Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Před pár dny se mi zdál sen – sen právní, pracovní, tedy takový, jemuž se člověk občas neubrání. Zdálo se mi, že jsem přišel o řidičské oprávnění, z důvodu, že jsem v jakési zákonné lhůtě neohlásil příslušnému úřadu změnu adresy. Hrůzou (a rozčilením) jsem se vzbudil. Taková sankce je doposud mimo možnosti platného práva, leč co není, může vbrzku být: vzpomeňme na pětitisícové pokuty, které ukládají finanční úřady daňovým poplatníkům za to, že nepodali přiznání k dani z příjmu datovou schránkou, ač ji mají zřízenu: společenská škodlivost zanedbatelná, sankce pohříchu nikoli.

Připadá mi, a to dlouhodobě, jako by občanstvo přímo volalo po utužování represe, jako by lidé sami chtěli být trestanější a reprimovanější; pohleďme kupř. na problematiku tzv. silničních pirátů: takovým pirátem je kdokoli, kdo překročí povolenou rychlost o více než 40 km.h–1, přičemž, dle mediální reflexe, by takový jedinec měl být, ne-li na místě dopadení pro výstrahu druhým ukamenován, pak minimálně doživotně degradován na chodce. A v případě, že se někdo za volantem zachová skutečně nebezpečně, je uvržen do vazby a dostane u soudu výjimečný trest, stejný, jako za dokonanou vícenásobnou vraždu. Media plesají, jejich příjemci si spokojeně pobrukují: dobře jim tak, autozločincům!

Na druhé straně je přitom známo, že efektivita přestupkového řízení je takového stupně, že se dodnes ekonomicky vyplatí poskytovat tzv. pojištění proti pokutám: obstrukce a aplikace několika jednoduchých triků, typu řízení osobou blízkou, vzdálenou nebo mrtvou, vede spolehlivě k preklusi.

Výsledkem popsaného stavu, který je arci charakteristický pro mnoho dalších oblastí života, je cosi, co by se dalo nazvat státním fatalismem: zásahy státu a jeho orgánů, notabilně exekutorů, do života lidí jsou chápány zhruba stejně jako novozákonní Abaddonova armáda kobylek, která dopadá na své oběti svévolně a nahodile, bez zjevného důvodu a bez seznatelné viny na straně postižených.

To máme za velmi nebezpečné, protože stát, jak je moderní demokracií chápan, musí být primárně ochráncem občana, tím, kdo garantuje a vynucuje právo, nikoli mstitelem na neoblíbených: bezohledných řidičích, zbohatlících, domněle nepoctivých hostinských (přece všetci kradnú!), podnikatelích a živnostnících. Stát musí být tím, kdo zajišťuje ochranu, protože jinak se o ni lidé obrátí jinam: na lokální úrovni k územně příslušnému mafiánovi, celostátně k populistovi, který slibuje celý ten Augiášův chlév, arciže i s demokracií, která se – podobně jako např. v Rusku – přežila a neosvědčila, vymést a nahradit něčím dokonalejším.

Právě proto je percepce státu jako svého druhu přírodní pohromy nesmírně nebezpečná, a tak jako jsme již nejméně před deseti lety varovali, že korupční prostředí přivede k moci populisty (nebyli jsme ovšem takovými pesimisty, abychom si mysleli, že prvním z nich bude bývalý karierní komunista a agent StB!), nyní máme pocit, že tato dysfunkce a pokračující erose státu v jeho vitálních funkcích může dát vzniknout strukturám, které stát nahradí: tedy mafii. Ta plní své sliby a jak víme, trestá rychle a efektivně.

Komentáře   

0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-05 17:38
Čemu se divíte, pane Pecino? Češi nebyli nikdy demokraté a naposledy žili v demokracii pod císařem pánem. Zato mají neobyčejný sklon k represi, což se dá vysvětlit strachem, že přijdou o vymoženosti, které si český národ přivlastnil na úkor jiných. Nyní, v podstatě národnostně homogenním státě, tato obava odpadla, ale represe jako nástroj moci se vžily - staly se fylogenetickou výbavou českého národa.
0 # Anonymní 2017-07-06 02:40
Ach jo, Tomáš Krystlík chytil opět téma nenávisti k Čechům.

Represe tohoto typu, o kterých Tomáš Pecina píše v článku jsou západněji od Čech daleko tužší. Mohli bychom mluvit o výjimečném stavu ve Francii. O zákazu nošení šroubováků či nožů delších než rybička v řadě západních zemí (např. v Německu). Mohli bychom mluvit o "vládě jedné strany" ve Švédsku, které se nemlich podobá 50. létům v Československu. Atd.

Mohli bychom také mluvit, kdo je zvyklý žít na úkor druhých. Např. bychom mohli zmapovat posledních pár století, a vyznačit např. na mapě světa, který stát/národ koho okupoval. To bychom se nasmáli. Taková mapa Afriky s vyznačením států, které to které místo kolonizovali by byla velice úsměvná a poučná.

Češi na rozdíl od jiných národů nijak neprováděli genocidy národů, ani nevylávali světové války.

Vy máte, pane Krystlíku s prominutím už nějakou vadu kognitivních schopností a poznávání reality - jinak si vaše komentáře neumím vysvětlit. Pochopil bych, kdybyste mluvil konkrétně s nějakými podklady - nedávno vás kdesi označovali za historika, který snad má nějaké historické znalosti a věci historicky podložené.

Škoda, že já vás takto nikdy nepoznal, a nemohu toto o vás potvrdit - zřejmě je to jen pomluva vaší osoby. Kdykoli jsem vás četl, tak to byla jen nenávist bez jakýchkoli faktických argumentů. Dokonce jste se v minulosti snížil k nadávce na mě, protože jsem Čech a ne Němec.

Nějak to tu Yossovatí.

Miloslav Ponkrác
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-06 09:37
Ach, božemůj, pane Ponkráci, kam až jste se se svým českourážlivým postojem dostal! Vytýkat D zákaz nošení dlouhých nožů na veřejnosti je nesmysl. Když budu mít za pasem vetknutý dlouhý šroubovák nebo tesák, budu podezřelý i ve Vašem milovaném Česku. Tedy měl bych být, jenže otupělá cz-společnost to sotva zaregistruje, protože zatím v ČR neproběhly atentáty.

Ehm, ve Švédku se popravuje za politické činy? Ne? Tak si strčte srovnání za čepici!

Že Vy netušíte, že historicky doložených ozbrojených tažení bylo vedeno z Království českého více ven než dovnitř! Genocidu mají Češi v moderní době již jednu za sebou: genocidu na československých Němcích po WW II.

Kdybyste si dal práci, zjistil byste z odborné literatury, že bylo všechno tak, jak líčím. Ovšem, s licencí drobných mých nepřesností výkladu způsobených nedokonalou pamětí.
0 # Anonymní 2017-07-06 11:56
Tedy jsme pitomci a nějaký ten atentát bychom potřebovali pro potvrzení teze. Ve Švédsku se za politiku nepopravuje, takže všechno cajk.
A protože si nemůžu všechno pamatovat, tak něco mohlo být jinak.
Chjo... :-)
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-06 18:40
Ad 11:56:

Nepřesnost mého výkladu nepostihuje pravdivost předkládaných fakt - omezuje se na nepřesné vročení události v minulých stoletích o rok dva, občas zaměním přídavné jméno český za československý a podobně.

Typickou vlastností cs-režimu 50. let byl teror, zavírání a popravy. Dělá to Švédsko? Ne? Tak kde je podobnost?

