Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Když jsem se dozvěděl, že soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřej Havlín byl vzat do vazby, pocítil jsem radost, ba zadostiučinění, a zároveň frustraci z toho, že pociťuji radost a zadostiučinění nad něčím, co objektivně důvodem ani pro jedno není.

Před nějakými deseti-dvanácti lety jsem, připravuje podklady pro článek pro Britské listy, náhodou otevřel několik nigerijských internetových deníků, chtěje ilustrovat, jak vypadá zpravodajství v totálně a notoricky zkorumpované africké zemi. Očekával jsem, že naleznu cosi podobného normalisačním zprávám: lid milující svou vládu a pilně budující nigerijské hospodářství, tuny oceli a kyseliny sírové, boj o zrno, diktátor mezi karafiáty líbající pionýry atp., tak jak to všichni známe. Leč byl jsem lehce šokován, zjistiv, že tamní noviny jsou plné zpráv o korupčních skandálech a o tom, který vysoký úředník byl právě dopaden a který byl soudem poslán do žaláře. Nebylo právě předvolební období, ale kdyby bylo, jsem přesvědčen, že středobodem všech volebních programů by byl boj s korupcí a sliby místních Zemanů, jak po vyhraných volbách spustí akci Čisté ruce a na konci volebního období budou vězení přetékat usvědčenými korupčníky.

Poučení neboli Belehrung, s. Pavlendo? Korupce není krátkodobé onemocnění společnosti, ale její setrvalý stav, dlouhodobě neměnné nastavení mechanismů, automatismů typu veřejná zakázka = desátek úředníkovi, dopravní přestupek = úplatek policistovi, vysokoškolský diplom politika = výsledek rychlostudia a student, který ani neví, kde jeho vysoká škola sídlí.

Boj s korupcí je v rámci jednoho politického režimu pojmově vyloučen, změna je možná jen revoluční cestou, a protože současným režimem v České republice je demokracie, znamená to, že korupci by efektivně snížilo jedině odstranění demokracie, ať ze strany levice marxistické nebo nacionálně-socialistické.

Do doby, než se tak stane, nám zbývá občasný pocit radosti nad tím, bude-li přijetí úplatku prokázáno někomu nesympathickému, a zklamání, jestliže selektivní spravedlnost dopadne na někoho, o kom jsme neměli tak zcela špatné mínění. Systémově je však boj s korupcí ztracen, trvale a nezvratně, a tak jako tento režim bude po celý zbytek jeho existence provázet propojení státní správy a organisovaného zločinu, bude jeho charakteristickým znakem i obludná, všudypřítomná, rdousivá a jakýkoli pokus o poctivé podnikání znemožňující korupce. Protože jeden Havlín (ani jeden Rath) jaro nedělá.

Komentáře   

0 # Tomas Marny 2013-02-25 07:20
Korupci by snizil autoritarsky rezim ...
Tomasi, Vy jste pil?!
0 # Tomáš Pecina 2013-02-25 07:29
Černý čaj, v obvyklé dávce a koncentraci, trvale s životem neslučitelné, jinak nic.
0 # Anonymní 2013-02-25 07:40
vážený pane, jeví se mi, že máte nedostek fantazie, když počítáte pouze s diktaturou zavedených šablon....
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 08:10
Tak nás poučte. IMO diktatura, monopol na moc, přímo vede k posílení korupce.
0 # Anonymní 2013-02-26 19:34
To je tady jak za komunistů... Boj s korupcí nahradil boj o zrno :D

Rovnice je jednoduchá - méně státu, méně korupce...

Petr V
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 07:56
Někdo hacknul blog Tomáše Peciny!

Jediný reálný způsob, jak omezit korupci, je snížit přerozdělování.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 08:00
Nicméně ano, představa o snížení míry přerozdělování o desítky % se může jevit velmi revolučně...
0 # Tomáš Pecina 2013-02-25 08:03
Tím eliminujete jeden zdroj korupce, ale mnoho dalších zůstane: pořád se budou vydávat stavební povolení, pořád bude potřeba "řešit" řízení pod vlivem (případ Havlín) atd. atd.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 08:09
Jeden, ale zato ten největší.

Jistě, ale to jde také řešit, nemluvě o tom, že to je často spíše drobotina oproti "velké hře".

Třeba zrovna stavební povolení - k čemu je dobré? - ve většině případu jde jen o absurdní buseraci občana, který poníženě prosí, zda na svém pozemku za své peníze může stavět co on chce.
0 # Anonymní 2013-02-25 09:46
Zrovna územní rozhodnutí a stavební povolení bych nezlehčoval, často se tam dějí hrozná zvěrstva. Ale máte pravdu, že omezení přerozdělování by jistý druh korupce do určité míry omezilo.

AHL
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 10:00
Když já nevím co považujete za zvěrstva :-)
0 # Anonymní 2013-02-25 10:23
Například: Vlatník pozemku nemůže i přes veškerou legálně na něm legálně postavit rodinný dům, protože je to v rozporu s územním plánem. Pozemek nakonec prodá, kupec tam dům postaví na černo a stavební úřad, se kterým to má předjednané, jej kvůli kamarádským vztahů starosty se stavebníkem dodatečně povolí, ačkoliv kdyby to udělal původní vlastník, nařídil by odstranění stavby. Nebo: Dodatečně je povolena stavba nacházející se z části na cizím pozemku, ačkoliv neexistuje domluva stavebníka s jeho vlastníkem.

AHL
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 12:08
Ano, taktéž považuji za zvěrstvo územní plán operující s cizím pozemnkem.

Druhý případ by mal být jasně řešen jako neoprávněné nakládání s cizím majetkem (nejsem právník, tak nevím, zda se vyjadřuji přesně).
0 # Anonymní 2013-02-26 19:38
Územní plánování je skutečně nesmysl... To tady zůstalo z dob socialistického plánování... Alespoň kousek něčeho proplánovat...

Petr V
0 # FORTUNA 2013-02-25 09:26
Nic zvláštního. Představa, že česko je stát demokratický, je pouhé simulakrum. Pan Pecina se stal jeho poslední obětí (teorie simulakra viz článek Václava Bělohradského, Právo 19.1.2013). Z nepochopení rozdílu mezi skutečností a simulakrem plynou pak zde uvedené a podobné závěry. Mirek Vorlický
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 10:01
Boha, zas jedno módní slovíčko...
0 # Anonymní 2013-02-25 09:42
"korupci by efektivně snížilo jedině odstranění demokracie, ať ze strany levice marxistické nebo nacionálně-socialistické"

Krátkodobě ano, již rychle by se však etabloval nový establishment s novými korupční sítěmi. Ostatně mám za to, že v našem prostředí nejde o obvykle o korupci ve smyslu strkání peněz do kapsy, ale klasický nepotismus, ideový nepotismus a především pak kamarádíčkování.

