Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Nejen v souvislosti s téměř každoročně opakovanou vlnou protiromských demonstrací množí se hlasy, že instrumentarium bojující demokracie je pro účely naší doby málo rasantní a účinné, a bylo by na místě je posílit. Ukázalo se to i na kause Pavla Matějného, k jehož vystoupení na demonstraci v Duchcově mnozí čtenáři mého blogu zaujali stanovisko, že represi takových případů je nutno zpřísnit.

Nač vynalézat kolo, inspirujme se dávno vyzkoušeným, pendrekovým zákonem, vlastně zákonným opatřením č. 99/1969 Sb. ze dne 22. srpna 1969, jež přijalo tehdejší předsednictvo Federálního shromáždění, bezprostředně reagujíc na protesty obyvatelstva k prvnímu výročí ruské okupace.

Téměř beze změny je použitelná preambule: V zájmu upevnění a ochrany veřejného pořádku, který je v současné době hrubě narušován, zejména ze strany protisocialistických a protispolečenských živlů, usneslo se předsednictvo Federálního shromáždění… Nahraďme protisocialistické živly extremistickými, a máme hotovo.

Překvapivě není téměř potřeba měnit ani § 1 zákonného opatření:

Kdo se po nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření

– účastní akce narušující veřejný pořádek, kdo k takové akci vyzývá nebo ji podporuje, kdo neuposlechne výzvy veřejného činitele k zachování veřejného pořádku nebo kdo k takovému neuposlechnutí jiného vybízí,

– kdo odpírá plnit povinnosti vyplývající z jeho služebního postavení nebo pracovního zařazení a ztěžuje tak úsilí o udržení veřejného pořádku či nerušeného chodu pracoviště nebo kdo jiného k takovému neplnění povinností vybízí,

bude potrestán, pokud nejde o trestný čin, pro přestupek odnětím svobody až do tří měsíců nebo peněžitým trestem až do 5 000,- Kčs nebo oběma těmito tresty.

Změňme pět tisíc řekněme na dvě stě, a máme i zde odpracováno. Matějný rušil veřejný pořádek, pro členku antikonfliktního teamu užil nepěkného označení, ba vodní dělo by, nebýt bdělosti jmenované, byl vypustil, takže proč se zatěžovat složitým dokazováním a subsumováním a do vězení s ním.

Procesní úprava se také hodí. Podle § 3 písm. a) se přípravné řízení podle trestního řádu nekoná; řízení před soudem se zahajuje na podkladě trestního oznámení orgánů SNB. Jistě, nač se zdržovat státním zastupitelstvím, je-li to v extremistických kausách stejně jen poslíčkem a opisovatelem policejních elaborátů. Ostatně sumární souzení máme už i v trestním řádu, včetně smělých představ o mobilních soudních síních, které budou dopraveny na místo deliktu, např. k fotbalovému stadionu, tak aby pachatel mohl být potrestán instantně. Přílišná práva obviněného společnosti jen škodí, s tím bude jistě souhlasit většina národa.

Praktické je i ustanovení § 3 písm. d): zadržení orgány SNB může trvat až tři týdny, je-li takové doby třeba k náležitému objasnění věci, zejména ke zjištění organizátorů akcí narušujících veřejný pořádek.

Pravým požehnáním pro boj s PEXy pak bude recepce § 4:

Toho, kdo svou činností narušuje socialistický společenský řád a ztrácí tím důvěru potřebnou k zastávání dosavadní své funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, lze z funkce odvolat, popřípadě s ním i okamžitě rozvázat pracovní poměr; jde-li o pracovníka, na něhož se nevztahují ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního poměru, lze s ním pracovní, služební, popř. i jiný obdobný poměr propuštěním okamžitě skončit. Studenta lze za uvedených okolností vyloučit z dalšího studia.

U učitelů vysokých a jiných škol může příslušný ministr z funkce odvolat, popřípadě i pracovní poměr okamžitě zrušit též proto, jestliže v rozporu se svými povinnostmi vychovávají svěřenou mládež proti zásadám socialistické společnosti a její výstavby.

Případný nesouhlas odborového orgánu nemá odkladný účinek.

K opatřením, která podle zákonů, statutů vysokých škol nebo fakult, vzorového řádu, pracovních řádů nebo zákoníku práce přísluší činit k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo vyloučení ze studia orgánům škol nebo orgánům akademií věd, popřípadě jejich pracovištím, je oprávněný ministr školství nebo příslušný předseda akademie věd nebo místopředseda akademie věd pověřený k tomu vládou.

Současná praxe, kdy policisté obcházejí zaměstnavatele extremistů a snaží se je k propuštění delikventa nebo delikventky přemluvit po dobrém, je, řekněme si to na rovinu, nedůstojná. A zatočíme zároveň i s extremisty ve funkcích starostů, případně primátorů.

A konečně je tu § 5:

Příslušný orgán státní správy zastaví činnost dobrovolné nebo jiné organizace nebo jejího orgánu nejvýše na dobu 3 měsíců, popřípadě organizaci nebo její orgán rozpustí také tehdy, jestliže jejich činnost napomáhá narušování veřejného pořádku, šíření neklidu nebo neplnění úkolů pracoviště.

Skvostné! Žádné doprošování se u Nejvyššího správního soudu jako v případě Dělnické strany, žádné handrkování u správních soudů jako u Komsomolu, bojující demokracie svým orgánem prostě rozhodne a nikdo jí nebude smět do pravomocí zasahovat. Neplnění úkolů je už asi obsoletní, ale narušování veřejného pořádku a šíření neklidu můžeme převzít beze změny, a ještě bychom mohli doplnit něco o extremistické ideologii a porušování práv chráněných menšin.

Zkrátka, co se v mládí v KSČ naučíš, k stáru v demokracii jako když najdeš!

Vzhledem k pomalosti legislativní procedury bude arci potřeba předlohu zpracovat a poslat do připomínkového řízení co nejdřív, a proto, v rámci osobního příspěvku k boji s extremistickými a protispolečenskými živly, nabízím ministerstvu vnitra bezplatné zpracování předlohy v paragrafovém znění, i s důvodovou zprávou.

Komentáře   

0 # maaartinus 2014-09-07 04:39
Kua, neradte jim. Stare sfine uz to snad zapomnely a nove by to treba nenapadlo. To se vazne nebojite, ze to tam daji? Ja si teda myslim ze k tomu neodvratne smerujeme, ale bal bych se neco takoveho zverejnovat abych to neurychlil.
0 # Anonymní 2014-09-07 08:50
V Anglii se, zdá se, taky trochu inspirovali: www.youtube.com/watch?v=5Bm6l40_EqU :)
0 # Anonymní 2014-09-07 09:49
Proboha, neradte jim!!!!:)
0 # Daniela 2014-09-07 17:08
Hajeni neobhajitelneho vede k frustraci.
Sarkasmus je forma ventilovani frustrace.
0 # Tomáš Pecina 2014-09-07 23:13
Tak to opravdu nevím, Danielo, to musí být nějaká silně potlačená frustrace, protože v tom, co dělám, si připadám velmi úspěšný.
0 # Anonymní 2014-09-08 11:33
Co je tohle za hovada?
ceskatelevize.cz/.../...

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)