Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Pravda a Láska může slavit další cenné vítězství nad svými nepřáteli, protože Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu proti zákazu shromáždění odůvodněnému kolisí s jinou, zjevně blokační demonstrací. Rozsudek byl zatím oznámen ve zkráceném znění, bez odůvodnění, ale jakmile bude doručen, Lež a Nenávist se ještě pokusí rozhodnutí zvrátit kasační stížností. Při kvalitě současných soudců NSS (nejnověji posílených Miloslavem Výborným) si arci nedělám přehnané naděje.

Osobně mám za to, že v demokratické společnosti nesmí nikdo bránit druhým ve svobodném pořádání demonstrací, a soud, který takové zlovolné jednání toleruje jen proto, že tak zní politická objednávka, této zemi škodí mnohem víc než ti, kteří chtěli své (potenciálně nesprávné) politické názory sdělovat druhým na veřejných prostranstvích.

Komentáře   

0 # Vodník 2013-07-27 11:36
Myslím, že je nám všem jasné: kdyby veřejný prostor takto blokovala DSSS a protestovali Romové, krajský (i jiný) soud by jim dal bezpochyby za pravdu.

Požene se to až do Strasbourghu?
0 # jgIII 2013-07-27 16:25
Tohle přeci NSS smete jak nic. Nebál bych se.
0 # jgIII 2013-07-27 16:25
(jinak si zabírám Prahu)
0 # jonáš 2013-07-31 23:14
Mně to přijde trochu jak pohádky ovčí babičky. Je to už delší čas, ale jednou měla ODS takhle zabranou na půl roku celou horní část václaváku, aby tam nemohli demonstrovat nějací odpadlíci, a taky se to nějak zkouslo a nikdo se z toho nevysíral. A furt je "demokratická" strana.
0 # Anonymní 2013-07-27 20:11
Jenomže zrušit zákaz shromáždění by také nebylo příliš právně čisté, protože zákon říká jednoznačně, co má úřad dělat v případě oznámené kolize a oznámená kolize tu prostě byla. Zákon nedává úřadu možnost § 10 odst. 2 písm. b) neaplikovat, pokud původní shromáždění sice zakázáno nebylo, ale zakázáno být mělo. A jestli zakázáno být mělo je také dost sporné, zvlášť když Vaše argumentace stojí na Vámi dříve tak vysmívané judikatuře NSS o zkoumání skutečného účelu.

Hlavním problémem je absence dostatečné sankce za fiktivní oznámení a také nepromyšlené znění § 10 odst. 2 písm. b), které by mělo na takové situace myslet a neupřednostňovat dříve oznámené shromáždění bezvýjimečně. V tuto chvíli je myslitelný maximálně přestupek dle § 21 odst. 1 písm. b) s pokutou max. 10 000 Kč. Možná by stálo za to podat podnět.

Skutečně zajímavé by ovšem bylo, jak by soudy následně zhodnotily situaci, kdy by se toto zakázané shromáždění konalo a fiktivně kolidující shromáždění nikoli. Jelikož odpadl důvod zákazu, nebylo by dle mého názoru možné jej rozpustit ani jeho uspořádání sankcionovat. Případně by se dalo do samotného oznámení uvést, že se shromáždění bude konat jen, pokud nedojde k faktické kolizi. Pak by nebyl ani důvod pro zákaz a právní postavení v následných žalobách by bylo příznivější.

Další možností je účast na dříve oznámeném shromáždění, ovšem s projevováním názorů odlišných od jeho svolavatele. Svolavatel totiž podle mě nemůže nařizovat účastníkům, jaké názory smějí a nesmějí projevovat, pokud jimi neruší projevy ostatních.