AHL
0 # Guy Peters 2013-02-25 20:00
Nemyslím, že by příbuzenské vazby hrály v ČR takovou roli. Asi jste měl na mysli klientelism.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-26 05:18
Nepotismus existuje jen omezeně, ale např. v justici je běžný.
0 # Anonymní 2013-02-26 09:12
Ze zkušeností získaných pozorováním v mém okolí mám za to, že v oblasti justice a státního zastupitelství je běžný.

Ale modelovým příkladem je jedno zařízení zřízené menším městem, o jehož fungování mám docela dobrý obraz. Zaměstnat příbuzné, dohodit kšefty příbuzným, kamarádům a dalším členům vládnoucí Strany, podpořit ideově sympatické. Podle mého mínění jen v minimu případů za přímý podíl na zisku z předražené zakázky vyplacený na ruku, ale zase za nějakou protislužbu či jen z důvodu zavděčení se s tím, že "se na ně bude do budoucna myslet".

AHL
0 # Anonymní 2013-02-25 11:11
Korupce není žádný stav společnosti, korupce je přirozené chování lidí. Není pro člověka přirozené hledat pro sebe zlepšení, výhody a obohacení? Pokud má člověk možnost vysokého obohacení za cenu nízkého risku, proč by se neobohatil? Pokud se začneme ohánět morálkou, nikdy nevyhrajeme a budeme neustále naštvaní protože lidé okolo nás morální nikdy nebudou. Racionální člověk srovnává přínosy a rizika a neohání se morálkou. Viz. teorie her.

Tvrdit, že demokracie je příčinou korupce, není dobré. V ČR žije 10 milionů lidí různého vzdělání, názorů a sociálního postavení. Lidé zvolili, koho zvolili - politické strany podporující silný stát. Dokud lidé chápou a akceptují stát jako autoritu, korupce nikdy nezmizí - a je úplně jedno, jde-li o demokracii, diktaturu, monarchii, komunismus atd. apod.

Každý racionální člověk, kterému projde koruna zadarmo od státu pod rukou se bude racionálně zamýšlet nad tím, zda-li je pro něj výhodnější ji poslat dál kam by ji poslat měl, nebo si ji nechat. Každá racionální firma, která dostane dotace od státu bude racionálně a kriticky hodnotit, na co je použije, ne na co je použít má.

"Do doby, než se tak stane, nám zbývá občasný pocit radosti nad tím, bude-li přijetí úplatku prokázáno někomu nesympathickému, a zklamání, jestliže selektivní spravedlnost dopadne na někoho, o kom jsme neměli tak zcela špatné mínění."

Přemýšlet tímto způsobem nad lidmi je špatné, snad i nebezpečné. Pokud cítíte pocit zadostiučinění nad nesympatickými lidmi, přesvědčujete své okolí a sám sebe o své morální nadřazenosti nad těmito lidmi. Naopak pokud jste měl dobré mínění o někom, na koho dopadla "selektivní spravedlnost", pak se sám stavíte na druhou stranu morální barikády a přesvědčujete okolí a sebe o nespravedlnosti a o vadné moralitě společnosti.

Je primitivní koupit si Blesk, přečíst si o zatčení Ratha a zvyšovat si ego s přáteli nad pivem o tom, jak je Rath nechutný, špatný, zlý a odporný, čímž neustále implikujeme opak: jak my jsme ti dobří, správní chlapi.

Všichni jsme byli vychováni v prefekcionistické společnosti a tak je pro nás přirozené chybující lidi odsuzovat a nám příjemné lidi podporovat. Neustálá touha po vědění a poznání dává lidem mocný nástroj se nad tyto věci povznést.

Mirek B.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-25 11:33
Když si přečtete moje texty o Rathově případu, pochopíte, že jsem tuto narážku myslel ironicky.

Demokracie jistě není příčinou korupčního chování (tak jako autoritativní režim není příčinou chování nekorupčního), ale měl jsem na mysli, že je-li stát do této míry rozložen a v područí ekonomických zájmů, neexistuje už cesta zpět. Paradoxně by měli mít naivní liberálové jako p. Hylš radost, protože "korupční trh" je velmi liberální, zakázky dostávají ti ekonomicky nejsilnější a nejflexibilnější, stejně jako soudní rozsudky. Privatisace státu je v České republice dokonalá.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 12:11
Nemáme. Toto v žádném případě není liberální trh.

(Stejně jako např. privatisace do jedněch rukou není řešením.)
0 # Anonymní 2013-02-25 12:47
Formuloval bych otázku spíš jako jestli existuje cesta pryč nebo vpřed, než cesta zpět (jen pro to jak to zní, přeci nejsme zpátečníci).

Já věřím, že se problémy přebujelých autorit (ČR ale i států okolo nás a EU) budou neustále sčítat a bojím se krize, která z toho vyplyne. Otec mé přítelkyně věří, že je to jen přirozený vývoj lidstva a korupce zmizí jakmile se vymění celé generace, jež přemýšlí úplně jinak - v čemž je nejspíš taky trochu pravdy.

Mirek B.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-25 14:36
Proč myslíte, že není liberální? Kdo úředníka nejvíc, nejvýhodněji a nejbezpečněji uplatí, ten vydělá. Jen by, pravda, ten proces měl být transparentnější, aby se nestávalo, že úředník omylem přijme úplatek v nedostatečné výši nebo od jiného než korupčně nejzpůsobilejšího uchazeče. Možná by to mohlo mít formu veřejné zakázky (ale obávám se, že by se při rozhodování o ní taky uplácelo…).
0 # gogo 2013-02-25 17:22
Bylo by to v pořádku, kdyby si ten úředník vybudoval úřad na své náklady a fungoval v konkurenčním prostředí bez státně vymahatelné moci. Jeden by bouchal razítkama proti žárovkám, jiný v jejich prospěch a záleželo by na každém, jestli o ty berany stojí nebo ne.

