Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Kdo veřejně hanobí některý stát světové socialistické soustavy nebo jeho čelného představitele, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením, pravil moudře § 104 trestního zákona z r. 1961. Ona skutková podstata z něj byla počátkem 90. let odstraněna, a to byla, milí přátelé, chyba, neboť je jí opět zapotřebí. Aspoň si to myslí Zdeněk Neusar, expert ministerstva dopravy, jenž na adresu jedinců, kteří poškozují registrační značky svých automobilů přeškrtnutím posvátného symbolu Evropské unie, krom vysvětlení, že takové vozidlo se stává nezpůsobilým k provozu, dodal: Otázkou také je, jestli by se v některém z případů nemohlo jednat o hanobení symbolu Evropské unie, ale to už potom není kompetence ministerstva dopravy. Aspoň že tak…

Jak trefně na Facebooku glosuje Petr Koubský, bývaly doby, kdy obdobně nezodpovědní lidé znehodnocovali své občanské průkazy tím, že z nich na protest proti komunistickému režimu vytrhli stranu patnáct.

Komentáře   

0 # Mirek Vorlický 2018-05-22 08:47
Nevím, zda pan Pecina očekával v republice lepší vývoj, ale je to teď, jak vysvětlil Vladimír Čermák, soudce Ústavního soudu (Lidové noviny, 17.11.1998, Byli jsme málo revoluční), cituji z článku:

VČ: Každá revoluce se skládá z více fází. A listopadová revoluce zklamala ve své destruktivní fázi. Důsledně se nevypořádala s dědictvím a zločiny komunismu. Nemyslím tím mstu, ale pojmenování zločinů. Proto nebyla schopna ani nastolit konstruktivní fázi. To jest vytvořit společenský model s odpovídajícím mravním vědomím a fungující ekonomikou.

Stručný a srozumitelný text. Není to krásné, že lze situaci takto dobře vystihnout? Není tomu již těch dvacet třicet let, o kterých psal Tomáš Masaryk?
0 # Miloslav Ponkrác 2018-05-22 15:31
Každá revoluce je emocionální, a proto nedomyšlená. Tak tomu bylo, jest a bude. Proto žádná revoluce není schopna nastolit konstruktivní fázi.

Po každé revoluci nastává:

1) nejdříve proces "revoluce požírá své děti",

2) pak nastává obvykle katastrofální ekonomická a hospodářská situace,

3) následně se začíná kádrovat a nastává řádění politruků a politických kádrů, následně další katastrofální zhoršení ekonomické a hospodářské situace,

4) pak uvědomění si platnosti fyzikálních a společenských zákonů, což vede k tomu, že systém je schopen dát alespoň určitou šanci i schopným, nejen politicky angažovaným,

5) postupný rozpad ideologie, ztráta loajality občanů

6) systém hledá "kdo za to může", a vytváří vnitřního nepřítele, pokud ho nevytvořil již v ad 1, pak jen řady nepřátel rozšíří, vždy však stylem my jsme bezchybní, kdo o tom pochybuje je pod vlivem propagandy nepřítele,

A to je ještě ta lepší varianta, jsou i daleko horší.

Představa, že revolucionáři jsou schopni ostře věcně a racionálně pojmenovávat fakta a zločiny je lichá. Je tomu tak proto, že revoluce samotná je silně emotivní záležitost. Chápu plně pana Čermáka i další "analytiky", kteří hledají chyby stylem "za všechno může Čecháček/Čecháčci, jinde tyto problémy nenastávají".

Mimochodem výše zmíněné body po revoluci platí jako pro komunisty od 40. let, tak i pro sametovou revoluci 1989, a budou platit i pro revoluce příští.

Revoluce samotná je obvykle reakcí na fanatickou a extrémní situaci předchozí. Jako taková vychází už z ostrých emocí a řeší jeden extrém náhradou jiného extrému.

Miloslav Ponkrác
0 # Mirek Vorlický 2018-05-24 11:27
Pan Ponkrác má zřejmě na mysli revoluce jako, příklad, ve Francii, v Rusku, atp. Česká revoluce 1989, jak ji pan Čermák nazývá listopadovou, jinak sametová, byla revoluce, která nebyla. Za přečtení stojí celý rozhovor.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-05-24 23:17
Z jakého důvodu nebyla sametová revoluce 1989 revolucí? Došlo revolučně a velmi rychle v krátké době ke změně politického systému a celého směrování státu - tak jak se u každé revoluce sluší a patří.

Když budete šťourat do historie, tak v každé historické události máte různá zákulisí, které často obrací význam události zcela naruby. To, že zákulisně sametová revoluce 1989 proběhla zcela jinak na věci, že je to revoluce nic nemění.

Ostatně to, že oficiální verze o tom, že sametovou revoluci 1989 vyvolali studenti, vám vyvrátí už pouhý selský rozum a fakta. Studenti (mladíci kolem 20 let věku) by opravdu museli být na hlavu padlí, aby udělali revoluci a pak vše předali lidem kolem 50 let věku. Všichni představitelé vlády, ministrů a všech míst nakonec zabrali lidé mnohem starší, většinou jednotně kolem 50 let. Opravdu věříte, že by se tak stalo, kdyby sametová revoluce 1989 byla dílem 20letých studentů? Opravdu věříte, že by studenti, pokud by to řídili oni, nedosadili na všechna místa spíše mladší ročníky?

Významní představitelé sametové revoluce 1989 a časů těsně po ní: Václav Havel (* 1936), Petr Pithart (* 1941), Václav Klaus (* 1941), Ivan Fišera (* 1941), Pavel Rychetský (* 1943), Jan Fischer (* 1951), Josef Tošovský (* 1950), Milan Kňažko (* 1945), Martin Palouš (* 1950), Petr Kučera (* 1947), Ján Budaj (* 1952), Fedor Gál (* 1945), Vladimír Mečiar (* 1942), Vladimír Zeman (* 1944).

Je jasné, kdo dělal revoluci, a kdo jen křoví a užitečné idioty - i když oficiálně je to naopak.
0 # Mirek Vorlický 2018-05-25 08:32
No, třicet let se tu dějí velmi zvláštní věci, na které nejen pan Pecina poukazuje. Ujasnit si, co se tu vlastně děje od okamžiku, kdy Němcům z východního Německa přestalo být bráněno v odchodu na západ, by nám myslím pomohlo pochopit, co se tu děje dnes. A rozhovor s panem Čermákem je moc k věci. Třeba by ho sem pan Pecina mohl zkopírovat.
0 # Miloslav Ponkrác 2018-05-25 21:33
Pokud to ovšem pan Čermák nevidí trochu černobíle a jednostranně...
0 # SPZ 2018-05-22 17:03
od 50. minuty 36. sekundy
ceskatelevize.cz/.../...
0 # . 2018-05-22 17:48

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)