Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Začíná to býti jaksi cyklické: určitý, nepředvídatelný den je Ing. Jiří Fiala zadržen a transportován do vazby, eventuálně do výkonu trestu, kde stráví několik měsíců, poté se zjistí, že je nevinen a je propuštěn, načež o svých zážitcích natočí videozáznam, nějakou dobu pobude na svobodě, kde spáchá další zločin, a vše se opakuje od začátku, jen o level výš.

Společnou vlastností jeho trestných činů je, že je prakticky nelze popsat konvenčním jazykem trestního práva: příkladmo tato akce u Městského soudu v Praze. Člověk od trestního rozsudku právem očekává, že se dozví, jak pachatel někoho usmrtil, oloupil, znásilnil nebo něco ukradl, případně zpronevěřil, a ne, že se postavil s transparentem před soudní síň, vzal spis a vyskočil z okna soudu, nebo napsal soudci neslušný dopis.


Toto zvláštní zacházení, jehož se J. Fialovi dostává, svědčí o tom, že Fiala, stejně jako jeho organisace nazvaná K213, jsou justičním činovníkům náramně nepříjemní, a že pocit bezpečí a beztrestnosti je u těchto osob tak silný, že jim ani v nejmenším nevadí, že porušují zákon.

Jiří Fiala není politickým vězněm v pravém slova smyslu, protože není pronásledován státem za své politické názory – ty ostatně, stejně jako mnozí jiní, do značné míry sdílím, aniž bych, minimálně za ně, čelil risiku uvěznění – ale je obětí svévole nekontrolovaných struktur v justici, které své výsadní postavení zneužívají a ze svých úřadů učinily nástroj osobní pomsty, vendetty.

Je mi však opět kousnout do kyselého jablka: Jakkoli je tato zvůle ohavná a odsouzeníhodná, a jakkoli jsme v tuto chvíli všichni Fialou, nedomnívám se, že by na ostří nože vedené aktivity K213 mohly dlouhodobě přinášet plody.

Prvním problémem je Fialův mesianismus. Systémové chyby justice lze odstranit jen politickými prostředky, nikoli tím, že se dám rok co rok zavřít a vybuduji si tak pověst mučedníka. Mučedník získá veřejné sympathie, proti zacházení s ním se snad může konat i jedna-dvě demonstrace, ale to je vše, rozhodně nelze předpokládat, že se národ, inspirován Fialovým příkladem, proti své miserné justici vzbouří a půjde ty nejhorší ze soudců a státních zástupců vyházet z oken.

Za druhé jsem přesvědčen, že justiční aktivismus je bezúčelný, pokud nepřináší konkrétní výsledky v jednotlivých kausách, a tam je dosavadní působení K213 velkým zklamáním. Nejsem tak naivní, abych se snažil justici opravovat zevnitř, na druhé straně ale vím, že moje práce bude mít nějaký smysl jen tehdy, pokud budu dosahovat konkrétních výsledků v konkrétních sporech. O některých z nich píšu na svých blozích, o jiných, a takových je většina, ne, protože by to nebylo buď účelné, nebo zajímavé. Jestliže otevřu stránky K213, nic jako zprávy o úspěšných případech tam nenajdu, pouze sebepropagaci, sebelítost a ne právě objektivní zprávy o persekucí představitelů spolku, zkrátka materiál zpracovaný tvůrci fialovského kultu a určený jeho vyznavačům. Aktivismus vyžaduje exhibici, nemůže se jí však vyčerpávat.

Čím je Jiří Fiala cenný, je především jeho schopnost analysovat stav současné české společnosti a viděl ji v reálných proporcích a souvislostech. Jeho Pankrácké rysy jsou brilantní, stejně jako úvahy na videu natočeném po návratu z Nového Sedla.

Jako u jiných lidí podobného druhu je však otázkou, zda J. Fiala dokáže odolat kariéře režimního mučedníka, jež se, minimálně pro tuto chvíli, jeví být jeho zjeveným osudem, a s uplatněním nezbytného stupně sebereflexe se pustí do takových akcí, které této zemi skutečně a bezprostředně pomohou.

