Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kdo? No přece narušitelé státní hranice!

Aniž bychom snad byli očekávali cokoli jiného, rychlé změny v myšlení a stereotypech lidí pod vlivem koronavirové paniky nás přece děsí, už proto, že máme osobní zkušenost s režimem, kde byl každý od kolébky do hrobu vězněm své vlády – a jí nadřazené, vládnoucí strany.

Příkladmo termín narušitel. Pro mladší budiž vysvětleno, že narušitelem státní hranice byl každý, kdo se pokoušel opustit území republiky mimo kontrolovaný hraniční přechod; theoreticky samozřejmě i ten, kdo by chtěl na toto území nelegálně vstoupit, arci takových nebylo, neboť mnozí utíkají z vězení, nikdo do něj. O onom ohavném slově jsme se naivně domnívali, že je navždy zapomenuto, a vida, máme je zpět, v celé jeho kráse a sémantické plnosti, na severu Lupa: Od sledování narušitelů po dopravu léků. Jak se při epidemii využívají drony? Uklidnit nás snad může, že v tomto textu jde možná i o narušitele jiné, příkladmo o desetitisícovou pokutou na místě postižitelné nenositele roušek.

A další, čára. Čárou byla míněna státní hranice, a onen termín užívali zejména ti, kteří měli za úkol narušitele za každou cenu zastavit. Nejlépe pak zastřelit, za to prý dávali u pohraničníků obligatorně opušťák. I čáru teď máme zpět, na oficiálním twitterovém účtu Armády České republiky:

Tak určitě, spolu to zvládneme. Civilní udavač – přezvědná osoba – udá, a voják dostihne a zneškodní každého, kdo by se pokusil tuto zemi bez povolení úřadů opustit.

Nevíme, kdo je autorem předmětného tweetu, arci obáváme se, že armáda, jejíž představitelé uvažují a veřejně se vyjadřují podobným způsobem, je pro Českou republiku větším nebezpečím než celý slavný koronavirus.

Ale abychom nekončili zbytečně moralisticky nebo pesimisticky, pro ty, kteří věrně slouží na čáře, nabízíme jedno roztomilé vojensko-publicistické video:

Komentáře   

-3 # Petr Novák 2020-04-09 11:39
Vás a zdejší imitující přicmrndávače (F.Š.) prostě štve, že nějaký stát a nějaká nařízení existují, bez ohledu na obsah, že? Dle studie zveřejněné aktuálně v Nature roušky rozhodně pomáhají, a to významně; stoprocentní účinnost pak netvrdil nikdy nikdo. Ohledně hlídání "čáry", tak dle interních informací armáda zachytila nejméně několik osob, které se chtěly dostat do cizího státu, ač byly nakažené a věděly to. Dle vašeho liberálního světonázoru by jim to mělo být tolerováno?

Co byste vlastně chtěl(i), aby to zde bylo jako v severní Itálii, Španělku nebo New Yorku? I když budete argumentovat, že ekonomika je důležitější než pár mrtvých chronicky nemocných bezdomovců a důchodců, tak to snad myslíte, že oblasti s rozbujelou nákazou na tom budou ve výsledku ekonomicky lépe?
+4 # Tomáš Pecina 2020-04-09 12:24
Citace:
Dle studie zveřejněné aktuálně v Nature roušky rozhodně pomáhají, a to významně
A testovali to na nových rouškách, nebo na tři dny nepraných a používaných osm až dvanáct hodin v kuse?

Citace:
Co byste vlastně chtěl(i), aby to zde bylo jako v severní Itálii, Španělku nebo New Yorku? I když budete argumentovat, že ekonomika je důležitější než pár mrtvých chronicky nemocných bezdomovců a důchodců, tak to snad myslíte, že oblasti s rozbujelou nákazou na tom budou ve výsledku ekonomicky lépe?
To zatím přesně nevím(e), ale umím(e) si představit i situaci, kdy zde za půl roku bude kvůli sisyfovské bitvě s koronavirem stále totalitní zdravotní diktatura, zatímco v zemích, které nástup "nezachytily", už bude relativně normální stav.

Oběti na zdraví i na životech neplynou jen z viru, ale třeba i z toho, že nebude na zdravotní péči, protože HDP poklesne o 30 až 40 procent a ve stejné míře se sníží odvody do zdravotního pojištění. Naštěstí to zatím na tak drastický propad nevypadá, ale trvající panika může vést k tomu, že vláda, vědoma si rostoucích preferencí, nechá nouzová opatření běžet třeba až do září.
-1 # Petr Novák 2020-04-09 13:15
Cituji Tomáš Pecina:
A testovali to na nových rouškách, nebo na tři dny nepraných a používaných osm až dvanáct hodin v kuse?


Testovali na jednorázových. Roušky chrání primárně proti tomu, co vychází z vás, ne opačným směrem, domnívám se, že špatná hygiena je problémem spíše pro nositele a že filtraci směrem ven to moc neovlivní. Tak jako tak se ovšem všude doporučuje roušky pravidelně dezinfikovat praním anebo vyvařením. Jestli to někdo nedělá, není to problém roušky jako takové, ale špatného používání. Zdůrazňuji, všude jsou návody, jak s rouškou zacházet, systémově to tedy řešené je, nikdo nenavádí ke špatnému používání.

Cituji Tomáš Pecina:
Oběti na zdraví i na životech neplynou jen z viru, ale třeba i z toho, že nebude na zdravotní péči, protože HDP poklesne o 30 až 40 procent a ve stejné míře se sníží odvody do zdravotního pojištění. Naštěstí to zatím na tak drastický propad nevypadá, ale trvající panika může vést k tomu, že vláda, vědoma si rostoucích preferencí, nechá nouzová opatření běžet třeba až do září.


Beru to jako validní argument do diskuze, nejde však o nic jednoznačného. Ono to HDP na základě různých mechanizmů poklesne i v zasažených oblastech: nelze se domnívat, že tam, kde na infekční nemoc umíraly tisíce lidí, se následně budou lidé chovat, jako by se nic nestalo. Souhlasím, že Babiš by to mohl zneužít, to je reálný problém.
0 # Filip Šudák 2020-04-09 13:41
To ale není pravda.