Pokud ale úředník představuje veřejný orgán, a jeho rozhodnutí je vymahatelné silově, korupce by měla mít pro něj naprosto likvidační dopad včetně kompletní náhrady škody.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 21:48
Gogo jako obvykle velmi přesně :-)
0 # Anonymní 2013-02-25 15:57
Jak psal Karel Čapek, i pokud se neřád převrátí, pořád zůstane neřádem. Na demokracii je krásné to, že lze obměňovat systém postupným vývojem, nenásilně, byť rámci mezí. Tyto meze jsou dány volebními procedurami atd., naštěstí tyto zůstávají z nezanedbatelné části nezasaženy korupcí, tj. nedějí se vyslovené volební podvody, výjimku může tvořit plynutí nekalých peněz do předvolebních kampaní, ovšem domnívám se, že spíše nežli o nezvratnou zábranu pro odstraňování korupce je to 'pouhý' handicap, který je překonatelný.
0 # Dan Dvoracek 2013-02-25 16:28
Já teda nevím... já tudle viděl státem organizovaný volební podvod v přímým přenosu...
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 21:49
Posvěcený MV, ÚS, NSS.
0 # Anonymní 2013-02-25 16:41
Myslíte, že je demokracie méně schopna potírat korupci než jiné systémy? Co vás k tomu vede? Ve vnímání intenzity korupce jsme na 54. místě ze 174. Viz. www.transparency.org/cpi2012/results. Lépe na tom jsou právě dlouhodobě demokratické státy (s vyjímkou pár zemí jako Katar či UAR).
0 # Tomáš Pecina 2013-02-25 17:13
Tohle jsem vůbec neřekl, ba ani nenaznačil. Jen tolik, že korupce je v systému imanentní a bez jeho změny se s ní nic neudělá, jen se proti ní bude předvolebně "bojovat".
0 # Anonymní 2013-02-25 19:45
Neřekl jste to, nechci vám nic podsouvat. Připadá mi to ale jako logický důsledek vašeho tvrzení, že 'korupci by efektivně snížilo jedině odstranění demokracie'. Takže vám nerozumím.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 21:50
Ono hlavně "vnímání intensity korupce" je tak přesně měřitelná veličina :-D
0 # Vodník 2013-02-25 17:05
Naprostý souhlas! Tohle se dá zkrotit jedině knutou. A pořádnou! Až na to přijde i ulice a spojí se s někým, kdo má prostředky, tak nebude veselo nikomu! Na to upozorňuje ostatně Kapitán na svém blogu už delší dobu.

Není ovšem vyloučeno, že s vývojem různých (špiclovacích) technologií nastal nový historický moment, kdy jakákoli reálná vzpoura proti systému se stává nemožnou. Pak to musí vyhnít samo, protože budoucnost to nemá, to je jasné. Jak to ale bude probíhat, to si radši ani nepředstavuju...
0 # Anonymní 2013-02-25 18:30
K názoru pana Hylše a jeho nápadu snižovat přerozdělování a tím se snažit omezovat korupci. Ano to by mohlo fungovat, pokud bude drtivá většina výdajů státu mandatorních. Ty se nedají snadno ukrást. Vy jste ale asi měl na mysli snižování podílu mandatorních výdajů a ponechání ostatních výdajů na svém místě. Takové snížení přerozdělování ovšem nikterak míru rozkrádání veřejných peněz neovlivní.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 21:54
Nechápu podle čeho můžete tvrdit které mám na mysli. Byl bych jistě i pro určité umírnění mandatorních výdajů, ale přesně jak píšete - korupce je především v těch ostatních.

Mandatorní se samozřejmě rozkrádají také, ale spíše jinými způsoby.
0 # Anonymní 2013-02-26 10:21
Vy nechápete podle čeho jsem odhadl, že při redukci přerozdělovaní máte na mysli především mandatorní výdaje? Váše obliba současného neoliberalismu z Vás přímo stříká :-). Jinak máte pravdu, že mandatorní výdaje se dají také ukrást. Buď to se zruší a tím se dané prostředky převedou mimo oblast mandatorních výdajů a tam se ukradnou, nebo se daná oblast "zprivatizuje" a krade se při soukromé "administraci" daných výdajů (viz třeba 2. pilíř důchodové reformy).
0 # Miroslav Hylš 2013-02-26 13:14
Aha, neoliberalism, jasně :-D Tak nic, já se spletl a myslel, že jde o normální debatu.
0 # Anonymní 2013-02-26 13:28
Nálepkování Vaších názorů jistě není důležité. Nepsal jsem však toliko o Vaší nálepce. Asi se Vám diskutovat nechce. Na to máte samozřejmě nezadatelné a nezpochybnitelné právo :-)
0 # Miroslav Hylš 2013-02-26 13:31
Ale naopak! Ba co víc - kdybyste tam nestrčil tu hloupou nálepku, tak bych s vámi skoro 100% souhlasil (ač vlastně nevím, zda se stále bavím s tím samým Aonymem). Ale vymyšlený neoliberalism je roven dosti silné urážce, a to fakt nemám zapotřebí.
0 # Anonymní 2013-02-26 13:50
Takže to shrňme. Pod snižováním přerozdělování, jež by mohlo redukovat příležitosti ke korupci, jste měl na mysli omezování fakultativních výdajů. Pakliže ano, pak není mezi námi věcného sporu. Problematickým se ukázal toliko stereotypní způsob vnímání pojmu "redukce přerozdělování" který je obvykle (či často) používán liberály ve smyslu "omezme ty neudržitelné mandatorní výdaje".
0 # Miroslav Hylš 2013-02-26 14:04
Měl jsem je na mysli v prvé řadě, neb u nich je míra korupce výrazně vyšší.

Mandatorní výdaje by jistě nějaké limity potřebovaly, ale omezovány by měly být jen za současného snižování daňové zátěže. A rozhodně nikoli "monopolistickou privatisací" a podobnými šméčky. Příklad s 2. pilířem není ještě zcela trefný, neb nemusíte - takovým by se stal, kdyby byl povinný (nebo, žel, až se jím stane).

