Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Motto:
—Já mám koně, bílý koně, to jsou děti mý!
(z novodobé lidové slovesnosti)

Po Babišově sobotní cestě do Ženevy se začíná diskutovat o otázce, zda je pro trestní orgány únosné, aby byl předseda vlády Andrej Babiš v kause Čapí hnízdo dále stíhán na svobodě, jelikož v takovém případě začínají být jmenované orgány pro legraci nejen králíkům a jiným hlodavcům, ale veškeré zvířeně, a možná i rostlinstvu, ne-li nerostům a dalším přírodninám. Princip rovnosti před zákonem je tu porušován tak flagrantním způsobem, že vyvstávají pochybnosti o legitimitě státní moci, která se bojí zasáhnout proti zjevnému porušování práva jen proto, že se tohoto jednání dopouští jeden z jejích představitelů, evidentně v obavě z nejisté budoucnosti každého, kdo by tak učinil. Taková státní moc je arci hodna výsměchu a pohrdání; žel, vidina odchodu do pense v klidu a s výsluhami je v žebříčku hodnot u mnoha OČTŘ proklatě vysoko.

Bez ohledu na to, že Babišův syn zřejmě trpí duševní nemocí, na niž nemá, jak říkávají psychiatři, náhled – tedy neuvědomuje si ani své onemocnění, ani jeho projevy – celkem jednoznačně se vyjádřil v tom smyslu, že jeho otec činí na jeho matku blíže nespecifikovaný nátlak a tento nátlak je přenášen na něj samotného. Jakým směrem tento nátlak směřoval, je pak evidentní z nedělního čteného vystoupení Beatrice Babišové na TV Nova.

Podle § 67 písm. b) TrŘ platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření. Přesně ten případ nyní u Andreje Babiše nastal a kolusní vazba je jediným logickým vyústěním jeho ženevské instruktážní cesty.

Poněkud netypické je toliko to, že Babišovi svědčí poslanecká imunita a v jejím důsledku je vyloučeno, aby byl policií zadržen a předán soudu k rozhodnutí o vazbě. Vydán k trestnímu stíhání již byl, a žádný další souhlas Ústava nepředjímá, proto je správný postup takový, že soud poté, co od státního zástupce obdrží návrh na vzetí do vazby, obviněného premiera k vazebnímu zasedání předvolá. Až pokud by Babiš obsílku oslyšel, je na místě přikročit k dalším krokům.

Pokud to trestní orgány neudělají, dají tím najevo, že se Babiše bojí, a ten bude bezesporu reagovat dalším stupňováním obstrukcí a útoků na vyšetřovatele. Jak však opakovaně upozorňujeme, kausa dotačního podvodu kolem Čapího hnízda nemá jasné pachatele. Zdaleka ne každý, kdo o převodu akcií Babišovým dětem věděl, jednal nutně v úmyslu dopustit se dotačního podvodu, protože se mohl oprávněně domnívat, že jde o převod skutečný, nikoli účelový, resp. fiktivní, a že resort ve skutečnosti nezůstává uvnitř koncernu.

Komentáře   

+3 # b.o.y 2018-11-19 10:50
Myslím, že by stálo za to zabývat se i tím, jakou roli hraje fakt, že Babiš a jeho syn jsou osoby blízké. Zakázat návštěvy dětí u rodičů a opačně z důvodu probíhajícího vyšetřování by - mimo jiné - mohlo zasahovat do práva na rodinný život.
0 # Tomáš Pecina 2018-11-19 11:19
Arciže, ovšem činit nátlak legitimní výkon tohoto práva nepředstavuje.
+3 # Miloslav Ponkrác 2018-11-19 20:53
Zvláště pokud je to "blíže nespecifikovaný nátlak", a tuto informaci nám přinesli "vysoce důvěryhodní novináři" Slonková s Kubíkem, kde zneužili psychicky nemocného člověka.
+3 # Tomáš Pecina 2018-11-19 21:05
Jistě vám neušlo, že ABjr se sice údajně duševně nemocný, ale všechny jeho výroky jsou vnitřně i vzájemně konsistentní a neměnné - což se o jiných akterech kausy říct nedá.
+3 # Miloslav Ponkrác 2018-11-19 21:10
Po editaci, vystříhání nehodících se částí videa a dalších projevů - lze vytvořit konzistentní příběh. S tím s vámi hluboce souhlasím.

