Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Je určitým paradoxem, že populista Tomio Okamura, aniž by sám byl chtěl, svým výrokem o cikánském koncentráku v Letech u Písku otevřel debatu, již se oficiální místa snaží roky tlumit nebo aspoň mocensky ovládat. V Letech nejde jen o jeden předávací internační tábor a jeho, řekněme, poněkud nestandardního velitele, ale o státní regulaci historie v rozsahu nebývale širokém, srovnatelném snad jsem se lhaním o poválečném násilí na sudetských Němcích.


Zřejmě klíčovou postavou v souvislosti s Lety je americký historik a básník Paul J. Polansky, který se thematu táborů v Letech a v Hodoníně u Kunštátu ujal krátce po r. 1989. Podařilo se mu shromáždit celou řadu svědectví pamětníků, jež souborně publikoval v r. 1998 v knize Tíživé mlčení, a studiem archivalií, mimo jiné protokolů z procesu s velitelem tábora Josefem Janovským, dospěl ke zjištěním, která se s oficiální versí historie táborů neshodovala: zejména že otrocká práce vězňů z letského tábora byla využívána na orlickém panství otce Havlova kancléře a pozdějšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a že způsob, jak strážci v táborech, již se rekrutovali z českého četnictva, zacházeli s vězněnými Cikány s takovou mírou brutality, že ji nelze při nejlepší vůli uvést do souladu s thesí o tom, že šlo toliko o tábory pracovní, v nichž si měli vězňové osvojit pracovní návyky. Polansky o tom napsal v r. 1999 vydaný román Bouře (je dosud dostupný na uloz.to), inspirovaný osudem sedláka Václava Luzuma, jehož cikánská manželka a všechny děti prošly Lety a přišly o život v Osvětimi.

Nedosti však na tom: v archivech Polansky zjistil, že strýc tehdejšího presidenta Miloš Havel udával Gestapu židovské akcionáře barrandovských studií, aby se tak mohl dostat k jejich podílům. To bylo v 90. letech něco nemyslitelného a proto nepřekvapí, že na údajný pokyn ministerstva zahraničí byl Polanskému, který nemá české občanství, další přístup do archivů znemožněn. Čistý štít našeho pana presidenta a jeho kancléře si přece nějakým cizákem špinit nedáme!

Od té doby je Paul Polansky v České republice neosobou a jediným, kdo má odvahu se o něm čas od času zmínit, je Antifa a Ondřej Slačálek, ale i ten spíše jen opatrně, bez zmínky o Polanského zjištěních týkajících se Havlova strýce.

Pro spravedlnost podotkněme, že Polansky těmto útokům sám velmi pomohl mj. tím, že bez jakékoli kritičnosti uvěřil svědectvím pamětníků (základní zásadou práce s orální historií je pominout 90 % materiálu a zbylých 10 % konfrontovat s jinými prameny) a svá zjištění vždy presentoval vyhraněně emotivním způsobem, bez objektivity historika (i moje osobní cca 12 let stará zkušenost je, že racionální komunikace s Polanským je značně obtížná až nemožná). Na druhé straně to, co našel v archivech, je velmi pravděpodobně dostatečným důkazem pro jeho tvrzení. Bohužel, dnes už jen stěží bude možné k těmto archiváliím získat přístup: tak jako ministerstvo vnitra prokazatelně falšovalo archivy v kause Oldřicha Kinského nebo Hugo Salma, dokázalo bezpochyby zajistit, aby se tyto fondy nedochovaly.

V kause se po Polanském angažovaly další osoby, např. Václav Trojan a Markus Pape, avšak jejich výsledky v porovnání s tím, co našel prvně jmenovaný, nestojí za řeč; Trojana navíc podezírám, že byl do archivů vyslán jako průzkumník-hasič samotným Václavem Havlem a jeho veřejná vyjádření tudíž nejsou bona fide.

Letský případ je z hlediska státní moci uzavřen: tábor nebyl koncentrační, pouze pracovní, dohlížející četníci se k vězňům nechovali nijak zvlášť brutálně, snad s výjimkou velitele Janovského, a pokud už k nějakým úmrtím v táboře došlo, bylo to v důsledku tyfové epidemie, s nevyřčeným dodatkem, že si za to mohli svou špatnou hygienou Cikáni sami.

