Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Bývalý soudce-fetišista Jan Kašpar, který si nemohl pomoci a když viděl cizí peněženku, musel ji ukrást, jest nám znám již z doby svého coming-out-u. Zapuďme chuť lacině si zavtipkovat poukazem na to, že podobné úchylky jsou ve veřejném životě častější a že známe i takové, kteří když vidí dotaci, jsou zachváceni obdobnou kompulsivní poruchou a musejí čerpat, třebaže dobře vědí, že na ni nemají právo (a že jsou takové případy chorobné čerpavosti ve vyšších společenských vrstvách rozšířenější než chřipka!), a věnujme se jiným než medicínským aspektům věci. Kašparův případ měl totiž pokračování před Ústavním soudem, u něhož se onen domáhal zastání před zásahem spočívajícím v tom, že mu rejstřík trestů odmítal, přesně v souladu s dikcí zákona, vydal čistý výpis. Kašparovi, jenž nyní působí v advokacii (kde se jeho úchylka ztratí), bylo vyhověno, an Ústavní soud naznal, že je pitomost, když Nejvyšší správní soud jeho žalobu odmítl s odůvodněním, že se měl domáhat nápravy cestou žaloby na ochranu proti nečinnosti, a měl jej poučit, jak správně žalovat. Více než majoritní votum nám konvenuje disent Vojtěcha Šimíčka, a ještě spokojenější bychom byli, kdyby Ústavní soud předložil věc rovnou svému plenu, protože vázat obsah výpisu z rejstříku trestů na ukončení léčby je nesystémový nesmysl.

Než bude znovu rozhodnuto, bude Kašpar jistě již dávno vyléčen, takže případ dospěje ke šťastnému konci, nicméně obecně máme za neblahé, je-li procesní právo vystavěno v podobě labyrinthu, v němž se nemůže orientovat nakonec už ani soud, který jej svou judikaturou vytvořil. Poněkud nám to arci připomíná ony archetypální středoškolské vyučující, již tvrdili, že za jedna neumí nikdo, za dvě oni sami, za tři pan inspektor, za čtyři ti nejlepší ze studentů a za pět všichni ostatní.

Komentáře   

+2 # Jméno 2019-09-06 15:59
„...ve věci ústavní stížnosti Pavla P. (jedná se o pseudonym).“
Jaký právní předpis pojednává o pseudonymech účastníků?
0 # Pepek Vyskoč 2019-09-07 08:50
Pan exsoudce viděl svoji úchylku jako úchylku sexuální, znamená to, že ho sexuálně uspokojují peněženky a prachy a platební karty?
Vzhledem k tomu, jak pan soudce charakterizuje svoji psychickou úchylku, viděl bych jeho osud dost špatně. Sexuální deviace nejsou prakticky léčitelné napravitelné. jo kdyby se jednalo o obyčejnou obsedantně kompulsivní poruchu zvoucí se kleptomanie, tam bych jisté východisko viděl. Kleptomanie je mimochodem u soudců tak běžná, že Kašpara nemuseli ani vyhazovat, na správním soudu toho stejně moc pokazit nemohl, pouze by odklepával kleptomanské prohřešky státu.
Vzhledem k okolnostem bych viděl vydání čistého výpisu z rejstříku trestů jako rozporné s jeho léčbou...
+1 # Jméno 2019-09-07 09:19
akrhk.cz/nas-tym/advokati/mgr-jan-kaspar/ působil na správním úseku Městského soudu v Praze, kde teď našel NKÚ chyby za miliardu nku.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)