Kupříkladu zdravotnímu pojištění by prospělo, aby se, alespoň trochu, skutečně pojištěním stalo.
0 # Anonymní 2013-02-26 14:33
To co jsem tušil z Vašeho názoru ohledně snižování přerozdělování se mi právě potvrdilo. Rozhodně máme zásadně odlišné názory na uspořádání společnosti. Mandatorní výdaje mají ty nejtvrdší limity, a to právě limity zákonné. Naproti tomu výše fakultativních výdajů je dána zcela napospas často zvrhlým choutkám politiků, o čemž svědčí i výše státního dluhu. Omezování mandatorních výdajů za současného snižování daní je právě ten liberální princip, který sice na první pohled vypadá rozumně, avšak podle mého názoru ve svých důsledcích vede k totální erozi společnosti. Nicméně tento názor nezastávám v absolutní rovině. Proti omezování (zrušení) mandatorních výdajů např. v podobě dotace hypotéčních úroků vůbec nic nenamítám. Stejně jako mi přijde nesmyslná podpora stavebního spoření či důchodového spoření ve 3. pilíři. To jsou všechno veřejné podpory soběstačným občanům a hlavně finančním ústavům. Velmi však nesouhlasím s omezováním sociálních transferů skutečně potřebným (často označovaných jako přerozdělování). Rovněž zcela proti mému názoru jsou principy tržního zdravotnictví. Princip zdravotního pojištění a následné spoluúčasti pacientů mi přijde jako naprosto necivilizovaný způsob zajištění zdravotní péče. Stejně tak dobrovolnost 2. pilíře je velmi slabým argumentem, vzhledem k tomu, že nijak neřeší žádný z aktuálních problémů důchodového systému a současně toliko škodí základnímu pilíři důchodového systému - průběžnému systému. To jsme ovšem otevřeli spoustu nových a obsáhlých témat, která nesouvisí s obsahem daného článku.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-26 15:03
Jenže ty limity zdaleka ne vždy reflektují realitu, o efektivitě nemluvě.

Např. aktuální důchodová reforma sice je katastrofálně špatně, ale to neznamená, že žádná není nutná.

Ano, toto by chtělo debatovat jinde.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-26 15:12
BTW, ještě něco - nepatřím k těm, kteří volají po brutálním omezení či dokonce zrušení sociálních a jiných transferů - ostatně kdo není líný a přečte si program Svobodných, tak zjistí, že toto není naším cílem. Jde o to, aby byly uměřené realitě, efektivněji vynakládané a aby nebyly závažím vedoucím k stagnaci - což je nynější realita.

Takže např. proč nezohlednit ve zdravotním pojištění přístup člověka k svému zdraví? Tj. nejen penalisovat činnosti zdraví škodlivé, ale naopak slevovat při zdavém životním stylu.

Ale dosti již zde.
0 # Anonymní 2013-02-26 16:39
Tak jen k té důchodové reformě. Možná překvapivě, nemám nic proti samotnému principu kapitálového důchodového spoření. Jen jej považuji v daném případě za zcela nesprávně použitý. Pokud by kapitálové spoření bylo zavedeno (a to povinně) pro bezdětné, pak by takový kapitálový pilíř smysluplně doplňoval průběžný systém a navíc by eliminoval dopady výkyvů v porodnosti. Zjednodušeně řečeno, ti kdož by nevychovali nové plátce důchodů v průběžném systému, by si naspořili na své důchody v kapitálovém pilíři. Samozřejmě by muselo jít o pilíř státní, který by v sobě obsahoval obdobný princip příjmové solidarity jako průběžný systém. Nemám nic ani proti rovnému důchodu, který by zajistil každému, kdo na něj získá nárok, důstojný důchod. Nemám však na mysli koncept jakéhosi minimálního rovného důchodu ve výši současných cca 5000 Kč. Současně by se v daném pilíři nejednalo o investice, nýbrž o spoření na účtu emisní banky, ke kterému by se nedostal žádný správce, (či spíše gambler). Jednalo by se tedy v podstatě o spoření, u něhož by se naspořená částka začala vyplácet nejdříve v okamžiku narození prvního potomka a dále pak v případě druhého potomka. A v případě, že z jakéhokoli důvodu někdo děti nemá, pak by se mu vyplácel důchod z onoho "kapitálového" pilíře. Popř. rodiče, kteří by měli jen jednoho potomka, by pobírali polovinu důchodu z průběžného systému a tu druhou z "kapitálového" pilíře. Reprodukce v počtu tří a více děti by pak byla tzv. pouze "pro radost", tedy bez výrazného vlivu na důchod.
0 # Anonymní 2013-02-26 16:45
Hmm, a neplodné, gaye a lesby byste řešil jak? :-P
0 # Anonymní 2013-02-26 17:12
Ale na to je v mém příspěvku odpověď. Tito lidé by si na důchod naspořili v "kapitálovém" pilíři. To není trest. Namísto toho, aby "investovali" do svých potomků, budou spořit, neb potomky mít nemohou nebo nechtějí. Dokonce si dovedu představit, že by rovný důchod z průběžného i "kapitálového" systému byl shodný, tedy bez ohledu na "zásluhy" ve formě výchovy nové generace.
0 # Anonymní 2013-02-26 17:19
Aha, já vám rozumím, to není trest, oni jsou tím povinným spořením vlastně odměněni, že. :-)
0 # Anonymní 2013-02-26 17:40
Povinné spoření Vás "trestá" asi tak jako jsou všichni rodiče "trestáni" státem nařízenou vyživovací povinností vůči svým potomkům. Vy nerozumíte tomu, že rodiče na výchovu dvou dětí vynaloží do jejich dospělosti miliony korun a tyto děti pak platí stejně povinně důchody svým rodičům a NAVÍC i všem bezdětným důchodcům? V tomto spočívá příčina "neudržitelnosti" průběžného systému v případě poklesu porodnosti. Naopak dnes jsou skutečně trestáni rodiče potomků, kteří kromě generace svých rodičů musí uživit rovněž lidi, kteří žádnou svoji "investici" do další generace neučinili. O to více peněz by zbylo na jejich důchody, pokud by se bezdětní o svůj důchod postarali sami v rámci spoření. Dokud nedocházelo k významnému poklesu porodnosti, tak to nějak vycházelo, bez potřeby jakéhokoli zásahu. Dnešní doba však přináší významný pokles porodnosti, na který je vhodné reagovat. Lze ještě dodat, že naznačené řešení by teoreticky mohlo fungovat i bez toho povinného spoření bezdětných, pokud by všichni bezdětní byli natolik zodpovědní a bohatí, aby si naspořili na své důchody bez toho, že by se jednalo o zákonnou povinnost. Takový předpoklad ale zjevně v současnosti v ČR neplatí.
0 # Anonymní 2013-02-26 18:12
Povinné spoření není v daném případě "trestem", stejně jako není "trestem" vyživovací povinnost vůči potomkům. Vy si neuvědomujete, že rodiče do výchovy svých potomků investují miliony korun, než děti dospějí? Naopak trestáni jsou zde rodiče, jejichž děti jsou nuceny hradit důchody nejen svým rodičům ale i bezdětným. Pokud by potomci hradili důchody pouze svým rodičům (kolektivně samozřejmě), pak by mohly být buď vyšší důchody, nebo nižší odvody potomků. Uvedená disproporce samozřejmě nebyla problémem v době stabilní (nebo rostoucí) porodnosti. Dnešní pokles porodnosti však může citelně do stability průběžného systému zasáhnout. Naznačené řešení by fungovalo samozřejmě i v případě, kdyby nebylo spoření povinné, ovšem toliko za předpokladu, že bezdětní by byli natolik odpovědní a bohatí, že by si na důchod našetřili. To je však zjevně nesprávný předpoklad (v současnosti a v ČR).
0 # Anonymní 2013-02-27 08:00
Omezování mandatorních výdajů za současného snižování daní je právě ten liberální princip, který sice na první pohled vypadá rozumně, avšak podle mého názoru ve svých důsledcích vede k totální erozi společnosti.

