Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Symptomatickou vlastností českého práva (nenašinec by tu patrně užil uvozovek, maje takové spojení za zjevné oxymoron) je, že se v něm převážnou částí řeší věci podružné, zbytečné, ba prima facie nesmyslné.

Příkladmo náš spor o registraci spolku. Jak víme, postupně byla vydána čtyři rozhodnutí o odmítnutí registrace, přičemž po zrušení třetího rozsudkem NSS s účinky registrace se čtvrté stává nicotným, pro rozpor s překážkou věci rozhodnuté. Což by měl vyslovit Městský soud v Praze, u něhož ještě před rozhodnutím NSS podána žaloba proti nezákonnosti rozhodnutí.

Soud se ovšem rozhodl, že v rozporu s praxí u dosavadních tří žalob zvýší své nároky a bude za žalobu požadovat soudní poplatek ve výši 3 000 Kč třikrát. S čímž jsme nesouhlasili, arci bylo nám to nepříliš platné, soud řízení vůči dvěma ze tří zakladatelů spolku zastavil.

Celé to začíná připomínat pohádku o kohoutkovi a slepičce: spor, který nikoho nezajímá, by měl nyní – z principu, neboť naše argumenty jsou silné – kanonicky pokračovat dvěma kasačními stížnostmi, a výsledkem bude rozhodnutí, které nebude mít naprosto žádné precedenční účinky – nikdo další se už, pokud mi známo, o registraci spolku podle staré úpravy nesoudí – a jde v něm jedině o určení, zda zakladatelé spolku tvoří samostatné nebo nerozlučné procesní společenství.

Komentáře   

0 # Báša 2015-04-02 01:23
Srdce mi nad Váma krvácí. A něco zajímavýho by nebylo?
0 # Tomáš Pecina 2015-04-02 08:45
Slibuji, Bášo, že, mysle na vás, vedle těchto vysoce odborných právních článků budu publikovat každý měsíc nejméně dva texty o Cocovi a jeden o Lauře.
0 # Anonymní 2015-04-02 09:05
Nerozumím, proč s v článku "stěžujete" na to, že české soudy "převážnou částí řeší věci podružné, zbytečné, ba prima facie nesmyslné", když v tomto případě jste (budete) sám aktivním iniciátorem této zbytečnosti. Jestli se nepletu, jinak, než "principiálně", jste poškozeni nebyli. Vypadá to, že nemáte co na práci. Principiálních porušení je "české právo" plné a to včetně hmotných důsledků pro jeho oběti.

Proč vlastně soudy nevymáhají nezaplacené soudní poplatky? Vždyť povinnost je splatná podáním žaloby. A soud se podáním musí zabývat, minimálně do zastavení řízení, takže je zde i jakési "morální" právo na poplatek. (Slovo "morální" dávám do uvozovek, protože v souvislosti s českými soudy jde vskutku o oxymoron.)
0 # gogo 2015-04-02 09:11
Překvapuje mě, že vy, který neopominete využít jakékoliv procesní kličky a nedokonalosti, toto vytýkáte protistraně.
Zakládáte sudetoněmecký spolek v zemi, jejíž vedení jde dlouhodobě proti zájmům státu. Odpor proti spolku je poměrně chabý a vedený z pozice reisistivního úředníka metodou zvyšování viskosity právního prostředí. Náhodou se vám na samotném konci připlete do cesty obstrukce a vy z toho hned děláte affairu jako by vám rozšlápli kyblíček.

Měl byste spíš nabrat dech do plic a pustit se do pořádné práce v prostředí, kde státní aparát má povědomí, pro koho by měl pracovat, nebo v zemi, kde je silná nacionální vlna.
Zkuste proto zajet do Polska a založit tam spolek německých vyhnanců. Můžete to hned spojit s požadavkem na územní revizi. A aby to Poláky nemrzelo, že přijdou o Vratislav, Gdaňsk a Mazury, slibte jim Lvov a třeba (když budete dobře naladěn) i Vilnius. Samozřejmě na Ukrajině založte spolek vyhnaných Poláků... tam právě budete mít možnost se utkat se skutečnými nacionalisty.
V ČR prostě jen maříte svůj talent.
0 # Anonymní 2015-04-02 11:20
gogo, a z ceho soudite tohle? "jde dlouhodobě proti zájmům státu." .. pojmenovani vlastnich dejin a zlocinu je proti zajmum statu?
A z ceho soudite ze krajansky spolek by mel chtit nekoho pripravit o uzemi? ze vy ctete prilis casto bulletin Klubu ceskeho pohranici?
0 # gogo 2015-04-02 12:54
Opravdu si nevzpomenu na cokoliv, kdy by se představitelé ČR postavili za zájmy vlastní země.
Z opačných případů např. Tošovského obchod zlato za dolary a dluhopisy, Kalouskovy miliardy do fondu na záchranu eura apod ...

Domnívám se, že odsun části německého obyvatelstva z území ČSR je menším zásahem, nežli odsun východoněmecké populace spojeného s posunem hranic ve prospěch Polska. Jestliže se čeští Němci dovolávají práva na majetek a domovinu, budou mít jejich polští krajané pravděpodobně analogické požadavky, odpovídající poválečné změně.
0 # Anonymní 2015-04-02 14:42
"Jestliže se čeští Němci dovolávají práva na majetek.." a tohle jste cetl kde, v Halo novinach?
0 # krystlik 2015-04-02 23:39
Ad 12:54:

Prvořadým zájmem českého státu by mělo být vrátit ukradené. Kde to nejde, přistoupit k finanční restituci. Emigrantský majetek nebyl zcela vrácen, arizovaný a československých Němců vůbec ne, částečně se vrací majetek církvi. ČR by se měla před světem omluvit za poválečnou genocidu na vlastním neslovanském obyvatelstvu, vrátit všem vyhnaným automaticky českou státní příslušnost.

Polsko na rozdíl od ČSFR se zúčastnilo jednání o smlouvě 2+4 v roce 1990 a na jejím konci uzavřelo s BRD smlouvu o neporušitelnosti dnešních pl-d-hranic včetně vzájemných finančních nároků..Tedy německý stát se vzdal možnosti požadovat zpět majetek pl-Němců a Němců z nových pl-území. Ne tak v případě ČSR, kdy BRD uhradila částky za zanechaný majetek včetně úspor a příspěvků do důchodového pojištění vyhnaným Němcům ZÁSTUPNĚ za Československo. ČR dodnes žádnou mezinárodní smlouvu s BRD nemá s výjimkou oné z roku 1974, která je v podstatě nanic. Cz-d-deklarace je cár papíru.
0 # Anonymní 2015-04-03 08:13
Nezdá se Vám, pane Krystlíku, že Váš požadavek na vracení "ukradeného" je tak trochu farizejský? Obzvláště vzhledem k tomu, že smyslem druhé světové války, kterou Němci začali, bylo ukradení celé Evropy?
0 # krystlik 2015-04-03 10:46
Co měli společného sudetští nebo karpatští Němci s válkou? Byli do ní zataženi. Kdo je po WW II okradl? Češi, Slováci by si je spíše nechali. Smyslem WW II nebylo "ukradení celé Evropy", Německo chtělo po Polsku několikráte souhlas s přičleněním Danzigu (97 % německého obyvatelstva) k Německu a maximálně kilometr široký a asi 80 km dlouhý dopravní koridor do Východního Pruska výměnou za nedotknutelné pl-d-hranice stanovené mírovými smlouvami (že PL si ponechá navždy územní přírůstky na úkor Německa). Poláci odmítli o tom jednat a hodlali obsadit 4. den po vypuknutí pl-d-války Berlín. Vpád do PL vyvolal vypovězení války Velkou Británií Německu - místo lokálního ozbrojeného konfliktu vznikla evropská válka.
0 # krystlik 2015-04-03 10:54
Že Hitler nechtěl evropskou válku, svědčí zpětný propočet zásob výzbroje a výstroje z oněch několika málo týdnů trvající invaze do Polska: Výzbroj a výstroj by Německu vystačila na pouhých šest týdnů vedení války a to jen vůči Polsku.
0 # Anonymní 2015-04-03 10:56
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
0 # Anonymní 2015-04-03 12:12
Takže Hitler válku chtěl, ale jenom malou, ale vona se ta malá válka tak nějak sama od sebe zvrhla ve válku celosvětovou, rozumím Vám správně, pane Krystlíku?