Komentáře   

0 # Tomáš Marný 2011-11-08 10:24
Možná by se Ing. Fiala měl zamyslet sám nad sebou, zdali k tomu náhodou nepřispívá sám. Ono se těžko dá divit tomu, že má problémy s úřady, když ukradne u soudu spis a skáče s ním z okna, jednou týdně se popere s justičáky a podobně!
A nějak se mi nechce věřit, že on za to nikdy nemůže a že prostě když justičák vidí Fialu, tak na něj skočí. To mi přijde velmi nepravděpodobné.
Pokud jde o pošuka, co skáče se soudními spisy z okna, tak si dokážu živě představit, jak to asi bylo s tím "bezdůvodným brutálním zásahem deviantů a kretétů z Justiční stráže".
0 # Tomáš Marný 2011-11-08 10:31
Spor o právní kvalifikaci, třebaže bezvýznamný a kromě Ing. Fialy to asi nikdo řešit nemusí, je hezkou cvičební pomůckou pro právní argumentaci: já osobně bych argumentací a minori ad maius ochotně souhlasil s tím, že je-li trestné rušení, pak by mělo být trestné i úplně zabránění konání (jak seznal prvostupňový soud). Kdyby takový výklad byl správný, pak by ovšem alinea 3 ztrácela smysl. Pokud zákonodárce vložil alieneu 3 ("zmaří") jako samostatnou variantu, pak tím jasně dal najevo záměr rozlišit zmaření od rušení.

Jinak argument, že nelze zrušit zvenku, neberu. Co takhle házení dlažebních kostek do oken jednací síně při již zahájeném líčení?
... pevně doufám, že zcela příčetný Ing. Fiala se toho nápadu hned nechytne, jen aby si to vyzkoušel ... :-/
0 # Tomáš Marný 2011-11-08 10:44
Ale abych jen nekritizoval Fialu, pravdou je, že opatrovnické soudy jsou ještě horší než zbytek justice. A když se se zaujatým soudem rozhodujícím o tak citlivé věci potká člověk ... řekněme ... alternativně duševně komponovaný, pak to nemůže dopadnout dobře. A ani to nelze šílenci skákajícímu u soudu z okna stoprocentně vyčítat.
0 # Anonymní 2011-11-08 13:07
Ad Tomáš Marný: Celou akci, který vedla v Fialově poslední vazbě, můžete shlédnout zde. Pokud nemáte moc času, tak čas cca 7:30 - 10:00, ale doporučuju to shlédnou od začátku, ono je to celé docela signifikantní. Pokud by mě někdo chtěl legitimovat proto, že si to "pan soudce prostě přeje" a bezdůvodně mi bránil v odchodu, umím si představit, že bych se choval podstatně méně slušně a zdvořile, než dotyčný, kvůli kterému to celé vzniklo.

Jinak jsem opravdu nadšen z toho, že tohle si platíme z daní. Včetně následné nezákonné vazby, nezákonného věznění atd. Opravdu vizitka priorit a kvality práce OČTŘ jako hrom. :(

Jakub Moc
0 # Martin Kalenda 2011-11-08 16:13
nestačím se divit.
0 # marie dubanova 2011-11-08 23:25
Já tomu stále nerozumím,(příliš jsem to nesledovala, omlouvám se, ale ráda bych to věděla) proč se vůbec ocitl Ing.Jiří Fiala u soudu, pochopila jsem že původem toho všeho byl spor o děti.A děti že byly přiřčeny jejich matce,chtěla bych vědět, na základě čeho tak soud rozhodl, jestli matka děti ještě kojí, nebo je pan Fiala snad zločinec, a nebo se SOUD ROZHODL, jen na základě ZVYKLOSTÍ - a víc se o tom nehodlal bavit?
0 # Anonymní 2012-03-08 22:32
Soud rozhodl na základě "standardní judikatury", jinak tupí soudci rozhodovat neumí. Mk.
0 # Tomáš Marný 2012-03-09 09:07
Já jsem ten rozsudek neviděl, ale o Fialovi je mi známo, že je úředně ověřený blázen (a jeho jednání tomu odpovídá). Nabízí se hypotéza, že svěření dětí jeho exmanželce s tím nějak souvisí ...
0 # marie dubanova 2011-11-08 23:40
Jen bych si ještě dovolila dodat, že na termín ZVYKLOSTI jsem narazila u Správního soudu před cca 2 lety. A tam jsem se ocitla, když jsem bránila svého nemocného manžela před tupým ROZHODNUTÍM MUDr.Šedivého - takto lékaře tzv. POSUDKOVÉ KOMISE - který rozhodl, že manžel je zcela zdráv, protože je inteligentní, má přehled, ustlanou postel a blízko k metru, a v tom "fofru", zcela přehlédl že manžel chodí pouze pomocí fr. holí, a bez pomoci druhé osoby se jednoduše neobejde.. Paní soudkyně Správního soudu, JUDr. Miroslava Hrehorová, na moji otázku, jestli jí ta snůška urážek všech lékařů a nemocnic, kde byl manžel léčen, připadá jako ODBORNÝ LÉKAŘSKÝ POSUDEK, sdělila, že je to TADY ZVYKEM! Odpověděla jsem, že kdybychom byly skutečně právní stát, tak že by všechny ty zdravotnické instituce - podaly, jak na MUDr. Šedivého, tak potažmo i na ni, soudkyni Hrehorovou trestní oznámení, jednak pro pomluvu i pro poškození dobrého jména..a odešla jsem
0 # Jan Potměšil 2011-11-09 08:32
S vyjádřením o smyslu justičního aktivismu souhlas. Omyl však vidím v tom, pokud by byl Ing. Fiala považován za aktivistu. Jednak aktivní začal být především kvůli sobě a pak svým známým (když se vlastních kauz nedostávalo), příp. dalším osobám s konfliktním potenciálem, nikoliv kvůli stavu justice, a dále je to pro něj už spíš jen způsob seberealizace, občas msty či násilného vynucování požadavků, kdy může max. znechutit či zastrašit pár lidí v justici a ve svém blízkém okolí, ale sám musí vědět, že obecný dopad akce typu skákání z okna či odvolávání soudců mít nemohou.
0 # marie dubanova 2011-11-09 14:06
Pane Potměšile, píšete, že Ing.Fiala "začal být aktivní především kvůli sobě", dovolte prosím poznámku, člověk většinou "začne být aktivní kvůli sobě", když se věci nedějí, tak jak by se dle zákonů či logiky dít měly.Tomu, že je člověk AKTIVNÍ se totiž říká občanská angažovanost a celé se to jmenuje "občanská společnost", to jest cosi, na co tady v naší mladé demokracii stále ještě nejsme příliš zvyklí..
0 # marie dubanova 2011-11-09 14:45
Takže tady v naší české kotlince - je to stále o tom samém, soudy, pokud se jedná o udělení dítěte do péče, po rozvodu či rozchodu rodičů, tak dítě, či děti "obdrží" zcela automaticky matka, byť je jakákoliv. Ale četla jsem si v Ústavě ČR a nikde tam nestojí, že matka má, po rozvodu či rozchodu s otcem dětí, na děti a to zcela AUTOMATICKY PRÁVO!! Čím se tedy řídí české soudy, při rozhodování o tom, s kým dítě bude žít a kdo je bude vychovávat..
Asi to není jen můj zcestný názor :

