Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Těsně před svým zánikem pokusila se druhdy Unie svobody oslovit mladé voliče, což učinila tak, že přebarvila své materiály do psychedelického odstínu fialové a v podobném duchu překomponovala i ostatní prvky své marketingové komunikace. Agonie byla – naštěstí pro nás všechny – jen krátká.

Podobný trend nabírá konec politika, jemuž říkejme, vázáni soudním rozhodnutím, Chytromio Okamura. Průvodní okolnosti tohoto procesu jsou arci kromobyčejně zajímavé.


Státní zástupce Petrásek po fiakru se stíháním Marty Semelové již jistě policii vydal patřičné pokyny a tak se zakrátko dočkáme dalšího soudního představení, ve kterém se pikantně nebude řešit popírání holokaustu Židů (šoa), na němž Češi skutečně měli než zanedbatelný podíl (nikoli arci na tom, jak zbylé Židy, včetně navrátivších se z koncentračních táborů, po válce okradli), nýbrž popírání holokaustu cikánského, který se uskutečnil sice na německý popud – resp. s německou licencí a tacitním souhlasem – avšak českými silami a s českou brutalitou.

Rozeberme si právní konotace případu. Celý Okamurův výrok pro Parlamentní listy zní:

Pokud jde o Lety, bude dobře si ujasnit, co tu chceme budovat. Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci, včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že pracující Romové tu nebyli. Dozorci téměř do konce fungování tábora nebyli ozbrojeni a velitel tábora bral svou služku a zřejmě milenku do kina. V táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života. Zásadní problém byl však velitel, který jednak skutečně bil vězně a tajil špatný stav tábora, ale byl odvolán a do tábora byla poslána lékařská pomoc. Oběti v táboře rozhodně nebyli oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech. Samozřejmě platí, že jakékoli násilí na lidech odmítám a odsuzuji.

Okamura tedy v zásadě reprodukuje tzv. letskou lež, jež je oficiální českou historickou doktrinou, a upravuje na ní jen některé detaily. Skutečnosti např. neodpovídá informace, že tábor v Letech byl pracovní. Jako takový byl zřízen, avšak rozhodnutím ministra Rudolfa Bienerta z června 1942 tam měly být internovány osoby zařazené na soupis potulných cikánů, který vznikal na základě vládního nařízení č. 68/1928 Sb. již od konce 20. let. Tedy, podotkněme, český soupis a české nařízení, žádní němečtí nacisté.

Pro úplnost dodejme, že zákonná definice potulného cikána byla provedena v § 1 zákona č. 117/1927 Sb., o potulných cikánech tak, že za potulné cikány podle tohoto zákona pokládají se cikáni z místa na místo se toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část roku – hlavně v zimě – stálé bydliště. V tom má tedy Okamura částečně pravdu, na soupis se mohly dostat i osoby jiného než cikánského původu.

Základním sporným bodem je rozdělení počtu obětí mezi české a německé viníky. I kdybychom odhlédli od faktu, že za rozšíření tyfové infekce v internačním táboře odpovídá ten, kdo tábor spravuje, a nikoli v něm internované osoby, a nechali stranou i otázku, zda byla k deportaci letských Cikánů do Osvětimi protektorátní vláda Němci nucena anebo tak učinila sua sponte, okamurovskou logikou se může vyvinit z jakýchkoli obvinění třeba Vojtech Tuka: Slováci přece žádné Židy nezabíjeli, jen jim sebrali majetek a posadili je do vlaků směr Polsko. Odpovědní za jejich smrt jsou tedy Němci! Mimochodem, na osudu slovenských Židů si lze demonstrovat neudržitelnost české vyviňovací (příčino-následečné) logiky: slovenští Židé zahynuli vinou Němců, pokud jde o to, počítat československé oběti a demonstrovat jejich neporovnatelnost se sudetskými Němci zabitými během tzv. excesů při vyhnání, ale když jde o otázku legitimity Slovenského štátu, jsou zločinci odpovědnými za exterminaci těchto Židů najednou překvapivě slovenští politici, Tiso, Tuka a Mach (a ovšem jenom oni, protože slovenský národ nebyl přece ani trochu antisemitský a na žádných arisacích se masově nepodílel).

Což bychom odbíhali. Pro Lety platí, že Okamura řekl naplno jenom to, co se český stát snaží říkat tiše a diplomaticky, a odplivovat si nad ním je znakem dosti podstatného pokrytectví. Skutečným měřítkem úcty Čechů k obětem nacismu budiž porovnání monstra v Lidicích s prasečákem v Letech (a drobnou kovovou deskou s neutrálně ve stylu nic proti ničemu formulovaným nápisem v Postoloprtech). Cítím za tím mocně Foucaulta (kterého jsem si v mezidobí, na rozdíl od bývalého znalce Ivo Svobody, skutečně přečetl) a jeho úvahy o diskursu jako projevu moci: v moderní době žádný položený věnec není vyjádřením úcty a piety, ale nadvlády, což platí pro ten lidický stejně jako letský.

Pokud Petrásek nebo jiný jemu intelektově odpovídající státní zástupce nebo policista kausu letské lži opravdu otevře, budou se dít věci.

Aktualisováno.
Server Romea z Okamury druhé Vánoce: věnoval thematu snad deset nových článků. Aby ne, jen zřídka může demonstrovat užitečnost tak ostentativně jako v době útoku na romskou menšinu; jen je škoda, že když se přihodí událost opačná, příkladmo brutální duchcovský útok, tento server předstírá současnou ztrátu několika smyslů a mlčí buď zcela, nebo produkuje neumělou kontrapropagandu.

Nasazena byla nejsilnější munice, zážitky pamětníků. Jímavá líčení mají arci jeden háček, podobně jako jiná svědectví o traumatických událostech jsou cca z 80–90 % smyšlená; to samé platí např. i pro židovské zážitky z koncentračních táborů. Důvod je prostý: pravda netáhne zdaleka tolik jako fikce a za roky nebo desítky let i hodně tupý vypravěč pochopí, že hodnota jeho narace je přímo odvislá od její atraktivity. Pár procent vyprávění je tak skutečnost, zbytek jsou buď zážitky jiných, často zveličené, nebo úplné výmysly. Nevyčítejme to pamětníkům, tak lidská společnost funguje již od doby, kdy si lidé začali vyprávět o udatných činech lovců v boji s mamuthy a šavlozubými tygry, a těžko si představit, co by zbylo z Odyssea a Iliady, kdyby Homér zbásnil jen ověřené informace.

Vyprávění očitých svědků se snad hodí do bulváru typu TV Nova, nicméně není podkladem pro seriosní bádání o minulosti, a Romea tak v psychologickém boji s Okamurou utržila první vážnou porážku.

Komentáře   

0 # gogo 2014-08-05 14:29
Češi se tehdy chovali vůbec podivně - zavřeli si třeba vysoké školy. Na druhé straně s oblibou jezdili hromadně pomáhat do Německa.
A do toho ti teroristi shození z letadel.
0 # Anonymní 2014-08-05 14:52
ODA? Nebyla to spíš US-DEU? leclerc
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 14:55
Byla: ta paměť… Díky, opravím.
0 # Anonymní 2014-08-05 15:28
(a ovšem jenom oni, protože slovenský národ nebyl přece ani trochu antisemitský a na žádných arisacích se masově nepodílel).

Slovensko patrí ku špičke v počte občanov ocenených titulom spravodliví medzi národmi. Bez toho aby som čokoľvek ospravedlňoval alebo schvaľoval, si treba pripomenúť niektoré fakty a súvislosti. Počas vojny na Slovensku ešte stále žili pamätníci týchto udalostí, ktoré by sa v súčasnej terminológii dali nazvať genocídou. V tej dobe vrcholili perzekúcie nemaďarského obyvateľstva za používanie materinského jazyka. Ako to súvisí so židmi? Z náboženského príkazu sa pridávali do služieb národom vládnucim a tým boli Slovákom v opozícii. Známou je aj demonštrácia ŽNO za pripojenie mesta Bratislavy k Maďarsku. V tomto kontexte treba vnímať aj nálady vtedajšieho obyvateľstva.
0 # Anonymní 2014-08-05 16:27
Ke špičce? Holandsko 5000 Slovensko 500. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 16:41
Přepočtete to na podíl obyvatel, stále mají Slováci na hlavu 4 krát více než Češi.
0 # Anonymní 2014-08-05 16:44
10. miesto z takmer 50. Pred ním sú do počtu oveľa väčšie krajiny ich majú v prepočte na obyvateľov menej, napr. Nemecko 559, Taliansko 610. Slovensko "len" 539.
0 # Anonymní 2014-08-05 16:45
No a? Češi neplatili Němcům za Židy. Slováci se aktivně podíleli na Holokaustu. Je logické, že tam bylo nesrovnatelně více "příležitostí" někoho zachránit. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 16:48
Pokud to chcete porovnávat, tak to musíte to vztáhnou k počtu Židů. Vztahovat to k počtu celkové populace je nesmysl. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 16:52
Slovenská strana nevedela čo sa v skutočnosti so židmi deje (neexistuje žiaden dôkaz o opaku), dozvedela sa to až po úteku Vrbu a Wetzlera a vtedy boli deportácie zastavené. Obnovené boli až v dôsledku SNP, keď už nemala na nič vplyv.
0 # Anonymní 2014-08-05 17:00
To je vtip? Arizační zákon nic? Předválečné, válečné a poválečné pogromy nic? Nevěděli? I kdyby to nevěděli, tak jim to nedávalo právo jim krást majetek, zbavovat je občanských práv a zavírat do sběrných táborů. Stejně tak jim to nedávalo právo je posílat do Německa. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 17:09
Ano, nic nevěděli:"V tejto poslednej hodine apelujeme na Vaše kresťanské a ľudské svedomie, obraciame sa na Vás.. so zúfalou prosbou: uplatnite celý svoj vplyv a zamezte takýmto spôsobom záhuby ľudí." Apel prešovského rabína Tisovi, 8. března 1942
0 # Anonymní 2014-08-05 17:12
"Slovenští vojáci, který sloužili na Východě, viděli Einsatzgruppen při práci a hlásili to prezidentovi, i když celý rozsah tragédie nebyl v létě 1942 ještě znám.Další informace pocházeli od polských uprchlíků, železničárů, pašeráků a od léta 1942 i od uprchlíků z Osvětimi"
0 # Anonymní 2014-08-05 17:16
Vůbec nic nevěděli:"Papežský chargé d'affaires v Bratislavě Monsgr. Giuseppe Burzio poslal slovenské vládě dopis, ve kterém psal, že „Není správné tvrdit, že židé jsou do Německa posíláni na práci, pravdou je, že jsou likvidováni."
0 # Anonymní 2014-08-05 17:23
To nie je vtip ale realita. Dejiny sú plné príkladov kedy prišlo k nútenému vysťahovaniu skupín obyvateľstva na základe príslušnosti k etniku alebo náboženskej skupine. Stačí si pripomenúť benešove dekréty, osud rusínov v zakarpatsku, alebo tatárov na kryme.
Podstatou je, že slovenská strana sa až do úteku Vrbu a Wetzlera nemala dôvod domnievať, že tomu bude inak a židia sú namiesto presídlenia vyhladzovaní.
0 # Anonymní 2014-08-05 17:29
Ano, je to realita. Slováci se aktivně podíleli na Holokaustu. A to s plným vědomím toho co dělají. To je dostatečně prokazatelné. Věděli, že je posílají na smrt. Viz Giuseppe Burzio: „Není správné tvrdit, že židé jsou do Německa posíláni na práci, pravdou je, že jsou likvidováni." leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 17:47
Moje tvrdenia to nielenže nevyvracia, ale znie to ako z pera Antona Rašlu. :-))
0 # Anonymní 2014-08-05 18:02
V čem to nevyvrací? To jsou prostě výroky daných osob. Si někde najděte dobové projevy Tisa. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 18:17
Žiaden z jeho výrokov nepotvrdzuje, že vedel o ich vyhladzovaní. A potom je tu ešte fakt, že udelil tisícky výnimiek spod tzv. židovského kódexu.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 18:47
Takže si vaše argumenty shrňme: Židé si deportaci zasloužili, protože byli protislovenští, Tiso sice nevěděl, co Židy v KZ čeká, a přesto jich spoustu "zachránil" tím, že jim poskytl z deportace výjimku. Ta o Červené Karkulce je věrohodnější, obávám se.

