Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Boj Pravdy a Lásky se Lží a Nenávistí v Duchcově pokračuje, vážení diváci. V minulé episodě jste se dozvěděli, jak se na správnou stranu barikády postavil Krajský soud v Ústí nad Labem, avšak síly zla se nevzdávají a oznámily shromáždění a pochod ve stejný den, s mírně pozměněnou trasou, znovu. Úřad neleniv, vyzval znepřátelené frakce k dohodě, a tak L&N požádala P&L o ústupek.

Podle telefonátu Jitky Vlastníkové, duchcovské úřednice, která zápas píská, nejsou šance na dohodu velké: o tom, že existuje něco jako Listina práv a svobod, má zjevně tušení, avšak k poznání, že by se tento právní předpis mohl v jejím rozhodování jakkoli projevit, dosud ani zdaleka nedospěla. Ačkoli výslovně připustila, že ze strany Pravdy s Láskou se jedná o zneužití práva, avisovala úmysl rozhodnout opět v jejich prospěch.

Sledujte proto duchovskou telenovelu ze života politických aktivistů online na tomto blogu!

Aktualisováno.
Dohody mezi svolavateli dosaženo podle očekávání nebylo, Zlo proto navrhuje shromáždění Dobra rozpustit. Nyní je na tahu úřad. Zde je zvukový záznam telefonického rozhovoru s M. Brožem; nejde o projev osobní povahy, proto ho lze zveřejnit bez souhlasu protistrany.

Aktualisováno.
Rozhodnuto, zakázáno, veškerá argumentace svolavatele s přezíravou bohorovností ignorována. Flek – re – tutti – a další správní žaloba!

Komentáře   

0 # Anonymní 2013-07-30 15:29
Je celkem neuveritelne ,co je v nasem "pravnim" state mozne . Tady uz me nic neprekvapi .
0 # gogo 2013-07-30 16:09
Paní úřednice na mě z telefonátu působila vcelku rozumně. Problém je v tom, že nechce rozhodovat moc direktivně. Nevím (a asi ani ona si není jistá), zda ze zákona může nebo nemůže. A taky je cítit, že kdyby mohla (nebo byla přesvědčená, že může), pořádek by si zjednala a racionalita jí nechybí.
Tak to dopadá, když na menší obec vtrhnou aktivisti. Asi by si měla udělat jasno v pravomocech a předpisech a propojit to se selským rozumem, kterého se jí dle mého názoru dostává v míře dostatečné. Je zajímavé, do jak výrazně defenzivní role se v takových případech pravidelně dostává samospráva. Obec, kterou zastupují, se stane kolbištěm aktivistů nebo rovnou cvičištěm gestapa.
0 # Vodník 2013-07-30 16:17
Člověk se jí nemůže divit. Ona ví setsakra dobře, co je v ČR možné a co ne. Zákony jsou podružné.

Může se třeba stát, že zastavím u přechodu a dám přednost chodci. Ukáže-li se, že chodcem byl Erik Sedláček nebo Patrik Vondrák, může mi Ivo Svoboda dokázat, že jsem v jeho osobě vzdal hold závadové ideologii, což se rafinovaně pokouším skrýt za dodržování nějakých (v tomto případě dopravních) předpisů.