Co mají občané společného s válkou, kterou jejich vláda rozpoutá? Stejnou otázku si můžete položit prakticky u jakéhokoliv válečného konfliktu. Odpověď většinou bývá, že nic, většinu lidí válka nezajímá, válčit nechtějí. I přesto na ně dopadnou důsledky rozhodnutí jejich vlád.

Musím říct, že mne Vaše argumenty moc nepřesvědčují.
0 # gogo 2015-04-03 13:00
Bylo by dobré, kdyby se i anonymové nějak podepisovali. Takhle člověk neví, jestli pokračuje v diskusi nebo otevírá novou s novým člověkem.
0 # Tomáš Pecina 2015-04-03 13:15
Ano, to by bylo rozhodně žádoucí. Třeba "rozhořčení pracující závodu ČKD Dukla" nebo "vás přítel" :-)
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-03 13:29
Tak se tedy vraťme k sudetoněmeckému majetku a vyhánění jeho majitelů ze země, kde jejich předci žili několik staletí. Na základě čeho jim byl zabaven majetek a byli vyhnáni? Na základě mezinárodních smluv Společnosti národů, OSN nebo čeho vlastně?

GB a USA Československu odsun nepovolily. V Postupimi 2. 8. 1945 UZNALY společně se SSSR nezbytnost odsun dokončit. Když už tedy anonymní z 12:12 si myslíte, že máte za každou cenu oponovat, proč tedy 2. 8. 1945 přikázali zastavit odsun i Maďarsku, ze kterého do 2. 8. neodsunuli ještě ani jednoho podunajského Švába? A proč nic takového nepřikázali Jugoslávii? Hledejte společný jmenovatel!

Napovím: YU byla de facto mimo sféru vlivu SSSR. Dále přemýšlejte sám: Proč byl zákaz odsunu vysloven právě i Maďarsku (do doby, než Spojenecká kontrolní rada nestanoví důstojnější podmínky k odsunu)?
0 # Anonymní 2015-04-03 13:30
Co mají občané společného s válkou, kterou jejich vláda rozpoutá? (anonym 12:12)

Správná otázka! A co tedy podle Vás měli sudetští Němci společného s válkou, kterou si začalo Německo? Odpovím s dovolením za Vás: asi tolik jako třeba Jihočeši nebo Moravané. Byli to českoslovenští občané.
0 # Báša 2015-04-03 15:13
Je to svpravedlivé a logické, no ni? Übermensch ropoutali válku, chteli být jeden národ v jedné říši, což se jim vlastně i splnilo. Za strátu Sudet je spolková vláda odškodnila (na rozdíl od ČSR) a teď by potomci taky chtěli čuchnout. K tomu účelu si najímají užitečné... intelektuály aby tady vytvořili předmostí pro tyhlencty... oprávněné požadavky, nicht wahr, parteigenossen?
0 # Anonymní 2015-04-03 15:50
A co tedy podle Vás měli sudetští Němci společného s válkou, kterou si začalo Německo?

Mé chabé znalosti historie 20. století mi napovídají, že sudetští němci měli přeci jenom toho trochu více společného s Německem než ostatní češi - svou národnost. Jestli německá národnost je dostatečně dobrý důvod k odsunu po válce vyvolané Německem posuzovat nemohu, k tomu mé znalosti nepostačují, faktem ale zůstává, že naši předci usoudili, že tomu tak je.
0 # gogo 2015-04-03 15:59
Například se účastnili bojů na straně agresora.
0 # Anonymní 2015-04-03 16:12
Když už tady, pane Krystlíku, řešíte právní detaily týkající se událostí spojených s druhou světovou válkou, prozradíte nám, jak to bylo se začátkem druhé světové války? Na základě čeho napadlo Německo okolní státy, nějakých mezinárodních smluv Společnosti národů, OSN nebo čeho vlastně?
0 # Báša 2015-04-03 16:38
Vy to nevíte?! Šmarjá, že vy nečtete Krystlíka? To děláte chybu. Jinak byste věděl, že válku rozpoutali Češi (páč mobilizovali) a Poláci (bo si začali malovat šavle na rajtky).
0 # krystlik 2015-04-03 20:11
Německo nenapadlo okolní státy, jen PL. Pak mu GB a F vyhlásily válku. Zejména F ho mohla ihned rozdrtit více než destinásobnou převahou materiálu a vojáků ve zbrani. OSN v roce 1939 neexistovala. Podle stanov Společnosti národů bylo agresorem PL - dvakrát mobilizovalo. Češi s rozpoutáním války neměli nic společného, ta vypukla až rok poté. Respektive podle zvrácené české logiky měli, protože byli občané protektorátu, tedy i Třetí říše a to půl roku, sudetští Němci téměř jeden rok.
0 # Anonymní 2015-04-03 21:19
Interpretace pana Krystlíka se zatím naštěstí netěší velké oblibě. (Nejen v Česku. Vysvětlete Belgičanům, že si útrapy WWI zavinili tím, že nedali Němcům volný průchod do Francie. Vysvětlete Holanďanům, že kdyby se místo neutrality postavili za Hitlera, tak by si nezavinili plošné vybombardování Rotterdamu.) I velká většina Němců s ním nesouhlasí. To se může ovšem dramaticky změnit až nastane kalifát...
+1 # Anonymní 2015-04-03 23:30
"Podle stanov Společnosti národů bylo agresorem PL - dvakrát mobilizovalo."

:D :D Právo Vám jde stejně mizerně jako historie.

Yossi
-1 # krystlik 2015-04-04 00:37
Rotterdam byl bombardován omylem - nálet zastaven, ale rozkaz nedosáhl letící bombardovací svazy. "Volný průchod do F" Za WW II byla jediná možnost jak omezit obrovské ztráty při překonávání Maginotovy linie.

Co je to mezinárodní právo, Yossi? Mezinárodní smlouvy ratifikované parlamenty signatářských zemí. Co byly pařížské mírové smlouvy, ve kterých byly stanovy Společnosti národů, Yossi? Takže zalezte do kouta a čekejte, až Vás někdo moudřejší osloví.
+1 # Anonymní 2015-04-04 08:17
Podle kterého mezinárodního práva měli Němci právo na volný průchod do F přes B (WW I) a přes NL (WW II)?
+1 # Anonymní 2015-04-04 10:07
"Rotterdam byl bombardován omylem" - tak samozřejmě. To se takhle letci po ránu vzbudili a řekli si: "To je dneska ale pěkně, vzhůru na Rotterdam!" Velení se je snažilo zastavit, ale jako napotvoru nefungovaly vysílačky. :-P
-1 # krystlik 2015-04-04 14:32
Rekace obou anonymů z 8:17 a 10:07 je typicky hloupě česká. Pak se Češi diví, že jsou poažováni za exoty Evropy.
0 # Anonymní 2015-04-04 15:48
Krystlik 14:32:
Uhýbáte. Že by vám došly argumenty? Zeptejte se Belgičanů a Holanďanů co si o tom myslí (opatrně: váš názor by je mohl podráždit).
+1 # Anonymní 2015-04-04 17:50
Pane krystlíku, můžete kopat nožičkami kolik chcete, dobrý právník ani historik z vás přes to nikdy nebude. A můžete zde házet historické informace na úrovni wiki kombinované s whitemedia, ale tupinu jakože agresorem je stát, který mobilizuje, tím nijak neobhájíte. Ale klidně pokračujte, je to humor.

Nacistické Německo - pacifistický ráj Evropy! (Proto taky z té společnosti národů pro sichr vystoupili.)

