Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dorazilo usnesení, o kterém jsme se DSKJSZDN dozvěděli a které jsme si vyžádali. Mnoho toho z něj nevyčteme, jen to, že Junior byl v tamější léčebně víc než dva měsíce a propuštěn byl poté, co podepsal souhlas s hospitalisací v Klecanech. Vyčkejme, co nám poví usnesení o detenci, o něž jsme si napsali nyní.

Aktualisováno.
Usnesení poslal soud okamžitě a poskytuje nám podstatně víc informací, např. že Junior byl převezen do Prahy již po čtyřech dnech a nikoli za dva a půl měsíce, jak jsme se mylně domnívali. To mj. znamená, že ve věci rozhodoval nepříslušný soud. Obsah usnesení komentovat nebudeme, nechť si každý udělá obrázek sám.

Komentáře   

+2 # Libor 2018-11-22 14:41
Skoro to vypadá, že jeho duševní poruchu dovodili z toho, že "Upozornil
vyšší soudní úřednici, že jeho otec šéfuje tomuto regionu" :-D

LP
-1 # Jméno 2018-11-26 10:11
Silně pochybuji, že český soud může jen tak jednoduše nechat švýcarského občana zavřeného několik měsíců proti jeho vůli v českém blázinci. Následný souhlas umístěného, udělený pod vlivem podávaných psychofarmak, je z právního hlediska značně pochybný. Zeptejte se na Velvyslanectví Švýcarska, zda jej ČR informovala, a proč si svého občana neodvezli a o jeho nedobrovolné hospitalizaci nerozhodoval soud příslušný, tedy švýcarský.
+1 # Tomáš Pecina 2018-11-26 11:29
Citace:
Silně pochybuji, že český soud může jen tak jednoduše nechat švýcarského občana zavřeného několik měsíců proti jeho vůli v českém blázinci.
Může. Vídeňská konsulární úmluva na tyto případy nepamatuje a není tam povinnost notifikace u všech osob vzatých do detence, pokud si to ten člověk výslovně nepřeje; a jak prokáže duševně nemocný člověk, že si něco přál?

Citace:
Zeptejte se na Velvyslanectví Švýcarska, zda jej ČR informovala, a proč si svého občana neodvezli a o jeho nedobrovolné hospitalizaci nerozhodoval soud příslušný, tedy švýcarský.
Z čeho dovozujete, že český soud k tomu neměl pravomoc? Ze zákona nic takového neplyne.
+1 # Jméno 2018-11-26 12:16
Máte pravdu. Úřadům stačí prohlásit, že občan má v tuzemsku obvyklý pobyt, a v blázinci i cizinec zůstane třeba nadosmrti, zcela v rukou místní justice. Do některých zemí s touto informací už určitě nikdy cestovat nebudu.
-7 # Mirek Vorlický 2018-11-26 12:29
hlavně že pan Babiš ml. má dobré zdravotní pojištění, že za něj český daňový poplatník nemusí platit léčbu a pobyt v ústavu . . . ?
+1 # Tomáš Pecina 2018-11-27 07:09
Pane Vorlický, vaši schopnost vyhmátnout vždy ten nejméně relevantní aspekt věci, mám jednoduše za fenomenální.
-3 # Mirek Vorlický 2018-11-27 08:34
Hmmm. No. Není to ani tak o penězích. Zkusím to více po lopatě.

Mne také překvapuje, že švýcarský občan, smí být držen dva měsíce v blázinci v ČR, aniž by k tomu on sám dal souhlas - což, kdyby považování švýcarského občana za blázna bylo opodstatněné, by asi nešlo očekávat, nebo za něj někdo jiný, čímž souhlasem by jistě - za normálních okolností,na sebe vzal odpovědnost za to, jak se o něj ČR stará (protože je jeho opatrovník). Pan Pecina pak vysvětlil, že ČR tak smí činit!

Já, když potřebuji nebo vyžaduji v ČR lékařskou péči, bez karty pojištěnce a prokázání své totožnosti jinak než v akutním případě žádnou nedostanu. Očekával bych, že tak během jednoho/dvou dnů, kdy ,,blázen" byl již po česku zpacifikován, se někdo začne zajímat, koho to vlastně mají za blázna. Buď je to Švýcar, který se vším všude v ČR žije - čímž je jeho léčba v ČR oprávněná, nebo to je Švýcar, který se v ČR jen zbláznil, a pak je namístě, aby se o něj samo Švýcarsko co nejdříve postaralo a platilo za jeho léčbu.

