Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Osud druhé kasační stížnosti proti plánovanému prvomájovému pochodu brněnským Bronxem byl obdobný jako té předchozí. Nový rozsudek prvního senátu Nejvyššího správního soudu reflektuje podrobnější argumentaci stěžovatele, brněnského magistrátu, zabývá se kupř. detailně otázkou, které skutečnosti není třeba v řízení prokazovat (jsou to tzv. notoriety), avšak ke stěžovateli je naprosto nekompromisní a místy i lehce jízlivý:

Žalobce nediskvalifikují jako svolavatele shromáždění ani jeho postoje uváděné na s. 3 rozhodnutí. Podle rozhodnutí se účastní na celé řadě akcí organizovaných subjekty, jež mají blízko k pravicovému extremismu, jako byl Den národní jednoty pořádaný v roce 2010 DSSS, neohlášené shromáždění před NSS v době, kdy tento jednal o vládním návrhu na rozpuštění DS, pochod k uctění památky německých vojáků padlých za světové války, jakož i akce proti účastníkům Queer parade v roce 2008. Pokud se tyto skutečnosti zakládají na pravdě (nebyly prokázány a o notoriety nejde), nemohly by na nezákonnosti rozhodnutí stěžovatele nic změnit. Česká právní úprava nezná institut zániku politických práv v důsledku předchozích aktivit občana.

Dobře mu (magistrátu) tak: neměl si začínat!

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-04-16 11:29
Demonstrace proti vládě začíná v sobotu 16. dubna 2011 ve 14 hodin v Praze u Úřadu vlády - v parku na Klárově (u metra Malostranská).
www.facebook.com/.../

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)