Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Poslední události, zejména Ústavním soudem posvěcená kriminalisace číslovek, opětovný odsuzující rozsudek nad prvomájovými řečníky a obvinění šesti osob za to, že nesly prima facie zcela nezávadný transparent, nenechává místo k pochybnostem: ano, stroj státní represe se roztáčí naplno, a vyznavači method Bobliga von Edelstadt budou mít v následujícíh týdnech a měsících plný žlab.

Pojďme se proto podívat na to, kteří hráči v této truchlohře vystupují a jaká je jejich motivace; z analysy možná vyplyne, kde má protivník slabá místa a jakými prostředky by bylo možné dostat se mu na kobylku.

Zákazníci

Jak jsem se pokoušel vysvětlit už ve svém rozhovoru pro Antifu, v současných kampaních nejde ani o Romy, ani o Židy, ani o neonacisty, ale o potlačení nebezpečné, protože protisystémové, politické oposice. Proto je vytvářen dojem, že nebýt represe, zanedlouho by v České republice vzplanuly synagogy, romská sídliště by byla vzata útokem a moci v zemi by se ujal Tomáš Vandas I. Strašlivý.

Zákazníkem kampaně jsou tedy politici, jimž život bez skutečné, agresivní oposice vyhovuje: není to nic nového, podobně byl organisován politický život už v 1. republice, o situaci v letech 1945–89 ani nemluvě.

Zajímavou postavou je bývalý premier Jan Fischer, za jehož vlády nynější vlna omezování osobních svobod započala. Na hypothesu, že šlo o jím prováděnou israelskou objednávku, se dívám spíše skepticky: Fischer je typický oportunista, člověk bez jakékoli osobní integrity a muž, který v sobě objevil – ve chvíli, kdy se to zdálo být výhodné – Žida se stejnou mírou upřímnosti, s jakou v sobě o několik desítek let dříve objevil zaníceného marxistu – a bude-li třeba, objeví v sobě při vhodné příležitosti muslima, křesťana nebo vyznavače přírodních kultů.

Že by Fischer dostal rozkaz, proto pochybuji, zdá se mi naopak pravděpodobné, že jen chtěl být sám hujerovsky iniciativní.

Dělníci protiextremismu

To je lidská náplň různých blokád a protinacistických demonstrací, většinou mladí lidé anarchistické nebo socialisticko-liberální orientace, kteří ve svatém nadšení nenahlížejí, že slouží něčemu jinému, než je jim nalháváno. Jsou nezkušení, nevzdělaní, často i hloupí, a nebezpeční tím, jak jsou zneužitelní.

Chápou, že je špatně, provedla-li skupina výrostků žhářský útok ve Vítkově, ale jestliže jim někdo řekne, že je třeba vypálit určitý dům, protože v něm bydlí náckové, nemalá část z nich to bez rozmýšlení udělá, na základě stejné úvahy, v důsledku níž se pravidelně propůjčují k blokádám pochodů nebo protidemonstracím.

Militantnější (Antifa) se zaměřují na fysické útoky proti nepříteli, hloubavější se omezují na sepisování plamenných proklamací.

Osobnosti

Zatímco dělníci protiextremismu stojí víceméně mimo mainstream, osobnosti hnutí jsou ve společnosti dobře integrovány a využívají svého vlivu. Zaměřují se na nátlakové akce např. proti úředníkům, kteří respektují zákon a odmítají zakazovat shromáždění a pochody neonacistů, a často mívají úspěch, protože dokáží dobře pracovat s novináři.

Sami to bývají fanatičtí vyznavači intolerantní ideologie, a bývá časté, že svým militantním zápalem kompensují své komplexy méněcennosti, dané nevábným vzhledem (Věra Tydlitátová, Klára Kalibová) nebo nevysokou inteligencí (Ondřej Cakl).

Media

Novináři představují převodní páku mezi protiextremistickými aktivisty a veřejností. Většina z nich vykonává své dílo dobrovolně, v přesvědčení, že pomáhají dobré věci. Důležitým motivem je ale i strach, že by sami mohli být osočeni ze sympathií k nacismu.

Policie a státní zastupitelství

Orgány činné v trestním řízení jsou tradičně na potlačování politické oposice zvyklé, takže pro ně není protiextremistická kampaň žádnou novinkou. Policisté dobře vědí, že stíhat neonacisty je nenáročné, rozhodně daleko jednodušší než se utkávat se skutečnými zločinci, a tak své nové zaměření přijali s vděčností.

Nejkurisonější složkou je Útvar pro odhalování organisovaného zločinu, Šlachtovi muži. Korupce v této zemi kvete, politické strany jsou organisovány jako mafie, ze státního rozpočtu mizí rok od roku v důsledku malversací víc a víc peněz, ale Šlachta a jeho melody boys nemají na práci nic důležitějšího než zavírat mladé lidi za to, že na koncertech provozovali nevhodnou hudbu.

Soudní znalci

Noví znalci představují skutečnou aristokracii mezi protiextremisty, vítěze této bitvy. V akademické sfeře jsou téměř neznámí, o extremismu nepublikovali nikdy nic, co by stálo za řeč, krajně pochybné je i jejich vzdělání (např. plzeňský doktor práv Ivo Svoboda), ale orgány činné v trestním řízení je milují, protože dodávají persekuci zdání vědeckosti a legitimity.

Podobně jako rozhodci ad hoc jsou pevně svázáni se svým klientem, jímž je policie. Ta jim zadává desítky posudků ročně, a oni v nich poslušně, methodou copy&paste, do omrzení opakují, že předložená symbolika je závadová a že obvinění bez nejmenších pochyb chtěli propagovat nacismus nebo oslavovat Adolfa Hitlera. Cena za tyto posudky je závratná, pracnost minimální.

Jakmile ovšem některý obhájce bude trvat na tom, aby takový znalec předložil soudu svůj znalecký deník, a z něj pak prokáže, že o nezávislosti u něj nemůže být ani řeči, padne kosa na kámen a s theorií závadového diskursu a s kontextem projevu – a ovšem i s pohádkovými zisky – může být konec.

Obhájci

Ti by měli být protiváhou orgánů činných v trestním řízení, přinejmenším theoreticky. Praxe je ovšem jiná. Úkonů přípravného řízení se mnozí z nich ani neúčastní, a pokud ano, nepokládají za potřebné klást svědkům žádné podstatné otázky. Své klienty pak přesvědčují, že by měli přijmout relativně mírné tresty a nepouštět se se státní mocí zbytečně do sporu.

