Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Za mlhou hustou, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, v místě, jehož České dráhy svými vlaky dosahují jen s největším vypětím sil a při průměrné rychlosti rychlíkové soupravy 30 km/h, ve druhdy výstavném a bohatém královském městě Rakovníku mají městský úřad, a na něm přestupkové oddělení, s nímž účastník řízení prožije věci nevídané.

Příkladmo dnes. Protože úřad nerespektoval příkaz nadřízeného krajského úřadu a nerozhodl o přestupku v tímto stanovené lhůtě, stalo se, ostatně i po jiných mocných průtazích oním úřadem zaviněných, že přestupci uložená sankce zákazu činnosti – řízení motorových vozidel – skončila ještě před právní mocí rozhodnutí. Jeden by předpokládal, že úřad obviněnému vydá řidičský průkaz, protože ten nelze logicky zadržovat po delší dobu, než na kterou mu byla uložena sankce.

Omyl: pracovnice zmíněného úřadu Dana Suchá odmítla, s odůvodněním, že nejprve je třeba vyčkat na právní moc přestupkového rozhodnutí, do té doby platí rozhodnutí o dočasném zadržení řidičáku. Nevěřil jsem svým uším, když mi to přestupce, jehož v řízení zastupuji, vyprávěl, avšak následný telefonát (MP3) vše vyjasnil: prostě – odvolal jste se, na řidičák nemáte nárok.

Vykládat této vzdělané dámě něco o principu zákazu reformationis in peius se ukázalo bezúčelným, a tak zřejmě nezbude než vzít podané odvolání zpět: jinak klientovi řidičský průkaz nevrátí.

Co mí čtenáři doporučí? Co do Rakovníka poslat? Předběžné návrhy variují mezi trestním oznámením, úplatkem a odstřelovačem.

Komentáře   

0 # Anonymní 2016-08-10 16:55
Mozna jste ji mel rict, at to probere s pravnikem, protoze ta pani evidentne absolutne nevi, co dela, ale prece nebude verit komukoli, kdo ji zavola telefonem.
0 # Anonymní 2016-08-10 17:00
Jsem si jist, ze cela vec bude mit dozajista jeden hmatatelny efekt. Tato pani jiz nikdy nebude probirat pracovni agendu po telefonu, jakoz si i bude vycitat, ze ona krava se o tom vubec bavila. Asi ji zmatl doslova medovy uvod, ktery vyznela jako pohlaze na dusi pred tim, nez zacala kulometna palba.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-10 17:02
Paní má definitivu, té nic nehrozí.
0 # maaartinus 2016-08-10 17:20
Definitivu? To nemyslite toho odstrelovace, ze? :D
0 # Tomáš Pecina 2016-08-10 17:26
Ostřelovače jsem zavrhl: byl by sice výchovný pro ostatní úřednictvo, ale klientovi by to zlepšení procesního postavení nepřineslo, nehledě na další komplikace s tím spojené.
0 # Anonymní 2016-08-10 18:38
Trestní oznámení. Bohužel, jinak tady nikdy kvalitní úřednictvo mít nebudeme ...
0 # Soudruh Stvořitel 2016-08-11 20:35
Také to rád poslouchám, telefonáty připomínající Japonskou zahradu.
0 # Soudruh Stvořitel 2016-08-11 20:52
Pokud bych tam volal já, řekl bych (omlouvám se, ale dovolím si to pro autentičnost napsat v plném znění) to té paní nějak takto "ty pičo úřednická vrať mu řidičák"
0 # Anonymní 2016-08-10 17:02
Přijeďte k nim osobně Vy sám – největší trest, jaký může úředník v této zemi dostat :-D
0 # Anonymní 2016-08-10 17:28
doporucujem po radu zajst na 30kmh.cz pokial ani to nepomoze tak minometny granat vacsieho kalibru
0 # Anonymní 2016-08-10 19:05
Není to zadržení ŘP postavené na tomto?

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce. Rozhodl-li obecní úřad obce s rozšířenou působností o zadržení řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.
0 # Anonymní 2016-08-10 19:12
Pane Pecino to je krásný. Jak paní došla výřečnost po informaci že je na nahrávce :-)
0 # Tomáš Pecina 2016-08-10 19:13
Není to zadržení ŘP postavené na tomto?