Možností je spousta, takže s efektivitou podobné blokace to nebude tak žhavé.
0 # Jan Potměšil 2013-07-27 21:27
Důvody soudu mohly být jakékoliv, argumentace pravdou a láskou je paranoidní ideologický žvást. Přínosem causy pak může být především judikatorní řešení postupu vůči blokačním shromážděním, proto je dobře, že to jde k NSS. Ten už sice jednou naznačil, ale nedořekl. Jinak v praxi se to samozřejmě řeší, mnoha různými způsoby, jsem ale zvědav na důmysl NSS.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-27 22:06
Tak schválně, pane Potměšile, co v rozhodnutí bude. Já myslím, že P&L v podobě výkladu, jak extremisté nemají shromažďovací svobodu.
0 # Jan Potměšil 2013-07-27 22:54
Myslím, že jste předpojatý. Přece si nemyslíte, že soud něco podobného řekne, i kdyby chtěl nebo si to myslel. I u vědomí judikatury NSS, která zatím všechny pokusy o zákaz náckovského shromáždění nekompromisně shazovala. To je přece zcela nepravděpodobné očekávání. Argumentovat tím (když mi něco nevyšlo), že za to můžou pravdoláskaři, zednáři, nějaký -ismus etc. (doplň dle libosti) je také nedůstojné.
Skutečné důvody zatím nelze odpovědně dovozovat, nevíme-li, co soud řekl/řekne, resp. nemáme-li kompletní spis. Třeba jde o formalismus, třeba o záměrnou snahu přenést věc před NSS, třeba měl žalovaný nějaký přesvědčivý argument.
Jinak popravdě ani nevím, co si pod tou Pravdou a Láskou, provařenou sektáři kolem velkého VK, mám představit. Dosud jsem myslel, že k ní nejspíš také patřím, ovšem z ohýbání ShrZ žádnou radost nemám a nemyslím ani, že by to mělo být pojmovým znakem pravdoláskaře. Ne, že bych fandil různým neonacistickým nešťastníkům, stejně tak mě ale irituje ohýbání zákona a lhaní ze strany aktivistů (všeho druhu), od nichž očekávám určitou úroveň.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-27 23:17
Procesní diskurs byl nezajímavý. Žalovaný uplatnil dva nové argumenty, jednak že sdělil žalobci e-mail kolisních svolavatelů (obou stejný), ale žalobce jim napsal a oni neodpověděli, což oznámit žalovanému, a dále že ho vyzval k upřesnění trasy, aby ulice navazovaly. Jenže prostým pohledem do mapy.cz zjistíte, že to je výmluva.

Pravda a Láska, velmi zjednodušeně, je ideologie lidí původně kolem Občanského hnutí, kteří odmítají politiku jako volnou soutěž a prosazují thesi o vlastní morální nadřazenosti, z níž vyvěrá jejich právo vládnout. Čonková a Brož jsou morálně nadřazeni Šlégrovi, a proto mají právo zablokovat jeho demonstraci.
0 # Jan Potměšil 2013-07-27 23:40
Díky za reakci i vysvětlení. Doufám, že v rozh. NSS bude vše podrobně popsáno a poté navrženo funkční řešení, bude-li to in concreto možné. Ono i ta blokační shromáždění někdy fungují tak, že měsíc nic, a když přijde kolize, najednou se shromáždění rychle koná. A obecně - jak co mělo být či nikoliv, lze většinou říct až ex post, ať už se to týká reálnosti kolize, skutečného účelu či jiných záměrů ohlašovatelů.
Někde se evidentní blokační shromáždění řeší třeba odložením oznámení, nebo tím, že se k nim fakticky nepřihlíží nebo že se úřad pokusí zajistit konání obou akcí (místa je zpravidla dost; srovnej též Oellinger proti Rakousku; tedy pokud nehrozí riziko, že se ona dvě shromáždění chtějí navzájem sežrat, pak je třeba víc dbát na bezpečnost), ovšem je to vše na vodě.
V případě shromáždění neonacistů pak z mnoha pochopitelných důvodů tendují úřady (ať už samy od sebe nebo z důvodu jiných vlivů) k restriktivnímu přístupu, ale to už je na jinou diskuzi.
0 # Guy Peters 2013-07-28 03:26
Ono i ta blokační shromáždění někdy fungují tak, že měsíc nic, a když přijde kolize, najednou se shromáždění rychle koná.
Jo, to je jasné. Řešení je jasné také: Pokutovat fingovaná oznámení. Vždyť by bohatě stačilo, aby městský úředník šel zkontrolovat, zda není porušován na shromáždění zákon. Protože by žádné shromáždění nebylo, dal bych tento úkon svolavateli k úhradě.
0 # Jan Potměšil 2013-07-28 11:31
Ad GP: A jak byste si to konkrétně představoval v praxi, tedy na základě kterých ustanovení jakého zákona?
0 # Guy Peters 2013-07-28 11:42
Obecných ustanovení. U přestupků sběrné ustanovení přestupkového zákona, u náhrady škody obecné ustanovení o náhradě škody v občanském zákoníku.
0 # Jan Potměšil 2013-07-28 12:12
No, žádat náhradu škody za to, že dělám, co mi zákon ukládá a za co jsem placen, to mi přijde poněkud sporné. Má-li ShrZ vlastní katalog sankcí, považuji za sporné i využití sběrného ustanovení PřesZ, dávno již obsoletního, tím spíš, když sice existují různé povinnosti svolavatele, ale ne povinnost shromáždění konat. To jsou taková hurá řešení, tudy myslím cesta nevede. V praxi považuji za efektivní blokační shromáždění prostě nebrat v potaz. De lege ferenda pak lze upravit možná nějaké odkládání podobných "shromáždění" a stanovit výslovně pod sankcí povinnost svolavatele být na akci přítomen. Nezapomeňme ale, že nejrozšířenější jsou blokace mezi politickými stranami navzájem, takže omezování takové praxe se nemusí setkat s jejich pochopením.
0 # Guy Peters 2013-07-28 17:30
No, žádat náhradu škody za to, že dělám, co mi zákon ukládá a za co jsem placen, to mi přijde poněkud sporné.
Je to neobvyklé, ale obstrukce je nutno postihovat, jinak se rozrostou do neudržitelných rozměrů. Kdyby veřejná stíhala fiktivní oznámení shromáždění, tento problém bychom neměli.

