Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Softwaru602 jsem poněkud křivdil, jelikož ihned po jejich dovolené jsem byl informován, že balík RPM kompatibilní s Fedorou 13 již existuje, pouze není dosud vystaven na správné stránce – a vskutku, funguje to (stránka s RPM; screenshot).

Jak zřejmo ze screenshotu, esthetika kulhá, rozhodně nejde o žádnou perlu světového designu [a v době unicodových fontů je také těžko pochopitelné, proč nesedí (některé) české znaky], ale účelu byl dosaženo.

Aktualisováno.
Zajímavě začíná vypadat i aplikace dsgui vytvářená sdružením CZ.NIC. K použitelnosti jí zatím scházejí dvě věci: 1. přihlašování certifikátem (programátoři se mylně domnívají, že při tomto postupu se nezadává heslo); a 2. možnost uložit celou zprávu jako soubor ZFO, což je nezbytné pro archivaci datových zpráv.

Aktualisováno.
Vysvětlilo se, že funguje i přihlašování certifikátem, problém byl v nedostatečně jasných pokynech v GUI.

Komentáře   

0 # CZ.NIC Labs - projekt Datové schránky 2010-07-09 09:56
Dobrý den,
pokud jde o dsgui, tak přístup pomocí certifikátu skutečně funguje i bez hesla. Pravidla jsou totiž jiná pro přihlašování preš webové rozhraní a pomocí rozhraní SOAP, které dsgui využívá. Důležité je správně certifikát zaregistrovat, jak je popsáno v nápovědě dsgui.
Pokud jde o export do ZFO, tak to není jediná možnost jak dlouhodobě archivovat data. dsgui již od verze 0.5 ukládá zprávy v podobě, která umožňuje jejich zpětné oveření pomocí systému datových schránek bez nutnosti exportu do ZFO. Tato funkce bude dostupná v ostré verzi 1.0. V případě zájmu bude export do ZFO implementován v některé z dalších verzí.

S pozdravem

Bedřich Košata, CZ.NIC Labs
0 # Tomáš Pecina 2010-07-09 10:57
Výborně.

Help je – minimálně ve Fedoře – umístěn jinde, než si systém myslí, takže jsem k provisornímu zprovoznění musel aplikovat tento drobný patch:

--- dsgui.py.old 2010-07-09 10:46:53.453051515 +0200
+++ dsgui.py 2010-07-09 10:48:02.471050916 +0200
@@ -726,7 +726,8 @@
def on_show_help_index_activate(self, w=None):
import webbrowser
url = "file://"
- path = GUI.topdir.replace("\","/")+"/doc/index.html"
+ #path = GUI.topdir.replace("\","/")+"/doc/index.html"
+ path = '/usr/share/dsgui/doc/index.html'
if not path.startswith("/"):
url += "/"
url += path


ukládá zprávy v podobě, která umožňuje jejich zpětné oveření pomocí systému datových schránek bez nutnosti exportu do ZFO

Z hlediska bezpečnosti (a možnosti předložit datovou zprávu jako důkaz např. u soudu) se mi soubory ZFO jeví jako nejpraktičtější, protože je to authentický formát datových schránek.
0 # CZ.NIC Labs - projekt Datové schránky 2010-07-09 11:40
Jen doplním k archivaci zprávy - systém datových schránek umí ověřit autenticitu zprávy v interním formátu datové zprávy a ve formátu ZFO (lupa.cz/.../datove-schranky-pujde-to-snbsparbitrem). dsgui si ukládá právě ten první formát (ne tedy něco vlastnoručně vyrobeného) a v případě nutnosti se soudit by měl být tento formát rovnocenný. Jak jsem ale již psal, export zprávy do ZFO přidáme do další verze, jako možnost archivace mimo aplikaci dsgui.

Bedřich Košata, CZ.NIC Labs
0 # Tomáš Pecina 2010-07-09 12:19
Měl jsem za to, že oficiální dokumentovaný formát datové zprávy je ZFO. To se mezitím změnilo?
0 # oerdnj 2010-07-09 13:36
AFAIK nezměnilo. Nikdy to nebylo "ZFO" (tedy ve formě jak s ním pracuje 602XML Filler).
0 # Tomáš Pecina 2010-07-09 13:48
Jak jsem zjistil, dsgui ukládá zprávy do SQLite database, což není jako archivační medium moc vhodné. Naproti tomu ZFO soubory generované z webového rozhraní se archivují snadno, jsou identifikovány typem (DDZ/ODZ) a číslem zprávy, takže stačí zprávu si stáhnout a uložit do společného archivu, kde se dá v případě potřeby vyhledat podle čísla nebo podle data.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)