I když k symptomatické nákaze influensou stačí 2-3 viriony, podle script, podle stejných script platí, že k přenosu kapénkovou infekcí je potřebný ouzký kontakt 10 a více minut. Samozřejmě, epidemicita je jedna věc, ale velkou neznámou je, proč se někdo nakazí již při 2-3 virionech, někdo až za 15 minut ouzkého kontaktu.

Nejvíce virulentní nejsou, u covidu, sekrety dýchacích cest, ale stolice, pak moč.

Pokud by nakažená a asymptomatická osoba neměl na ksychtu nic, bude se hrabat v ksychtu. Pokud má, před ksychtem, zázračný závoj, který nosí týden, a po týdnu ho, možná, vypere s fuseklema, tak jakmile ten zázračný závoj uschne, každým výdechem nakažená osoba šíří do okolí to, co ten zázračný závoj zázračné zachytil, dokud byl mokrý. Protože se nakažená osoba v ksychtu rýpe I se zázračným závojem, tak to, co je na tom závoji, má na hnátách. A těmito hnátami se, potom, dotýká absolutně všeho kolem sebe, třeba nákupního vozíku v obchodě, nebo dveří a tlačítek výtahu.
0 # Tomáš Pecina 2020-04-09 14:23
Citace:
Testovali na jednorázových. Roušky chrání primárně proti tomu, co vychází z vás, ne opačným směrem, domnívám se, že špatná hygiena je problémem spíše pro nositele a že filtraci směrem ven to moc neovlivní.
Jednorázové a trenkové nejsou stejná sportovní disciplina. Ty první jsou, jak jsem pochopil, z čehosi podobného papírovým kapesníkům, ty druhé z bavlněné tkaniny. A špatná hygiena rozhodně není problém jen pro nositele, ale infikovaná rouška škodí dokonce okolí daleko víc než jemu, protože on ty pathogeny má už uvnitř a jeho imunitní systém se proti nim brání.
+2 # Filip Šudák 2020-04-09 14:28
Chirurgická ústenka = hadr - nanovlákno schopné zastavit 90% částic o velikosti 50 um a větších - hadr.

Relativně dobré filtrační vlastnosti má kuchyňská utěrka a dětská plena (vyvářecí). Přes tepláky a triko je vidět, takže filtrační schopnosti něčeho, co má šíři 0.08 - 0.12 um, se asi podává ipso facto.
+1 # Filip Šudák 2020-04-09 13:19
Testovali to tak, že vzali tu plachtu a vyzkoušeli průnik pevných částic o přesně definované velikosti. To ale k ničemu není.

I občan pilný, který má skutečně dobrý oumysl, musí mít jednu plachtu na ksichtu minimálně 2-3 hodiny, v nejlepším případě. Tomu odpovídá i maximálním použitelná doba chirurgické ústenky.

Jediná použitelná laboratorní studie byla provedena v roce 2008, kde simulovali, na několika chirurgických ústenkách, nošení člověkem po dobu 3 hodin. Na několika proto, že simulovali různou dechovou činnosti, člověk a např. sedícího vklidu (nemocný chrání ostatní před nákazou), člověka v běžné činnosti (např. Chůze), člověka s rychlým dechem v námaze (např. lapiducha / lékaře poskytujícího akutní péči, např. masáž srdce). V sumě a průměru prošlo 95 - 98% částic o velikosti 5.0 um a menších, za tu dobu. Virion covidu má průměr až 0.08 um (potvrzeno 0.12 um)

Zároveň zjistili, že za tu dobu je chirurgická ústenka skutečně promočena durch. Pokud se sundá za pásky a odloží do uzavřeného koše na biologicky závadný materiál, prosím (nebo strčí do uzavíratelného sáčku, a v tomto vyhodí do koše, a ten sáček se, před vyhozením, dekontaminuje), ale v opačném případě, jakmile to uschne, je z toho kontaminační konserva, plná nejen virionů toho, co nositel vydýchal, ale i toho, co na ní ulpělo zvenčí. Jakmile se s tím jakkoli manipuluje, všecko to letí do atmosféry.

Co mi vadí?

Vlaši to chytili, relativně, nepřipravení, neměli o tom téměř žádné informace. Spoustu věcí jsme, někdo v lednu, nevěděli, arciť většinu šlo præsumovat.

My jsme měli prakticky celý únor, a půli března, na to připravit komplexní protipandemický plán, jak skutečně ochránit ty, kteří to potřebují, a jak zpomalit šíření viru mezi všecky ostatní.

Chránit potřebují lidé s chorobami srdce, závažným chronickým plicním onemocněním, lidé s rakovinou, immunodeficitem, AIDS, HIV positivní, diabetici, snad jsem na nikoho nezapomněl, přičemž risiko vážných zdravotních komplikací a smrti exponenciálně stoupá s věkem.

Takových lidí je u nás dost, toť pravda, ale, z větší části, jsou ve starobincích, chorobincích, jiných ústavech (hospice, LDN..), takže

#1 mělo být horečnaté shánění a nakupování respirátorů bez výdechového ventilu, tyvek kombines, silnějších nitrilových rukavic a přezůvek na boty a jejich distribuce na zařízení, kde se pečuje právě o ty, kteří ochranu obzvláště potřebují.

Protože civilní zaměstnance není poněkud možné donutit, aby setrvávali v práci po několik týdnů a měsíců v kuse, a protože civilní zaměstnanci nemají prakticky žádné praktické zkušenosti s ochranou proti biologickému nebezpečí, a rovněž o úrovni znalostí theoretických lze silně pochybovat,

#2 péči o nejzranitelnější, a zároveň vyžadující nejnáročnější péči, měla přebrat Zdravotnická služba AČR, anžto Feldkurátovi lze dát to, že neuvidí rodinu, rozkazem. Samozřejmě s dobrovolníky, kteří by byli ochotni zůstat, po nějakou dobu, v těch zdravotnických zařízeních, aniž by přišli do styku s vnějším světem,

#3 zdravotnická služba AČR, civilní ochrana, nejlépe ještě ve spolupráci s pár lékaři ze sdružení Médecins sans frontières, kteří mají praktické zkušenosti s léčbou eboly, plicního moru atp., takže prakticky ví, co dělat, aby se nenakazili a nemuseli jet domů ve futrálu, by organisovala opatření k protiepidemiologické ochraně ostatních zařízení, která pečují o zranitelné osoby (zajistila necirkulační personál z části z řad dobrovolníků, z části z řad příslušníků AČR, zajistila dekontaminaci, desinfekci etc.),

