Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Malý krok pro člověka, ale obří skok pro svobodu a demokracii v této zemi: Dnes ve 14 hodin se v Praze uskutečnila ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanského sdružení.

Live stream nemáme, nicméně pro ty z mých milých čtenářů, kteří se převratné události nemohou účastnit osobně, zveřejňuji aspoň slavnostní projevy (Pecina, Šinágl) a nové stanovy, odpovídající platné úpravě spolčovacího práva.
Zleva Felix Vogt Gruber (Witikobund), Tomáš Pecina,
Wolfgang Habermann, Jan Šinágl (foto: L. Beer)

Aktualisováno.
Zvukový záznam projevů (Pecina, Šinágl).

Atmosféra valné hromady byla sváteční a velmi neformální, překvapivě se nedostavili žádní odpůrci našeho spolku, zato řada hostů; obavy ministerstva vnitra z toho, jak svou činností rozložíme ústavní řád této země, nelze tudíž než označit za mírně řečeno liché.

Překvapivě umírněná reportage Haló novin. První přihlášku do spolku, o níž se článek zmiňuje, podala pražská advokátka Klára A. Samková.

Jan Šinágl razítkuje historicky první členskou
přihlášku. V pozadí přihlíží dopisovatel Die Welt
Hans-Jörg Schmidt (foto: L. Beer)
Aktualisováno.
Zápis.

Aktualisováno.
Tisková zpráva.

Komentáře   

0 # gogo 2015-04-08 14:53
Kdopak se účastnil ceremoniálu? Míněno kromě členů ... tj. do kterých novin a blogů se mám posléze podívat?
0 # Tomáš Pecina 2015-04-08 19:35
Začal bych Halo novinami.
0 # Anonymní 2015-04-08 15:12
" Členové spolku jsou povinni prokazovat spolkovým symbolům náležitou úctu."

Co bude následovat za veřejné spálení vlajky spolku?
0 # Tomáš Pecina 2015-04-08 19:37
To stanoví spolkový kárný řád, ale tak vážný delikt je pravděpodobně důvodem k automatickému vyloučení :-)
0 # Anonymní 2015-04-08 15:18
Kde najdeme shrnutí, co všechno dokázaly Posseltův a Zeihselův spolek?
0 # Tomáš Pecina 2015-04-08 19:36
To tam přece je, jak nejvíc zřetelně to bylo možno vyjádřit, aniž bych mohl být obviněn z vměšování.
0 # krystlik 2015-04-09 00:50
Reakce české společnosti budou jistě divoké. Spolek vyvrací národní "pravdy" Čechů.
0 # Anonymní 2015-04-09 01:16
"divoké reakce" jsou spíš vaše zbožným přáním pane Krystlík - což nic nemění na tom, že slavnostním projevům pánů Peciny a Šinágla nelze přinejméně z historického hlediska nic vytknout
0 # Anonymní 2015-04-09 01:16
pardon: "vaším"
0 # krystlik 2015-04-09 10:17
Ad 1:16:

Omyl!

„Na Staroměstském náměstí v Praze byla před 400 lety popravena jak česká, tak německá šlechta.“ Nikoliv. Pouze šlechta česká! Inkolát!

„Již od 8. století se přicházeli usadit první němečtí osadníci na území dnešní České republiky.“ Nevíme ani, kdo v té době v českých zemích vládl, natožpak, abychom věděli o příchodu Němců!

„V důsledku velkého stěhování národů od západu na východ ve 12. a 13. století, přistěhovalo se mnoho Němců do Čecha a na Moravu.“ Kdyby tomu tak bylo, vyklidili by svá původní sídelní území. V opačném případě to nebylo stěhování národů.

„To bylo způsobeno novými vynálezy v zemědělství, které umožnily hospodařit na větších plochách a dosáhnout vyšších výnosů.“ Je známo, že tehdy byla západní Evropa přelidněná. Ale když nové poznatky zvedly výnosy, produkci potravin, tak proč odcházeli na východ?

„V tom byli noví osadníci velmi znalí a schopní. Přivedli tak do naší země práci...“ Jakým způsobem, když se montovny velkých koncernů v českých zemích ještě nezřizovaly?

