Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, nalézá se, hroužíc se do vonného křivoklátského smogu, jak už víme, druhdy výstavné a pyšné královské město Rakovník. Královský úřad byl zrušen, město Rakovník bohužel nikoli, a tak nezbylo než ono navštívit a zabývat se kausou znevážení úřední osoby, spáchaného na dvou poškozených zároveň.

Půjde o velký a složitý případ, který si vyžádá rozsáhlé dokazování, ba řekli bychom, že od onoho pohnutého večera, kdy v Brně nedaleko přehrady řečené Prýgl zaštěkal ratlík Coco na státního zástupce Petráska, neřešili jsme věc náročnější a spletitější.

Žel, nevyznamenali se ani mí čtenáři, mezi nimiž se našla černá ovce, a tato týž den, kdy jsme o znevážení prvně referovali, zaslala úřadu e-mailové sdělení. Podezření samozřejmě padlo na obviněného – vždyť kdo jiný by mohl spisovou značku případu znát! – a znevážená úřední osoba se následně z projednávání věci vyloučila [1], [2].

A já abych teď prokazoval, nejen že to nemusel být nutně obviněný, kdo zlovolně telefonicky oznámil podezření na podroušenost orgánů policejních, ale že i onen e-mail mohl úřadu poslat někdo jiný. Zda se pod tíhou důkazů naše obhajoba zhroutí čili nic, budou moji milí čtenáři (mezi něž, aby bylo jasno, autora onoho e-mailu obsahujícího skutkově nepodložené insinuace nadále počítat nemohu!) průběžně informováni.

Komentáře   

0 # Anonymní 2018-03-27 17:55
Zajímavá situace, která naznačuje ještě zajímavější procesní možnosti do budoucna. Představme si, že paní Chmelíkové přijde ten samý, či dokonce ještě horší e-mail.
1) Pokud se paní Chmelíková taktéž vyloučí, pak lze vyřízení přestupku snadno protahovat.
2) Pokud se nevyloučí, pak to ale znamená, že na rozdíl od podřízené v tom osobní útok nespatřuje, a označení v mailu jsou tudíž pravdivá! Současně by šlo namítat porušení zákazu svévole, neboť pokud se jedna úřednice vyloučí (a nadřízená osoba to schválila), musí se jiná úřednice téhož úřadu v téže situaci taky vyloučit.
0 # Anonymní 2018-03-27 19:12
No řekl bych, že jinému úředníkovi může nějaký crétin nadávat až se budou lesy u Pryglu zelenat, a ten ho bude mít totálně na háku, kliďopíďo může pak být nepodjatý.
0 # Anonymní 2018-03-27 22:54
Skoda ... mohl by to byl konecne zpusob jak vyloucit konkretniho bezmozka .. jak vime v cesku zadny urednik podjaty nikdy nebyl, neni a nebude .... takze vyjimce cest ...
0 # Anonymní 2018-03-27 20:17
A je to pravda, že ta paní má vyhnilý vaječník? Nebo je to pomluva?
0 # Anonymní 2018-03-30 19:15
Asi by bylo vhodné, aby se tato otázka stala předmětem dalšího šetření MÚ Rakovník, ne?

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)