Že cz-obyvatelstvo svým myšlením zcela vybočuje ze západoevropského, je známo. Je vystrašené ruskou propagandou, bojí se muslimského teroru, aniž proběhl v ČR nějaký atentát.
0 # Leo Tydlitát 2017-07-05 19:30
Když už jsme u těch «demokratův», u tohoto označení, které se svou oslizlostí téměř rovná jinému bolševiky zprofanovanému termínu, a sice slovu «demokratizace», poslechněme si pěknou písničku.
0 # Leo Tydlitát 2017-07-05 19:34
(V níž se zpívá o chrabrých česk(oslovensk)ých, demokratických vojácích.)
0 # Anonymní 2017-07-05 19:39
Stát je nefunkční utopií, která je odsouzena k neefektivitě. Centrální plánování je kvůli nemožnosti ekonomické kalkulace vždy odsouzeno k selhání, jedno zda se pokusíte centrálně naplánovat průmysl, nebo třeba bezpečnost a spravedlnost.

Stát jakožto monopol na násilí je barbarský přežitek, který bude v rámci vývoje humanismu odmítnut. Avšek nenahradí jej mafie, jak se obává pan Pecina, jeho funkce budou nahrazeny kooperací svobodných lidí na volném trhu.

Nepřítel státu
0 # Anonymní 2017-07-06 02:48
Nikde na zemi, dokud bude existovat vesmír - neexistuje, neexistovalo a nebude existovat mocenské vakuum. Jakmile zlikvidujete "mocenský monopol", okamžitě se vytvoří vakuum, a někdo ho zavede. Např. mafiánská skupina, nebo korporace, nebo vojenská vláda či diktátor.

Žádná kooperace svobodných lidí nebude nikde existovat, pokud nebudou mocné státy. Vytvoří se buď diktatura korporací, nebo oligarchů - nic jiného.

Kde není žádná moc ani mocenská jednotka se vždy někdo najde, kdo tu moc vezme a uplatní. Svobodný trh nebo svobodná anarchie je maximálně pohádka pro malé děti, která v reále může existovat jen, pokud ji zastřeší nějaká jiná moc - sama o sobě je nesmysl.

Lidí a spolků, kteří si rádi moc zvednou, pokud o ni nikdo nebude stát (= pokud budou naivisté chtít zavést neoliberalismus) a začnou ji uplatňovat je nadbytek - poptávka po moci přesahuje asi miliónkrát nabídku. A začne zákon džungle a právo silnějšího, nikoli svobodný trh.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-06 10:53
Historická zkušenost vaši tezi vyvrací. Antické Irsko nemělo po deset století žádný stát, vládu ani jinou centrální autoritu, přesto se jednalo o vysoce komplexní společnost, která byla po staletí nejpokročilejší, nejvzdělanější a nejcivilizovanější z celé západní Evropy.

Nepřítel státu
0 # Anonymní 2017-07-06 13:33
Antické Irsko nemělo po deset století žádný stát
antickym irskom myslite gaelske irsko? nastudujte si trochu historiu, hodi sa vam to, k bezstatnej bezstatnej idilke to malo daleko: gaelske irsko.
0 # Anonymní 2017-07-07 14:16
Vite, pane Ponkraci, k tomu, aby bylo mozne nejakou moc uplatnovat, museji na to byt nejmene dva. Jeden, co se ji uplatnovat pokusi a druhy, co si ji na sobe uplatnovat necha. Kdyz si to ten druhy nenecha libit, ten prvni onu moc jednoduse neziska. Cili mocenske vakuum jiste byt nemuze, ze tech mocenskych systemu vedle sebe nemuze byt tolik, kolik mame obyvatel ci rodin.
0 # Anonymní 2017-07-05 20:56
mozem byt s dovolenim drsnejsi? ospravedlnujem sa...
jako by občanstvo přímo volalo po utužování represe, jako by lidé sami chtěli být trestanější a reprimovanější
... dobre rano stara mama...

Anonymní 5. července 2017 19:39
Stát je nefunkční utopií
a co by ste si ako namiesto statu predstavoval? zatial pragmaticky a realne nemame nic lepsie ako funkcny stat (prikladov funkcnych statov je celkom dost) zato existuje velke mnozstvo geopolitickych oblasti kde stat neexistuje a vyzera to tam ako, no, "celkom v prdeli"... iste, bude tu kopec utopistov prezentujucich svoje nazory o tom ako je stat prezity ale realnu a funkcnu alternativu neponuknu pretoze nevedia ani co vsetko a hlavne ako by ta alternativa mala robit.
0 # Anonymní 2017-07-06 02:52
Vládu nandnárodních korporací nebo vládu oligarchů nebo vojenskou vládu či vládu guerillových skupi či mafiánů. To je to, po čem všichni nepřátelé států, milovníci svobodného trhu a liberálové strašně touží. Nic jiného zrušením státu přijít nemůže.

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-05 22:24
Vy mate ridicak?
0 # Tomáš Pecina 2017-07-05 23:09
No samozřejmě!
0 # Anonymní 2017-07-06 05:26
Momentálně o něho ale Tomáš Pecina přišel, protože neohlásil úřadu změnu adresy. :-)

Miloslav Ponkrác
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-05 23:46
Když jsme u těch hrůzných představ v souvislosti se silniční dopravou. Když cz-řidič jede podle předpisů cz-silničního zákona v D nebo v A, bude tamějšímu provozu nebezpečný. V cz-zákoně není omezeno předjíždění v dálničním přibočovacím pruhu, není omezeno míjení v souvislých pruzích při jízdě na dálnici, není nařízen minimální odstup od předchozího vozidla při rychlostech nad 80 km/h, značky se neruší nejbližší křižovatkou, používání zadních mlhovek podle cz-zákona se příčí evropským předpisům a je spojen s obligatorním omezením rychlosti na 50 km/h a to i na dálnici!
0 # Anonymní 2017-07-06 02:57
Jste si jist, že se orientujete v českých dopravních předpisech? Nemyslím si...

Miloslav Ponkrác
0 # Anonymní 2017-07-06 09:37
I v ČR není-li stanoveno jinak, končí platnost dopravních značek na vzdálenější hraně nejbližší křižovatky. Je vidět, že znáte dopravní předpisy asi tak dobře jako řadový český policista či referent oddělení dopravních přestupků z Magistrátu Hl. m. Prahy, což nepřekvapí, Lol. I když u těch jde primárně o to, jak vytahat prachy z lidí za každou cenu.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-06 09:52
I v tomto mi chcete oponovat? V západní Evropě smíte být v najížděcím pruhu na dálnici rychlejší jedině tehdy, když je vyznačen přerušovaným pruhem dvakrát tlustším než je obvyklé. Jinak nikoliv. V CZ bez omezení. Míjení v souvislých pruzích na dálnici je možné jen do rychlosti 80 km/h, pak nikoliv. V CZ bez omezení. Odstup: Při rychlosti nad 80 km/h je minimální odstup polovička údaje tacha v km, tedy při 100 km/h 50 m. To se zjistí podle patníků: na dálnici a na silnicích pro motorová vozidla jsou s odstupem 50 m, na běžných silních s odstupem 25 m. Stačí sledovat předchozí vozidlo. V CZ není odstup definován. Zadní mlhovky se smějí zapnout pouze za mlhy a to za viditelnosti pod 50 m (viz patníky) a pak se smí jet max. rychlostí 50 km/h. I na dálnicích! V CZ: Při první kapce, při první vločce sněhu, při prvním chuvalci mlhy jsou řidiči povinni rozsvítit zadní mlhovky. Následné omezení rychlosti neexistuje. Facit: jeda po dálnici A 93 Řezno-Hof, vidím v noci cz-řidiče před sebou na kilometry daleko.
0 # Unknown 2017-07-06 16:50
Nedomnívám se, že by nedostatky českého silničního zákona stály za drtivou většinou nejhorších excessů českých řidičů.