#4 omezením neakutní péče, přesunutím pacientů a využitím záložních zdravotnických zařízení AČR, vytvořit síť zdravotnických zařízení pro léčbu pacientů, u kterých je podezření z nákazy virem covidu, včetně sanitních vozidel, vlastní RZS, všeho tak, aby osoba, u které je podezření na Covid nákazu, se nedostala vůbec do běžného zdravotnického zařízení,

#5 připravit ostatní zdravotnická zařízení základním (záložním) vybavením, potřebným pro léčbu Covid positivních pacientů, pro případ, že by vyhrazená kapacita nedostačovala, včetně dopředné edukace veškerého personálu stran protiepidemiologické ochrany,

#6 legislativně upravit, aby každý, kdo spadá do risikové skupiny, měl právo na pracovní neschopnost po celou dobu pandemie, a sanaci rozdílu mezi náhradou mzdy a skutečným příjmem, a sanaci peněžité pomoci pro ty, kteří na náhradu mzdy vůbec nedosáhnou, státem,

#7 informovat o nebezpečích spojených s covidem všecky, zejména zranitelné, poštou, zajistit, v kooperaci složek IZS, civilní ochrany, územních samosprávných celků, charit a dobrovolníků distribuci potravin, obstarání nutných nákupů a léčiv pro všecky zranitelné tak, aby pokud tito chtějí, vůbec nemuseli opustit bydliště,

#8 zajistit dostupnost lékařské péče základního a prvotního rázu (praktikus, stomatolog, gynekolog) pro zranitelné tak, aby tito nemuseli ideálně vůbec z domu (návštěva lékaře u nich, stanovení diagnosy, organisace převozu a následné potřebné péče, nejde-li o akutní výkon, vyžadující zásah RZS), a když, aby byli přepraveni k lékaři a zpět desinfikovaným sanitním vozidlem podle #4, přičemž do doby, než by potřebovali následnou péči, by se vůbec nedostali do styku s běžnou populací a běžnou lékařskou / lékárenskou sítí,

#9 zajistit přiměřená protiepidemiologická opatření v zařízeních sloužících široké veřejnosti, jako je např. pravidelná desinfekce dotykových ploch a prostor nádraží, podchodů, vozidel hromadné dopravy, jednoduše všude tam, kde se vyskytuje větší množství lidí,

#10 uzavřít hranice směrem dovnitř pro téměř všecky o cca měsíc dříve, a každého, kdo se vrátí, umístit na 30 dnů do karantény ne doma, ale v rámci zdravotnického zařízení.

Pokud by se tato, jen v základu nastíněná opatření, přijala včas, ten mor italský by se zde stejně dostal, ovšem poněvadž by bylo 99.99% těch, kterým hrozí smrt, ochráněno, pokud o to tedy stojí, většina ekonomicky aktivní společnosti by fungovala normálně dál, bez nutnosti zavírat jakékoli provozovny, nebo nosit náhubek z celty z WWII.

Výsledná lethalita i epidemicita by byla mnohem menší, stejně jako dopad na společnost, a to nejen ekonomický. Není to z mé hlavy, to jsou standardní opatření, pokud jde o epidemii něčeho, co je sice nějak risikové, ovšem ne pro všecky.

Opatření, která přijala protektorátní vláda, by byla možná přiměřená, pokud by se nám tu šířil plicní mor, nebo pravé neštovice. Ne chřipka, na kterou nejsme připraveni a která u nejméně 50% případů probíhá zcela asymptomaticky.
0 # Behemot 2020-04-09 15:10
Tak, vlastně opatření tohoto typu, co tu máme, by spolehlivě zastavila i ty hemoragické horečky, choleru, úplavici, páčto ty mají celkem jasné příznaky a převážně kontaktní přenositelnost. Proti kapénkové infekci? Výsměch.

V praxi by to sice ani při použití vašich návrhů taky nebyla úplná hitparáda, pže důchodců máme 2,5 milionu a v rizikové skupině většinu z nich…ale mimo koncentráku a zásobování škvírou pode dveřma to reálně hitparády být ani nemůže, prostě někdo holt umře, to se stává. Nicméně současná opatření, kdy zavřou všechno, pak dostanou výjimku kšefty, co si anofert nakoupil a rizikový skupiny osob v zařízeních, kde se to dalo čekat, nakonec stejně pomřou, protože v rámci hysterie, neschopnosti, principu bližší-košile-než-kabát a panáčkování jim byl poté, co už byly provozy infikovány, ukázán prostředník, ať se starají sami (když jim to před tím bylo výnosem nejvyššího sovětu efektivně zakázáno), to by bylo k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. A nádavkem k tomu eště - jak se říká v anglicky mluvících zemích - to add insult to injury - nám tady berňák zaklekává, z lidí budou bezdomovci a vohnouti tomu ještě pleskají, protože co si má kdo pracovat na krátký úvazky na několika pozicích najednou - všichni mají pěkně makat v OKD, v masokombinátech apod., žejo: zpravy.aktualne.cz/.../...
+1 # Filip Šudák 2020-04-09 15:29
Já vůbec netvrdím, že by to byla hitparáda!

Realisovali by to reální lidé, a ti zkoní, co se dá.

Důchodců je 2.5m, ale u většiny jde o to, aby jim někdo 2-3x týdně dovezl nákup a nechal za dveřmi, plus když by měli zdravotní potíže, tak by pro ně přijela speciální sanitka a odvezla je ke speciálnímu doktorovi, aby se prostě elimiminovalo risiko na minimum.

Samozřejmě, že je to nezachránilo na 100%, to ani nejde. Ale byli by isolovaní, počítalo by se s tím, že budou krepírovat a risiko nákazy mimo by bylo minimální. A, hlavně, pokud by nechtěli, mohli by žít normálně dál, byla by to nabídka, ne povinnost.

Ve hře jsou další opatření, jako je např. striktní vydělení co možná nejvíce zdravotnických zařízení na péči o Covid pacoše, ale s tím, že neexistuje, aby normální zdravotnické zařízení Covid podezřelého ošetřilo. Nevýhodou by bylo, že pokud by Covid pacošů bylo moc, umírali by, výhodou, že by se nákaza téměř nešířila dál (jak říkám, 100% není nic).

