Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ne snad, že by mne to tolik překvapilo: soudce Okresního soudu v Ústí nad Labem Jan Tichý vydal stanovisko, ve kterém tvrdí: Co se týče [práva Davida Ratha] účastnit se a hlasovat na jiných jednáních sněmovny, soud je přesvědčen, že v tomto případě – přinejmenším po dobu trvání důvodů vazby koluzní – převažuje veřejný zájem na tom, aby nebyl zmařen účel trestního řízení, nad právem tohoto poslance fakticky vykonávat svůj mandát.

To mi přijde šílené: odkdy smí soudce trestního soudu, nota bene soudu nejnižšího stupně, efektivně rozhodovat o ústavních právech zákonodárců? Podle kterého ustanovení trestního řádu nebo Ústavy? Soudce Tichý Davida Ratha poslaneckým mandátem nevybavil, to učinili voliči v parlamentních volbách, a nikdo jiný než voliči tudíž není oprávněn tento mandát zrušit nebo jeho výkon omezit.

Zdá se, že se nám Rath-gate pozvolna přetavuje v docela slušnou ústavní krisi… Opravdu nerad bych se dožil doby, kdy se bude problém se stoprvním poslancem řešit jeho vzetím do vazby!

Za tento pozoruhodný výkon udělujeme samozvanému ústavnímu soudci Janu Tichému cenu Osel měsíce. Zaslouží si ji.

Aktualisováno.

Na Jiném právu se k Rathově kause krátce vyjadřuje Zdeněk Kühn. Souhlasím s ním vyjma otázky přípustnosti Rathova zadržení: tam nemám dostatek informací k tomu, abych formuloval tak kategorický závěr jako Z. Kühn.

Ústavní podmínka bezprostřednosti mohla, avšak nemusela být splněna, to záleží např. na tom, co zjistila policie z prostorových odposlechů v době, kdy obviněný poslanec Råthlu přebíral, a zda s ní byl zadržen těsně po převzetí, nebo až po nějakém čase. Nebezpečí zneužívání institutu zadržení poslance v politickém boji je příliš velké a odůvodňuje spíše restriktivní výklad čl. 27 odst. 5 Ústavy.

Komentáře   

0 # FB 2012-05-18 16:56
Osel měsíce je pan Tomáš Pecina. S vazbou Ratha souhlasila komora prostřednictvím své předsedkyně, která umožnila soudci schválit jeho vazbu. Na následující schůzi komory bude jednání o přípustnosti vydání poslance Ratha soudu a jeho držení ve vazbě.

Co se týká hlasování vazebně stíhaného úplatného ex-hejtmana a poslance, tak sněmovna má právo na následující schůzi sněmovny vyslovit nesouhlas se stíháním poslance Ratha a tím znemožnit jeho vazebné zadržení i přes jeho páchání hospodářské kriminality.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-18 17:02
A tím chcete naznačit, že když bude sněmovna souhlasit (což není vyloučeno, i když tomu dávám stále menší pravděpodobnost), bude tak ve sněmovně až do konce volebního období jen 199 poslanců? Bez náhradníka z kandidátky ČSSD?