Jistě, silniční zákon má pár nedostatků, např. v rozporu s ustanovením čl.17 odst.2 věty druhé Úmluvy o silničním provozu Vídeň 1968 není národním zákonodárstvím zakotven spůsob, jakým mají řidiči vozidel, která nejsou vybavena brzdovými svítilnami, schválenými podle předpisu č. 7, nebo jsou-li tyto, při nouzovém dojetí, nefunkční, , signalizovat snížení rychlosti jízdy nebo zastavení vozidla.

Národní zákonodárství nebere dostatečný (dalo by se říci, že žádný) zřetel na povinnost zakotvenou v ustanovení čl.7 odst.3 Úmluvy Vídeň 1968, tj. na povinnost chovat se zvláště opatrně vůči zranitelným účastníkům silničního provozu, zejména chodcům a cyklistům. Problémem je vysoká nejvyšší povolená rychlost v obytné a pěší zóně (20 kmph) i v případech, že je tam značný pohyb chodců, nedostatečná úprava přednosti na přechodech pro chodce a - zejména - na přejezdech pro cyklisty.

V rozporu s ustanovením čl.10 odst.3 Úmluvy Vídeň 1968 vyžaduje silniční zákon, aby řidiči jízdních kol jeli (ad absurdum za všech okolností) při pravém okraji vozovky, tedy v rozporu se zásadou secundum et intra legem, protože mezinárodní právo dopravní nedává smluvní straně právo moderace spůsobů jízdy vozidel ve smyslu ustanovení čl.10 Úmluvy Vídeň 1968 národním zákonodárstvím.

Tím to snad ale končí. Zbytek je o lidech, a zejména, o disfunkční výchově řidičů.

Pokud se budeme bavit o zadních svítilnách se světlem do mlhy, české právo nedefinuje "light-up period", "light-up time", neboli dobu, po případě přesně okolnosti, za kterých je povinen řidič vozidla užít světel pro jízdu za snížené viditelnosti.

Definuje ji v podstatě jako dobu, kdy nelze bezpečně rozeznávat ostatní účastníky silničního provozu, přičemž je uveden demonstrativní výčet situací, za kterých tato skutečnost může nastat. Není zakotvena vzdálenost, na kterou klesne-li rozhled, jsou řidiči povinni užít světel pro jízdu za snížené viditelnosti s tím, že za mlhy, sněžení nebo hustého deště jsou řidiči povinni, je-li jimi vozidlo vybaveno, užít také zadní svítilny do mlhy.

Užívání zařízení pro osvětlování a světelnou signalisaci vozidla se tak řídí, řidič od řidiče, tím, co ho naučili v autoškole, co mu poradili v hospodě, nebo co si paličatě vymyslel. Zatímco v Praze je často vidět vozidlo autoškoly, které při nepatrném dešti jede se zadní svítilnou do mlhy, u nás nikoli.
0 # Unknown 2017-07-06 16:50
Výchova a výcvik řidičů je vůbec problém. Povinným je zdravotnické školení a jízdy - nic víc! Já jsem na hodině theorie před získáním řidičáku sk. B nebyl, ani na jedné, to samé na theorii údržby. K připuštění ke komisionární zkoušce je potřebné doložit odježděné hodiny a potvrzení o absolvování školení o zdravotnickém školení.

Zejména u řidičů z povolání jsou fatální nedostatky v obsahu školení profesní způsobilosti řidičů akreditovaným školícím střediskem.

Např. pro profesní způsobilost pro skupinu C musí nový řidič absolvovat vstupní školení v rozsahu 140 hodin, z toho 10 hodin jízd, je-li starší 21 let, a v rozsahu 280 hodin, z toho 20 hodin jízd, je-li starší 18 let.

Ministeriálním nařízením je dán pouze okruh znalostí, o kterých má být školen, učební osnova, plán, nikoli! Při dvojnásobném školení to probíhá zpravidla tak, že frekventant jde 2x na to samé. Časté je spojení školení s frekventanty pravidelného opakovacího školení - tam se ale sejde řidič fekálního vozu Praga V3S, řidič ADR kamionu v mezinárodní dopravě, řidič autobusu MHD a řidič dodávky od pošty.

Řidiče Pragy V3S a autobusu MHD nebudou zajímat tachografy, žádný mezinárodní prvek, který nebude zajímat ani řidiče dodávky. Řidiče ADR kamionu zase nebude zajímat bezpečné zajíždění a vyjíždění ze zastávky MHD. Končí to většinou tak, že se pustí film "bourá jen blb", a po dvou hodinách je nezanedbatelná většina stejně tak ožralá, že je raději pustí domů.

Ono totiž je sice zakotveno, že akreditované školící středisko má povinnost nahlásit úřadu obce s rozšířenou působností nejméně 24 hodin předem, kdo se bude školit, a že tento úřad je oprávněn frekventanty zkontrolovat, ale za cca 8 let, co tato povinnost platí, žádná kontrola nebyla. Ani jedna, teda alespoň u nás. Takže tak.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-06 19:48
Ad 16:15:

U nepřesně definovaných podmínek použití zadních světel do mlhy jde o oslňování vzadu jedoucích. Já na to nejsem citlivý, naprostá většina řidičů však ano. Jinak by neexistovala zpětná zrcátka omezující reflexi pro případ vzadu za tmy jedoucího a svítícího vozu.

Když tedy vyjmenováváte počet hodin za volantem autoškoly. Za zásadní chybu považuji, že v tom nejsou hodiny jízdy po dálnici. V D pro skupinu B musí každý absolvovat čtyři hodiny na dálnici, z tho hodinu při rychlosti vyšší než 130 km/h. Součástí cz-zkušebních testů jsou i zbytné nesmysly, které nikdo nikdy potřebovat nebude, součástí německých jsou dotazy třeba po průměrné brzdné dráze v metrech osobního vozu z určité dané rychlosti s průměrnou reakční dobou na suchu, mokru, na sněhu. To v ČR nevědí ani policajti ani učitelé autoškol. Zkoušky v D jsou přísné: z cca 7 řidičů propadne u zkoušky 5.
0 # Unknown 2017-07-06 23:44
Co jízda po dálnici!

U našich frekventantů nastane občas i ta skutečnost, že si celou autoškolu odjezdí v obci!

Pokud někdo dělá autoškolu ve větším městě a - řekněme - je slabý, často ho instruktor nevezme ani z města ven, protože jet rychlostí mezi 30-40 kmph v městě je menší problém, než mimo město.

Prakticky by v tom byl problém, protože máme spoustu okresů, kde žádná dálnice není.

Zatímco okolní vyspělé státy Evropy budovaly dálniční síť zejména po druhé světové válce, u nás se výstavba dálnic zastavila prostě tím, že se dostavba první dálnice nezahrnula do pětiletého plánu. Potom už nebyla dálniční síť v souladu s plánem hospodářského rozvoje KSČ, který upřednostňoval těžký průmysl a investoval peníze zejména do železniční dopravy. Silniční dopravu vnímal pouze jako doplňkovou, osobní automobily pak zcela na chvostu.

Znám spoustu řidičů, co v životě neřídili po dálnici, ani po rychlostní komunikaci. Oni by po ni i občas (možná) projeli, ale kupujte si dálniční známku kvůli tomu. Dálnice a rychlostní komunikace rozhodně nepatří mezi něco, co bych vnímal jako normální standard - tím je silnice z prvé polovice 19. století, alias silnice III. třídy.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-07 10:41
Ad 23:44:

Že je to v ČR tak tristní, jsem netušil. Němci donedávna (minus asi deset dvanáct let) vydávali amatérské řidičské průkazy (německá skupina III) automaticky i s oprávněním k řízení vozidel do 7,5 tuny s přívěsem do 3,5 t. Pak na tlak EU byly zavedeny běžné třídy známé i v ČR, v tomto případě B, C 1, C 1E. Německo však odolalo tlaku EU a nezavedlo zdravotní prohlídky pro řidiče-seniory. Ministerstvo dopravy si nechalo vytáhnout od všech pojišťoven v D nehodovost seniorů i s výšší úhrad za nehody, z čehož vyplynulo, že škody jimi zůsobené jsou mnohem menší než u řidičů v produktivním věku. D-stát je rád, že důchodci jsou tímto mobilnější a nevyžadují od organizací tolik výpomocných služeb. Srovnejte s represivním cz-státem! Další věc. V D nikoho nenapadne postihovat případ ze snu pana Peciny s nenahlášenou změnou bydliště v registru řidičských průkazů - najdou si dotyčného v registru obyvatelstva, kde panuje přihlašovací povinnost do 10 dnů. Musí se však měnit bydliště v technickém průkazu. V únoru 2032 skončí i další d-specialita: platnost předválečných řidičských průkazů nebo řidičských oprávnění z Wehrmachtu a jakýchkoli dalších vlivem zavedení omezené platnosti průkazů na 15 let.
0 # Unknown 2017-07-07 18:49
Bohužel, co se týká výcviku, a následného školení, řidičů, je.

