Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kontroversnímu výkladu ustanovení § 16 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím Nejvyšším správním soudem se po tomto blogu věnoval i Český rozhlas, konkrétně včera odvysílaný pořad Zaostřeno na občana, který připravují Oldřich Kužílek a Ivana Denčevová.

Zvukový záznam doporučuji vaší pozornosti, a to přirozeně nejen proto, že jsem byl jedním z hostů tohoto pořadu.

K odvysílanému malý dovětek: na rozdíl od advokáta Pavla Grošpice se rozhodně nedomnívám, že judikát NSS o tom, že ustanovení § 16 odst. 4 InfZ nemusí být v jednotlivých případech aplikováno, nemá ústavněprávní dimensi. Naopak jsem přesvědčen, že ústavní stížnost by v tomto případě bylo možné formulovat velmi snadno, protože má-li žadatel právo získat rozsudek obsahující příkaz poskytnout informace, a toto jeho právo soudy obešly a vydaly pouze kasační verdikt, jedná se o zjevné porušení práva na soudní ochranu, jež je právem základním. Na čemž nemůže ničeho změnit, ani že v některém z následujících soudních kol žadatel snad kýženého výroku nakonec dosáhne, neboť soudní ochrana, aby byla účinná, musí být i dostatečně rychlá.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)