Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Takže tedy, milí Novákovi, já se vám za tu vykradenou vilu omlouvám, ale zároveň, prosím, vezměte na vědomí, že napravit důsledky této události nelze. Přece nechcete, abych navrátil své majetkové poměry do stavu před vloupáním! Co by to mu řekla moje nejmilejší dcera Klárka, které jsem daroval váš perský koberec, a co bych si počal bez vaší sady čínského porcelánu, na kterou jsme si se ženou už tak zvykli!? A šperky z vašeho tresoru jsem okamžitě střelil kámošovi, co provozuje zastavárnu, a výtěžek propil, tudíž tam, jak jistě uznáte, o vracení nemůže být ani řeči. Možná by se snad dalo uvažovat o vrácení těch obrazů z obýváku, co jsem nechal dlouho ve sklepě a tam chytily plíseň, ale spíš ne, to byste pak třeba chtěli zpátky i ty ostatní věci. Minulost změnit nemůžeme, uznejte! Ale fakt, upřímně, že se to stalo, mi je moc líto!

Gesto premiera Nečase je podobné osobnímu vyznamenání udělenému jeho předchůdcem ve funkci Topolánkem Josefu Mašínovi: jednorázové, svým způsobem odvážné, ale nekonsekventní, bez širší podpory ve společnosti i ve vlastní straně: politický výstřel do tmy, trucpodnik. Přesto je pro mne takto pojatá omluva nepřijatelná.

Když přede mnou někdo argumentuje způsobem jako Nečas, položím mu jednoduchou otázku: Proč? Proč nelze vrátit ukradené? Omluva v této podobě je sice politickým gestem, avšak fakticky je pouhým překlopením jednoho morálně neudržitelného postoje (vyhnat a zabíjet Němce bylo správné) do druhého (vyhnat a zabíjet Němce bylo nesprávné, ale jejich majetek jsme si ponechali právem). Druhý přitom neshledávám ušlechtilejším prvního: je to oportunní obhajoba zloděje toho typu, jakým jsem tento text uvedl.

Mají pravdu komunisté, jestliže – arci s notnou dávkou těžko stravitelné ideologické omáčky – tvrdí, že uznat protiprávnost vyhnání znamená uznat protiprávnost okradení.

Když jsem před více než třemi lety sepsal návrh stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, ani na okamžik mě nenapadlo, že bychom mohli formulovat jeho čl. 3 (česky, německy) nečasovským Litujeme, ale nevrátíme. Protože slušný člověk takovou věc z úst vypustit nemůže.

Volba je nicméně na každém z nás, slušnost není povinná.

Komentáře   

-1 # Anonymní 2013-02-22 09:29
Je velmi nebezpečné míchat mezi sebou principy různých právních odvětví. Odsun Němců, to je mezinárodní právo. Cílem bylo a na základě velmi hmatatelných zkušeností, zajistit v Evropě klid. Pokud je mi známo, Němci pořád považuji Mnichovskou dohodu za platnou. Šlo přece jenom "o takovou arbitráž" a velmoci uznaly, že viníkem jsou Češi. No a po válce holt velmoci změnily názor. To se tak někdy stává, když už do toho motáte nepříslušné právní principy, je dojde k obnově řízení a najednou důkazy vypadají jinak. Třeba se vám někdy povede, že přesvědčíte kdekoho, že jsme udělali chybu a že Němci pro nás byli přínosem. Jenom doufám, že ta doba ještě nenastala. Blábolení Nečase mne nezajímá už od doby, kdy jsem jej zaznamenal jako ministra práce a soc. věcí. Pro mě byl vždy pokrytec, lhář a zbabělec. Pokusím se, velmi nepřesně citovat výrok jednoho polského politika: Snaží se nás přesvědčit, že válku vyvolali nějací národnostně indeferentní nacisté, ale my jsme za ni vystavili účet Němcům.
+1 # Tomáš Pecina 2013-02-22 10:17
Takže abych parafrasoval Stalina, smrt jednoho člověka je tragedie, smrt milionů je mezinárodní právo veřejné.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-22 10:43
Anonymnímu. Co to zde uvádíte za bláboly? Vyhnání Němců z ČSR není „mezinárodní právo“! Velmoci na Konferenci v Berlíně (postupimská konference) jen UZNALY fait accompli odsunu, tedy se na něm neusnesly, nedohodly. Navíc nějaká postupimská dohoda neexistuje, jen protokol. Motivy pro dokončení již probíhajícího vyhánění byly zřejmě dva: rozdělené rodiny (z ČSR v té tobě již vyhnáno asi 3/4 mil. Němců) a riziko, že jinak budou Němci z ČSR, Polska a Maďarska přemístěni do pracovních táborů za severní polární kruh v SSSR.

Mnichovská konference se konala na základě článku 19, I. dílu versailleské smlouvy, kde se praví, a v dalších mírových smlouvách se to opakuje, že čas od času se členové Společnosti národů „mohou vyzvat aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohrozit světový mír.“ A právě zachování částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností ve státě mír ohrožovalo. Velmocenský status (čelných mocností) ve Společnosti národů měly Francie, Velká Británie a Itálie.
+1 # Anonymní 2013-02-22 12:03
Velmi dobrý článek, který vystihuje typicky české chápání i jednání.
0 # gogo 2013-02-22 12:11
Máte to schválené ministerstvem výživy?
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-22 13:39
Sice ukradené se má vracet, ale u sudetoněmeckého majetku to bude velmi obtížné, neboť tomu brání Lastenausgleichsgesetz a Fremdenrentengesetz, v rámci kterých byl SRN vyhnaným restituován zástupně za cs-stát jimi v ČSR zanechaný majetek a Československem si ponechané příspěvky na důchodové pojištění. Kdyby ČR obé Sudetoněmcům restituovala, museli by vše, co dostali od německého státu za movitý, nemovitý majetek, firmy, úspory a pod. vrátit s příslušným úrokem od roku 1952. Zejména by se jich dotklo značné zkrácení starobních důchodů, které by český důchod pokryl jen nepatrně kvůli způsobu jeho vypočítávání.

Proti vracení ukradeného nemovitého majetku stojí i právo vydržení dalších majitelů, čímž se situace značně komplikuje. Je pravdou, že by se mohly vrátit majetky ve státních a komunálních rukách. Těch, kteří by restituce in natura přijali, lze kvůli výše uvedenému odhadnout na nejvýše několik stovek nebo málo tisíců lidí. Zde ovšem vyvstává otázka restituce majetku těm, kterým zanechaný majetek nelze vydat a kteří podle principu rovnosti by měli dostat finanční odškodnění. Obávám se, že finanční restituci tak velkých majetků - o malé by se nejednalo kvůli komplikacím s vyplaceným odškodněním v SRN - by český stát neunesl. Navíc tu jsou Sudetoněmci odsunutí do Rakouska a do sovětské okupační zóny v Německu, kteří vyrovnání za zanechaný majetek v ČSR nedostali a o ukradený majetek by se téměř s jistotou přihlásili. Do starobních důchodů jim léta odpracovaná v ČSR (v protektorátu) započtena byla.