Soudci

Soudci jsou v celé hře tím nejzajímavějším článkem, protože bez nich nelze persekuci dovést do úspěšného konce.

Nejdůležitějším ze soudců je sám Velký Inkvisitor, Vojtěch Šimíček. Od judikatury jeho rozpouštěcího senátu se odvíjí prakticky vše. Ačkoli sám Šimíček, jak jsem přesvědčen, je slušný a čestný člověk, ve své naivitě dosud nenahlédl, čemu posloužil a jak nesmírně demokracii loňský rozsudek o rozpuštění Dělnické strany uškodil.

Níže postavení jsou trestní soudci. Ti jsou pro jednotlivé kausy pečlivě vybíráni, o nahodilém přidělování věcí nemůže být v případě extremistických zločinů ani řeči. Jsou v dost podobném postavení jako novináři a stejně jako oni mají strach, že by mohli být osočeni ze sympathií k nacismu. Výsledkem jsou žalostně odůvodněné rozsudky, které ovšem odvolací instance ze stejných příčin potvrzují. Nejvyšší a Ústavní soud pak buď mlčí, nebo svévolnou persekuci aktivně podporují.

Závěr

Tolik tedy v kostce k jednotlivým bojovníkům na straně intolerance. Kde je jejich slabé místo, kde jsou zranitelní?

Podle mne jsou taková místa dvě.

Pokud by se podařilo přesvědčit media, aby se jednotlivými případy skutečně zabývala a nepapouškovala jen to, co jim předkládá P.R. oddělení ministerstva vnitra, ztratila by kampaň veřejnou podporu a lidé by se začali ptát třeba na to, kolik celá ta legrace stojí a kdo z ní má ve skutečnosti prospěch.

Druhým slabým místem jsou soudy: jejich nezávislost je, řečeno poněkud patheticky, poslední výspou svobody. Dokud se ale nepodaří zabránit účelovému přidělování agendy, nejde v tomto směru udělat mnoho. Ministerstvo spravedlnosti, soudě podle jeho nedávné mediální aktivity, velmi dobře ví, jak se na soudech při přidělování věcí podvádí, avšak zjevně nemá prostředky, jak situaci změnit: nejde totiž jen o extremismus, ale na možnosti dostat věc k ovlivnitelnému soudci závisí celý systém korupce v justici, a tedy i zdroj nemalých vedlejších příjmů soudců a soudních funkcionářů.

A jakmile jde o úplatky, pak v této zemi nejede vlak, byť by se ministr i se všemi náměstky třeba stavěl na hlavu.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-06-24 18:59
...obhájce bude trvat na tom, aby takový znalec předložil soudu svůj znalecký deník...

O takové možnosti jsem neslyšel. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jaký postup zvolit, aby se člověk dostal k znaleckému deníku konkrétního znalce?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-24 19:04
Nerad bych odkrýval taktiku obhajoby, takže k tomu jen tolik, že toho podle mne bude možné dosáhnout.
0 # Tomáš Marný 2011-06-24 23:49
Domnívám se, že první významná vlna objednávky boje proti pravicovému extremizmu po sametové revoluci přišla po oné vraždě súdánského studenta. Souhlasím ovšem s námi, že nyní je další a trochu jinak motivovaná významná vlna.
0 # Tomáš Marný 2011-06-25 01:25
Dlužno též zdůraznit, že obvyklá zadání posudků typu "zda a co propagoval" jsou nezákonná, neboť to znalci vůbec nepřísluší. Ostatně samotný znalecký obor "společenská závadnost textů" je naprostá šílenost. Z jakéhosi záhadného důvodu to soudům nijak nevadí.
Pro neznalé: zda někdo chtěl či nechtěl něco propagovat, smí hodnotit jen a pouze soud, respektive před ním policie či státní zástupce. Znalec má odpovídat jen na věcné otázky odborné povahy.
0 # Tomáš Marný 2011-06-25 12:30
Mimochodem, zapomněl jste na významnou skupinu na pomezí Dělníků a Osobností, totiž Profíci. Tito jdou na věc promyšleněji než Dělníci, ale postrádají osobní zápal Osobností. Prostě si vybrali jako svůj byznys profesionální aktivizmus. Někdo urputně bojuje za volební právo duševně nemocných a nesvéprávných, někdo za boj proti extremizmu, jiný za potraviny bez GMO. Ale je to jedno, hlavně když je media coverage a když se tím člověk uživí!
Neznám ji nijak blíž, ale nezdá se mi, že by taková Klára Kalibová byla hnána komplexy. Spíš bych ji hádal do skupiny Profíků.
0 # Vodník 2011-06-25 12:55
Dobře popsáno, já to ale vidím celé v poněkud jiném rámci. Boj proti extremismu je jen jednou facetou v rámci boje za zájmy (diskretních) elit. V Tvé kategorisaci bych skupinu "Zákazníci" přejmenoval na skupinu "Lokální manageři", popř. socialistickým termínem "Vedoucí výrobních provozů". Skutečnými zákazníky jsou elity.
0 # Anonymní 2011-06-25 23:14
Věra Tydlitátová aspon v poslední době extremisty z DS a NO spíš ignoruje a z jejich článků je víc než jasné že ji mnohem víc v žaludku leží lidé motající se kolem iniciativy D.O.S.T a v okolí prezidenta Klause.

Dale Cooper
0 # Anonymní 2011-06-26 14:29
Ke kritice advokátů:

Nepochybuji o tom, že pokud si trestně stíhaný najde sám svého advokáta, kterého si taky sám zaplatí (nebo mu ho zaplatí třeba kamarád), dostane se mu té nejlepší profesionální pomoci. Pokud na něj nemá, nebo se mu stane, že ho všichni advokáti, na něž se obrátí, odmítnou, tak mu holt nezbývá, než se spokojit s ex offo "darovaným koněm". I takový obhájce je sice povinen poskytnout klientovi profesionální služby, ale je jasné, že pokud se zrovna s věcí klienta osobně příliš neztotožní, udělá opravdu jen to minimu, které je povinen udělat. V tom se myslím advokát neliší od jakékoliv profese. Kromě toho je třeba si uvědomit, že mnozí klienti, jimž byl advokát ustanoven ex offo, o jeho pomoc vlastně příliš nestojí, nebo advokátovi nedůvěřují, protože ho prostě s jeho uhlazeným vystupováním, stavovskou průkazkou, s jeho BMW a nově s talárem považují za součást establishmentu, proti kterému bojují. Dovedu si živě představit, jak se asi bude tvářit dvacetiletý hitlerčík, když mu přijde usnesení o ustanovení advokáta jménem Roubíček:D Přitom ten chudák ani nemůže hned poté požádat o ustanovení jiného, protože právě ustanovenému nedůvěřuje z důvodu jeho (domnělého) židovství, poněvadž by tím předem zlikvidoval jakoukoliv obhajobu ve stylu: já nehajlovat, já ukazovat kamarádovi, kolik u nás bylo loni sněhu:D
0 # Tomáš Pecina 2011-06-26 15:07
To se ale v praxi skoro neřeší, spíš jde o případy, že se advokát bojí vystupovat rasantně, aby soudu neztěžovat odsouzení obžalovaného, a není třeba ochoten namítnout podjatost znalce, ačkoli je z jeho "celoživotního" díla zjevná.
0 # Anonymní 2011-06-26 17:17
Tím nezaúkolováním Fischera, bývalého vrchního zpracovatele volebních výsledků, bych si nebyl tak jist. I když nemuselo být zrovna ze strany blízkovýchodních demokratů (Topolánek ho vystihl dost přesně jako Žida uhýbavého a stálo ho to kariéru).
Každopádně ve volbách r. 1998 došlo k podivuhodné shodě počtu hlasů pro SPR-RSČ a DŽJ hned ve třech sousedících okresech. Obě strany přitom překvapivě navzdory průzkumům 5 % práh nepřekročily - a cesta k "oposmlouvě" byla volná ...
Jak její aktér Zeman, tak i "Mojžíšek" Fischer přitom mají opravdu báječnou mediální presentaci, zdaleka neodpovídající jejich výsledkům. Becherovkový jezevec navíc poslušně odebíral hlasy levici v posledních volbách svojí vzdorostranou.
Asi se přešlo na méně okatý způsob korigování "vůle lidu" pomocí švindlpartají a mediálně vděčného "koaličního" povolebního hašteření (ovšem nikoli v podstatných, plutokracii hovících kausách).
Nicméně třeba na Chánově neobdržela v posledních komunálních volbách DSSS ani hlas, takže staré metody se možná provozují v menším měřítku, kdo ví ...
0 # Anonymní 2011-06-26 17:21
Advokáti si často taky nechtějí svojí razantností proti sobě poštvat soudce, protože vědí, že se s ním v budoucnu znovu setkají. A často hrají na dohodu s obžalobou, kdy všichni udělají nějaký ústupek a všechny strany jsou spokojené.
0 # Anonymní 2011-06-26 17:40
K advokátům.

Tak nesouhlasím s tím, že by advokát nevystupoval razantně, protože by nechtěl soudu ztěžovat odsouzení obžalovaného. To skoro zavání konspirační teorií - policie, prokurátor, soud i advokát mají instrukce z Tel Avivu:) Věřím, že to tak nebylo myšleno, jinak bych musel mít pochybnosti o zdravém rozumu autora:) Advokát v drtivé většině případů nemá zájem na tom, aby byl konkrétní hitlerčík odsouzen (s výjimkou případů, kdy je na věci z nějakého důvodu osobně zainteresován). Advokátům je to jedno, splní si své minimum, shrábnou odměnu a jdou na další kauzu. Faktem ovšem zůstává, že pokud advokát příliš horlivě zastupuje někoho, kdo je většinou společnosti vnímán jako ztělesnění zla, může se negativní vnínámí přenést i na něj. Taková je holt lidská povaha.

To, že si advokáti nechtějí proti sobě poštvat soudce, je možné. To je pak ale obecnější problém, který se dá jednoduše shrnout tak, že dotyčný advokát prostě nemá koule. Je to špatně, ale nemá to podle mě co dělat s tím, zda je projednávaná kauza politicky citlivá. Má-li advokát důvod snažit se soudce nenaštvat, bude podle toho vystupovat i ve sporu o náhradu škody.

Nejde tu podle mě o žádnou konspiraci, ale jednoduše o to, že 1) advokát se nechce s kauzou, která není dostatečně lukrativní příliš babrat. 2) když už se advokát snaží, naráží na soudce, který má plnou skříň spisů a chce to mít celé rychle z krku a ne řešit námitky podjatosti znalce a předvolávat desítky svědků.

Věřte, že hitlerčík typu Vondráka je možná přesvědčen o vlastní výjimečnosti a důležitosti, ale jinak je všem volný a pro advokáta, soudce, prokurátora je jen číslo v řadě.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-26 18:50
Nebylo to myšleno jako konspirační theorie, ale jako popis toho, jaký mají obhájci obvykle modus operandi: maximálně usnadnit soudu práci při odsouzení obžalovaného. Ušetří tím čas a námahu i sami sobě a zavděčí se soudci, který jim jindy může vyjít vstříc, např. u bohatého a dobře platícího klienta. O nějaké zvláštnosti u "extremistů" nejde, tak se advokáti chovají zcela pravidelně: je to téměř jejich druhá přirozenost.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-27 10:21
To je smutna a strasidelna analysa vp. Pecina. Ale v kazde miserii se da najit prilezitost, a i v tom nejtemnejsim lese nekde sviti okenko dobre vytopene pernikove chaloupky. Napriklad, jak se da zaridit, aby se clovek stal soudnim znalcem?
0 # Anonymní 2011-06-27 16:19
Tak já nevím, co tady čtu to my přípomíná reportáž z jiné planety a o lidech kteří trpí stihomanem. Jedna blbost se valí za druhou. To přece nemůže žádných člověk bráti vážně. Alespoň žádný rozumný. I když v ČR není žádný pořádný soudní pořádek a "právní vztahy" které jsou všechno jen ne právní. Tak tak jak to zde popisujete to rozhodně není. Když budu korektní a chci něco dosáhnout tak je to možné i v ČR. Ale to nesmím míti máslo na hlavě a nesmím okolo se míti lidi kteří mají plné sklepy mrtvol . Jenže celá republika je podsklepená takovými sklepy a každý volá že chce právo. Právo si musí každý vybojovat. Hlavně se člověšk nesmí moc zamotat, pak je, což je pravda, v ČR ztracený. I když na moři a u soudu je člověk vždy v Božích rukou.
0 # Daniela 2011-06-27 22:25
Souidni znalci by snad meli vypovidat pro obzalobu i obhajobu?
My zde ve Statech zrovna touto dobou prozivame obzalobu Cacey Anthony, ktera udajne zavrazdila svou malou dcerku Calee. V primem prenosu, coz je fascinujici, sledujeme na televizi vypovedi svedku i ruznych znalcu. Dnes svedcil forensicky znalec, profesor chemie a expert na rozkladani lidskeho tela. Tito znalci maji rozsahle vzdelani ve svem oboru. Presto kazdy expert cte lidske stopy a chemicke zmeny v tele po smrti trochu jinak, kazdy jedinec si tedy udela svuj usudek i ve zdanlive objektivni analyze.
Ciliz kazdy soudni znalec vyzdvihne jedinecne instance, proc se tak domniva, pro podporu sve analyzy. Naprosto nezavislou a objektivni vypoved nemuzeme ocekavat, protoze zkusenosti kazdeho soudniho znalce jsou jine.
Bych rekla, ze toto ryze lidske uvazovani se vztahuje i na ceske znalce okolo soudu s extremisty.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-28 21:19
"na moři a u soudu je člověk vždy v Božích rukou"