Jistě, ale přece nemůžete ŘP zadržovat dva roky, když sankce byla 8 měsíců a podle § 82 PřZ ji už odvolací orgán nemůže zpřísnit.
0 # Anonymní 2016-08-10 19:24
Rozumím Vaší úvaze a naprosto ji sdílím. Bohužel zákonodárce vetkl do znění ono "do doby pravomocného rozhodnutí" a jsem si téměř jist, že z úřednice ten ŘP nevyrazíte. Bohužel. A věřte mi, že ani netušíte, jak rád bych se mýlil.
0 # Anonymní 2016-08-10 19:21
Ale můžete, § 118c(2)(b) ZPPK výslovně předjímá i situaci, že ŘP bude zadržen, ale žádný zákaz nakonec v řízení nepadne (a i kdyby byl tento výsledek zřejmý už v průběhu řízení, stejně zákaz platí až do pravomocného rozhodnutí).

To ustanovení je IMHO neústavní. Úřad s tím nic neudělá, protože nějaký kreativní ústavně konformní výklad, který by umožnil zrušení již vydaného rozhodnutí o zadržení, si moc neumím představit.
0 # Anonymní 2016-08-10 19:23
Striktne vzato ma ale urednice pravdu jelikoz postupuje podle slov zakona. Pozadovat po ni aplikaci metod interpretace, cehoz nejsou schopni kolikrat ani vystudovani pravnici, je okazaly pozadavek. Tezko rict kde je chyba.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-10 19:32
Tak pro začátek to od ní budu chtít písemně.
0 # Anonymní 2016-08-10 22:39
Byl bych úřednicí, vrátil bych ŘP a vyčkal rozhodnutí v odvolacímm řízení, které by mohlo být jen ve prospěch odvolatele, ale prodloužení lhůty odnětí ŘP jistě ne.
0 # Anonymní 2016-08-11 01:15
Vytneme-li před závorku, že celý institut zadržení ŘP, tak jak aktuálně platí, je nehorázný, jak si de lege lata představujete to vrácení?

Jediná cesta, kterou vidím, by byl extrémně rozšiřující či spíše už analogický, mezeru v právu vyplňující, výklad § 118c odst. 2 písm. b). Ale to by bylo hodně divoké.

Máme tu pravomocné rozhodnutí, které říká, že ŘP je je zadržen do pravomocného rozhodnutí o přestupku. Jím je správní úřad, který ho vydal, vázán (jak ostatně sám autor blogu vášnivě plédoval např. zde). Chybí jakékoliv zákonné zmocnění ke zrušení toho rozhodnutí (jako je např. u předběžného opatření či pořádkové pokuty). Nepůjde to pro nesplnění zákonných předpokladů ani přes přezkum, obnovu řízení či nové rozhodnutí.

No a máte-li opravdu silný žaludek, tak si přečtěte NSS 5 As 74/2010, kde je patrně z kávové sedliny dovozeno, že zadržení ŘP podle § 118c je mandatorní (zkoumá se jen zákonnost postupu policisty).
0 # Tomáš Pecina 2016-08-11 07:53
Jak jste správně odhadl, žádost, včera odeslaná, zní:

Protože stanovená doba zákazu činnosti již uplynula a v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nelze tuto sankci v odvolacím řízení zpřísnit, obviněný žádá správní úřad, aby mu byl podle ustanovení § 118c odst. 2 písm. b) ZPPK per analogiam neprodleně vrácen řidičský průkaz.

Důvod pro vyslovení neústavnosti tohoto ustanovení nevidím, jestliže je možný zcela přímočarý ústavně konformní výklad.
0 # Anonymní 2016-08-11 09:34
No, jestli vám přijde použití analogie pro doplnění chybějící pravomoci v prostoru ovládaném zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretensí, jako zcela přímočarý ústavně konformní výklad, tak vám závidím váš optimismus.

Chtít něco takového po správním úřadu bez patřičné prejudikatury je pak z říše vlhkých snů.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-11 10:23
Ten výklad je přímočarý. Účelem předběžného zadržení je zabránit (budoucímu) obviněnému v řízení motorových vozidel, pokud lze předpokládat, že mu bude uložena sankce zákazu této činnosti. Tento účel byl naplněn, další zadržování ŘP postrádá materiální důvod, formální důvod, že rozhodnutí dosud není pravomocné, nemůže obstát, pokud je už v této fasi řízení zřejmé, že rozhodnutí nemůže být přísnější.

Na toto prejudikaturu nepotřebujete.
0 # Anonymní 2016-08-11 11:46
O účelu toho institutu zákon mlčí a váš výklad by mi seděl spíš k Šámalovi. Samotné zadržení na místě podle § 118b je patrně tzv. faktickým donucením, ale účel § 118c mně osobně uniká. Tvrdíte, že tedy jde vlastně o předčasný výkon trestu, snad aby dříve nastoupila jeho preventivní, rehabilitační a izolační funkce? Ono to tak ve skutečnosti je, ale vážně vám to připadá ústavní?