Je zde však maďarský příklad. Začátkem 90. let minulého století nabídl maďarský stát vyhnaným Němcům symbolickou paušální restituci - pokud mne paměť nešálí, bylo to v přepočtu přes 10 000 DM - a/nebo maďarský cestovní pas, tedy maďarské občanství zpět a to i pro jejich děti, vnoučata a jejich manžele. Výsledek? Symbolickou peněžní restituci si až na výjimky nikdo nevzal kvůli výše uvedeným důvodům (všichni podunajští Švábové byli odsunuti do západního Německa), ale o maďarské pasy byl dle předpokladu značný zájem. Německý stát upustil od toho, aby od Maďarska požadoval byť částečnou úhradu za vyplacené vyrovnání.
+1 # Tomáš Pecina 2013-02-23 05:17
Československý stát započítal konfiskovaný majetek na reparace, což je z hlediska MPV nepřípustné: fysické osoby nejsou svým majetkem odpovědny za náklady války, kterou jejich země prohrála. Německo tyto škody (arci jen částečně) poškozeným nahradilo z vyrovnávacího fondu.

V případě restitucí tedy vznikne Spolkové republice vůči svým občanům nárok na vrácení této částky, České republice vůči Německu vznikne nárok na částku, která byla započítána do reparací, a současným domnělým vlastníkům majetku "po Němcích" (tato formulace mě strašně rozčiluje, dokonce jsem ji teď četl ve versi "majetek, který tady Němci zanechali": ničemové!) vzniká také určitý nárok, ale jeho struktura a výše je složitější.

Vydržení je vyloučeno, protože současní majitelé nabyli od nevlastníka (zloděj nemůže platně zcizit nemovitost, podle zásady nemo plus iuris), avšak pokud přijmeme thesi, že byli v dobré víře ohledně toho, že stát předmětné nemovitosti vlastní, mají právo na náhradu ve výši (současné) tržní hodnoty. Jestliže v dobré víře nebyli, mají nárok jen na vrácení původní ceny, kterou zaplatili a která byla často nulová (byl to přídělový systém).

Maďarský problém spočíval v tom, že náhrada měla být symbolická (10 tisíc DM není ani náhodou cena průměrně konfiskovaného majetku), takže by to pro restituenty byla málo výhodná nebo přímo nevýhodná transakce. Kdyby se nahrazovalo v plné výši, byla by situace zcela odlišná.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-23 11:51
Vážený pane Pecino,

Vaše úvaha je správná, vychází však z chybného předpokladu: sudetoněmecký majetek nebyl započítáván do objemu válečných reparací. Ten byl tak obrovský, že započítán, ta by musela ČSR po boku Německa poskytovat ostatním 17 státům reparace (další dva státy byly sanovány ze sovětské okupační zóny). Do reparací byl započítán pouze tzv. německý zahraniční majetek.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-23 11:54
Dodatek: České republice nevznikne národ na žádnou částku z reparací, protože sd-majetek nebyl do reparací započten ani jedním centem.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-23 13:09
Československo v reparacích podvádělo, kde mohlo. Reparace skončily v roce 1962 a ve výčtu reparačních položek vyčíslených čs. vládou v témž roce je velice podezřelá suma 4,939 mil. US $ (hodnota dolaru z roku 1938) za německý zahraniční majetek v ČSR, neboť je v porovnání s německým majetkem zanechaným v jiných státech velmi nízká. Např. menší Dánsko uvedlo 13,8 milionu US $ (1938) nebo Nizozemsko 31,7 milionu US $ (1938). Tento čs. údaj je téměř s jistotou československým státem zfalšován, neboť pro účely pařížské reparační konference (listopad 1945) vyčíslila čs. vláda na podzim 1945 německý majetek v ČSR (bez majetku zanechaného čs. Němci) cifrou 80,247 mil. US $ (1938), tedy částkou přibližně šestnáctkrát vyšší.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-23 13:15
Na podzim roku 1947 se Vavro Hajdů vyjádřil, že částka nahlášená pařížské reparační konferenci (80,247 mil. USD) představovala „sotva jednu desetinu skutečné hodnoty tohoto majetku“ (německého zahraničního majetku zanechaného v ČSR).
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-23 14:35
Vážený pane Pecino,

všiml jste si, že když jde o téma dotýkající se základních lží, na kterých je vybudován český stát, že diskuse ve Vašem blogu jaksi hyne na úbytě? Ani se nedivím. Nezahrnout do reparací sudetoněmecký majetek a prolhat se po česku v mezinárodním fóru jen k 6 o/oo nebo méně promilím zanechaného německého majetku v ČSR je přece pašácký český výkon! Další podrobnosti v tomaskrystlik.blogspot.cz/.../...
0 # Anonymní 2013-02-24 07:30
Ad T. Krystlík: svätá pravda, že ak ide o určitú problematiku, počet diskutérov klesá. Ktohovie, či si v.p. Pecina všimol i toho, že to aspoň do určitej miery môže byť spôsobené niektorými adjektívami i substantívami, ktoré používate na zaškatuľkovanie diskutujúcich, prejavujúcich nesúhlas s Vašimi názormi.

Môj názor na Vás je ambivalentný: na 1 strane som si vedomá toho, že pemzum Vašich vedomostí z tejto oblasti sa s tým mojím nedá porovnať, a vlastne sa od Vás môžem mnohé dozvedieť. Zároveň chápem, že v živote takmer nič nie je zadara - a nejakú prezývku, nech už akokoľvek absurdnú, znesiem. Konieckoncov "slovenská nemcožrútka" znie celkom rozprávkovo - iní to dostali vyžrať ďaleko ostrejšie. Inak mimoriadne milujem, keď niekoho ďalšieho zosmiešnia kvôli jeho rodičovi.

Netuším, čo sa stalo s G. Petersom: jeho posledný príspevok na tomto blogu bol tuším k počtu exterminačných konclágrov (uviedol aj ich mená). Na Vašu reakciu ohľadne daného počtu som dosť dlho čakala - zatiaľ nenašla.

Ak sa človek v niečom dobre vyzná, prevahu môže preukázať aj bez urážlivých označení. Tie bývajú kontraproduktívne. U ľudí je dôležité nielen IQ, ale aj EQ.

A spokojne sa do mňa hoci obaja pustite - prežijem. Iná možnosť je nereagovať.

EP - Emília Pieružková
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 12:30
Vážená paní Pieružková,

dotaz po počtu KZs jsem nezaznamenal, tedy nezodpověděl. Takže: V Německu za WW II bylo kolem 2100 KZs, některé z nich jen s několika málo desítkami vězňů coby zdrojů pracovních sil pro blízkou továrnu, často i v jejím areálu. Vyhlazovacích bylo pět, z roho jen dva na území Německa. Do ledna 1942 se Němci snažili o vystěhování židů z Evropy.

V ČSR v prvních týdnech po válce vzniklo asi 1100 koncentráků. Za něj se považovala třeba i budova školy, kde byli Sudetoněmci soustředěni až po větší táborová zařízení.

Ještě k Vašim pocitům vůči mé osobě. To, že vyvracím české lži o vlastní historii neznamená, jak mi často předhazováno, že tak činím v žoldu SdL nebo že jsem německý nacionalista. Chci, aby Češi nahlédli, že jejich dějiny jsou z větší části vylhané, že český stát je zbudován na falešných státních doktrínách.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 12:45
Jinak se, vážená paní Pieružková, ptejte, na co chcete. Vaše dotazy zdpovím. Kdybyste tak chtěla činit mimo tento blog, mám adresu
0 # Anonymní 2013-02-24 15:07
Pán Krystlík, vďaka za reakcie. Najprv prosba, potom vysvetlenie, nakoniec dotázky.

Prosba: prosím o oslovenie "Ema" (kratšie, menej oficiálne) a prípadne aj o radu, ako si vybrať zo 7 riadkov pod "vyberte profil", keď tam chcem mať "Ema" namiesto anonyma (spokojne sa všetci môžu zasmiať. Smiech je zdravý.)

Vysvetlenie: u počtu exterminačných konclágrov nešlo o vyslovene otázku - G. Peters ako reakciu napísal, že ich bolo o 1 až 2 viac, než uvádzate Vy. Pri mojich "počítačových skills" je jasné, že to nedokážem rýchlo nájsť.