Tohle byl hrubý nástin, to není věc pro jednoho člověka a rozhodně se to musí chystat s předstihem.

Výsměch to není, ta samoisolace se osvědčila i v minulosti, ale nic moc víc není potřeba. Takto jsou ta opatření plošná, nesměřovaná podle potřeby. Stejná opatření má kraj Praha, kde to řadí, jak černá smrt, i okres, kde jsou za celou dobu 2 positivní. Ten okres by mohl relativně normálně žít, a makat, jak když rube štolu na předku na rekord, bo Stalin nakazał, a naopak tam, kde se to šíří, jak morová nákaza, udělat něco navíc. Není plán, dusí se všickni, likviduje ekonomika, podporuje davová hysterie a panika a těm, kteří to potřebujou, stejně nikdo nepomůže.
0 # Behemot 2020-04-09 14:57
Jediný, co v té studii čtu, tak že změřili menší množství virů RNA transkriptázou v kapénkách. To ale s největší pravděpodobností znamená, že akorát procházely tak malý kapénky, že v tom nebyli schopni nic naměřit.

Jenže nákaza prokazatelně stačí z tak malýho množství, který detekovatelný vůbec není, a přesto se to úspěšně v organizmu pomnoží a něco se v něm děje (i když to vůbec nemusí mít známky navenek). Začíná se brát jako fakt šíření aerosolama, proti kterým nechrání nic pod N95 prakticky vůbec, ba dokonce je to nejspíš přímo vyrábí.

Už ai odborná veřejnost začíná chápat problém přenosu kontaktem, akorát že jaksi opatření v provozech jsou většinou v lepším případě k smíchu, v horším případě opět kontraproduktivní. Většina lidí se nechrání vůbec a že by dyž přídou z krámu všechny věci při vyndávání z tašky umyli dezinfekcí (anebo posvítili UV lampou, nebo nechali na slunku), to možná tak výjimka potvrzující pravido, že to nedělá nikdo.
0 # Filip Šudák 2020-04-09 15:21
Přesně tak, laboratorní test s pacientem nemá valný smysl. Dech, různé frekvence, expirace tělních tekutin při kašli, to vše se dá simulovat.

Tam se musí, do té tekutiny, která simuluje, tělní sekery, přidat uměle PEVNÉ částice o definované velikosti, jinak je to prostě nezměřitelné, no a pevné částice zase nejsou virion, mikrob viru, takže každý takový pokus je pouze informativní, to je asi jasné.

My jsme, na základní škole, dělali nálev, páchlo to nelibě, jako bolavá noha, leč v tom nálevu byly mikroorganismy, dostatečně velké, aby je bylo lze sledovat školním mikroskopem. Předpokládám, že něco podobného máme za sebou každý, a pokud dotyčný jedinec netrpí sklerosou, nebo jinou formou demence, musí si to pamatovat. Jestliže má chirurgická ústenka mikrovlákno, které eliminuje 90% částic o velikosti 5.0 um a větších, je asi jasné, že takové mikrovlákno je pro prvoka o šířce 0.08 - 0.2 um dálnicí.

Pokud si tu chirurgickou ústenku nasadí člověk, který je nemocný a jde na vyšetření, nebo každý při příchodu do obchodu, má jí na tom obličeji 20 - 40 minut, a pak jí bezpečně zlikviduje, může to pomoci, protože není tak promočená, aby se většina prvoků dostala skrz.

Pokud jí má ale delší dobu, tak ona provlhne durch. A jakmile provlhne durch, tak ti prvoci z toho mají moře, plavou si tam a zpět. Každý silnější výdech, każde zakašlání znamená, že se jich desítky, až stovky, tisíc dostanou, v mini kapénkách, do atmosféry. Tu může někdo jednak vydechnout, což je ale málo pravděpodobné, ovšem ty kapénky klesají k zemi, a na něco dopadnou. A na tom něčem vydrží 1 - 27 dnů.

Do toho nelze nosit ani chirurgickou ústenku, která je lehká a prodyšná, několik hodin, aby se jí člověk nedotkl. Je to nepohodlné, mokré, svrbí to.

Jakmile je ta ústenka mokrá durch, a ona se jí ta osoba dotkne, okamžitě má na rukou kapénky, a v nich tisíce, deseti tisíce, stovky tisíc, miliony prvoků. Potom sáhne na kliku, na cokoli, a kontaminuje to.

O bastl rouškách, které vypadají, jako ústní štít, se asi nemá vůbec cenu bavit, co to udělá, že to ssaje více kapaliny, že to má ještě menší hustotu vláken, takže to lítá tam a dovnitř, že je to ještě těžší, nepohodlnější, svrbivější.

Ale jasně, když je někdo tak debilní, že věří protektorátní vládě, vysvětlit mu to nepůjde.
-2 # Behemot 2020-04-09 15:31
Myslím, že efektivnější bude prostřikovat skrz - pokud by se jednalo specificky o měření kapének - něco dobře měřitelného. Tak třeba nějakou reaktivní kapalinu (kyselinu, zásadu? nebo něco organického, co se dobře měří třeba nějakým čichačem), která se dá následně zachycovat třeba na archy papíru s indikátorem, naskenovat a analyticky kvantifikovat, nebo naopak pokus dělat nad vanou s vodou a opět měřit koncentraci roztoku poté, co kapénky žbluňknou do vody. Takhle nějak by moje uvažování směřovalo, ale já nejsem povoláním věděc, ba ani laborant, že, jen taková lopata se zálibou v přírodních vědách, takže skuteční vědci zcela jistě přijdou s ještě lepšími procedůrami.

U těch kyselin či zásad se nabízí krásná vizualizace ovšem už jen tím, kdyby v té vaně bylo indikátoru hodně, tak na dostatečně blízkém záběru kamery s dostatečným rozlišením na hladinu by to množství byť maličkých kapének mělo být pozorovatelné už okem, páč to bude hned dělat barevnou mapu. A na závěr postříkat indikátorem ten náhubek, myslím, že ten obrázek bude k nezaplacení :o)
0 # Petr Novák 2020-04-09 13:43
Cituji Filip Šudák:
Testovali to tak, že vzali tu plachtu a vyzkoušeli průnik pevných částic o přesně definované velikosti. To ale k ničemu není.