Vp. Anonymní, Vas prispevek mi pripomina pribeh jak objevili Ameriku. To stavi vp. Pecinu a jeho navigacni schopnosti do role blouznivce, ktery plul do Indie a pristal v Dominikanske republice.

Po nem vsak prijdou dalsi, kteri pomoci jeho navigacnich map obepluji svet, a nakonec za mnoho set let se na ty plaze bude letat letadlem a pan Pecina bude mit v Praze pomnik, jak si jeste za sveho zivota pral.
0 # Anonymní 2011-06-29 21:18
Kdo vyslovil hypothesu o izraelske objednavce? Teda verejne myslim. V disidentskych kruzich jsem to slysel - treba ja sam jsem si tento nazor vytvoril pozorovanim vnejsiho sveta...

Nebyl by nejaky dobry zdroj?

Jinak jsem se pobavil u dvou anonymnich komentaru: za 1. u toho s temi smajliky a konspiracni teorii "nedokonale justice", a za druhe komentar se stihomamem vysvetlujicim nedostatek vlastnich zkusenosti s policejnim statem. Halt kdyz se to zatim nestalo me, vsichni ostatni, kterym se to stalo, jsou magori. Aneb jak kazdy totalita prezije. Diky ignorantnim hlupakum vyuzivajicim peer pressure.

jg
0 # Anonymní 2011-07-03 11:07
Pane Pecino,
nemyslím si, že by to byla jen snaha současné moci potřít opozici, jsme "demokracie a svoboda". Podle mých zjištění jde skutečně o antipatii vůči neonacismu, který nemá nic společnho ani z komunistickým odporem, nebo se snahami současných politických špiček, když uvážíme, že řada z nich má jisté sympatie k nacismu, takže to nemůže být snaha ODS, ČSSD, apod. potřít jakousi opozici, když sami se vnitřně zabývají sympatiemi k nacismu:-)To je paradox.

DSSS a Vandas nepředstavuje opozici, to za 1, za druhé představuje skutečnou sílu spojující různorodé neonacistické proudy v jeden nacistický celek.
To není jen mé přesvědčení, ale i očividná realita!
DSSS patří k evropskému politickému proudu snažícího se o zmrtvýchvstání bezbřehého fundamentalismu,který bude chtít naplnit nacistické myšlenky, a ustavit nový světový pořádek!

Každý nemá rád současné politiky, něměl by však hledat cestu v něčem co znamená totální sadistické pojetí politického prosazování jedinné pravdy.
Mě se kolikrát potvdilo, že Vandas a jeho klika nechtějí žádné diskuse a velmi rádi cenzurují, dělají to, co dělají všechny totalitářské uskupení.
Je to skrytá hra, a neměl byste zavírat oči. Vandas je jen malým dílkem oné skládačky NWO!

Napsal JAKO
0 # Tomáš Pecina 2011-07-03 16:13
Třídění oposice na přípustnou a nepřípustnou je velice svůdná cesta do pekel. Téměř vždy bude jednodušší přesvědčit sedm soudců v rozpouštěcím senátu NSS než statisíce voličů, jejichž hlasy tyto protisystémové strany mají potenciál získat. Nemohu proto souhlasit, nad oposicí je nutné zvítězit ve volbách, ne u soudu, ať správního nebo trestního. Jak jsem řekl v interview pro Antifu, v opačném případě vzniká otázka, zda se náhodou víc jako NSDAP nechová vláda než Dělnická strana.
0 # Anonymní 2011-07-03 21:45
Pane Pecino,
tento národ potřebuje opravdovou demokratickou opozici talentovaných a slušných lidí, a né zrůdy, které se definují z nacistické scény!
To je spíše hrozba než oposice!

V demokratických volbách se musí bojovat o lepší správu země jen demokratickými prostředky, a zemi vést jen demokraticky!

NSDAP je možná bližsí ideově právě DSSS, než příznivcům z řad ODS, ČSSD, a to ze zřejmého důvodu, politici z těchto řad musí mít na vědomí hodnoty jako demokraté, tedy, že nebudou ustavovat totalitní pravidla a zákony. Což se neděje, i když si počínají jako hegemoni především k ekonomice(známe zneužívání svěřené moci), a tím se blíží ve své podstatě k prozatimním diktátorům!

Ač se zde projevují tyto jevy, příznivci DSSS by postupně pokud by se dostali k moci zmocnili všech demokratických institucí a zavedli stejný model, který zde propagoval Hitler a NSDAP!

Lidé, kteří vycházejí z nacismus považte sám, nemohou přinést nic dobrého, spíše katastrofálního!
Naše politická garnitura také nepřinesla nic dobrého, ale pořád zde je naděje bez lidských obětí dosáhnout zlepšení situace!

U nacistické kliky nemohu doufat v hodnoty, které ctím, tzn.pravicové hodnoty, demokracii a svobodu. V případě nástupu DSSS vidím zde hrozbu, né řešení!!!