„...v Čechách. Po dlouhou dobu byla němčina úředním a vyučovacím jazykem.“ Zůstává neoddiskutovatelným faktem, že rakouské mocnářství nikdy, až do svého rozpadu úřední jazyk nezavedlo.
0 # Báša 2015-04-09 15:50
Hele, Krystlík, možná máte na mysli Jáchyma Ondřeje Šlika z Holíče, hraběte z Passaunu (von Schlick, Graf von Passaun und Weißkirchen), kterej se ovšem jako správnej Němec, když začali lézt tlustý do tenkejch, posral a šel škemrat (přes Lichtenštejna) k císaři, rovněž typicky, hlavně vo zabavenej majetek, čímž se zřejmě stal Vašemu sdružení Velkým Vzorem. Zároveň se přitom chlubil "uklidňovánim" Slezska a potopit chtěl i Felse a Thurna, jen aby na něj netrhlo. Tím dnes dává prostor k mnoha zajímavým isinuacím.
Dále asi myslíte Jiřího Hauenschilda z Fürstenfeldu, kterej proslul uměním sedět jednou prdelí na více židlích. Poslední pokus nevyšel. Pak možná ještě Leandera Rüppela z Ruppachu, což byl agent několika říšských knížat a moc mu to nepomohlo.
Dále jste nám tady zatajil Svatou říši Římskou národa Německého, ale kdo by se nimral v maličkostech, že jo?
Jo, a zapomněl jsem se zeptat, jak souvisí moje údajný národovectví se čtyřista osmdesáti vyvražděnejma vesnicem. To víte, člověk nemůže myslet na kdejakou blbost. Tohle ostatně říkali i po válce v Norimberku nějací Němci. Asi cejtili jak se olejuje provaz.
Já se snad stanu historikem, založim si sdružení a začnu řešit židovskou otázku. A majetek, samozřejmě. Hlavně majetek.
0 # krystlik 2015-04-09 16:17
Víte, co to je inkolát? Šlechta v určité zemi třeba v Čechách, je česká bez ohledu na to, zda dovede česky špitnout.

Ten zbytek je od Vás takové typicky české švejkování, že Bášo?
0 # krystlik 2015-04-09 16:20
Bášo, Vy chcete k restituci zanechaného majetku Sudetoněmců přidat ještě restituci nikdy nevráceného arizovaného majetku v cz-zemích? Vy jste ale na ty Čechy krutý, ti se z toho zcela...
0 # Anonymní 2015-04-09 18:09
Jediné hysterické čecháčkovské reakce byly, když jste byl konfrontován se stupiditou a lživostí svého pseudovýkladu historie. :D