Tiso byl stejný válečný zločinec jako Beneš, s tím už se jaksi ex post factum nic nenadělá. I když chápu, že pro Slováky bude bolestnější to připustit, vždyť jim poprvé v dějinách zajistil samostatnost.
0 # Anonymní 2014-08-05 19:25
Židé si deportaci zasloužili, protože byli protislovenští...

Nikde som nič také nenapísal a ani sa s takouto interpretáciou mojich príspevkov nestotožňujem, preto mi je ľúto, že ste si z mojich argumentov odvodili tento záver. Z trojice v článku menovaných bol podľa mňa zločincom iba Tuka, ktorý robil zbytočnú nadprácu. Pokiaľ ide o Tisa, známe sú benešove výroky "Tiso musí visieť" a "jeden štát nemôže mať dvoch prezidentov", ktorými určil líniu v akej sa má proces uberať. Obvinenia ohľadom židov boli iba do počtu, gro obžaloby bolo z rozbíjačstva republiky. Nie je žiadnym tajomstvom, že retribučný proces s Tisom bol vykonštruovaný a sprevádzaný obrovským množstvom pochybení, nakoniec ho psychicky nezvládol ani samotný sudca, ktorý Tisa poslal na smrť a v deň výročia Tisovej popravy spáchal samovraždu.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 19:45
Tiso stál v čele vlády, která prováděla genocidu části svých obyvatel, takže právně je na tom stejně jako Beneš. Že byl odsouzen za něco jiného, je nepodstatné.
0 # Anonymní 2014-08-05 20:05
Deportácie sa začali realizovať na základe nariadenia vlády, v čele ktorej stál Tuka, Tiso bol prezident. Súhlasím, že Tuka bol vojnový zločinec. Kritizované zákony prezident Tiso podpísal v dobe, keď boli deportácie niekoľko mesiacov v plnom prúde na základe spomenutého vládneho nariadenia. Až podpísaním zákonov prezidentom sa zaviedla možnosť udeľovať výnimky zo židovských kódexov. Bolo by podľa vás prijateľnejšie ak by židovské kódexy prezident nepodpísal a nemal by možnosť udeľovať výnimky?
A na záver niečo k "zločinom" dr. Tisa: www.youtube.com/watch?v=iGGEdTc5S_Y
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 22:33
Ano, to jsem napsal nepřesně. Tiso stál v čele státu, jehož vláda realisovala genocidu části svých obyvatel. Přestože proti tomu dělal podstatně méně, než v Čechách a na Moravě Hácha, jsou mu dnes odhalovány sochy, kdežto o Háchovi se nesmí veřejně positivně vůbec promluvit. Čímž nehájím Háchovo pasivní až zbabělé chování cca od poloviny r. 1942, jen podotýkám, jak jsou dějiny nespravedlivé.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 22:46
A jen dovětek: Ve sporu Slováků s Maďary je skutečně obtížné stát na slovenské straně, protože se tu – dovolíte-li mi trochu peprnější příměr – srovnává národ, který v té době teprve před nějakými 50–100 lety slezl se salaší, s hrdým a kulturním národem se stovkami let samostatné nebo quasisamostatné státní existence. Nelze klást rovnítko mezi vztahem Češi–Němci a Slováci–Maďaři, protože Češi přece jen v 19. století dokázali, že jejich státoprávní pretense jsou podloženy reálnými schopnostmi (které neumenšuje ani fakt, že jejich národní vůdcové po r. 1918 zkazili, co mohli), kdežto Slováci to nedokázali dodnes: zákon o státním jazyku budiž toho názornou ilustrací. Takže s nějakou genocidou pomaďaršťováním na mne, prosím, nechoďte, nenaleznete těmto k nářkům vnímavé uši.
0 # Anonymní 2014-08-05 23:41
Môžem vás upokojiť, nehľadal som vo vás vnímavé uši a maďarizácia skutočne nie je nariekaním, ale faktom a načrtol som ju v reakcii na vami spomínaný antisemitizmus, pre lepšie pochopenie vtedajších vzťahov Slovákov so židovskou menšinou..

Čo je prosím vás zlé na zákone o štátnom jazyku? :-)) Ak ste už začali kritizovať nejakú právnu úpravu, mohli ste si aspoň zistiť v akom kontexte vznikla a verím že by ste ju v takom prípade nevytrhli z príčinných súvislostí. Zákon bol totiž reakciou na stav, kedy sa v niektorých oblastiach Slovenska, kde menšina tvorila väčšinu slovenskí občania nedorozumeli v štátnom jazyku dokonca ani v úradnom styku, oznamy na úradných tabuliach neboli v štátnom jazyku a každý kto neovládal jazyk menšiny bol v takýchto obciach diskriminovaný. Podstatné je, že zákon o štátnom jazyku nikomu nezakazuje používať materinský jazyk, zavádza iba povinnú dvojjazyčnosť ak sa používa iný ako štátny jazyk. Slovensko v súčasnosti poskytuje menšinám tak vysoký štandard, o ktorom sa môže menšinám v iných štátoch iba snívať, menšiny tu majú dokonca vlastnú univerzitu.

...srovnává národ, který v té době teprve před nějakými 50–100 lety slezl se salaší, s hrdým a kulturním národem se stovkami let samostatné nebo quasisamostatné státní existence.

Odhliadnuc od faktu, že sa takmer totožným názorom netajil ani Adolf Hitler, zastávam presvedčenie, že každý národ má právo na sebaurčenie a nikoho nemožno vešať a strieľať z dôvodu, že chce hovoriť svojim materinským jazykom, inými slovami páchať genocídu. A to bez ohľadu na to, či si sebaurčovacie právo uplatní národ ktorý práve zliezol z lazov, alebo je vo vašom ponímaní hrdým a kultúrnym národom. Hrdé a kultúrne národy predsa nepotrebujú kolonizovať tie "menej kultúrne", páchať na nich genocídu a vytvárať si životný priestor na ich úkor.
0 # Anonymní 2014-08-06 00:11
RE: Tiso - Hácha....
To je úplne scestná úvaha, predstava, že prezident 2,5 miliónového a arbitrážami okliešteného štátu by reálne dokázal odvrátiť nacistami realizované konečné riešenie židovskej otázky znie komicky. Najmä ak existencia tohto štátu bola závislá od vôle Hitlera.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 00:15
Slovensko v súčasnosti poskytuje menšinám tak vysoký štandard, o ktorom sa môže menšinám v iných štátoch iba snívať, menšiny tu majú dokonca vlastnú univerzitu.

Možná nevíte, že téměř identickými slovy se hájilo nerovnoprávné postavení Němců v Československu: co by ještě chtěli, v jiných zemích jsou na tom hůř, tady mají dokonce noviny, divadla, školy, včetně vysokých.

Prvním problémem zákona o štátnom jazyku je jeho existence: kulturní národy nic takového nemají buď vůbec, nebo v podstatně mírnější podobě (Francie).Je to anachronismus a na Slovensku žijící Maďaři tento zákon zcela oprávněně vnímají jako zásah do svých menšinových práv (jeden takový nález už ostatně vydal i slovenský ÚS).

Proč by měl mít Slovák, který přijede do Dunajskej Stredy nebo jiného místa s majoritním maďarským osídlením, právo na nápis na řeznictvím na jídelní lístek nebo paragon ve slovenštině? Když místní vesměs maďarsky dobře rozumějí? Proto, že Slováci jsou vládnoucím národem a ostatní se jim musejí podřídit? Je to relikt slovenského chauvinismu nejhoršího druhu: "Rež a rúbaj do krve, nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude!"
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 00:21
To je úplne scestná úvaha, predstava, že prezident 2,5 miliónového a arbitrážami okliešteného štátu by reálne dokázal odvrátiť nacistami realizované konečné riešenie židovskej otázky znie komicky. Najmä ak existencia tohto štátu bola závislá od vôle Hitlera.

A on Tisa někdo do té funkce nutil? Pokud ano, měli to s Žabkayem uplatnit v rámci obhajoby.
0 # Vodník 2014-08-06 00:25
srovnává národ, který v té době teprve před nějakými 50–100 lety slezl se salaší, s hrdým a kulturním národem se stovkami let samostatné nebo quasisamostatné státní existence.
Nějak mi uniká meritus tohoto argumentu. Určuje snad "hrdost"(sic!) nebo "kulturnost" (jak definovaná?) nějakého národa jeho kvality, neřku-li práva v nějakém sporu?

Jinak u nás ve Frísku jsou sice nápisy nebo jídelní lístky ve fríštině, ale vždy také v holandštině. Neexistuje argument typu "Proč by měl mít Holanďan, který přijede do Drachten nebo jiného místa s majoritním fríským osídlením, právo na nápis na řeznictvím na jídelní lístek nebo paragon v holandštině? Když místní vesměs frísky dobře rozumějí? Proto, že Holanďani jsou vládnoucím národem a ostatní se jim musejí podřídit?" Není to relikt holandského chauvinismu, jak se domnívám, nýbrž projev zdravého rozumu.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 00:41
Ať v Google Streetview hledám jak hledám, žádné dvojjazyčné nápisy jsem v Leuwaardenu nenašel, ale věřím ti, že tam někde budou (tak dva-tři). Nicméně kdyby tam platil slovenský jazykový zákon, musely by mít všechny obchody vývěsní štíty pod sankcí pokuty napřed v holandštině a až potom, na druhém místě (nepovinně) i v západofríštině. To, že provincie má dva úřední jazyky, je ochranou menšinového jazyka, ne prosazením primátu většinového, což je zásadní rozdíl, který ti zjevně uniká.
0 # Anonymní 2014-08-06 00:51
V prvom rade si treba uvedomiť, že na Slovensku nežije iba jedna menšina, je to jedna z najrozmanitejších multikultúrnych krajín v strednej európe. Žiadna menšina na Slovensku nemá so spomínaným zákonom problém, okrem politickej reprezentácie jednej.
Zástupcovia ostatných menšín zákon podporili, viď: aktuality.sk/.../...
Tým som povedal asi všetko.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 01:01
Ovšem. Souhlas 30 tisíc Rusínů a nezjištěného počtu Bulharů a Chorvatů je daleko důležitější než pošlapaná práva půl milionu Maďarů. Řekl jste vše.
0 # Anonymní 2014-08-06 01:20
A on Tisa někdo do té funkce nutil? Pokud ano, měli to s Žabkayem uplatnit v rámci obhajoby.

Iste, mal na výber, mohol utiecť ako Beneš za hranice a nechať štát v najťažších časoch Tukovi. Tuka by sformoval oddiely zo všetkého čo dokáže uniesť zbraň, vrátane detí a poslal ich na ťaženie proti ZSSR. Vďaka bohu, že Tiso neodstúpil, aj keď chcel. Hoci bol Slovenský štát totalitný, nebol tu vykonaný za celú dobu ani jediný trest smrti. Naproti tomu neutrálne Švajčiarsko popravilo za ten čas cez 30 ľudí.
0 # Anonymní 2014-08-06 01:36
Ovšem. Souhlas 30 tisíc Rusínů a nezjištěného počtu Bulharů a Chorvatů je daleko důležitější než pošlapaná práva půl milionu Maďarů. Řekl jste vše.