Alternativní výklad účelu § 118c je, že nejde o zálohu na budoucí trest, ale o zajišťovací opatření ve vztahu k řádnému průběhu řízení o přestupku. Což mi tedy taky nepřijde úplně košer, ale pořád lepší než ta varianta výše. Zde ovšem už neplatí teze, že by rozhodnutím v prvním stupni byl účel naplněn, když obstruovat či jinak mařit řízení jistě lze i v jeho odvolací fázi.

No, každopádně se určitě pochlubte, jakou odezvu bude mít vaše žádost.
+1 # Tomáš Pecina 2016-08-11 11:55
Nikdy jsem neprohlásil, že tento institut pokládám za ústavně konformní, ale zde je obsahem námitky to, že jím nelze trestat nad rámec uložené sankce jen proto, že obviněný podal odvolání. Pokud tady někdo řízení maří, pak správní úřad I. stupně, který nerespektoval předchozí opatření kraje podle § 80 SprŘ; obviněný se naopak urychleného projednání své věci domáhal.
0 # Anonymní 2016-08-11 16:24
Doufam, ze to dotahnete az do konce, doufam trpkeho pro urednika.
0 # Anonymní 2016-08-11 16:05
Autor textu vychází z rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci?
0 # Tomáš Pecina 2016-08-11 16:24
Ano, ale už má určité účinky, např. ten, že sankci nelze v dalším řízení zpřísnit.
0 # Anonymní 2016-08-13 01:45
Ovšem kdyby rozhodnutí odvolačka zrušila, je po účincích.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-13 08:47
Ale ani pak by obviněný nemohl dostat delší zákaz činnosti, tedy tento účinek trvá.
0 # Anonymní 2016-08-11 16:26
Než dělat z úřednice husu, která nezná či zneužívá zákon, bylo by férovější říci, že zákon je tak blbě napsán, že umožňuje i absurditu v podobě nemožnosti vydat ŘP, dokud není rozhodnutí pravomocné, i kdyby ukládaný (či uložitelný) trest ještě před právní mocí uplynul - a proto, že s tím po právu nelze nic dělat, zkoušíme na úřednici výhrůžky, nátlak a skandalizaci, aby ona či úřad vyměkl, a zákon nezákon ŘP co nejdříve vrátil. Tak zní myslím celý příběh.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-11 17:03
Nepřipouštím takový výklad zákona, který je zjevně nespravedlivý. Pokud vy ano, pohybujeme si v jiném právním universu.

Zákon nemůže pamatovat na všechny eventuality (i když je pravda, že na tuto konkrétní by mohl), občas je proto nutné sáhnout k výkladu. Výklad provedený paní Suchou je zjevně ústavně nekonformní.
0 # Anonymní 2016-08-13 01:40
Tak ty ústavněprávní argumenty jsem v telefonátu nezaznamenal, na rozdíl od vyhrožování.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-13 09:44
V tom případě si poslechněte záznam znovu. Vzhledem k tomu, že paní Suchá předtím ignorovala opatření KÚ a nevydala v jím určené lhůtě rozhodnutí (tuto lhůtu překročila o několik týdnů), hrozba trestním oznámení z důvodu této další obstrukce se jeví zcela apositní, a pokud mi pošle své rozhodnutí ŘP klientovi nevrátit i písemně, nebudu váhat a trestní oznámení na ni skutečně podám.
0 # Anonymní 2016-08-13 11:08
Trestní oznámení asi může podat kdekdo na kdekoho pro kdeco, ale domnívám se, že bude promptně odloženo, pač zcela zjevně úřednice nevykonává "svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu". Naopak ji vykonává souladně s tímto jiným předpisem. A to ani nemluvím o prokazatelnosti "úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu".
Takže vyhrožování tímto považuji za ryze účelový nátlakový manévr, nehodný autora tohoto blogu, které v mých očích snižuje jeho vážnost a věrohodnost. Což mě mrzí.
0 # Anonymní 2016-08-13 11:12
Za adekvátní reakci hodnou Právníka bych považoval nějakou žalobu na úřad, pakliže řidičák nevydají, s návrhem na zrušení protiústavního předpisu.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-13 11:27
Paní Suché bylo krajským úřadem nařízeno, aby vydala meritorní rozhodnutí do 30 dnů od doručení opatření, tedy do 7. 7. 2016. Učinila tak až 27. 7. 2016, resp. o den později, protože vydáním rozhodnutí se podle SprŘ míní jeho rozeslání.

To samo o sobě je trestný čin, protože měla povinnost uposlechnout příkazu nadřízeného úřadu, a neučinila tak; dohadovat se lze, zda toliko z nedbalosti nebo ze zlé vůle, vedena pohnutkou obviněnému působit újmu.