Problém je v tom, že za minulého régime byly autoškoly státní, osnovy i obsah výuky přesně dané ministeriálním nařízením a zkoušky prováděl příslušník dopravního inspektorátu veřejné bezpečnosti.

Podle slov věrohodných pamětníků byly zkoušky hodně přísné, příslušník neodpustil nic, zejména při jízdě.

Další nezanedbatelnou okolností bylo, že nejlevnější auto stálo poměrově šest set tisíc a čekalo se na něj docela dlouho (Trabant).

Dneska je situace taková, že autoškoly, i akreditovaná školící střediska, jsou rýže soukromý business a je mezi nimi vražedná konkurence. Cenou moc bojovat nejde, ta už je tak nízko. Takže kdo by dělal "vlny" a po frekventantech toho chtěl moc, roznese se to a nepřežije.
0 # Unknown 2017-07-07 18:55
Proto je velmi, velmi časté, že instruktor se přizpůsobí požadavkům nejpřísnějšího komisaře, jakého může frekventant vyfasovat. U nás jsou dva, takže když je žák slabší, je to 50/50.

Výsledek výcviku řidiče je tak odvislý od kvality toho konkrétního odboru dopravy městského úřadu obce s rozšířenou působností a jeho komisaře / komisařů.
0 # Unknown 2017-07-07 19:04
S řidiči profesionály je to ještě horší.

Získání řidičského oprávnění pro skupinu D, nebo pro skupiny C a CE, z řidičáku sk.B, stojí cca 3-4 průměrné hrubé mzdy, podle lokality.

Takže to skoro nikdo z vlastní kapsy nedělá, řekněme, že 99.9% jsou rekvalifikace úřadu práce, 0.09% na základě úvazku placené budoucím zaměstnavatelem a 0.01% z vlastní kapsy.

Rekvalifikace se liší podle toho, jde-li o rekvalifikaci zvolenou, nebo určenou.

Zvolenou rekvalifikaci si volí uchazeč o zaměstnání sám, sám si ji hradí, a až na základě úspěšného vykonání poslední zkoušky (zde professní způsobilosti) mu jí úřad práce proplatí. Proplatí ovšem jen holý kurs, ne správní poplatky za zkoušky, jízdné atp.

U určené rekvalifikace hradí veškeré náklady spojené s rekvalifikací úřad práce tomu, kdo rekvalifikaci provádí. Uchazeči o zaměstnání náleží podpora v rekvalifikaci, i když i jinak na podporu nárok nemá, a potom náhrada všech účelně vynaložených nákladů - lékařských prohlídek, jízdného atp.

Ale obojí až po úspěšném absolvování poslední zkoušky; kdyby se stalo, že frekventant rekvalifikaci nedokončí, autoškola / akreditované školící středisko nedostane nic a má si peníze vymáhat po ucházející zaměstnání.
0 # Unknown 2017-07-07 19:10
U zvolené rekvalifikace peníze nikdo dopředu nechce - chtít nemůže, protože je nikdo nemá, takže by prostě neměli kšeft.

Takže to frekventant udělat prostě musí. A nastoupit do zaměstnání taky. Jinak by autoškola neviděla peníze.

Takže řídí různá vybraná společnost. Řídí: do doby, než udělají první průser...

Psychotesty jsou zjevně k ničemu, dá se je naučit, prostě je dvakrát neudělá a potřetí ano. I zjevný narkoman...
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-07 22:40
Zajímavý vhled do cz-nepořádku. Odlišnosti od Německa: Průkaz skupiny D nelze získat v autoškole. Zařizuje zaměstnavatel, vyškolí zaměstnavatel na své náklady, odzkouší civilní zkušební komisař z místní okresní Zulassungsstelle. Když někdo propije řidičák, smí dostat zpět pouze průkaz skupiny B, nikdy už však skupiny C nebo D. Pro jízdu na kole a zabavení řidičáku platí dvojnásobné promilové limity než za jízdu v motorovém vozidle.

Znám celou řadu řidičů z ČR (ČSFR), kteří před přepsáním papírů museli v D složit zkoušku z předpisů a jízdy a hanebně propadlo navzdory tomu, že testy měli v češtině a tlumočníka v autě s dopravním inspektorem.

Za bolševika byly testy pro skupinu B přísné s mnoha nesmyslnými dotazy, zkoušející policajti z řízení na silnici byli spíše benevolentní. Papíry jsem měl za týden od podání přihlášky. Bez protekce, bez korupce. Jediné minus: nedovedl jsem poté příliš zaparkovávat, protože se to necvičilo. Testovací drahou byl výjezd ze Smíchova k strahovskému stadionu. Prý jsem jel jak taxikář.

Já jen zírám, jak v Česku jezdí profesionálové. Z odbočovacího pruhu jen doprava bez výjimky vyrazí autobus Dopravního podniku hl. města Prahy rovně. Prostě všichni nedovedou jezdit.

Nic nemám proti tomu. když všichni nedodržují předpisy. Ale musejí všichni, ne jen část z nich. Dobře se mi jezdilo po dva týdny na Sicilii. Na dálnici se nic neděje, ale v městech. Přednost jízdy neexistuje, pán Bůh dá, nebo nedá. Dovolil jsem si zastavit hned první den na stopce a v tu ránu začalo troubení a vozy mě objížděly zleva i z prava po chodníku. Od té doby jsem jezdil se všemi i na červenou podle známé zásady: "Když jedeš na červenou, musíš počítat s tím, že zprava a zleva jede víc vozů než na zelenou."
0 # Unknown 2017-07-07 23:13
Ono to bude mít, samozřejmě, dopad: generace řidičů, kteří získali předvojenský řidičák, a "začínali na sodovkách", postupně končí - důchodem, vymírají. Alespoň stejné množství nových řidičů nepřibývá, ba naopak. Z těch nových, co nastoupí, zůstane, řekněme déle, než rok - dva, minimum.

Zvyšování tarifů, placení řidičských a profesních průkazů z veřejných peněz (dotací), nic neřeší - pokud není uchazeč "řidičem od pánaboha", prakticky nemá šanci se cokoli naučit, i kdyby chtěl.

Většina zaměstnavatelů v nákladní dopravě jsou darebáci - slušných je pomálu a bez praxe, zpravidla, neberou. Čerstvý absolvent autoškoly + školícího střediska C, CE tak musí brát často práce, kde dodržování čehokoli - bezpečnostních přestávek, doby řízení, doby odpočinku - nepřichází v úvahu. Pošle-li jej někdo do zahraničí, krátí mu diety - platí mu je pouze za dobu jízdy, tj. za 9 hodin denně. Atd. atd.

Práce profesionálního řidiče, již tak namáhavá, zodpovědná a nebezpečná, tak skoro nikoho neláká - stejné, nebo podobné, peníze jde vydělat jinde, klidně i měněním kusů ve fabrice.

