vena 2018-08-29 20:18
Jsem poněkud na vážkách,doposud jsem preferoval výklad,že uhranutí soudce je nejvyšší stupeň proklínání a jeho znalost je vyhrazena pouze pro několik málo prominentních advokátů.Dle mého přesvědčení se při obřadu tato zjeví ve formě několika složek či šanonů a stejně tak jsou při uhranutí zjevovány i soudcům/obětem.Mimochodem,pokud si ještě vzpomínáte na diskuzi s Yossim na téma příjem/obrat OSVČ a jeho postižitelnost,VS už k odvolání paní Stehlíkové vydal rozhodnutí..
0 # Tomáš Pecina 2018-08-29 21:06
Už to čtu, a vidím, že VS-P obiter dictum nedal Yossimu za pravdu.
0 # Vena 2018-08-30 08:05
Jak to čtu já,tak VS zejména soudu připomněl,že je to soud,kdo má odpovědnost za správnost rozhodnutí a nemá podléhat právním výplodům insolvenčního správce.Což je dle mne docela chválihodný počin a doufám,že jde o trvalou snahu o usměrnění těchto nabobů..

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)