Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Už zase si stát ubližuje a musí to řešit ústavní stížností. Tentokrát je ústavním stěžovatelem Městská část Brno-střed a napadeným aktem rozhodnutí soudů o povolení prvomájových pochodů Dělnické mládeže, které mají projít brněnskou čtvrtí nazývanou místními Bronx.

Je mi celkem líto advokáta, který ústavní stížnost bude sepisovat. Především musí Ústavnímu soudu vysvětlit, že Česká republika je cosi jako Německo před sjednocením, tedy volný svazek městských států, které mají v čele starostu nebo primátora a do toho, jak na svém území upraví práva a povinnosti občanů, jim nemá žádný jiný suverén co mluvit.

Pak se musí vypořádat s otázkou lidského práva městské části, které bylo povolením pochodu porušeno. K disposici je pouze právo na samosprávu, které ovšem Ústavní soud pomalu týden co týden vykládá v nálezech zrušujících obecní vyhlášky tak restriktivně, že advokáta musí při pomyšlení na tento úkol už teď jímat žaludeční nevolnost.

No a konečně je tu lhůta, ve které by měl Ústavní soud rozhodnout, protože První máj se blíží a i když je český Ústavní soud, soudě dle jeho prejudikatury, takřka všemocný, pozastavit předběžným opatřením kalendář si nejspíš netroufne. A pokud by Ústavní soud v této superkrátké lhůtě rozsudky soudů obou stupňů zrušil, je tu právo svolavatele na včasné rozhodnutí o žalobě.

Věřím, že s výsledkem úsilí svého advokáta se Brno-střed pochlubí na svých internetových stránkách, tak abychom nepřišli o dalšího horkého kandidáta na některou z prestižních cen tohoto blogu!

A na závěr jedna rada: pokud chce mít Brno-střed u Ústavního soudu aspoň nějakou šanci, ať ústavní stížnost nepodává městská část, ale některý z občanů, kteří v místě pochodu žijí a cítí se jím ohroženi.

Komentáře   

0 # Mirek 2011-04-21 14:08
Nejlépe ovšem zní názor jistého úředníka, že "lhůta pro rozhodnutí o zákazu shromáždění má být 30 denní, jako bývají různé jiné lhůty". To potěš pánbůh.

Nad tou časovou "tísní" jsem také přemýšlel, to se nestihne. Mohl by o tom však rozhodnout po 1. máji, pokud je ovšem možné takový čistě "akademický" nález vydat.

Už se těším na znění stížnosti a odůvodnění nálezu... dobrá četba k odpolední svačině.
0 # Anonymní 2011-04-21 14:27
právo na samosprávu, které ovšem Ústavní soud pomalu týden co týden vykládá v nálezech zrušujících obecní vyhlášky tak restriktivně

K problematice práva na samosprávu je zajímavý nález ÚS - Pl.ÚS 45/06 ze dne 11.12.2007

...po patnácti letech existence Ústavy České republiky obsahující ústavní garanci práva na územní samosprávu se již obsah tohoto práva ustálil a stal se součástí širšího právního povědomí. Ústavní soud již není zdaleka v takovém množství případů konfrontován s flagrantním překračováním kompetencí obcí jako Ústavní soud v devadesátých letech minulého století. Dnes platný zákon o obcích č. 128/2000 Sb. již obsahuje věcné vymezení oblastí, v nichž mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky (§ 10 zákona o obcích); hranice pro přípustnou realizaci územní samosprávy upřesnila i bohatá judikatura Ústavního soudu. Ústavní soud ve smyslu nálezu sp. zn. Pl. ÚS 11/02 ze dne 11. června 2003 (N 87/30 SbNU 309; vyhlášen pod č. 198/2003 Sb.) registruje posun právního prostředí a nahlížení na princip ústavní garance územní samosprávy, a z tohoto důvodu opouští dosavadní restriktivní výklad ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy.

Po vyhlášení nálezu se omezil počet návrhů (Ministerstva vnitra a Veřejného ochránce práv) na zrušení obecních vyhlášek.

Restriktivní výklad práva na samosprávu už není tak restriktivní.
0 # Guy Peters 2011-04-21 15:37
Mne tam pobavila věta: „Pozvánku lze vyhledat na serveru www.odpor.org,“ včetně funkčního odkazu. Tradiční novinářská imbecilita v neschopnosti poskytnout hluboký odkaz se tak proměnila v reklamu na neonacistický server.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)