Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Jiří Žůrek, idiot

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů podle očekávání zamítla náš rozklad proti rozhodnutí o zákazu Právnických výpočtů, a ty tak definitivně zaniknou v pondělí 25. listopadu 2019. Prosím všechny uživatele, aby si zálohovali svá nastavení (sledovaná řízení, účastníky atd.), možná je ještě budou potřebovat.

Z rozhodnutí o rozkladu uvádíme klíčovou pasáž:

Veřejná kontrola soudní moci, jež může být nahlížena jako podmnožina veřejného zájmu, je v podmínkách českého právního řádu zajišťována prostřednictvím zásady veřejnosti jednání před soudem, včetně veřejného informování o všech nařízených jednáních s označením stran. Kontrola soudního řízení v konkrétní věci (ve věci identifikovaných účastníků) se tak ex ante projevuje účastí veřejnosti při jednání soudu a naplňuje se veřejným vyhlášením rozsudku. V tom lze spatřovat těžiště demokratické legitimity výkonu soudní moci. Je přitom nesporné, že dostatek informací ze soudních řízení k naplnění tohoto cíle poskytuje sám stát, resp. soudy a státní správa soudů, a to zcela dostatečnými a přiměřenými prostředky.

Tedy – v porovnání s možnostmi našeho systému – prakticky žádnými. Ale to musí plebsu stačit, nemá co šťourat do toho, jak české soudy fungují! Ochrana osobních údajů se opět ukázala jako vynikající záminka, jak omezit práva občanů vůči státu.

Komentáře   

+4 # Jan Tau 2019-11-15 12:15
Krásný dárek k výročí 30 let prej svobody. Rád bych využil tento prostor, abych za něj parazitům z ÚOOÚ zdvořile poděkoval.
+1 # Jméno 2019-11-16 11:03
Veřejná kontrola soudní moci není pouze jedním z mnoha veřejných zájmů, ale díky čl. 2 patří mezi základní ustanovení - „hard law“ Ústavy ČR.
Osobní údaje ze stejných soudních řízení se běžně zveřejňují, např. dle zákona o ÚS, § 59 (3). Co jeden může, je druhému zakázáno. Vysvětlení žádné.
PV jsou třeba a nejdou ničím nahradit. Doufám, že se objeví jinde, kam blbost českého úředníka nedosáhne. Držím palce.
+2 # hh 2019-11-18 03:50
Nepochybuji, že se nějaké řešení najde. Kromě dosahu lze cílit i na rychlost českého úředníka. Když uvážíme, jak dlouho to zakazovali p. Pecinovi, tak by stačilo provozování systému pojmout jako štafetu ...
0 # b.o.y 2019-11-18 19:44
Podle webu má idiot číslo pevné linky 234 665 212. Vy píšete 234665236. Které je správně?
-1 # Tomáš Pecina 2019-11-18 19:50
Díky, dal jsem tam to aktuální.
+1 # Jméno 2019-11-19 10:31
Šlo by do PV přidat funkci vyhledávání ve všech info poskytnutých soudy a SZ dle InfZ, včetně příloh?
+1 # Tomáš Pecina 2019-11-19 16:32
Pokud je informace zveřejněna na úřední desce, měla by být vyhledatelná. Tedy ještě do neděle...
0 # Jméno 2019-11-21 11:21
Ale přiložené pdf soubory to neprohledává.
0 # Tomáš Pecina 2019-11-21 11:24
Prohledává, jinak by to nemělo smysl.
+1 # Jméno 2019-11-21 12:02
Ověřte si to na náhodném dokumentu, nefunguje to.
0 # Tomáš Pecina 2019-11-21 14:05
Nové dokumenty systém neindexuje, už jsem pokládal za zbytečné závadu opravovat. Ale u starších by to fungovat mělo.
+20 # b.o.y 2019-11-19 21:50
Chudák idiot Žůrek, celej den tu mínusuje. :-)
+6 # PV 2019-11-21 18:49
Na servery mimo CR to ale přece naplatí, takže kdyby někdo - ideálně anonymně - (aby p. Pecina neměl další problém, že obchází rozhodnutí) zkopíroval PV na free web server mimo území České banánové republiky... Pak by se Žůrek mohl s jeho rozhodnutím tak akorát vyfotit.
+8 # Tomáš Pecina 2019-11-21 18:58
My nesmíme ani naznačovat.
+3 # Jméno 2019-11-22 09:26
Nebo TP zveřejní zdrojáky a dokumentaci a můžeme to dál rozvíjet jako cs.wikipedia.org/wiki/Otevřený_software
+5 # Tomáš Pecina 2019-11-22 09:33
Zdrojáky jsou veřejné dávno, máte to na každé stránce dole.
+6 # b.o.y 2019-11-22 09:42
Silné řeči. Už vás vidím, jak to rozvíjíte. :-)
Po těch pár letech provozu mají ovšem poměrně velkou hodnotu stažená data.
+9 # ... 2019-11-24 21:36
Budete podávat správní žalobu?
-1 # Tomáš Pecina 2019-11-24 22:14
Abych se za 4,5 roku a po 8 vydaných tisících na soudních poplatcích dozvěděl, že jsem měl pravdu? Smysl by měla jedině s návrhem na odklad vykonatelnosti, ale ten nedostanu, protože jsem systém provozoval zdarma. Tím hůř pro mě.
+6 # hh 2019-11-25 01:26
Můžete to trochu rozvést? Znamená to, že kdykoliv jste šel k soudu, ať už ve vlastních věcech, či jako zástupce, bylo to jedině s cílem dosažení efektivní ochrany daného subjektivního práva (zde vašeho práva sbírat a zpřístupňovat jakési údaje), a pokud jste neviděl reálnou šanci takové ochrany dosáhnout v přiměřeném čase, předem jste to odpískal? Nebo tento pragmatický přístup z nějakého důvodu volíte jen v této věci?