Má-li ShrZ vlastní katalog sankcí, považuji za sporné i využití sběrného ustanovení PřesZ
Ano, i to je sporné. Přesto je nutné něco dělat a ne setrvávat u legalismu.

ne povinnost shromáždění konat
Je omluvitelné, pokud se shromáždění z nějakého důvodu nekoná. Omluvitelné není, pokud nebyl ani úmysl shromáždění pořádat.

V praxi považuji za efektivní blokační shromáždění prostě nebrat v potaz.
I to je možné, ale je to málo. Proč se tedy shromáždění vůbec oznamují?

stanovit výslovně pod sankcí povinnost svolavatele být na akci přítomen
Jo, to by asi šlo. Ale přesto je nutné něco dělat už teď.
0 # jgIII 2013-07-28 03:37
"Argumentovat tím (když mi něco nevyšlo), že za to můžou pravdoláskaři, zednáři, nějaký -ismus etc. (doplň dle libosti) je také nedůstojné."

Az na to, ze pravda a laska je objektivne poznatelny, existujici jev.

"Jinak popravdě ani nevím, co si pod tou Pravdou a Láskou, provařenou sektáři kolem velkého VK" Tak hlavne, ze existuje sekta okolo VK, vidte!

Jestli chcete vedet, co je to P+L, musite si nejlepe precist nejakou definici.
0 # Jan Potměšil 2013-07-28 12:18
To, že existuje určitý jev, mezi mnoha jinými btw., ještě neznamená, že je právě za určitým rozhodnutím, i kdybych jinak ve svatém zápalu tento jev viděl v každé konzervě.
0 # Anonymní 2013-07-28 10:32
Chodíte nesmyslně kolem horké kaše. Pravda a láska je Havlův "vynález". Respektive jeho klacek. Ten nejlíp věděl, co je pro nás dobrý. Proto tu taky po pětadvaceti letech pořád máme všude rozlezlý ten bolševický ksindl.
0 # Vodník 2013-07-28 13:34
Jan Potměšil: (poněkud neskromně) k P&L zde.
0 # Ema 2013-07-30 14:48
Pohľad na hakenkrojc či na vrieskajúceho fúzkatého Ádu mi žiadne potešenie nespôsobuje.

Avšak pri čítaní vety, že akciu "Protest proti kriminalitě, porušování zákonů Policií ČR,.." českobudejovický magistrát zakázal, postupujúc podľa "rady vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, která na tuto možnost upozornila" - som bola rada, že sedím.

Ak je táto info pravdivá, tak je zle.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-30 14:52
Kdysi jsem tuto funkci označil jako zmocněnec kočky pro práva myší.
0 # Anonymní 2013-07-30 15:27
Podle rady zmocněnkyně, to určitě. Který blb to psal a kde?
0 # Jan Potměšil 2013-07-31 18:07
Představa, že se úředník řídí nápady nějaké zmocněnkyně, která teď objevila geniální řešení, je IMHO iluzorní až bizarní. Úředníci stěží registrují pokyny a metodiky nadřízených orgánů, pochybuji tedy, že s okem na obrazovce sledují, co radí nenadřízený subjekt, který dostal do TV studia rozumy z týchž zdrojů, z nichž si je mohou opatřit sami úředníci a které dávno znají (judikatura, elaboráty MV). Magistrátu se předpokládám nikdo neptal.
0 # Ema 2013-07-30 16:22
Ad Anon, 15:27

Ja som to čítala na 2 miestach.

1. Aktuálně.cz - aktualne.centrum.cz/.../clanek.phtml?id=786235° - je tam uvedený i autor,tak si to s ním vybavte, a dajte vedieť výsledok.

2. Audiblog.
0 # Anonymní 2013-07-30 17:53
Celá Aktuálně-článek je blábol. Pokud vím, tak Šimůnková něco povídala dávno po tom, co byl zákaz vydán. Pochybuju, že v ČB sledují zrovna Šimůnkovou, kterou skoro nikdo nezná, tím spíš není autoritou na řešení podobných akcí. To je jako zjistit, že Franta Novák něco řekl, a když se to shoduje s Bédou Novákem říct, že ho Béda vyslyšel.
0 # Guy Peters 2015-06-15 14:32
Chtělo by to opravit nesprávný štítek „Duchov“ na správný „Duchcov“.
0 # Tomáš Pecina 2015-06-15 15:07
Děkuji.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)