Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Přiznám se, že z mediálních informací o průběhu sporu ohledně umístění Muchovy Slovanské epopeje nejsem vůbec moudrý, avšak připadá mi skandální, že předběžné opatření (nebo je to snad rozhodnutí o obnovení pokojného stavu podle § 5 ObčZ?) nařizuje úřad města, jemuž z vystavování díla plynou nemalé roční příjmy.

Praxe, podle které orgány obce mohou bez omezení rozhodovat v řízeních, jejichž účastníkem je tato obec – a tak si například obce samy vydávají stavební povolení – se tu dostává do zvlášť absurdní polohy. Teď už jen zbývá, aby Úřad městské části Praha 7 rozhodl o okamžitém převozu Epopeje z Moravského Krumlova do Prahy!

Komentáře   

0 # Tribun 2010-07-27 08:11
Já jsem vždy žil v domnění, že podobná opatření (psalo se o předběžném opatření opatření, ale je to skutečně předběžné opatření?) může vydávat pouze soud. A ejhle - zde jedná městský úřad. A v novinách ani náznak vysvětlení, jak se vlastně věci mají. I když v meritu věci souhlasím s tím, že by Epopej měla zůstat, kde je, angažmá městského úřadu ve věci, kterou jsem vždy považoval za doménu soudů, je poněkud matoucí. A protože z mainstreamu se asi vysvětlení nedočkám, zkusím to zde: jak to je, může městský úřad vydávat předběžná opatření, nebo se jedná o jiný "exekuční" titul?
0 # Tomáš Pecina 2010-07-27 11:04
Předběžné opatření podle § 61 SprŘ může být vydáno jen ve věci, ve které správní orgán vede správní řízení, tzn. kde má pravomoc meritorně rozhodnout.

Proto soudím, že zde pravděpodobně půjde o postup podle § 5 ObčZ, tzn. o obnovu pokojného stavu.
0 # Anonymní 2010-07-27 15:33
Ano, myslím šlo o §5 OZ. Vyplývá to z toho, co říkal právní zástupce navrhovatele včera v Událostech komentářích...

Švestka: "Ustanovení §5 je tak jedním z případů, kdy rozhodování v soukromoprávních věcech je z důvodu zajištění rychlé ochrany (...) výjimečně svěřeno zákonem do pravomoci orgánu státní správy (tato úprava (...) vyvolává z právně-politického a teoretického hlediska stále přetrvávající pochybnosti)".

ON
0 # Matúš Švanda 2010-07-27 18:29
Skutočne ide o ochranu pokojného stavu podľa OZ, píšu o tom aj dnešné Hospodářské noviny - domaci.ihned.cz/.../ .
0 # Anonymní 2010-07-27 19:51
Interdiktní ochrana (§ 5 o.z.) je historickým nástrojem pro zachování pokojného stavu, odvozuje se až od SPQR. U nás podle současné právní úpravy přísluší pověřeným obecním úřadům (úřadům obcí "dvojek"), a to v přenesené působnosti.
V tomto konkrétním případě je porušení zásady nemo iudex in propria causa tak zjevné, že státní zastupitelství by nemělo čekat na trestní oznámení a mělo by zahájit trestní stíhání nejpozději zítra.
0 # Jan Potměšil 2010-07-28 08:38
Dle § 5 OZ rozhoduje obecní úřad, jako správní orgán, zájem na udržení epopeje má obec, zde v pozici soukromého subjektu, max. samosprávy. Na tom není nic nelegálního, pokud rozhoduje OÚ téže obce - není to sice úplně vhodné, ale totéž je na poli stavebního řádu, životního prostředí atd. Spíš mi není jasné, jak mohl návrh znít, když se s epopejí ještě vůbec nehnulo. Jinak i s odvolačkou řízení dle § 5 OZ trvá i měsíce, takže nechápu, jak ten proces vůbec vypadal. Celé je to nějaké podivné. Uvítám podrobnosti.
0 # Jakub Moc 2010-07-28 10:55
0 # Tomáš Pecina 2010-07-28 11:34
Díky! Tak to je skutečně k pláči.
0 # Jakub Moc 2010-07-28 12:04
Taky bych se snad raději diplomaticky zdržel komentáře ohledně úrovně tohoto dokumentu.

Tak snad jen tolik, že MÚ měl posuzovat výlučně to, zda zde

1/ existuje pokojný stav
2/ došlo ke zřejmému zásahu do tohoto pokojného stavu

Zatímco s podmínkou ad 1/ se MÚ tak nějak vypořádal, s předpokladem ad 2/ se v odůvodnění nevypořádal prakticky vůbec, odkaz na tvrzení "navrhovatele", že "odpůrci" započali se stěhováním a odkaz na "četné novinové články" tedy skutečně za prokázaný zřejmý zásah nepovažuji.

Jinak pan tajemník vůbec nepochopil, že v řízení podle §5 ObčZ mu vůbec nepřísluší posuzovat právní otázky (tedy to, zda k zásahu do pokojného stavu došlo protiprávně či nikoliv), valná většina plkání v tomto výtvoru je tedy zcela mimo mísu.

Samostatnou kapitolou je otřesná úroveň jazyková - překlepy, pravopisné a gramatické chyby, nesprávné termíny, chybná interpunkce, nesrozumitelnost některých vět atd. Celé to na mne působí dojmem, jako že to sesmolili večer v hospodě u piva.

Chybné označení správního orgánu (kancelář tajemníka) celé dílo korunuje. :-/
0 # Tomáš Pecina 2010-07-28 12:41
Ano. Být Prahou, klidně bych si to stěhování leistnul v přiměřeném očekávání, že na tenhle cár papíru jim žádný příčetný soud exekuci nenařídí. Ale zdá se, že se s "právními zástupci odmyšlených dědiců" spíš dohodnou.
0 # Jan Potměšil 2010-07-28 12:47
Na místě je okamžité odvolání, kdy to kraj musí zrušit, nedostane-li nějaké politické zadání. V nejhorším zbývá podnět k přezkumu na MV.
Zásah v podobě "oni chtějí", to je mi tedy zásah jak Brno. Zajímalo by mě, zda je to hloupost nebo záměr.
0 # Jakub Moc 2010-07-28 14:23
No, obávám se, že politické zadání na kraji je jasné.
0 # Anonymní 2010-07-28 17:49
Ač to odůvodnění není správné, tak zásah už započal v době vydání papíru, neboť je to vydáno s pondělním datem (bez času - zde by se hodil), čili v době, kdy už restaurátoři byli na cestě (podle médií a podle vyjádření Prahy).

Karel Vážný
0 # Jakub Moc 2010-07-29 08:27

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)