Odhlédneme-li od toho, že dotahování věcí do konce v prostředí tuzemské vytrvalé justice může mít smysl minimálně pro tvorbu judikatury a usnadnění pozice těm, kteří se do obdobné situace dostanou v budoucnu, tak v tomto konkrétním případě bych řekl, že rozhodnutí typu "měl jsem pravdu" by mělo hodnotu samo o sobě. Jde-li jen o 8 kKč na SOP, ty klidně zasponzoruji osobně.
0 # Tomáš Pecina 2019-11-25 09:50
K soudu jako zástupce nechodím, naopak se obvykle dávám zastoupit advokátem i sám.

Zde je, jak jsem napsal, jádrem smysl soudní ochrany. Ta, pokud by přišla řekněme po dvou letech – což je u MS-P ve správním soudnictví opravdu velmi optimistický předpoklad – postrádá rozumného smyslu, protože by to znamenalo, že bych ve své databasi měl soudní jednání od r. 2016 do r. 2019 a pak od r. 2021 dál. Odklad vykonatelnosti bych nedostal, nevzniká mi žádná újma, protože systém provozuji bezplatně. Takže summa summarum: praktický význam podání žaloby je téměř nulový.

Význam pro tvorbu judikatury nepodceňuji, ale ani ten není nijak monumentální. Internet je globální, takže se rozhoduje jen o tom, zda je přípustné archivovat a zpřístupňovat informace generované státem na území, kam ÚOOÚ dosáhne, anebo bude nutné přejít příkladmo do Tichomoří. Zatím je stav takový, že kdokoli bude chtít dělat to, co já, musí tak činit např. v Tararingapatamu. Až to ÚOOÚ zjistí, dojde mu, že tím ochranu subjektů údajů oslabil, protože když byly Právnické výpočty v České republice a provozoval jsem je já, mohl každý požádat o opravu chybných údajů anebo i o jejich výmaz, např. po zahlazení trestního odsouzení. To s anonymním, nezjistitelným provozovatelem možné nebude, ten by se jen sám ohrozil, kdyby měl email nebo na emaily subjektů údajů reagoval.
+10 # hh 2019-11-25 11:01
Myslel jsem, že k soudu docela citelně chodíte prostřednictvím svých textů (ať už je podáváte sám, či jimi oplodňujete spřátelené advokáty) i k řízením, ke kterým se nedá přijít doslova, neb se nekoná jednání.

Pokud žalobu podat zkrátka nechcete, je to vaše věc, pokud nechcete ani sdělit skutečné důvody, také vaše věc, jen byste z respektu k vašim čtenářům nemusel udávat důvody zástupné. Např. s tou dírou v databázi - pokud čtu správně, co vám bylo zakázáno (nezveřejnil jste rozhodnutí, ale předpokládám, že výrok je stejný jako v příkazu), nesmíte data toliko zveřejňovat, pokračovat s tvorbou databáze do rozhodnutí soudu vám nikdo nebrání. Pokud mezitím bude někdo službu poskytovat z území mimo dosah ÚOOÚ, nijak to nesnižuje význam žaloby, kterou by mělo být dosaženo možnosti dělat totéž bez nutnosti se před Žůrkovým úřadem skrývat.

Kdybyste to přehodnotil, nabídka na zaplacení SOP trvá.
-2 # Tomáš Pecina 2019-11-25 11:10
Chodím k soudům prakticky jen v případě, že mě něco zvlášť zajímá a hodí se mi to místně a časově, jinak se spokojím s narací jiných, případně s reprodukcí zvukového záznamu.

Máte pravdu, že mi nebylo zakázáno data pro vlastní potřebu archivovat; toho jsem si nevšiml. Ovšem tím méně je pravděpodobné, že bych dosáhl přiznání odkladného účinku.

Nejsou to zástupné důvody, skutečně si myslím, že mám užitečnější věci na práci než se soudit o čistě akademický rozsudek, když věc mezitím vyřeší příroda (v širším smyslu) prostě tak, že co vadí ÚOOÚ, se přesune mimo jeho jurisdikci. A že i ÚOOÚ pochopí, že jen ztrácí čas.
+1 # LUG 2019-11-25 16:20
Mohu se zeptat, proč nebyly znepřístupněny jen sekce, které Úřadu vadily? Kalkulátory (např. výpočet lhůty, soudního poplatku, úroku z prodlení apod.) přece žádné osobní údaje neobsahovaly.
+4 # Tomáš Pecina 2019-11-25 17:40
Jak jsem napsal už několikrát, my nesmíme ani naznačovat.
+7 # b.o.y 2019-11-26 18:17
Ano. Kdybyste čirou náhodou narazil na to, že právnické výpočty někdo pirátsky provozuje ať už u nás nebo v zahraničí, dejte prosím urychleně vědět, muselo by se to ihned hlásit panu Žůrkovi.
+2 # Josef 2019-11-28 09:53
Pane Pecino a můžete alespoň nastínit orientační čas, kdy by mohl někdo z banánových republik zase o trochu odlehčit pracujícím z advokátního stavu při hledání soudních jednání a výpočtech tarifu?
+1 # Tomáš Pecina 2019-11-28 10:01
My nesmíme ani nastiňovat.
+1 # LUG 2019-11-28 23:10
Kolektiv uživatelů věří a doufá, že dříve, než MS zavede slibované a avizované elektronické spisy.
+1 # Jan Šinágl 2019-12-01 11:21

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)