Rómske komunity majú podľa neoficiálneho odhadu na Slovensku okolo 600.000 príslušníkov, čo z nich robí suverénne najväčšiu menšinu na Slovensku.
Tu je ich vyjadrenie k jazykovému zákonu: aktuality.sk/.../...
Len neviem, či sú (použijúc váš slovník) dosť kultúrni a hrdí na to, aby ste tento fakt akcpetovali.
0 # Anonymní 2014-08-06 07:37
Je zajímavé, že člověk slovenské národnosti, který vyrostl a žije Česku, netrpí tak velkým komplexem méněcennosti, jako slovák co vyrostl a žije na Slovensku. Z toho pro mě plyne, že Slovenský vzdělávací systém a slovenská společnost, to je spolehlivě výkonná fabrika produkující hordy zakomplexovaných nacionalistů.

a že 600 tisíc negramotnách romů ze slovenska nemá problém s jazykovým zákonem, to je přece logické, když jsou negramotní.
0 # Vodník 2014-08-06 11:07
TP: abych byl presny, nevim, do jake miry je Friesland opravdu dvojjazycny (jidelni listky apod.). Zcela jiste ma kazda obec cedulku s nazvem v holandstine a ve frisstine (podivej se na vjezd do Leeuwardenu nebo kterekoli vesnice), predpokladam to i u verejnych budov a mistni radiostanice (jedna z...) vysila ve fristine. Pokud je neco jen v jednom jazyce, je to prakticky vzdy holandstina. Opravdu ten "zasadni rozdil" nechapu: v obou zemich je na prvnim miste jazyk vetsiny na druhem mensiny, co z toho je ochranou a co prosazovanim, to je otazkou optiky pozorovatele. Prava madarske mensiny na Slovensku jsou stale nadstandardni! Az budou mit Slovaci v Madarsku stejna prava jako Madari na Slovensku, pak bude mit tato diskuse nejaky smysl.

Neodpovedel jsi mi na tu otazku, co jsi myslel tou pro mne neuveritelnou formulaci o "hrdosti a kulturnosti" toho ktereho naroda!
0 # Anonymní 2014-08-06 12:21
TP:
Jo, jo, maďarský národ je skutečně hodně kulturní, Orbán a Jobbik by dokázali vyprávět. Klidně se můžete snažit urážet Slováky na úrovni novinek.cz se salaši a pod., nicméně Slováci byli stejně státotvorným národem Uherska jako Maďaři a není důvod se k této historii a státnosti nehlásit. Je mi z těch Vašich hlášek trapně (neříkám, že ten Váš oponent tady ve flamu je génius, ale máte na víc než na lživé urážky).

Pokud byste se chtěl o slovenské historii a formování Uherska věnovat trošku na úrovni, doporučuji začít načtením tohodle www.martinus.sk/?uItem=19381

Yossi
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 15:06
Opravdu ten "zasadni rozdil" nechapu

Rozdíl je zřejmý: západofríština je jazykovými předpisy chráněna, kdežto maďarština potlačována a znevýhodňována. Ekvivalentní by bylo, kdyby existovala (např.) dvojjazyčná Župa Žitný ostrov/Csallóköz megye, kde by byly dva úřední jazyky v rovnoprávném postavení. To je na Slovensku vyloučeno už ustanovením § 1 odst. 2 ZŠJ, podle kterého má štátny jazyk prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky. Takže žádná rovnoprávnost, maďarština je vždy až na druhém místě, i kdyby v dané obci nežil jediný Slovák.

Neodpovedel jsi mi na tu otazku, co jsi myslel tou pro mne neuveritelnou formulaci o "hrdosti a kulturnosti" toho ktereho naroda!

Nevím, zda se mi to podaří, ale zkusme si představit, že by se např. v České republice zvýšil podíl romského obyvatelstva tak, že by Romové tvořili většinu, a rozhodli se stanovit pro českou menšinu takové podmínky, jaké měli Maďaři nebo Němci v První republice: čeština by byl menšinový jazyk a s jako takovým by se s ním zacházelo (např. zákony by byly vydávány romsky a do češtiny by se překládaly), ve státní správě by bylo používání romštiny povinné, čeština by se netolerovala vyjma míst, kde by měli Češi prokazatelně dostatečně vysoké zastoupení, a to ještě jen ve vnějším styku, televise a rozhlas by vysílaly romsky s hodinkou denně pro českou menšinu atd. A k tomu by byly podporovány odčešťovací matice a i české děti by se ve školách musely povinně učit, že Romové mají na Českou republiku historicky zdůvodněný nárok a Češi jsou tu jen hosty. Češi by se bránili, ale Romové v parlamentu by je stejně vždy přehlasovali a i když by nejvýznamnější česká strana vyhrála volby, stejně by se do vlády nedostala; tam by bylo jen několik proromských českých ministrů.

Vím, že takto podáno je to sci-fi, ale zhruba to vystihuje můj pohled na slovensko-maďarský spor.
0 # Vodník 2014-08-06 16:03
TP: ale fristina je na druhem miste, pokud ji vubec na verejnosti uzivaji! A nikoho ani nenapadne, aby si stezoval na utlak holandskych chauvinistu. To uz je frekventnejsi anglictina v Amsterdamu nez fristina ve Frisku. Holandstina je naprosto prirozene prvni jazyk a stejne to vnimam se slovenstinou na Slovensku. Opakuji: jaka prava maji Slovaci v Madarsku?

Tvuj priklad s Romy nevysvetluje nic - ani z te hrdosti ani z te kulturnosti. Naopak situaci komplikuje nejakymi historickymi konnotacemi: Romove sem prisli pred nejakymi cca 600+ lety, jsou tedy "hosty" oni, pokud to tak chces nazyvat. Stejne tak na Slovensku je puvodni obyvatelstvo slovanske, Madari prisli az po r.900 a od te doby se tam chovali hur nez ti Romove v tvem sci-fi prikladu. At je to jak je to, ani z tve sci-fi nevyplyva nic o nejake kulturnosti nebo hrdosti. Doposud tvuj vyrok na me stale dela zcela neocekavany a tezko vstrebatelny dojem: ze Slovaky pohrdas jakozto narodem oproti Madarum menecennym, protoze mene hrdym a mene kulturnim.
0 # Anonymní 2014-08-06 16:03
Vím, že takto podáno je to sci-fi, ale zhruba to vystihuje můj pohled na slovensko-maďarský spor.

To je naozaj sci-fi, realita je taká, že menšiny sa podieľajú na politickom dianí v SR, sú zastúpené v parlamente, vláde a v minulosti sme mali prezidenta karpatského nemca. To čo popisujete nemá nič spoločné s realitou. S pomermi vo vašom ponímaní "kultúrneho a hrdého" Maďarska sa to porovnať nedá, životaschopné menšiny tam už takmer neexistujú a tým ktoré tam zostali je bránené udržiavať svoju kultúru a zvyky:
slovacivosvete.sk/.../...
spravy.pravda.sk/.../...
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 16:40
Doposud tvuj vyrok na me stale dela zcela neocekavany a tezko vstrebatelny dojem: ze Slovaky pohrdas jakozto narodem oproti Madarum menecennym, protoze mene hrdym a mene kulturnim.

Spíš bych řekl, že jsem ze Slováků hodně zklamán. V době obou totalit se chovali lépe než Češi (i když u té první je to sporné a neplatí to pro všechny, spíš jen v průměru), ale chanci, kterou dostali vznikem samostatného státu, promarnili a jakmile mohli, začali se sami chovat ke svým menšinám tak, jak se k nim předtím chovali Češi. O slovenských polistopadových "elitách" (Mečiar, Fico) ani nemluvit, to jsou vesměs ještě o stupeň větší gauneři než české elity.

Ber to i jako věc osobní středoevropské preference: mám rád Němce, mám velkou úctu k Polákům, vážím si Maďarů, ale Slováci mi neimponují, ve Slovákovi bohužel vidím víc než co jiného Adama Šangalu.
0 # Anonymní 2014-08-06 16:59
O menšinách na slovensku toho mnoho neviete, ale myslím že o ne vám aj tak vôbec nešlo a nejde. Keď sme už pri správaní sa k menšinám a Rómoch, zabudli ste spomenúť kultúrne a hrdé Prusko a Bavorsko, ktoré sa v roku 1855 stali vzorom represívnych opatrení realizovaných voči cigánskym nomádom, ktorých trasy prechádzali cez tieto územia. Na hraniciach zaviedli prísnu kontrolu, v roku 1899 vzniklo v Mníchove registračné stredisko, ktoré zhromažďovalo údaje o zaistených migrujúcich Cigánoch. V roku 1905 vydalo stredisko zoznam, tzv. Zigeuner Buch (Cigánsku knihu), ktorá slúžila bavorskej polícii pri identifikácii 6000 podozrivých Cigánov, ktorí prekročili hranice Bavorska. Podobne aj inštrukcia pruského ministerstva vnútra "Bekampfung des Zigeunerunwesens" (Boj proti cigánskemu zloporiadku) z roku 1906 bola ponúknutá ako vzor aj iným susedným krajinám. Bol to prvý pokus o medzinárodnú koordináciu v zavedení represívnych opatrení voči kočujúcim Cigánom. Možno budem vo svojom ponímaní reality osamotený, ale naozaj na takomto zaobchádzaní nenachádzam nič kultúrne, ani hodné hrdosti.
0 # Vodník 2014-08-06 17:24
Slovenský štát soudit nehodlám, ale podepisuju to, co tu dole píše Krystlík: role Tisa a Slovenska za WW II je daimonisována, objektivní zhodnocení nedostalo zatím šanci. Po r.1992 si Slováci vedou IMHO líp než Češi, snad až na to euro. Stále ještě nechápu, v čem jsou Slováci horší než Holanďané. Fríština je ve Frísku druhý jazyk stejně jako maďarština na Slovensku. Té je ve Frísku mnohem míň než angličtiny v Amsterdamu, o maďarštině na Slovensku nemluvě. A už vůbec nechápu, vzhledem k postavení Slováků a slovenštiny v Maďarsku, v čem jsou Slováci horší než Maďaři.

Tvé osobní antipathie vůči Slovákům naprosto nesdílím. Mečiara ani Fica nepovažuji za o nic horší než Klause nebo Vondru. Ostatně odkdy se měří národní kvalita mírou odpudivosti jeho (politických) elit? Jak by dopadli asi Američané, Rusové, Britové nebo Židé? Raději nemyslet!

Němce mám celkem v oblibě a donedávna jsem měl rád i Maďary. Od té doby, co jsem se v poslední době několikrát setkal s projevy jejich velkopanského chauvinismu a živými imperiálními sentimenty (na Slovensku i v Podkarpatské Rusi), mě začínají srát s tím jejich Jobbikem a voláním po velkém Maďarsku. Tomu říkáš „národní hrdost“? No potěš Pán Bůh!!...

Ad kulturnost – tím míníš schopnost nějakého národa ovládat a maďarisovat/germanisovat/polonisovat své sousedy?? Nebo je to schopnost nějakého národa takovému tlaku odolat tisíc let? Pokud vezmu jako „kulturnost“ schopnost naučit se cizí jazyk a hudebně se vyjádřit, nesahají Češi Romům ani po kotníky a tvá sci-fi by se měla začít realisovat co nevidět.

Suma sumárum, dospěl jsem k závěru, že tvůj osobní bias vůči Slovákům ti naprosto nedovoluje vidět a soudit jejich situaci s Maďary objektivně.

Závěrem: nějak dlouho se ti to tu načítá. Jeden kommentář se mi už ztratil. Zřejmě tě sleduje několik kapitánů Šmídů najednou...
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 17:57
S panem Krystlíkem se v tomto bodě neshoduji, Tiso je za deportace Židů odpovědný.

Maďaři dodnes cítí Trianon jako velkou křivdu, a nelze se jim divit: nedostali ani oblasti s majoritně maďarským obyvatelstvem, takže jim zůstal miniaturní státeček s pár miliony obyvatel. Je to, jako kdyby v r. 1938 byly odstoupeny Německu nejen okresy s německou většinou, ale např. také Kladno, Hradec Králové a České Budějovice: i to by Češi právem viděli jako velkou křivdu.

Jiná věc je, že dnes již není možné tento stav napravit. Nikdo dnes nepřekreslí hranice pěti států, což rozumní Maďaři chápou. Velkomaďarské ambice nemají v Evropě místo stejně jako velkoněmecké. Přesto je to politické thema primární důležitosti, na kterém budou radikálové získávat ještě dlouho body.

Romové jsou kočovníci a jako takoví jsou s evropským usedlým způsobem života nekompatibilní. Souhlasím s jejich hodnocením, které uvádíš, ale to ještě neznamená, že by mohli tvořit elitu: jsou a ještě dlouho budou v párijském postavení, a v důsledku populačního diferenciálu mezi nimi a autochthonním obyvatelstvem se budou stupňovat jejich konflikty s majoritou.

Posuzováno v širším rámci, Slováci dělají přesně ty samé chyby jako Češi před 80 lety. Slovensko-maďarská válka se nám jeví jako pikanterie a absurdita, ale kdo z nás si ještě před rokem uměl představit válku mezi Ruskem a Ukrajinou?
0 # Vodník 2014-08-06 18:15
Tiso je za deportace Židů odpovědný.
Ano, ale pouze za ty deportace a v daném kontextu, který, opakuji, není do důsledku zhodnocen.