JAKO
0 # Tomáš Pecina 2011-07-03 22:05
DS(SS) nemá reálně na víc než 10–15 % hlasů, v tom nebezpečí nevidím. V rozpouštění politických stran ano.
0 # Anonymní 2011-07-03 22:31
Mám pocit , že neznáte historii. To samé si říkali i Němci. Lepší je je(nacisty)rozpustit, než aby rozpustili vaše právo na svobodné vyjadřování a možnosti svobodného člověka!
Historie ukázala, že tolerance NSDAP(DSSS)nevede nikam, ale do pr...
Chápu, že se snažíte jednat rozumě, ale považte, že nacisti, kteří stanuli před Norimb.soudem se zdáli soudcům né jako lidé,ale jako něco nelidského(něco, co nepatří do lidského světa),snad spíše do hororů!

Musíte vidět co zstávají, morálku určitě ne, tudíž nelze s nimi jednat jako s lidmi, sami se z lidské společnosti vylučují!

Chápejte, že lidská společnost je postavena na řeckých myšlenkách, a ty pokud nejsou podporované může to sklouznout k plynovým komorám a masovému vraždění. Myšlenky Hitlera, Stalina, Miloševiče, Rotschildů, Rockefelera, to dokazují.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-03 22:40
Otázka zní, zda je pro demokracii lépe, aby byli politici DS(SS) v parlamentu nebo ve vězení. Odpověď si nalezněte sám, a při hledání nezapomeňte vzít v úvahu, že podaří-li se zakázat jednu politickou stranu, povzbudí to snahy k zákazu dalších (viz tažení proti KSČM).
0 # Anonymní 2011-07-03 23:06
Logicky bych krajní strany zakázal.
Heslo známe:Demokracie s demokratickými stranami.
Jedině tak může fungovat společnost.
Nejsem však proti, ať si komunisti a nacisti nepoliticky hlásají cokoliv, ale ať do politiky nelezou!
Jejich politická dogmata společnost málem zníčili.Navíc s nástupem mladých generací je nebezpečí návratu stejných sebezničujících tendencí. Kdybychom nestanovili(tedy historicky uvědomělí) určité meze, a pravidla hry, tak bychom nemohli žít v míru, pokoji. Copak chcete další zybtečné oběti?
Zákaz těchto stran nic neznamená, protože to není nic proti nebezpečí budoucích obětí nevinných!
Pro mě jsou cenější žijící lidé, než mrtví, proto jsem pro zákaz!
Nebojím se, že by to vedlo k zákazu jiných stran, pokud jejich programy nehlásají nenávist...
0 # Daniela 2011-07-03 23:27
JAKO:
"..., příznivci DSSS by postupně pokud by se dostali k moci zmocnili všech demokratických institucí a zavedli stejný model, který zde propagoval Hitler a NSDAP!.."
S tim naprosto souhlasim, tato ideologie je velka hrozba.
Chapu vase obavy.
Jenze demokracie ma a bude mit mnoho hrozeb, zbavite se jedne a odnekud se vynori druha. Prece nepocitate s tim, ze je demokracie rigidni system, ktery, kdyz se jednou zavede, bude ke vsemu odolny?
Jestlize volate po demokratickem vedeni zeme, pak, bohuzel, se budete muset smirit do urcite miry se skupinami, ktere maji v umyslu demokraticky system znicit. Vy vite, co maji v umyslu, ja mozna take, ale to se rovna spekulaci. A jen totalitarni rezimy pronasleduji opozici na zaklade spekulaci a ne na prokazanych faktech.
Vedeni DSSs si muze myslet ledacos, ale jejich verejne prohlaseni v programu strany je politicky zavazne a nezavadne.. Muzeme DSSS moralne podezrivat z tajnych ambici, muzeme jimi pohrdat, ale to by nemel byt duvod k persekuci.
Jinymi slovy, nelze trestat nosice transparentu "Evropo povstan" na zaklade domnenek, (byt opodstatnenych), ze se jedna o nacistickou vyzvu. Ja si myslim, ze tento pristup verejnych organu nackum spise nahrava...
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 00:03
V parlamentu je celá řada stran, které, kdyby se jim podařilo získat dostatečnou podporu, demokracii zruší (spíš se snažte najít ty, u kterých jste si jist opakem). To je v postkomunistické společnosti normální, demokracie je udržována jen tím, že se strany navzájem hlídají a kontrolují; proto byla tak nebezpečná tzv. oposiční smlouva, kterou tuto kontrolu oslabovala, a také měla na kvalitu demokracie okamžitý a drastický dopad.

Komunisté mají své voliče, a mají je i národní socialisté (DS), a je lepší, když budou své názory vykřikovat, občas nevkusným a protivným způsobem, ve sněmovně nebo v senátu, než když efektivně zbavíme jejich voliče volebního právě (čeština nemá jednoduchý výraz pro disenfranchise) a ztratíme tak tyto voliče pro demokracii.
0 # JzP 2011-07-04 00:29
JAKO, já Vám rozumím. Vy chcete zachránit demokracii tím, že zakážete, podle Vašeho názoru, protidemokratickou stranu, zabráníte jí zúčastnit se v rovné soutěži. Jinými slovy, Vy nechcete zachránit demokracii před DSSS, ale před voliči, kteří jsou podle Vás nesvéprávní. Jinými slovy, vy se nechcete podřídit vůli voličů a nemáte v ni důvěru, demokracie je nástroj k tomu, prosadit svoji vlastní představu bez ohledu na názor ostatních. DSSS možná je protidemokratická, Vy ale nade vši pochybnost.
0 # Anonymní 2011-07-04 08:48
Danielo,JzP,Pecino
Opakuji:Nebojím se, že by to vedlo k zákazu jiných stran, pokud jejich programy nehlásají nenávist...
Situace těchto nenávistných stran je v mých očích nikoliv spekulativní, ale potvrzená. Je to stejně tak potvrzené, jako, že piraňa je piraňou.
Mě je jasné, že vrah o sobě nenapíše , že je vrah, a to je situace těchto krajních stran. Demokracie by samozřejmě měla být tolerantní a respektující, jenže jak se to lidé mají naučit, když existují strany, které to nikoho nehodlají naučit a jdou si za svými sebezničujícími ideemi!
Nemá snad lidská společnost spět k lepšímu. To, že si demokracii vykládáme tak, že i antidemokratické síly musí se účastnit této hry je výsměchem. To je to stejné jako byste řekli, že se smí podvádět, mít cinknuté karty, nebo hrát skořápky iluzionistickým způsobe, k dosažení vlastního zisku.
Co jiného je existence tunelářů. Ti rovněž nejednají ve smyslu hodnot demokracie, a hrají nečestně. Copak musíme donekonečna trpět sebezničující existenci tunelářů a spekulantů, kteří nakonec položí ekonomiku a svobodný trh nás všeh!
Já říkám všem, Spekulantům i extrémistům krajních stran, změnte se a hrajte podle pravidel, které společnosti prospívají nikoliv jí decimují!
Když to nedokáží, musí přijít odpor společnosti, tzv. vyloučení těchto skupin ze společenského dění!
Je to stejné jako když zavřeme zloděje, také odsoudíme někoho, kdo porušil pravidla hry. To samé platí i v politické soutěži. Zloděj a vrah, o kterým víme, že je zloděj a vrah musí být ignorován, né-li zrušen!
Máte to v ústavě.
Pro JzP-NECÍTÍM SE jako protidemokrat, a ctím právo na názor, i oponenturu, nikoliv však tehdy, když to nemá smysl, tehdy, když protistrana nectí nic, ani jiný názor, ani oponenturu.
Obávám se pane Pecino, že vaše poslední odpověď je jasná:Oni už dávno opustili pole demokracie a svobody, nelze je získat , a ani ztratit!To platí jak o komunistech, tak i o národních socialistech!
Víme, čeho ti lidé(nelidé) jsou schopní, a ještě budou schopni nám to stokrát drze a nenávistně prokázat!
Pedofilovi také neumožníte dvakrát chodit s dětmi, a nechávat ho osamoceně s nimi!
Nebo jo, a o tom je také demokracie, pedofilovi zabráníte ve styku s dětmi!
Vy pořád říkáte opak, já jsem pro opak, pedofila hlídat, a nenechat ho se projevit v celé své obludnosti!
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 08:54
Jak správně poznamenává JzP, máte demokracii tak rád, že jste ochoten uhájit ji před každým, i před voliči.
0 # Anonymní 2011-07-04 09:12
Co jsou voliči?
Co jsou strany?