Nemluvě o tom, že neplatí ekvivalence, že konzistentní+neměnné výroky = pravda a realita.
+2 # Tomáš Pecina 2018-11-19 21:26
Nikoli, k předestřenému příběhu je třeba přistupovat kriticky a ostražitě, jako ke každému jinému materiálu.

Nezaznamenal jsem arci žádné střihy ve videu: od okamžiku, kdy se junior zjeví v předsíni, jde až do konce o nepřerušovaný záznam, a jeho odpovědi mohou být ovlivněny sugestivním charakterem některých otázek, ale rozhodně mi nepřipadá, že by šlo o desinterpretaci. Co ověřit nelze, jsou údajné e-maily, ale jejich obsah je opět naprosto v souladu s tím, co junior na skrytou kameru řekl.

Zdá se, že směšujete dvě věci: protiprávnost pořízení záznamu, která je zjevná, a dokonce se podle všeho jednalo o trestný čin, protože švýcarský trestní zákoník pořízení záznamu bez vědomí zaznamenávané osoby zakazuje, a jeho obsah.
0 # Vena 2018-11-20 08:57
Zdá se,že jsme všichni podlehli mediální bublině,že švýcarské zákony neumožňují skrytý záznam.Opak je pravdou!
Eine Verletzung der Persönlichkeit ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
Porušení soukromí je nezákonné v případě, kdy "porušitel" nemá souhlas poškozeného nebo nad ochranou nepřevažuje soukromý nebo veřejný zájem nebo tak nenařizuje zákon.
www.admin.ch/.../index.html#a13
+1 # Tomáš Pecina 2018-11-20 09:04
Já mám zase tento zdroj: edoc.unibas.ch/.../...

Cituji:

Citace:
Als Praxistipp wird Medienleuten in der Fachliteratur empfohlen, wichtige Recherchegespräche mittels Raumhörfunktion durch einen Redaktionskollegen mithören zu lassen und davon ein datiertes Handprotokoll anzufertigen, welches beide unterzeichnen.
Tak jednoduché to tedy určitě nebude.
0 # Vena 2018-11-20 09:29
Souhlasím,že tak jednoduché to není,ale z toho pohledu,že není dle švýcarského práva každé skryté natáčení postižitelné,což se však stalo mediální pravdou v ČR.
+1 # Tomáš Pecina 2018-11-20 10:47
Mýlíte se. Trestní zákoník je vůči vámi citovanému ustanovení lex specialis, protože to vaše se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů.
0 # Vena 2018-11-20 11:46
Nejsem znalcem CH práva a proto s Vámi nemohu fundovaně polemizovat.Myslím si však,že pokud by definice tr.činu byla natolik jednoznačná,jistě by najatý advokát při druhé návštěvě novinářů neodolal a policii zavolal.
+3 # Tomáš Pecina 2018-11-20 11:51
Proč? Myslíte, že si přejí, aby se v jejich soukromí vrtaly švýcarské úřady?
0 # Vena 2018-11-20 12:05
Jak to myslíte?Pokud by platila teze,že každý záznam je trestný,nevidím důvod,aby se orgány seznamovaly s něčím dalším kromě těchto záznamů..
+2 # Tomáš Pecina 2018-11-20 12:10
Orgány se rády seznamují, a třeba by se seznámily i s něčím, co Babišům není milo.
+1 # Vena 2018-11-20 12:24
Já však v koutku duše věřîm,že orgány na západ od nás mají přece jenom více respektu k právu než čeští odchovanci majora Zemana.
+3 # Tomáš Pecina 2018-11-20 12:32
Policisté na celém světě jsou dost podobní. A mohlo by se stát, že by např. začali vyšetřovat krymskou "rybalku", a zajímat se, už ve spolupráci s tajnou službou, kdo že byla ta sympathická mladá dáma z Křivého Rohu a kde ji pro zpravodajskou činnost vyškolili.
0 # Vena 2018-11-20 13:13
V tom případě nelze než doporučit,aby napříště se reportéři anonymně udali(trest je,pokud vím,peněžitý) a místní orgány zasvětili do problematiky..
-5 # Mirek Vorlický 2018-11-20 09:49
Dovolím si přeložit text trochu jinak:

Poškození (porušení) soukromí je protizákonné, pakliže není skrz souhlas poškozeného, skrz převažující soukromý nebo veřejný zájem nebo je skrz zákon oprávněné.
0 # Mirek Vorlický 2018-11-20 10:05
oprava.

. . . nebo skrz zákon oprávněné.
+8 # Tomáš Pecina 2018-11-20 10:54
Když neumíte německy, pane Vorlický, tak z němčiny raději nepřekládejte.

Persönlichkeit je osobnost, nikoli soukromí, a durch se v tomto případě překládá instrumentálem, tedy kým-čím. Celé to zní, ve správné právnické češtině, takto:

Zásah do práva na ochranu osobnosti je protiprávní, není-li odůvodněn souhlasem poškozeného, převažujícím soukromým nebo veřejným zájmem nebo zákonem.
-3 # Mirek Vorlický 2018-11-20 12:24
No, byla to reakce na překlad Veny, 08:57, jehož překlad je jistě nepřesný, až zavádějící.

S překladem Persoenlichkeit s Vámi souhlasím, byť význam překladu německého textu to myslím nemění. ,Správná právnická čeština´ mi dělá problémy, a můj pokus nebyl překlad do správné pr.češtiny; na to bych si netroufl. Potom ,není-li odůvodněn souhlasem poškozeného´ mi nesedí nejen z důvodu časové posloupnosti. Odůvodněn kdy? komu? Slovo´,durch´ , ]česky pak ,skrz´ je v německém textu myslím zcela záměrně, neboť je z něj zřejmé, že případné ,Verletzung´ probíhá v okamžiku, kdy obě strany spolu nějak komunikují.
Komunikace mezi stranami však neprobíhá z ,důvodu souhlasu poškozeného´, nýbrž skrz jeho souhlas s pokusem protistrany s ním komunikovat. Později, to ano, strana ,poškozující´ může odůvodnit svůj postoj vůči ,poškozenému´ jeho předcházejícím souhlasem.

Tedy, s výjimkou osobnost/soukromí, na svém opraveném překladu trvám.
0 # Vena 2018-11-20 13:09
Uznávám,proti těmto vývodů nelze najít žádné smysluplné protiargumenty a je tak jasné,že Váš překlad je mnohem přesnější v zachycení smyslu ustanovení.Jen se dovolím ujistit,chápu správně,že je potřeba jednat nejprve skrz soukromý či veřejný zájem nebo zákon a následně skrz souhlas nahrávaného?Pak je již nahrávka legální nebo je potřeba projít ještě to celé durch zpět?
-4 # Mirek Vorlický 2018-11-20 14:58
No, není mi jasné, proč tak šroubená otázka. Německý text mluví jasně:
Nic takového není potřeba. Pakliže ,poškozený´ projeví souhlas se záměrem novináře s ním vést rozhovor, včetně záznamu (nahrávkou) a pak i jeho uveřejnění, potom ,skrz´ tento souhlas novinář smí tak učinit, aniž by novinářův čin byl ,widerrechtlich´.

Dá-li poškozený souhlas zde popsaný, je pak naprosto nepodstatné zda věc probíhá ve veřejném nebo soukromém zájmu, nebo z důvodu oprávněnosti ze zákona. Popsat nahrávku jako legální je též zbytečné. Je to jen nahrávka, která není widerrechtlich. Uvažování nad tyto meze je zbytečné.
+3 # Tomáš Pecina 2018-11-20 16:10
Jsou tři alternativní důvody, které ospravedlňují zásah do osobnostní sfery: zákonné zmocnění, souhlas poškozeného, a naléhavý soukromý nebo veřejný zájem, poměřovaný se zásahem v testu proporcionality (cf. převažující).