Yossi
0 # Anonymní 2015-04-09 07:24
Nemám nic proti vašemu spolku. Ovšem na rozdíl od střízlivého projevu páně Šinágla mám kritickou poznámku k projevu vp. Peciny. Podle všech svých životních zkušeností zřím, že není na světě spravedlnosti. Naopak, veškeré lidské konání je provázeno nepřetržitým sledem nespravedlností a křivd, od nejmenších až po ty nejzávažnější. Jen málokterou nespravedlnost lze napravit a zahladit bez toho, aby se tím současně stvořila nová. Z toho mi vychází, že smíření musí být založeno i na něčem jiném, než jen spravedlnosti. Na vcítění, na pokoře, na dobré vůli, na zdravém rozumu a na lecčems dalším.
0 # krystlik 2015-04-09 10:29
Pokora, dobře. Kdo z cz-politiků se omluvil za zvěrstva vyhnání?
0 # gogo 2015-04-09 10:40
Havel
0 # krystlik 2015-04-09 11:03
Ale kdeže! Nevíte snad o tom, že svou omluvu odvolal, aby mohl opět dosednout na prezidentský stolec?
0 # gogo 2015-04-09 12:36
Jak se havlovsky odvolává omluva?
0 # Báša 2015-04-09 15:53
Gogo, já snad začnu shánět jména těch esesáků. Vomluva muší bejt. Jednou jsme zavinili druhou světovou, tak se nedá nic dělat.
0 # krystlik 2015-04-09 16:23
Trapné české šaškování, že gogo a Bášo?
0 # gogo 2015-04-09 16:47
Docela jo, řekl bych.
/tím myslím z vaší strany/
0 # Báša 2015-04-09 17:00
Jsa Čech, tak české. Byl-li bych (například) Tatar, bylo by tatarské, byl-li bych (například) Němec, tak pitomé.
Teď jsem ovšem byl zničehožnic jat obavami o duševní stav členů Sdružení - jsem línej psát to celý, volksgenossen odpustěj - aktuálně se nacházejících v české kotlině. Platí-li vskutku (pro soukmenovce) onen Gogem popsaný Lamarckův pricip, měli by kotlinu urychleně opustit, neb se tu vystavují nebezpečí nákazy češstvím. Jako cílovou destinaci bych doporučil třeba Prusko. Tam žijí ti hodní němci, co za války stříleli do vzduchu. Celá věc by nebyla tak kritická, pokud by platily ty ty zastaralé genetické souvislosti. Proti tomu protilátky jsou. Kupříkladu z pozůstalosti jistého Heydricha nebo Himmlera se dá ledasco vyčíst. Ovšem takto? Zvlášť, když si toho nebezpečí zřejmě nejsou vědomi (Krystlík zanedbal osvětu). Podle mne - já už jsem takovej svědomitej - by někdo měl jít, a říct jim to. Nebo by jim mělo jít říkat kam mají jít víc lidí, třeba i názorně, byl bych nerad, kdyby se, nedejkonrád, něco zanedbalo a někteří jedinci by si třeba uvědomili, že chtějí podruhé to samé nebo tak něco. Scheiße, das ist problem!
0 # Anonymní 2015-04-09 20:09
Mohl bych prosím vědět, kdy a jak Havel odvolal tu omluvu? Děkuji, M.H.
0 # Anonymní 2015-04-09 20:37
Anon. 20:09. Dobrá otázka. Pro experta TK ovšem jen další důkaz českého šaškování...
0 # gogo 2015-04-24 11:18
Tak co bude s tím havlovským odvoláním omluvy?
0 # Anonymní 2015-04-09 09:03
Pan Pecina tvrdí: "... mír, stav pokojného soužití mezi lidmi, je finálně jen výsledkem toho, že vztahy mezi členy společnosti jsou uspořádány v souladu s přirozeným řádem věcí, tedy – spravedlivě."

Co je to ten přirozený řád věcí? Pro pokojné soužití je důležité uvědomit si, že přirozený řád věcí neexistuje. Pokojné soužití vyžaduje hledání porozumění a ochotu uzavírat kompromisy.
0 # Tomáš Pecina 2015-04-09 11:45
To jistě, téměř každá kupní smlouva je takovým kompromisem: kupující dá za zboží víc, než by si představoval, a prodávající dostane méně, než by chtěl.