Možnost iniciovat trestní stíhání Tomio Okamury, jež by se silám spojené Pravdy a Lásky jinak jistě velmi hodila, tak zřejmě zůstane nevyužita. Romové, které Okamurův výrok musí nutně urážet, si dobře rozmyslí, než by se Pravdě a Lásce otevřeně postavili (povšimněme si, jak jejich server Romea už roky papouškuje protiextremistickou a anti-antisemitskou rhetoriku, včetně jejích nejhorších excesů), a podat na Okamuru žalobu na ochranu osobnosti se těžko kdo z nich odváží, ačkoli podle judikatury týkající se basebalové pálky s označením NA CIKÁNY by měli uspět.

Osobně mne takové vyústění mrzí. Mám k Romům dlouhodobě kladný vztah a vážím si jich, a vývoj posledního století, kdy se ze svobodných lidí s vlastním jazykem a vlastní bohatou kulturou stal v podstatě nezaměstnatelný plebs, který duchovně stále víc upadá a je pro majoritní společnost objektivně přítěží, pokládám za velmi neblahý. Jestliže se navíc čeští Romové, v zájmu klidného spaní majority (a dobrých vztahů romských elit s dotace-dárným státem), nyní musejí vzdát práva na pravdivý popis významné části vlastní historie, je to pro ně další urážka, významem ne menší než ostudný letský prasečák.

Aktualisováno.

Komentáře   

0 # gogo 2014-08-11 13:40
Mám k Romům/Cikánům jako ke skupině v podstatě asi obdobný vztah - je škoda, že se svébytná, i když částečně parazitická, kultura takhle propadá do bahna. Lidi se dojímají nad osudy amazonských indiánů a tady nám v přímém přenosu zanikají jazyky i kultura lidí zde žijících.
V praktickém životě samozřejmě jako většina lidí se vyhýbám konfrontaci a trpím nejrůznějšími "předsudky" - nesahám nepř. na cizí psy a vyhýbám se hlučným skupinkám opilců atd. Zatímco u psů a ožralů to krasoduchy nešokuje, v případě Cikánů to vydávají za rasismus.

Ale na rozdíl od vás nevidím řešení ve vykoupení prasečáku a tohle téma pokládám za čistě politické a účelové.
O aktivitách Havlovy rodiny jsem slyšel ledacos, je smutné, jak prodejná a nespolehlivá je ta dějepisecká chamraď.
Samého by mě zajímalo, jak se věci dály, ale historiografie vesměs resignovala na objektivní rekonstrukci, oni se spíš vyžívaji v kreativní interpretaci. Čest výjimkám.
0 # krystlik 2014-08-11 19:13
Ne Václav M. Havel, nýbrž Miloš Havel. Vyvstává otázka, proč by měl židovské akcionáře barrandovských studií udávat Gestapu. Němci i bez něj o nich věděli – akcie jsou na jméno - a židovský majetek podléhal arizaci ve prospěch říše a ne ve prospěch spoluakcionáře Miloše Havla. Pak je též otázkou, nakolik jsou Polanského údaje údajně nalezené v archivu pravdivé.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-11 19:25
Díky, samozřejmě Miloš, Václav Maria byl otec. Polanského interpretace jsou často podivné, na druhou stranu se nedomnívám, že by fakta úplně fabuloval. To by právě mohl ukázat proces s Okamurou (kdyby k němu došlo).
0 # krystlik 2014-08-11 19:54
Když fabuloval zcela nesmyslně u Miloše Havla, což je jedno z politicky explozivních tvrzení mající dopad v době zveřejnění, je otázkou, kolik je pravdy na tvrzení o Schwarzenbercích.
0 # krystlik 2014-08-11 19:55
Vypadlo: ...jedno ze dvou...
0 # Tomáš Pecina 2014-08-11 20:17
U historiků se běžně setkávám s tím, že nejsou schopni správně vyložit právní obsah nebo důsledky určitého dokumentu. Havel-strýc svůj kinematografický business celou okupaci provozoval, proto je pravděpodobné, že v nějakém kontaktu s Gestapem byl. Oficiální historiografie tvrdí, že to byl velký protektorátní hrdina, který dokonce chránil české herce a poskytoval jim práci, ale ta lhala v politicky exponovaných otázkách už tolikrát, že jí nevěřím ani letopočet.
0 # Vodník 2014-08-11 22:13
Adina Mandlová se o Miloši Havlovi vyjadřovala jako o kollaborantovi a zrádci. Nevím, nakolik je ona spolehlivým pramenem, ale její paměti působí velmi upřímně a nestrojeně.
0 # krystlik 2014-08-11 22:24
Ano, dělal byznys (podle pravidel cz-jazyka se může provozovat pouze lodní doprava a nic jiného), ale stejně byl ještě za války jeho akcionářský podíl německou mocí vyvlastněn. O něj pak žaloval německý stát v Mnichově a dostal finanční restituci. Podle svědectví Baarové a dalších se Miloš Havel velmi angažoval pro Čechy proti Němcům, chránil české herce, režiséry, scénáristy a personál ateliérů pořádáním večírků a udržování dobrých styků s vlivnými Němci, jeden čas řídil nepřímo i A-54 Paula Thümmela. Někdy po 1948 se stal agentem StB a jako takový utekl do Západního Německa. Poslední může být pravda - když mi někdo za puštění na Západ nechá podepsat vázací akt, podepíši ho a u Grezpolizei se hned prásknu.
0 # maaartinus 2014-08-12 00:51
> podle pravidel cz-jazyka se může provozovat pouze lodní doprava a nic jiného