Žádné chyby, které Slováci dělají jako Češi před 80 lety, nevidím a dokládám příklad fríštiny v Holandsku. Pokud bude válka Maďarska se Slovenskem, nebude to vina nějakého slovenského útlaku Maďarů, neboť, opakuji, mají tito na Slovensku nekonečně větší práva než Slováci v Maďarsku a podle některých prý větší než kdejaká menšina jinde na světě.

Jinak se nerač hněvat, ale považuji tvůj přístup ke Slovákům za typicky český paternalism, který vnímám jako podmnožinu nebo variantu okcidentálního supremacismu. Diplomatickým jazykem říkáš: mám vůči Slovákům předsudky, považuji je za méně hrdé a méně kulturní než Maďary a proto mají větší povinnosti vůči Maďarům než Maďaři vůči nim.

A žasnu…
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 18:32
Podléháš slovenské nacionalistické propagandě. V Maďarsku žije cca 30 tisíc Slováků (0,3 %), na Slovensku cca 450 tisíc Maďarů (8,5 %).

Stačí podívat se na mapu slovenských žup (krajů) a uvidíš diskriminaci na první pohled: župy jsou vytvořeny tak, aby v nich Maďaři měli co nejmenší podíl. Na holandském příkladě je to stejné, jako kdyby k Frísku připojili ještě Alkmaar a kus Amsterdamu, tak aby Frísů byla v provincii menšina.
0 # Anonymní 2014-08-06 18:44
Nemyslím si že je to propaganda. Jenö Kaltenbach bol ombudsman pre národnostné menšiny v Maďarsku. Na margo menšín vo svojej krajine pred niekoľkými rokmi uviedol, že menšinová politika v Maďarsku je skľučujúca, menšiny sa dostali na okraj priepasti svojej identity, ich členovia nehovoria svojim jazykom, nepoznajú svoju históriu a ledva zachovávajú vlastnú kultúru, doslova uviedol, že „v Maďarsku sme národné menšiny takmer úplne zlikvidovali, asimilovali.“
Ak by sa Slováci správali k menšinám ako národy, ktoré vy považujete za kultúrne a hrdé, dnes by na Slovensku už žiadne menšiny neboli, alebo by boli boli zdecimované tak ako v Maďarsku.
0 # Vodník 2014-08-06 19:32
A přestože je jich ve Frieslandu většina, je tam první a úřední jazyk holandština. Proto považuji maďarské nároky za v lepším případě upřílišněné, v horším za záminku k zostřování napětí a obnovení Velkého Maďarska - protože podobně se tento "hrdý a kulturní" národ chová v případě maďarských menšin v Srbsku, Chrovatsku, Rumunsku a všude jinde.

Nepříjemná pachuť z vyjádření o národu, "který v té době teprve před nějakými 50–100 lety slezl se salaší" versus "národu hrdém a kulturním", zůstává. Vůbec si neuvědomuješ, že Slováci tam byli dřív a do salaší je zahnal ten "hrdý kulturní národ" s asijskou brutalitou, kterému trvalo pár set let než se poněkud poevropštil a že Slováci zůstali v salaších Slováky navzdory velmi tvrdé a dlouhé maďarisaci. Srovnej si to s Čechy: sto let po třicetileté válce čeština z měst téměř vymizela a nebýt pár potřeštěných obrozenců, čekala by ji buď annihilace nebo v lepším případě osud lužické srbštiny či kašubštiny. Hlavně, že se Češi v r.1993 pochechtávali, že bez nich Slováci zajdou na úbytě...
0 # krystlik 2014-08-06 20:18
Vodníkovi:

Práva Slováků v Maďarsku. Když se maďarská vláda na mezinárodním fóru postavila proti vyhánění Maďarů ze Slovenska po roce 1945, akceptoval to i Stalin a usedlí slovenští Maďaři byli vyměňováni za maďarské Slováky kus za kus. Tak se vyměnilo na cca 70 000 lidí. Většina Slováků odejít z Maďarska odmítla.

Pecinovi:

Tiso a Snem Slovenskej krajiny je zodpovědný za deportaci větší části slovenských židů, Vláda Č-SR, česko-slovenský parlament a pak protektorátní vláda jsou zodpovědné za deportaci téměř všech cikánů z českých zemí. Pro kontrast: Maďarská vláda a parlament nejsou odpovědné za deprotace židů do německých KZs.

Obecně:

Slováci kopírují chyby Čechů mezi válkami v zacházení s národnostními menšinami. Východisko: obcovací jazyk (zpravidla jeden) budou určovat obce svým usnesením. Tak tomu bylo v Cislajtánii do roku 1918. Tak tomu je ve Spříseženectvu s tím, že volba jazyka je prakticky nezvratná. Pro kontrast: V obou Lužicích, v obcích kdy někdy v minulosti bylo více než 10 % lužickosrbského obyvatelstva jsou dnes dvojjazyčné cedule obcí, aniž tam kdo mluví horno- nebo dolnolužickosrbsky. Analogicky: Liberec - Reichenberg etc.
0 # Anonymní 2014-08-06 20:50
Vodníku, Váš argument s Frieslandem má jeden háček. Slovensko má za souseda nacionalistické Maďarsko, Friesland podobného souseda nemá. Vztah mezi fríštinou a holandštinou tak může být uvolněnější.
Nacionální cítění pana Peciny mně je osobně cizí. Mít rád jeden národ a nemít rád národ jiný, na základě předsudků ohledně hrdosti a kulturnosti, za to bych se styděl. Argument se salaší je typický projev arogance a domnělé nadřazennosti. Pan Pecina má na víc, zde nešťastně uklouzl.
Karel H
0 # Vodník 2014-08-06 21:43
Slováci kopírují chyby Čechů mezi válkami v zacházení s národnostními menšinami
Opravdu? A v čem?

obcovací jazyk (zpravidla jeden) budou určovat obce svým usnesením.
Aha. Jak by to dopadlo v USA, Walesu, Katalánii, Baskicku, Frísku, Neukölnu (turecká čtvrť v Berlíně), Kanaleneilandu (marocká čtvrť v Utrechtu) atd.?

Všechny menšiny v GB akceptují angličtinu jako první jazyk.

Všechny menšiny ve Francii akceptují francouzštinu jako první jazyk.

Všechny menšiny v Německu akceptují němčinu jako první jazyk.

Všechny menšiny ve Španělsku akceptují (s problémy) španělštinu jako první jazyk.

Všechny menšiny v Holandsku akceptují holandštinu jako první jazyk.

Proč by, u všech všudy, měly mít oblasti Slovenska s převažující maďarskou menšinou právo na maďarštinu jako první jazyk???

"Protože", odpovídá Tomáš Pecina, "Maďaři jsou hrdý a kulturní národ, zatímco Slováci slezli před 50-100 lety se salaší".

"Fujtajbl!" reaguje šokovaný Vodník.
0 # Vodník 2014-08-06 21:47
Ad Anonym 20:50: může být uvolněnější, přesto je fríština jednoznačně druhý jazyk. Je to tak samozřejmé, že nechápu, o čem by se mělo diskutovat. Právě, že Maďaři mají imperiální choutky, berou si samozřejmou jazykovou situaci na Slovensku jako záminku k tomu, aby se srali.
0 # Anonymní 2014-08-06 22:16
Nemyslím si, že v Katalánsku je první jazyk kastilština. Na základní škole se nejdříve učí v kataláštině, teprve potom přidají španělštinu (kastilštinu).

Proč by měli mít právo mít maďarštinu jako první jazyk? A proč ne? Proč mohou být vícejazyční v Kanadě, Švýcarsku? To byste se také mohl ptát proč by měli mít v Quebecu právo mít francoužštinu jako první jazyk. Stejně tak se v jižním Tyrolsku mluví německy ve školách, na soudu i úřadu. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-06 22:30
Stejně tak máte špatně GB. Ve Walesu mají dva oficiální jazyky. V Severním Irsku tři. Ve Walesu jsou dvojjazyčné nápisy a na škole si můžete vybrat jestli se chcete učit v angličtině nebo velštině. leclerc
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 22:44
Milý Vodníku,
zdá se, že jsem ti výrokem o "salaších" způsobil závažné emoční trauma. To mne arci mrzí, ale ono to opravdu tak bylo. V r. 1918 neměli Slováci prakticky nic: ani šlechtu, ani početnou střední třídu, téměř žádnou inteligenci a především prakticky žádný majetek (kapitál). Navíc jim Češi sice dovolili okrást Maďary a Němce při pozemkové reformě, ale nesměli – tak jako okolní národy – ještě celých dvacet let okrást Židy. V tom jim vyšli vstříc až Tiso a Tuka.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 22:57
Dělal bych rozdíl mezi víceméně folklorními jazyky typu západofríština, což je jakýsi snad i milý dialekt na úrovni hanáčtiny nebo ostravštiny, a maďarštinou, v níž si mluvčí může koupit podstatně kvalitnější literaturu než slovensky a poslouchat podstatně lepší televise a radia než ve slovenštině (povím ti, že ač původem Slovák, kdybych byl nucen žít na Slovensku a byl odkázán na tamní media a kulturu, do měsíce bych se buď zbláznil nebo oběsil).

Proč zahynula lužická srbština? Kvůli brutálnímu útlaku barbarských Teutonů? Ne! Protože němčina byla pro uživatele daleko užitečnější a praktičtější, takže lužickosrbští rodiče přestali pro své děti vyžadovat základní vzdělání v mateřském jazyce.

Proč se v Irsku mluví anglicky? Protože irsky se mluvčí nikde ve světě nedomluvili.

Proč opustili vídeňští Češi a Poláci ve druhé nebo nejpozději třetí generaci své původní jazyky? Z téhož důvodu.

Je to do jisté míry kruté, ale je to tak.Diversita je ušlechtilý humanistický konstrukt, ale ve světě rozhodují jiné faktory a jiná kriteria.
0 # Vodník 2014-08-06 23:54
Leclerc: je možné, že v Katalánsku se to před pár lety změnilo (je to první adept na nový stát v Evropě); je tam všechno dvojjazyčně, ale nevím, který z těch nápisů je první. Tyrolákům, Welšanům a nakonec ani Maďarům právo na jejich jazyk neupírám, ale nevidím důvod k tomu, aby byl prvním jazykem v oblastech, kde (v jiném státě) žijí, už vůbec ne v nějaké jejich hrdosti a kulturnosti.

Kanadu, Švýcarsko nebo Belgii neuvádím záměrně, to není případ menšin, ale početně srovnatelných jazykových skupin.
0 # Vodník 2014-08-07 00:09
TP: trauma snad ani ne, spíš nepříjemné překvapení. To, že národ nemá šlechtu, střední třídu, intelligenci nebo majetek, to jej činí méněcenným?? Méně hrdým a méně kulturním?? To je jako když liberální talibové nepokrytě měří kvalitu člověka jeho schopností vydělat peníze! A národ, který brutálně utlačuje ovládanou menšinu, kterou zcela nepokrytě považuje za méněcennou, je hrdý a kulturní?? Ach, začínám chápat přízeň, kterou věnuješ státu Israel a těm šmejdům, co tam jsou u vesla!...

Diversita je ušlechtilý humanistický konstrukt, ale ve světě rozhodují jiné faktory a jiná kriteria.
V tom s tebou souhlasím. Ale ty faktory nejsou hrdost nebo kulturnost podle parametrů, které uvádíš. Jestliže se Slováci na rozdíl od lužických Srbů rozhodli pro zachování nepraktického dialektu, je to jejich dobrým právem a pro leckoho právě důkazem jejich kultury/kulturnosti v tomto specifickém slova smyslu. A Maďaři s tím ve slovenském státě budou muset počítat, být rádi, že jim tu maďarštinu ponechají (oni to Slovákům ani nikomu jinému ve své zemi nepopřáli).

západofríština ... je jakýsi snad i milý dialekt na úrovni hanáčtiny nebo ostravštiny,
To ve Frísku někde v hospodě raději nikdy neříkej nahlas! Jinak ten jazyk se podobá holandštině na papíře, mluvená fríština se liší od holandštiny víc, než čeština od polštiny nebo slovenštiny, Holanďan jí vůbec nerozumí!