"Štrasburský soud dal Ing. Fialovi za pravdu, když konstatoval, že český stát porušil jeho právo na rodinný život i na spravedlivý proces. Je to velké morální vítězství jak Jiřího Fialy, tak také všech otců a dalších rodinných příslušníků, kteří již od roku 2003 ve třech vlnách své stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva směřují. Vyhlášení čtvrté vlny žalob proti českému státu sdružení Spravedlnost dětem připravuje.
0 # Anonymní 2011-11-09 17:58
Nemám rád, když pana Fialu i ostatní z nás, zavržených otců, nyzývají aktivisty. my jsme si tuhle válku nevybrali a nevedeme ji, protože je in. Využili jsme všechny možné právní prostředky a i když mnozí z nás nakonec i dosáhli jakýchsi rozsudků, které nám dávají za pravdu, můžeme si s nimi s ohledem na běh času vytřít ř.. Proto víme, že darebáctví soudců se nedá odstraňovat v nekonečných odvo- a dovolačkách, protože to je přesně to, co si systém přeje. Soudce má právo na omyl, jako každý. Ale lhaní a překrucování se může dopustit jen jednou a šlus. Dokud tohle nepochopí MSp, OČTR a vůbec ti, kdo jsou za to placeni, musíme to holt dělat my, kteří jsme to zažili na vlastní kůži i když to pro nás osobně nemá žádný smysl. Pokud jde o konkrétní věci, které K213 dokázal, tak jen namátkou: Konec lustrací veřejnosti u soudních jednání, faktické prosazení práva pořizovat si audiozáznamy z jednání, nahlížení do spisů OSPOD, "rozesazení" ospoďaček a matek... O každou z těchto dnes samozřejmých vymožeností se vedly bitvy. V době, kdy po x letech ÚS konstatoval, že právo pořizovat si audiozáznam je skutečné a neomezitelné, měl K213 již i kárně potrestanou soudkyni, která tomu bránila.
Pane Pecino, já si Vás vážím, ale každý má svůj životní příběh a tomu odpovídající metody. pro Vás je právo do určité míry intelektuální zábava, pro mě to jsou sračky, kterými se denně brodím. Pokud máte za to, že je důležitý občas nějaký jakž takž kvalitní rozsudek, nezbývá Vám než akceptovat i ty hloupé. Protože akceptujete systém jako takový. Nakonec byste měl i říci, že vlastně tak trochu žijeme i v právním státě, když občas pravda zvítězí.
Samozřejmě Vám blahopřeji ke zveřejnění komunistické minulosti soudců, ale nemáte pocit, že Vás pustili jen tam, kam chtěli? A v době, kdy už tyto informace k ničemu nejsou. Jistě, tahle zárodečná mafiánská struktura je dobrá pro pochopení historických souvislostí, ale dnes už je dávno nahrazena jinou, sofistikovanější.
0 # Anonymní 2017-05-26 01:21
Pregnantní. Ano, vnímám to po sedmi letech boje s justiční a následně i exekutorskou mafií úplně stejně.