Otázky: pýtať sa budem verejne.
1/ Tie konclágre vzniknuté v prvých týždňoch ČSR - len málo som o nich počula: dokedy trvali? Boli tam aj deti - napr. pod 10 rokov? Aká bola mortalita? Čím oficiálne odôvodnili ich vznik? Týkalo sa to nejako aj majetku internovaných osôb? Kam sa podeli ľudia po ich zániku?
2/ Boli také aj na území Slovenska? Karpatských Nemcov sme predsa mali, no Sudety obývané nemecky hovoriacim obyvateľstvom absentovali. Naviac, vzťah k Nemcom bol u nás menej nepriateľský. My sme zase mali Maďarov.
3/ V súvislosti s Vami uvádzanými bodmi/axiómami? týkajúcimi sa porovnania Rakúska a ČSR som položila otázku k bodu 5 - ne/sloboda etník. Vami myslené Rakúsko zahŕňalo aj Uhorsko? Skutočnosť Rak.-Uh. vyrovnania mi je známa, ale aj to, že mu predchádzal meruôsmy rok.
4/ Nedávno na diskusii v SME som odpovedala nasledovným spôsobom na otázku - aký bol rozdiel medzi J. Tisom a E. Háchom, keďže len 1 z nich popravili:
7) Rozdiely Hácha x Tiso:
a/ Hácha - významný sudca, nie kňaz (kto, ak nie kňaz, má milovať blížneho svojho - aj Žida) - tu vidím rozdiel medzi Tisom (IMHO mohol urobiť viac) a tými radovými kňazmi, ktorí účinne pomáhali. To bol 1 z dôvodov napomenutí/výčitiek zo strany Vatikánu;
b/ Hácha na začiatku kládol Nemcom istý odpor, spolupracoval s exilovou vládou (code name tuším Havel). Zlom prišiel po heydrichiáde (Lidice) a poprave jeho priateľa, býv. premiéra gen. Eliáša;
c) od konca r. 42 to už bol chorý človek - urobil chybu, že neodstúpil, hoci chcel - nechal sa okolím presvedčiť, aby zostal vo funkcii;
d) povojnový Národný súd uznal, že od jan. 43 E. Hácha už nebol zodpovedný za svoje činy - ťažká arterioskleróza;
d) aj Tisovej poprave predchádzal súd, nech už bol akýkoľvek, či? Viete, kedy umrel Hácha? V júni 45. Väznený bol v neľudských podmienkach.
Ocením vecnú kritiku tohto môjho diskus. príspevku. Beriem aj prípadný názor, že osoba J. Tisa je mimo Vášho záujmu.
EP
EP
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 17:04
Emo, kliknete na „Vyberte profil“, rozbalí se Vám štítek. V něm vyberete „Název/Adresa URL“ a kliknete. Pak do štítku „Upravit profil“ vepíšete do rubriky „Název“ Ema nebo něco, co tam chcete mít.

1/ Existovaly do konce odsunu, tj. do konce roku 1947, i když ne všechny, protože po vyprázdnění byly zavírány. Děti pod 10 let tam byly. Mortalita byla značně vysoká, zejména u starých lidí a malých dětí a to jen poměry v lágrech. Vznik českých koncentráků zdůvodněn potřebou odsunu (a vykrádání německých domů a bytů - to však neoficiálně).

2/ Na Slovensku byly, ale v menším množství. Většinou byly pro od roku 1939 se přistěhovavší Maďary.

3/ Svoboda národů byla v Předlitavsku = rakouské země, české země, Přímoří, Jižní Tyrolsko, Kraňsko, Halič, Bukovina. Cisleithanien neměla úřední jazyk, neznala pojem menšiny. Uhersko = Zalitavsko považovalo své obyvatele za členy jednoho národa, ale mluvícího různými jazyky. Úřední jazyky určoval v komitátu župan, např. ve Spišské župě to byla slovanština a němčina. Oba státní útvary měly i zcela jiné zákony. BiH nepatřila ani k Cis- ani k Translajtánii.

4 b/ Zlom přišel před heydrichiádou, Britové nechápali, proč by měli uznat Benešovu exilovou vládu, když Češi už jednu, i prezidenta, mají - v Praze, což byl podstatný rozdíl proti jiným exilovým vládám. Beneš tedy začal naléhat na odstoupení Háchy a vlády, což by způsobilo rozsáhlé škody v neprospěch cz-národa. Eliáš a vláda odmítli a Beneš je začal nenávidět.

4 c/ Ve funkci ho v době, kdy si dost dobře již neuvědomoval, kdo je, udržovali Němci - nepřáli si žádný neklid v protektorátu. Neměli také nikoho, kdo by ho, případně vládu, nahradil. Vlajka a podobné organizace nepřicházely v úvahu.

Za holocaust sk-židů, který Slováci činili (i později zastavili) o vlastní vůli, měli pykat mnozí, nejen Tiso. V českých zemí byly retribuční soudy neobvykle a mnohdy nespravedlivě tvrdé, na Slovensku zase ostudně mírné.