Ad radio-televise: česká media považuji za zdaleka nejmanipulativnější ze všeho, co jsem doposud viděl nebo slyšel. Že by ses tam zbláznil nepřekvapí, když jsi proti nim zaujatý a plný předsudků übermensche z Abendlandu. Já ti mohu z fleku vyjmenovat 10 zemí, kde bych se zbláznil (oběšení nepřipadá v úvahu).
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 00:28
Důvodem, proč dnes existují nějací Slováci, je, že Češi je potřebovali jako nástroj proti Němcům (v podstatně jen jako počet kusů: slovanských obyvatel svého nového státu a příslušníků svého nového fiktivního národa). Nebýt toho, byl by na Felvidéku proces maďarisace dávno dovršen. Opravdu mi netvrď, že to bylo díky slovenské houževnatosti a kulturnosti.

Nemám předsudky "übermensche z Abendlandu", jen se dívám na svět realisticky. Co Slováci dokázali? Nejdřív zradili svého panovníka, pak zradili kvůli Hitlerovi Čechy, když se ukázalo, že si vybrali špatně, zradili Hitlera, a po osmašedesátém zradili Čechy ještě jednou (nepamatuješ se na ty záplavy "federálnych" Slováků v různých úřadech?). Báječný národ! Co dokázal? Přežít. Zkus si to, prosím, porovnat s takovými Poláky, kteří nejdřív dokázali účinně bojovat proti nacistům, pak proti komunistům, kteří si je nikdy zcela nepodmanili tak jako Čechy, a nakonec se sami z komunismu osvobodili. A v Česku se najdou lidé, kteří se jim vysmívají a mají je za východní primitivy.
0 # Vodník 2014-08-07 00:48
Opravdu mi netvrď, že to bylo díky slovenské houževnatosti a kulturnosti.
Budu to tvrdit! Po tisíci letech urputné maďarisace mluvili stále slovensky, měli svoje pohádky, musiku, folklór a od 19. stol. i literaturu. Jen proto, že existovali "nějací Slováci", jich mohli Češi v r.1918 použít. Nevidím to vůbec tak, že "zradili Čechy" - to je podobně komplexní, jako s těmi Židy (po osmašedesátém už vůbec ne, byli s Čechy na stejné lodi, co na tom, že si zařídili federalisaci?)

V Česku se lidé vysmívají všemu, co je na východ od Moravy (někdy už i od Vysočiny): ti Polákům, oni Slovákům, všichni pak Rusákům, které nenávidí, protože je identifikují se sověty. Zato o sto šest lezou do prdele všemu západnímu, najmě Američanům a Židům, ba i těm Němcům, přestože je taky nenávid To nebudiž měřítkem ničeho.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 01:04
Urputná maďarisace? Já bych to viděl spíš tak, že Slováci byli Maďarům celkem ukradení.

V r. 1939 bych Slovákům nevyčítal, že se odtrhli, na to měli právo, ale s kým se k tomu účelu spojili.

A po r. 1968 to bylo podobné. Klidně se proti Čechům spojíme s Brežněvem, jen když z toho budeme mít nějaké výhody.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 01:30
Z národního výsměchu by se v Evropě dalo sestavit sodilní gradientové pole: Angličané a Francouzi se vysmívají všem (i sobě navzájem), Němci se vysmívají všem na jih a na východ od Německa, Češi se vysmívají Slovákům, Polákům, Maďarům, Rumunům, Bulharům, Ukrajincům a Rusům, Ukrajinci se vysmívají Rusům, Rusové se vysmívají Ukrajincům, Polákům a "Čukčům" (tak se v hovorové ruštině nazývají všichni neruští obyvatelé Ruska), atd.

V případě Čechů mi velmi vadí výsměch Ukrajincům a Rusům, protože je založen na falešných stereotypech: Rus ani "Ukro" není vodku chlemtající nevzdělané hovado (do takového popisu má začasté nejblíž sám Čech).
0 # Anonymní 2014-08-07 03:15
Urputná maďarisace? Já bych to viděl spíš tak, že Slováci byli Maďarům celkem ukradení.

Vo svetle faktov to znie ako nepodarený vtip. Myslím že ste sa narodili do zlej doby. Ak by ste prišli na svet o 100 rokov skôr, určite by ste v službách niektorého z hrdých a kultúrnych národov urobili kariéru. Obávam sa, že v tejto dobe Vám to dopriate nebude.
0 # krystlik 2014-08-07 10:15
Vodníkovi ze 6. srpna 2014 21:43

Vodníku, Vaše neznalosti jsou strašlivé.

Slováci kopírují cz-chyby: Neschopností vytvořit slovenský politický národ na smluvním základě = dohodneme se, že bez ohledu na jazyk tvoříme národ Slovenska, a ne na kmenovém (jazykovém).

Obcovací jazyk určovaly v Cislajtánii a v Německé říši (dokonce u za národního socialismu) obce. Ve Spříseženectvu též „Jak by to pak dopadlo v USA, Walesu…“ Nijak, protože se jedná o národy smluvní, ne kmenové nebo jsou to přistěhovalci bez státní příslušnosti ke státu, ve kterém žijí.

„Všechny menšiny v GB akceptují angličtinu jako první jazyk, všechny menšiny ve Francii akceptují francouzštinu jako první jazyk…“ Protože si v prvním případě vytvořili společný jazyk, v druhém se na společném jazyce shodli atd. V případě ČSR: Viděl jste někdy, že by se kulturně silnější národ podrobil méně vyvinutému?

„Proč by, u všech všudy, měly mít oblasti Slovenska s převažující maďarskou menšinou právo na maďarštinu jako první jazyk???“ Protože se jedná o maďarské sídelní oblasti, kde předtím Slováci v podstatě nikdy nežili. Pošlete z Curychu nebo z Lugana policejního důstojníka do Ženevy a ten začne od prvního okamžiku úřadovat francouzsky. Poslal-li jste ho z Prahy do Liberce, nebo pošlete-li ho dnes z Bratislavy do Štúrova, začne úřadovat ve státním jazyku. V tom je ten rozdíl. Místní usedlé obyvatelstvo má nepsaný nárok na obsazování postů v místním státním aparátu. Když to není někdy splněno, tak na úřadování ve svém jazyce. To bylo v Rakouském císařství (též neexistoval úřední nebo státní jazyk), ale ne za 1. republiky.

„,Protože´, odpovídá Tomáš Pecina, ,Maďaři jsou hrdý a kulturní národ, zatímco Slováci slezli před 50-100 lety se salaší´“. Ano, to platí i pro česko-německý poměr. Němci koncem 18. století měli již svůj jazyk kodifikován, Češi ho neměli ani o století později, v roce 1882, kdy se rozdělila pražská univerzita na německou a českou část – první díl spisovného slovníku jazyka českého vyšel až za protektorátu. Když se Němci zapojili do průmyslové revoluce, Češi se teprve učili češtině z větší části uměle vytvořené.
0 # krystlik 2014-08-07 10:27
Vodníkovi ze 7. srpna 2014 0:48:

Vodníku, Vy jste nasadil tisíciletou maďarizací Slováků své nacionální hlouposti korunu! Úřední jazyky v Translajtánii určovali v každém komitátu župani a bylo jich zpravidla více než jeden. Mnohdy maďarština v nich chyběla. Ve školách se vyučovalo mnohými jazyky, protože školy nebyly státní. Úředními jazyky byly většinou latina a němčina, ve Spišském komitátu jen němčina a slovanština. Maďarizace vlivem Apponyioho zákonů začala až v roce 1907.
0 # gogo 2014-08-07 11:16
"Viděl jste někdy, že by se kulturně silnější národ podrobil méně vyvinutému?"
Samozřejmě - Řím (Byzanc) Germánům. Je to naopak poměrně častý jev.

Ostatně Němci by v tom vašem pojetí neměli mluvit jinak než latinsky, maximálně ještě francouzsky.
Ale možná to časem napraví turečtinou nebo čínštnou.
0 # Vodník 2014-08-07 12:12
Krystlíku, vy jste se několikrát projevil jako naprostý hulvát, takže diskusse s vámi mne nezajímá.
0 # Vodník 2014-08-07 12:20
TP: no, ukradení jim byli – v tom nejhorším slova smyslu, coby podlidé, na něž není nutno brát sebemenší zřetel. Není divu, že po tisíci letech takového soužití bylo pro Slováky vypořádat se s mythem „československého národa“ opravdu brnkačka.

Ad r.1939: problém se IMHO nedá formulovat tak, že se „za tím účelem spojili...“ Oni neměli moc volbu, bylo to „buď a nebo“ a jak jsem psal, ještě to nebylo opravdu důkladně a objektivně zhodnoceno, toto bádání se redukuje na skřeky o slovenské zradě a Tisově podílu na holokaustu. Může být, že se po letech s odstupem i po takové důkladné studii ukáže, že to rozhodnutí bylo chybné, ale teď je na to brzo a tehdejší Slováci už vůbec nemohli dělat nějaké analysy.

Klidně se proti Čechům spojíme s Brežněvem, jen když z toho budeme mít nějaké výhody.
Vůbec nevím, co tím chceš říct.
0 # krystlik 2014-08-07 12:35
Gogovi:

Nikoliv, protože to Němci neměli zapotřebí. Byli totiž první národnostní skupinou, které byla, s výjimkou místní, zprostředkována kultura (civilizace) - jednou ze severní Francie, dvkarát ze severní Itálie - a byli natolik schopní, aby novým řemeslným postupům, dovednostem a abstraktním oborům přizpůsobili jazyk. Latina jako mrtvý jazyk počínaje koncem 18. století nestačila. Pro Translajtánii (Uhersko) však zastávala dlouho funkci lingua franca, protože Uhry byly mnohojazyčné.

Ostatně je to dodnes pozorovatelné na češtině. Existují obory, kde chybí české názvosloví prakticky celé. Chce to jen občas překládat do češtiny a je to hned zřejmé.
0 # krystlik 2014-08-07 12:36
Fajn, Vodníku! Ale pak zůstanete navždy zabedněným českým (slovenským) národovcem mentálně na úrovni 19 století.
0 # gogo 2014-08-07 13:03
"..Zkus si to, prosím, porovnat s takovými Poláky... "

Já myslím, že kdyby byli na místě Poláků Češi, otočil byste svoje hodnocení o 180 stupňů.
- Pilusudsky a jeho výlet na Ukrajinu
- posun hranic na západ
- Gdaňsk
- Pomořansko
Co tedy Poláci nemají, to jsou polští Pecinové a Krystlíci. Tam byste se s takovými řečmi jako vedete vůči Čechům, příliš neuchytili. Oni jsou na svoje poláctví/polství (který je správný tvar?) hrdí... pro mne trochu přehnaně a neopodstatněně, ale to je otázka vkusu.
Myslím, že kdybyste potkal Čecha hrdého polským způsobem, označil byste ho za nacionalistu nebo chauvinistu a jistě přidal i další nálepky.

Myslím, že kdyby Hitler napadl ČSR způsobem, jakým to udělal u Polska, že by naši vojáci stříleli. On ale potřeboval průmyslové zázemí a věděl, že obratnou diplomacií a nátlakem na Francouze a Brity dosáhne svého i bez výstřelu.

Mimochodem ... jak se chovala německá část obyvatelstva v předválečném Polsku před válkou, za války a co se s nimi stalo po válce?
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 13:32
Myslím, že kdybyste potkal Čecha hrdého polským způsobem, označil byste ho za nacionalistu nebo chauvinistu a jistě přidal i další nálepky.