Relativizace kroků pana Fialy, kterými nutí konkrétní příslučníky justice vyjevit svá skutečná rozhodovací kritéria, úvahy a motivace, je za hranicí kolaborace se systémem.

Není důležité jestli je to z neznalosti, zaangažovanosti nebo snad korupce (nepředpokládám). Výsledek je totiž stejný: pokus o obhajobu systému, který rozbujel do naprosto nedůvěryhodné podoby.

Česká justice jeví se být institucí systémově i personálně veskrze NEDŮVĚRYHODNOU.

A to bez ohledu na to jestli se pan Fiala snad panu Pecinovi jeví jako blázen nebo ne a pokud by i ano, tak co a kdo je tomu jeho nestandartnímu chování příčinou.
0 # Tomáš Pecina 2017-05-26 04:18
Pan Fiala se mi nejeví jako blázen, ale jako zákeřný lhář a manipulátor. Schválně ho zkuste požádat o rozsudky v jeho vlastních kausách
0 # Tomáš Pecina 2011-11-09 18:25
ČR a právní stát? Jen zárodky a občasný záblesk podobnosti.

Otázkou je, zda pro něj víc uděláme příležitostným cenným judikátem (minulost soudců je u mě jen okrajová záležitost, daleko cennější je např. Horváth v. MHMP), nebo skákáním z okna se spisem.
0 # Anonymní 2011-11-09 19:15
Děkuji za odpověď. Judikát Horváth je opravdu dobrý a jeden můj kolega jej už i s úspěchem použil. Jenže souboj argumentů, jakkoliv brilantních je možný pouze tam, kde je alespoň minimální ochota naslouchat. Když se podíváté jen do této diskuse, myslíte, že např. Tomáš Marný pochopí, že základem diskuse o kauze napadení ing. Fialy je ...Pokud by mě někdo chtěl legitimovat proto, že si to "pan soudce prostě přeje"... Naco jsou vám všechny judikáty, když vám čtyři soudci budou tvrdit, že mezi manžely se promlčuje, což je lež jako věž. tentokrát jsem měl štěstí a NS je docela sjel, ale sám víte, že takové štěstí nemusíte mít vždycky. Bohužel, tak už jsme na tom, že když se prosadí jednoznačně zákonný a morálně oprávněný nárok, mluvím o štěstí. Trvalo to 7 let, myslíte, že mám chuť to absolvovat znovu? Co mám udělat se soudkyní Brostíkovou ze Zlína, která zamítla provedení již provedeného důkazu. Myslíte, že mi pomůže odvolání ke stejnému Krajskému senátu, který už dříve ukázal, že bude klidně lhát, jen abych náhodou neměl pravdu? Jsou věci, které soudci nesmí projít ani jednou. Já svým jménem před českými soudy nevedu žádné extra kauzy a přesto je standartně prohrávám. Proč asi? To opravdu důležité co nás spojuje a co opravdu vadí české justici není brilantní argumentace, ale to, že jsme ochotní něco udělat, nevzdat to a nenechat se zastrašit. Vy, já, pan Fiala a čím dál více lidí jsme osina v jejich zadku. A to je to opravdu důležité. Mimochodem, nejsem anonymní, jenom se k Vám nedokážu jinak dostat, takže si Vás dovoluji pozvat na blog idnes, kam snad v nejbližších dnech opět něco dodám. S pozdravem Jiří Janečka
0 # Tomáš Marný 2011-11-10 08:40
Konec lustrací veřejnosti u soudních jednání, faktické prosazení práva pořizovat si audiozáznamy z jednání, nahlížení do spisů OSPOD, "rozesazení" ospoďaček a matek...
Něco takového dřív bylo? Kdy? K soudu chodím běžně a nezažil jsem to. Jestli se sesazování OPD a matek nebo něco podobného dělo za komančů nebo kdy, není pro dnešek moc relevantní.