Láká však ty, kteří potřebují peníze "na ruku". Diety jsou nezabavitelné, exekutor na ně nemůže. Takže tak.
0 # Unknown 2017-07-07 23:21
S tím jízdním kolem je to taky takové, podobné:

I když jednotlivá obvodní oddělení fasují jízdní kola a policisté cyklistické oděvy, reálně je v provozu vidět není.

Cyklostezka, cyklotrasa - hotové peklo. Před dvěma týdny jsme s kamarádem jeli, po "značené" cyklotrase, z Holešova do Kroměříže. Podle navigace 16 km, doba čisté jízdy 2 hodiny. Proč? Protože na většině křižovatek jsem poznal, že jsem správně, až jsem se po padesáti metrech otočil, a na sloupu veřejného osvětlení uviděl takovou tu malou cedulku s číslem cyklotrasy. Cyklostezky jsou klidně co 20 metrů přerušeny značkou "konec stezky pro chodce a cyklisty", aby za další tři metry byla značka "začátek stezky pro chodce a cyklisty", a to jenom proto, že je tam vjezd do firmy, do baráku - cokoli.

Policie cyklisty neřeší. Ano - občas je nárazová bezpečnostní akce na cyklisty. To potom stojí všude, dávají dýchat, a v noci řeší osvětlení. Řeší: aby to mělo něco bílého vepředu a něco červeného vzadu, oni tomu sami houby rozumí.

To, že by cyklostezky projížděly cyklohlídky, uvidíte maximálně v městě, kde tak činí místní městská policie. Cyklistům, nestane-li se nehoda, se dýchat nedává, světla se řeší minimálně.

Za jakýkoli přestupek, nebo i trestný čin, který spácháte jako řidič nemotorového vozidla, vám nemůže soud / správní orgán uložit zákaz činnosti. Podle judikátu Nejvyššího soudu, totiž, na řízení nemotorových vozidel není potřeba povolení, proto nelze odebrat řidičský průkaz, neboť chybí příčinná souvislost.

Stejně tak nedostanete body.

Pokuty jsou však stejné - za řízení na kole pod vlivem tak můžete klidně dostat 25-50 000 korun. Trošku problém je s ohrožením pod vlivem návykové látky - zatímco při řízení motorového vozidla ho máte automaticky nad 0,1%, u kola se to posuzuje individuálně. Že by někdo někdy dal dýchnout vozkovi, který jede v noci bez světel domů tak, že kůň zná cestu, a on, ožralý, jako prase, chrápe na povoze, nevím.
0 # Tomáš Pecina 2017-07-08 12:45
Při současné tendenci, vezmeme-li v úvahu např. rejstřík přestupků, jsou průkazy pro řízení jízdního kola a registrační značky každého bicyklu, včetně pravidelných technických kontrol (naštěstí snad bez emisí), otázkou několika málo let. Podnikatelé, kteří zavřeli svou živnost kvůli EET, se tak budou moci rekvalifikovat a otevřít si kološkoly, kde adepta na složení zkoušky vycvičí.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-08 13:00
Propít svůj řidičský průkaz jízdou na kole. To je v Německu zdůvodněno tím, že jste-li řidičem motorového vozidla, musíte si zvědomit, že jízdou na kole po veřejných komunikacích coby opilý představuje nebezpečí. Pro postih platí na rozdíl od motorových vozidel dvojnásobné koncentrace alkoholu. Nemáte-li řidičák, nikdo vám ho nesebere.

Ještě jeden podstatný rozdíl od cz-předpisů: větší množství alhoholu za volantem (bez způsobené nehody), ujetí z místa nehody, jízda bez řidičáku jsou v D trestné činy, které automaticky řeší soud. Pokuty se vyměřují v násobcích čistého měsíčního příjmu. V ČR jsou to jen přestupky.
0 # Unknown 2017-07-08 13:31
To má, pane Pecina, jeden háček: kdo mi prokáže, v které zemi Společenství mám jízdní kolo "registrováno", respektive, ve které zemi Společenství je provozuji?
0 # Anonymní 2017-07-09 00:29
Me se libi US model-zadny harakiri, ale priste si to proste rozmyslite. Jak vas chytnou, jdete 100% do vezeni, neni varianta, ze by jste sel/jel s kamaradem domu.
Proste basa, se vsim vsudy-oranzovy mundurek/nebo pruhovany, ci white, zalezi na Statu, prohlidka, otisky, cigara do kose.
Dobra zprava je, ze v tom Jail nestravite vetsinou vice nez 2 noci-nezlikviduje Vas to, ale mate cas si uvedomit, ze tam uz mezi cernochy a mekose fakt znovu nechcete.

A dalsi dobra zprava je, ze vam sice seberou DL, ale nechate si vystavit po dobu odebrani specialni DL, ktery funguje pouze na cestu do prace a z prace.
Jste-li ridic kamionu-dal pracujete a neprijdete o job, stejne jako posledni servirka uprostred niceho, ktera jezdit do prace musi a nema jinou moznost.

Jinymi slovy-je to pohlavek, radny pohlavek, ale nezlikviduje Vas to lidsky, jako kdyz jste v CR ridic kamionu, mate hypoteku, musite platit alimenty atd.atd.

Povazuji to za super reseni.
Neocon
0 # Unknown 2017-07-11 01:57
Vaše přirovnání je nepřiléhavé a irrelevantní.

I. Přístup k právu řídit (motorové) vozidlo ve Spojených státech a v Evropě je diametrálně odlišný.

V USA vnímají právo na řízení jako součást práva na svobodu pohybu, čemuž je všechno přizpůsobeno: zpravidla si v 16 napíšete testy a můžete řídit pod dozorem, a až se cítíte, dostavíte se s vlastním vozem (!) před komisaře a uděláte jízdy - nikdo neřeší, jak je to auto staré, jestli má fofrklacek, nebo je to automat, nic. Není to tak dlouho, co šlo takhle získat řidičák i na tahač s návěsem, možná tomu tak ještě někde (v některých státech) je.

Cena aut, náhradních dílů, bensinu - všechno je někde úplně jinde. Ale úplně jinde je také dostupnost veřejného dopravního systému - USA má AMTRAK, který provozuje výhradně jen dálkové vlaky, u některých měst systém příměstských vlaků, dálkové autobusy "pro barevné" (nebo: vnímané jako podstandard) a školní autobusy. Mimo metro systém měst prakticky veřejná doprava neexistuje.

Evropa, i když to není nikde výslovně kodifikováno na úrovní zákona, a už vůbec ne na úrovni konstituční, vnímá řízení (motorového) dopravního prostředku jako výsadu, privilegium, pro ty, kteří jsou k němu způsobilí zdravotně i mentálně, a kteří jsou způsobilí i mravně, tj. jsou ochotni se dobrovolně podrobit určité kázni. Nejsou-li, z jakýchkoli příčin, o privilegium přicházejí.

Velmi pertinentně je to vyloženo v Drivers Handbook and Examination manual for Germany, from Military Police, property of the U. S. Government (www.eur.army.mil/rmv/Documents_PDF/aep190-34.pdf):

"Driving is a Privilege, not a right

The authorization to drive a POV in Germany is a privilege, not a right. This privilege may be withdrawn if a driver fails to show responsibility or care for his or her own safety or for the safety of others while operating a POV.

Driving privileges may be withdrawn based on a POV driver’s acceptance of nonjudicial punishment by a military or civilian court, traffic-point assessment, other administrative action, or misconduct. These withdrawals may range from temporary suspensions to indefinite revocations.

Driving privileges may be withdrawn for offenses committed while driving either a POV or a Government vehicle."

Ve většině států Evropy lze zakázat, bez výjimek, nejen řízení všech motorových vozidel, ale například i řízení jízdního kola, jízdu na zvířeti, řízení potahového vozidla. Zákaz řízení jízdního kola v Polsku je obligatorním trestem, pokud při řízení jízdního kola v Polsku překročíte povolenou hladinu alkoholu v krvi, například. Půl roku bývá minimum.

