Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Směsný obsah

Politický proces s organisátory koncertů a interprety závadové hudby má na pořadu další tři jednací dny. V úterý 14. května od 13.00 hod. vystoupí znalec Miroslav Mareš, a jistě bude zajímavé posoudit, zda jeho liberální tvář v Debatním klubu nebyly pouhé mimikry, ve středu 15. května od 8.30 hod. následuje s celodenním vystoupením legendární justiční komik Ivo Svoboda, a ve čtvrtek 16. května, rovněž od 8.30 hod., bude zejména k okolnostem zpracování předraženého znaleckého posudku vyslechnut Michal Mazel. Což bude rozhodně fičák, protože obžalovaní jsou na něj velice rozzlobeni a nemají v úmyslu ponechat jeho fraudulentní jednání bez patřičné odezvy. To vše u Okresního soudu Brno-venkov, v jednací síni č. 3, v přízemí.

Pokrok nastal i v další kause, kterou sledujeme, v tzv. velkém čarodějnickém procesu s patnácti obviněnými příznivkyněmi hnutí Resistance Women Unity. Děčínský soud požádal o delegaci do Prahy, čemuž bylo vyhověno a hlavní líčení se bude konat u Obvodního soudu pro Prahu 2, v senátu soudkyně Daniely Reifové, známé mj. z procesu s bývalou ministryní zdravotnictví Marií Součkovou nebo se zpěvačkou Darou Rolins a podezřelou z deliktního jednání ve prospěch svého, momentálně vazebně indisponovaného, kolegy Ondřeje Havlína. Jak posledně jmenovaný případ postupuje, mi není známo, nicméně soudím, že by bylo docela pěkné, kdyby odsouzené aktivistky nakonec ve vězení sdílely celu se svou soudkyní.

Dvěma případy syndromu úplného selhání soudnosti nás obšťastnila včerejší media:

Jan Kovanic vulgo Šaman líčí demonstraci na podporu Israele před sídlem vlády v Praze, uzavíraje: …než jsme se rozešli, odhrnula se záclonka v jednom z oken v prvním patře Strakovky, otevřelo se okno a Bibi nám zamával. Rád bych zmíněného upozornil, že Israel je standardní demokratickou zemí západního typu, kde politik není Její Jasnost paní kněžna, jež, projíždějíc ve svém kočáru krajinou, poodhrnuvši záclonku, kyne sličnou ručkou oddanému poddanému lidu, nýbrž nejčastěji ze všeho pěkně zkorumpovaný parchant, který, bude-li mít štěstí, dokáže se díky své funkci a stykům prokličkovat až do pense, kde o tom všem sepíše memoiry (což, pravda, může učinit i v případě opačném, minimálně pro výstrahu ostatním). Projevy podpory Israeli jistě jsou na místě, jen forma by snad nemusela tolik připomínat vítání Hitlera v r. 1939 a Brežněva o 39 let později.

Ještě směšnější je arci text Františka Kostlána, který ve snaze něco udělat s výsledky vědecké studie o původu evropských Romů, prvotřídně sám sebe usvědčil z rasismu. Pane Kostláne, opravdu je pro vás relevantní kastovní systém v Indii, z níž Romové před téměř tisícem let odešli? A neměl byste v takovém případě vážně řešit, co s Čechy a jinými Slovany, jestliže ve většině evropských jazyků je termín Slovan prokazatelně svázán s označením pro otroka?

A máme tu dva příspěvky k oblíbenému thematu U nás v Kocourkově:

V Chomutově posoudili tamní strážníci jednání muže, který si plnil kanystry vodou z veřejné kašny, jako přestupek proti majetku, dali mu pět set korun pokuty a přinutili jej ukradenou vodu vrátit (rozuměj: vylít). Jak příkladná péče o obecní majetek! Jen by mne zajímalo, co by udělali, kdyby se některý opovážlivec odvážil vody z kašny napít: skutkově je to naprosto obdobné, jen s vrácením ukradené věci jaksi nevím…

Šťastni jsou i v Hřensku: dva ústřední správní úřady se konečně dohodly, kdo je odpovědný za pád úlomků skály na silnici, jež jako jediná komunikace spojuje obec s německým Bad Schandau, a tak po třech letech bude (možná) silnice opět průjezdná. Bravo!

Na švédském nacionalistickém serveru Tidningen Realisten vyšel další rozhovor s Patrikem Vondrákem. Vyjímáme:

Har det varit någon form av fysiskt våld inblandat i de brott du misstänks för?

Nej, inte alls. Våra brott är vårt tänkande och vår politiska aktivism, inget våld. För de tjeckiska myndigheterna är vi farligare än militanta grupper eftersom vi ställer många obehagliga frågor och har politiskt inkorrekta svar. Detta är orsaken till att de inte vill ha några diskussioner med oss utan istället förtrycker oss. Detta är den tjeckiska demokratins sanna ansikte.

Nelze než podepsat.

Rušno je i v Mostě, kde okresní státní zastupitelství podalo obžalobu na skupinu osob, které vloni na dvou akcích Dělnické mládeže držely prapor se znakem zrušené Dělnické strany; závadným symbolem je prý ozubené kolo. Na text obžaloby, kterou by měl soud doručit v nejbližších dnech, se skutečně těším!

Výtečnou úvahu o svobodě slova a jejím významu v dnešní době přednesl na setkání Rotary Clubu Adam B. Bartoš.

Nad důležitostí důvěry v právních vztazích se na Jiném právu zamyslel Jan Převrátil.