Pokud ano, blahopřeji, právě jste zrušil parlamentní demokracii a o oslí uši se s tím ústeckým trumberou v taláru můžete podělit!
0 # FB 2012-05-18 17:28
Co když je poslanec nemocen, že není schopen hlasovat ani se vzdát mandátu. Nastane naprosto stejná situace a parlamentní demokracie není zrušena. Stejně tak pokud je trestán poslanec ve vězení, tak má alespoň možnost vzdát se mandátu ve prospěch náhradníka.
0 # Anonymní 2012-05-28 10:10
Milý spluosle FB! Když je posanec nemocen tak, že si uvedomí nutnost své náhrady ve sněmovně právě pro nemoc, je to v pořádku. Sám uzná svoji indispozici způsobenou nemocí. Nemůže ho samozřejmě do stavu uznání své nemoci nikdo nijak nutit. Stejně jako nemůže nikdo nutit poslance podezřelého z tr.činu, aby sám uznal, že je zločinec a svého mandátu se vzdal, pokud tvrdí, že je nevinný.
0 # Anonymní 2012-05-18 17:19
Zájem lidí je aby se spravedlnost konala dle zákona . Zkratky ani obkliky nejsou přípustné.Jinak nebude vidět rozdíl. Lidé se tu znovu potřebují naučit správné chování k sobě navzájem jinak se tu bude lhát a krást stále .Ač se to nezdá lidé se inspirují těmi příklady nahoře a potřebujem vzorné příklady v našem státě jinak se nic nezmění a nepohldlné politické strany se budou dle potřeb rušit dál .. Ukamínek
0 # FB 2012-05-18 17:19
Tento komentář byl odstraněn autorem.
0 # FB 2012-05-18 17:20
Mandát poslance nezaniká trestem odnětí svobody, takže hrozí, že nejen Bárta, ale i Škárka budou mít obtíže s docházením do sněmovny.
Poslanci se mohou vzdát mandátu ve prospěch náhradníků, ale neomezená beztrestnost poslanců opravdu není něco co vyžaduje parlamentní demokracie.

Osel jste vy, ne soudce. Může se stát, že poslaneckou sněmovnou vydaní poslanci, soudem odsouzení a ve vězení trestaní poslanci se šprajcnou, nerezignují a budou si držet mandát i při výkonu trestu odnětí svobody, kdy ho nebudou moci plnohodnotně vykonávat. Ale parlamentní demokracie na škodě neutrpěla.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-18 19:02
Oslem jste mne nazval již dvakrát, to by snad mohlo stačit – váš názor nyní už všichni známe a respektujeme; děkuji za pochopení!

Rozdíl mezi faktickou a právní překážkou výkonu mandátu je poměrně značný, první se řeší, byť nedokonale ústavní zvyklostí párování, druhý může být, zvlášť v případě většího počtu uvězněných, neřešitelný.

Nicméně soudce nedostal Osla za samotný závěr, ale za hrůzyplné odůvodnění. Po přečtení toho jeho "testu proporcionality" bych se, mít jen o trochu delší vlasy, musel jít učesat.
0 # Vladimír 2012-05-19 00:04
Vladimír.....

Ústava ČR:

Čl. 25

Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
b) uplynutím volebního období,
c) vzdáním se mandátu,
d) ztrátou volitelnosti,
e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny,
f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Čl. 26

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Odkdy má stanovisko, nějakého soudce, nebo kohokoliv jiného vyšší platnost, než Ústava ČR? Vidíte v tom článku 26 nějakou vazbu, obvinění, atd., jako překážku pro výkon jeho mandátu? Jeho poslanecký mandát mu nedala ani paní Němcová, ani nějaký soudce, ani ostatní poslanci, takže žádná sněmovna ho nemůže jeho mandátu zbavit.
0 # FB 2012-05-19 23:21
Při vší úctě, možnost hlasovat ve výkonu trestu nebo vazby a mandát poslance jsou dvě odlišné věci.

Navíc jak je v ústavě psáno ztrátou volitelnosti zaniká volební mandát a ztráta volitelnosti, tedy například při ztrátě občanství a není ústavně problém toto změnit i na ztrátu volitelnosti u osob ve výkonu trestu. To nemění, že mandát bez hlasovací možnosti může nyní mít poslanec ve vězení.

Stanovisko soudu je zcela v souladu s Ústavou. Odvolávat se na narušení proporcionality parlamentu, poslanecký slib a nutnost osobního vykonávání mandátu je sice hezké, ale správně by v takovém případě měly být předčasné volby respektive nahrazení poslance odpovídajícím náhradníkem. V Ústavě je také zakotvena rovnoprávnost občanů před zákonem a nemožnost trestat poslance tuto rovnoprávnost narušuje.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-19 23:32
Mandát vám zůstává, ale jsou vám odpírány jeho atributy.