Moc nerozumím, co na tom chcete řešit.
-4 # Mirek Vorlický 2018-11-20 16:47
Myslím, že vím, co má Vena na mysli. Nechť mne opraví, mýlím-li se.

On se zřejmě domnívá, že aby nahrávka mohla být legální, musí být ,posvěcená´ zákonem. Tak to však normálně není. Opak je pravdou. Každá nahrávka, čehokoliv je ,legální´. Jen nahrávka, která je widerrechtlich, tedy protizákonná, jinak řečeno je v rozporu se zákonem, není ,legální´. Její použití pak je ze zákona trestné; je to trestný čin (crime). Ten německý text to jasně vysvětluje.
0 # Guy Peters 2018-11-22 21:40
Einwilligung se v ochraně osobnosti překládá jako svolení, nikoliv jako souhlas.
+1 # Tomáš Pecina 2018-11-22 22:40
Ano, já vím, consent. Já "svolení" používám nerad, protože implikuje aktivní (komisivní) jednání, kdežto souhlas může být implicitní (konkludentní).
-1 # Mirek Vorlický 2018-11-23 07:44
Dovolím si k německému textu ještě toto:

Cítím svolení jako souhlas, jen nad tím musím trochu déle přemýšlet (než svolím). Ovšem, aby člověk mohl posoudit, které české slovo lépe odpovídá v tomto případě slovu Einwilligung, musel by člověk znát dobře oba jazyky a být stejně dobrý Čech jako Švýcar.

Potom, kdyby verze pana Peciny (20.11.18, 10:54) byl překlad německého textu pak dodávám ještě toto:
nejde o zásah, ale o poškození, poranění, uražení
konečně, nejde o poranění práva na ochranu osobnosti, ale o poranění, poškození konkrétní osoby, osobnosti

Je-li to, co uvedl pan Pecina, německého textu právnická verze v češtině, ukazuje to jen na nepřesnost, která není v češtině atypická.
0 # Tomáš Pecina 2018-11-23 08:08
Zásah do cizího práva je v právnické češtině to samé jako porušení tohoto práva. Odpovídá to francouzskému atteinte.

Ohledně svolení v. souhlas jsem jiného názoru. Už z kořene obou slov vyplývá, že u svolení se vyžaduje projev vůle, kdežto u souhlasu je dostatečný souhlasný názor.

Vezměte si modelový příklad: Dívka se sexem souhlasila. / Dívka k sexu svolila. V prvním případě postačí, že se nebránila, ve druhém je nutný souhlasný projev.
-1 # Mirek Vorlický 2018-11-23 08:44
Francouzsky neumím. V češtině slovo zásah může znamenat tak i tak:
hrubým zásahem poškodil
včasným zásahem zachránil
ublížit, poškodit má význam jednoznačný

Co se týče něžného pohlaví, netroufal bych si spoléhat se na rozdíl mezi souhlasem a svolením . . .
-1 # Tomáš Pecina 2018-11-23 10:05
Vlastností právnického jazyka je jeho až absolutní precisnost. V právu, až na výjimky, nelze říct jednu věc dvěma způsoby. Tuto precisnost respektuji, a ohrazuji se pouze proti řídkým situacím, kdy mám užívaný termín za chybný nebo nepřiléhavý. Toto je jeden z nich.
-3 # Tomáš Krystlík 2018-11-19 11:23
A co takhle trocha politické kultury ve formě presumpce viny u politiků? Už dávno měl Babiš odstoupit do vyšetření kauzy dotačního podvodu. Jeden z příkladů. V roce 1993 byl zastřelen na nádraží v Bad Kleinen člen Frakce Rudé armády Wolfgang Grams a bylo podezření, že jej členové GSG 9 již postřeleného a ležícího v kolejišti cílenou střelou dobili. Ministr vnitra Rudolf Seiters odstoupil do vyřešení incidentu, jeho vyšetřením byly pověřeni kriminalisté z Curychu, aby byla zaručena objektivnost vyšetřování.
+6 # Miloslav Ponkrác 2018-11-19 20:49
Poslední dobou se tu rozebírají politické kauzy. Soudy pak mají jednat jako deus ex machina. Pak ale nemusejí vůbec existoval volby a voliči nemusejí chodit k volbám. Může to celé rozhodovat třeba Nejvyšší soud. Jeho soudci si vezmou jednotlivá ministerstva a budou řídit zemi. Protože jinam taková soudcokracie nevede.