Tomu je přizpůsoben systém: motorové dopravní prostředky, bensin, motorová nafta - to vše je zatíženo spotřební daní. K řízení motorového vozidla je zapotřebí podrobit se lékařskému vyšetření, alternativně včetně psychologického vyšetření (podle té které jurisdikce a / nebo skupiny / podskupiny řidičského oprávnění), absolvovat kurs a složit úřední zkoušky nejméně z praktické jízdy a z pravidel silničního provozu.

Na druhou stranu, ve většině států Evropy, jede autobus a / nebo vlak do každé, i nejmenší, vesnice několikrát denně a veřejná doprava je hojně dotována z veřejných prostředků.
0 # Unknown 2017-07-11 01:58
II. USA nejsou vysokou smluvní stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Řím, 4. listopadu 1950 (dále také "Úmluva").

Kdyby byly, nemohl by být lump rozstřílen policií na maděru, jakmile sáhne po noži, například, protože takový zásah by byl rozporný s ustanovením čl.2 odst.2 lit.a) Úmluvy, neboť by nešlo o užití smrtelné síly, "které není víc než zcela nezbytné".

Stejné je to s jakýmkoli omezením osobní svobody:

Ustanovení čl.5 odst.1 Úmluvy taxativně kodifikuje, kdo, za jakých okolností, a jakými spůsobami, smí být obmezen na osobní svobodě; na věc dopadá ustanovení lit.c) téhož, podle kterého platí, že vazba je možná jen a pouze, jsou-li odůvodněné obavy, že zadrženému je nutné zabránit v útěku, nebo ve spáchání trestného činu.

Pokud je činci zabráněno v další jízdě a není na tom tak špatně, že by musel být dopraven na záchytnou stanici (aplikace ustanovení čl.5 odst.1 lit.e) Úmluvy), může odejít po svých, nebo se nechat odvézt - není žádný zákonný důvod mu v tom bránit; u přestupků se útěková vazba nahrazuje kaucí a / nebo zadržením vozidla.

Vazba nenahrazuje trest, není to její účel. To, že americký model punitivního státu nefunguje, dokazuje, že i přes extrémní množství vězňů a často drakonické tresty, trestná činnost neklesá, ba naopak.
0 # Anonymní 2017-07-11 03:00
Me prirovnani? Mozna by jste mel lepe cist-muj prispevek nebyl o tom, jestli DL stoji v US $20, jake jsou jizdy vlastnim vozem, jaka je cena bensinu, jaka je dostupnost pujcek na auta, ceny nahradnich dilu apod.

Jen jsem napsal, ze v US, prijdete-li o DL, tak nejste ekonomicky zlikvidovan, protoze muzete za ucelem vydelku/businessu/prace jezdit i nadale, jen mate zvlastni ridicak, ale fungujete dal.

V tom vidim rozdil s CR, nic vice.

Neocon
0 # Anonymní 2017-07-11 03:05
A jen dovetek-vzhledem k tomu, ze v US neexistuji STK a neexistuji havarijni pojistky "na auto", ale pouze "na jmeno", tak je vcelku logicke, za na testy musite prijet svym/pujcenym autem a nikdo nemuze a ani neresi stav vozu.
Neocon
0 # Dracedih Tomáš 2017-07-06 01:11
Je to náhoda, zrovna jsem přišel z návštěvy kde jsem se dozvěděl, že kamarád má zákaz řízení na dva roky, 18 000 pokutu a bude muset dělat nové zkoušky. Zdá se mi to tvrdé, jel po půlnoci v liduprázdné vesnici tak 1 kilometr z oslavy domů. Bylo to sice od něj nezodpovědné, ale řidič je to dobrý, auto si udržuje v perfektním jízdním stavu a jezdí xx let bez nehod. Teď ho vozí do práce nouzově občas spolupracovník, občas manželka. Nejde to jinak, spolupracovník si zajíždí, manželka nestíhá, stále to řeší. Osobně se mi zdá, že těch trestů za situace kde nevznikla škoda je hystericky moc a měla by být vyjímka v zákazu řízení 1 hodina do práce a 1 hodina z práce. Nebo má být součástí trestů i ten pracák se všemi důsledky?
0 # Anonymní 2017-07-09 19:40
Když byl líný jít ten kilometr pěšky. Litovat opilce za volantem ,doufám, nikdo nebude. Ani když je to kamarád.
0 # bflm 2017-07-10 08:27
A Váš kamarád by nemohl jezdit autobusem? Vázanost na auto je v mnoha případech výmluvou pro pohodlnost. Nicméně nápad s výjimkou nezní zle, to uznávám.
0 # gogo 2017-07-10 08:31
To je vám taková zajímavá věc. To si takhle člověk dá po obědě jedno pivo v Německu, chvilku posedí, pak sedne do auta a jede. Když ho zastaví policajti a dají mu fouknout, ukáže jim to do půl promile a oni jen popřejí šťastnou cestu.
Předete hranice, zastaví vás český policajt, fouknete do jejich přístroje, který na to není ani kalibrovaný, nadýcháte tři desetiny a začne peklo. Buď si necháte vzít řidičák dobrovolně, nebo vás odvezou do nemocnice na krevní test. Když dopadne negativně, nechají vás tam.
Jak to tak přijde, že se z občana při přejezdu hranic stane lovná zvěř a opilec?
Jestli budeme tleskat a vyžadovat co nejtvrdší tresty za banality, špatně dopadneme. Už jen tím, že se vytratí smysl pro proporce. Diktatura totiž není založena na denním tvrdém teroru, ona funguje tak, že svůj život nemůžete žít, aniž byste neporušoval nějaké gumové zákony. A je jen na NICH, kdy se rozhodnou vás zašít.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-10 11:15
Ad 8:31:

Za tři desetiletí v Německu jsem byl zastaven jen třikrát: dvakrát v souvislosti s vraždami RAF - silniční uzávěry - a jednou hlídkou ve voze, protože jsem jel autem s dva roky propadlou technickou kontrolou.

V Německu kromě zátahů proti opilcům za volantem - do hospod se v D jezdí autem - mezi 23:30 a 01:00 (těsně po zavírací hodině hospod) nenapadne d-policajty vás nechat dýchat. A to ani po nehodě. Musíte projevovat známky opilosti. Cz-policie vás nechá dýchat vždy. To je obrovská šikana.
0 # gogo 2017-07-10 12:44
S tím alkoholem je to u nás dobré téma na posezení s Němci u piva. Ale jak říkám, tam jsou paka zase v jiném směru, tam jsou schopni dělat manévry, když máte běžný nůž nebo pepřák.
Taky mají docela zálibu v pokutování řidičů za nedostatečný odstup. Ono se to blbě dokazuje, ale Němec platí. A až pak u piva fňuká, že za to vlastně nemohl, že ten odstup neměl od auta, které se předtím zařadilo.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-10 17:43
Ad 12:44:

Nedostatečný odstup se prokazuje excelentně. Před mosty přes dálnice jsou namalované dva příčné pruhy cca 50 m od sebe. Pak stačí na most dát radar vybavený kamerou a stopkami, který vám změří rychlost a stopkami zjistí, zda jste dododržel povinný minimální odstup. Pokuty jsou odstupňovány podle míry nedostatečnosti odstupu. Pokutuje se teprve od rychlosti 80 km/h nahoru. Fňukání přátelům u piva, že se před něj právě někdo zařadil, jsou kecy, protože policie zachytí vaše auto a nahraje je na video již dostatečně daleko před měřicími čárami. Pokuty jsou mastné, nedodržování odstupu je statisticky vyhodnoceno jako velmi nebezpečné. Podobně i couvání na dálnici, což je v ČR docela běžným jevem.