WTF?!? Jaké jsou sakra ty důsledky? Proč jsou liberálové tak blbý? A co na to Jan Tleskač?
0 # Anonymní 2013-02-27 10:11
Takový přístup vede ke kapitalismu v dickensovském střihu. Na oltář přemíry "ekonomické svobody" jde pak většina, v civilizovaných zemích obvyklých, institutů jako je např. státní zdravotní péče (neplést s tržními zdravotními službami) nebo průběžný důchodový systém. Jinými slovy liberální kapitalismus bez patřičné regulace určitých klíčových oblastí je bestie, která nakonec všechny sežere. Nemírné prosazování ekonomických svobod a individuální odpovědnosti za vlastní osud jednotlivce zcela zákonitě narušuje soudržnost společnosti těmito jedinci tvořené. Prostor a "popularitu" získává sobectví a slovo solidarita se současně stává sprostou nadávkou. Jinak liberálové nejsou tak blbý. Oni (často chytře) jen prosazují své vlastní zájmy. Já jim jejich liberalismus neberu, jen jsem si dovolil s ním nesouhlasit.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-27 15:20
Ježiš, tyhle nesmysly o "kapitalismu diskensovského střihu"! Jenže právě tento strašlivý true-kapitalism umožnil ten bezprecedentně největší a nejrychlejší nárůst životní úrovně!
0 # Anonymní 2013-02-27 16:18
Kde se v socialistech bere to pohrdání jednotlivcem a jejich "špatných vlastností". Není lid právě součtem jednotlivců. Je neuvěřitelné, jak špatné povědomí mají socialisté o charakteru jednotlivých lidí. Jako kdyby proti vůli jednotlivců (lidu), je chtěli dovést k "dobru" (samozřejmě chápanému dle jejich pohledu).

Pokaždé, když se obecně domníváme, že nějaký čin je správný a dobrý, celkem přirozeně bychom byli rádi, kdyby se takové činy staly všeobecnou praxí. A pokud vidíme ve společnosti moc, které se všichni musí podvolit, našim prvotním nutkáním je využít tuto moc k nadekretování oněch činů a jejich vnucení všem. Ale otázkou je, jestli se tímto nedegraduje jak podstata této moci, tak podstata oněch činů, protože se stane povinným to, co má být v jádru spontánní a dobrovolné. Co se týče mě, tak prostě nemohu pochopit, jak zákon, což je v jádru násilí, může být použitelný pro jakýkoliv jiný účel než trestání špatného a ochranu správného.
0 # Anonymní 2013-02-28 12:48
K panu Miroslavu Hylšovi: Nárůst životní úrovně? Jen díky principům sociálního státu. Po té, co odstraníte principy solidarity, tak už poroste životní úroveň jen těm některým jedincům, o kterých hovoří anonym pod Vámi, a ostatním bude jejich životní úroveň klesat. Výsledky Vámi zmiňovaného "nejrychlejšího růstu životní úrovně" byly totiž zcela asymetricky "tržně a liberálně" rozděleny tak, že drtivá část těch výsledků plynoucích z růstu produktivity a jiných vlivů zůstala "v kapsách" majitelů firem. Zaměstnancům se poskytovaly prostředky k slušnému žití a "sociální jistoty", které jak se dnes ukazuje si mají jaksi zajistit sami z daní, které odvedou "sociálnímu státu" nejlépe ve formě DPH. Sociální jistoty už ale začaly liberálům překážet. Vy to sám přiznáváte, že "true kapitalism" je ten správný směr, kam se vydat, aby nám mohla zase "růst" životní úroveň. Poněkud zapomínáte, že s návratem k "true kapitalismu" ta životní úroveň padne nejdříve na samé dno (ne všem samozřejmě) a ode dna se může odlepit jedině zase díky principům solidarity. A přesně k tomu máme dnes nakročeno. Současná mantra globální konkurenceschopnosti vede ke skvělým zítřkům, ve kterých budeme pobírat Indické mzdy a mít indické sociální jistoty, abychom mohli konkurovat indické pracovní síle. Proto liberálové volají po slabém státu a proti Evropské unii. Pouze silný stát, potažmo EU je schopna čelit tomuto směřování, které je výhodné pouze pro pár skvělých jedinců a pro ostatní znamená návrat do středověku. Slabý stát = slabí a chudí občané (kromě pár mocných skvělých jedinců)! Na druhé straně se to se silou státu nesmí přehánět, protože totalita rozhodně není ten druh silného státu, který mám na mysli. Celý ten "true kapitalism" se to chová jako hra Monopoly. Rozdíl je, že když skončí hra, žetony se dají do krabice, zatímco v reálném světě chtějí vítězové hrát dál, i když už není o co hrát a s kým. Jde o to zavést taková pravidla, aby hra nikdy neskončila (po skončení hry se obvykle začíná znovu a všichni jsou na stejné startovní čáře) a to by měl být jeden z cílů regulace trhu. Čirý socialismus znamená, že se vůbec žádná hra nehraje a "true kapitalism" má zase pravidla hry vedoucí dříve či později k hrstce totálních vítězů a armádám poražených, což může vést k tomu, že extrémní kapitalismus (jakmile hra skončí a většina hráčů už nemá prakticky co ztratit) vystřídá extrémní socialismus (všem se seberou žetony a hra se odloží na 40 let do skříně). Kapitalismus je fajn, ale je třeba ho usměrňovat tak, aby hra nikdy neskončila, tedy aby byla prospěšná všem. Konec této hry má fatální následky pro předchozí vítěze a v delším horizontu i pro všechny ostatní.
Richard (abych se odlišil od ostatních anonymů)
0 # Anonymní 2013-02-28 13:20
K panu anonymovi výše. Předně nejsem příznivcem krystalického socialismu a ani čirého kapitalismu. K charakterovým vlastnostem jednotlivců i lidu zaujímám postoje jen na základě konkrétních skutečností, nikoli z hlediska nějaké ideologie. Už vůbec nejde o pohrdání nějakým anonymním jednotlivcem. K pohrdání konkrétním člověkem potřebuji vždy konkrétní důvody. K Vaší spontánní dobrovolnosti činit dobré, např. být solidárním. Ano ideální by bylo, kdyby se ti úspěšní dobrovolně a tedy solidárně dělili o plody svých úspěchů s těmi méně schopnými. Takových jedinců je však velmi poskrovnu a proto je jim třeba vykonání takového dobrého skutku nařídit zákonem. Na tom není nic špatného, či překvapivého, uvědomíme-li si, že žijeme v době kdy je adorováno sobectví a schopnost postarat se sám o sebe a přirozený princi solidarity je zcela záměrně potlačován. Být dnes nesoběstačným znamená často úplné společenské vyloučení. Pokud tedy hovoříme o pohrdání, pak právě takovými jednotlivci dnes "každý" pohrdá a naprosto otevřeně. Každá strana tak má své opovrženíhodné jednotlivce, nejen ti socialisti :-). Povinné odvedení daně, kterou je např. pomoc bezmocnému, svou podstatu, neztrácí jen proto, že se jedná o povinnost. Podstata této daně se ztrácí až v okamžiku, kdy peníze určené na bohulibý účel jsou tím mocným, který nám onu daňovou povinnost uložil, ukradeny nebo použity ne zrovna ušlechtilým způsobem. Ano, v takovém případě je argumentace ohledně ztráty podstaty takového vynucení "solidarity" zcela na místě. A tímto jsme se dostali k jádru věci. Kradení vybraných daní mocnými má velmi nepříjemné multiplikační efekty, které často vedou k "vylévání dětí z vaničky". Často mocní dopady svých krádeží na kondici veřejných financí svalují zcela zvrhle na údajné rozmazlování sociálně potřebných. Končí to voláním po zrušení sociálních dávek. Titíž mocní "vyhoví" nářkům svých kritiků (plátcům daní)a zruší některé ze sociálních dávek, aniž by však daně snížili, a tím si vytvoří nové veřejné prostředky, které mohou býti beztrestně ukradeny. Společným "nepřítelem" kapitalistů i socialistů (chcete li pravice a levice) by tedy měli být ti konkrétní jedinci, kteří kradou veřejné prostředky. Na místo toho jsme svědky lítého ideologického boje mezi pravicí a levicí, čehož jste právě Vy anonyme zářným příkladem.
Richard
0 # Anonymní 2013-03-01 09:39
Zdá se mi, že nejsme tak uplně ve při. Dovolim si jen podotknout, že prastaří liberálové, se vždy vymezovali proti levici a pravici.