To je důkaz, že píšete o něčem, co jste ani neviděl.
+1 # Filip Šudák 2020-04-09 13:47
Četl jsem to, zkoušeli na plachtě částice o velikosti 0.08 um. Jenže, filtrační schopnosti se změní, jakmile je ta plachta mokrá (stejný princip, jako u improvisované protichemické ochrany, kapalina na sebe všecko váže), změní se, jakmile se ta kapalina dostane skrz etc. etc.
+1 # Petr Novák 2020-04-09 13:55
Cituji Filip Šudák:
Četl jsem to, zkoušeli na plachtě částice o velikosti 0.08 um. Jenže, filtrační schopnosti se změní, jakmile je ta plachta mokrá (stejný princip, jako u improvisované protichemické ochrany, kapalina na sebe všecko váže), změní se, jakmile se ta kapalina dostane skrz etc. etc.


Já tam čtu, že zkoušeli lidi reálně nemocné, nakažené různými druhy koronaviru, s nasazenými zdravotnickými rouškami a bez nich. Číslo 0.08 (0,08) v článku vůbec není. Bavíme se vůbec o stejné studii?
-1 # Filip Šudák 2020-04-09 13:58
Zjevně se bavíme o jiném testu.

Jak dlouho měli ti lidé ty ústenky nasazeny? Oni kvůli laboratorním testům přicházeli do styku s nakaženými? To nejsou obvyklé podmínky laboratorních testů.

Konec konců, mění to nějak podstatné, máme důkaz empirický. Při epidemii ruské influensy a španělské influensy se náhubky nosily rovněž. Žádný rozdíl mezi epidemicitou, lethalitou a mortalitou mezi městy, která náhubky nařídila, a mezi městy, kde je nenosil, z obecenstvo, téměř nikdo, nebyl.
+1 # Petr Novák 2020-04-09 14:04
Cituji Filip Šudák:
Zjevně se bavíme o jiném testu..


To je ale vcelku zásadní problém na vaší straně…
0 # Behemot 2020-04-09 15:14
Jj, tady měřili přímo lidi, vč. infikovaných, jenže měřili množství viru v zachycených kapénkách RNA transkriptázou. Akorát se obávám, že použitá metoda a citlivost záchytu a měření není vhodná - hadra zachytí větší kapénky, malé částice a viriony projdou, akorát to už nejsou schopni rozumně změřit.

Ve starší studii se měřily, celkem přesným přístrojem, pevné částice (saze ze svíček co tam hořely).
+1 # Petr Novák 2020-04-09 13:59
Testovaní měli za úkol vydechovat do měřícího zařízení po dobu 30 minut, během toho i přirozeně odkašlávali.
+1 # Filip Šudák 2020-04-09 14:10
Aha, a kdo to má na ksichtu 30 minut?

Pracovníci v obchodech to mají na ksichtu celou směnu, spousta lopaťáků to nosí celý den, a druhý den zase, mezi tím je to v kapse.

Když dva dělají totéž, není to totéž. Jiná věc je, když, jako v Rakousích, obdrží osoba, při příchodu do obchodu, novou chirurgickou ústenku, a odcházeje, vhodí ji, chycenou za šňůry, do k tomu určeného koše. Venku, pokud není v nějaké tlačenici, je úplně k ničemu. Úplně jiná věc je, když debilní ministr zdravotnictví tlačí buranům do hlavy, že jí musí mít všude a furt, a když to vypatlané MěStaPo vymáhá ogniem i mieczem.

30 minut je málo. Za 30 minut se ta plachta durch nepromočí, nositelů nezpůsobuje takové nepohodlí, aby měl tendenci si na ní makat a pod ní se škrábat. Takový test je absolutně k ničemu.
0 # Filip Šudák 2020-04-09 14:25
youtu.be/HhNo_IOPOtU

I zde máte tvrzení o oučinnosti 95-100%. Několikrát se tento nesmysl objevil v článcích, jako oficiální názor protektorátní vlády.
+1 # Petr Novák 2020-04-09 14:35
Cituji Filip Šudák:
youtu.be/HhNo_IOPOtU
I zde máte tvrzení o oučinnosti 95-100%. Několikrát se tento nesmysl objevil v článcích, jako oficiální názor protektorátní vlády.


95–100 % účinnost to má dle uvedeného zdroje na zachytávání kapének. Jinak tam několikrát řeknou, že to není všespásné, ale že to pomáhá.
0 # Filip Šudák 2020-04-09 14:39
Ano, oni řeknou kapének, debilní protektorátní vláda to pochopí tak, že kapénka = virion a přesně tohle pak šíří do ætheru, že to chrání "na 100% proti nákaze, pokud to mají všichni".

Tak to dopadá, když se někdo montuje do věcí, o kterých ví prd. A takto se šíří desinfirmace, mythy, polomythy a všeobecná panika.
+2 # Behemot 2020-04-09 15:22
Jak velkých kapének? Jasně, zachytí to tu viditelnou a cítitelnou sprchu když někdo kašle nebo kýchá. Jenže ta právě po těch dvou metrech spadne na zem i bez hadry - odtud ty různé číselné údaje.

Jenže naprostá většina toho, co proletí hadrou, a co se v tom proudu vyskytuje i bez hadry, je právě tak malá a lehká, že si zvlášť v uzavřených prostorách poletuje docela dlouho, než si tam sedne, uschne a následně při zvíření poletuje zase. Výrazně víc jak dva metry, ba i něž dvacet metrů. Tady je účinnost náhubku a ne-náhubku stejná - nulová. Stoupněte si k plotu a soused ať vezme zahradnicí hadici s pistolí v poloze SPRCHA a ať to namíří směrem k vám a zmáčkne. Pak si dejte klidně pět vrstev pletiva přes sebe a pokus opakujte.

A ten rozdíl mezi velkými kapénkami a tím zbytkem je, očividně, celkem bezvýznamný a to tady ještě pořád máme ty další negativní vlivy toho, když se nevhodné náhubky používají nevhodně dlouho nevhodným způsobem, žánop.
+2 # Filip Šudák 2020-04-09 17:55
Kapénky jsou i v dechu, ale problém není jenom ve vdechnutí covidu. Problém je, že ty kapénky klesnou k zemi, na zboží, na všecko, co jim stojí v češtině. Pak se tohoto osoba dotkne, a pokud nemá rukavice, které následně vyvaří / vyhodí / dekontaminuje, přenese to na peníze, nákupní vozík, zboží, které vezme a vrátí do regálu atp.