myslíte, že např. Tomáš Marný pochopí, že základem diskuse o kauze napadení ing. Fialy je ...Pokud by mě někdo chtěl legitimovat proto, že si to "pan soudce prostě přeje"...
Kdybych tvrzením Fialy věřil jen ze čtvrtiny, pak bych se nad nimi vážně zamyslel. Potíž je v tom, že magor, co skáče z oken soudu se soudním spisem a sděluje soudcům, že je odvolal, a čirou náhodou se každý týden jednou popere s justičáky, je osoba krajně nedůvěryhodná.
0 # Jan Potměšil 2011-11-10 15:40
Ad MD: Myslím, že vím, co je občanská společnost. A impulsem k zapojení se určité věci někdy bývá i osobní zkušenost. Ale ta činnost v občanské společnosti zpravidla přesahuje úzce osobní zájmy, nejde tam (jen) o mstu či odreagování frustrace. K213 je spíš fanklub, nikoliv věrohodný aktivistický subjekt, který by mohl brát někdo vážně. Fialovo vítězství ve Štrasburgu pak vnímám spíš jako důkaz neschopnosti soudů rychle rozhodnout (většina těchto vítězství byla ostatně na průtahy) - soudy to raději hrnou před sebou a nemají odvahu např. dotyčnému, jako násilníkovi a egocentrickému psychopatovi, styk s dětmi zakázat. Čímž trpí nejen psychopat, tedy dlouhým řízením, byť k němu sám často, rád a ochotně přispívá, ale i děti a žena. V tom je problém.
0 # marie dubanova 2011-11-10 20:10
Pane Potměšile, potěšil jste mě, jsem ráda, že víte co je občanská společnost, ale asi s ní, s tou občanskou společností - nejste příliš "svolný". Mám pocit, že Váš názor na občanskou společnost, je shodný s názorem V.Klause, který říká, :" když se Vám něco nelíbí, založte stranu, nerozumím tomu co je občanská společnost"..Váš komentář, pane Potměšile, je velice militantní a plný urážek, urážíte nejen pana Fialu, ale znevažujete i Rozhodnutí Štrasburského soudu, soudím, že je Vám proti mysli i Listina lidských práv a základních svobod, a demokracie a svoboda, jako taková vůbec..Jste jednoduše roztomilý člověk..
0 # Jan Potměšil 2011-11-11 09:13
Ad MD: Naopak, občanskou společnost velmi vítám a s V.Klausem hluboce nesouhlasím. Kritériím obč.spol. podle mě mnohem však více odpovídá např. střídavka.cz, byť s ní většinou nesouhlasím - má obecnější dosah. To, že někdo osobně ve své věci kveruluje, moc široký dosah nemá. Se Štrasburgem se ztotožňuji stran průtahů - četl jsem většinu tšěch rozsudků. A je to ostuda našich soudů, byť z jiného důvodu, než myslíte - dle mého názoru. Co se svobody týče, končí tam, kde začíná svoboda druhého (třeba p. Fialové a dětí p. Fialy). A to, co naznačuji k osobě p. Fialy můžete považovat za urážku, já to však říkám jako suché hodnocení, pro něž mám podklad (projevy jmenovaného, výsledky znaleckého zkoumání, rozsudky). Ono je dobré neposlouchat jen jednu stranu. A díky za tu roztomilost - to mě potěšilo.
0 # Anonymní 2011-11-11 13:22
Pravda není nikdy černobílá a je dobré vyslechnout více argumentů a mít více poznatků , než vyslovím veřejně názor.Co se týká pana Fialy a K213 obecně , mám pochopení pro jeho nestandardní projevy i chování , pokud mu bylo skutečně ublíženo.Že je justice ČR prohnilá a zločinná vím z osobních zkušeností , justicí i resortem MPSV ČR jsem terorizován a sociálně vydírán 4 roky.Dokud nebude uzákoněna a v praxi i skutečně vymáhána odpovědnost soudců i veřejných činitelů , jak je to běžné ve skutečně demokratických a právních státech , v našich podmínkách a s naší mentalitou i hluboce zakořeněnou historií , pozitivní změna přijít nemůže.