De lege ferenda jsou vámi naznačené úpravy Ústavy možné, snad i žádoucí, ale v současné době nelze vězněného poslance jeho práva vykonávat mandát zbavit.
0 # Anonymní 2012-05-28 17:12
Poslance (důvodně) dřepícího ve vazbě nelze zbavit mandátu, ale s právem mandát fakticky vykonávat je to něco jiného (to už se závěry ohledně Sládka uplatnit mohou). Názor soudu není špatný, tím spíše, že jako jeden z mála jasně řekl, že DRath má právo účastnit se jednání výboru i jednání Sněmovny o jeho vydání. Jak vidno, tento názor je poslanci, a nejenom koaličními, sám o sobě poněkud hořce přijímán. Ale tato práva jsou imanentní jeho právu na obhajobu a ani Sněmovna mu je nesmí odejmout. Na druhou stranu, u práva vykonávat mandát u dalších jednání Sněmovny nevidím jediný důvod, proč by mu Sněmovna sama nemohla vystavit červenou kartu. Prostě ho tam nechtějí. Kdo jiný než Sněmovna by to měl říct? Imunita chrání ve svém důsledku přece hlavně Sněmovnu před ingerencemi ze strany jiných mocí. Imunita není od toho, aby si poslanci mohli dělat co chtějí, třeba i vraždit lidi, a stejně, bez ohledu na názor kohokoliv (i samotné Sněmovny), následně mohli v klidu vykonávat mandát. H.
0 # Anonymní 2012-05-18 17:56
Nevyrůstají zde jako vzor mladých soudců noví Urválkové konající diferencovaně a na zakázku? Nezastávám se jednoho Ratha ale způsob jakým byl předhozen davu o něčem vypovídá. Souhlasím s TP,že poslanec má nezpochybnitelné právo na svobodný výkon svého mandátu což by ve skutečné demokracii nesměl omezit žádný soudce ,ale ani dramaticky vystupující knihovnice Němcová. Tuto hru Rath-gate by měl ukončit president udělením milosti jako kdysi Havel Chadimové. Soudce Lynch by se nekonal.
0 # Anonymní 2012-05-21 18:45
Skvělé, skvělé... A po milosti by snad i omluva panu Rathovi byla na místě a možná také nějaké odškodné, přimlouval bych se za 7 miliónů.
0 # Anonymní 2012-05-22 00:27
V této sazce jde o víc. Podle toho co má za lubem je to nestandartní kadidatura na prezidenta.Tam kde je ho nepopraví. Alfa T.
0 # Guy Peters 2012-05-18 18:07
Takto to rozhodně nevidím. Nicméně, dosti mne překvapuje, proč se soudce vyjadřuje, nikým netázán.
0 # Anonymní 2012-05-18 18:17
jistě, soudce by si měl nejprve opakovat základy ústavního práva: jako by vykonávat mandát poslance bylo JEN PRÁVEM POSLANCE, a ne všech jeho voličů. p. švéda
0 # Anonymní 2012-05-18 18:26
a přitom se mohl osudce odrazit od příkladu, kdy by vazebně stíhali všech 200 poslanců. pak by nejspíš země jela na nějaký spící režim. p.š.
0 # Anonymní 2012-05-18 18:58
"Problém se stoprvním poslancem" se u nás již jeho vzetím do vazby jednou řešil. Ten poslanec se jmenoval Miroslav Sládek a problém, který tak byl řešen, se jmenoval "volba Václava Havla prezidentem".
0 # Tomáš Pecina 2012-05-18 19:04
vím.
0 # Karel Vážný 2012-05-18 19:54
S panem soudcem bych částečně souhlasil, protože i fakt být spravedlivě stíhán je ústavní oprávnění. A zde jsou tato práva v kolizi.