Pepřový spray je v D povolen, se slzným plynem ne. Nůž nesmí mít delší čepel než X cm (údaj jsem zapomněl) a nesmí mít čepel vyskakující na pero. První neplatí pro kuchyňské nože, ale když ho máte za pasem, tak je to již zbraň. Ještě něco: v D neplatí ani mezinárodní Waffenschein. Jedině v kombinaci s notářsky ověřeným pozváním na střeleckou soutěž.
0 # Anonymní 2017-07-10 18:48
No nevím, to že policie namátkou dává dýchnout je buzerace a náckovství, ale že měří rychlost a vzdálenost mezi auty je v pořádku?? Tak jak to tedy chcete?
0 # gogo 2017-07-11 08:19
Obecně by měla policie zasahovat a chránit před nebezpečným chováním.
V opodstatněných případech i formou preventivních kontrol. Jenže u nás se tato metoda užívá pro legalizované loupežnictví.

K tomu konkrétnímu připadu - buzerovat za 0.2 promile a vydírat řidiče hrozbou odvozu 30km daleko, považuji za hnus.
Na druhé straně, zaznamenat očividně nebezpečnou jízdu a řidiče potrestat, považuji za plnění povinností.
Kam spadá ten německý příklad s nedodržováním odstupu, si netroufnu říct. Spíš to vidím na buzeraci německého typu - řeklo se 50m, tak to bude 50. A reakce platících mě v tom spíš utvrzují.

Nedostatečné odstupy jsou docela problém. Je to nebezpečná věc a příčina řetězových havárií, na druhé straně je to přece jen trochu individuálně záležitost. Rychlost, rychlost reakce, účinek brzd. A to nejen vlastního vozu, ale zejména toho před a za vámi.

Však oni to bolševici vyřeší s příchodem Galilea. Počítám, že z Brusele přijde nařízení o povinné instalaci logerů s datovým připojením do všech aut (dnes to maskují za volač sanitky) a bude se kasírovat automaticky. Překročení rychlostí, při troše programátorské práce snad i ty odstupy. Pokuty se budou strhávat z účtu automaticky a nedivil bych se, kdyby to vzešlo z bývalého Německa. A po úspěchu se přidají další čidla - bude se foukat před jízdou, bude to sledovat reakce jak v lokomotivě.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-11 10:31
Ad 8:19:

V d-autoškolách jsou adepti řidičského umění a v klubových motoristických časopisech jsou i hotoví řidiči cepováni dotazem po průměrné brzdné dráze s průměrným osobním vozem a s průměrným reakčním časem řidiče z určité rychlosti. Všichni to znají nazpamět, v ČR nikdo - ani policajti, ani učitelé autoškol: polovina údaje rychlosti vozu z tacha v kilometrech a to v metrech. tedy ze 100 km/h je to 50 m. (Za mokra cca 1,5 násobek, na sněhu dvojnásobek). Kdyby to řidiči zapomněli, tak to připomínají tabule podél dálnic o minimálním odstupu rovném polovičce údaje tachometru. K tomu jsou adepti i řidiči cepováni dotazy po odstupech patníků (dálnice a silnice pro motorová vozidla 50 m, jinak 25 m), což jim umožňuje odhad odstupu od vpředu jedoucího vozu. Takže debilní řidiče jedoucí za mnou tak blíko, že mu nevidím na poznávací značku, v D snad nepotkáte, jen v Česku.

Ještě taková maličkost: V Německu se policie a učitelé autoškol v autech poutají.
0 # gogo 2017-07-11 10:48
U nás se uvádí doporučený odstup asi dvě sekundy. Je to sice s velkou rezervou, ale dobře se to pamatuje i odhaduje.
Já jsem těch lepičů potkal v Německu docela dost. Ono záleží kdy a kam jedete. Když je špička a kapacita nestačí, tak se to zhušťuje a pak jsou taky lidi, co jezdí natěsno úmyslně a nutno říct, že ne vždy nebezpečně.
Brzdnou dráhu odhadnete celkem těžko, navíc při jízdě po dálnici je rozhodující reakční doba a rozdíl v deceleraci mezi nejbližšími vozidly. Musel byste proto znát parametry ostatních vozů a vozovky.

Hloupé je, že když si (hlavně mimo dálnici) necháte dostatečnou rezervu, abyste nemusel kopírovat nepohodlný jízdní styl vozidla před sebou, poměrně často se najde někdo, kdo se musí za každou cenu vecpat mezi vás.
Ona ta penalizace odstupu může padnout právě často na nevinného, kterému do mezery někdo vjel. Taky proto pořád víc lidí jezdí se záznamem na kameru a kdekdo si taky natáčí jednání s policajty. Ti už na to reagují mnohdy naprosto debilně - vyzývají k uschování předmětu, neboť jej vyhodnocují jako zbraň. Lidi si pak ten telefon se zapnutým záznamem strčí do kapsičky se šňůrkou kolem krku, aby pan v uniformě neměl strach, že drží v ruce zbraň, co by mu mohla ublížit.

V Německu nevím, jak by policajt reagoval na natáčení své činnosti. A jestli by např. bral zřetel na kamerový záznam jízdy, ze kterého by plynulo, že za zkrácení odstupu může právě ten, co tam vjel.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-11 17:42
Nikoliv, gogo! V D se necpou řidiči do díry před Vámi jako v Česku. Protože v ČR je nedodržení odstupu druhou nejčastější příčinou nehod, bylo by záhodno namalovat dvš čáry na dálnici a policajta postavit na most s laserovou pistolí a tu připojit k videozáznamu. A bylo by to. Ještě blbi v cz-parlamentu by museli schválit smysluplný silniční zákon. Nevymlouvejte se na reakčí časy a podobně: stačí to zprůměrovat a vyžadovat bezpečný odstup. Patníky jsou v ČR ve stejném odstupu jako v D, ale nikdo to neví. Už jsem psal, že výmluva na to, že Vás někdo právě někdo předjel a vjel před vás, Vám nepomůže, protože kamera snímá váš vůz již alespoň 175-200 m před měřeným úsekem.

Německá policie, alespoň na jihu se chová korektně. Jednou jsem si to hasil obligatorních 180-190 km/h na dálnici před
A 9 před Mnichovem, kde bývá velmi často regulována rychlost na 120 km/h a méně podle hustoty provozu (světelnými návěštími na dálničních bránách), omezení rychlosti bylo na předchozí bráně již zrušeno a najednou bác - oslnivé červené světlo a byl jsem změřen. Do smíchu mi nebylo, řidičák by se ocitl v čístírně na několik měsíců plus mastná pokuta. Jenže od d-policajtů mi nikdy nic nepřišlo, zahodili to jako technickou chybu.

Když jsme nakousli reakční časy. K čemu jsou lékařské prohlídky amatérských řidičů nad 60 let, když se nezkouší jejich reakční doba? Je to prostě jen státní šikana. Příklad. Já u zebry v Praze, přijíždí důchodce rychlostí asi 35-40 km/h a je tak 40 m před zebrou. Vkročuji na zebru, ale stahuji se zpět, protože on nereaguje. Zastavil až 20 m za zebrou.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-11 17:51
A ještě, gogo: Kteří jsou nejhorší řidiči ve střední Evropě? Napovím. Bezkonkurenčně Češi.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-11 17:52
Abyste měl zábavu, gogo: Kteří řidiči v Evropě jsou nejlepší?
0 # gogo 2017-07-11 17:59
nejhorší? co bych tak mohl od vás čekat :-)
Je až neuvěřitelné, jakou obsesí vůči Čechům trpíte.
0 # Anonymní 2017-07-11 18:17
Zrcadlo zrcadlo, kdo je nejlepší řidič ve střední Evropě? Napovím: obligatorně 180-190 jezdící rozumbrada TK...
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-12 13:46
Ad 17:59:

Žádná obsese - chladné pozorování umu řidičů a jejich ochoty respektovat předpisy. Aby bylo jasno: jsem pro, aby všichni jezdili na červenou, nerespektovali přednost v jízdě. Ale všichni do jednoho! Víte, jak se mi krásně po dvou dnech jezdilo na Sicilii? Naprosto uvolněně, nikdo nikoho neproklínal, všichni se usmívali. V Catanii mi najel do kufru místní s Tipem a nehoda byla pro něj společenská událost - seznámil se se mnou a bylo mu jedno, že nemluvím italsky a on nemecky nebo anglicky. Přitom i v Itálii platí neúprosný malus-bonus systém, tedy mu značně vzroste pojistka na takových cca 7 let.

