Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Intensivní pocit, že se někdo musel pomást na rozumu, jsem měl při četbě usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Nao 6/2011-208, zejména z toho, co první senát NSS citoval z – dosud neuveřejněného – usnesení č. j. Nao 7/2011-25, díla druhého senátu. Pomiňme, že rozhodování se účastnil Josef Baxa, který byl jako kandidát KSČ z takového úkonu zcela zjevně vyloučen, a začtěme se do následujícího, promiňte mi ten výraz, ale až si text přečtete, pochopíte, proč žádný jiný užít nelze, soudcovského pábení:

Každý soudce ve svém životě prodělá radostnější i méně radostné chvíle a při překonávání různých životních zkoušek více či méně obstojí. Členství v KSČ v předlistopadovém období mezi takové životní zkoušky nepochybně patří. Pro vstup do KSČ byly nicméně v každém individuálním případě dány zcela konkrétní pohnutky a pokud by soud tyto pohnutky chtěl hodnotit, musel by se zabývat např. tím, v jaké době a v jakém věku k tomuto vstupu došlo, zda k němu došlo v důsledku vlastního přesvědčení, rodinného zázemí anebo spíše jen pod tlakem okolností a vnějšího prostředí, jestli k ukončení členství došlo z vlastní vůle ještě před listopadem roku 1989 anebo až po něm a zejména jakým způsobem se daná osoba během svého členství i po něm ve svém osobním i profesním životě skutečně chovala. Soud má však za to, že takovéto hodnocení spadá spíše do oblasti morálky než práva a odmítá si osobovat právo takovéhoto paušalizujícího posuzování. Samotné členství soudce v KSČ před rokem 1989 totiž soudce apriori nediskvalifikuje z rozhodovací činnosti soudu (...) Představa, že by členství v KSČ, ukončené před více než 20 lety, mohlo mít jakýkoliv reálný vliv na rozhodování soudce ve věci nevydání cestovního dokladu, je však zcela mimo realitu. Argumentace, kterou v tomto směru žalobce naznačuje, by pak ve svých důsledcích dokonce znamenala, že předlistopadoví členové KSČ nejsou oprávněni vůbec vykonávat funkci soudce, což však nejen nekoresponduje se stávající ústavní a zákonnou úpravou, nýbrž dokonce to zdejší soud považuje za nekorektní ke konkrétním jedincům.

Rozhodnutí nevstoupit do KSČ, resp. nezůstat tam v době, kdy přijely tanky a k moci se dostali Husák s Biľakem, bylo bezesporu těžkým životním krokem, při němž si soudce vybíral mezi tím stát se privilegovaným občanem nebo pariou, být jedním z vyvolených nebo zůstat obyčejným, slušným člověkem, který to nemohl v diktatuře nikam daleko dotáhnout – rozhodně jen těžko třeba na soudce. A tohle, milí soudcové, nijak neokecáte.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-02-16 12:32
"Každý soudce ve svém životě prodělá radostnější i méně radostné chvíle ..."
Jsem zvědav, kdy bude součástí nějakého rozhodnutí NSS též slohová práce na téma "Můj nejlepší zážitek z prázdnin" ...
0 # Tomáš Pecina 2011-02-16 12:58
To použiju u MS-P: zeptám se soudkyň s odkazem na judikaturu NSS, jestli pro ně vstup do Strany byl radostnější nebo méně radostnou chvílí.
0 # Guy Peters 2011-02-16 13:19
To unesení ve věci XXX v. MHMP musí být neskutečnou perlou celkově, když jej NSS před námi dosud tají.
0 # Stan 2011-02-16 14:45
Malý kvíz. Úvodní věta je:

a) z knihy Ladislava Mušky "Vážení truchlící a ostatní hosté"
b) z kapitoly knihy klasika "Stát a revoluce", která pojednává o prohnilosti buržoazní justice
c) z interview Miroslava Štěpána Haló novinám těsně po jeho propuštění z vězení
d) parafrází jednoho známého Švejkova výroku
0 # Tomáš Pecina 2011-02-16 17:59
Dám se poddat!
0 # Stan 2011-02-17 16:37
To ne, dokud nebude alespoň 10 tipů, tak správnou odpověď nenapíšu.

...a možná ani potom.
0 # Guy Peters 2011-03-05 17:15
NSS zjevně nehodlá zveřejňovat rozhodnutí o podjatosti. Je to na 106.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)