Správný postřeh, gogo. Kdybych potkal Čecha hrdého polským způsobem, označil bych ho za vola.
0 # krystlik 2014-08-07 14:07
Cz-národovci i bez jakékoli příměsi pl-hrdosti jsou také všichni volové.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 15:02
Oni neměli moc volbu, bylo to „buď a nebo“ a jak jsem psal, ještě to nebylo opravdu důkladně a objektivně zhodnoceno

Tisův telegram Hitlerovi s žádostí o ochranu je podle tebe podvrh? Ve stejném smyslu neměli jinou možnost než poslat zvací dopis Biľak a spol.
0 # krystlik 2014-08-07 16:41
Tomáši Pecinovi:

13. 3. 1939 se začala maďarská vojska stahovat ke slovenským hranicím, což von Ribbentrop promptně sdělil Tisovi dlícímu v Berlíně. Ten se držel instrukcí slovenského sněmu a slovenský stát nevyhlásil ani všemi rozhlasovými vysílači z Německa, jak mu Hitler nabízel. Hitler Tisovi řekl, že pokud nevyhlásí stát, že nemůže zaručit, co udělá Maďarsko. Tiso požádal jen telefonicky z Berlína Háchu o svolání sněmu na 14. 3., kde si odhlasovali Slovenský štát. Pak požádal Tiso o ochranu.

Poněkud odlišná situace od pozvání Biľaka et cons. Slovensko nebylo do 29. 8. 1944 okupováno, pomineme-li nárazníkovou zónu podél cz-sk-hranice.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 17:43
Ano. Kdyby Slováci nepožádali o pomoc Hitlera, Maďarsko by Slovensko velmi pravděpodobně vojensky porazilo. A co by se stalo? Po válce by se obnovilo Československo v předmnichovských hranicích a Slováci by vůči Čechům měli silnější posici.
0 # krystlik 2014-08-07 20:11
Vážený pane Pecino!

Vycházíte z domněnek. Bylo totiž velice pravděpodobné a Beneš se toho velice bál, že mírem s Německem bude navždy Československo rozbito = odstoupená území zůstanou Německu včetně Těšínska, Slovensko a Podkarpatská Rus patřit ČSR nebude. V depeši z 15. 5. 1942 domácímu odboji to říká víceméně jasně: „Prorazí-li (Němci) až na Kavkaz, bylo by to vážné… V tom případě bych čekal ze strany Německa na návrhy na nerozhodný mír… jsou však dnešní poměry v protektorátu… tj. spolupráce s Němci, Hácha… protektorátní vláda… velkým zatížením, ne-li velkým nebezpečím. V takové situaci by mohla také u nás být žádoucí nebo nezbytná akce násilná, sabotáže, manifestace. Bylo by to mezinárodně pro osud národa pro případ nějakých takových jednání buď ulehčením, nebo dokonce záchranou, i kdyby to stálo velké oběti“.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-07 21:11
S tím nepolemisuji, pane Krystlíku. Ale kdyby stejně jako Tiso jednal Beneš, musel by se spojit už v r. 1938 se Stalinem, protože ten jediný mu mohl, přes praktické obtíže spojené s nedostupností čs. území pro sovětská vojska, garantovat ochranu před Německem. To by bylo ještě horší, než co ve skutečnosti Beneš udělal (i když nakonec k tomu stejně došlo a česká posice vůči Stalinovi byla ve finále ještě slabší).
0 # Anonymní 2014-08-08 08:58
Pane Krystlíku,

co to melete o sídelních oblastech Maďarů na jižním Slovensku? Vždyť v celém Uhersku se to míchalo od 11. století, pak to ještě popřeháněli Tataři a po chvilce za se Turci. To už byli Sudety více sídelní oblastí Němců, než nějaká část Felvídeku Maďarů.


A pro TP:

Samozřejmě, že nikdo Slováky 1000 neutiskoval, naopak, byli součástí státní správy multinárodnostní země a fungovalo to hezky až do 19. stol., kdy si Maďaři usmysleli, že Uhersko=Maďarsko. Pak Maďaři začali s maďarizací, i když až do vyrovnání to nebylo takové hardcore. Nicméně taky bych připomněl, že Slováci houfně v 48. podpořili císařepána a místo vděky za to dostali právě to vyrovnání, které zesílilo maďarizaci. Na rozdíl od Čechů tak měli plné právo na revanš vladaři v 1918.

Sám ukazujete, že problém Slováků je v neschopnosti střídmého pohledu na své dějiny, vždy to musí bát prizmatem 1000let jsme trpěli, pak jsme trpěli pod Čehůňmi atd. Nebo ve stylu, že taky byli v 10. stol. nějací Starý Slováci. Jedno i druhé jsou bulshity. Přitom bychom mohli být na Slovensku hrdí třeba na rok 1998. Uvidíme, zda bude mít maďarská společnost taky sílu postavit se Orbánovi, to o ní vypoví, zda je aspoň na úrovni Slováků v 48.

Yossi
0 # krystlik 2014-08-08 10:24
Vážený pane Pecino,

nepolemizujete, diskutujete. Nebo se mnou válčíte? Cesta z toho nevedla přes SSSR. nýbrž přes podunajskou federaci tentokrát i s Polskem. Jenže Slováci chtěli být samostatnou jednotkou ve federaci z PL, H, CZ, SK, A, po Aschlußu i bez Rakouska, ale to Beneš a cz-nacinalisté nehodlali připustit: (1) to co Slováci by pak chtěli Němci cz-zemí, (2) Češi by ve federaci nehráli prim.
0 # krystlik 2014-08-08 10:28
Yossimu:

Víte vůbec, že ČSR si odtrhla od Uher komitáty a jejich části, které nikdy k Horní zemi nepatřily. kde Slováci nežili, a tím Slovensko se zvětšilo své území téměř o polovinu?
0 # krystlik 2014-08-08 10:35
Ještě něco, vážený pane Pecino! Garance od SSSR by byly stejně účinné jako garance GB Polsku v roce 1939. Tedy k ničemu. Kromě vytvoření podunajské federace zbývala jen jediná cesta: spojit se z Německem proti PL a H. Němci tomu byli nakloněni a ČSR by se tak stala druhým Švýcarskem (z hlediska WW II - pokud by válka vůbec vypukla). Důvody, proč tomu tak být nemohlo: český nacionalismus.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 10:38
Pane Krystlíku, Masaryk a Beneš se chovali celá 20. a 30. léta k ostatním středoevropským národům s takovou mírou přezíravosti a opovržení (protože Češi jsou přece "něco víc" než nějací Poláci nebo Maďaři, neřku-li Rumuni), že si cestu k takovému uspořádání uzavřeli dávno před Mnichovem. Pak jim zbyl na výběr Hitler nebo Stalin.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 10:49
Yossi, bez ohledu na genocidu maďarských elit, když přijedete do Budapešti, jste v Evropě daleko víc, než když přijedete do Bratislavy, a v Evropě jste tam byl i po celá 70. a 80. léta.

Na co ze své historie mohou být Slováci hrdi, těžko říct, jestliže jejich největším národním hrdinou je zbojník Juraj Jánošík. To je, jako kdyby Angličané odvozovali svou kulturní identitu místo od Shakespeara od Robina Hooda nebo Švýcaři místo od Kalvína od Wilhelma Tella.
0 # Anonymní 2014-08-08 10:55
Krystlík:

Ještě jednou, podle čeho posuzujete, zda někde v Uhersku Slováci nikdy nežili. Nechtěls jste říct, že tam nežili dle výsledků sčítání obyvatel provedeném na počátku 20. století?

Yossi
0 # Anonymní 2014-08-08 11:01
TP:

Ano, Budapešť je hezčí a kulturnější než Bratislava. Naproti tomu běžná maďarská vesnice je obvykle tak o 20 let za slovenskou.

Na co, ze své historie mohou být Slováci hrdí? Co je to za argument, já mám pocit, že se jen snažíte trollit, ale Uhersko bylo stejně tak maďarské jak slovenské, až do 19. století. Takže jako Slovák jsem hrdý třeba na krále Štěpána, Matyáše, který nakopal zadek Jiříkovi, ale i novodobé postavy jako byl Štefánik nebo Hodža. To, že o tom běžná Slovač neví, není žádný argument, pobavte se s běžným Maďarem a budete zhrozen.:) Jednak byl dle nich Maďar snad každý ještě i Attila a druhak jsou obvykle antisemitští mnohem více než Slováci.

Yossi
0 # Anonymní 2014-08-08 11:02
A tím nijak nezbavuji Slováky jejich viny, nicméně Maďaři jim fakt nemají co vyčítat. Minimálně jsme si kvit.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 11:21
Jestliže připustíte, že Slovensko bylo součástí Uher, nemáte problém. Většinou se ale setkávám s tím, že Slováci se s Uhrami neidentifikují a vytvářejí mythus o tisíciletém národnostním útlaku (je to přibližně stejný nesmysl, jako když se Češi před 150 lety začali identifikovat s husity).

Slovenské vesnice jsou v jistém smysl před maďarskými napřed proto, že komunisté tam provedli brutálnější kolektivisaci.
0 # Anonymní 2014-08-08 12:01
Ano národní mýty neodpovídají realitě, jak české, tak slovenské a maďarské. Jen, když už chceme posuzovat národ, tak posuzujme skutečnou historii a ne mytologii.

Yossi
0 # Anonymní 2014-08-05 16:08
Cikánský pracovní tábor v Letech - viz
vzdelavaci-institut.info/.../...

T. Moláček
0 # gogo 2014-08-05 16:27
Lety se probíraly mnohokrát a nedávno jsme dokonce byli schopni oživit ony dva výborné články někdejšího spolusprchaře maxe. Myslím, že v nich popsal situaci poměrně jasně a plynulo z nich to, co řekl Okamura a další poměrně racionální článek se objevil i na čoklovi:
neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Guy Peters 2014-08-06 10:23
Ve skutečnosti byly velice špatné: Josef Hejduk a Jan Novák a Jak Jan Novák vulgo Max lže.
0 # gogo 2014-08-06 10:44
Pro mne mnohem přínosnější než vaše agitka, konec konců, to ať každý posoudí sám.
0 # Guy Peters 2014-08-06 12:42
Inu, Vy jste Gogo známý tím, že věříte jen tomu, čemu věřit chcete a nějaká fakta Vás nezajímají. Hrajete si na odborníka, ale jiné odborníky odmítáte. Váš boj.
0 # Guy Peters 2014-08-06 18:54
Poučení pro Goga: „Cikánské děti, kromě novorozenců a práce schopné mládeže, byli odděleni od rodičů ve dvou velkých barácích, kde na pryčnách pokrytých shnilou slámou byli většinou ponechány svému osudu.

Asi třikrát denně přinesla cikánská žena hrnec jakéhosi jídla, které rozdělovala při okraji pryčny. „Stravování“ cikánčat se spíše podobalo velmi bídnému krmení zvířat v zoologické zahradě. Většina dětí měla jen rozpadávající košilku, některé byli úplně nahé. Jedinou přikrývkou tohoto dětského stáda byla velká celtová plachta, která popravdě, pro všechny nestačila. Navzájem si ji přetahovali, nejenom rukama, ale i zubama.

Abych zjistil skutečný stav hygieny pod celtou, celou jsem ji odkryl. První co jsem si s hrůzou uvědomil, byli dětské mrtvolky. Druhý, možná ještě hroznější, byl pohled na děti v agonii, některých v horečkách. Vzpomínám si celkem jasně dodnes, že se tady přede mnou odkryl obraz, který co do hrůzy předstihl nejstrašnější popis pekla“.

Ale pochybuji, že to s Gogem jakkoliv hne.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-06 23:06
Novák byl totální crétin (budiž mu země lehká).

To je na tomhle případu právě zajímavé, že Okamura jen mírně rozšířil oficiální českou historickou lež, takže když ho budou skutečně soudit, budou buď muset popřít vlastní doktrinu, nebo ho zprostit a poštvat proti sobě celou MC a PC frontu. A že jim to přeju :-)
0 # gogo 2014-08-07 13:15
To sice asi byl, ale fakta si dohledat uměl.