Z řad sk-politiků si vážím Hlinky, Sidora, Hodžy a Osuského.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 18:28
Tisova vina za šoa je patrná i z toho, jak úporně a všecmi prostředky se snažil Vatikán zastavit transport židů z SK do vyhlazovacích KZs přímo u něj. Nakonec se to podařilo až přes hlasování poslanců parlamentu.
0 # Anonymní 2013-02-24 21:21
Maminka byla s mými bratry Jan roč.1939, Josef roč.1942 a mě roč. 1944 dopravena do čs. koncentráku u Olomouce.
Habermann
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 22:42
Zde je nutné se ptát, proč francouzské úřady po WW II vracely Alsasanům a Lotriňanům francouzské občanství, i když se dostavili žádat o f-papíry v německé nebo SS-uniformě. Proč totéž dělali Belgičané a Italové? Bez vraždění, násilí a vyhánění? Kdo se konkrétně provinil, přišel před běžný, nikloliv revoluční soud jako v ČSR, jiní nikoliv. Češi vyhnali přes 3 miliony svých Němců (naprosté minimum uteklo z vlastní vůle), Poláci asi 700 tisíc (téměř všichni utekli před postupující Rudou armádou, Němci v nových pl-území byli vystěhováváni postupně až do roku 1951), Maďaři nejvýše 170 tisíc, Holanďané asi 4 tisíce. Proč je Češi, hlavně armáda, policie a samozvaní partyzáni bestiálním způsobem při odsunu vybíjeli? Následkem vyhnání z ČSR zahynulo minimálně 150, maximálně kolem 500 tisíc cs-Němců. Kolik Češi pozabíjeli po skončení války kromě toho německých zajatců, uprchlíků z východních území a Němců ze staré říše, k tomu neexistuje ani jediný odhad. Jen německých uprchlíků bylo na cs-uzemi po skončení války 1 až 1,6 milionu.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-24 22:59
"Běž, hochu, na louku a zastřel si nějakého Němce", tak to vypadalo v českých zemích po WW II.
+1 # Anonymní 2013-02-25 08:24
...ano, dle výpovědích místních občanů to bylo i zde v Lubníku. Lidový soud v Lanškrouně 17.a 18. května 1945 byl též velmi krvavý a bestiální.
Habermann
+1 # Anonymní 2013-02-25 12:31
Na GO EAST! jsou Dokumenty a zprávy k vyhnání Němců ve formátu PDF.
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-24 16:11
Tohle je taky Ever-green, ale David Cameron taky nevratil Koh-I-Noor.
0 # Anonymní 2013-02-24 21:26
....míníte firmu anebo Diamant?
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-25 04:35
Samozrejme ten ukradeny diamant. Zrovna to probehlo tiskem.
0 # Anonymní 2013-02-25 08:19
...tak samozřejmé to zase není. Firma Koh-i-noor a.s. v Praze byla taktéž ukradená rodině Waldes a dodnes, s posvěcením ÚS, nebyla vrácena.
+1 # Tomáš Pecina 2013-02-25 08:57
Přesně tak. Český soud je instituce zřízená k tomu, abych chránila zloděje před okradenými.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-25 11:56
Nemyslím, že byl zřízen za tímto účelem, ale jeho nálezy jsou mnohdy politické a skandální: Dreithaler aneb presumpce odpovědnosti za teroristický nacistický režim, protiprávně rozhodnutá causa vlastničtví Lidového domu, zásada rozhodování v plénu kvůli potlačení názoru rozumně uvažujících soudců, zákaz posuzovat vlastnictví podle jiných než restitučních zákonů.
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-25 14:01
Mozna by tedy rodina Waldes mela pozadat o vraceni nekoho jineho, nez Davida Camerona. O nem je totiz znamo, ze Koh-I-Noory nevraci.
0 # gogo 2013-02-25 16:45
Nebo povolat doktora Radostu a uspořádat Kulový blesk. My vrátíme fabriku rodině, rodina vrátí Francouzům obraz ukradený za Napoleona, Francouzi vrátí Lichtenštejnům porcelán, ti Holanďanům cibulku, oni Španělům ostrov, ti zase zlato Peruáncům, Peruánci Argentincům koně, ti zase Angličanům dýmky ukradené na Falklandech, Anglání vrátí ten diamant Indům, kteří obratem Číně vzácný čaj, Čína Rusům kazajku Čurily Plenkoviče, Rusové Švédům zlatou helmici, Švédové Němcům relikvie z vyloupeného kostela a Němci vrátí do Karlovy university insignie.
-1 # Báša 2013-02-25 03:13
Naše mila rauber.
Vy fubec se nemusela omluvit se, brotoše mi sas o tolik neprzisla. My uš dafno pred faše nafšteva měla majetek ot Faše rodina a dalšíh rodina ve fesnici, ktera my fystěchovali, takše sas meměli my takofy problem. Nafic ten majetek co fy si odnesla pak byl ufaděn jako reparace sa naše drobne strkanice se sousedy, takše mila rauber proto Vy šadna reparace nedostal a naš bürgermeister pak misto reparace fam otškotnila nas, ale mi to moc neržikame.
My těšit se mila rauber aš my fratit se fšichni a nam pak sustat reparace ot naš bürgermeister za naš byfaly majetek i ten majetek.
Faše rotina Nouwakovych.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-25 17:33
Když nemáte argumenty, pane Kreutzfelde, Bášo a gogo, tak se jako Češi uchýlíte k připitomnělému rádobyhumoru. Jak uboze české!
-1 # Báša 2013-02-25 20:24
My si nezačali.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-25 22:25
Vy jste, pane Bášo, ukázkovým případem českého hlupáka. Nevíte ani, o čem je řeč.
-1 # Báša 2013-02-25 23:16
Pane Krystlíku, Vy zas nevíte nic o mně a to vám bohužel nebrání žvanit.
Vy jste pane Krystlíku fanatik a fanatici nejsou dobrým prizmatem pro nahlížení do historie. Abych se vyjádřil pregnantně a tak, aby jste tomu i Vy rozuměl, řeknu Vám to asi takto:
Ať už s humorem, nebo bez něj, Držme se, Vy fanatické hovado, tématu a ne diskutujících. Děkuji.
Zároveň děkuji předem panu Pecinovi buď za nevymazání tohoto komentáře, nebo za vymazání obou, tedy i páně Krystlíkových urážek.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-26 11:25
Na Vás sedí postřeh jednoho emigranta v Rakousku: "Diskutujete s přáteli, odborníky, historiky a najednou si uvědomíte, jak hluboce jsou znejistění, jak úpěnlivě hledají nějaké ubezpečení, že my, Češi, snad přece jen nejsme natolik špatní, jak se chytají čehokoliv alespoň trochu pozitivního, anebo jak zoufale denuncují všechny ostatní kolem sebe, že jsou stejní, ba ještě horší."

K tomu zcela logicky patří i známý český postoj "my jsme si nezačali" a označování diskusního protivníka za někoho, s kým je zcela zbytné dále diskutovat.
-1 # gogo 2013-02-26 12:23
Pane Krystlíku, ne každý podléhá romantice a má potřebu být součástí velkolepých dějin. Mám osobní zkušenost, že ti největší čechobijci a upírači všeho v české historii se velmi často rekrutují z řad právě těch jednodušších romantiků. V první fázi velká pýcha na velké české dějiny (spíš projekce), ve druhé vystřízlivění (což je zdravé), ovšem další fáze u nich spočívá v trochu patologické nenávisti a aktivnímu znevažování všeho možného. Taková zakomplexovaná zhrzenost.
Trochu mi je připomínáte a taky je úsměvné, když používáte označení vlastního národa coby bezmála nadávky (viz. jak uboze české). Mne tím pochopitelně neurazíte, já se v rámci ČR necítím být Čechem.
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-26 12:38
Pane Krystlik, Vy kdyz se zlobite, tak pripominate ty oldskool emigranty z berlinskeho baru Bile linky. Neznate nahodou Arnolda Hackla?
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-26 13:07
Pánům Kreutzfeldovi a gogovi. Jak snadné je se snažit někoho dehonestovat, aniž přinesete jediný protiargument. Jak typicky české.
+1 # Ema 2013-02-26 04:17
Ad to p.Habermann:

1/ som rada, že ste tú hrôzu prežili. Dúfam, že sa tak podarilo aj Vaším bratom i maminke. Ako pokračoval život Vašej rodiny? Boli ste odsunutí? Ak áno, ako Vás prijali Vaši noví susedia?
2/ z dospelých Vašej najbližšej rodiny spomínate len Vašu maminku. Kde bol Váš otec?
3/ nikedy nebudem súhlasiť s tým, že sa deťom deje strašné besprávie (som skrátka ženská) - kedy ste sa Vy osobne dozvedeli o osude lidických detí? Čo ste si o tom mysleli? Kde na webe ste sa k tomu vyjadrili?
4/ U mňa eine Schweinerei proti deťom je Schweinerei. A je mi jedno, či tam ako "geroj" vystupuje Slovák Karol Pazúr so svojím "politrukom"(Švédske šance u Prostějova) Bedřichom. Dosť ma prekvapilo, keď zrejme žiadnemu či českému, či slov. investigatívnemu novinárovi nestálo za to, aby sa týmto vážne zaoberal. Ak sa mýlim, rada sa ospravedlním.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-26 11:08
Emo, na Vaši otázku č. 4 odpovím za pana Habermanna. Domnívám se, že každý investigativní žurnalista, který chce o Švédských šancích napsat rozsáhlejší článek, je zřejmě zastaven šéfredaktorem, protože čin Pazúra et cons. byl dokumentován v soudním spisu, když byl dotyčný souzen. Zdá se tedy pravděpodobné, že by nic nového a podstatného onen žurnalista nenalezl.