Od Švejkových dob se nic nezměnilo!...
0 # Tomáš Pecina 2013-07-30 16:19
Jenže Švejk byla nadsázka!
0 # drak0909 2013-08-04 19:57
švejk nebyl nadsazka ale věštba.....
0 # Tomáš Pecina 2013-07-30 20:09
Také jsem z ní měl dobrý dojem. Zítra se pokusím poskytnout jí návod, jak by mohla postupovat, aniž by tím porušila zákon v neprospěch té nebo oné strany. Uvidíme, bude-li dostatečně vnímavá (a odvážná), aby to pochopila (a realisovala).
0 # David Schmidt 2013-07-30 20:10
Domáháte se, aby mohla být ve stejný čas na stejném místě dvě shromáždění, nebo zákazu toho obstrukčního?
0 # Tomáš Pecina 2013-07-30 20:15
Rozpuštění obstrukčního, bude-li se konat. Jsou k tomu splněny zákonné předpoklady.
0 # David Schmidt 2013-07-30 20:33
Rozpuštění shromáždění, které nebylo zakázáno, ač mohlo být řádně a včas nebo alespoň předem zakázáno, by bylo v rozporu se svobodou shromažďovací. Zneužívá-li někdo této svobody, musí to být zjištěno v řádném řízení, ne na místě, kde bude úřad rozsuzovat, které rozpustí, pan A řekl to, pan B nebyl tam apod.
0 # David Schmidt 2013-07-30 23:59
Nicméně podle č. j. 2 As 17/2008 přes lhůtu 3 dnů pro zákaz shromáždění nejede vlak. Případ je to zajímavý.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-31 00:56
Mám to vymyšleno jinak. Viz další aktualisace.
0 # David Schmidt 2013-07-31 07:45
Já to zatím vidím na protiústavnost výjimku nepřipouštějící lhůty 3 dnů pro zákaz shromáždění (za jinak nezměněných dalších parametrů). Neexistenci výjimky nelze obcházet předem ohlášeným rozpuštěním zakládajícím následnou podjatost na místě.
0 # Anonymní 2013-07-31 09:42
Lhůta 3 dnů se týká pouze platných oznámení, ve kterých je mimo jiné uveden den, místo konání, doba zahájení a předpokládaná doba ukončení. Oznámení Brože&Čonkové tyto náležitosti zřejmě neobsahuje, proto by jejich oznámení mělo být považováno za neplatné.
0 # David Schmidt 2013-07-31 09:59
Podle všeho formální náležitosti nechybí.
0 # Anonymní 2013-07-31 15:31
Jak tak koukám na to Prohlášení platformy Blokujeme! www.blisty.cz/art/69458.html,
není to na trestní oznámení za § 356 TZ - Podněcují přece k omezování svobod (shromažďovacích) jedné skupiny obyvatel?

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-31 18:42
ADD: aktualizace : Me fascinuje , ze ten clovek se v telefonatu vlastne prizne sam k obstrukci a zneuziti zakona o schromazdovani a je mu to fuk . Asi je mu jasne ze u nas proti nemu nikdo nepujde . HK.
0 # Anonymní 2013-07-31 19:54
Akorát jsem měl o tom s jedním známým debatu, problém je, že jsou lidé, kteří si myslí (cituji jeho slova): "Demokratická společnost, která je tolerantní k netoleranci, není demokratická." Prostě bojující demokracie je fakt rozšíření světonázor.

Yossi
0 # Anonymní 2013-07-31 21:19
Jiní lidé si myslí, že demokracie je vláda většiny, vláda lidu a že demokracii jsme tu vlastně měli před rokem 1989 protože vládla většina ( v KSČ bylo 3 000 000 členů )

Petr V
0 # David Schmidt 2013-07-31 18:47
Aby oznámené a nezakázané shromáždění mohlo být rozpuštěno, musí být kumulativně splněny tři podmínky: 1. podstatné odchýlení od ohlášeného účelu, 2. naplnění alespoň jednoho z důvodů, kdy by mohlo být bývalo zakázáno a 3. musí se tak stát až v jeho průběhu. Nestačí proto jen druhá podmínka. I kdyby např. na neonacistických fórech probíhaly diskuze o tom, jak to kdo komu naloží a dražili se černé bavlnky na hákové kříže, neznamená to, že úřad může rezervovat jiné shromáždění, neboť si je jistý, že tamto rozpustí.
0 # Tomáš Pecina 2013-07-31 22:51
Nestačí proto jen druhá podmínka.

To je příliš restriktivní výklad. Zákon vychází z toho, že odchýlení se od oznámeného účelu je objektivně zjistitelné až v průběhu shromáždění. Zde jde o případ, kdy k "odchýlení se" dojde už samotným konáním shromáždění.

neznamená to, že úřad může rezervovat jiné shromáždění, neboť si je jistý, že tamto rozpustí

Takto může postupovat toliko v případě shromáždění, o němž je si jist, že je blokační, tj. identifikuje v jednání svolavatele animus obstruendi.
0 # David Schmidt 2013-08-01 01:18
Je-li zřejmý důvod zákazu ještě před pořádáním shromáždění, mělo být zakázáno. Nebylo-li, lhůta marně uplynula, což nelze obcházet "předem ohlášeným" rozpuštěním.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-01 01:23
Úřad si mohl myslet, že to budou skutečně konat, a až mnou předložené důkazy ho přesvědčily o skutečném účelu.
0 # David Schmidt 2013-08-01 01:58
Pak ovšem úřad nemá právní nástroj, jak marné uplynutí lhůty překonat, je-li podle NSS lhůtou nepřekročitelnou.