***

Když Angela Merkelová porušila dvě klíčové mezinárodní dohody (Dublin II a Schengen) - nevšiml jsem si žádného vyšetřování německé policie ani odstoupení Merkelové. Přitom zavinila hrozné věci v celé Evropě.

Je ale hezké, že Tomáš Krystlík dokázal silou mocí vyškrabat jeden jediný příklad z roku 1993, kdy čistě náhodou německý politik odstoupil. To se u nás v ČR také už stalo, že odstoupili politici. Nicméně v Neměcku ani ČR to není pravidlem, spíše výjimkou.

***

Babiš mladší je švýcarský občan. Česká jurisdikce tu moc nemá co konat. Když to začnou vyšetřovat, tak první se do vězení dostanou Slonková s Kubíkem - protože ti první jednali protizákonně. Slyšel jsem, že ve Švýcarsku se s tím nemažou.

Celá kauza má jasně politické pozadí, včetně "informací" z videa. Brát je vážně je pošetilé.

Vaše oblíbenkyně Klára Samková se nad tím případem zamyslela trochu více.
-3 # Tomáš Krystlík 2018-11-19 21:41
Ad 20:49: Byli i další. Například ministr zahraničí Genscher. Ten odstoupil sám poté, co US-prezident a jeho ministr zahraničí oznámili Kohlovi, že vše, co projednávají s Genscherem mají do 24 h na stole v Moskvě přeložené do ruštiny.

Merkelová neporušila Dublin III (ne II, jak píšete), tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, neb v se v něm píše: "Článek 17. Diskreční ustanovení. 1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 se může každý členský stát rozhodnout posoudit žádost o mezinárodní ochranu, kterou podal státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, i když podle kritérií stanovených tímto nařízením není příslušný. Členský stát, který se rozhodl, že posoudí žádost o mezinárodní ochranu podle tohoto odstavce, se stává příslušným členským státem a přebírá povinnosti s tím spojené."