Yossi
0 # Báša 2015-04-04 19:29
Věc je jednoduchá. Ještě to celé, včetně zavinění zweiter weltkrieg můžeme napravit. Prostě předáme Sudety Němcům, postavíme památník ve vzorných SS vesničkách několika desítkám chcíplejch esesáků, Petschův palác přejmenujeme na Palác Hanse-Ulricha Geschkeho, vomluvíme se za ty vzpurný pohledy těch popravovanejch lidí v Lidicích a Ležákách (můžeme přihodit i Český Malín, Ukrajinci můžou na místě kde bejvalo dalších 450 vesnic postavit památníky wehrmachtu a Francouzi se mohou přidat s omluvou za Oradour-sur-Glane), postavíme místo sochy Sv. Václava sousoší Reinhardovi a Konrádovi, Zavedeme němčinu jako úřední řeč a bude to. Někteří takyhistorici pak konečně dostanou svých 30 stříbrných a budou moci přesunout pozornost třeba na Polsko, který má pro Ubermensch pod palcem taky nějakej ten lebensraum.
Za to nám sem teutoni pošlou půl milionu musulmanů, nebudeme muset stavět ty phase-schiftery a tak si konečně v noci užijeme přírodní a nerušenou tmu při německých ekologických blackoutech a budeme smět (white only) zavést kontrolu porodnosti aby se wehr... promiňte, bundeswehru, při dalším drang nach osten nepletlo pod nohy zbytečně moc podlidí. To budou časy.
-1 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 10:17
Anonymovi 15:48:

Okupace Německem zavinila v NL hladomor, kterému podlehly desítky tisíc Holanďanů. Od té doby Holanďané, tedy i Holanďané v Belgii (Vlámové) Němce nesnášejí, i když sami jsou de facto Němci (holandština je Plattdeutsch).
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 10:26
Ad Yossi 17:50:

Mobilizace: Vezměte si k ruce versailleskou smlouvu (nebo saintgermainskou nebo trianonskou) a začtěte se do stanov Společnosti národů. Nechápu, kde berete odvahu proti něčemu oponovat, o čem nic nevíte!

Ve stanovách Společnosti národů též stojí, že po demilitarizaci Německa (= max. 100 000 mužů ve zbrani, žádné letectvo, žádné těžké zbraně), začnou všichni signatáři mírových smluv snižovat své branné síly na minimum. To Německo splnilo v roce 1927, ale i nadále kromě GB všechny evropské země zbrojily a zbrojily bez ohledu na to, k čemu se zavázaly. Německo se poté ještě šest let snažilo, aby se dotyčný článek stanov Společnosti národů prosadil, ale marně, a tak ze Společnosti národů vystoupilo. Když o tom nic nevíte, Yossi, nepište - pak vypadáte jako osel.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 10:27
Ad Báša 19:29:

Takto se projevuje uražený český hloupý národovec.
+1 # Anonymní 2015-04-05 10:32
Pane Krystlíku, já ty smlouvy znám, tak mě poučte, ze kterého článku o Společnosti národů vyplývá, že stát, který mobilizuje, je agresor? :) A ještě by mě zajímalo, proč to mírumilovné Německo z té společnosti národů vystoupilo? Doufám, že víte, co pojem agresor z pohledu mezinárodního práva znamená, protože to spíš vypadá, že si děláte své vlastní definice. To z Vás moc historik nebude, když si nejdřív určíte závěr, a pak se na něj snažíte naroubovat výklad historie, takovej Daniken historie 20. stol.

(A to ad hominem okopávání kotníků si můžete odpustit, vypovídá to jen o Vás.)

Yossi
+1 # Anonymní 2015-04-05 10:34
Holanďané jsou prakticky Němci. LOL Vidím, že výuka alternativní historie začíná. A rasové čistí Češi jsou taky vlastně Němci, ne? A Norové jsou prakticky Dánové. A Estonci jsou prakticky Finové. Po historii a právu, budete lingvista, etnolog a sociolog. Takový polyhistor.

Yossi
+1 # Anonymní 2015-04-05 11:00
"Holanďané jsou prakticky Němci."

Pane Krystlíku, kdybyste se nějakým nedopatřením ocitl v Holandsku, tak vřele doporučuje držet papuli, alespoň co se historických exkursů týče -- jinak by vám moh někdo šeredně vylepšit ciferník.
0 # Anonymní 2015-04-05 11:36
Já bych řekl, že panu Krystlíkovi hrozí fyzická újma i v rámci jeho milovaného Reichu, takže svou psychickou újmu projevuje jen zde v chráněné dílně pana Peciny, a pak v knížkách pro kindernácky, kteří nezvládli středoškolský dějepis.

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-05 12:35
V Holandsku by se mu nic nestalo, většinu tam pomalu tvoří nebili muslimové :)
0 # Anonymní 2015-04-05 12:46
Podle které mezinárodní smlouvy mělo Německo právo převálcovat Belgii (WW I) či neutrální Nizozemí (WW II) pan TK ještě nevymyslel. Tak odvádí pozornost jiným směrem. I kdyby byla pravda, že jsou Holaňdané de facto Němci, jak se TK mylně domnívá, tak by to nic nedokazovalo.
Proč někdo, kdo není zcela bez intelektu, cítí tak silnou potřebu vyjadřovat se opovržlivě o celých národech je pro mne velkou záhadou.
0 # Báša 2015-04-05 13:21
Hele, Krystlík.... Která z těch věcí, co jsem v tom delšim postu popsal, nekoresponduje s realitou (nebo jí nerozumíte)?
Btw, národovec ani omylem a uraženej taky ne. Jen je mi z renegátů na blití.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 13:25
Článek 11 versailleské smlouvy o válce a hrozbě válkou.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 13:28
Ad 10:34:

A nemluví snad Holanďané dialektem němčiny? Sami se však za Němce nepovažují, následováni německými Švýcary po WW I a Rakušany po WW II.
0 # Anonymní 2015-04-05 13:50
tkrystlik 13:25. Máte samozřejmě ve všem pravdu. Angličtina je také dialektem němčiny, a vy vlastně používáte dialekticky dialekt ruštiny, třebaže maskovaný latinskými písmenky.:)
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-05 15:28
Ad 13:50:

Vidíte, jak se ve Vás projevila česká národovecká nenávist, kterou Váš rozum není s to zbrzdit, takže výsledkem jsou české žvásty.
0 # Anonymní 2015-04-05 16:15
Národovecká nenávist koho? K žádnému národu nechovám nenávist. Neprojektujte na mne své vlastní emoce a vysvětlete konečně jakým právem Německo převálcovalo B a NL.
0 # krystlik 2015-04-05 17:44
Anonymnímu z 16:15 a z 3. 4., 21:19:

Německo požádalo po vzniku WW I o povolení přepravy vojska železnicí přes belgické území k belgicko-francouzské hranici za úhradu. Důvodem bylo zabránění války na dvou frontách tím, že by se zničil nebo neutralizoval vojenský potenciál Francie. Belgie odmítla.

Ve WW II po tzv. podivné válce (Sitzkrieg) a vylodění britského expedičního sboru vyvstala potřeba to eliminovat a překonat Maginotovu linii. Přímé překonání by způsobilo Německu velké lidské ztráty, proto byla zvolena cesta do F přes B, protože na b-f-hranici nebylo opevnění.

Hitler se snažil s GB uzavřít mír. Přes různé prostředníky učinit asi dvacet nabídek. D-návrh z 14. 11. 1940 přes papežského nuncia a gb-vyslance v Madridu zněl: „Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgie a Francie budou nezávislé svobodné státy, které si budou moci zvolit vlastní ústavu a vládu; musí však být vyloučena opozice vůči Německu a poskytnuty záruky, že neproběhnou odvetné akce. Německo stáhne své vojenské síly, nebude na tyto země uplatňovat vojenské nároky, a je připraveno jednat o formě reparací za škody způsobené během záboru. Všechny útočné zbraně budou zničeny a pak budou ozbrojené síly zredukovány tak, aby odpovídaly ekonomickým a strategickým potřebám každé země. Německo požaduje navrácení svých bývalých kolonií, ale nevznese již žádné další územní nároky. Jihozápadní Afrika by nemusela být nárokována. Německo je ochotno uvažovat o vyplacení odškodného za vylepšení, jež byla v těchto koloniích provedena od roku 1918, a o odkoupení majetku od současných vlastníků, kteří by projevili přání odejít. Politická nezávislost a národní identita polského státu bude obnovena, ale území obsazené Sovětským svazem bude z diskusí vyloučeno. Československu nebude bráněno v rozvoji jeho národního charakteru, ale zůstane pod ochranou říše. Měla by být prosazena širší evropská ekonomická solidarita a řešení důležitých ekonomických otázek prostřednictvím jednání a porozumění mezi evropskými národy“. Německé mírové návrhy pozdějšího data nejsou k dispozici, z povahy věci je jasné, že Rudolf Heß při letu do Skotska vezl s sebou d-mírové návrhy. Doufám, že je i toto Vám známo.
0 # krystlik 2015-04-05 18:22
Ještě dotaz všem, kteří popírají, že mobilizace je agrese, nepsané vyhlášení války. Jak zdůvodníte, že v květnové mobilizaci 1938 se cs-vojsko stáhlo do kasáren až po měsíci, když bylo nejpozději do 24 h po jejím vyhlášení jasné, že D žádná vojska k d-cs-hranicím nestahovalo? A proč byla francouzská demarše cs-miniterstvu zahraničí kvůli neohlášené mobilizaci velmi ostrá a britská celkem mírná?