Ale kompromis není, že mi ukradnete peněženku, já vás dostihnu, a dohodneme se, že mi tedy v rámci kompromisu vrátíte jen půlku peněz, které v ní byly, nebo dokonce se mi omluvíte za exces spočívající v tom, jak jste mě při té krádeži uhodil klackem, a peníze si necháte všechny.
0 # gogo 2015-04-09 12:34
Co je kompromis:
Vtrhnete mi do dvojdomku za účelem vyvraždění mé rodiny na pozvání mého nevlastního bratra, který obývá druhou půlku, chtěl by ho celý a aktivně vám pomáhá. Když mi sousedi pomohou se ubránit, vyženeme vás a následně i toho nevlastního bratra. Celá ulice zdevastovaná, ale vy s panem bratrem jste nakonec poškození a tu půlku domu chcete po vnucích původních majitelů i s úroky z "morálních důvodů". Reparace ale platit nebudeme, tady už se nám morálka nehodí. Kompromis tedy je nechat se zabít anebo odškodnit útočníka.
Mimochodem, kromě kompromisu tu máme i otázku agrese: když se rozhodnete vykrást souseda a on má, dacan jeden, vstupní dveře bytelné, tak považujete za samozřejmost, že vás k němu pustím přes svoji zahradu. Kdybych vám snad chtěl bránit tak agresorem budu já, není-liž tak?
0 # Anonymní 2015-04-09 14:22
,,exces spočívající v tom, jak jste mě při té krádeži uhodil klackem" Nebyla by to spíš loupež? K. Š.
0 # Tomáš Pecina 2015-04-09 14:26
Právně nepochybně.
0 # Anonymní 2015-04-09 19:18
TP 11:45: V jednoduchých situacích jako ta s peněženkou není těžké nalézt spravedlnost. V tom s vámi souhlasím. Ale co když ta polovina obsahu vaší peněženky obnáší tolik, kolik jste mi včera čajznul vy? Samozřejmě, domáhat se spravedlnosti takovým způsobem není správné, člověk má vždy jednat v souladu se zákony, ale ten vámi odsuzovaný kompromis je náhle méně nepřirozený.
Problém, o který vám skutečně jde je ve srovnání s tou peněženkou nesrovnatelně komplikovanější.
0 # Leo Tydlitát 2015-04-09 15:33
Zdařilé sudetoromácké sdružení. Maskotem by se mohla stát popálená Natálka – a tehdy se soudce, co zadržuje Vaši registraci, už asi definitivně zblázní, protože přestane vědět, kdo jsou „my“ a kdo „oni“…
0 # Anonymní 2015-04-09 15:43
Kdy budou fungovat www-stranky?

Jsou to tyto?:
www.sudetsti-nemci.cz
0 # Leo Tydlitát 2015-04-09 17:23
Hmm… stránka nenalezena. Členství Kláry Samkové je navýsost dvojsečné!
0 # Anonymní 2015-04-09 18:04
0 # Klára Samková 2015-04-10 01:31
A v čem ty seky spočívaj?
Jinak bych ještě ráda připosotkla, že právo se vyvinulo v rámci evoluce ( což ušlo i Rawlsovi) a tudíž spravedlnost je evolučn výhodná. Ověřeno přežitím. Proto kecy o tom, že vše je samá nespravedlnost, jsou jen kecy.nespravedlnost z dlouhodobého hlediska nepřežívá, neb je wvolučn nev´hodná.
0 # gogo 2015-04-10 08:03
Jenže evoluce pracuje trochu jiným způsobem. Jejím prostřednictvím přetrvá to, co je nejlépe přizpůsobené přežít, nebo vytlačit konkurenci. A především nepracuje s jedinci.
Kdyby Hitler vyhrál, jistě by se odvolal právě na to, že mu historie dala zapravdu a evoluce potvrdila, že v jeho boj proti untermensch byl spravedlivý.

V běžném občanském životě se spravedlnost chápána jako vymahatelnost souladu životní reality s idealizovaným modelem. Většinou totiž potřebujete, aby někdo zastavil nebo aspoň zpětně potrestal např. násilníky. Je vám k ničemu, když by vám policista se soudcem sdělili, že vám sice rozmlátili auto a zlámali kosti, ale že ona to evoluce nějak vyřeší sama od sebe.

