Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Ve správním řízení někdy znějí kuriosní argumenty. Typicky ovšem z úst obviněného a ne přibraného znalce. Jedním z takových případů se zabývá rozsudek Nejvyššího správního soudu v kause, kde znalec Josef Holoubek odmítl předložit přestupkovému orgánu standardní operační postup (SOP), na jehož základě provedl chromatografickou analysu vzorku krve, s tvrzením, že soudu SOP předloží, rozhodně však ne sprostému obviněnému nebo jeho zmocněnci (§ 15 rozsudku; nejen modří už tuší, kdo je tajemný T. P. z rozsudku, ten, kterému znalec na str. 6 hrozí trestním oznámením). Krajský soud v Praze a po něm i Nejvyšší správní soud takový postup správně označily za nepřijatelný.

Řešená kausa má další zajímavý aspekt, k jehož pojednání se soudy doposud nedostaly – není ostatně kam chvátat, vždyť k přestupku mělo dojít v prosinci 2015, tedy v optice plynutí soudního času zcela nedávno. Zkumavky se vzorky krve totiž lékař, aniž by je jakkoli zapečetil, minimálně vložením do zalepené obálky opatřené podpisem a/nebo razítkem přes chlopeň, předal policistům, kteří Jana Š. předvedli, a ti tak mohli předtím, než vzorky poslali znalci, krev vyměnit nebo do ní přidat, cokoli chtěli. A také je mohli zaměnit za úplně jiné, čemuž by nasvědčovalo, že nesouhlasí ani popis velikosti zkumavek. Pokud presumujeme, že policisté jsou absolutně poctiví a nikdy by se takové manipulace nedopustili, je vše v pořádku. Problémem je, že my nic takového, po letitých zkušenostech s policií, nepresumujeme, a vyžadujeme, aby byla shoda mezi odebraným a analysovaným vzorkem krve prokázána jinak než předpokladem, že k policii by nepřijali nikoho, kdo by neměl morální předpoklady Mirka Dušína.

Komentáře   

+1 # PJC 2018-12-23 04:42
Co hezkeho jste mu rekl? Ze to vypada, jako by to napsal na novorocni oslave?
0 # Tomáš Pecina 2018-12-23 08:03
Ne, byl jsem nanejvýš zdvořilý:

[1] Obviněný z přestupku (dále jen „obviněný“) se seznámil se znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, ze dne 31. prosince 2015, bez č. j., zpracovaným Ing. Josefem Holoubkem, a konstatuje, že neobvyklému datu zpracování posudku odpovídá i jeho nestandardní obsah: jde o posudek mimořádně nedbalý, z hlediska požadavků kladených na znalecké posudky velmi fragmentární a především nepřezkoumatelný.

[2] Pomineme-li fakt, že z posudku není seznatelné, pod jakým číslem byl zapsán do znalcova znaleckého deníku, nelze z něj zjistit, ani v jakém stavu byl znalci předán ke zkoumání biologický materiál (posudek je v tomto aspektu vnitřně rozporný, neboť podle rekapitulativní části měl znalec zjistit přítomnost sledovaných látek ve vzorku krve uloženém v
Krajské zdravotní a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, avšak podle dalšího textu byl tento materiál přímo předložen znalci), ani jak přesně bylo laboratorní zkoumání vzorku provedeno a s jakými výsledky, včetně údaje o přesnosti stanovení koncentrace jednotlivých látek ve vzorku.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)