Voliče nechráním, oni se chrání sami, já chráním hru a pravidla.
A to dělají i voliči, viděli jsme to i v posledních volbách. Voliči chtějí, co já, hru ve které se nebudou účastnit ti, kteří ji porušují! Voliči chtějí strany, které vytvoří čistou a úspěšnou společnost, kde se hraje podle pravidel a dodržují se zákony, logika a spravedlnost!
Nic , co je proti smyslu demokracie.
Upírání těchto stran a tunelářů je společenská volba. Volba lidu, většiny lidí. Nechtějí ideologie, nechtějí rozdělování společnosti, chtějí pracovat, podnikat, studovat, cestovat, rozvíjet se.
To krajní strany nabízejí, aby to zneužívaly k upevnění moci. To jsme viděli v historii.
A o tom mluvím. Každý vidíme jinou polaritu. Demokracie je křehká jak svoboda. Stačí málo, a máme zase totalitu.
Pravidla hry je potřeba dodržovat. Já je dodržuji, o komunistech a národních socialistech pochybuji! Proč i oni nechtějí dodržovat, není to tak těžké, doufám, pane Pecino, že se to lidé naučí chápat.
Když ne, budou války, pronásledování, mučení, apod.
Dost nesmyslnosti lidské nevědomosti. Zastavme tyto sebezničující tendence, zastavme pofidérné idee, i jejich propagandu, a hleďme do historie...A o tom jsou ty pravidla.
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 09:51
"Chráníte" pravidla hry před těmi, o nichž tvrdíte, že by je nedodržovali. Jste opravdu skvostný demokrat, asi jako fotbalový rozhodčí, který by vyloučil několik hráčů ještě před začátkem hry, s odůvodněním, že by určitě hráli nečistě.
0 # Anonymní 2011-07-04 10:19
Vždycky hráli, a budou hrát, to je jejich problém, ne můj, nebo voličů.
JAKO
0 # Anonymní 2011-07-04 12:47
Zatim tady mimno pravidla hrajete hlavne vy, kdyz jste schopen a ochoten pusalne o nekom tvrdit, ze je treba jej vyloucit ze hry, protoze se vam rposte nelibi a na zaklade toho ciste subjektivne dedukujete ze by "nedodrzoval pravidla".

"Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?"
0 # Anonymní 2011-07-04 14:42
Já je nevylučuji, vylučuje je jejich idea a chování.
To je rozdíl.
Musíme umožnit odchod tunelářům, zkorumpovaným politikům, mafiánům, apod., protože to takto chtějí, podobně to tak chtějí komunisté i nacionalisté!
Na to máme plné právo!
0 # Tomáš Pecina 2011-07-04 18:02
Vy je nevylučujete, jen říkáte, že se vylučují sami. Opravdu zásadní rozdíl! :-)
0 # Anonymní 2011-07-06 10:01
Já vám zdůrazním jednu myšlenku, která národně socialistické hnutí označuje pravým jménem- militiratistická organizace v rukou nadnárodních korporací. Ti, co platí, pro ty slouží! Pro koho sloužil Hitler, a koho zradil!?

Hitler byl proti národům, i proti svému národu, podobně jako fašisté v Itálii, nebo nacionalisté v Čechách!
Nacionalismus je popření lidskosti a mezilidského porozumění!
Lži, které uplatňují národní socialisté ve snaze se dopomoci moci a nadvlády nepatří ani do kategorie řeckého ducha a filozofie, nepatří ani do křesťanství nebo jakéhokoliv společenského hlediska.
Národní socialismem s přídechem pachu tlejících a rozkládajících mrtvol, spálených a zníčených měst patří barbarismu, ne civilizaci.
Národní socialismus není ani národní, ani humánní, a ani humanisticky, je popřením cicilizovanosti!
Důkazů je mnoho, a nelze je obejít lží!A to činíte teď i vy, a vám podobní!
Místo obrany národů, lidí, slabých, NS nastoluje porobu, nenávist mezi lidmi a ve společnosti, zabíjení jako normativ, totalitní diktaturu!
Sebelepší lží nevymažou zástanci NS svou skutečnou povahu a tvář, a úmysl!
Podobně jako komouši, to je také uzavřená historie. Doufám, že se přidají do věčného tartarosu i mafiánské gangy, které prostřednictvím tajných spolků ovládají a níčí podobně jako nacionalisti nebo komunisti smysl svobody, cti, odvahy a čistoty!