Vy to prostředí spoluvytváříte, tak se chovejte tak, abyste svoje vlastní hodnocení byla bez problémů ochotna aplikovat sama na sebe v opačné roli.
0 # Anonymní 2015-04-10 09:58
To jsou ale neuvěřitelný bláboly. Byla byste asi úplně poslední, kterou bych si chtěl najmout v případě potřeby advokáta.
Takže zřejmě "lidstvo" udržuje při životě, podporuje a dokonce nechává rozmnožovat geneticky postižené, protože je to evolučně výhodné...
Celkem bych i rád věřil, že spravedlnost je evolučně výhodná. Jsou samozřejmě situace, kdy není vůbec zřejmé, kde je v nich ta spravedlnost. Ovšem ztotožňovat "české právo" se spravedlností? Tomu asi může věřit jen příslušník právnického stavu, který si na tom založil živnost a rád by se cítil něčím víc, než jen parazitem. Ve skutečnosti právníci udělají vždycky všechno pro svůj vlastní zisk, spravedlnost ne-spravedlnost. Advokáti využijí jakékoli pochybné kličky, jen aby jejich klient vyhrál, i když ví, že v právu není. Soudci využijí jakékoli příležitosti, aby nemuseli hledat spravedlnost (a když už musí, rozhodují alibisticky a dost často nekvalifikovaně). Ústavní soudci využijí jakékoli příležitosti, aby splnili, co od nich jejich chlebodárci očekávají. Tvůrci práva využijí každé příležitosti, aby "právo" ještě více zašmodrchali a sobě a svým kolegům připravili další tučné hostiny. Dostatečným důkazem, že "české právo" má se spravedlností jen velmi málo společného, jsou neskutečné řetězce rozhodnutí-odvolání-dovolání, ve kterých "vítězí" tu jedna, tu druhá strana. Ve skutečnosti vítězí jen (zpravidla všichni) zúčastnění právníci, kteří na věci často naprosto nekvalifikovaně parazitují. Kdyby v "českém právu" byla spravedlnost, tak by snad aspoň výrazná většina soudů skončila v první instanci, no ne?
Právo, stejně jako dějiny, píší momentální vítězové. Ke svému vlastnímu prospěchu. Tyhlety momentální vítěze samozřejmě po čase nahradí jiní vítězové, ale říkat tomu evoluce je nonsens.
0 # Anonymní 2015-04-10 10:58
Díky, gogo a Anonymní 10.4. 9:58. Ten žvást o evoluci mě nadzvedl ze židle. Přítomností téhle dámy ve Sdružení bych se opravdu nechlubil.

Q.
0 # Tomáš Pecina 2015-04-10 11:19
České právo je oxymoron, to však nic nemění ani na tom, co jsem řekl v projevu (hovořil jsem ve velmi obecné, filosofické rovině, a spíše de lege ferenda), ani na stejně obecné konstataci, že spravedlnost je produktem evoluce. Nikdo tu netvrdí, že evoluce může spravedlnost nahradit (i když svým způsobem může: lidstvo bez ní se vyhladí, čímž bude původní problém vyřešen).
0 # Anonymní 2015-04-10 13:27
"(i když svým způsobem může: lidstvo bez ní se vyhladí, čímž bude původní problém vyřešen)"
Programátora v sobě nezapřete, pane Pecino.

Q.
0 # Anonymní 2015-04-10 15:11
Stalo se koloritem naší doby, že paní Samková příležitostně trollí veřejný prostor a strhává na sebe pozornost, které by se jí jinak nedostávalo, takže její přihlášku beru jen jako další díl v nekonečném seriálu její exhibice. Nemyslím si, že by její členství bylo pro sdružení jakýmkoli přínosem, protože tato osoba nemá krom provokací co nabídnout. Prostě se jen ukáže, že ještě stále existuje a půjde dál...kritizovat Řezníka, kandidovat za Úsvit, žalovat matky obětí mačetových útoků atd. atd. Normálního člověka nechává informace o jejím členství v naprostém klidu. Od bulvárních celebrit typu Bartošové a Hanychové ji totiž odlišuje pouze pole působnosti. pan x
0 # gogo 2015-04-10 15:34
Já myslím, že má naopak v principu s prominenty Landsmannschaftu (LM) dost společného. Předtím by mě tato kombinace nenapadla, ale zpětně to smysl dává.
0 # Anonymní 2015-04-10 16:11
Ještě nikdy neexistovala žádná jiná společnost, než taková, ve které byla spravedlnost i nespravedlnsot současně. Matematicky přesný závěr by tedy byl – podle ideologického přání toho kterého řečníka/řečnice:

Spravedlnost je evolučně výhodná, protože přežila.

stejně jako

Nespravedlnost je evolučně výhodná, protože přežila

---

Problém je samozřejmě jinde. „Spravedlnost“ je v rukách mnohých manipulátorů jen obálka, kterou si naplní čímkoli libo. Spravedlnost Kláry Samkové je jiná spravedlnost, než třeba spravedlnost Mahátma Gádhího, nebo spravedlnost jednoho spolku, který měl právě valnou hromadu.

