Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Dlouho jsem váhal, ale rozsudek Vostrejšové v kause justiční mafie mě přiměl k činu: spolu se svou stranou a s občanským sdružením Jana Šingála SODALES SOLONIS jsem inicioval petici požadující nedobrovolný odchod exkomunistů z justice. Nechci, aby mě soudili bývalí komunisté, nemají na to právo.

Petiční formulář je zde, tisková zpráva zde.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-02-15 17:24
Výborný nápad, ale uvidíte, že se budou zase vymlouvat na to, že bez nich to nejde, protože by neměl kdo soudit a stíhat. Ale není to pravda. Je už mnoho mladých, nezatížených svou minulostí, s relativně čistým svědomím, které je i ve smyslu zákona přirozeným předpokladem k výkonu této funkce. Co jim chybí, jsou životní zkušenosti, to problém je. Je ale také pravdou, že charakter mnoha z nich je zatížen jejich původem z komunistických rodin. Chtělo by se věřit, že jejich mládí příp. inteligence jim umožnilo se této zátěže zbavit. Je znám případ, že dva synové otce, soudce, exkomunisty, jsou oba soudci a jeden dokonce dělá předsedu okresního soudu, navíc odborně žádná sláva. Druhý příklad - dva exprokurátoři resp. státní zástupci, oba exkomunisté, dva synové, oba nedávno vystudovaní, mají namířeno také na soudce a čekají jen na uvolněné místo. Po převratu byla chyba heslo nejsme jako oni, protože kádrování je v určitých přechodných etapách nutné. Z rodiny si člověk nese mnoho zátěží, v tom měli komunisté pravdu, i když výjimky podporují pravidla. Ale výjimky se musí v tomto případě obětovat.
Kromě toho také existují lidé i v produktivním věku, se značnými zkušenostmi, které exkomunisté v justici a prokuratuře přesto, že se tito lidé vrátili do resortu po převratu, šikanovali ve vedoucích funkcích do té míry, že tito raději odešli. Nutno přiznat, že možná větší roli přitom hrála skutečnost, že si příliš uvědomovali, že jeden nic nezmůže a nezmění na stavu justice a prokuratury resp. SZ.
0 # Anonymní 2011-02-15 17:29
V předchozím textu je nějak příliš ex, tak si to upravte, prosím...nebo si z toho dejte "na ex"
0 # Anonymní 2011-02-16 01:21
Přimlouvám se aby tato náprava soudců měla nějaký termín...třeba do výročí únorového puče....
M.H.
0 # Anonymní 2011-02-17 12:48
zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním by se měl novelizovat, aby vyhovoval potřebám internetového věku
0 # Anonymní 2011-02-21 20:13
Jak je vidět, do výročí únorového puče to nebude. Příčiny stavu naší justice a celé pospolitosti málokdo mohl pozorovat zevnitř. Justice má nejméně třetinový podíl, tak jako je jeden ze tří pilířů státní moci, na marasmu v našem státě, a to jak soudy tak prokuratura. Vyjde to nastejno, jestli prokurátoři patří již do moci výkonné. Soudy svým bezcharakterním rozhodováním a prokuratura svým bezcharakterním stíháním resp. nečinností. Když k tomu přičteme všechny exkomunisty v ostatních pilířích, suma sumárum komunisti jsou pořád u moci. Příklad - bývalý tajemník VLK ONV dnes dělá vedoucího odboru kontroly, protože všichni komunisti z bývalých ONV nalezli do správy. No řekněte, může to v tomto státě vypadat jinak?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)