Nikdo nezpochybňuje efekt zakrytí úst a nosu např. v obchodě, ve vlaku, na nádraží. Je jedna z cest, jak změnit risiko nákazy, má smysl. Ale smysl má potud, pokud ti lidé mají k disposici chirurgické ústenka a umějí je používát, jinak je to horší, než nic.

Stejné je to se stolicí a močí. Ten nakažený si zajde v práci na velkou potřebu. Po něm dojde druhá osoba, která zvedne prkénko, na kterém seroucí nakažený seděl. Pak stačí, že si neumyje ruce (spěchá, zapomene), sice si je umyje, ale špatně (spěchá, neví jak), nebo si umyje ruce řádně, leč sáhne např. na spínač, nebo kliku, na kterou před tím sahal nakažený. A následně se podlube v nose, či si poškrábe oko.

Vyžadovat po lidech povinně roušky venku je ničím neodůvodněná šikana.
-1 # Filip Šudák 2020-04-09 17:48
-1 # Filip Šudák 2020-04-09 23:56
Dneska jsem viděl před Tescem typa: tepláky zajebané, vytahané, uválené. Boty ošmatlané, nevím, zda-li od hnoje, lejna, ale něčeho takového. Bunda uválená, od nějaké trávy (nemyslím hulo), sena, něčeho takového.
Kolo děs, zadní světlo viselo volně na lepící pásce, orezlé to nebylo, ale neudržované.

Ten člověk neměl zázračný závoj, pravděpodobně se ho štítily i pracovnice charity, nebo jiné aktivistky, co ty zázračné závoje šijí ze zázračných triček, tepláků, leintuchů, či něčeho podobného, a v rámci boje proti létajícímu moru zdarma rozdávají, měl šátek, takovou tu trubici, na krku. Šátek žmolkovatý, hnědo-šedo-něco od potu, odumřelých částeček kůže, ten si žil vlastním životem. Zjevně mu v zimě slouží k účelu, ku kterému byl pravděpodobně zamýšlen, a bez jakékoli údržby, vyprání, sloužil minimálně jednu zimu. Tak měl, tento šátek, na ksichtu.

Je asi naprosto jasné, co takový člověk šíří do okolí, i když není Covid positivní (myslím, že nebude, poněvadž se jej bude i Covid štítit, nicméně když už vzal Covid za vděk i Cikány v osadách v Horních Uhrách, kdo ví). Kdyby nebylo stupidní, ničím nepodložené (když tuším, že by něco mohlo pomoci, výrazně to doporučím, když to vím, a mohu jednoznačně prokázat, pak to teprve mohu nařídit), nařízení protektorátní vlády, kteréhož porušení trestá se káznicí, nebo i smrtí, typ by neměl na ksychtu nic a rozhodně by to, pro jeho okolí, bylo méně nebezpečné.

Minimálně 5-6 lidí mělo zázračný závoj mimo nos, a zhruba stejné množství lidí si zázračný závoj opakované upravovalo, popotahovalo, drbalo se pod ním, nebo přes něj, či kombinace něčeho z toho. Nedivím se, když to mají na ksychtu 8 - 13 hodin.

Díky, díky vám, chlapíku statečný, za vaši odvahou, rozum a sílu. Vy jste náš kapitán, oni jsou zbyteční, přidal jste blankytu do křídel míru.

Nebýt zastupujícího Říšského protektora, a jeho suity, skutečně by hrozila vážná nákaza z nezakrytých ksychtů. Normální lidé, arciť, chápou, že když se něco vtlouká methodou Norimberských trychtýřů, přesně takto to dopadne.

Současnou situaci bych přirovnal k roku 2005, kdy naše skvělá vláda zavedla bodový systém. 2-3 týdny jezdili téměř všichni jak připosraní, 45 kmph v obci, 85 kmph mimo obec. Během té doby zjistili, že ano, sice platí bodový systém, ale že rozhodně nečíhá za každým keřem bengo s radarem, nebo u každé stopky bengo s kamerou. A situace se, velmi rychle, vrátila prakticky ke stavu, který byl před zavedením bodového systému. Časem se spousta prasat za volantem vybodovala, spousta byla přichycena při přestupku, za který přišli o řidičák. A nic na tom nezměnila ani naše dysfunkční státní správy, ani Mikejepan a jeho "pojištění na pokuty".

Buď jak buď, hurá efekt netrval více než ty 2-3 týdny, nebo maximálně měsíc. Bude ještě dlouho trvat, než se gro našich řidičů vycepuje do stavu, který bude, alespoň vzdáleně, připomínat spíše klidný západ, než divoký východ, na silnicích.

Korelace se současným stavem se podává. Protektorátní vláda zavedla nouzový stav, vystrašila jihočeské matky tak, že se jim klepaly zuby a, ačkoli sama neschopná ochránit ani ty nejzranitelnější, ne tak něco poskytnout mase (vláda Jejího Veličenstva alespoň nakoupila hroby, je možně, že se bude jeden hodit i panu premiérovi), přišla s "geniální" ochranou - nos zázračný závoj nejlépe non-stop, seď doma na prdeli, pokud nemusí do práce, nakoupit jídlo nebo k lékaři.

Hysterická reakce mne utvrdila v tom, že gro naší lůzy je mentálně někde před Janem z Husince. Ano, soudruzi Husek, Žižka a soudruh spisovatel Jirásko. Kdyby jim protektorátní vláda řekla, že proti tomu italskému moru ochrání pití bensinu, odpařování kerosenu na parapetu a PETka na ksichtu, tak tomu budou věřit a zabíjí se tím.

Je jednoduché něco nařídit, zakázat, přikázat. To zvládne i úplný debil, a pokud má k disposici buserovací aparát, formálně to prosadí. Ale pokud většina nepochopí a nepřijme materii, k ničemu to není.

Pokud mají roušky k něčemu být, musela by být protektorátní vláda s to jich sehnat dostatečný počet a striktně regulovat jejich ceny. Není schopna ani jednoho.

Je spousta našich firem, které by tak primitivní zařízení, jako je chirurgická jednorázová ústenka, dokázaly chrlit v množství, které by asi nepokrylo úplně spotřebu, ale každý by mohl mít alespoň jednu na den.