Musím však se vymezit, proti principu, který obhajujete a sice nařízování solidarity zákonem.

Pokud je vyhlášen princip, že solidarita bude vynucována zákonem, což znamená, otevřeně řečeno, že distribuce plodů práce bude vykonávána zákonodárcem bez ohledu na práva těch, kdo svou prací tyto plody vytvořili, kdo může říct, do jakých důsledků bude tento princip doveden.

Jakmile je přijat princip, že stát je zodpovědný za nastolení solidarity mezi svými občany, sledujeme tzv. ,,v přímém přenosu“, jak se tito občané promění v prosebníky a žadatele.

Každý si najde dobrý důvod a přesvědčivý důkaz, že solidarita musí být vykládáno v tomto smyslu: „Ať já mám výhody a ostatní zaplatí jejich cenu.“ Úsilí všech směřuje k tomu, aby si vymohli kus solidárních privilegií od zákonodárného sboru. Trpící, i když přijdou s nejpádnějšími důvody, nemají v této tahanici vždy největší úspěch, zato jejich řady se neustále rozrůstají.

Odtud všechny ty snahy mobilizovat pracující, odtud ta prohlášení, že stát či společnost dluží živobytí, blahobyt a vzdělání všem svým občanům, že stát by měl být velkorysý, dobročinný, solidární, angažovaný ve všem, věnovat se každému. Že jeho úkolem je nakrmit děti, vzdělat mládež, zajistit zaměstnání a poskytnout penze. Krátce že musí přímo intervenovat, aby odstranil veškeré utrpení, uspokojil všechna očekávání, poskytl kapitál veškerému podnikání, osvítil mysl všech lidí, ošetřil všechna zranění, byl útočištěm pro všechny nešťastníky.

Povšimněte si prosím, že solidarita, ze své vlastní podstaty, na rozdíl od spravedlnosti, není něčím, co má svůj limit. Solidarita může jít od obětování jedné koruny vhozené do misky žebráka až po obětování života samotného.

Má se tedy zákonodárný sbor a státní administrativa snažit posunout realizaci principu solidarity až takhle daleko? Nebo bude lépe zastavit se někde uprostřed cesty? Ale na jakém bodě se zastavit a podle jakého pravidla? To bude záviset na jednom hlasování dnes a na dalším hlasování zítra.

Stejná nejistota se týká formy solidarity. Má se přinutit k obětem jenom určitá menšina pro dobro všech nebo se mají přinutit k obětem všichni pro dobro určité menšiny? Kdo může říct, jak by měl zákon toto dilema vyřešit? Nemůžete popřít, že existuje nekonečné množství způsobů, jak dosáhnout solidarity.

Řekl bych, že kdykoliv je zaveden do legislativy tento princip, i kdyby zprvu vypadal jenom velmi plaše, tak brzy paralyzuje investice i práci, protože neexistuje žádná záruka, že nebude rozšiřován donekonečna. Je snad zapotřebí mnoha argumentů, které by prokázaly, že když si člověk nemůže být jistý, že si bude moci užívat výsledků své práce, tak prostě nebude pracovat nebo bude pracovat méně?

Pokud ze solidarity uděláte věc legislativních nařízení jako vyhlášený závazek ustanovený zákoníkem, co potom zbude ze solidarity chápané jako dobrovolné oběti vyplývající z nesobeckých citů? Nic krom oběti, ale nedobrovolné, vynucené oběti, učiněné ze strachu před trestem. A přiznejte poctivě, jaká je podstata takové oběti uvalené na jednoho člověka ve prospěch člověka jiného? Je to příklad solidarity? Ne, je to příklad nespravedlnosti. A zkrátka. Už někdo musí říct: toto je legální loupež, ten nejhorší druh loupeže, jelikož je systematická, trvalá a nevyhnutelná.