Víte také, že Benešovi přes prostředníky poradil v květu 1938 mobilizovat sám Churchill? Že Churchilla a další Brity platil z tajných fondů Beneš od roku 1936, aby svrhli britskou vládu?
0 # Anonymní 2015-04-05 18:34
Kde jste přišel na to, že mobilizace je hrozba válkou? :D

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-05 18:35
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Anonymní 2015-04-05 18:38
A prosím, neodvadejte pozornost blbinami p tom, koho platil Beneš, řekl jste, že mobilizace je dle mezinárodního práva aktem agrese, tak čekám relevantní _právní argumentaci_ nikoli nesouvisející historické "perličky".

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-05 18:51
A zjevně nejste schopen ani právně odůvodnit, že Nemecko napadlo Belgii a Nizozemsko, místo toho zde píšete strategické důvody, proč to Hitler udělal, to ale jaksi není morální ani právní zdůvodnění.

Stejně tak upozorňování na to, že Anglie a spol. odmítly uzavřít separátní mír a nechat střední Evropu napospas Hitlerovi a Stalinovi. To fakt nic nedokazuje, snad jen, že to ani nemůžete myslet vážně, a jen primitívne trollite.
Yossi
0 # Anonymní 2015-04-05 19:22
Krystlik 17:44: Takže převálcování Belgie na začátku WW I (a s tím spojená nemalá zvěrstva) nelze vysvětlit nějakou mezinárodní dohodou. Pro opdostatnění přepadení neutrálního Nizozemí v květnu 1940 jste také žádnou mezinárodní dohodu nenašel. To, zda a jak se Hitler snažil o dohodu s GB - o půl roku později - je v daném kontextu irelevantní pseudohistorické mlžení.
0 # Anonymní 2015-04-05 19:23
Pane Krystlíku, říká Vám něco slovo blitzkrieg? Pokud ano, tak určitě víte, že armáda orientovaná na tuto taktiku je vysoce mobilní, složená z motorizovaných a mechanizovaných jednotek. Je tedy celkem jedno, jestli armáda parkuje u hranic nebo v kasárnách, protože se dokáže velmi rychle k hranicím přesunout.

Také by mi zajímalo, jak mám rozumět větě Československu nebude bráněno v rozvoji jeho národního charakteru, ale zůstane pod ochranou říše. Pokud by "mírové" návrhy Německa byly přijaty, znamenalo by to, že protektorát Čechy a Morava zůstal zachován?
0 # krystlik 2015-04-05 19:34
Proč se asi mobilizuje, Yossi? A hlavně: jak se hrozí podle Vás válkou?

Za agresora se považuje stát, který PRVNÍ použije své ozbrojené síly proti jinému státu. Už jen tím, že je pošle z kasáren do pole, tedy mobilizuje. Proto NS-Německo nikdy nemobilizovalo, s výjimkou 27. 9. 39, kdy Hitler nechal tajně mobilizovat 5 divizí k Západnímu valu proti 60-70 f-divizím.

Belgií Německo obešlo francouzská opevnění, za WW I hlavně soustředěné f-jednotky u f-d-hranice, u NL to byly především hospodářské důvody.

GB naopak tajnou doložkou ke smlouvě s PL 25. 8. 1939 umožnila SSSR vpád do Evropy - závazek GB vystoupit po boku PL se týkal výhradně jen pl-d-ozbrojeného konfliktu.

Opravdu pochybujete o tom, že Beneš finančně podporoval Churchilla a zaplatil za něj jeho obrovské dluhy?
0 # krystlik 2015-04-05 19:44
Ad 19:23:

Blitzkrieg: Ano, Německo princip použilo částečně již ve WW I. Jenže vlivem pícninářské a koňské lobby jezdila cs-armáda v roce 1938 převážně na koních. O rychlosti obsazování předem určených stanovišť vypovídá skutečnost, že 10. 10. 1938, kdy byla cs-území předána Německu, nebyla cs-mobilizace (od 23. 9.) ještě dokončena.

Pokud by D a GB uzavřely mír, tak by cz-země zůstaly v říši. To byl jeden z důvodů, proč Beneš nařídil atentát na Heydricha.
0 # krystlik 2015-04-05 19:47
Ad 19:32:

"Nemalá zvěrstva v B": F-tisk zcela vážně propagandisticky tvrdil, že Němci všem nezletilým chlapcům v B a F utínají předloktí, aby, když dospějí, nebyli schopni držet pušku. Tento žvást nebyl po WW I dostatečně dementován, takže se to stalo "pravdou".
0 # Anonymní 2015-04-05 19:53
krystlik: 19:34: Podle vás tedy bylo Německo do obou světových válek zataženo vinou méně spolupracujících sousedů. V dnešním - demokratickém - Německu se jistě stále najde hrstka lidí, kteří s vámi plně souhlasí, ale velká většina vás polituje.
0 # krystlik 2015-04-05 19:57
K mému přípisu z 19:44:

Aby nedošlo k omylu. Beneš se obával jakéhokoliv míru s D, kdy by Německo nebylo totálně poraženo, právě z důvodu, že by si chtělo ponechat české země.
0 # Anonymní 2015-04-05 19:58
"Proč se asi mobilizuje, Yossi? A hlavně: jak se hrozí podle Vás válkou? "

Mobilizuje se taky pro to, abyste byl připraven na útok druhé strany, nebo v reakci na její útok. Hrozba válkou je situace, kdy někomu hrozíte, že na něj zaútočíte, abyste dosáhl nějakých svých požadavků, na které nemáte právo. Hrozba válkou byla proto třeba situace, kdy Hitler nutil Tisa vyhlásit Slovenský stát. Hrozba válkou není situace, kdy neakceptujete neoprávněné požadavky sousedního státu a začnete mobilizovat pro případ, že by si je chtěl vynutit sílou (jako Polsko). U toho Polska prostě chybí ten nelegitimní zájem, kterého by mobilizací chtělo dosáhnout, proto to prostě nebyla hrozba válkou.

"Za agresora se považuje stát, který PRVNÍ použije své ozbrojené síly proti jinému státu. Už jen tím, že je pošle z kasáren do pole, tedy mobilizuje. Proto NS-Německo nikdy nemobilizovalo, s výjimkou 27. 9. 39, kdy Hitler nechal tajně mobilizovat 5 divizí k Západnímu valu proti 60-70 f-divizím. "

Ne, tohle ze žádného ustanovení mezinárodního práva - obyčeje, rozsudku ani úmluvy nevyplývá, to je Vaše fabulace.

"Belgií Německo obešlo francouzská opevnění, za WW I hlavně soustředěné f-jednotky u f-d-hranice, u NL to byly především hospodářské důvody."

Já se ptám, zda pro to máte právní zdůvodnění, nikoli ekonomické či taktické.

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-05 20:03
Abych shrnuli historický exkurs páně Krystlíka: Hitler byl lidumil a nepochopený mírotvůrce, navíc soustavně napadaný zlými mobilisujícími armádami sousedních států. Armáda má sedět v kasárnách, jinak se jedná o mezinárodní agresi, která zaslouží nejtvrdší odplatu. Ale strýček Ádá byl dobrák od kosti, a tak i přesto nabízel separátní mírové dohody, bohužel byl zcela nepochopen a i jeho mírového posla pobočníka Hesse ti zlí agresoři zavřeli a nakonec odsoudili jako válečného zločince. Jinak přepadení několika neutrálních zemí se také nekonalo, filantrop Adolf pouze operativně řešil logistické problémy s maximální snahou o ušetření životů svých vojáků.

Dobrou noc, strýčku Fido! Dobrou noc, děti! :-)
0 # krystlik 2015-04-05 20:07
Ad 19:53:

Kdo rozpoutal WW I se dodnes neví - při modelování těsně předválečných poměrů a strkání dat do počítačů vychází, že válka vlastně vypuknout neměla, ba ani za dané konstelace nemohla.