Tím pádem otevření hranic a-d-hranic 5. 9. 2015 nebylo porušením schengenské smlouvy.
-6 # Mirek Vorlický 2018-11-20 07:22
Je prosím tento článek o selhávání české státní moci, nebo o tom, zda Andrej Babiš junior je nemocný, či o paní Merkelové?
+5 # Vena 2018-11-20 08:41
Dovolím si oponovat.Tvrzení,že AB jr. je švýcarský občan a česká jurisdikce je na něj krátká,je zcela nepravdivé.AB jr. byl obviněn ze spáchání tr.činu na území ČR a obvinění nadále trvá.Problematické je pouze to,že Švýcarsko prý své občany nevydává k trestnímu stíhání.Pokud však AB jr. vycestuje ze Švýcarska,může být zadržen(pokud OČTŘ vydají zatykač) a předán do ČR.Další tvrzení,že jde o politickou kauzu je podle mne pravdivé pouze z části.Základem je totiž,že Farma získala dotaci neoprávněně zamlčením rozhodné skutečnosti (což je fakt) a je pro naplnění sk.podstaty zcela bezpředmětné,zda byla vrácena či zda byla např. využita pro bohulibé účely.Jak mediální zprávy sleduji,tak OČTŘ se domnívají,že tento zvlášť závažný zločin spáchali statutární orgán,AB sr. a další jako organizovaná skupina.Politickou kauzou však bezpochyby je ta část,kdy OČTŘ ve svém postupu zohlednily fakt,že se jedná o vrcholného politika a jeho rodinu,takže dosud nevydaly zatykač a ani neučinily další,jindy obvyklé,úkony.
0 # Libor Petříček 2018-11-20 11:38
Uff, celé jsem si to přečetl a nastala u mne podivná konstelace, kdy souhlasím se všemi. Což je poněkud zvláštní s přihlédnutím k tomu, že některé názory jsou protichůdné.
Asi to vyplývá ze skutečně vysoké složitosti věci.
Z trestního hlediska není vůbec pochyb o důvodnosti uvalení koluzní vazby na premiéra, nejpozději v okamžiku, kdy avizoval, že odlétá do Švejcárie si promluviti se synkem, řekněme na letišti při nastupování do letadla. Ale další okolnosti to trochu "rozmazávají".
Pan AB ml.je nespíše opravdu postižen duševní chobou. Já znám několik lidí, kteří i řadu let (dokonce desítek let) fundovali zcela normálně - a najednou - buch - maniodepresíva jako "prase", dnes se tomu, myslím říká "bipolární porucha". Život jim a jejich blízkým to změnilo obrovsky. Znám také rodiny, kde se objevila schizofrenie, obvykle z ničeho nic a taky to změnilo vše (péče o postiženého, jeho "lepší" a "horší" chvíle atp.).
A v tomto okamžiku vyšponovaném mediálním zájmem si s ním jede promluvit otec, premiér. Kdyby nebyli oba pánové trestně stíháni, zasloužil by premiér snad jen malou kritiku v tom smyslu, že měl se synem mluvit častěji (či naopak neměl apod.).
Jenže oni trestně stíháni jsou.
Pan Babiš ml. doposud nebyl přezkoumán českými znalci ohledně své způsobilosti být trestně stíhán, pan Babiš st. (premiér) ho ukrýval na Krymu a když p. Babiš ml. cosi uvedl novinářům, jel ho stíhaný Babiš st. osobně "umravnit". Ach jo, jo, je to na koluzní vazbu, je...
Správný postup pana Babiše st. (premiéra) by byl, kdyby použil svého vlivu na syna k tomu, aby se podrobil posouzení českých znalců ohledně své psychiky. Což pan premiér zcela zjevně nečiní...
LP
+2 # Tomáš Pecina 2018-11-20 11:45
Citace:
Správný postup pana Babiše st. (premiéra) by byl, kdyby použil svého vlivu na syna k tomu, aby se podrobil posouzení českých znalců ohledně své psychiky. Což pan premiér zcela zjevně nečiní...
Ale na druhé straně po něm jako po spoluobviněném nemůžete chtít, aby činil kroky, kterými bude své procesní postavení zhoršovat, tedy např. aby svého syna přesvědčoval, aby řízení neobstruoval. Kolusní vazba je za ovlivňování, nemůže být za jeho absenci.
+3 # Vena 2018-11-20 12:01
Z tr. řádu však vyplývá,že vazební důvody jsou dány již důvodnými obavami z ovlivňování.Pokud tedy si AB sr. nevyžádal svolení OČTŘ k návštěvě 35letého syna,měly konat.A to zejména i z toho důvodu,že v jiných případech k uvalení postačí i operativní zjištění JPP.Přitom je z vývoje kauzy zřejmá nervozita zúčastněných,která dle mne vypývá z pochybností,zda by znaleckým zkoumáním byla potvrzena tvrzená neschopnost chápat smysl a plnohodnotně se zúčastnit trestního řízení.
0 # Libor Petříček 2018-11-20 13:19
... správně. Můj zmatek je umocněn.
0 # Vena 2018-11-20 14:50
Také pokládám slovo uMOCnění za naprosto přesný popis stavu :-)!
0 # Libor Petříček 2018-11-22 14:10
Teď jste nejpíše udeřil příslovečný hřebík na hlavičku (:-))-

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)