Nelegální loupež naplňuje každého averzí. Obrací proti sobě sílu veřejného mínění a staví ji na stranu spravedlnosti. Naproti tomu legální loupež je páchána, aniž by zatěžovala něčí svědomí a toto nemůže nemít negativní dopad na morální prostředí celého národa. S odvahou a moudrostí se člověk může velmi dobře bránit před nelegální loupeží, ale těžko se dá uniknout legální loupeži. A pokud se o to někdo pokouší, jak nešťastné divadlo je potom předvedeno veřejnosti? Lupič vyzbrojený zákonem a oběť jež odporuje zákonu.
0 # Anonymní 2013-03-01 12:19
Nelze než nesouhlasit. Povinná "solidarita" realizovaná prostřednictví daní není loupež. Loupež je nemorální a veřejností zavrhovaná, pokud je činěna s úmysly ryze sobeckými. Pokud je "loupež" činěna s úmysly bohulibými, pak je dokonce i značnou částí veřejnosti akceptována (viz. např. Juraj Janošík nebo Robin Hood :-)). Bez vynucené solidarity bychom stále bděli ve středověku, kde silnější a bohatší vyhrává na všech frontách. Daně jimiž jsou financovány vzdělání, zdravotní péče, sociální péče a ostatní veřejné statky činí společnost CIVILIZOVANOU. Troufám si odhadnout, že pokud bychom zrušily veškeré výše uvedené společně s příslušnou částí daňové zátěže, civilizace by dostala velmi silný a přímo zdrcující zásah. Civilizace tu ale není jen pro chudé a potřebné. Civilizaci potřebují i bohatí a ti, kteří zbohatnout chtějí (pokud tedy mají v úmyslu zbohatnout civilizovaným způsobem a nikoli olupováním ostatních). Vy říkáte, že např. výběr zdravotního pojištění (zdravotní daně) je loupež. To ale není loupež, neb za tuto daň máte nárok na zdravotní péči (dříve dokonce bezplatnou). Já naopak tvrdím že zvrhlou loupeží je chtít po vážně nemocném člověku např. milion korun na úhradu potřebné zdravotní péče. Jinými slovy, ti kteří díky existenci civilizované společnosti a jejich schopnostem bohatnou, zcela nepochopitelně nechtějí přispívat na udržení prostředí, které potřebují k tomu, aby dál bohatli. Takovou spoluúčast na udržení a zachování civilizovaného prostředí ještě navíc někteří považují za loupež. Takové protesty proti daním a označování vybírání daní za loupež považuji za zcela zvrácené. Proti placení dálniční známky, či mýtného asi rozumní uživatelé dálnic protestovat nebudou. Proč ale majitelé firem protestují proti daním a solidaritě z těchto daní zajišťované? Vždyť těmi daněmi je zajišťována rovněž jakási civilizační "infrastruktura" pro jejich podnikání i ve formě např. koupěschopnosti nemalé části obyvatelstva. Jak by se asi výrobcům podnikalo v podmínkách, kdy obyvatelstvo by mělo kupní sílu prostých indů (vyjmu-li z toho exportéry, kterým to bude jedno)? Opakuji, že jediný oprávněným důvodem, proč nesouhlasit se "státním násilím" ve formě výběru daní, je skutečnost, že nikoli zanedbatelná část těch vybraných daní je ukradena skutečnými lupiči, namísto toho, aby byly smysluplně použity k užitku celé společnosti. Řešením tohoto "problému" ale není zrušení(snížení) těch daní, nýbrž zamezení onomu loupení z veřejných peněz. Těm skutečným lupičům navíc vůbec snižování daní nevadí. Oni totiž, co jim k loupení z vybraných daních chybí, to si "půjčí" prostřednictvím vydávání státních dluhopisů. Jinak ve vztahu k vámi zmiňovanému neomezenému zvyšování daní, judikatura Ústavního soudu může zrušit zákon, který uvaluje na občany příliš vysoké daně, tehdy pokud mají tzv. rdousící efekt. :-)
Richard
0 # Miroslav Hylš 2013-03-02 13:56
Vražda je nemorální a veřejností zavrhovaná, pokud je činěna s úmysly ryze sobeckými. Pokud je "vražda" činěna s úmysly bohulibými, pak je dokonce i značnou částí veřejnosti akceptována.

Neschopnost vymanit se z jednoho paradigmatu, obhajovat jej nesmysly a falešnými analogiemi, je v lepším případě znakem naivity, v horším hlouposti.
0 # Anonymní 2013-03-03 16:15
Nyní jste tomu nasadil korunu. Srovnávat vybírání daně s loupeží je holý a zjevný nesmysl ale tahat do této diskuze vraždu je demagogický počin nejhrubšího zrna. Asi máte svého velkého učitele :-). Naopak neschopnost vymanit se z Vašeho "paradigmatu" je zjevná a neschopnost věcné diskuze ještě zjevnější.
Richard
0 # Anonymní 2013-02-25 20:18
Hylš hulí péro Machovi!
0 # Miroslav Hylš 2013-02-25 22:01
Tak určitě - máme to i ve stanovách. Nezáviď, vstup a můžeš taky.
0 # Anonymní 2013-02-26 19:35
Pane Pecina, neměl byste v rámci boje s korupcí "kultivovat" své příspěvky v diskusi?

Petr V
0 # Miroslav Hylš 2013-02-27 15:28
Třeba s tím souhlasí?
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-27 15:45
Kdyz uz hulite Yamato-san, tak je zasada neslukovat. Ja znal jednoho, co to takhle delal a stal se americkym presidentem.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-27 16:02
S takovou hrozbou bych se asi dokázal srovnat :-)
0 # Tomáš Pecina 2013-02-27 16:06
Pane Pecina, neměl byste v rámci boje s korupcí "kultivovat" své příspěvky v diskusi?