Nejde pouze o Schweinerei vůči dětem, jak píšete, nýbrž proti ženám, dětem a starým lidem - muži byli na frontě - tedy vůči těm, kteří se až na naprosté výjimky ničím neprovinili. Pro srovnání. Představte si, že v okamžiku rozpadu sovětského bloku by ČSSR obsadili Američané. S poukazem na 40letou masovou podporu cs-obyvatelstva promoskevskému vedení, KSČ, tedy i SSSR, a že usilovali o převrat v únoru 1948, by je zbavili majetku, občanství, začali strkat do koncentráků, vybíjet a vyhánět. Vidíte nějaký rozdíl? Já, pomineme-li fakt, že muži v roce 1989 nebyli na frontě, rozdíl nevidím.
-1 # Anonymní 2013-02-26 11:34
Ale Američani zbavili majetku a strčili do koncentráků spoustu nevinných a naprosto na 2.sv. válce nezůčastněných Němců, Japonců (a každého, kdo se jim podobal).

Jak, zbavili občanství, copak jejich mužové sloužili ve Wehrmachtu s československým občanstvím? Měli samozřejmě občanství německé a v Německu žít chtěli.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-26 12:43
Anonymnímu z 11:34. Váš přípis odpovídá znalostem národoveckého Čecha postrádajícího kritické myšlení.

Po šoku útoku na Pearl Harbor a na bombardování západního pobřeží USA z japonských balonů byly osoby japonského původu internovány, majetek jim zabavován nebyl. Němci byli zavíráni jen tehdy, nedávali-li svým chováním najevo úmysl se v USA trvale usadit. Jestliže ano, dostali jako všichni cizinci v USA povolávací rozkaz do us-branných sil, i když neměli občanství.

Smlouvou mezi ČSR a Německem z 20. 11. 1938 dostaly všechny osoby na odstoupeném území Německu automaticky říšskou státní příslušnost a ztratily československou, když se tam narodily před rokem 1910 a k 10. 10. 1938 tam měly bydliště a to bez ohledu na národnost, s nimi též jejich děti, vnuci a ode všech jejich manželky (manželky zásadně nabývaly státní příslušnost svých mužů). Tedy všichni tam žijící Češi, kteří splňovali ona kritéria, se stali říšskými státními příslušníky. Na rozdíl od osob německé národnosti mohli ale optovat pro ČSR. To byla věc dost obtížná, české úřady se jejich optaci zuby nehty bránily. Mimochodem, v německých ozbrojených silách sloužilo více Čechů než ve všech cs-spojeneckých armádách dohromady.

Jenže Beneš a cs-vláda prohlásili všechny právní akty po 14. 09. 1938 za neplatné. Tedy Sudetoněmci byli bez přerušení cs-občany po celou dobu války. Aby se mohli okrást, museli být dekretem z 02. 08. 1945 být zbaveni cs-občanství.

Že Sudetoněmci chtěli žít v Německu, je nepravda. Dokonce i takový němcožrout jako je Hubert Ripka jim ve své neprodejné knize Munich: After and before, vydané v Londýně v roce 1939 dosvědčil, že naprostá většina Sudetoněmců až do rozpadu republiky si přála autonomii v rámci ČSR. Knihu pak z veřejných britských knihoven (proto byla neprodejná, aby nebylo možné skoupit celý její náklad) kradli Moravcovi muži, do češtiny nikdy přeložena nebyla. K sudetoněmeckému povstání, které mělo vypuknout po Hitlerově řeči v Norimberku, 12. 9. 1938 Ripka psal: „Rád bych zdůraznil skutečnost, že ačkoliv povstání mělo být podle štváčů všeobecné, nerozšířilo se na všechny sudetoněmecké kraje. Velká část území zůstala naprosto nečinná a v několika místech byli Henleinovi terorističtí agitátoři odehnáni samotnými členy Sudetoněmecké, Henleinovy strany... Většina sudetských Němců nesympatizovala s národním revolučním socialismem... Protinacistické živly vždy tvořily nejméně jednu třetinu sudetských Němců... Kdyby bylo pravdou, že většina sudetských Němců skutečně považovala Hitlera zastoupeného mezi nimi osobou Henleina za svého vůdce, každý by mohl očekávat, že by se dychtivě chopili příležitosti, povstali by a osvobodili se od českého jha. Ve skutečnosti však to byla pouze menšina, složená ponejvíce z nezkušené mládeže, která projevila nadšení pro pangermánské heslo o sjednocení všech Němců: Ein Volk, ein Reich, ein Führer... Nemohu ani dostatečně zdůraznit fakt, že požadavek spojení s Říší nebyl spontánním vyjádřením vůle většiny sudetských Němců. Tento požadavek byl mezi ně vznesen menšinou pangermánských extrémistů, kteří úzce spolupracovali s Hitlerovým politickým štábem a sledovali jeho instrukce... Jakmile bylo vzbouření potlačeno (pokus o nepokoje proběhl 13. a 14. 9. 1938), stalo se předmětem kritiky významných členů Sudetoněmecké strany. Ti se zřekli radikálních vůdců, kteří mezitím uprchli do Německa, a prohlásili věrnost Československu... Ačkoliv Henlein vyhlásil v říšském rozhlase, že každý sudetský Němec, který uposlechne čs. mobilizační vyhlášku, se dopouští velezrady na německém národě, jeho vyhrožování příliš nezapůsobilo na sudetoněmecké obyvatelstvo. Až na několik výjimek sudetští Němci uposlechli mobilizační rozkaz bez váhání.“


Anonymnímu
+1 # Anonymní 2013-02-26 15:34
Odsunuti jsme nebyli, mluvím jen za maminku a mých bratrů, ale vyhozeni z čsl.lágru a rodné obce do 48hod. "díky" sestry maminky.
Otec byl celou válku u Wehrmacht-u pak v US-zajetí.
Rodina z otcovy strany byla kompletně vyhnána.
O Lidicích apod. jsem slyšel až moc, vždyť jsem zde žil 19let.Co jsem si o tom myslel?.....pocit méněcennosti.
Bohužel dodnes není nikdo schopen z rodné obce mi alespoň odpovědět na můj dotaz ohledně vyhazovu-byl 100% schválen OZ. To, že v Lanškrouně na náměstí není dodnes ani zmínka o událostech v květnu 1945, mluví samo za sebe. Podíváte-li se jen okolo sebe, vidíte jen falešné zbabělé ksichty a to z Lubníka přes parlament až do pražského hradu.
Zdraví Vás
Wolfgang Habermann
0 # Anonymní 2013-02-27 10:43
Osud obce Lidice je hrozný. Byla to odplata Němců za atentát na Heydricha, kterou Beneš se svojí partou zakalkulovali do svých zcestných plánů. Co se obětí na životech týče, tak po válce začaly v ČSR denně probíhat jiné "Lidice" a to po dobu několika měsíců.
+1 # Anonymní 2013-02-27 12:50
kniha "Das andere Lidice" - www.wintersonnenwende.com/.../dal00.html
-1 # Báša 2013-02-26 17:05
Pane Krastlíku. Vás není třeba dehonestovat. V tomto směru jste Vy sám plně kompetentní a většinou svých postů to dávate velice nahlas najevo.
Co se Vaší nechápavosti týká, samotný článek byl podán jako humorná nadsázka (možná nechtěně), a já jsem v tomto tónu jen pokračova. Proto ona suchá poznámka, že jsme si nezačali. Pravda, měl jsem, kvůli vám, zvolit větu rozvitou, abych se vyhnul nedorozumění.
Je zvláštní ironií, že trávite život, krom nadávání na svojí zemi a národ, tím, že potíráte pana Čvančaru, a přitom jste jen druhá strana téže mince. Oba jste stejně nenávistní, oba nechápaví a oba agresivní a schopní do zblbnutí obhajovat neobhajitelné. Jen každý v jiném směru.
0 # Báša 2013-02-26 17:07
Omlouvám se za překlepy a komolení. Píši z telefonu a moc to nejde.
+1 # Anonymní 2013-02-26 18:52
Pane Bášo!
Vy píšete mimo jiné: "Je zvláštní ironií, že trávite život, krom nadávání na svojí zemi a národ"
Jetliž chápete podložené kritiky za nadávky, pak Vám není pomoci.
Tato země, dle mého názoru, by potřebovala daleko více Pecinů a Krystlíků, to by i Vaší vlasti velice prospělo.
Habermann
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-26 19:15
Vp. Krystlik, ja take necitim potrebu Vas dehonestovat. Naopak Vase revisionisticke exkursy povazuji za zajimave a podnetne, dokonce jsem si pred par lety koupil i Vase knihy.