Po umění cz-řidičů se zeptejte kohokoliv za západní hranicí, potvrdí to. Češi na silnici jsou nevyježděná hovada.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-12 13:52
Ad 18:17:

Každý cz-řidič by ba měl jezdit alespoň dva týdny v Miláně, Římě, v Neapoli a v celé Itálii pod Neapolí.

Ano, jezdím na d-dálnicích rychle, protože mi nehrozí spánek za volantem jako při 143 km/h nastavených na tempomatu v ČR (10% tolerance na dálnicích je v zákoně), protože člověk se přece jen musí soustředit a hlídat, zda před ním něco neprovede umělec z Čech nebo z DDR.
0 # Anonymní 2017-07-12 14:25
Nejspíš jde o házení hrachu na zeď, ale když jste takový znalec, mohl byste nám zaostalým Čechům prozradit, ve kterém že zákoně je ta vaše údajná 10% tolerance? Zákon o silničním provozu, ani zákon o metrologii, to totiž není ...

Jediná „tolerance“ spočívá v přesnosti (spolehlivosti) měřičů, která obecně závisí od typu a jeho metrologického schválení, ale momentálně u většiny provozovaných (možná u všech, ale to nevím jistě) je stanovena na 3 km/h do 100 km/h a 3 % nad 100 km/h, tedy pro dálniční limit 130 km/h lze jet 134 km/h a za předpokladu, že přesnost použitého měřiče je ve skutečnosti výrazně lepší než ta deklarovaná a bude tato rychlost i změřena, musí se pro účely případné trestněsprávní represe ony 4 km/h odečíst.

Je fakt, že v praxi mají PČR provozující výběr rychlostní daně nastavený nějaký limit, např. těch cca 10 %, ale to je víceméně na jejich libovůli, resp. na nějakém interním opatření (rozkazu, metodice ...) v rámci PČR, které se může lišit mezi kraji, může se libovolně měnit a především jeho porušení se těžko může stíhaný řidič dovolávat, i kdyby snad unesl důkazní břemeno. V žádném případě to není stanoveno zákonem, jak se nám pak rozumbrada snaží namluvit.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-12 21:34
Ad 14:25:

Děkuji za upozornění - z novelizace zákona v roce 2016 vypadla tolerance rychlosti na dálnici.
0 # Anonymní 2017-07-12 23:59
Vy si zkrátka nedáte pokoj. Dopravním právem se zabývám a ujišťuji vás, že žádná zákonem stanovená tolerance překročení rychlosti ani nic obdobného v zákoně o silničním provozu nikdy nebylo, alespoň pokud jde o 361/2000 Sb. účinný od r. 2001 (pochybuji i o tom, že by něco takového existovalo dříve, ale právní historie není mým koníčkem, tak to nemohu garantovat).

Chcete-li tvrdit opak, tak prosím laskavě odkažte na to konkrétní znění, které to údajně obsahovalo, či konkrétní novelu, která to zrušila, jinak nejste nic než pokračovatel barona von Münchhausen.

Jediné, co vzdáleně lze označit za toleranci, je jedna z mnoha revizí bodového systému, která za překročení do 5 km/h v obci a 10 km/h mimo obec zrušila body (původně byly body za libovolné překročení). Ale stále je i jízda 131 km/h po dálnici přestupkem, za který formálně hrozí pokuta až 2500 Kč (v případě řešení příkazem na místě do 1000 Kč).

Jakákoliv tolerance, kterou aplikují policajti či je nakonfigurována v automatických radarech, je jen projevem pragmatismu, není to nic, na co by byl zákonný nárok či co by fungovalo univerzálně. Případy, kdy je někdo reálně pokutován za 52 km/h v obci, nejsou bohužel výjimečné.
0 # Anonymní 2017-07-06 03:02
Švýcarsko, Norsko, Španělsko:

autoforum.cz/.../...

Miloslav Ponkrác
0 # Leon Kreutzfeld 2017-07-06 08:36
Stat je od vynalezu antibiotik pro bezneho cloveka souveraine nejvetsim zdrojem rizik. Proto je jeho vnimani jako prirodni pohromy z hlediska rizeni rizik zcela racionalni.

Myt si ruce a mit rad svuj stat se uci kazde male dite, ale pritom od statu mu dneska hrozi vetsi nebezpeci nez od spinavych rukou.

Samozrejme k tomu aby stat fungoval potrebuje znacnou miru spoluprace, proto se tvari jako pritel, ne jako unosce. Asi jako kdyz pedophil holcicce pred skolkou nejdriv nabidne lizatko, nez ji odtahne, zneuzije a pohodi ve krovi.

Ovsem to neni vubec problem pouze postkommunistickych satellitu Euroreichu, s podobnou neduverou k statu dnes zapasi cely vyspely demokraticky svet.
0 # Tomáš Pecina 2017-07-06 12:58
Promiňte, Yossi, snad je to jen dočasné, ale diagnostikoval jsem u sebe alergii na váš sytý, nadřazený ton. Nemohu si pomoci a dokud choroba neustoupí, budu vaše příspěvky mazat.
0 # Anonymní 2017-07-06 17:49
Tak to zkusíme ještě den, a pak se tedy zařídím jinak, protože tohle Vaše random mazání bez jakékoli logiky, je dost otravné.
0 # Tomáš Pecina 2017-07-06 18:57
Zařiďte, už tím stejně několik týdnů vyhrožujete. Oběma se nám, řekl bych, uleví.
0 # Anonymní 2017-07-07 09:19
ČR je evidentně fašistická korporatokracie. Viz jeden příklad: ačkoliv v ČR platí minimální mzda, v případě zaměstnávání vězňů to ovšem neplatí, ti pracují za tzv. odměnu, její výše je dána nařízením vlády, a samozřejmě ta je ve většině tříd nižší než minimální mzda.
0 # Anonymní 2017-07-16 15:29
demokracie s českými rysy a právní stát s českými rysy...
0 # gogo 2017-07-10 14:04
Tak už i na vodě
forum24.cz/.../

ještě rok dva a budou zastavovat i paraglidisty v letu
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-10 22:58
V Bavorsku jsou vidět na relativně prudších řekách v létě gumové čluny s pádly asi pro patnáct až dvacet osob, kde osazenstvo je komplet zhučené pivem a kořalkou - z mostu jsou vidtelné alespoň tři basy piv v člunu. Osádka má problémy, aby při prudším pohybu člunu nespadla do řeky, takže raději všichni sedí na dně člunu. A nikoho to nezajímá. Koho by to mělo ohrozit? Jinak policie zatočí s rybáři bez rybářského lístku a bez povolení správce úseku povodí - zejména s mladistvými.
0 # Anonymní 2017-07-11 21:15
Problém je ten, ze silnice jsou statni. Na privátních, soukromých, silnicích by panovala rozumná pravidla a nikoliv šikana...
0 # gogo 2017-07-12 07:23
Jako na dálnici v Chorvatsku?
0 # tkrystlik@yahoo.de 2017-07-12 13:56
Nikoliv, pokud by nad tím bděla šikanující policie, ve střední Evropě se nesmyslnou šikanou a blbostí vyznačuje policie v ČR a A.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)