Ale čekal bych jedním dechem vyjádření, že apejuje na očtř aby maximálně urychlily výslechy, aby maximálně ctily práva poslance a voličů.
0 # Anonymní 2012-05-18 21:13
Za skandální považuji slova předsedkyně Poslanecké sněmovny, že má hrůzu z toho, že by poslanec Rath přišel do sněmovny.
Vazba přece není trest, platí presumpce neviny.
Svou přítomností na jednání sněmovny přece nemůže pokračovat v trestné činnosti ani ovlivňovat svědky. A útěku lze zabránit vhodnými opatřeními. (Když mohou být v jednacím sále přítomni televizní kameramani nebo v případě potřeby lékař první pomoci, tak proč ne justiční stráž? Nebo tedy bude eskorta hlídat vchody do sálu [a také východy ze sálu].)
0 # Tomáš Pecina 2012-05-18 21:34
Pochopte že být obviněn z korupce, to je pro každého českého politika, již z definice nekonečně poctivého, to nejhorší, co si dokáže představit. Tak odporný jedinec už nesmí mezi tyto bílé lilie ani vstoupit.
0 # DG 2012-05-21 13:58
Za skandální považuji slova předsedkyně Poslanecké sněmovny, že má hrůzu z toho, že by poslanec Rath přišel do sněmovny.
Vazba přece není trest, platí presumpce neviny.