Nakolik je Vase interpretace dejin zalozena na tvrdych faktech a nakolik spise na ideologicke nadstavbe ci subjektivnich pocitech si netroufam posuzovat a ani mi o to nejde.

Vydavate-li vsak sve texty za fakta, pak Vasi cause neprospiva, kdyz sve ctenare ci spoludiskutery a priori povazujete za proti Vam zaujate a nadavate jim do hloupych Cechu, narodoveckych blouznivcu ci jake dalsi terminy jeste pouzivate. Tim skutecne dehonestujete sam sebe, jak pise Basa, protoze tim bezdeky davate najevo, ze jsou Vase texty zalozeny nejen na poznani, ale i na nejakych silnych emocich.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-26 23:09
Vážený pane Kreutzfelde,

historie se skládá asi ze 60 % z psaných dokumentů a z asi 40 % volné literární konfabulace historika, protože nikdo není schopen s jistotou určit spouštěcí moment nebo momenty nějaké důležité události. Příkladem budiž vznik WW I.

Když po 23 letech svobodné diskuse seznáte, že se nic nezměnilo, že oficiózní cz-historikové se ani o píď nepohnuli od národních lží o cz-historii, že cz-obyvatelstvo z 95-98 % je jako předtím zachváceno národními pudy a brání se zuby nehty nejen pravdě, nýbrž i kriticky myslet, nebudete asi jednat jinak, pokud se nechcete dobrovolně odmlčet a rezignovat na stav národní blbosti.

Jinak Zamlčené dějiny neustále doplňuji (do šuplíku), dnes jsou již asi o polovinu delší.
+1 # Anonymní 2013-02-26 23:59
Nejsou jenom Němci, kteří byli okradeni a odsunuti. Jsou tu také ti, (ke kterým bohužel patřím, a i si něco pamatuji, jsem ročník 41) kteří byli jako potřební pro chod republiky nuceni zde zůstat, byli také okradeni a ponižování až do počátku padesátých let. Kolikrát jsem za tu dobu slyšel od těch co nás okradli nadávku "ty svině germánská" nespočtu. A po té Vaší hadrové revoluci všichni ti zloději dostali naše domovi a hospodářství zpět, i když je předtím zhuntovali a byli rádi, že se jich v JZD zbavili.
0 # Anonymní 2013-02-27 11:29
Jak dokládá studie Čs. akademie věd, po vyhnaných Němcích dosídlovali pohraničí nově příchozí z vnitrozemí i bůhví odkud, kteří zhusta nedokázali v drsném prostředí žít. Zemědělský diletant neznal samozřejmě vůbec nic (něm. selka vypráví: "Když jsem viděla, jak nový hospodář zasel krupici, ...") a někdejším čeledínům a děvečkám ze statků v úrodných nížinách zase chyběly znalosti a nevěděli, jak si počínat a co pěstovat v horském prostředí. Zakrátko tam byla většina zem. usedlostí beznadějně zadlužená a vstup do JZD byl pro tyto lidi vlastně záchrana.

Navzdory tomu, že z ČSR byly vyhnány miliony obyvatel, po kterých zbyla jejich obydlí, v čs. republice stále panovala bytová krize. Něco osvětlí postřehy slov. historika Jána Mlynárika ve stati Manévre v spálenej zemi, když se účastnil voj. cvičení v okolí Boletic.
+1 # Anonymní 2013-02-27 13:10
...OK! tyto skutečnosti jsou všem známy, doufám alespoń.
To že tak dlouho po 1989 se nenašel nikdo z garnitury politiků a politických stran, který by řešil tuto neúnosnou situaci, především pro ČR, je nepochopitelné.
Zde nefunguje zřejmě ani sebezáchova.
Habermann


Habermann
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-27 13:30
Setí krupice, odbornost a morální kvality přivandrovalecké luzy mně známy, pochybuji však, že 99,9 procentům českého národa. Taktéž není všeobecně známo, že byli okradeni a vyhnáni žídé sotva přišedší z KZs (nemohli dokázat boj proti nacionálnímu socialismu) a Švýcaři jen proto, že mluvili německy.

Kdyby se dětem Němců ve škole po WW II jen nadávalo - bily je a sprostě jim nadávaly i učitelky.

Češi se přece nebudou za nic omlouvat, když všechna příkoří a strádání jim zapříčinili cizáci!
0 # Anonymní 2013-02-27 15:06
Ta odbornost a morální kvality přivandrovalecké lůzy je v Sudetech k vidění dodnes. Všude špína a nepořádek, u silnice kopřivy a prostitutky, vietnamské tržnice. U některých chátrajících stavení si majitel od války ještě nestačil natřít ani okna. Příjezd z D či A do CZ je depresivní - zkrátka děs a běs.
-1 # Anonymní 2013-02-27 15:00
Pane Krystlíku, mí předkové přežili válku jen náhodou, dědka málem Němci odpravili v poslední den války. Proto se mi WWII jen dost těžko relativizuje.

Shrnuto, státy a národy uznávají kolektivní vinu, jinak by nebylo možné vést války. Válka se vždy vede proti civilnímu obyvatelstvu, aby si bylo možno přivlastnit jejich majetky či území. To udělali sudeťáci jako první, pak tím samým trpěli. Poražený má prostě jen taková práva, která mu přizná vítěz, vítězi patří majetek i životy poražených. To, že se pár let už tak usilovně nedrancuje je spojeno pouze s poznámím, že zotročení či ekonomické vykořisťování pozažených je daleko výhodnější. SN z toho běsnění vyvázli (ve srovnání s jinými skupinami)ještě docela dobře. Je nesmysl omlouvat se za vítězství nad poskoky agresora, toto je prostě výsledek války.

Mimochodem, kdyby Beneš neudělal tento jeho jedinělý opravdu státnický čin ve svém životě, ČR by dnes již neexistovala. SN v českém pohraničí opět chtěli do Reichu. Vlastně jsme měli zase štěstí.

cnemo
+1 # Anonymní 2013-02-27 15:13
Opakujete pouze české nácionalistické kecy. Copak tropil Váš děd, že mohl být zabit? - cpt. Nemo.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-27 16:26
Cnemo, co píšete, jsou české národovecké bláboly. Kolektivní vinu neuznaly F, DK, B, I tím, že své německé menšiny nevyhnaly a vrátily jim beze všeho občanství. Holanďané se snažili, ale stačili vypudit jen 4 tisíce z asi 170 tisíc v zemi, Maďaři si většinu svých Němců uhájili, odsunuli jen 140-170 000 z nich kvůli návratu Maďarů z SK a RO.

Sudetoněmci si „nepřivlastnili území“, tj. nepřipojili Sudety k říši, ani si to většina z nich nepřála.