Stejně tak by nebyl problém dovézt mikrovlákno a distribuovat jej mezi aktivistky, aby tu chirurgickou roušku mohly šít. Ona by nebyla jednorázová, což je problém, 99.99% buranů se při jejím vyváření kontaminuje, ale bylo by to lepší, než současná situace. Ani toho není protektorátní vláda schopna.

Pak je, samozřejmě, třeba si uvědomit, kdo to nařízení o povinném zázračném závoji bude realisovat, a uvážit, nebudeme-li tím nařízením s dítětem vylévat i vaničku.

Ano, kouření je neblahý zvyk. Ano, kouření v hospodách není dobré. Ovšem pokud skoro půlka ekobonomicky činné populace kouří, a ve městech je zhruba 1/2 hospod kuřáckých, doba neuzrála natolik, aby byl čas kouření zakázat zákonem. Z té 1/2 hospod, totiž, velká část zavře a ti lidé, často, zaměstnání jen tak lehce neseženou.

S rouškama je to podobné. Aby plnily svou funkci, musely by být z vhodného materiálu, a lidé, které je nosí, alespoň z větší části edukováni a schopni je používat tak, aby to bylo ku prospěchu spíše, než ke škodě. A ani jedno z toho se nestalo. Takže? Je to opatření jednoznačně ke škodě.
-1 # Filip Šudák 2020-04-10 01:17
novinky.cz/.../...

Debilní děti, kterým to prostě nelze vysvětlit a donutí je nejsou jediní. To protektorátní ministr zdravotnictví nevěděl?
-2 # Filip Šudák 2020-04-10 20:24
seznamzpravy.cz/.../...

Minimálně z těch hospodských, kteří jsou v tom sdružení, už teď 1/4 ví, že znovu neotevře, teď. Myslím, že náš odhad, že cca 1/3, 1/2 až 2/3 hospod a kaváren skončí, byl docela reálný.
+1 # Sekal 2020-04-11 20:29
Stále si myslím, že ne. Jednak není jasné, jak velkou část hostinské populace sdružení reprezentuje, jednak je značný rozdíl mezi siláckými výroky do médií, nota bene se záměrem působit na veřejnost či vládu, a realitou (tj. skutečně odepsat investice, často i rozsáhlé). V článku je o tom ostatně zmínka - tím, že ukončí, svou situaci nevyřeší; oni nechtějí končit, chtějí peníze.
-2 # Filip Šudák 2020-04-11 21:03
To máte pravdu. Samozřejmě, že když je tam Pohlreich, a spol., že je to taková VIP banda, o tom není jistě sporu.

Ovšem připomeňme si smysl pohostinství: poskytnou službu (ubytovaní, jídlo, pití, plus vše, co k tomu patří) v lepší kvalitě, než má host doma.

Protektorátní vláda je těžce mimo mísu, pokud předpokládá, že bude nějaký obzvláště značný zájem o hostinské služby v hospodě, kde se nebude moci podat ani kapka alkoholu (to je jak Herr Kopfrkingl - pan Prachař je nešťastný člověk, oproti úhradě můžete podat i slabší kávu..), lidi budou muset od sebe sedět půl míle a obsluhovat je budou kosmonauti. Jistě, pokud někdo bude muset, půjde tam, ale těch, co tam půjdou, i když nemusí, moc asi nebude.

Takto se to má otevřít někdy v půli května, a v tomto kvasimódu to má fungovat dlouho.
+4 # Filip Šudák 2020-04-11 01:34
idnes.cz/.../...

Vyžaduje to komentář? Zjevně nejen lůza Ne pochopila funkci chirurgické (lékařské) ústenky, ale nechápou jí téměř všichni.

Tak ještě jednou, polopatě:

Chirurgická ústenka je jednorázové zařízení, sestávající z relativně libovolné, ale ssavé, hypoalergenní a netkané textílie, za kterou je vrstva z nanovlákna, které je schopno, dovnitř nebo ven, zastavit 90% mikročástic o velikosti 50 um (mikrometr) a větších, a za ním je, opět ta netkaná textílie. Na horní straně je všitý, cca v polovině a o délce kolem 3", pásek z ohebného plastu, nebo kovu. Ta textilní část, která kryje nos a ústa, je většinou nařasitelná většinou trojím ohybem, aby se dala nahoru a dolů roztáhnout a přizpůsobit tak její velikost různým velikostem gesichtu. K hlavě se to přichycuje dvojím způsobem: uvázem čtyřmi šňůrkami tak, že se horní šňůrky (horní strana pozná se podle toho pásku) uvážou, na mašličku, k sobě někde nad musculi occipitalis (jak je taková ta jamka vzadu na hlavě), spodní na krku, zhruba vodorovně s, nebo níže, spodním okrajem ústenky. Druhou možností jsou oblouky z gumičky na každé straně, ježto se jednoduše zastrčí za uši.

Vhodnější je ústenka zavazovací, anžto lépe přiléhá ke gesichtu a dá se snadněji sundat bez risika kontaminace hlavy, či obličeje, nedekontaminovanýma rukama - jednoduše se uchopí jeden konec šňůrky, zatáhne, nahoře i dole, a ústenka je sundána. Nevýhodou je pomalejší nasazení.

Chirurgická ústenka se dá, nebo oprava: dala, koupit v krabici po 50 ks nesterilní, nebo v jednom kusu sterilisovaná. Sterilisovaná ústenka, stejně, jako sterilisované vysrtrovyci rukavice, potřebujete pro operační sál, nebo pro hrabání se v něčím oku. Jinak ne.

Tato ústenka, professionální, sterilní, nebo nesterilní NECHRÁNÍ proti nákaze jakýmkoli virem více, než z maximálně 10%, přičemž poněvadž viriony covidu jsou minimálně 4-5x užší, než viriony např. influensy, ochrana proti nákaze covidu je tedy řádově o hodně nižší, než proti virionům influensy.

Smyslem chirurgické ústenky je, zejména, nekontaminovat ránu, operační pole, sekrety dýchacích cest ošetřující osoby. Sekundární funkcí je snížit risiko nákazy např. otorhinolaryngologa, stomatologa, pediatra či praktika nákazou běžnými viry a bakteriemi.