Tohle je typický nešvar moderního práva. Ve středověku existovaly v zásadě dva druhy trestního stíhání. První se vedlo klasicky u soudu, neboť pachatel nebyl usvědčen a soud musel rozhodnout. Zcela jiný případ však nastával, byl-li pachatel lapen při činu. Ve většině případů byl hned na místě potrestán (obvykle fatálně). Nevolám samozřejmě po znovuzavedení "instatní" spravedlnosti, ale je-li někdo chycen při činu (s pistolí v ruce v klenotnioctví, s krabicí plnou úplatků), je předpoklad neviny směšný a zní v zásadě jako výmluva. Ano, jistě, i tak nemusí soud dopadnout v neprospěch pachatele, ale to už ve hře musí být nějaká intrika (např. policí zinscenovaná) nebo procesní pochybení. To, že někdo dosud není odsouzen, nebo dokonce vůbec není odsouzen, neznamená, že není vinen. To, že na někoho hledí zákon jako na nevinného (netrestaného) ještě neznamená, že takový skutečně je a že tak na něj budou hledět lidé v morální rovině.
Hrůza předsedkyně zcela zjevně plyne právě z tohoto morálního hlediska; na cause Rath není v podstatě nic nejasného. Umím si představit, že by mohlo dojít k osvobození, ale věc je (pokud se neodhalí nějaká skutečná konspirace proti Rathově osobě, což příliš nepředpokládám) v zásadě skutkově jasná.
0 # Anonymní 2012-05-21 17:03
Jako letec v kamikatze na dálkové ovládání,ale kdo tak krásně naviguje jak po másle? Bezuhonný občan s imunitou podílející se na chodu státu se nechá chytnout před volbami a ještě se nedozná. Všechno jasné ? To bylo dřív pouze Stalinovi,ale o něm se vědělo ,že to řídí. Pan Ukamínek
0 # DG 2012-05-23 10:51
Pane Ukamínku, u Ratha bylo všechno jasné už dávno pro každého, kdo jen trochu chtěl. Chyběly jen ty finální důůkazy, které by obstály před soudem. No a ty teď už jsou. Ukažte mi jednou věc, která je na tom nejasná. Pojem "bezúhonný" je v jeho případě výsměchem slušnosti.
Ano, je možné, že období "před volbami" přinese druhé straně nějakou výhodu. A že se nedozná? Divíte se?
0 # Vladimír 2012-05-19 00:17
Ještě jednou jen malá poznámka. Velmi zajímavý článek s podobnou kauzou z roku 2006 je na Britských listech. Stojí za přečtení: Britské listy
0 # Anonymní 2012-05-19 11:22
Vážený pane Pecino, měl byste se pořádně seznámit s tématem, k němuž se vyjadřujete. Vyjádření pana Tichého bylo vyjádření tiskového mluvčího soudu na dotazy novinářů, jednalo se nezávazný názor soudu, který poslance vzal do vazby. A seznamte se s celým stanoviskem. Toť vše. S tím názorem následně souhlasilo několik ústavních právníků, například se podívejte na včerejší Události, komentáře. Ústavní soud se k tomu vyslovil již dříve v kauze poslance Sládka.
0 # Anonymní 2012-05-19 11:34
ovšem soudy nejsou od toho, aby vyjadřovaly své "nezávazné názory", nota bene vadné. jejich úlohou je naopak dávat v konkrétníéch věcech závazná rozhodnutí, z nichž se později mohou stát závazná obecná pravidla rozhodování. švéda
0 # Tomáš Pecina 2012-05-19 14:30
Kausa M. Sládka nám moc nepomůže: v usnesení se řeší zákonnost jeho vazby, otázku zajištění mandátu (což byl alternativní petit) ÚS pominul s tím, že Sládek byl cca po týdnu z vazby propuštěn.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-19 14:39
Pouštím si U&K, díky za tip. Je zjevné, že si Antoš usnesení ÚS ani nepřečetl.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-19 14:39
0 # Guy Peters 2012-05-19 15:38
ad p. Švéda. Přesně tak. Toto bych podepsal.
0 # Anonymní 2012-05-19 18:36
Dobrý den, jen pár stručných poznámek:
Nepříliš lichotivé označení si zaslouží spíš ten, kdo za osla označí mluvčího jakékoliv instituce. Je jasné, že mluvčí prezentuje názory instituce, ne svoje. Ono samo o sobě označování za "osla" kohokoliv jen proto, že má jiný názor, nevypovídá příliš o kvalitách autora takového označení.
Pánové zde se vyjadřující si asi myslí, že jsou ti "nej" odborníci v tomto státě. Ústecký soud řekl svůj názor na téma, které není upravené právem (tak se vyjádřila bývalá ústavní soudkyně Wagnerová), a jako soud, který o vazbě D. Ratha rozhodl, k tomu jistě svůj názor říct může, když se ho novináři ptají. Vadil by mi spíš opak, tedy trapné mlčení. To vyjádření je naopak na netu často interpretováno tak, že se soud Ratha zastal.
Přeji hezký den, M.N.
A navíc, ten názor je správný. Akademici se s ním shodují (nejen včera v Událostech, ale i na netu je takových názorů dost - třeba zpravy.ihned.cz/.../... ). Nesouhlasné názory, které jsem četl (Pavlíček, Svoboda) jsou evidentně mimo.
D. Rath je stíhán v souladu s Ústavou a zákony. Sněmovna rozhodne s konečnou platností. Když ho vydá, není co řešit, když ho nevydá, bude propuštěn a stíhání se zastaví.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-19 19:07
Když dovolíte, zopakuji, že cena byla udělena za "test proporcionality", nikoli za samotný závěr, a šlo zjevně o názor soudce, ne soudu jako instituce. Otázkou samozřejmě je, zda se soudce vůbec má co vyjadřovat, jestliže o takové žádosti nerozhoduje a možná rozhodovat ani nebude, ale nejsem stoupencem modelu soudce-sfinga, proto mi tento aspekt stanoviska zas tolik nevadí.

Za druhé, proti stíhání Ratha námitky nemám a s názorem Pavlíčka a Svobody o post níž polemisuji, ale nemyslím si, že vazebně stíhaný poslanec nebo senátor pozbývá práva vykonávat mandát.

Za třetí, Wagnerová tvrdí, že žádným právním předpisem není upraveno, kdo by měl o právech vězněného poslance na výkon mandátu rozhodovat, což je samozřejmě pravda, nikoli že není upraveno, zda ho i ve vazbě vykonávat může. To se IMHO podává přímo z čl. 25 a 26 Ústavy, (v prvném případě a contr.).