A k občanské společnosti?Člověk obvykle začne být aktivní na základě nějaké negativní zkušenosti či křivdy , ovšem jeho angažovanost by měla sledovat a prosazovat širší a obecný zájem , rozsah a prospěch , ne jenom osobní zviditelnění a zájem.V tomto ohledu K213 a lidé jím blízcí , Šinágl i další , nemají s občanskou společností nic společného , je třeba podporu nejen přijímat , ale i vracet.
Josef Langhammer
0 # Anonymní 2011-11-11 15:39
ad "přání pana soudce"
z toho, co o věci psali a fotodokumentovali přímo aktéři (např. na stránkách K213), to vypadá tak, že předseda senátu JUDr. Tome Frankič měl jakýsi konflikt s Ing. Štefkem (ten si snad soudce fotil po skončení jednání či co a když jej soudce napomenul, tak jej Ing. Štefek odbyl neuctivým/neslušným výrazem). Následně Ing. Štefek opustil jednací místnost, ale předseda senátu za ním vyslal člena justiční stráže, nechť jmenovaného ztotožní. Na to ovšem má předseda senátu právo podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona o vězeňské službě a justiční stráži ČR. Ztotožňovaný se odmítl prokázat, a proto podle odst. 8 člen justiční stráže povolal policii a mezitím zamezoval ztotožňovanému v odchodu. V tuto chvíli se do věci vmísil Ing. Fiala se svými průvodci. Slovní přestřelka vcelku rychle vygradovala ve fyzickou potyčku, přičemž podle videozáznamu je zcela zřetelné, že do ní zasáhlo více lidí - v jednu chvíli je vidět, jak jednu členku justiční stráže někdo chytí za ruku a roztočí jí kolem osy, zatímco ona chytá Ing. Fialu. Prvopočátek K213 vykládá jako zákeřný úder do břicha Ing. Fialy, ale z videa se jeví, že "útočník" stojí bokem k Ing. Fialovi a pohledem kontroluje dění kolem Ing. Štefka, to je nicméně primárně na soudu, ať si videozáznam zhodnotí. Reakci členů justiční stráže šlo ale očekávat, tj. že se seběhnou na místo a zpacifikují každého, o němž budou mít důvod si myslet, že klade odpor.
Honza
0 # marie dubanova 2011-11-11 16:11
Krajské státní zastupitelství Hradec Králové - píše J.Fialovi a na obálku, zcela bezskrupulózně,i bez ohledu na to, že se dopouští TRESTNÉHO ČINU, tím, že do adresy, tedy zcela zbytečně, ale hlavně NEOPRÁVNĚNĚ ZVEŘEJNILO DATUM NAROZENÍ PANA FIALY - existuje cosi - co se jmenuje - Ochrana osobních údajů - kontrolní činnost - BusinessInfo.cz
28. červen 2011 – Dokument se zabývá ochranou osobních údajů zejména dle zákona o ochraně osobních údajů č. ... V § 180 trestního zákoníku č. ... povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní , sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní.KOLIKA LIDEM, A NEJEN TŘETÍ OSOBĚ SDĚLILO ZŘEJMĚ ÚPLNĚ "ZBLBLÉ" STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ DATUM NAR. PANA FIALY.. To je na žalobu, je možné, že ji pan Fiala i podal, nevím o této nestydatosti dohromady nic, ale i to málo co doposud vím je strašné..
0 # Anonymní 2011-11-11 18:37
To miluju, když právní kutilové, kteří jinak obvykle trvají na doslovném výkladu i tam, kde je to evidentně mimo mísu, si ale jinak neváhají paragráfek přihnout a opilovat.

