Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Letošní prvomájová demonstrace v Brně nebyla to pravé: jak by také mohla, když hlavní atrakci, team policejních provokaterů v čele s Janem Vyvialem, tam po velkém úspěchu minulého vystoupení raději nepustili. A tak se letos musíme spokojit se strohým, suchým správním právem a s řešením otázky heckler's veto, tedy možnosti efektivně omezit svobodu projevu protestem, ve vztahu ke shromažďovacímu právu. Poškozený svolavatel, Národní a sociální fronta předsedy Erika Lamprechta, podává proti nekorektnímu postupu Úřadu městské části Brno-střed správní žalobu.

Komentáře   

+1 # Leo Tydlitát 2019-05-17 20:49
Off-topic pro všechny databázové zvrhlíky:

Ztráty policejních zbraní
V České republice porovnání nelze provést – podle formálního prohlášení Policejního prezídia vůči autorovi článku policie nemá o ztrátách svých zbraní přesný přehled a kontrolu souvisejících záznamů si Prezídium ohodnotilo na více než 160.000 Kč: “Ve vztahu k informacím požadovaným v bodu č. 7 této žádosti povinný subjekt konstatoval, že nevykazuje požadované informace a musel by je vyhledat v informačním systému evidence pohřešovaných zbraní. V této souvislosti shledal, že informační systém evidence pohřešovaných zbraní obsahuje za období od 1. 1. 1990 do 30. 6. 2018 celkem 19 689 záznamů a že neumožňuje strojově rozlišit ani subjekt, jehož se záznam týká ani důvod pohřešování zbraně. Zjištění požadovaných informací by proto vyžadovalo fyzickou prověrku každého jednotlivého záznamu. Na základě zkušební prověrky vzorku několika desítek záznamů povinný subjekt kvalifikovaně odhadl, že prověrka jednoho záznamu si vyžádá minimálně 2 minuty času, to znamená, že vyhledání a shromáždění požadovaných informací by trvalo přinejmenším 19 689 x 2 = 39 378 minut, tj. 656 hodin. Takový rozsah vynaložené práce povinný subjekt posoudil jako mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a v této souvislosti mu nezbylo než požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 téhož zákona proto oznámil žadateli, že poskytnutí informací požadovaných v tomto bodě žádosti je podmíněno zaplacením úhrady v částce 164 656,- Kč.

(Zdroj: zbrojnice.⁠com)
+1 # Tomáš Pecina 2019-05-17 21:02
Za dvě minuty to snad i celé přepíšou. Rukou.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)