Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Je-li ve hře trestný čin spáchaný předsedou vlády, musí jít zákon stranou. To víme z četných prohlášení politiků ANO, notabilně usvědčené plagiátorky a ministryně na skok Taťány Malé. Dnes jsme se dozvěděli, že stranou jdou i stavovské předpisy: advokát Michael Bartončík totiž obhajuje jak Andreje Babiše staršího, tak jeho syna, přestože ten o svém otci prohlašuje, že lže.

Není vůbec podstatné, že prohlášení pronesl člověk s diagnosou schizofrenie a nemusí být nutně pravdivé, protože § 37a odst. 2 TrŘ hovoří jasně: O vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce předseda senátu a v přípravném řízení soudce rozhodne též tehdy, jestliže obhájce vykonává obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v trestním řízení odporují. Obhájce, který byl z tohoto důvodu vyloučen, nemůže v téže věci dále vykonávat obhajobu žádného z obviněných. Obdobně pak čl. 7 odst. 3 ethického kodexu ČAK: Advokát odmítne poskytnout právní službu v téže věci více osobám také tehdy, jestliže zjevně hrozí, že v průběhu vyřizování věci vznikne rozpor v jejich zájmech. Zájmem Juniora přitom je být zproštěn obžaloby, protože dotační podvod nezorganisoval a patrně o něm vůbec nevěděl, zájmem Seniora je, aby se orgány činné v trestním řízení o skutečném stavu věci a o tom, jak příprava dotačního podvodu vypadala, dozvěděly co nejméně.

Podobnou situaci jsme, mimochodem, v srpnu řešili u Michala Šnajdra v našem kroměřížském případě: bývalý Šnajdrův obhájce Petr Novák převzal obhajobu jeho spoluodsouzeného Ladislava Faltýnka, přestože byl opakovaně upozorněn, že je ve flagrantním střetu zájmů. Nedal si říct, a soud nyní bude rozhodovat o návrhu na jeho vyloučení.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)