Takze k otevreni provozovny je jiste potreba more nebo aspon splavna reka?
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 08:43
Provozovat podnik je korektní právní termín, nevidím na tom nic chybného.
0 # krystlik 2014-08-12 10:31
Tak se podívejte do slovníku spisovné češtiny. Právní čeština není čeština, nýbrž paskvil. O provozování něčeho to vím zcela jistě, protože jako žurnalistu mne takto cepovat jazykový korektor. Další spor jsem měl s ním - tedy ten, který mi uvízl v paměti - o tom, zda je správně přehršel nebo přehršle.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 12:16
I nový ObčZ operuje s pojmem "provozovat obchodní závod", takže nevidím důvodu, proč se tomuto termínu vyhýbat.
0 # Věra Pavlátová 2014-08-11 22:36
Havel jako velký objevitel romského holokaustu:
old.hrad.cz/president/Havel/holocaust/
0 # Anonymní 2014-08-12 08:25
Koncentrační tábor v Letech není právě hvězdná část české historie, ale vymýšlet okolo toho různé až konspirační teorie o zastrašování badatelů, falšování dokumentů apod. mi přijde jako přehnané.

Nezdá se mi, že by nucená práce na panství Jindřicha Schwarzenberga, pokud k ní skutečně došlo, měla nějaký zásadní kompromitující potenciál aby kvůli tomu někdo falšoval archivy apod. V předmětné době bylo schwarzenberské panství pod nucenou správou okupačních orgánů a Jindřich Schwarzenberg neměl na řízení jejich chodu, tedy i sjednávání nucené práce z koncentráku, nejmenší vliv.

Doložené je nasazení internovaných z Letů na orlickém panství Schwarzenbergova otce Karla ještě před tím, než byla i na něj uvalena nucená správa. Jenže v té době byl v Letech v zásadě běžný pracovní tábor, kde etničtí Romové tvořili ca 10-15 % osazenstva. V době, kdy v Letech fungoval cikánský koncentrák, už bylo i orlické panství pod nucenou správou a těžko tedy případné využívání nucené práce předhazovat jeho majiteli.

Podobně to vidím i u Havlovy rodiny. Ta nařčení z kolaborace se objevují snad od osmdesátých let, ale dosud jsem neviděl jediný primární zdroj, který by to potvrzoval. Tedy nepočítám-li fotku R. Heydricha se synem, o které pár pomatenců tvrdilo, že to dítě je Václav Havel..

jj
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 08:52
Nucená správa na orlické panství byla uvalena 17. února 1942, tedy ještě před změnou účelu tábora. To souhlasí a Polansky se mohl mýlit. Stejně tak se mohl mýlit při interpretaci Havlových udání na Gestapu.