JAKO<>
0 # Tomáš Pecina 2011-07-06 11:06
Jenže oni si to nemyslí. Proč má mít váš názor větší váhu než jejich? Jste jim nadřazen? Máte vy mít právo u voleb zvolit stranu, která je vám sympathická, a oni ne? Pak ale nejste demokrat!
0 # Anonymní 2011-07-06 14:05
Až vám komunista v mučírnách bude pouštět do těla el.proud, tak si vzpomeňte na pravidla, která jsem výše popsal!
0 # Anonymní 2011-07-06 20:08
straseni nemeckym nacionalnim socialismem typu 30-40 20 stol. roky - to je v dnesni dobe anachronismus. To, co hrozi vychodo a stredovropskemu prostoru je expanzivni nacionalne-imperialni model aplikovany putinovsko-FSB rezimem v rusku. Tohle je riziko, ktere nasemu prostoru aktualne hrozi.

Straseni nejakym tim nemeckym nacismem "model 30-40 roky" je odvraceni pozornosti a celkem bych se nedivil, pokud by to bylo prave z autorske dilny FSB. Tim spise, ze presne tomuhle (navozovani pocitu a podporovni neonacismu a - jak e drive rikalo - "revansismu") se vychodoevrospke tajne sluzby v cele s KGB venovaly po celou dobu studene valky a to vcetne teroristickych utoku, ktere meli vyvola dojem nejakeho neonacistickeho spiknuti (viz u nas napr. afera Tremeaud/Tremaudova)

Myslim si ze pitvanim udajne hrozby z strany DSSS a podobnych v celku marginalnich spolku je v celku ucinne sehrana fraska, kterou nemala cast tuzemske populace zere i s navijakem (vcetne mnoha diskutijicich). Za vytrvaleho ceskeho medialniho stebetani o "neonacistech" a jinch pseudoproblemech ruska oligarchie pod kontrolou FSB znova podmanuje prostor ktery nerada opustila (v tomto pripade CR).

Pricemz, pro bojovniky proti antisemistkemu nacionliasmu, prave tohle (nacionalismus, antisemitimus a expanze) je jasna ideova linka soucasne ruske politiky. Takze pokud chcete proti necemu hromovat, ci dokonce bojovat, tady je aktulani hrozba. Tak se tuzte. Jelikoz vykopavanim hrobu 70 let starych rezimu delate jen medvedi sluzbu zbytkum zdejsim demokracie a naopak slusne slouzite ruskym nacionalne-imperialnim aktivitam tim ze pomahate odvracet pozornost od toho, kdo postupne realne ovlada zdejsi casoprostor...
ds
0 # Anonymní 2011-07-08 08:13
Anonyme, na rozdíl od vás nic nezlehčuju, a myslím si, že i DSSS může být výsledkem působení KGB/GRU:-)
Myslím si, že nacisti pro vzestup komunismu byly více než vítaným nástrojem, a tak by tomu mohlo být i dnes!
Jestli někdo více napomáhá KGB/GRU, tak to je současná politická situace v naší zemi i působení antinárodních spolků jako je DSSS!

JAKO
0 # Tomáš Pecina 2011-07-09 17:46
Jak reálnou hrozbu pro demokracii představuje DS(SS), je patrné z toho, jakých politických výsledků dosáhli za několik let svého působení ve sněmovně Sládkovi republikáni, strana s několikanásobně vyšší podporou než "dělníci". Tj. žádných, kromě toho, že u obyvatelstva vzbudili k tomuto druhu realisace praktické politiky odpor.
0 # Astr 2011-07-11 10:36
Pane Pecina, nemate to v CR snadne a to i diky nebo predevsim diky magorskym nazorum typu :"Jestli někdo více napomáhá KGB/GRU, tak to je současná politická situace v naší zemi i působení antinárodních spolků jako je DSSS"

Nejsem a necinim si narok na expertni vyjadrovani k deni v CR, neziji tam, ale vyse uvedene nazory a vykriky jsou bezpecnou cestou k pohrbivani demokracie:-(
Najdou li se obcane kteri maji pochopeni ci dokonce obhajuji a i podporuji Fischerovsky nedemokraticky zpusob vladnuti a reseni, pak bude jen hure a hure.
Ze jste si z noveho Velkeho bratra vzali za priklad kde jakou broskvovinu, ale nektere veci zasadniho charakteru jako je svoboda slova a vyjadrovani a opravdu demokraticka prava obcanu jste neprijali, svedci o politicke nevyzralosti Vasi representace:-(
Osobne jsem mluvil pri sve posledni navsteve CR jen s jednim mladym delnikem ktery si na Fischerovske a vnitro-Pecinovske zachazeni stezoval. Byt mlady "delnas" jsem presvedcen ze by mi jejich argumentace byla srozumitelna, mozna bych byl jeden z nich.
Socialni nespravedlnost je jedna s veci ktera se da pojmenovat pouze a jen slovem"schweinerei"!
Po to com osobne slysel,po precteni jejich stranickych stanov rozhodne bych je nedaval a nesrovnaval s nacisty. Jak jste spravne uvedl stanovy DS zadne srovnani s nacismem nevykazuji a kdo tak presto cini vystavuje se podezreni z neschopnosti spravne pouzivat horni polovinu hlavy :-(
Co je nacistickeho na zasadnim nesouhlasu s tim aby tvrde pracujici delnici meli plat sotva 10k a nepracujici pobirali penez az 3 tolik na podpore, davkach a detskych pridavcich? Na muj dotaz kolik si mysli ze milliard stoji Cikanske ethnikum ktere predevsim v CR splnuje jejich vyhrady k bezpracnym ziskum, mi bylo sdeleno ze ONI(DS) sice vedi ze mnohem vice milliard stoji spolecnost vytunelovane banky, predrazene zakazky atd, ale to ze JEJICH problem neresi.
CHCEME RESIT A VYRESIT PROBLEMY VSEHO DRUHU, POSTIH VSECH KTERI NAS OKRADAJI A ROZKRADAJI OD BANK AZ PO NEPRACUJICI, ODPOVEDI NA NASE NAZORY A POZADAVKY JE VSAK JEN FISCHEROVSTINA A KOCABO-PECINOVSTINA, SNAHA VYDAVAT NAS A SROVNAVAT NAS S NACISTY"