K názorům v článku:

Kysela se velkolepě mýlí, jako obvykle (jak ho vůbec někdo může považovat za odborníka?). Podmínka vyčerpání opravných prostředků není absolutní, a zde přicházejí v úvahu hned dvě exempce: § 75 odst. 2 písm. a) ZÚS, tzn. přesah vlastních zájmů stěžovatele, i neúčelnost opravných prostředků; pokud ty by nebyly způsobilé zajistit nápravu, např. z časových důvodů, Ústavní soud na jejich vyčerpání netrvá.

Ad Kudrna: Ano, souhlasím, ale neočekávám tak jednoznačné rozhodnutí ÚS, myslím, že se spíš bude držet jedinečných okolností případu a může rozhodnout diferencovaně. V ÚS jsou dnes v nemalé míře politici a ti si uvědomují, co by jejich rozhodnutí, kdyby bylo kategorické, mohlo znamenat.

Ad Antoš: § 10 odst. 2 TrŘ se IMHO neuplatní, protože ten řeší pouze otázku samotné pravomoci OČTŘ, a o tom spor není: ten je o možnost vykonávat ve vazbě mandát. Rath v tuto chvíli chráněn imunitou není, což na druhé straně ještě neznamená, že by nesměl např. hlasovat o návrzích zákonů.
0 # Guy Peters 2012-05-19 19:15
jako soud, který o vazbě D. Ratha rozhodl, k tomu jistě svůj názor říct může, když se ho novináři ptají.
Tak ať si ho každý řekne sám za sebe. Soud jako úřad rozhodně není povolán vydávat nějaké officiální stanovisko.
0 # Anonymní 2012-05-28 10:54
ad TP: Rathův mandátní problém nespočívá v tom, že by nesměl vykonávat mandát, ale v tom, že fyzicky nemůže. Případů, kdy poslanec fyzicky nemůže vykonávat mandát, existuje celá řada. Malý, leč důležitý rozdíl.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-28 11:41
To je "argumentace Sládkem", a ta, jak jsem přesvědčen, neobstojí.
0 # Anonymní 2012-05-21 18:25
Pár poznámek k věci:
1) SAMOPAL
Nemám po ruce příslušné znění závazného pokynu policejního prezidenta, nicméně hádám, že zajištěné nebezpečné předměty se musejí zvlášť označit. Rozdíl samopal vz. 58/kulovnice může být docela dobře způsoben tím, že některý policista to označil jako "dlouhou kulovou zbraň", což vzdělaný novinář překřtil na kulovnici. Vezměte si, jak často se bévépéčko na fotografii v novinách vydává v popisu za tank!
2) PŘÍKAZ K ODPOSLECHŮM
Buďte frajer a doveďte svou argumetnaci do konce: jakýkoli úkon v rámci prověřování počítá s možným zahájením trestního stíhání. Tedy podle Vás by prověřování trestné činnosti poslanců nemělo být vůbec možné.
Chápu, že jste na českou justici nabroušený, ale neútočte na ni blbými argumenty vycucanými z prstu. Pravdivých důvodů k její kritice je dost.
3) ROLE BRADÁČOVÉ
Zde dosud uniká obecné pozornosti jeden zajímavý problém. Co vlastně dělá Bradáčová na státním zastupitelství? Má specializaci obecná kriminalita, drogy, mládež nebo snad korupce? Očividně má specializaci jedinou; vyzobává si mediálně vděčné případy pro sebe! Nejsem si jistý, zda takovému státnímu zástupci důvěřovat.
Vzpomínám si na posledního státního zástupce, který jednal jako ona a snažil se udělat se díky PR. Nakonec musel justici opustit po průseru, a jak už to tak u jisté sorty lidí chodí, v průserech pokračoval i poté.
0 # Anonymní 2012-05-21 18:28
Samozřejmě bůhví, co to bylo za zbraň. SA vz. 58 se běžně prodává ve spoustě úprav od předělávky na samonabíjecí, přes malorážkovou verzi až po hračku LM 58 (dokonce jsem ze srandy uvažoval, že si to koupím na blbnutí, ale pak jsem si to rozmyslel, když jsem se dověděl, jak je ta hlaveň přidělaná).
0 # Anonymní 2012-05-21 18:35
Schválně jsem si našel záběry, jak nesou ten pytel:

tn.nova.cz/.../...