(4) Na pokyn předsedy senátu justiční stráž zejména
a) provádí rozhodnutí o vykázání konkrétních osob z jednací síně nebo jiného místa činnosti soudu, jakož i o vyklizení takových prostor,
b) chrání úřední a další osoby přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu před fyzickými útoky,
c) vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování jednací síně.

K a) bylo po jednání, což samo o sobě vylučuje vydání jakéhokoliv rozhodnutí předsedy senátu, které by pak JS mohla eventuelně vykonávat

b) k fyzickému útoku na Frankiče se nemohlo schylovat, neb pánové odcházeli a JS si je musela zastihnout na chodbě

c) to jste snad ani nemyslel

panu Možnému jsem pro zjevnou marnost odpovídat už nechtěl, ale když je příležitost … Frankič, jak vidíte, je dodnes přesvědčen, že si může zlustrovat kohokoliv, kdo kolem Mičánek jen projde… A pokud jde o nahrávání, mám někde tak rok dva starý protokol, kde soudkyně přerušuje jednání a jde se poradit, jestli mohu nahrávat či ne.
Jiří Janečka
0 # Anonymní 2011-11-11 18:39
opravuji panu Marnému jsem už odpovídat ...
JJ
0 # marie dubanova 2011-11-11 18:45
"zvláštní zacházení, jehož se J. Fialovi dostává, svědčí o tom, že Fiala, stejně jako jeho organisace nazvaná K213, jsou justičním činovníkům náramně nepříjemní, a že pocit bezpečí a beztrestnosti je u těchto osob tak silný, že jim ani v nejmenším nevadí, že porušují zákon"..
Tady v naší kotlince, už situace "pocitu beztrestnosti" dosáhla takových výšin, že už to ani výše nejde. Jestliže si dovolí SAMOTNÉ Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové DOPUSTIT se TRESTNÉHO ČINU - tím že na obálce pro pana Fialu - úmyslně zcela zbytečně a HLAVNĚ PROTIPRÁVNĚ zveřejní DATUM NAROZENÍ..k tomu už není ani co dodat..
0 # kocour 2011-11-12 20:41
Z pana Fialy, K213 a Šalamounů rostu už léta. Věcně s nimi většinou souhlasím, ale ta neuvěřitelně konfrontační forma, kterou volí, je kontraproduktivní a každý, kdo se s tím neseznámí podrobně, je musí nutně mít za trotly (tedy ne že by někteří trotly fakt nebyli, ale i trotlové mají svá práva). K213 podle mne udělal otcům, kteří by skutečně rádi zrovnoprávnili výchovu dětí po rozvodu, medvědí službu. Jeden aby se styděl s nimi souhlasit.
0 # Tomáš Pecina 2011-11-12 21:14
Naprosto souhlasím. Je to podobný případ jako Bátora, kterého v pozdější fasi jeho působení na ministerstvu legitimisovala jen ta ohavná kampaň, která proti němu byla vedena.
0 # Anonymní 2011-11-13 12:31
Ad Tomáš Marný: "Něco takového dřív bylo? Kdy? K soudu chodím běžně a nezažil jsem to. " Ano, pokusy o lustrace veřejnosti jsem zažil několikrát, pokusy o zamezení v pořizování audiozáznamů jsou zcela běžné dodnes. Že jste to vy nezažil neznamená, že se to neděje. Ale vidím, že váš pseudonym je opravdu symptomatický a debata je skutečně celkem marná. Ostatně jsem tady nalinkoval záznam celého dění na videu, odezva samozřejmě věcně žádná, zato jste si opět nezapomněl kopnout, jak se Fiala " každý týden jednou popere s justičáky.

Ad anonymní Honza: Ve vámi navrhovaném paragrafu opravdu nevidím nic na margo toho, že by po skončení jednání bylo zakázáno fotit soudce. Víte, on ten soudce je úřední osoba a ústavní a nota bene i ústavní činitel, tak se holt bude muset smířit s tím, že si ho některý "fanoušek" taky třeba vyfotí.

Jakub Moc
0 # Tomáš Marný 2011-11-13 13:51
Ad Jakub Moc: necítím potřebu kopat do nikoho. Jen konstatuji, že dotyčný pán je prostě a jednoduše blázen (a prý má na to i lékařské potvrzení). A slova zjevného blázna, co očividně uvažuje trochu jinak, jsou trochu málo na moje přesvědčení.
A nesměšujte prosím debatu o opatrovnických řízeních s Ing. Fialou. Z celého jeho jednání je patrné, že jen objevil skvělé pole k ventilaci svých duševních problémů.
Michodem - není ničím výjimečný. Takových je a na každém okrese mají svého vlastního oblíbence, nemluvě o několika regionálních či dokonce celorepublikových. Fiala nemá rekord ve vytrvalosti ani v intenzitě útoků. Připouštím však v jeho prospěch, že pokud by existovala kombinovaná kategorie vytrvalost/intenzita, byl by jasný finalista.
0 # Tomáš Pecina 2011-11-13 14:13
Ad TM:

Kdybyste měl pravdu, nikdy bych na svém blogu nevěnoval J. Fialovi již asi čtvrtý článek. Nemáte ji.
0 # Tomáš Marný 2011-11-13 15:43
Ad TP: on na to nemá potvrzení?
0 # Tomáš Pecina 2011-11-13 16:05
Když bude potřeba, udělají psychopatha z kohokoliv, z vás, ze mě… (upřímně řečeno, v posledním případě bych se nerad pouštěl do polemiky o oprávněnosti toho kroku; zcela duševně zdráv nejsem, to bych nedělal, co dělám).
0 # Tomáš Pecina 2011-11-13 16:07
Technicky se to nazývá smíšená porucha osobnosti. Ta je diagnostikována automaticky každému, kdo někdy dělal úřadům potíže.
0 # Anonymní 2011-11-13 21:12
Naprosto souhlasím s panem Pecinou.Když je někdo úřadům i justici v ČR nepřijemný , má dost důkazů na jejich podvody , krádeže i další protiprávní jednání , tak ti ohrožení zločinci , kteří si ho marně léta přehazují jako horký brambor , za účelem jeho sociální , společenské i finanční likvidace , obvykle sáhnou k jeho diskreditaci se zneužitím svých kolegiálních hyen z OČTŘ , MPSV i justice ČR a "znalců" z oboru psychiatrie.
Není jistě náhodné , že se vesměs jedná o hyeny sloužící "minulému" režimu , a jejich potomky z plzeňských "práv".Dokud nebude uzákoněna i důsledně vymáhána nejen jejich trestněprávní odpovědnost , ale i morálních mrzáků z vlády i zákonodárných sborů , nic se nezmění.Oni po dobrém a bez velkého tlaku skutečné a jednotné občanské společnosti od koryt neodejdou!
Josef Langhammer
0 # Anonymní 2011-11-14 16:25
@Tomáš Marný: Děkuji za "přínosný" příspěvek do diskuse. Věcná hodnota nula (reakce na téma v článku zmíněné ani na mnou nalinkované video jsme se opět nedočkali), logika a pochopení psaného textu nula (o ničem souvisejícím s opatrovnic jsem zde neutrousil ani písmeno), zato kopnutí do Fialy, to máte za plný počet bodov. Dotyčný je prý dokonce magor ouředně uznaný, neb to prý pravila Máňa (ač to není směroplatný.)

