Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nutno předeslat, že Klára Samková nedostála našemu očekávání, ana poté, co jí uložena pokuta 25 000 korun, kárný orgán na místě neproklela, a na svém Facebooku toliko poznamenala, že je-li podle orgánu prokletí vyhrožováním, tedy jednáním, jímž byla schopna způsobit proklatci újmu, dostáváme se z domeny práva do oblasti hermeneutiky. S čímž arci souhlasíme, a je-li tato vědní disciplina samotným jádrem obživy soudních znalců a znalkyň na protiextremistické frontě (Pane znalče, vysvětlete, co chtěl obžalovaný symbolem zahnutého orlího pařátu v kleci na svém tričku vyjádřit!), není důvodu, proč nezřídit při ČAKu, bohatě financovaném jeho nedobrovolnou klientelou, oddělení advokátní hermeneutiky, jež by v podobných případech bylo s to podat orgánu dobrozdání. Představujeme si to v živých barvách, vyvedeno výpravnou formou v PDF: Nejprve rekapitulace, co advokát řekl, poté výklad, co tím myslel, a na závěr samostatný oddíl věnovaný tomu, co advokát neřekl ani nemyslel, ale co by příště říci mohl, pokud by proti němu nebylo důrazně kárně zakročeno a jeho závadové jednání v samém zárodku – ne-li ještě dříve – bdělou první instancí censorního dohledu rozpoznáno a efektivní sankcí pro futuro eliminováno.

Nechávajíce stranou podobné žerty, nemůžeme než opakovat, že na rozdíl od zákona o státním zastupitelství (§ 24 odst. 2) a zákona o soudech a soudcích (§ 80 odst. 5) není pro regulaci jednání advokáta v osobním životě zákonného podkladu: a kde nic není, tam nejenže nebere ani exekutor, ale nevyloží ani kárná komise České advokátní komory. Advokát proto může, činí-li tak mimo výkon advokacie, mluvit sprostě, mít mimomanželský intimní poměr, a to i s několika partnery současně, dlužit a své dluhy neplatit, ba i, což, chápeme, je v očích ČAKu tím vůbec nejzávažnějším deliktem, vyznávat nežádoucí politické názory, tak jako Klára Samková, anebo samotnou Komoru kritisovat, tak jako Petr Kočí. U obou nejde o nic jiného než o zneužití kárné pravomoci k šikaně nepohodlných advokátů.

Komentáře   

+1 # Roman 2018-05-20 20:28
Osobně bych tento případ nazval: Čury, mury … fuk!
0 # gogo 2018-05-21 10:15
ČAK by měla poslat drožku do Olomouce, nedávno jsem tam v hospodě potkal jednoho pána, který o sobě tvrdil, že má s vymítáním ďábla a odhalováním čarodějnic staleté zkušenosti. Poslední co dělal, byla prý kořenářka, předstírající výrobu elixíru nesmrtelnosti.
Kdyby ho ČAK hledala, jmenuje se František Boblig a právě se účastní rekvalifikačního kursu na soudního znalce.
0 # gogo 2018-05-21 14:40
Samotná kárná komise ČAK má spoustu členů. www.cak.cz/scripts/detail.php?id=211
Je znám seznam těch, kteří se zabývali případem prokletí a případně i průběh jednání nebo hlasování? Zdá se mi absurdní, aby všichni byli jednotní v tak absurdním případu jako je trest za prokletí Turka.
+7 # Tomáš Pecina 2018-05-21 20:19
Hned na druhém řádku najdete Yossiho. Tolik ke kvalitě řečeného tělesa.
0 # peppi 2018-05-21 20:45
To mi nedělejte,jsem se tak lekl...Druhé místo získal pouze na základě svého jména,nikoliv svou neschopností.Nedávno jsem si udělal opět čas a prošel si několik jeho ins.kauz.Děsí mne,jak bez ohledu na dikci zákona mu soudci jsou ochotni odkývat jakoukoliv jeho hloupost/nápad.
K článku pouze podotýkám,že anobrž se stav advokátů mermomocí snaží dosáhnout rovnosti svého postavení se stavem st.zástupců a dalších prominentů,a nebýt tak postaveni na roveň a do řady k ostatnímu plebsu při vstupu do soudních budov,je snaha umlčet jakékoliv nevyhovující projevy více než pochopitelná..
0 # gogo 2018-05-23 08:27
Tak až se tady Yossi objeví, nesmíme zapomenout se ho zeptat na podrobnosti toho kárného řízení.
0 # Kolemjdoucí 2018-05-22 10:16
Cituji gogo:
Samotná kárná komise ČAK má spoustu členů. www.cak.cz/scripts/detail.php?id=211