WW II: Hitler, když mu to vyšlo o rok dříve s ČSR, nepočítal, že lokální válka s PL bude celoevropská, na ni nebyl vůbec připraven (F a GB také ne, proto onen Sitzkrieg). Dosvědčují to zpětné propočty: výzbroj a výstroj by Německu vydržela při tempu d-pl-války na pouhých 6 týdnů. Války s jedním státem ne se třemi!

Německá vláda se naposledy ve smlouvě 4+2 v roce 1990 zavázala, že nikdy nezpochybní nálezy spojeneckých soudů po WW II v Německu. Tedy cesta k pravdě je mezinárodní smlouvou Německu zapovězena.
0 # krystlik 2015-04-05 20:11
Ad 20:03:

Opět české kecy. Hitler byl zločinec, o tom není pochyb.
0 # Anonymní 2015-04-05 20:11
krystlik 19:47. Místo zlehčování anekdotami si raději přečtěte něco o tom co belgické obyvatelstvo při tom přepadení opravdu postihlo. Vypálená města. Milion uprchlíků do NL. Belgie byla neutrální...
0 # krystlik 2015-04-05 20:14
Yossimu: O té agresi to stojí v deklaraci UNO z roku 1974.
0 # Anonymní 2015-04-05 20:17
To jsem rád, že to uznáváte, že to byl zločinec. Pak ovšem nechápu, proč ho tady celou dobu líčíte jako hodného mírumilovného strejdu a v podstatě smolaře,který zůstal nepochopen a do války zatažen proti své vůli. Jinak stále čekám, kdy nám právním tupcům konečně vysvětlíte, jak to bylo s tím Holandskem a Belgií po právu. :-P
0 # Anonymní 2015-04-05 21:59
krystlík:

Co má co nějaká deklarace UNO z roku 1974 s agresí Německa v roce 1939? (Ani nevím, co je UNO a co by v ní mělo být, ale zjevně je to zcela irelevantní pro rok 1939, kdybyste byl co k čemu, tak zkusíte spíš zkusíte mezinárodní dohodu o definici agrese, i když nebyla pro Polsko a Německo závazná.)

Ještě jednou a naposled, dle jakého ustanovení mezinárodního práva je mobilizace ipso facto nedovolenou hrozbou válkou? Dle jakého ustanovení mezinárodního práva bylo Hitlerovo napadení Belgie a Nizozemska legální?

Yossi
0 # krystlik 2015-04-05 23:34
Ad 20:17:

Co mi to předhazujete? Nikdy jsem nenapsal, že přechod B za WW I a obsazení B a NL za WW II bylo "po právu"!

K Hitlerovi, jak ho líčí cz- a spojenečtí historici patří též i další fakta, která neuvádějí. Hitler zůstává tedy zločincem, žádný "strejda a smolař".
0 # krystlik 2015-04-05 23:40
Uznejte, Yossi, že nevědět, co to je United Nations Organisation (UNO), nevypovídá nic dobrého o Vaší vzdělanosti.

Co myslíte, že to je, když pošlete ozbrojené síly do pole? Karneval? Operetní představení?
0 # Anonymní 2015-04-05 23:44
Poslechnout, Krystlík, voni tady psali že ""Volný průchod do F" Za WW II byla jediná možnost jak omezit obrovské ztráty při překonávání Maginotovy linie.", a už den z nich marně ostatní máměj, podle jakých ustanovení mezinárodního práva byl ten "průchod" legální. A voni furt nic, a teď to tady eště zatloukaj jak malej kluk. Není jim to už fakt trapný?
0 # Anonymní 2015-04-06 08:43
krystlík:

UNO je karetní hra. :) UN jsou Spojené národy, nebo česky OSN. Já nemůžu za to, že jste diletant a neznáte terminologii.

Když pošlete vojáky do pole, je to poslání vojáků do pole aka mobilizace. Není to žádná hrozba válkou ani akt agrese.

Takže naposled, znáte nějaké ustanovení mezinárodního práva, které by říkalo opak? Tj. že mobilizace je aktem agrese? Konkrétní článek poprosím, nebo zkuste být chlap a uznejte, že jste prostě plácal. Ale vím, že to neuděláte, protože by se Vám zhroutila Vaše imaginární představa o 2 SV.
(Říkat, že mobilizace je agrese, je jako říkat, že vyhlášení stanného práva je agrese, no taky to není hezká věc, ale agrese to prostě není.)

Yossi
0 # krystlik 2015-04-06 10:07
Ad 23:44:

Typicky český právní pozitivismus. Zda byl jejich průchod Belgií legální. Nebyl. Ale o tom nebyla vůbec řeč. Šlo je o to, co bylo za WW I pro B výhodnější: povolit transport železnicí z D přes B na F hranice nebo nepovolit.
0 # Anonymní 2015-04-06 10:15
Pan Krystlík si tu z nás utahuje. Dal sem si tu práci a zmiňovanou definici agrese (3314 (XXIX) 14 December 1974) jsem si našel. Ve zkratce, agrese je invaze, blokáda, bombardování, útok, podpora terorismu, o mobilisaci se tam nepíše. Mimo jiné se tam také uvádí, že politické a ekonomické důvody nemohou být použity jako ospravdlnění agrese.
V dnešní době, kdy si na googlu můžete najít skoro všechno, má lež opravdu velmi krátké nohy.
0 # Anonymní 2015-04-06 10:21
ad 10.15:

O to právě jde, agrese je něco, co má faktický hmatatelný důsledek na ten sousední stát, to mobilizace prostě nemá, jak nemá ani zbrojení, nebo to stanné právo. Pan Krystlík to ale neuzná, a je super, že najednou se mu nelíbí právní positivismus, ale dokud měl pocit, že mu pomůže, tak se ho držel zuby nehty. :D

Jak by to sám popsal, pan Krystlík se chová tak čecháčkovsky.

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-06 11:29
Šlo je o to, co bylo za WW I pro B výhodnější

Herr Krystlík, výhodnější pro koho? Pro strejdu Adolfa nebo pro ty oběti jeho "průchodu"?
0 # krystlik 2015-04-06 12:03
Ad 8:43:

Už dlouho mi nebylo souzeno poznat takového hlupáka, jako jste Vy, Yossi! Jak se podle Vás dělá mobilizace? Postaví se před kasárna děla a kulomety a mužstvo se převlékne do polních uniforem? Podle Vás vytažení do pole není mobilizací. Aby to byla mobilizace a ne pouze cvičení, je třeba POVOLAT ZÁLOHY do válečné pohotovosti, k válečné službě, což se v roce 1938 v cs- a v roce 1939 v pl-případě podvakrát stalo.

Vaše typicky česká záliba v pozitivním právu je odporná: "Znáte nějaké ustanovení mezinárodního práva, které by říkalo opak?" Když takové ustanovení není, tak mobilizace je mírumilovné představení vlastní armády sousednímu státu, že? Rada Společnosti národů podle stanov rozhodovala o tom, zda se jedná o vyprovokovanou nebo nevyprovokovanou agresi proti členskému státu. Mírové smlouvy z Paříže nedefinují to, co je to "hrozba válkou" (článek 11 versailleské smlouvy), ale mobilizace podle definice (povolání záloh alespoň do válečné pohotovosti) jí určitě je.
0 # krystlik 2015-04-06 12:17
Ad 10:15:

Též tam stojí: "Přitom se za zřejmý důkaz agrese považuje časově první použití ozbrojené síly". Povolávání záloh pro válečnou pohotovost, pro válečnou službu, což je rozpoznávacím znakem mobilizace od vojenského cvičení, je takovým použitím ozbrojených sil. Definice OSN je z roku 1974 vykazuje citelný vliv přičin vedoucích ke vzniku šestidenní války; výčet způsobů je však jiný, než by byl mezi válkami, byť základní princip (první použití ozbrojených sil) zůstává.
0 # Anonymní 2015-04-06 12:17
Pane Krystlíku, zkusím Vám vysvětlit na příkladu z moderní doby, kdy je možné mobilizaci chápat za agresi a kdy ne. Válka v Iráku, mobilizovaly jak armády NATO, tak i irácká armáda. Kdo je podle Vás agresor? Podle mého selského rozumu jednoznačně armády NATO. Zatímco Irák mobilizoval z důvodů obrany státu.
Zamýšlelo snad v době před druhou světovou válkou Československo nebo Polsko zaútočit na Německo? Pokud ne, tak mobilisace nemůže být chápána jako příprava útoku. Naopak, byla to přírava obrany před útokem Německa.
-1 # krystlik 2015-04-06 12:20
Když znovu pročítám diskusní příspěvky svých odpůrců pod tímto blogspotem, plně souhlasím s tezí, že Češi svým způsobem myšlení do Evropy nepatří.
0 # krystlik 2015-04-06 12:39
Ad 12:17:

Polsko určitě zamýšlelo napadnout Německo, protože bylo přesvědčeno, že Německo nemá dostatek záloh pro vedení války, chtělo pro sebe Východní Prusko a území na západě. S nedostatečnými d-zálohami to byla pravda, protože k dispozici vycvičené jen tři ročníky (branná povinnost zavedena v roce 1935). Plán Poláků: Za čtyři dny od zahájení války budou jejich vojska v Berlíně a obsadí ho (d-pl-hranice byly tehdy mnohem dál od Berlína než dnes). Pl-ministr války generál Tadeusz Kasprzycki odpověděl 18. 5. 1939 v Paříži na otázku důstojníků francouzského generálního štábu, zda polská hraniční opevnění vůči Německu odolají útoku: „Nemáme žádná, neboť hodláme vést pohybovou válku a hned začátkem operací vpadnout do Německa.“ V létě 1939 prohlásil generální inspektor polské armády Edward Rydz-Śmigły v přednášce k polským důstojníkům: „Polsko chce válku s Německem a Německo tomu nebude moci zabránit, ani kdyby chtělo!“ Sám se nechal předem zvěčnit na olejomalbě v pozici vítězného vojevůdce stojícího před Brandenburskou branou v Berlíně.

Velení cs-armády bylo poněkud skromější. Ivan Pfaff v článku Die strategische Lage der Tschechoslowakei am 30. 9. 1938 (Strategické postavení Československa 30. 9. 1938) v Die Zeit, z 16. 9. 1988 v článku na připojené mapce prezentuje hypotetické drtivé údery cs-vojsk proti Drážďanům, Linci a Vídni, kde se v kotli obklíčení zmítá nejedna z nastupujících německých divizí. Dosáhnout a obsadit Berlín měla cs-vojska oproti pl-plánům až cca desátý den od zahájení války.

Winston Churchill, který v té době ještě nebyl ministerským předsedou, Benešovi 12. 4. 1938 radil, aby mobilizací pohrozil válkou Německu, protože odhadoval pravděpodobnost ochoty Německa jít do války 1 : 50, tedy coby dvouprocentní. Učinil tak přes pražskou korespondentku Guardianu a Spectatoru Shielu Grant Duffovou. Je doložen záznam Huberta Ripky pro cs-ministerstvo zahraničí, který vychází ze zprávy Duffové z 12. 4.: „Churchill důtklivě zdůraznil, že by byl nejraději, kdyby nyní Československo vyprovokovalo válku.“ Churchill jí též v této souvislosti sdělil, že „když Němci budou bombardovat Londýn, vyvolá to hluboké rozhořčení hrdého lidu, který procitne a vydrží až do konce.“
0 # Anonymní 2015-04-06 12:46
Pane Krystlíku, asi to neuvědomujete, ale svou poznámkou o pícninářské a koňské lobby v Československu a o tom, jak dlouho mobilisace trvala, jste vysvětlil, proč Československá armáda musela mobilisovat před tím, než se u Československých hranic začaly hromanit jednotky německé armády. Jinak by proti německé mechanizované, na blitzkrieg připravené armádě neměla žádnou šanci.
Přiznám se, že mne fascinuje, jak pak Krystlík zvládne si vytvořit z několika přípěvků na blogu názor na celý národ. Na druhou stranu myslím, že není problém si z příspěvků pana Krystlíka udělat názor na něj. Rozhodně nepatří mezi slušné lidi.
0 # Anonymní 2015-04-06 12:56
pane Krystlíku:

Za první, nejsem Čech, takže Vaše selfhating projekce jaksi neplatí.

Stále si tu popisujete všemožné perličky, ale prosté nic z toho nedokládá, že by mobilizace byla agresí. Můžete se stavět na hlavu, ale není to ani v té Vaší úmluvě z 1974 (pominu to, že řešíme právní stav k 1939). Je taky úplně jedno, jestli Polsko někoho zamýšlelo napadnout, podstatné je, že jako první sílu použilo Německo, a je tak dle mezinárodního práva zcela zřejmým agresorem, i kdyby jste se na hlavu stavěl a 1000 krát mi řekl, jak jsem blbý.

A už jen falešná argumentace, nikdo netvrdí, že mobilizace je mírumilovná, jen prostě není porušením mezinárodního práva a není agresí, narozdíl od útoku Německa na Polsko. S positivním právem jste začal Vy v okamžiku, když jste neprozřetelně zahlásil, že agresorem v konfliktu Německo/Polsko bylo Polsko. Což Vám zde bylo vyvráceno.

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-06 12:59
Irák také zřejmě zamýšlel zaútočit na Spojené státy americké a změnit režim v USA z demokratického na šariu, ovšem tento důvod k válce připadal politkům a novinářům v USA tak absurdní, že ani neodvážili ho zmínit, protože by se jim všichni vysmáli.
0 # krystlik 2015-04-06 13:22
Ad 12:56:

Článek 10 versailleské smlouvy: "Členové Společnosti se zavazují, že budou šetřiti a hájiti nynější územní celistvosti a politické nezávislosti všech členů Společnosti proti každému vnějšímu útoku. Při útoku, hrozbě neb nebezpečí útoku navrhne Rada prostředky, jak zabezpečiti provedení tohoto závazku."

A copak asi je "hrozba útoku"?
0 # Anonymní 2015-04-06 13:45
Pokud bych měl argumentovat čistě právně a formalisticky jak to činí pan Krystlik, zeptal bych se: Navrhla Rada Německu, že má přepadnout okolní evropské státy?
0 # Anonymní 2015-04-06 13:51
A k předchozí otázce bych doplnil: navrhla Rada snad Německu vytvoření protektorátu Čechy a Morava? Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo.
-1 # krystlik 2015-04-06 14:11
Ad 13:51:

Nenavrhla, protože Německo nebylo členem, ale mnichovská smlouva byla plně v souladu s versailleskou smlouvou, tedy se stanovami Společnosti národů.

Článek 86: „Stát československý… přijímá ustanovení, která tyto mocnosti (tzv. čelné mocnosti Společnosti národů) budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.“ Tímto ustanovením bylo umožněno čelným mocnostem Společnosti národů zasahovat v daném smyslu do vnitřních poměrů v ČSR včetně secese území. Statut čelných mocností ve Společnosti národů měly mezi válkami Francie, Velká Británie a Itálie – USA mírové smlouvy, tedy ani stanovy Společnosti národů, neratifikovaly. Všechny čelné mocnosti byly tudíž i účastníky mnichovské konference a po ní dozíraly na průběh odstupování území. Pro účely pozdější vídeňské arbitráže delegovaly své pravomoce Itálii.

Článek 19 (opakuje se i v saintgermainské a trianonské smlouvě): „Shromáždění (Společnosti národů) může čas od času vyzvati členy Společnosti (národů), aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohroziti světový mír.“ A právě zachování oněch částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností v československém státě mír ohrožovalo.
0 # Anonymní 2015-04-06 14:37
Wow, takovou odpověď jsem opravdu nečekal, pane Krystlíku. Aby Německo v roce 1938 zachovalo světový mír, nemělo jinou možnost, než vyvolat druhou světovou válku? Jaké je telefonní číslo místního blázince?
0 # krystlik 2015-04-06 15:02
Ad 14:37:

České hloupé bláboly! Uvědomte si, co píšete! Ne Německo, nýbrž čelné mocnosti SN (I, F, GB) hodlaly mír uchovat - cestou ochrany německé menšiny v českých zemích proti české zvůli secesí německých sídelních území od ČSR. Nešlo o vyvolání WW II! Ta vznikla až o rok později.