No ale protože - jak pan Pecina naznačuje jinde - státní moc v ČR kolabuje, je to tak jak to je . . . jak je to?
-1 # Jméno 2018-11-27 10:58
Zákon č. 292/2013 Sb., § 8 (1): „Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče.“ Pravidlem je, že SZ do takových řízení vstupuje. Zde se tak nestalo, přestože šlo o politicky exponovanou osobu.
§ 69 (1): „Umístěný člověk je oprávněn dát se jako účastník zastupovat v řízení zmocněncem, jehož si zvolí. O tomto a o svých dalších procesních právech a povinnostech musí být poučen, ledaže to jeho zdravotní stav zcela vylučuje.“ (2): „Nezvolí-li si umístěný člověk zmocněnce nebo je-li to třeba k ochraně zájmů umístěného, jmenuje mu soud opatrovníka pro řízení z řad advokátů.“ Soud v usnesení nezmiňuje, že si ABml. nechtěl zvolit zmocněnce.
Povinností soudu bylo informovat jej, že: „Konzulové mají právo, pokud je k tomu právní řád vysílajícího státu zmocňuje, ustanovit opatrovníka nebo poručníka občanům vysílajícího státu. V těchto případech mají konzulové právo vykonávat dozor nad poručenstvím a opatrovnictvím.“ (zákon č. 96/1960, čl.17)
Je velmi nepravděpodobné, že by ABml. v takové věci chtěl být zastupován soudem určeným advokátem za odměnu celkem 2662 Kč.
Z toho všeho je zřejmé, že policie a zaměstnanci soudu nevěděli nebo nevěřili, že jde o syna miliardáře a významného politika. Nakládali s ním proto jako s běžným občanem. ABst. se o všem dozvěděl později, a dál to známe. Argumentace blbostí, arogancí a lhaním policistů a zaměstnanců soudu by ABst. rozhodně nepomohla. Oficiální verze „nemocný syn“ je logické „politicky korektní“ řešení.
-4 # Mirek Vorlický 2018-11-27 14:21
Takže, vypadá to tak, že pakliže AB ml. je skutečně jen švýcarský (a údajně i slovenský) občan a ne český - a byl-li si toho soud vědom (jako že musel), pak si soud špatně vyložil zákon o jeho vzetí do ústavní péče, a to hlavně tím, že AB mladšího neinformoval, že má právo si zvolit svého zástupce, na neposledním místě švýcarského konzula. (Že má právo býti někým zastoupen, to soud věděl.)

AB ml. byl tedy držen v péči protiprávně, vyjma první jeden/dva dny?
-1 # Jméno 2018-11-27 15:39
Soud měl nejspíše za to, že synem miliardáře není. Kdyby taťkovi zavolali, nastoupila by parta špičkových právníků a příběh by pokračoval jinak. Nevěřili, že je cizinec, tak ho o konzulovi neinformovali. Byl to jen borec, co měl slovní konflikt s policajty, kteří pak tvrdili, že je napadl (klasika). Tak ho šoupli do blázince. Jestli ho soud poučil o právech a jak, to se asi zjistit nedá. Většina chlapů by jim v takové vypjaté situaci řekla, ať si poučování strčí někam. Stalo se mu prostě něco, co se může stát každému. Detaily už nikdo nezjistí a s pouhým tvrzením, že policisté a zaměstnanci soudu lžou, si můžete jen uškodit.
-4 # Mirek Vorlický 2018-12-01 11:18
Je tady myslím ještě jeden aspekt celé věci. Nevím do jaké míry jsou dědičné duševní poruchy dětí. Jsou-li dědičné, pak by mne zaujala snadnost, s kterou se pan Babiš o nemoci svých dětí vyjadřuje a na neposledním místě, existence nebezpečí, že se někdo pokusí příčinu nemoci jeho dětí nějak vysvětlit.
-1 # Tomáš Pecina 2018-12-02 10:45
Dědičnost predisposice ke schizofrenii je obecně pokládána za silnou, kolem 80 %.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)