Uvedu příklad: já mám akutní tonsillithis (zánět mandlí), já si vezmu chirurgickou ústenku, abych nešířil streptococcus pyogenes, který jí z 99% způsobuje, do okolí, a fusuju za otorhinolaryngologem. Poněvadž otorhinolaryngolog je professionál, a poněvadž dvoje oči více vidí, bude i on chtít vidět mé tonsily, jakou pěknou tonsillithis jsem to pochytil. Nasadí si tedy chirurgickou ústenku on, já si svou sundám, pak si nasadí štít, poněvadž jak se mi bude hrabat v krku, spustí mi kašlací reflex, a já ho poprskám. Pak mi napíše recept, já mu poděkuju a valím do lékárny.

K tomu je ochrana štítem a ústenkou dostatečná, streptococcus pyogenes není užší, než 50 um, otorhinolaryngolog má tu ústenku na gesichtu pár minut, plus má ten štít, jak když jdeš hasit vápno. Kdybych, v tu chvíli, byl Covid positivní, otorhinolaryngolog bude, za 2 - 27 dnů, rovněž Covid positivní.

Proto zdravotnickým pracovníkům jsou samo domo roušky z triček, tepláků, mikin, celty pro Wehrmacht a Waffen-Ss ve vzoru lámaná skála, či ve vzoru srejnokroje polního 60, absolutně k ničemu. To je kus hadru, přes který je vidět. I když ten kus hadru, přes který je vidět, v dobré víře, jihočeská matka podšije nějakou nanotextilií na výrobu ložního povlečení, nebo z tyvek kombinesy, tak v testech vyšla taková nanotechnologie hůře, než kuchyňská utěrka, či klasická dětská plenka. Proč?

Na víně je prodyšnost. Když mám něco před ústy a nosem, funím do toho, jak Sentinel z komínu v nejtěžším zápřahu, potřebuju diametrálně odlišnou míru prodyšnosti, než na ložní prádlo, nebo kombinesu. Takže, já se v tom budu dusit, bude mne svrbět nos, budu mít mokrou dermatitis, viriony se tomu budou smát a proudit přes to, jak mufloni po biokoridoru.

Pokud má mít improvisovaná samo domo ústenka vůbec nějaký smysl, musí se ušít na míru nositeli. Řasení je dostatečné pro něco, co má někdo na gesichtu hodinu, ne na něco, co má na ksichtu 12 hodin a má to zajistit co možná nejmenší šíření kapének ven.

Jako svrchní materiál je bavlna absolutně nevhodná, ssaje příliš mnoho vody, aniž by jí však byla schopna rychle odpařit. Vhodnějším materiálem bude rozpárat funkční kuklu - lyžařskou, motorkářskou, či si prostě zjistit vlastnosti té látky, paropropustnost a gramáž, a takovou látku si koupit online. Musí jí však být možno vyprat v pračce na 60°.

Z vnitřních materiálů se, prozatím, jako nejvhodnější jeví dětská plena, případně kuchyňská utěrka. Obojí je dostatečně ssavé a husté, aby na sebe sorpovalo kapénky po dobu v řádu jedné, dvou hodin a nepropustilo je moc ven.

Pokud to ušijete jenom z té pleny, bude to dráždit pokožku, a aby to mělo vůbec nějakou funkci, muselo by to mít X vrstev. To ale bude těžké a bude se přes to špatně dýchat.

Já si pamatuju na případ člověka, který si chránil pozemek proti srnám elektrickým plotem, do kterého pustil 240V. Proti srnám ho to ochránilo na 100%, arciť srny to nepřežily, ovšem než pána stačili zrealisovat ochranáři, policie a ekosoudruzi, ochranný plot mu probil do země a zabil ho. Chtěl ušetřit na professionálním ochranném elektrickém plotu.

Budete potřebovat těch ústenek více, počítám alespoň 20, abyste je mohli co hodinu vyměnit a večer vyprat. Pořiďte si sáčky s uzavíráním na takový ten patent, dostatečně velké, aby se do každého vešla jedna použitá ústenka.

Pořiďte si do rozprašovače 70% a silnější methanol, či ethanol (technický líh - methanol - mívá koncentraci kolem 82 - 88%, je to na něm napsáno), a jakmile tu ústenku sundáte, za šňůrku, postřikejte jí tím lihem (stačí z jedné strany), okamžitě strčte do toho sáčku a zavřete. Večer už bude na 99.99% ústenka desinfikovaná, takže na ní můžete sahat bez obav z nákazy. Nahažte je do pračky a vyperte na 60° s předpírkou.

Není potřeba to vařit v hrnci na plotně, není potřeba to žehlit. Manipulací s ústenkou, na které se nachází nedezaktivované viry a bakterie, zvyšujete šanci na svou nákazu více, než kdybyste nenosili nic. A nemusí jít jenom o Covid, jsou tady běžné viry a bakterie, které vás mohou rovněž zabít, nebo vážně poškodit, když se ruka k ruce vine a dílo se vydaří, či když budete mít štěstí na nějaký obzvláště virulentní.

Nevymýšlejte rovnák na ohýbák, randál do zbíječky, kapsy na papírový kapesník, nešijte to z plachet, triček a tepláků, nedělejte tomu kapsu na papírový kapesník, ani kapsu na nanotextilii. Než bude vhodná nanotextilie dostupná vůbec, ne tak za normální cenu, budou dostupné i chirurgické ústenky za normální cenu. Kapesník vás, i vaše okolí, ochrání před covidem asi stejně, jako CS spray a rybička před lvicí, sekera před atomovou bombou, nebo balistická vesta proti lodnímu dělu.

Ani tyhle samo domo ústenky nenoste profesionálům, lékaři, lékárníci, lapiduši, markytánky, opečovatelé musí používat něco, co je certifikováno, testováno a hlavně, v současné chvíli musí chránit i sami sebe. A to jim ani chirurgická ústenka neposkytne.
0 # Behemot 2020-04-11 11:27
Do kamene tesat, ale obávám se, že je to marný, je to marný, je to…marný.

To byste musel 185× denně psát do každé diskuse na hovinkách a dalších lžidnes, ne tady, tady to většina chápe od přirození.
0 # Filip Šudák 2020-04-11 11:42
Völkischer Beobachter, Rudé Právo, a jiná officiální propaganda po mě chtěla buďto ofotit všecky osobní doklady, které mám, nebo podobné zrůdnosti. Takže tam nic nepíšu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)