Tak pane Marný pozdravujte Jechovou a spol., za sebe se loučím, neb s podobným jedincem opravdu netoužím "diskutovat". Závěrem konstatuji, že cca 90 minut věnovaných shlédnutí rozhovoru s Fialou na YouTube bylo rozhodně menší ztrátou času, než pět minut věnovaných čtení vašich názorů zde.

Jakub Moc
0 # Tomáš Pecina 2011-11-14 20:44
Ještě jsem chtěl poznamenat a margo duševního zdraví, že standardní floskule zní: "Vystudoval jsem mathfys, ale už se cítím daleko lépe."
0 # Anonymní 2012-03-08 09:59
Fialovi nikdy nešlo o rozvedené otce nebo děti a vždy mu šlo a jde pouze o sebe samotného. Stačí se podívat na jeho stránky. Kdykoliv kdokoliv udělá něco pro otce a Fiala v tom nehraje první housle, tak je to špatně a dotyčný je veřejně hanoben. V lepším případě si jen přivlastní úspěch někoho jiného.
Je to zlý a podlý člověk, který jen zneužívá nešťastné otce, kteří se neumějí bránit opatrovnické justici. Ve svojí zoufalé situaci pak slepě věří, že jedině Fiala jim dokáže pomoci. K213 není žádná organizace, ale pouze fanklub Fialy.
To je však cesta do pekel a naší justici to nepředělá. K čemu jsou davy fanoušků na soudních jednáních Fialy, kde se vysekává ze svých průserů? Proč se ve stejném počtu neúčastní poklidných akcí pro změnu zákona o rodině?
Záměrně se nepodepisuji, protože nehodlám být terčem vulgárních útoků Fialy.
0 # Filip Šudák 2012-05-19 01:41
Pan Fiala je vulgární, sebestředný a zábavný, ale to je vše. Ono skutečně přijít zaplatit soudní poplatek vodovní baterií, sebrat soudci spis, že je nepříčetný, namítnout, krom námitky podjatosti, také námitku, že samosoudce je blázen, a ještě v situaci, kdy je rozhodováno o jeho vzetí do vazby, nelze přehlédnout. Ale k čemu to je?
Ano, pan Fiala je buď zavřen, nebo vazebně stíhán, za nějaký "velký zločin", Nejvyšší soud to celé zruší, pana Fialu propustí z věznice, pan Fiala si napíše žádost o náhradu nemajetkové újmy, dostane od ministerstva dvacet tisíc, natočí o tom reportáž, že dostal dvacet tisíc, rozebírá tam, jak je to málo, napíše sprostý dopis soudci (soudce jménem Lázna označuje jménem "Blázna"), za jeho sdružení k213 podá návrh na zbavení bLázny způsobilosti k právním úkonům a jde znovu do vazby. A stále dokola.
Je pravda, vyžádal jsem si několik jeho rozsudků, že jsou jeho trestní causy flagrantním příkladem zneužití moci, ale: pan Fiala, místo aby se z vězení vzpamatoval, v poklidu si zažaloval stát, vysoudil z něj slušné peníze, a klidně si i žalobou o ochranu osobnosti žaloval příslušné soudce, tak činí, co je popsáno výše, o čemž jsem pevně přesvědčen, že pramení:
I. buď z jeho duševní choroby,
II. ze snahy zviditelnit se, udělat ze sebe mučedníka, a tak se dostat do politiky a zcela změnit špatný justiční systém (v jedné reportáži na stránkách k213 pan Fiala říkal, že už bude muset nějak kandidovat, aby ho zvolili, on dostal imunitu a nemohli jej pořád zavírat).
V každém případě, je to na jednu stranu úsměvné, na druhou stranu i takový člověk má svá práva, a proto je mi jej líto, a hluboce opovrhuji systémem, který není sto tomu učinit, jednou a provždy, přítrž.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)