Podle velikosti pytle to hádám opravdu na samopal vz.58, a nikoli loveckou kulovnici. Ale se stoprocentní jistotou si to říci netroufnu.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-21 18:38
Ad 1) Nenabitý samopal není nebezpečný. Ledaže by vám spadl na nohu.

Ad 2) Za svým závěrem si stojím. Nemají-li OČTŘ právo stíhat, nemají právo ani na ty úkony, u kterých u obyčejných smrtelníků postačí souhlas soudu. Je to výklad e ratione, ze smyslu imunity.
0 # FB 2012-05-22 01:35
1.)Nenabitý samopal je zbraň kategorie D (pro výkon zaměstnání nebo povolání) bez ohledu na jeho bezpečnost a jako se zbraní se s ním má zacházet.
2.)Orgány trestního řízení stíhaly korupci okolo Ratha. Řekněte to rovnou, že imunita má zabránit prověřování trestné činnosti a zadržení poslance byla podle Vás nehorázná drzost a poslance měli taktně skrze poslaneckou sněmovnu upozornit, že je vyšetřován a ať ukryje peníze, schová stopy a případně prchne.

Navíc mám poslanec Rath není trestně stíhaný. Je lapen ve vazbě a stíhání začne po vydání sněmovnou.
0 # kocour 2012-05-22 02:46
FB: Test pro vás:

Větu "Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání.":

a) jsem si právě vymyslel,
b) jde o první větu § 68 odst. 2 trestního řádu?

Nejmenujete se náhodou Mlha?
0 # Anonymní 2012-05-22 17:29
Pro Tomáše Pecinu: to je většina výbušnin bez rozbušky taky. :-)
Podle Vás se i ty mají míchat s jinými zajištěnými důkazy? Pokud se správně pamatuji na dotyčný policejní pokyn (četl jsem ho, ale v počítači jsem ho u sebe nenašel), platí to pro zbraně i nenabité a také pro výbušniny bez rozbušky.
Tomáši, někdy moc kroutíte argumenty, jen abyste mohl kritizovat státní orgány. To je hloupé a zbytečné. Pravdivých důvodů ke kritice je opravdu i tak dost.
Váš anonymní sympatizant
0 # DG 2012-05-28 10:50
ad kocour:

Ta formulace dle mého připouští i výklad, že trestní stíhání poslance je zahájeno, je vzat do vazby a když sněmovna odmítne vydání, tak se to prostě stornuje a hledí se na to jako by stíhán nebyl. Nevidím v tom žádný praktický problém.
0 # Anonymní 2012-05-22 11:31
Mám pár dotazů:

Je možné použít proti jiné osobě v trestním řízené použít odposlechy schálené soudem vůči jinému? Telefonní i prostorové?

Pokud ne, tak nemohla zadržet policie D. Ratha při činu. Protože "nesměla vědět" vůči němu, že jsou to peníze z úplatku.

Celkově předpokládám, že poslance odposlouchávat v důsledku řetězu vydání>stíhání>odposlech nelze.To neznamená, že nelze prokázat korupci, stále jsou zde výpovědi spoluviníků apod.

Zvlášť v trestních věcech bychom měli mít silnou úctu k proceduře. Protože právě ta je často posledním stéblem pro nevinného.

Karel V.
0 # Tomáš Pecina 2012-05-22 11:39
Je možné použít proti jiné osobě v trestním řízené použít odposlechy schálené soudem vůči jinému? Telefonní i prostorové?

Ano (§ 88 odst. 6 a § 158d odst. 10 TrŘ).
0 # Anonymní 2012-05-22 17:36
Role Bradáčové se vyjasnila díky článku na Novinkách:
novinky.cz/.../...

