Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Sportu zdar a korupci ve fotbale zvlášť, vážení čtenáři, je tu další sportovně-právní okénko, zaměřené tentokrát na vázanost soukromého subjektu, sportovního svazu, rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení.

V případu jde o olomoucké fotbalisty, jejichž činovníci jsou v současné době popotahováni trestním soudem za to, že měli před cca dvěma lety uplatit jiný klub a koupit si příznivý výsledek utkání. Soudy se ovšem vlekou a disciplinární komisi Českomoravského fotbalového svazu došla trpělivost: rozhodla se, že na dnešním zasedání věc rozetne a uloží tresty, včítaje v to případné – a značně pravděpodobné – vyloučení klubu z příštího ročníku první ligy.

Pokud bude verdikt disciplinárky stejný jako rozhodnutí soudu, je vše v pořádku; právně zajímavá situace však nastane, pokud se budou verdikty rozcházet a soud obžalované zprostí, kdežto disciplinárka klub potrestá. Je sice pravda, že samotný zprošťující rozsudek nemá hodnotu důkazu neviny, který by byl použitelný např. v civilním soudním řízení, ale důkazní břemeno je na tom, kdo spáchání skutku, který má znaky trestného činu, tvrdí, a tím by v tomto případě byl fotbalový svaz. Jistě zde bude značný tlak na soud, který bude krajně neochoten posoudit záležitost jinak než soud trestní, už proto, že by vystavil celou justici mediálnímu tlaku a vrhl na ni nepříznivé světlo.

Pikantní, byť ne tak dramatická, by byla i opačná situace, tzn. disciplinárka by rozhodla o nevině a soud by poté klubové činovníky odsoudil.

Nejlogičtější by bylo, kdyby asociace s výrokem o korupci vždy počkala na výsledek trestního stíhání, ale při rychlosti soudů v této zemi není možné něco takového požadovat, a žádat nelze ani pozastavení činnosti, protože než by soud svou práci skončil, většina klubů by dávno zkrachovala. A tak bude pokračovat absurdní situace, že za zákeřný faul na hřišti je klub potrestán okamžitě, kdežto za korupci přijde trest až za několik let, v době, kdy už v kádru polovina hráčů není a výsledky saisony, ve které byl výsledek ovlivněn, jsou uloženy ad acta. Podotkněme sarkasticky, že kdyby se fotbalová korupce skutečně začala vyšetřovat a výsledky se podle toho zpětně upravovaly, musela by asociace najmout na plný úvazek rytce, aby stačil jména na pohárech a dalších trofejích přerývat.

Aktualisováno.
Nakonec se disciplinární komise poměrem hlasů 4:2 rozhodla vyčkat soudního rozsudku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)