Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Liberální demokracie vyžaduje, aby občané dostávali od své vlády pravdivé informace, a aby bylo zákonem zakázáno šířit jakékoli jiné než ty vládou certifikované. Vedeno touto blahodárnou představou, rozhodlo se ministerstvo zdravotnictví podat trestní oznámení na aktivistku celostní mediciny Miloslavu Matoušovou, která na svém videu na Facebooku varuje ženy před risiky mamografického vyšetření.

Prý šíření poplašné zprávy. To je arci úmyslný trestný čin, a dáma na videu se sice jeví být lehce potrhlou, ale o pravdivosti svého poselství nicméně pevně přesvědčenou, takže z tohoto mráčku trestněprávně nezaprší. Je ovšem krajně znepokojivé, jestliže státní úřad tímto způsobem zastrašuje obyvatelstvo, což se nemůže jevit jinak než jako strategická příprava k podobným akcím zaměřeným proti odpůrcům očkování nebo nemocničních porodů.

Ponecháme-li stranou otázku, že pro negativní zdravotní účinky exposice ionisujícímu záření z principu neexistuje žádná kladná limitní, bezpečná hodnota, je třeba mít na paměti, že otázky lidského zdraví jsou polem, na němž tečou obrovské finanční prostředky, a kdyby se podařilo kriminalisovat příkladmo představitele antivakcinačního hnutí, přestala by farmaceutickému průmyslu hrozit ztráta části lukrativního a rozhodně nikoli pro populaci jednoznačně přínosného businessu (nezapomínejme, že očkování je prospěšné nejen lidstvu, ale i výsledovce výrobců vakcin, a čím víc a čím dráž se očkuje, tím jsou jejich akcionáři šťastnější).

Domníváme se proto, že podobně jako má smysl zastávat se hlasatelů nacionálně socialistických nebo marxistických názorů, má smysl hájit právo M. Matoušové veřejně presentovat její bludy. Pokud by snad ministerstvo chtěl začít s potíráním šiřitelů nevědeckých poznatků, mohlo by se zaměřit na prodejce drahého placeba (tzv. homeopathik), jogurtů obsahujících neexistující zdraví prospěšné bakteriální kultury anebo na ty, kteří s úspěchem prosazují zákaz e-cigaret s cílem zabránit poklesu zisků producentů tabákových výrobků.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)