ČSR se rozpadla poprvé v 14. 3. 1939, podruhé 1. 1. 1993. Sudetoněmci a Češi ze Sudet byli v té době již němečtí státní příslušníci nebo tam bydleli s cs-pasem.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-27 17:17
Aplikujme Vaše tvrzení v posledním odstavci. Jak to, že Francie, Belgie, Holandsko, Dínsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko dodnes existují, když jste jim kvůli nevyhnání Němců upřel oprávnění existence? Ts, ts, ts!

Na Vašem příkladu lze také jasně doložit, jak český nacionalismus dělá z lidí neuvažující blby.
0 # Anonymní 2013-02-27 17:31
Sudetoněmecké dějiny - z něm. originálu přeložil Ing. Vlastimil Kraus
www.go-east-mission.net/dateien/cz/113_070408.pdf
0 # Anonymní 2013-02-27 20:10
Jak to bylo s dědou? Neudělal vůbec nic, ani pro Hitlera ani proti němu nautilus2.wordpress.com/.../... Prostě pokus o klasickou válečnou mstu. Moc nechybělo a mohli jsme mít ještě jedny takové malé Lidice, potentáti nejrůznějšího zrna se tam mohli chodit vybrečet (zviditelnit).

>Kolektivní vinu neuznaly F, DK, B, I

Kolektivní vina je princip, který funguje (bohužel), co se říká v politických projevech je věc druhá. V které z těchto zemí byly Němci 20% národnostní menšinou a současně prvotní záminkou německého útoku? V kterém s těchto států byli Němci 27 let před tím součástí 300 let vládnoucího národa? Náš problém byl řádově jinde. Obávám, že naprosto nechápete, jak nestabilním státem tehdy ČSR byla, nechápete tehdejší geopolitické hrozby. Nechápete ani ty dnešní, pro (dnes) ekonomicky silné Německo, kontrolující velkou část našeho hospodářství a valnou část propagandistických prostředků (médií) by nebyl problém zopakovat Mnichov jinou, civilizovanější formou.

Prosím, jen koukněte na sever, před WWII byla trojhranice s Německem u Dětmarovic. To bylo jiné kafe.

A s tím národovectvím. Pokud byste se pokusil o podobná "moudra" u našich severních sousedů, nedopadlo by to s vámi moc dobře. Jestli chcete vidět skutečný nacionalismus, doporučuji exkurzi:) U Čechů je základní problém nedostatek nacionalismu, to je nejlépe vidět asimilaci Čechů v (dnes) polském Slezsku. Dvojjazyčné nápisy na polské straně neuvidíte.


cnemo
0 # Anonymní 2013-02-27 20:11
"Shrnuto, státy a národy uznávají kolektivní vinu, jinak by nebylo možné vést války. Válka se vždy vede proti civilnímu obyvatelstvu, aby si bylo možno přivlastnit jejich majetky či území. "

vetsi souhrn nesmyslu se malokdy vidi
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 00:46
Cnemo, na Vaše bláboly nemá cenu odpovídat.
+1 # Anonymní 2013-02-27 15:37
cnemo:A zamyslel jste se vůbec nad tím, proč sudetští Němci vítali Wehrmacht jako osvoboditele?
Jen tak bezdůvodně to nebylo, to byste se musel ale zajímat o skutečné dějiny a dění již před první světovou válkou, ale nevím zda jste toho schopen, jste moc zaujatý a to Vám v tom brání. Možná máte dobré IQ, ale lidské IQ Vám bezpochybně chybí.
O jakém štěstí mluvíte?

Habermann
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-27 17:21
No schválně, cnemo, jsem zvědav jako pitomou odpověď si vymyslíte na dotaz pana Habermanna, proč Sudetoněmci vítali Wehrmacht.
-1 # Anonymní 2013-02-27 20:25
SN se najednou po 300 letech stali ovládanou národnostní menšinou, to je štvalo. A ekonomicky i propagandisticky byl Hitler úspěšný, musel jim připadat velmi přitažlivý. Ale motivace není polehčující okolnost k zahájení masovému vraždění (do té doby tu byl jaksi fungující stát bez vražedných sklonů).

Ať již byla motivace SN jakákoli, byla slabá proti české motivaci k pomstě. To SN sem přivedli Hitlera, který zavraždil statisíce občanů ČSR a zbytku připravil smutný život ve strachu a bídě. Někdo by možná vysvětlil, jak melou boží mlýny... :)

cnemo
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 00:14
Cnemo, Vy jste se zbláznil. Češi nebyli po ona tři století menšinou, ovládanou, utiskovanou, Němci nebyli menšinou preferovanou - takto mocnářství nefungovalo. Základní vzdělání bylo v mateřském jazyce, vyšší v latině. Úřední jazyk nebyl zaveden, pojem menšin byl neznámý.

Jste ochoten tvrdit i takovou lež, že Sudetoněmci "masově vraždili". To je totéž, jako když Češi prosazovali zločiny komunismu, nic víc. Po WW II masově vraždili jen kvůli příslušnosti k národu.

Pomsta je vždy zavrženíhodná.

Odhadl jsem Vás správně: nemyslící český šovinistický jedinec ovládaný národními pudy.
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 00:47
Navíc jste, cnemo, neráčil odpovědět, proč Sudetoněmci vítali Wehrmacht.
0 # jonáš 2013-03-02 21:33
No spíš bych za tim viděl Jiráska a Nejedlýho.
0 # jonáš 2013-03-02 21:36
Myslim za těmi národními prdy. Ono se ne nadarmo za bolševika ještě čtyřicet let po válce u Kalicha bojovalo s německými fašisty a revanšisty. Což naznačuje že současnej boj s komunismem taky ještě cca dvacet let vydrží.
+1 # Wolfgang Habermann 2013-02-27 20:29
".. Nechápete ani ty dnešní, pro (dnes) ekonomicky silné Německo, kontrolující velkou část našeho hospodářství a valnou část propagandistických prostředků (médií) by nebyl problém zopakovat Mnichov jinou, civilizovanější formou."

Nomyslíte vážně, že Německo by si evtl. chtělo přivlastnit Česko? Vy žijete ale v úplně zastaralých šablonách.
Co by Německo opravdu chtělo, to Vám asi nikdo nevysvětlí, abyste to pochopil.
Zřejmě o globalisaci jste ještě nic neslyšel, anebo myslíte, že je to něco na jídlo!? Jak malý je Váš dvoreček, hrúza jen z toho, že nejste zde sám, ale ve většině.
Habermann
0 # Anonymní 2013-02-27 21:17
Staré šablony? Jedna z mála věcí, které funguji skoro vždy je nacionalismus. Garantuji Vám, že bychom tu měli v daleko silnější podobě nacionalistické strany, jako jsou na Slovensku ty maďarské. Všechny ty (objektivně existující) sračky současné moci by byly převedeny na národnostní otázku, za vše by mohl národ u moci. Dříve nebo později by došlo ke konfliktu (a Německo by ani nemuselo chtít)a hádejte, jak by to dopadlo? Tento stát není v Evropě schopen prosadit ani solidární opatření proti kanadským vízům, opravdu si myslíte, že by se za nás někdo postavil proti Německu?

>globalisaci jste ještě nic neslyšel, anebo myslíte, že je to něco na jídlo!?

