Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Píšeť nám rejstříkový soud, že náš spolek nezapíše, protože mu ministerstvo stále nepředalo spis. A kdy mu spis předá? To dal Henychův team jasně najevo: až naprší a uschne a vyrostou hrábě (případně vidle: to by byl v dané chvíli zřejmě nejúčinnější prostředek k odstranění průtahů).

Pravdu místopředseda soudu arci nemá: vzniklo-li občanské sdružení sdružení/spolek na základě soudního rozsudku, je třeba zapsat tuto skutečnost bez zbytečných průtahů i do spolkového rejstříku, protože právní existence onoho se neodvíjí od zápisu, ale právě od právní moci rozsudku, a stav rejstříkový tak neodpovídá stavu faktickému.

Podrobnosti v návrhu na určení lhůty.

Aktualisováno.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)