takoveto nazory lze oznacit jako programove
"působení antinárodních spolků" ?
Napred onalepkovat jako nacisty a posleze zlikvidovat zavrit, nebot s "nacky" preci nemuze byt zadna rec.
Pane Pecina dovolte abych Vas rekl ze to je nejvetsi politicke svinstvo ke kteremu jste se za 20 let NEsametu dopracovali!
U sousedu se tomu rika "schweinerei"!
Priznam ze jsem proti takto vecne a presne reci "delnika" nebyl schopen dat jeden protiargument.
Ale neziji v CR, neznam detaily.
Nehodlam zde otvirat debatu s omezenci kteri se domnivaji ze demokracie je jen pro nekoho.
Bud je ci neni!
Demokracie nemuze byt v zasadnich vecech castecna, stejne jako nemuze byt Vase zena jen castecne tehotna nebo castecne neverna.
Jsou veci kde plati bud a nebo, bud neco je ci neni.
20 let se darilo republiku devastovat v meritku hmotnem i v oblasti ducha.
Kocourkov (Gotham) je nejmirnejsi kriticke oznaceni pro CR. V Nemecku jsem slysel mimo ne zcela prijemneho Tschechei i mnohem ostrejsi Tschechistan :-)
Neni se co divit, kdyz zavirate politicke strany a lidi za "nalepkovani" ale za milliardy a milliardy zadny postih !!!
At jiz je Vas nazor osobne ci vsech zde pritomnych ctenaru jakykoli, zcela srozumitelne zni prohlaseni nekterych dnesnich politickych predstavitelu, treba z VV(Peake).
TEZKO SE DA MLUVIT O BOJI PROTI KORUPCI KDYZ JESTE NIKDO NEBYL POTRESTAN.

Pokud je pravda ze soudy v CR jsou pripraveny stihat ci jiz stihaji i za obleceni s nasitymi cisly, pak musim souhlasit s nazory Vasich sousedu kolem CR,
ze CR neni republika demokraticka ale "NEDEMOKRATICKY CECHISTAN" !!!
=============================================
0 # Jakub Moc 2011-07-11 22:46

Sdružení ROMEA přerušilo spolupráci s ministerstvem vnitra. Nelíbí se mu změna jeho přístupu v boji proti extremismu
.

Naši "demokraté" provozující převážně na státní útraty svou výrazně rasistický server se naštvali kvůli zrušení "Task Force C".

Z blábolu za zmínku pro pobavení stojí snad jen následující pozoruhodné právní dílko:


Policisté se během zákroku dopustili násilí i na dvou modlících se farářích. Ve vašem „výkladu zákona“ stojí, že ohlášená akce má přednost před náboženským shromážděním (které se nemusí ohlašovat). Zákon však to, které z těchto shromáždění má přednost, vůbec neřeší, je v něm mezera, takže jste ani neměli co „vykládat“. Namísto iniciování změny zákona jste se coby státní úředníci pasovali do rolí zákonodárců či soudců, čímž jste porušili demokratické zvyklosti a Ústavou ČR dané rozdělení moci...


Pozoruhodný je i vyděračský závěr soudruhů z Romea:


Pokud nebude na základě této schůzky zjednána ve vašem odboru a v policii náprava, ROMEA o. s. jakoukoli spolupráci s vámi zcela ukončí. Nechceme spolupracovat s někým, jehož představy o boji proti extremismu spočívají v upřednostňování údajných práv krajně pravicových extremistů před právy menšin. A jehož představy o spolupráci s nevládními organizacemi spočívají v pocitu nadřazenosti vůči nim.


Jen se přiznám, že jsem do dnešního dne neměl o existenci nějaké "Task Force C" vůbec tušení, ač jako správný rozvratný živel problematiku multikulturního běsnění celkem pravidelně sleduji. Víte o tom něco bližšího, pane Pecino? Copak je to tajemné C? Snad ne proboha Cikán, černý Cikán? :-)))) Vzhledem k tomu, že se tento spolek cítí být povolán úkolovat PČR, je to dost na pováženou. Mám dokonce nutkání si napsat o informace podle InfZ, ale raději bych to přenechal vám. ;-)
0 # Guy Peters 2011-07-11 22:53
Byl jsem členem Task Force C, tak Vám to prozdradím: C je třetí písmeno abecedy. Ještě je Task Force A a Task Force B. C je pro NGOs.
0 # Jakub Moc 2011-07-11 23:01
Toto vysvětlení mne vůbec neuspokojuje. Naopak v označení písmenem C shledávám výrazně závadový diskurs. Je přinejmenším stejně podezřelé jako číslovky 18 nebo 88.

P.S. Byl... mám to chápat tak, že jste prchl nebo jste byl snad odejit? :)
0 # Guy Peters 2011-07-12 00:48
Skončil projekt. :-)

Že jste to Vy, tak přetiskuji officiální charakteristiku zrušené skupiny: „Skupina C se zabývá nastavením konstruktivní a oboustranně výhodné spolupráce MV ČR, PČR, partnerských resortů (MŠMT a Úřad vlády) a nevládního sektoru. Předpokladem úspěchu je partnerství všech subjektů, tedy vzájemná informovanost o protiextremistických aktivitách a hledání projektů, kdy se tyto mohou doplňovat, podporovat, spolupracovat.“
0 # Jakub Moc 2011-07-12 12:54
To je dobře, že skončil. Jen pro zajímavost, kolik daňové poplatníky stálo sdružení Romea. A oni mají tu drzost chtít úkolov MV a PČR a vyhrožovat ukončením spolupráce? Už ji ukončete, včera bylo pozdě! A na svoji činnost si laskavě začněte vydělávat sami!

Samozřejmě, stanovy, výroční zprávy nebo něco podobného budete na jejich webu hledat marně. Ono ostatně není o co stát. Někdy před rokem zase proběhla tiskem multikulti masáž o aktivitě podobného sdružení, které pořádá akci "pozvi svého mulťáčka na oběd/večeři. Tak jsem nelenil a ponořil do se hlubin internetu a tu výroční zprávu našel. Za mnohamilionové dotace tenhle zhola zbytečný spolek dokázal umístit jednoho (slovy jednoho) Roma na VŠ. Toť naprosto vše! Zbytek byl beze zbytku prožrán (doslova, viz výše) a z převážné většiny rozpuštěn v personálních nákladech a cestovném. Příjmy oněch "samaritánů" rozpočítané na hlavu podle uváděným mzdových nákladů a počtu zaměstnanců vysoce převyšovaly průměrnou českou mzdu.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)