Měl, ale kultivovat se mi dnes nechce. Spíše už několik měsíců uvažuji, že bych své blogy zavřel, což by mimo jiné vyřešilo i tyto drobné problémy.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-27 16:23
Ale no to snad ne?! Proč? Copak už neumřelo dost kvalitních blogů?
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-27 16:44
Nikdo Vas nemuze nutit publikovat vp. Pecina, ale smazat je by bylo skoda. Zvlast tenhle by mel zustat viset. Pro vystrahu budoucim generacim.
0 # Tomáš Pecina 2013-02-28 21:42
O zrušení již publikovaných textů neuvažuji, pouze o tom, že bych přestal psát: mámť stále silnější pocit, že v této zemi je jakákoli aktivita na poli práva bojem s větrnými mlýny. Posledním velkým zklamáním pro mne bylo, když soudy nechaly projít podvodné vyřazení nadějného presidentského kandidáta, a k mému pocitu uspokojení nepřidává ani pokračující tažení proti advokátům obhajujícím "extremisty". Definitivní rozhodnutí jsem ale zatím neučinil.
0 # Anonymní 2013-03-04 23:20
No tak to vidíte, ani na tomto blogu, kde můžete VLASTNICKÁ PRÁVA snadno prosazovat, diskusi kultivovat a regulovat, se Vám "dnes nechce"... :( ... Pak jak to pak s Právem má vypadat
0 # Miroslav Hylš 2013-02-28 16:09
Richard: omlouvám se, nejde mi to postnout pod váš příspěvek. No a to je také vše, co k tomu chci říci. Věřte si, čemu chcete, ale taková snůška, nepravd (nepíši lži, neb si myslím, že tomu věříte), vyvrácených omylů a nepochopení fungování ekonomiky už raději ani nechci rozebírat.
0 # Anonymní 2013-02-28 18:07
Nedělal jsem si iluze, že Vás přesvědčím. Vaše názory považuji za tu Vaši pravdu, na kterou máte své právo a která Vám hlavně velmi vyhovuje (myslím osobně, Vašim soukromým zájmům). Nevydávám odlišnost mých názorů od Vašich, za Vaše omyly, ani netvrdím, že Vaše názory jsou snůška lží či nepravd. Ve světle určitých individuálních hodnot máme oba tu svou pravdu. Rozdíl je tedy v hodnotách, které se snažíme bránit. Tvrdím, že obhajuji lepší hodnoty, než Vy. Kdyby bylo fungování ekonomiky exaktně odhalitelné, kdyby ohledně fungováním ekonomiky neexistovalo víc otázek, než odpovědí, pak bych možná i bral Vaši výtku ve smyslu nepochopení fungování ekonomiky. Stačí ale poukázat např. na existenci peněžních teorií (teorie endogenních a exogenních peněz), aby bylo jasné, že patent na pravdu ohledně fungování ekonomiky nemáte Vy a nemají ji ani ti největší velikáni ekonomické "vědy".
Richard
0 # Anonymní 2013-02-28 18:31
Nedělal jsem si iluze, že Vás přesvědčím. Vaše názory považuji za tu Vaši pravdu, na kterou máte své právo a která Vám hlavně velmi vyhovuje (myslím osobně, Vašim soukromým zájmům). Nevydávám odlišnost mých názorů od Vašich, za Vaše omyly, ani netvrdím, že Vaše názory jsou snůška lží či nepravd. Ve světle určitých individuálních hodnot máme oba tu svou pravdu. Rozdíl je tedy v hodnotách, které se snažíme bránit. Tvrdím, že obhajuji lepší hodnoty, než Vy. Kdyby bylo fungování ekonomiky exaktně odhalitelné, kdyby ohledně fungováním ekonomiky neexistovalo víc otázek, než odpovědí, pak bych možná i bral Vaši výtku ve smyslu nepochopení fungování ekonomiky. Stačí ale poukázat např. na existenci peněžních teorií (teorie endogenních a exogenních peněz), aby bylo jasné, že patent na pravdu ohledně fungování ekonomiky nemáte Vy a nemají ji ani ti největší velikáni ekonomické "vědy".
Richard
0 # Miroslav Hylš 2013-02-28 19:31
Zajímá mě vlastně jen jedna věc: jaké mé osobní zájmy? Člověče, vždyť vy mě vůbec neznáte, tak proč takto plácáte?

Ano, právě že ten patent nikdo nemá, v tom je ten problém... takže - kde berete vy tu víru, že stát/EU dobře činí? Obzvláště když je realita s tímto tvrzením tak silně v rozporu.

Zbytečně nezasahovat, to je to základní porozumnění!

Jo a názory - já nepsal o názorech, ale o objektivně doložitelných a dohledatelných faktech ohledně vzrůstu životní úrovně VŠECH vrstev v dobách PŘED socstátem! Ale chápu, že je jednodušší se ohánět Dickensem...
0 # Anonymní 2013-02-28 20:01
Nestyďte se za to, že máte ambici být bohatý. Na tom není nic špatného. Nikde nepíši, že věřím, že stát/EU činí dobře. Činí spíše špatně, nicméně v rámci globálního neregulovaného trhu slabý stát potažmo EU bez příslušné dočasné izolace od Indie a Číny nemůže obstát. Dokud indické a čínské platy nedosáhnou evropské úrovně, do té doby není možné "zbytečně nezasahovat". Ano realita je v rozporu s tím, jak by to podle mne mělo fungovat. Zbytečně nezasahovat je moudré, ale nesmí to být zneužito k likvidaci sociálního státu. Zachování sociální soudržnosti je natolik důležité, že nezasahovat za účelem jejího udržení (dosažení) je špatné. Nepíši, že nevzrostla životní úroveň VŠECH. Píši o dramatických rozdílech v tempech růstu životní úrovně majitelů firem a jejich zaměstnanců a hrozícím poklesu životní úrovně zaměstnanců a akceleraci růstu životní úrovně majitelů firem. K dickensovskému kapitalismu vede vaše heslo nezasahovat a nechat již dlouho probíhající distribuci bohatství pokračovat až do stadia Game over.
0 # Miroslav Hylš 2013-02-28 20:21
OK, tohle nemá cenu. Přeju pěkný večer.
0 # Anonymní 2013-03-04 22:59
Takže jde o to, že zásahy do volného trhu EU, se sníží konkurenceschopnost států EU tak, aby státy BRICKu, ( které se zbytečně neregulují zbytečnostmi sociálních = socialistických práv ) mohly ve srovnávní s EU ještě rychleji růst než rostou?

Petr V
0 # Anonymní 2013-03-05 12:52
V podstatě proč ne? Nikde neobhajuji nesmyslnou regulaci, která by podkopávala konkurenceschopnost EU. Píši o izolaci EU vůči konkurenci z Číny a Indie a to je něco úplně jiného. Pokud se stane Evropa konkurenceschopnou tím, že státy BRICKu porostou a současně svou konkurenceschopnost "sníží" na úroveň Evropy, tak na tom všichni vydělají. Státy BRICKu se dostanou s životní úrovní na úroveň Evropy a Evropané získají nová odbytiště s významnou kupní silou. Vždyť tento princip byl přece to, co jsme očekávali od připojení k EU. Tehdy se nám ta myšlenka líbila. Do 10-ti let doženeme Německo, říkával Klaus. Pamatuji si výkřiky o evropském tygrovi. Alternativou k tomuto scénáři je zchudnout na úroveň Indie a Číny. To mi ale nepřijde jako smysluplná cesta k získání "konkurenceschopnosti". K čemu nám bude taková "konkurenceschopnost"?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)