Globalizace je hlavně finanční projekt, národy se nerozpoštějí tak snadno, to trvá pár generací. V současnosti jsou životní styly ještě vemi silně nacionální (zubní pasta nebo žiletka ještě není životní styl) a to se ještě dlouho nezmění.

cnemo
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 00:19
Ano, nacionalismus je filozofií hlupáků, cnemo, ne normálních lidí. Žádný konflikt, který předvídáte by se nekonal. V Horním Slezsku zůstalo po WW II dost lidí německého původu, na Hlučínsku je většina lidí Němců (s německým pasem v kapse) a děje se něco? Zaznamenal jste snad iredentistické snahy?
0 # Anonymní 2013-02-28 11:32
:) Vypořádat se s nacionalismem, jednou ze základních sil, formující světovou historii, slovy: "nacionalismus je filozofií hlupáků, cnemo, ne normálních lidí", vyžadaje opravdu mimořádného ducha. Je přece úplně jedno, zda jsou nositelé nacionalismu chytří či hloupí. Důležité je, jak se na základě faktu, že lidé všech (minimálně evropských) zemí jsou více méně nacionalisty, budou chovat a jaký vliv to má historii.

> na Hlučínsku je většina lidí Němců

Aha, zase jeden teoretik z Prahy:) Viděl jste to někdy naživo, asi ne. V české (respektive moravské) komunitě je označení "prajzák" silně pejorativní, naopak třeba pro nás koupit v této oblasti nemovitost je nesmysl, lidé vás nepřijmou a to i když víte, co znamená "hevaj tom šaseom":). Místní si berou zase jen místní řemeslníky, chodí do kostela, nepustí tam cikány a v neděli nevěší na zahradě prádlo:) Ano, po sametu došlo k jisté uvolnění, ale i tak poznáte, že jste jinde.

A mluvit o připojení Prajzké k čemukoli může jen člověk, který nepoznal dobrodiní základního vzdělání, či chyběl na zeměpis. Hlučínsko totiž leží uprostřed slovanského moře, okolo samí čehůni a poloci. Není k čemu se připojit. Prajzáci jsou sice lid razovyty, ale idioti to nejsou.

cnemo
0 # Leon Kreutzfeld 2013-02-27 20:34
Na toto thema jsem zde uz nekolikrat diskutoval s panem Pecinou, ale rad bych ziskal zpetnou vazbu na svuj nazor od panu Krystlika a Habermanna.

Muj nazor je, ze vyhnani Nemcu byl valecny zlocin, tak jako byl valecnym zlocinem holokaust, kobercove bombardovani civilistu, nebo genocida sovetskeho obyvatelstva a rada dalsich udalosti (zustanme pro zjednoduseni jen na evropskem kontinentu).

Tato desiva spirala brutalizace verejneho zivota pokracovala i po skonceni valky, asi tak do konce 40. let a tykala se potom i cca 10-15 milionu ethnickych Nemcu vychodni Evropy.

Cesi se, pokud vim za povalecne udalosti nekolikrat omluvili. Ukradeny a zniceny majetek vracet nehodlaji, stejne jako ho nevraceji Polaci, Rusove, Americane, Anglicane, Rumuni nebo Ukrajinci.

Proc vazeni panove panove Krystliku a Habermanne neni mozne za temi udalostmi z Vaseho hlediska mozne udelat tlustou caru? 2. sv. v. v Evrope imho neskoncila Doenitzovou kapitulaci, ale Marshallovym planem.

Proc je treba oddelovat zverstva v Sudetech od zverstev ve Varsave nebo Kyjeve? V diskusi spanem Pecinou jsem to oznacil za pravni gerrymandering a domniva se, ze se spravedlnosti to nema mnoho spolecneho.

Muzete namitnout, ze obeti v Auschwitzu se odskodneni dockaly. Ale proc by ti dalsi v rade meli byt zrovna sudetsti Nemci a ne treba Ukrajinci, nebo Rusove?
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 00:38
Vážený pane Kreutzfelde!

1. odstavec: „Můj názor...“ bez námitek.

2. odstavec: „Spirála brutalizace“ měla skončit koncem WW II v Evropě, pro její další pokračování není morální oprávnění.

3. odstavec: Češi se za své jednání po WW II neomluvili. Jen byli donuceni vřadit svou neupřímnou omluvu do cz-d-deklarace, která by jinak nebyla vůbec podepsána. Sudetoněmci se omluvili vícekrát, naposledy za SdL několikrát Posselt. I přímo v interview v ČT. Sd-majetek nebyl zahrnut do reparací, tedy není srovnatelný s majetkem, které si ponechaly ony Vámi vyjmenované státy v rámci reparací.

4. odstavec: Lze, až ČR nastoupí cestu pokání za poválečné zločiny, zruší ex nunc Benešovy dekrety a zákon 115/1946 Sb. a přestane rozhodovat dnešní majetkové spory podle Benešových dekretů.

5. odstavec: Zvěrstva na Sudetoněmcích byla vykonána v době míru na vlastních spoluobčanech.

6. odstavec: Odškodnění za německý nacionálně socialistický teror je jedna věc, za český teror druhá věc.

Abyste seznal, vážený pane Kreutzfelde, jací Češi mohou být šovinističtí hlupáci, nahlédněte do diskusí v tomaskrystlik.blogspot.com
0 # Anonymní 2013-02-28 01:08
+1 # Tomáš Krystlík 2013-02-28 11:00
Původní stav rajské neporušenosti českého světa trval, dokud se neobjevili rušitelé, Němci-cizozemci, kteří jej infikovali hříchem feudálního autoritářství. Boj českého živlu s germánskou zpupností a panovačností, to byla ta stará sláva česká, jíž bylo třeba znovu vzpomenout a nezapomenout. Vyvrcholením tohoto zlatého věku měl být hrdinský čas husitský. Česká nesvornost to sice přivedla od Lipan k Bílé hoře, ale dočasné vítězství Zla však umožnilo zřetelněji zahlédnout jeho nositele: Němce, protireformační církev a germanizující Habsburky s jejich třistaletou porobou. Doba novější dá oživit sváru světla a temnot. Čechové jsou dítkami světla. Jejich boj si žádal a žádá trnové koruny i oběti jako byla kostnická hranice, staroměstské popraviště, Havlíčkovo vyhnanství a jako jsou desítky moderních hrdinů, jejichž postavy vyplňují český panteon (odtud slavnostní vážnost českých politických pohřbů, těch dojemných rekviem před oltářem Vlasti). Češi jsou národem vyvoleným, jsou šlechtou mezi ostatními národy. Přízeň Dějin (pokleslá odvozenina Boží milosti) je na jejich straně a působí takřka mechanicky, „pokrokem". Ten je sice pojímán neurčitě, je však empiricky ověřitelný: feudalismus vskutku zaniká, křesťanství je sekularizováno, nižší vrstvy („lid") se vzmáhají a jejich životní úroveň i účast na vládě zvolna vzrůstá, vnějškově německý ráz mocnářství se zvolna vytrácí. Zkrátka „pokrok" přináší právě to, oč jde i Čechům. Jsou miláčky Dějin.

Ve stejném smyslu lze se dopídit k příčinám vyhnání Němců a zvěrstvům na nich. Vůlí Dějin si zřídili Češi svůj stát, ale spojenci jim jejich menšiny nevystěhovali, takže cizinci parazitovali na státotvorném národě miláčků Dějin a zpupně žádali pro sebe čím dál více práv. Zradili republiku, připojili její části k jiným státům, chtěli dítka světla fyzicky vyhladit. Dějiny dopřály spojencům vítězství nad silami Zla. A tu mírumilovný český národ povstal a zúčtoval spravedlivě s cizáky za tři staletí národní poroby a za hrůzy okupace.

Z výše uvedeného je patrné, kam vedly bludy Palackého a Masaryka o českých dějinách. V těchto intencích se nesou i příspěvky hlupáků v této diskusi.
0 # Anonymní 2013-03-04 20:29
Jan Rychlík: "Povězme si pravdu! (na okraj předvolební diskuse o tzv. Benešových dekretech)" - diskuse pod článkem je samozřejmě ukázkou typicky českého vlasteneckého blbství.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)