Ano, přesně na to se těším - jak se zachovají Petráskové a kam až zajdou. Tipuji, že to radši nechají obě strany vyhnít bez právních kroků. Bude se kolem toho jen psát, žvanit a mediálně odsuzovat.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 10:30
Třeba se konečně zjistí, jestli jsou pravdivé Polanského informace o kartothece letských obětí s absurdními důvody úmrtí vězňů. Pokud ano (Polansky, domnívám se, je chaot a emot, ale není lhář), bude mít česká politická representace problém.
0 # Anonymní 2014-08-05 16:30
"Zabavne" na tom vsem je , ze samotnym "romum" je ten veprin naprosto ukradeny . Jediny koho to zajima , jsou bili aktiviste kteri se bojem za prava ruznych mensin zivi . B.
0 # Anonymní 2014-08-05 17:24
Jestli to nebude tím, že jsou v zásadě všichni čeští cikáni a sinti mrtví. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 17:57
Neni mi prilis jasne , proc za drahe penize budovat pietni misto , kam nebude nikdo chodit , pripadne jednou za rok par aktivistu v doprovodu televize . Jen naklady na vykoupeni veprina jsou odhadovany na 800M .

btw: Vadilo by i kdyby tam stal kravin ? B.
0 # Anonymní 2014-08-05 18:04
Do Lidic taky v zásadě nikdo nechodí. Pokud to tedy porovnáte s předrevoluční dobou. Nemělo by se to zbourat a zbudovat tam něco produktivního? leclerc
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 18:51
V Lidicích není památník zavražděných Čechů, ale poutní místo nenávisti k Němcům.
0 # gogo 2014-08-07 15:01
Na místě obce, kterou Němci srovnali se zemí a jejíž občany vyvraždili jako ukázku toho, co dovedou, když budou chtít ... vy byste na tom místě budoval co?

Abyste mi správně rozuměl - kdyby byl na místě Lidic prasečák, nechal bych ho tam, stejně jako nevyháním studenty z Kounicových kolejí v Brně atd.

Zase se mediálně slavně vybojovává minulá válka.
0 # Anonymní 2014-08-05 17:14
Popravdě, je mi naprosto jedno jaký byl tábor v Letech. Byla válka a vraždili více méně všichni. Připomeňme jen fakt, že českých obětí spojeneckého bombardování je podstatně vice než celé Lety.

Co mě však už zajímá, jsou případné výdaje na další "pietní" místo. Další penězovod a tunel, další falešné plačky, důchody, kompenzace... Celé autobusy otrávených školáků na tzv. školních výletech, výroční kdákání v ČT a ČRo.

Řeknu to otevřeně, v kontextu dneška je mi to úplně jedno, kdo přesně za WWII zamordoval, je to pryč. Na rozdíl od svrabu dneška, to je opravdový problém. Skutečná ekonomika padá, elita si dělá, co ji napadne, zabydluje se u nás primitivní náboženství pedofilního proroka a je dokonce možné, že stojíme na prahu velkého globálního konfliktu. Přiznám se, že mne Cikáni, natož mrtví opravdu nezajímají a nechci podobné kratochvíle financovat.
0 # Anonymní 2014-08-05 17:22
Doufám, že stejně horlivě jste proti např. dotacím na památník v Lidicích. Dyť je přece úplně jedno, kdo ty česká prasata zmordoval, ne? leclerc
0 # Anonymní 2014-08-05 18:50
Spíše než výraz "primitivní náboženství pedofilního proroka" bych byl pro výraz "primitivní náboženství pedofilního sadisty" je to přesnější. Ale je to dost OT ...
0 # Daniela 2014-08-05 21:22
Pripada mi bzarni, jak se ceska verejnost rochni v kausach davno vycpelych, casem odvatych, naprosto nevedoma na pritomny cas.
Cikani-Romove samozrejme pod nacistickou knutou trpeli, na nich se zkouselo a provadelo smrtelne plynovani, jejich kocovne vozy a kone si cesti sedlaci rozebirali. Primarni vina zustava na nacistech, kteri tuto situaci zavinili.
Ovsem, ted, po sedmdesati letech je nejake napravovani krivd pomocne jako slepemu kniha. .Kdyz po 40 let socialisticky rezim pietni misto nezajistil, nove generace nejsou zodpovedne za statni vydaje na pamatnik Lety.
Vadilo by mi, ze toto pietni misto ma sprostredkovavat stat. Jasne, politikum, co prosazuji vydaje na vystavbu, z jejich kapes tyto penize nepochazeji.
Ale pan Babis by mohl zalozit privatni nadaci " Leto Letum", nebo tak neco.
Nicmene, kdyz by si Romove tolik prali pamatnik svym zahynulym predkum, tak by stat mohl POMOCI. Jedna se o jejich pamatnik, ze.. Cikani mohou poradat sbirky, organisovat se a penize vybrat. Nemuselo by to byt nic ohromneho jako Narodni divadlo, kde si obrozenci a vlastenci sami na stanek kultury vybirali. A to po vyhoreni divadla i podruhe..
Pripada mi usmevne, ze ceske narodni jidlo je veprova se zelim, zakladni maso je tedy maso praseci a presto se jakoby pohrda "prasecnikem " ,. To mi pripada dosti snobske. Jeste dnes je v mnohych ceskych vesnicich dobytek chovan hned u kostelni zdi, mocuvka tedy casto tece rovnou na kostelni hrbitov...
Ucta a respekt se nedosahnou stavenim pomniku a pietnich mist., ale ciny ve prospech blizniho sveho...


/
0 # Anonymní 2014-08-05 22:50
Pracovni tabory pro potulne cikany zalizili uz v CK a to i na moravskem uzemi.
Karel IV je dokonce povolil hubit.
Co se zidu tyce tak nejvetsi vrah zidu byl taktez Karel IV, neb byl tak mocny, ze mej nikdo nemohl zastavit a popravde asi ani nikdo nechtel.
Vrzdeni zidu byla evropska tradice, na druhe strane zides evropany obchodovali jako s otroky pro islamsky svet a vedli zde lichvu a padelani men ... takze si zide s evropany nemaji mocco vycitat
0 # Tomáš Pecina 2014-08-05 22:55
První zmínka o přítomnosti Cikánů na českém území pochází z r. 1399, takže Karel IV. v tom bude nejspíš nevinně.

Zbytek vašeho textu raději nehodnotím, musel bych se jako administrátor blogu napomenout.
0 # Anonymní 2014-08-06 11:01
Historická srovnání jsou ošemetná. Genocidy byly (a jsou) celkem běžným standardem a ani v nejmenším se netýkají jen židů. Stačí jen připomenout patrně nejhorší válku v moderních evropských dějinách. Není to ani WWI ani WWII ale už skoro zapomenutá třicetiletá. Tehdy byla pravděpodobnost přežití pro muže tak okolo 50%.

Všichni jsou zamilovaní do těch židovských a cikánských, ale ve skutečnosti je to jen vcelku malý zlomek hrůz, které v historii nedávné i starší proběhly.
0 # krystlik 2014-08-06 12:42
Se slovenským hubením židů to není tak jednoduché, jak se zde diskutuje. Slovenská obdoba norimberských zákonů, kdo je žid, vycházela ne z rasy, nýbrž z mojžíšského vyznání a byla tolerantnější než německá. Slovensko pomocí Německa pak vyvezlo asi 60 000 židů do vyhlazovacích táborů v General Gouvernementu. Snem Slovenskej krajiny, jakmile k němu dolehly zprávy o zacházení tam se židy, zastavil zcela posílání dalších. To vydrželo až do vypuknutí SNP a příchodu Němců na Slovensko, kteří převzali - podobně jako v Maďarsku - jejich další transporty do KZs.

Maďarsko do roku 1944 své židy do KZs neposílalo, nevraždilo. Židé byli povolávání a sloužili v maďarské armádě.

K cz-cikánským koncentrákům: Vláda vydala 2. 3. 1939 nařízení o zřizování kárných pracovních táborů, což jsou ony dnes známé „cikánské koncentráky“, kam měly být umisťovány „osoby práce se štítící, které dovršily osmnáctý rok věku a nemohou prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu“ a také „příslušníci pracovních útvarů… kteří jsou hrubě neukázněni nebo úkoly jim uložené vykonávají úmyslně nedbale“.
0 # Anonymní 2014-08-06 21:48
S druhým odsekom sa dá polemizovať, 22. 9. 1920 bol maďarským parlamentom schválený prvý protižidovský zákon v Európe po prvej svetovej vojne, tzv. numerus clausus, ku ktorému pribúdal ďalšie protižidovské zákony, išlo o začiatok ”oficiálneho antisemitizmu” v Maďarsku.
V r. 1938 - 41 maďarský parlament postupne schválil I., II. a III. ”Židovský zákon”, z toho I. a II. v čase, keď Slovenský štát ešte neexistoval. Tieto zákony boli v porovnaní s nemeckými norimberskými zákonmi oveľa tvrdšie a treba zdôrazniť že nevznikli pod nátlakom Nemcov, ale z vlastnej vôle maďarských vládnych činiteľov a poslancov parlamentu.
Áno, je pravda že židia slúžili v maďarskej armáde, ale v pomocných oddieloch, označení žltou alebo bielou páskou na rukáve. Keď maďarsko vyhlásilo vojnu ZSSR, vyslalo na front celú druhú armádu s 25000 príslušníkmi pomocných oddielov - židmi, s ktorými bolo zachádzané brutálnym spôsobom, v dôsledku čoho sa ich z 25000 vrátilo domov iba 6000. Nehovoriac o masakre židov po obsadení Vojvodiny a Nového Sadu v r. 1941 - 42, alebo o masakrách v posledných dňoch vojny fanatickými šípovými krížmi. Zatiaľ čo na Slovensku sa až do okupácie Nemcami nič takéto nedialo a ako som uviedol vyššie, nebol tam vykonaný jediný trest smrti.
0 # Anonymní 2014-08-08 08:58
Slovensky nacionalista ma potrebu reagovat
1. Tiso bol popraveny za rozbijanie republiky (cas obzaloby o zidoch bola marginalna)
spomienky zalobcu a obhajcu: www.svornost.org/knihy-na-stiahnutie/
2. Ked sa dozvedeli co sa deje so zidmi tak sa deportacie zastavili, daval vynimky atd. ale dobre, odbime tieto polahcujuce okolnosti smahom ruky a aj tak ostava otazka:
3. Co mal Tiso urobit inak? (v celej Europe prsi ale na Slovensku bude svietit slnko?)

a okradanie Zidov... no hold ked 4% mensina vlastni 38% celeho hospodarstva tak narodny stat asi bez "reformy" nevybudujete

p.s.
Ja by som kludne madarom dovolil referendum o autonomii a aj autonomiu-pravo na sebaurcenie narodov je predsa najviac. Takze mi pride primitivne spajat slovensky nacionalizmus so statnym nacionalizmom-ked stat brani sam seba. Slovensky stat nereprezentuje Slovensky narod... je to zla macocha z rozpravky.

A bez problemov pripustim kulturnu nadradenost Madarov v dobre do roku 1918. Ale dnes? ich elity po dvoch svetovych vojnach , po dvojnasobnej sovietizacii vymreli. Dnes uz mi ani Nemci nepridu hodny ucty(ked sa dve tretiny naroda zamiluju do okupanta tak si ich vazit nemozem)

Matej
0 # krystlik 2014-08-08 10:16
No, a máme to! Za rozvracení republiky měl být tedy popraven i E. Beneš, který poslal Nečase s 5. plánem do Paříže a Londýna. Za okradení a vývoz slovenských židů byl Tiso spoluvinen s vládou a slovenským sněmem. Obzvláště odporným cz-činem byla poprava Bély Tuky, kterého po mozkové mrtvici věšeli z kolečkového křesla. Vůbec věšení na krátké oprátce, kterou pod dojmem dokumentárního filmu z věšení Canarise et cons. Češi hbitě převzali (uškrcení místo zlomení vazu), samo o sobě cosi vypovídá. A vydrželi s tím až do roku 1989 až na několikaměsíční období, kdy se testovaly popravy na trhacích stolech (hlava s krkem střihem /bočně/ jedním směrem, trup druhým).

S ekonomickou výkonností "cizáckého" obyvatelstva to bylo v českých zemích podobné. V roce 1936 pocházelo 62 % vybraných daní od Böhmen německého jazyka. Ti však tvořili v českých zemích jen jednu třetinu. Zde vysvětlení, které se nikde nevzpomíná: České egalitářství vyvolané lží obrodičů, že všichni Češi pocházejí ze skromných poměrů, z chudičkých chaloupek. Tedy, kdo podnikal, zejména v rozvíjejícím se průmyslu, vybočoval svými příjmy z české představy o rovnosti, takže ho jazykově cz-společnost zavrhovala (platí dodnes). Výjimkou byla zemědělská výroba a bankovnictví (u Čechů vyvinuté z družstevních záložen - kampeliček, tedy oklikou). Takže jazykoví Češi propásli tzv. průmyslovou revoluci a manko nikdy nedohnali. Statistická data to dokládají. Nejspolehlivějšími statistickými daty pro lehké porovnání je kapitál akciových společností. V roce 1900 byly v akciovkách s jazykově českym vedením jen 2 % veškerého kapitálu akciovek v českých zemích.
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 10:26
Co mal Tiso urobit inak? (v celej Europe prsi ale na Slovensku bude svietit slnko?)