Dalším útokem je odmítnutí vrátit mu ŘP, ačkoli doba, po kterou mu byla uložená sankce, již uplynula, a tuto dobu nelze nijak prodloužit, leda snad v přezkumném řízení, ale jeho zahájení nelze z ničeho presumovat.

Žalobu ano, ale musí jí předcházet další pokyn nadřízeného úřadu podle § 80 SprŘ, a lze důvodně očekávat, že i ten hodí paní Suchá do toaletní mísy.

Takže hrozba trestním oznámením je adekvátním postupem. Máte něco lepšího?
0 # Anonymní 2016-08-14 10:20
Možná žalobu na náhradu škody za nesprávný úřední postup, kam spadají min. průtahy.

Trestní oznámení nemá naději na úspěch, ať už by šlo o zneužití pravomoci či maření důležitého úkolu z nedbalosti. Výhrůžka má být uvěřitelná a splnění hrozby pro adresáta výhrůžky pravděpodobné, což zde není (pokud nemáme na mysli jen podání t.o., ale i trestní postih). Tzn. jde jen o blafování. I kdyby to pak nějaký z řetězu utržený očtř začal stíhat, ŘP to samo o sobě nevrátí, a než by to došlo k soudu, bude po všem.

Možná by šlo též znovu žádat nadřízený orgán odstranění nečinnosti, spočívající tentokrát v nenavrácení ŘP, kdy soud v rámci posuzování následné žaloby na nečinnost by mohl podat výklad, překlenující nedostatek zákona, který váže možnost vrácení ŘP až na právní moc rozhodnutí.
0 # Anonymní 2016-08-14 10:32
Tzn., konstrukce by byla následná: Měli jste mi vrátit ŘP, ale nevrátili - tím jste nečinní. Žádám nadřízený orgán, aby učinil opatření proti nečinnosti, konkrétně uložil povinnost vrátit ŘP. Správní orgán, byť vyšší instance, nepůjde do nějakého odvážného výkladu, spíš se bude držet textu zákona, a opatření proti nečinnosti nepřijme. Podám žalobu na nečinnost. Vyložím, proč měl být už ŘP vrácen, podám výklad, který umožňuje explicitní text zákona překonat. Správní soud již může být odvážnější (nejpozději pak NSS) a nějakou analogií či účelem zákona může podat výklad, umožňující, ne-li ukládaící, vrácení ŘP a vrácení přikáže.
To vše ovšem může fungovat jen za podmínky, že mezitím nebude vyřízeno odvolání (zamítnutím a potvrzením napadeného rozhodnutí) tak, že by prvostupňové rozhodnutí nabylo právní moci, ŘP byl na základě toho vrácen a domnělá nečinnost tak již nepokračovala.
0 # Tomáš Pecina 2016-08-14 16:06
Jak jste správně naznal, toto prakticky nebude fungovat. Na výsledek odvolání jsem zvědav, rozhodně není beznadějné. Až podle jeho výsledku požádáme o náhradu, buď za celou dobu, nebo jen za dobu nad rámec uložené sankce.
0 # Anonymní 2016-08-14 20:14
Pokud by se to ale podařilo zrealizovat, zase by byl precedens. Tohle nebude jediný případ.
0 # Anonymní 2016-08-14 20:17
Jinak to lze systémově řešit až novelizací - vzhledem k tomu, jak často se zákon otvírá, by to ale nemuselo být zadlouho.
0 # Anonymní 2016-08-14 20:20
Pokud je ale "naděje" na zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání, pro jistotu bych už spolu s odvoláním dal podnět na nečinnost (stran ŘP). Kdo ví, jak dlouho bude odvolačka to odvolání řešit, a pokud to ještě vrátí...
0 # Anonymní 2016-08-18 07:30
(!)
Neuvědomil jsem si, že dle sřs se lze žalobou na nečinnost domáhat jen vydání rozhodnutí, nikoliv i jiného úkonu.
Pak by tedy připadala v úvahu žaloba na nezákonný zásah.
0 # Anonymní 2016-08-13 21:40
...podat návrh na přeběžné opatření by nepomohlo?
0 # Tomáš Pecina 2016-08-13 22:04
Pomohlo, ale ve správním soudnictví tak nelze učinit před podáním žaloby, a ta je až do vyčerpání prostředku podle § 80 SprŘ nepřípustná.
0 # Anonymní 2017-08-01 11:13
Jak tato záležitost nakonec dopadla?
0 # Tomáš Pecina 2017-08-01 11:56
Momentálně je to u krajského soudu, takže k cíli ještě cesta daleká, předaleká…

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)