Račte se, čestí zabedněnci, než se chopíte klávesnice, seznámit se s cz-dějinami, ale ne se lžemi, co vám servíruje cz-historiografie. Bohužel, znění oněch dvou článků versailleské smlouvy neoddiskujete! Nestabilitu hranic ČSR TGM, EB a vysocí politici v MZV pečlivě tajili před obyvatelstvem. A to ještě nevíte, když GB a USA byly na mírových jednáních v Paříži po WW I proti tzv historickým hranicím cz-zemí, že EB, nevěda kudy kam, začal požadovat pouze "dočasné zachování historických hranic". Pak teprve USA a GB svolily. Tedy nonsens histrorických hranic ČSR byl schválen spojenci pouze dočasně.
0 # Anonymní 2015-04-06 15:22
Děkuji, pane Krystlíku, za objasnění důvodů, proč sudetští němci museli být přesdleni mimo území Československé republiky, už třeba jenom proto, aby po druhé světové válce nedocházelo ke zpochybňování hranice Československé republiky.
Ne každý má tolik času a chutí se v dnešní uspěchané době podrobně věnovat historickým událostem jako Vy, prosím Vás tedy o trpělivost a shovívavost s námi historiky amatéry.
0 # Anonymní 2015-04-06 15:27
Děkuji, pane Krystlíku, za objasnění důvodů, proč sudetští němci museli být přesdleni mimo území Československé republiky

+1... Málokdo zvládne za den udělat svým soukmenovcům tak medvědí službu, jako Herr Krystlík. :-P
0 # Anonymní 2015-04-06 16:00
Už jen cyklíme, ne, mobilizace není hrozba válkou, máte to tady 10krát vysvětleno, pokud jste to nepochopil doteď, tak to bohužel už nepochopíte.

Ale zkusíme to sokratovským dialogem: Co chtělo Polsko od Německa mobilizací dosáhnout?

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-06 16:06
A pokud jde o Váš "právní" výklad Michovské dohody, tak je stejně fundovaný, jako výklad agrese a hrozby válkou. Do toho se ani nebudu pouštět, když na to nemáte mentální kapacitu. Hajtla!

Yossi
0 # krystlik 2015-04-06 16:08
Ad 15:27:

Jak to, že museli být sudetští a karpatští Němci, coby státní příslušníci ČSR být vyháněni ze svých domovů do ciziny? Co je to zase zase český blábol?
0 # krystlik 2015-04-06 16:11
Ad 16:06:

Jako český hlupák, Yossi, nejste s to ani pochopit příslušné články versailleské smlouvy navzdory tomu, že jsou Vám servírovány česky.
0 # krystlik 2015-04-06 16:15
Ad 15:22:

S nedotknutelností cz-hranic bych si nebyl tak jist. ČSFR na rozdíl od PL se "opomněla" zúčastnit jednání o 2+4-smlouvě v roce 1990. PL pak s D na závěr uzavřela smlouvu o nedotknutelnosti nynější d-pl-hranice.
0 # krystik 2015-04-06 16:24
Ad 16:00:

S GB za zády - Neville Chamberlain 31. 3. 1939 v Dolní sněmovně: „Jestliže… by byla podniknuta jakákoliv akce, která by jasně ohrozila polskou nezávislost a jíž by se polská vláda také cítila nucena postavit svými národními silami, vláda Jeho Veličenstva by jim ihned poskytla veškerou podporu, která bude v její moci. Příslušné ujištění o tom poskytla polské vládě. Smím dodat, že francouzská vláda mě zmocnila uvést, že v této záležitosti zaujímá stejné stanovisko jako vláda Jeho Veličenstva.“ Týž den Chamberlain ještě prohlásil: „Každá změna právních vztahů Polska a Německa, případně Danzigu vyvolá válku Velké Británie proti Německu v případě, že Polsko bude názoru, že jsou zkrácena jeho práva,“ se chtělo PL zmocnit Východního Pruska a Memel-Gebietu (oblasti Němenu). Rozpoutání evropské války svěřila vláda Velké Británie zcela nesmyslně Polsku.
0 # Anonymní 2015-04-06 17:08
krystlík:

Děkuji, už jen urážíte a kopete dětinsky nožičkami, takže debatu považuji za uzavřenou. Jsem rád, že na závěr jste zde odcitoval prohlášení Chamberlaina dokládající, že mobilizace skutečně agresí nebyla.

Hezké Velikonoce.

Yossi
0 # krystlik 2015-04-06 17:29
Ad 17:08:

Vaše dedukce jsou typicky nelogicky české, tj. ohnete je ve smyslu svých dosavadních představ.

D navrhlo již v roce 1938 Polsku, aby za smlouvu o spolupráci a za záruku definitivnosti poválečných pl-d-hranic, jim nechala na vlastní náklady postavit dopravní koridor pár set metrů široký do Východního Pruska se železnicí a dálnicí - obé by mohlo PL zdarma využívat - a souhlasilo se včleněním Danzigu (po WW I ve správě Společnosti národů, 97 % d-obyvatelstva) a vybudováním pl-přístavu v Gdyni na d-náklady. Poláci dlouho neodpovídali, jednání zdržovali a v březnu 1939 striktně odmítli. Následovala výše uvedená prohlášení Chamberlaina.31. 3. Churchill o této záruce Polsku později prohlásil: „Konečně došlo k rozhodnutí… které s jistotou muselo vést k vybití milionů lidí… Nikdo, kdo chápal situaci, nemohl nepochybovat, že tento krok… značí velkou válku, do které musíme být též zataženi.“

23. 3. 1939 nařídilo PL částečnou mobilizaci branných sil – povoláno bylo 330 000 záložníků, velitelé dostali podrobné plány pro vpád do Německa. V ulicích polských měst byly vyvěšovány plakáty s obrázky a nápisy „Vzhůru na Berlín!“ Polské divize zaujaly bojové pozice na hranicích s Danzigem a Východním Pruskem, čímž Polsko jednostranně porušilo polsko–německou smlouvu o neútočení z roku 1934, kde stálo: „Za žádných okolností však nepoužijí (smluvní strany) k řešení sporných otázek násilí.“ Německá branná moc vzala polskou mobilizaci na vědomí, ale kromě opatření přímo na hranici nic nepodnikla.
0 # Anonymní 2015-04-06 19:05
Stále tam žádné násilí není. Německo zaútočilo první, můžete si to obracet kolikrát chcete, a můžete mě urážet, kolikrát chcete, ale agresorem prostě bylo Německo, jelikož Polsko neudělalo nic, co by bylo válkou nebo hrozbou válkou.

Byl jste na hlavu poražen, zkuste to vzít aspoň trochu se ctí. Čím víc to rozmazáváte, tím víc ukazujete, že prostě nemáte pravdu (ta chronologie je zjevná - Německo něco chtělo, Polsko nesouhlasilo, Polsko zaujalo obranné pozice na svém území, Německo zaútočilo, atd.).

O ohýbání historie dle svých představ zjevně hodně víte. Jen bych prosil, nezkoušejte na mě ty své projekce o tom, co je typicky české, už po třetí upozorňuji, že nejsem české národnosti, ale Vy si jedete své projekce o mém typickém češství dál.

Yossi
0 # krystlik 2015-04-06 19:37
Zablokování Akabského zálivu před šestidenní válkou, tudíž zásobování Izraele bylo agresí v souladu s definicí OSN z roku 1974. Zablokování železničních tratí přes pl-území do Východního Pruska Poláky a nakonec vyhození nejdůležitějšího hraničního železničního mostu pro tranzit 31. 8. 1939 pl-armádou v Dirschau (Tczew) bylo totéž.

Polsko, pokud se cítilo být ohroženo, se mělo posadit s D za jednací stůl (to měla udělat o rok dříve i ČSR), nebo požádat Společnost národů nebo GB o zprostředkování a projednání a ne mobilizovat, když D nehnulo ani prstem, natož vojskem.

Chcete-li dnes se opájet svým vítězstvím, dopřeji Vám to, hlupákům se má vyhovět.
0 # Anonymní 2015-04-06 19:54
Pane Krystlik, zamyslete se trochu nad věrohodností vašich představ. 23.5.1939 Hitler prohlásil: „Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und um Sicherstellung der Ernährung … In Europa ist keine andere Möglichkeit zu sehen.“ Odkaz najdete na de.wikipedia.org/wiki/Polenfeldzug. To, co nazýváte "typicky nelogicky české" je dost logické a spíš evropské než české.
0 # Anonymní 2015-04-06 20:04
Takže ve čtvrtek večer 31. 8. 1939 vyhodili poláci do povětří most v Dirschau, hned na to zasedli generálové německé armády a naplánovali odvetu za tuto agresivní akci a v pátek ráno 1.9,1939 už pochodovala německá armáda přes polskou hranici? To je panečku opravdový blitzkrieg.