A čo mal teda urobiť inak Husák? Brežněvova ponuka Husákovi nebola o nič menej korupčná ako ta Hitlerova Tisovi.

Opouštím slovenštinu (jelikož mi pro ni nefunguje spellechecker a jsem líný ho aktivovat) a soudím, že velikost politika se měří tím, zda v kritické chvíli dokáže odmítnout nabídku, která je krátkodobě výhodná, ale dlouhodobě pro jeho národ zhoubná. V tom se Češi se Slováky neshodnou, Slováci budou stavět pomníky svým Husákům a Tisům stále (přičemž české pomníky válečnému zločinci Benešovi nejsou zas o tolik lepší).
0 # Anonymní 2014-08-08 10:51
Slovensky nacionalista po druhe
Nie je mojou ambiciou obhajovat riesienie zidovskej otazky, ale pride mi prirodzene ze si mlady narodny stat reformuje majetky v prospech "statotvorneho naroda". Ano, je to obdobne s riesenim nemeckej otazky po roku 1918 v CSR avsak... Zidia tu neboli tak dlho ako Madari a Nemci(90% ich prislo za poslednych pred par generaciami) a zidovska otazka sa v dobe ked sa riesila pocas prvej Slovenskej republiky sa riesila obdobnym sposobom vsade kde malo Nemecko rozhodujuci vplyv...(a nie len tam)

Pan Pecina, nerozumiem tomu porovnaniu Husaka a Tisa... Husak ako ilegalny komunista bol verny Moskve od kedy sa dal na politiku a Tiso bol v politike skor ako Hitler a politiku si robili vlastnu... inspiracia narodnym socializmom v dobe ked bol Hitler "stitom nadeje" a "velkym vzorom" sa snad neda porovnavat s tym, ze Husak bol komunista.

Tiso mal ostat verny CSR?(potom co Benes zdrhol?co je rovnako absurdne ako chciet vernost po sudetakoch) Riskovat rozdelenie Slovenska medzi Polsko, Nemecko a Madarsko? (lebo to bola realna hrozba) Mohol si vybrat: prvy krat vlastny stat(iny ako vazalsky aj tak nikdy mat nebudeme) alebo roztrhnutie krajiny...
Absolutne mi ta paralela nedochadza, neurazte sa... ale Tiso a Husak?
Co mal Tiso urobit inak? (neodpovedajte protiotazkou prosim) odpoved som nedostal: obdobne casto opakujem otazku zo zaverecnej reci obhajcu Alfreda Jodla... "co mal moj mandant urobit inak?" Odpovedou mi zatial boli len protiotazky alebo hrobove ticho.

ale ja som rad, ze ho Benes nechal popravit... mame aspon martyra v boji proti bolsevizmu (mytologia je dolezita) :)

Matej
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 11:10
Husák se přece přihlásil k Pražskému jaru, ale když dostal Brežněvovu nabídku, otočil o 180 stupňů a "muže Jara" v čele s Dubčekem odsoudil a po celé období své vlády pronásledoval.

Co Tiso udělat měl, nevím, ale neměl se stát premierem a poté presidentem Hitlerova satelitního (klientského) státu.

Představa, že "státotvorný" národ má právo odejmout majetek národům "nestátotvorným", je věru velmi středoevropská.
0 # Anonymní 2014-08-08 11:21
Tiso deportace nezastavil. Naopak poslal na smrt židy i kterým dal předtím výjimku. Poté vyjednával s Němci o deportaci všech dalších do roku 1944. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-08 12:54
A Tiso bol nadseny cechoslovakista a potom na popud Hitlera otocil k Slovenskemu autonomizmu? nerozumiem stale tej paralele. Ved zalozenie Slovenskeho statu bolo logickym vyustenim jeho politiky, ktoru robil v podstate cely zivot.

Nemal sa stat premierom(autonomnej slovenskej krajiny pocas druhej republiky) a prezidentom 1. SR? Bol to Tacitus kto povedal, ze moci robia to co mozu a slabi to co musia...
Viete pan Pecina, ved touto argumentaciou sa znizujete na uroven ludi co sa dnes buchaju do prs, ze by boli partizani a zachranovali zidov a podobne. Tiso mal moznost: bud 1.SR alebo zanik Slovenska (povazie k protektoratu, sever polakom, juh a vychod madarom). Ako mohol vediet, ze Hitler sa dostane do svetovej vojny ktoru vyhra?

Nehovorim, ze "statotvorny narod" ma pravo na rabovanie, ale vedzte ze zalozenie narodneho statu je vskutku revolucnym cinom ergo v podmienkach revolucie je to pochopitelne. Aj dnes by sa ziadna revolucia nezaobisla bez vyvlastnovania nadnarodneho kapitalu.

k anonymovi: "Tiso posielal zidov na smrt" je blbost. Ten clovek nepodpisal jediny rozsudok smrti, deportacie zastavil po uteku tych dvoch z Osvietcimu a v roku 1944 uz nemal skoro ziadnu moc. Proste neexistuje jediny dokaz ze ich posielal vedome na smrt a vsetky ciny(vynimky, zastavenie deportacii etc) su v jeho prospech.

Viete, mne sa paci, ze nasa Slovenska historia je tiez pokrivena, ucelova a sfalsovana, ale Vy ste si tu svoju sfalsovali sami :) V tomto su Slovaci podobni Nemcom... tiez nam modernu historiu pisu neprajnici :)

Matej
0 # Tomáš Pecina 2014-08-08 13:11
Paralela je v tom, že se Husák, aby získal pro Slováky výhody proti Čechům, spojil s Brežněvem, přestože sám byl předtím stoupencem tzv. obrodného procesu. Tiso, ačkoli sám nebyl nacista, minimálně ne v té míře jako jiní, se spojil s Hitlerem, aby zajistil Slovensku ochranu před Maďarskem (a částečně Polskem).

Kdyby bylo po vašem, po rozdělení Československa by měl být konfiskován český majetek na Slovensku a vice versa. Krádež neomluvíte žádnou revolucí.
0 # Anonymní 2014-08-08 13:12
Jakým nařízením zastavil deportace? Takové nařízení rád uvidím. Ano, poslal je na smrt. To je prostě fakt. A s největší pravděpodobností věděl co činí. leclerc
0 # krystlik 2014-08-08 14:10
Slovenský snem deportace zastavil, protože se dověděl o nevhodném zacházení s sk-židy v německých KZs.
0 # Anonymní 2014-08-08 14:21
Kdy a jakým rozhodnutím? Nic takového jsem nedohledal. Pouze to, že bratislavská prokuratura blokovala deportace. O zastavení deportací sněmem nebo Tisem jsem nic nedohledal. A nebylo to ani tak z důvodu špatného zacházení jako z možnosti budoucích trestů, protože si byli vědomi, že porušují ústavu atd. Prostě se báli o svojí budoucnost. Rozhodně ne o židy.

Naopak "Tiso podle Ribbentropa měl dát „zcela do pořádku židovskou otázku“ bez toho, aby cítil oficiální německý nátlak." a "Tiso jej ubezpečil, „že se osobně zasadí o to, aby tento termín byl v podstatě dodržen“, i kdyby měl překonat odpor domácích hospodářských kruhů." leclerc
0 # Anonymní 2014-08-08 14:43
No neviem neviem... Husak sa spojil s Breznevom aby si posilil vlastnu poziciu, zaistil osobny prospech, karieru etc. Tiso jednal v prospech Slovenskeho naroda, Tiso mal po 27rokoch v politike len klastornu celu nic viac. Ta zmena ustavy po 68osmom dala Slovakom nejake nadprava vo vztahu voci cechom? Vzacny pripad sebaobetovania, statnickej velkosti a idealizmu. (asi kvoli tomu knazstvu)

Rozdelenie CSR, respektive CS-R v 1992 nebolo predsa revolucnym cinom. Ale ja vyvlastnovanie nepredkladam ako idealne riesenie(po mojom) ani neospravedlnujem ale snazim sa to vysvetlit. (tak ako si to vysvetlujem ja). Myslim, ze ak by sa podobna situacia opakovala tak vyvlastnenie by bolo na mieste. Nebolo nieco podobne v Kosove? je to jaksi zakonite aby som si pomohol marxistickou frazou.

A Tiso ma samozrejme formalnu zodpovednost za smrt Slovenskych Zidov ale v kontexte toho, ze Stalin bol po vojne za ludomila, osloboditela a milacka je Tiso proste svatec. Benes bol skutocne kratkozraky politik.

"S najvacsou pravdepodobnostou vedel co robi"... ved ten clovek ani dezerterom alebo komunistom nepodpisal trest smrti. A deportacie zacali na jar 42 a v oktobri 42boli zastavene, obnovene v 44tom boli ked prisliel Wermacht, ale to uz Tiso nemal moc a ani vplyv...

Matej
0 # Anonymní 2014-08-08 14:48
leclerc;
Takze predstavitelia Slovenskeho statu si pol roka pred kapitulaciou pri Stalingrade uz pripravovali aliby na povojnove obdobie, ktore im bolo aj tak prd platne. Na jednej strane schopnost predikovat presne buducnost v priestore tisice km vzdialenom od hranice ale nedokazali si spocitat, ze Benes ich spolu s bolsevikmi aj ta vsetkych pobiju... Nedava mi zmysel.

matej
0 # Anonymní 2014-08-08 15:00
Budete se divit,ale ano. Ostatně můžete si přečíst jejich výroky, které to dokumentují.

např. „Slovenská židovská otázka hraje důležitou úlohu v posuzování státu a režimu v zahraničí. (…) Musíme vědět, že otázka židovského majetku bude s konečnou platností vyřešena na mírové konferenci, a velmi se mýlíte, pokud si myslíte, že před mezinárodním světem může platit to, co bylo učiněno porušením mezinárodního práva. Židovský problém lze řešit jen zachováním kogentních předpisů mezinárodního práva.“

"Odvoláním se na mírovou konferenci V. Tvrdý přiznal, že se na ní budou zodpovídat Třetí říše a její sateliti; v případě vítězství nacistů by se žádná podobná konference nekonala a nic by se podle mezinárodního práva, jež Třetí říše flagrantně porušovala, nezkoumalo. V. Tvrdý důrazně žádal, aby byl Židovský kodex podroben důkladné kritice."

A propos tvrdil jste, že Tiso zastavil deportace. Proč to tedy nějak nedokumentujete ? leclerc
0 # Anonymní 2014-08-09 17:40
leclerc: Deportácie boli zastavené po úteku Vrbu a Wetzlera, v príčinnej súvislosti s ich správou o zaobchádzaní so židmi v nemeckých táboroch a otázka či ich zastavil osobne Tiso je bezpredmetná.
Či sa to niekomu páči alebo nie, americkí vyšetrovatelia sa po vojne zhodli na tom, že Tiso nie je vojnový zločinec. Toto sú fakty a nie konštrukcie marxistickej historiografie o vojnových zločincoch, nech si z toho podľa svojich možností a schopností odvodí záver každý sám. Na rozdiel od istého kultúrneho a hrdého národa, Slováci v časoch keď sa celý svet kúpal v krvi nemali za prezidenta vojnového zločinca.
0 # Anonymní 2014-08-10 22:14
O čem se tady bavíte? vrba a wetzler..? Opravdu jejich výpovědím /lžím/ věříte? Nebo takto: jedinná otázka pro všechny diskutéry - věříte na 6 mil, plyn atd? ..
0 # Anonymní 2014-08-10 22:23
Znovu. Kde máte nějaké rozhodnutí o zastavení deportaci? Já jsem nic takového nedohledal. Nějaká souvislost mezi Vrbou zastavením transportů je naprostý smyšlenka. leclerc
0 # Anonymní 2014-08-10 23:27
Ad očitá svědectví: Oni si ty mrtvoly asi vymysleli. Kdy bude kandidatura za Úsvit?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)