Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

V pátek 26. března 2010 od 10.00 hod. se u Krajského soudu v Brně, budova Rooseveltova, jednací síň č. 235/II. patro, uskuteční jednání ve věci žaloby, jíž se antikomunistický aktivista Jan Šinágl domáhá po poslanci za KSČM Miroslavu Grebeníčkovi omluvy za nepravdivé skutkové tvrzení obsažené v Grebeníčkově knize Hradba vzdoru.

Spor může být zajímavý tím, že M. Grebeníček pouze citoval to, co uvedl v jednom ze svých podání u jiného soudu místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý, totiž že J. Šinágl na jedné z akcí pořádaných Konfederací napadl a zranil pořadatele, který musel poté vyhledat lékařské ošetření. To ovšem není pravda, jak se prokázalo šetřením přestupkové komise, jež se incidentem zabývala.

Žaloba tvrdí, že ani výslovný odkaz na pramen nezbavuje autora odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti, pokud ten nepodnikl přiměřené kroky k tomu, aby se o pravdivosti publikované informace sám přesvědčil. To se v daném případě nestalo, žalovaný difamační sdělení zveřejnil dokonce přesto, že – jak sám tvrdí – přestupkové rozhodnutí v té době znal.

Soudí Michal Ryška, hosté za obě strany jsou vítáni, pouze prosím, aby pyrotechniku, hole, baseballové pálky, megafony, rajská jablka, vulgární transparenty a další nezbytné propriety odložili ve vrátnici soudu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2010-03-18 02:31
Vzhledem k tomu, že soudce Ryška pravidelně na blogy TP přispívá, mám za to, že je to minimálně na námitku podjatosti.

Viz ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE nebo v tomto postu, který se dokonce týká jiného případu stejného žalobce (darebák Šinágl).

V tomto postu dokonce Ryška napsal: "Vaše (nejen) právní názory jsou pro mne zajímavé i podnětné, přestože s některými nesouhlasím. Takže jsem zde v posledním týdnu takřka denním hostem", z čehož je cítit evidentní, minimálně odborně-profesní, sympatie Ryšky k TP.

Psychologicky vzato bude buď Ryška ze sympatie Pecinovi stranit nebo, aby dokázal svou nezávislost, schválně rozhodne proti jeho klientovi. Obojí je špatné a je důvodem k námitce podjatosti.

Zlee
0 # Tomáš Pecina 2010-03-18 08:10
To je pravda. Využiji svého vlivu a na soudce Ryšku budu aktivně působit, aby o žalobě rozhodl podle svého přesvědčení. Jestliže by snad pojal pocit, že tomuto tlaku nedokáže odolat, má kdykoli možnost postupu podle § 15 odst. 1 OSŘ.
0 # Guy Peters 2010-03-20 10:29
Nepřehánějme to s námitkou podjatosti. V ČR všichni znají všechny; kdyby se to mělo vykládat takto extensivně, tak je podjatý prakticky každý soudce.

Ve skutečnosti je podjatost dvojí: poměr k věci a poměr k osobě. Poměr k věci zde nikdo netvrdí: Ryška nemá osobní vztah k tomu případu. Poměr k osobě také není, protože kdyby rozhodl v neprospěch Peciny, tak to nebude pociťovat jako svou osobní újmu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)