Nicméně já netvrdím, že měl pravdu, jen že mu byl poté, co publikoval výsledky svého bádání, odepřen přístup do archivů. V demokratickém státě není přípustné pouštět k archiváliím jen ty badatele, kteří jejich obsah vykládají v souladu se státní doktrinou.
0 # Anonymní 2014-08-12 09:19
Stran selektivního přístupu k archiváliím nejsme ve sporu. Otázkou je, zda Polanskymu byl přístup odepřen kvůli „politické nepohodlnosti“ jeho závěrů, nebo proto, že někoho zkrátka a prostě naštval - svým jednáním, zmiňovaným nepříliš vědeckým způsobem práce a presentace závěrů atd. Ani to pochopitelně nejsou důvody k tomu, aby mu byl přístup odepírán, nicméně není třeba za vším vidět politické tlaky.

jj
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 09:28
Když naštval někoho tak mocného, že byl schopen mu zákaz zařídit, tak se o politické tlaky jednalo. Jistě to nebylo proto, že byl v archivu nezdvořilý k buffetářce.

Pokládám za značně neblahé, jestliže má přístup k archiváliím pod kontrolou ministerstvo vnitra (a částečně ÚSTR/ABS). Archivy by měly mít postavení nezávislých veřejných institucí, neměl by je řídit státní úřad. Jistě by se pak nestalo, že by se do fondů dostávaly zjevné účelové falsifikáty, jako v případech Salm a Kinský.
0 # Anonymní 2014-08-12 10:01
Jasně - x % práce Polanského je shit a lež, ale zrovna když jde o skandální odhalení u Havla a Schwarzenberga, kteří odpovídají za hříchy svých předků či příbuzných, je to tutovka.
Taky by mě zajímalo, kterých 90% svědectví pamětníků je třeba hned odmítnout, jak se ta selekce provádí.
Prostě takové zlomyslné kopnutí si na několik stran najednou s pokryteckou maskou vědátora odhalujícího omyly.
-ex-
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 10:10
Taky by mě zajímalo, kterých 90% svědectví pamětníků je třeba hned odmítnout, jak se ta selekce provádí.

Ta, která znějí nejméně věrohodně nebo která zjevně nelze přezkoumat porovnáním s jinými prameny: pamětník si bude spíš vymýšlet tam, kde je to pro něj bezpečné, protože ví, že ho nikdo nemůže usvědčit ze lží, případně se vymluví, že mu už neslouží paměť.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 09:42
Toto je docela zajímavý nedávný text od Polanského.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 10:02
Mimochodem, zde je krásně ilustrováno Polanského zkratkovité uvažování. V protokolu o poradě se nehovoří o Cikánech, ale převážně o lidech, kteří se do pracovního kárného tábora dostali z výkonu trestu. Na druhou stranu, jestliže byli do tábora hlídaného tímto druhem dozorců od r. 1942 posíláni Cikáni, nelze rozumně předpokládat, že by se dozorci takto kvalifikovaní najednou začali chovat jinak než do té doby.

Ergo Polansky získal důležitou listinu, ze které mohl vytěžit relevantní poznatek, ale nebyl toho schopen.
0 # Anonymní 2014-08-12 10:16
Mně zaráží ten počet Romů před WWII - přijde mi hodně vysoký. Podle studie Parlamentního institu jich před WWII žilo v celém Československu 65 000, z toho většina na Slovensku - to by odpovídalo i údajům v článku, kde se také počítá s tím, že většina Romů žila na Slovensku.

Podle soupisu z roku 1945 pak bylo v Protekttorátu 6500 Cikánů - tady bych čekala, že budou obecně zahrnuty kočující osoby nez ohledu na národnost. Takže těch 35 000 z článku mi přijde jako dost přehnané číslo.
Studie zde
E
0 # tkrystlik@yahoo.de 2014-08-12 13:24
Asi 7000 cikánů českých zemí (včetně z územích odstoupených Německu) bylo vyhubeno, asi šest stovek se vrátilo z KZs, dohromady jich zbylo v českých zemí asi 1000.
0 # Anonymní 2014-08-12 16:05
Pane Kristlíku, Váš korektor Vás naučil používat slovo provozování jen v souvislost s plavbou a Vy se toho usilovně držíte. Co Vás naučil o slovech cikáni, Cikáni a Romové?
0 # Tomáš Pecina 2014-08-12 20:09
Takže těch 35 000 z článku mi přijde jako dost přehnané číslo.

Naprosto nepodložené. Osobně by mě víc zajímalo, k čemu bylo na území Protektorátu tolik internačních táborů, jaký byl jejich personál a kolik osob (a proč) jimi prošlo.
0 # Anonymní 2014-08-12 22:04
Někde jsem četl, že Romy v Letech využíval tatínek našeho bývalého spícího ministra na práce ve svých lesích na Šumavě.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)