Tedy případ dozoruje někdo úplně jiný, ale Bradáčová chodí ráda do telky. A ten dozor případu se stejně jen taková administrativní záležitost! Předpokládám, že podobně to bylo i v jiných medializovaných případech, které si před novináři přivlastnila Bradáčová.
Bylo by jistě krajně zlomyslné ptát se, co by se stalo, kdyby se v případu později ukázal nějaký malér - stále by dozor nad případem byl jen taková administrativní maličkost a Bradáčová by se k případu hlásila před kamerami?
Nechme raději tuto otázku nezodpovězenou a popřejme paní doktorce Bradáčové hvězdnou kariéru. Očividně pochytila ty správné grify!
0 # Anonymní 2012-05-22 20:11
Bradacova mi svymi postupy, metodami, retorikou, zalibou v mediich i typologii kauz, ktere zpracovava, napadne pripomina jinou veleambiciozni a velepragmatickou zenu ceske justice posledniho desetileti, dr. veseckou
0 # Anonymní 2012-05-23 17:59
Já bych v zásadě veřejná prohlášení státních zástupců neodsuzoval - státní zástupce je přece litigační právník, takže musí umět dělat šou. Navíc trestní proces plní funkci preventivní, edukativní a morální (alespoň by měl). Proto hluboce odsuzuji tradiční českou zvyklost, že státní zástupce v soudní síni cosi zmateného zahuhlá a pak prchá s potem oroseným čelem, aby náhodou nemusel něco říci veřejně a neznemožnil se.
Z tohoto ohledu je mi Bradáčová dokonce sympatická! Ale všeho s mírou - jak jsem psal výše, Bradáčová se prezentuje v kauzách, které ani nedozoruje a její snaha o budování kultu už překračuje hranici, kterou bych pokládal za přiměřenou (nemluvě o pochybnostech o její odbornosti - člověk buď rozumí mordům nebo ekonomické kriminalitě, ne obojímu). Tato sorta lidí má tendenci jednou končit špatně, viz opět mnou zmiňovaný případ jejího kolegy, který nakonec skončil spíš pro smích.
0 # Anonymní 2012-05-25 16:25
Jak je patrné už jenom z autorem vloženého odkazu, stanovisko soudu sdělil jeho mluvčí (což je v textu jasně uvedeno a novináři to správně rozlišují). Navíc je mediálně vcelku známo, že Tichý je mluvčím a zároveň i soudcem, ale rozhodně ne soudcem trestním, a také je známo, ža Ratha do vazby vzal jiný soudce (konkrétní jméno padlo, jen si ho nevybavuju). Dost silně pochybuju, že by jako mluvčí takové stanovisko publikoval jinak než na žádost vedení soudu. A jestě silněji pochybuju, že by takové stanovisko vydal on sám, jako netrestní soudce, který s kauzou evidentně nemá nic společného. Ale autor ví asi více.
Je zajímavé, jak se autor zpočátku ohrazuje proti nazvání "oslem" a přitom tak jiné sám bez okolků, navíc ne zrovna příhodně, nazývá.
Hlava mi nebere ani to, jak kdosi - dle profilu bez právnického vzdělání - bez okolků kritizuje a haní odborníky včetně akademiků (viz Kysela).
Prostě a jednoduše, tady někdo snědl všechnu moudrost světa a nebejbože aby někdo měl jiný názor... :-)
0 # Tomáš Pecina 2012-05-25 16:29
Děkuji, už více než měsíc mi nikdo nevyčetl, že nemám právnické vzdělání. Byl jsem z toho vážně nesvůj!
0 # Anonymní 2012-05-25 16:50
To (ne)právnické vzdělání, abych byl upřímnej, mi v tomto případě vadí že všeho nejmíň... :-)
0 # Tomáš Pecina 2012-05-26 14:13
A nutí vás někdo nebo něco mé zcela neodborné texty číst? Pokud ano, sdělte mi to, pokusím se zjednat neprodlenou nápravu, a budete si místo mých blogpostů moci přečíst něco odborného od Kysely.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)