Může se jednat o neústavnost, nicméně hlavní problém vidím v tom, že nemáte základní právo na nám. Republiky a za 6 měsíců si jej můžete zarezervovat zase Vy.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-01 02:02
Jako byste mou ú-p argumentaci v podání ani nečetl… Mám stejné právo na nám. Republiky jako kdokoli jiný, a toto mé právo nemůže být podmiňováno souhlasem nějakého obstruenta.
0 # David Schmidt 2013-08-01 02:19
Však se také nejedná o rozhodující argument, ale svoji váhu má, že můžete mít jiná místa a je otázka, zda šestiměsíční rezervace určitého místa, má-li každý možnost si ji vysoutěžit nejrychlejším podáním, dosahuje rovin ústavnosti.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-01 08:01
Se stejnou logikou byste mohl hájit novelu stanovící numerus clausus na politické strany: každý by měl stejnou možnost své ústavnáí právo si "vysoutěžit" včasnou registrací.
0 # David Schmidt 2013-08-01 09:27
Se stejnou logikou konzervativní vláda obstruuje parlamentní opozici. Je rozdíl mezi svobodou shromažďovací a požadavkem na konkrétní lokalitu. Každý má rovné právo vyhrát volby i pořádat shromáždění na nám. Republiky v Duchcově. Jedná se o trofeje práv, ne o tato práva samotná v procesu, který jistě není dokonalý, ale nikoli nedemokratický či netransparentní.
0 # Anonymní 2013-08-01 10:16
DS:

Doporučuji rozhodovací praxi ÚS k obstrukcím v českém parlamentu, tam se dozvíte, že je to naopak, opozice nemůže šikanózně zabírat řečniště.

Yossi
0 # Marie Rausku 2013-08-01 08:50
Mě zůstává rozum stát nad tím, že se problém/konflikt řeší novým problémem či konfliktem, místo toho, aby se odstranila příčina problému/konfliktu. Rozehnání protiromské demonstrace není řešení, zákaz demonstrace také ne. Orgány by se měly zamyslet proč ona "protiromská" nálada vznikla a utlumit jí konstruktivně, nějakým způsobem ukázat "protiromsky" smýšlejícím lidem, že nemají pravdu. Pokud ale zakážou nebo roreženou demonstraci, od problému utíkají a "protiromsky" smýšlejícím v podstatě dávají za pravdu.

No a naprosto mě zrazil názor jednoho Roma, citát z periodiky: "Romské hlídky by problém vyřešily. Když přijde policista a okřikne děti, tak se mu vysmějí. Kdyby to byl romský strážník, děti by poslechly. Tak to mezi námi prostě funguje, cikáni mají větší autoritu než bílí."

Nevím, zda výše uvedený citát neukazuje, že Romové smýšlí "protibělošsky". Policista je přece autorita bez ohledu na etnický původ. Běloch, Rom, černoch... to je jedno, jednou je to policista. My bílí přece neřekneme, že když nás napomene romský či černý policista, tak ho ignorujeme a ještě bychom chtěli, aby to neromská veřejnost chápala.

Navíc mám romského kamaráda, který je naprosto běžný člověk, chodící do práce a starající se o rodinu. Ostatní Romové ho ale proto častují slovy jako "si stejný jako ty gadžové" nebo dokonce "zrádce".

Z toho je fakt člověku smutno.

MR
0 # jgIII 2013-08-01 16:27
"Ostatní Romové ho ale proto častují slovy"

V Americe je to podobne - tam se tomu rika "acting white".
0 # Anonymní 2013-08-02 18:08
"Mě zůstává rozum stát nad tím, že se problém/konflikt řeší novým problémem či konfliktem, místo toho, aby se odstranila příčina problému/konfliktu."

Vy víte, co je příčina, a hlavně, jak ji odstranit?
0 # Anonymní 2013-08-01 11:10
Bude žaloba i na částečný zákaz Konexí ve Vítkově?
0 # Tomáš Pecina 2013-08-01 13:53
Musíte se zeptat p. Brože.

Já mám momentálně se žalobou jiné starosti, např. řeším, zda přechodník minulý od uvést je uved nebo uveda.
0 # Anonymní 2013-08-01 16:08
Co to používáte za font?:)
0 # Tomáš Pecina 2013-08-01 17:07
Bookman.
0 # Anonymní 2013-08-06 10:09
Už soud nějak rozhodl? Uběhlo už 6 dní...
0 # Anonymní 2013-08-06 10:10
Pardon, 4 dny - i tak už má po lhůtě.
0 # Tomáš Pecina 2013-08-06 10:19
Žaloba byla podána až dnes krátce po půlnoci, takže rozhodnutí budeme mít do konce týdne.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)