Jen 80 + 2 + 1? A není to málo, Antone Pavloviči?
0 # Blueberry 2018-05-22 10:16
Napadá mě jediné právně udržitelné vysvětlení: Kárná komise považuje proklínání za výkon advokacie (podávání zcela mimořádných opravných prostředků jakožto "další forma právní pomoci"?) a kárané je kladeno za vinu, že v předmětném klecím řízení nepostupovala s předepsanou svědomitostí, následkem čehož kletbě nebylo vyhověno a prokletý je stále naživu. Nicméně i v takovém případě šlápla kárná komise vedle, protože káraná podala prokletí ve vlastní kauze, nikoli jako právní službu poskytovanou klientovi.

Alternativní vysvětlení by bylo, že si kárná komise extenzivně vyložila princip subsidiarity kárné represe: Je-li nepochybné, že advokát je lump a je třeba ho ztrestat, a není-li z nějakého důvodu možné uplatnit postih trestní, je třeba ho podpůrně alespoň pokárat.

BTW Vysvětlil vůbec někdo kárné komisi, že káraná dotyčného pouze "proklela", nikoli "proklála"?
+4 # Tomáš Pecina 2018-05-22 13:33
Souhlasím; je ovšem třeba pečlivě lišit prokletí advokátské, kvalifikované, od prokletí prostého občanského. Na posledně zmíněné nejsou kladeny prakticky žádné požadavky co do formy a už vůbec ne co do obsahu, zatímco na prokletí prvního druhu je třeba pohlížet daleko přísněji. Komise proto měla posuzovat správnost slovosledu, dikce, srozumitelnosti (byl velvyslanec vůbec proklet v turečtině, a pokud ne, byl mu obsah prokletí řádně na místě samém přetlumočen soudním tlumočníkem?), a v úvahu měla být vzata i subsidiarita prokletí, tj. zda by k dosažení účelu úkonu právní pomoci nebylo postačilo kupř. uhranutí.
+1 # gogo 2018-05-22 13:46
Já když jsem se zajímal o složení kárné komise, tak mě právě mimo zajímalo, zda nemohlo to údajné prokletí být špatně provedeno a třeba padlo na někoho jiného. Protože ten původní adresát očividně žije, i když jak to má se ctí a syny, pravda, nevím.
Na druhé straně kárná komise zareagovala asi jednomyslně v obrovském počtu... takže mě napadlo jestli třeba, lidově řečeno, chtěla proklít Turka, ale ve své nezkušenosti jen uhranula stádo šílených krav. Tohle by se dokazovalo líp než ten Turek.
+1 # Miloslav Ponkrác 2018-05-22 16:43
To by měl posoudit soudní znalec v oblasti čarodějnictví. Doufám, že ho kárná komise povolala před svým rozhodnutím.
+3 # Blueberry 2018-05-22 20:45
Když už, tak ať přiberou i soudního znalce v oboru advokacie, aby posoudil, zda jednání kárané představovalo výkon advokacie, čili nic.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-05-22 14:03
Já myslím, že je zcela správné, že Klára Samková byla potrestána kárnou komisí. Na proklínání je totiž třeba být členem ČPK (České proklínací komise) a pravidelně platit příspěvky a dodržovat etická pravidla pro proklínání dle stanov ČPK.

Pouze členství v ČPK, které je samozřejmě pro každého proklínajícího ze zákona povinného, zaručí nejlepší služby klientům. To, že turecký představitel byl proklet nečlenkou ČPK, jej mohlo poškodit. Mohl totiž dostat nekvalitní proklínací služby.

Dovedete si představit, co by se například stalo, kdyby onen turecký představitel měl syna, přestože jej po prokletí Klárou Samkovou neměl již nikdy mít? Dovedete si představit, jaké zničení dobrého jména členů ČPK a celého čarodějnického oboru by to znamenalo?

Zkrátka jsem pro co nejpřísnější potrestání Kláry Samkové. Mírný trest ze strany ČAK považuji za skandál.
+1 # gogo 2018-05-22 14:48
Jo jistě.. máte naprostou pravdu, vždyť ona pokoutničila!!!
0 # Milota 2018-05-23 07:45
Vážení přátelé, vaše příspěvky jsou skvělé, moc jsem se nasmál, byť věc samotná k smíchu rozhodně není. Ironie, zesměšnění, parodie, drsný humor, to je koření života. Hned jsem si objednal zasílání nových komentářů.
0 # kK 2018-06-11 12:15
Chobotnice dobře krmená roste...
novinky.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)