To že útok na polsko byl původně plánovaný na 04:00 on 26 August, tedy ještě před vyhozením mostu v Dirschau, to tedy podle vás, Herr Krystlik, není pravda?
0 # Anonymní 2015-04-06 20:20
Komu není rady, tomu není pomoci. :D Tak zase někdy, pane odborníku na hloupost.

Yossi
0 # krystlik 2015-04-06 23:47
Ad 19:54:

Opravdu si myslíte, že by Německo vytrhlo ve výživě 1950 km2 Danzigu? Kromě toho byly Hitlerovy tajné proslovy k armádě spojenci po WW II zfalšovány, aby bylo možno dokázat, že zločinecký byl i Wehrmacht.
0 # krystlik 2015-04-06 23:57
Ad 20:04:

Bylo tomu poněkud jinak. Hitler 24. 8. vydává příkaz pro vpád do Polska na 26. 8., příprava vojsk se obchází bez vyhlášení mobilizace. O den později stahuje svůj rozkaz s odůvodněním, že potřebuje čas k vyjednávání. Někteří historici to připisují vlivu v ten den podepsané britsko–polské obranné smlouvě. Státní sekretář v německém ministerstvu zahraničí Ernst von Weiszäcker popsal do výslechového protokolu v 23. 8. 1947 průběh oněch posledních srpnových dnů roku 1939 z Hitlerova bezprostředního okolí jako „kolísání mezi válkou a domněnkou, že by Poláci mohli Hitlerovým manévrem změknout, což se stalo předtím s Československem“.
0 # krystlik 2015-04-06 23:58
Ad 20:20:

Je mým posláním konverzovat i s blbečky, Yossi!
0 # Anonymní 2015-04-07 08:19
Krystlik 23:47.
Jak bych vám to vysvětlil abyste to pochopil... Jde o to, že Hitler chtěl mnohen víc, než mohl získat mírovým vyjednáváním. S vaší vyjímkou to tak vidí skoro celá Evropa, i vaši milovaní Němci. Nic specificky českého, jak rád nenávistně tvrdíte.
0 # Anonymní 2015-04-07 08:48
krystlík:

To chápu, jednak samomluva a druhak nikdy jiný Vaše bláboly nekupuje. :)

Yossi
0 # krystlik 2015-04-07 09:26
Je nadmíru poučné, jak všichni diskutující se vyhnuli faktům vyvracejícím české bludy o dějinách moderní doby, která jsem jim podal a která s nejvyšší pravděpodobností předtím neznali, a trvali bez jakéhokoli přemýšlení, dupajíce nožičkou, na školou naučených mýtech.

Pomineme-li vše výše napsané, je pro diskutující z Česka symptomatické, ba signifikantní, že se vyhli mezinárodně smluvním příčinám mnichovské konference a vídeňské arbitráže, zcela ignorujíce dva klíčové články versailleské smlouvy.
0 # Anonymní 2015-04-07 09:54
krystlík:

Jo, musíte mít poslední slovo. :D Jen je jaksi komické, že jste zde sám odcitoval důkazy o tom, že to bylo Německo, které válkou hrozilo (což už samo bylo aktem agrese a zcela zneplatňuje jakýkoli odkaz na versaillský systém v počínání Německa), a když to nevyšlo, tak válku rozpoutalo (opět akt agrese).

Nebyl jste schopen rozvinout žádnou právní argumentaci, která by dokládala, že mobilizace Polska byla agresí, místo toho odkazujete na obecná ustanovení mezinárodních smluv, ze kterých to prostě nevyplývá.

A je úplně jedno, kolik historických konspirací, urážek, selfhating stereotypizací Čechů a perliček k tomu přidáte. Už cca. před 40 příspěvky jste byl poražen na hlavu.

Yossi
0 # gogo 2015-04-07 09:55
Pro navedení zpět k tématu článku by bylo asi dobře se seznámit se stanovami ( /pdf?stanovy2.pdf ), aby se pan anonym nemusel odkazovat na Haló noviny.

Je také vidět, o co nás český úřední šiml ochuzuje, neregistrovav „Sudetendeutsche Landsmannschaft in Böhmen, Mähren und Schlesien“. Takový spolek by pořádal nejrůznější akce v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Podle mého názoru by bylo vhodnější, aby např. veřejné čtení Hitlerových spisů probíhalo pod hlavičkou SLBMS, než v prostorách brněnského soudu ústy soudce a jeho spolupracovníků.
Dále bychom se mohli těšit na přednášky pana Krystlíka o historii a soudě podle jeho projevu zde Paragrahpu, jeví se býti odborníkem i na otázky národnostní s rasové, ba není mu cizí ani oblast psychologie, zejména korelace IQ s mateřským jazykem, potažmo místem trvalého pobytu.
Pánové, dokážete si představit, když jste již okusili kvalitu historických rozprav prominentů Landsmannschaftu , jak by vypadal v jejich podání, dejme tomu, takový ples?
0 # Báša 2015-04-07 13:33
Gogo, a taky nezapomínejte na genealogii a genetické manipulace. Na to jsou představitelé landsmaschaftu v Čechách, v čele s Krystlíkem, taky vodborníci.
Já tu jednou udělal tu chybu, že jsem popsal pobyt mého dědy v konc... promiňte, pracovním táboře a jeho cestu zpět vč. interrakcí s německy hovořícími spoluobčany, a dozvěděl jsem se, že jsem nejspíš stejnej dobytek jako můj děda, což si jinak, než znalostí genealogie mojí rodiny a genetických manipulací (v duchu onoho Haškova proslaveného "svinského psa") neumím vysvětlit.
Nicméně mi to hodně řeklo o exponentech toho bohulibého sdružení obecně a o Krystlíkovi zvlášť.
0 # gogo 2015-04-07 14:31
Já si naopak myslím, že pan hlavní ideolog vyznává spíše Lamarcka, nežli Darwina. Tj. nepotřebuje znát rodokmen na to, aby rozpoznal "typickou českou hloupost". Ta se totiž nemusí dědit geneticky, tu lze získat např. procesem přímé adaptace na prostředí, nebo i formou infekce.
Oberideolog tak neomylně diagnostikuje českou národoveckou nenávist i u lidí, kteří nemají žádné české (z Čech) předky.
Člověk by si skoro pomyslel, jestli to spíš není tak trochu nevědomá autoreflexe. Psi mají čich na kokain, Ivo Svoboda na extremisty a pan Krystlík na Čechy. O živobytí nemusejí mít strach, pokud mají na druhém konci vodítka ty správné psovody.
0 # gogo 2015-04-09 16:58
ještě další výklad polsko-německých vztahů v předvečer války:
zvedavec.org/.../6411-oklamane-polsko-iii.htm
0 # Daniela 2015-04-02 20:21
Dospela jsem k nazoru, ze pan Pecina si zvolil coby zivotni poslani etablovani sudetskeho sdruzeni.. Nu coz, kazdy mame nejaky sen. Je to boj proti vsem, cil v nedohledu, mnozi ochladli a ztratili zajem, ale urcity smysl to snad ma. Ne tak pro vyhnane Nemce, ale pro ceskou stranu.. To povazuji za jednu z mala positivnich vysledku. .
0 # Anonymní 2015-04-03 08:19
To víte, každý máme nějaké koníčky. Někdo chodí na ryby, jiný čučí na fotbal v bedně a pan Pecina zakládá své občanské sdružení. :-)
0 # gogo 2015-04-03 13:24
Patří k dobrému tónu v intelektuální společnosti mít nějaké to sdružení nebo aspoň neziskovku. Asi ukončím činnost Lidové fronty Judeje na Moravě a založím si Beskydský krajanský sudetoněmecký spolek.
0 # Báša 2015-04-05 10:23
Danielo, proti tomu nelze mít námitky, Čechy je potřeba čas od času pořádně nasrat, aby si vzpomněli.
0 # Anonymní 2015-04-03 13:14
Kdyz ho to bavi, proc ne :-)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)