Často rozpolcení bývají právě právníci, kteří si často pletou zákonnost se spravedlností, ačkoli jsou to naprosto různé pojmy.
0 # Báša 2015-04-10 17:12
Gogo, k Vaší odpovědi výše: vy máte nějakého koníčka, co má něco společného s hodem na cíl, výměšky některých měkkýšů a sudokopytníky?
0 # Gogo 2015-04-11 10:42
Někdy házím já, někdy hází mně.
0 # Anonymní 2015-04-11 10:48
Prostě, přiběhla opice a utrhla vám banán. Právě se kochá tím co zadumaným profesorům způsobila, nic si z toho nedělejte. Člověk tento druh načte velice snadno, díky tomu se stávají zranění od zoubků jen těm neinformovaným.
www.youtube.com/watch?v=QqfkH6-ShSA
Kamínek
0 # Anonymní 2015-04-10 16:01
Pokud do vašeho spolku vstoupila Klára Samková, udělali jste pro neúspěch vašeho spolku mnohonásobně více, než by vám kdy dokázaly provést úřady a soudy při házení klacků pod nohy.

Gratuluji vám tedy za vlastní podřezání si větve pod vašima nohama a vaším spolkem. Aneb gól do vlastní branky.

Ačkoli jsme nesouhlasil s postupem úřadů vůči vašemu spolku, a občas přemýšlel, že se stanu členem, nyní to padá. Na místě úřadů, soudů, ministerstva bych už vám nedělal žádné obstrukce. Zahynete sami špatnou strategií.

Bohumil Radvan
0 # Tomáš Pecina 2015-04-10 16:41
Smíme váš názor zveřejnit v r. 2020 ve sborníku k pátému výročí vzniku spolku?
0 # Anonymní 2015-04-10 20:38
On vznik je věc jedna a nějaké fungování a prosazování a prosazení vlastních cílů věc další. To první máte prakticky za sebou, teď bude ale následovat ta těžší a důležitější část aby to neskončilo pouze u vzdorregistrace. Když si vzpomenu na tragikomický jepičí život Řádu ozubeného kola mám obavy z opakování historie. Na sdružení zatím žádný názor nemám, jelikož zatím nevyvinulo žádnou aktivitu, takže je brzo hodnotit. Doufám ale, že nebude fungovat jako nějaká obdoba sudetoněmeckého ethnobussinesu a vzájemným vztahům nás a Němců nebude spíše ke škodě. Ale to vše ukáže až čas. pan x
0 # Anonymní 2015-04-10 21:10
Ano, samozřejmě. Určitě si to uložte a za 5 let připomeňte. Ale daleko spíše takový sborník nevznikne.

Já se také obávám, že spolek při existenci drží právě jen truc proti úřadům a soudům. Takže průtahy, které oficiality dělaly jsou ve skutečnosti obrovským dobrem pro existenci spolku, jinak by se tento už dávno ztratil.

Jakmile mám oficiality přestanou dělat průtahy, udělají vám to nejhorší co mohou – vezmou tento druh motivace k existenci spolku. Budete muset najít jinou, založenou na serioznějších motivech.

Navíc jednostranné odezdikezdické černobílé vidění reality česko-německého konfliktu v minulosti, jak je presentuje pan Pecina či vp. Krystlík – to bude jednak daleko od skutečné pravdy, ale i od operačního prostoru spolku. Na druhé straně by bylo fajn zlepšovat česko-německé vztahy, ale tam spolek mezi řádky nejspíše nemíří v první řadě – alespoň se zdá po přečtení jeho stanov.

Nicméně, popřeji vám hodně štěstím, a pokud po 5 letech vyjde sborník, osobně vám popřeji a poblahopřeji.

Fandím jinak tomu, co dělá pan Pecina, a vážím si jej jako osoby.

Bohumil Radvan
0 # Tomáš Pecina 2015-04-10 21:23
Řád ozubeného kola byl a je recese, a vůbec nejkomičtější na něm bylo, že to téměř nikdo nepochopil a o řádových akcích vycházely naprosto vážné články v novinách (a dostali jsme se až do zprávy o extremismu). SKSČMS je míněno naprosto vážně, má skutečné, ne recesistické stanovy, skutečný rozpočet (a skutečného sponsora, tedy, bohužel, zatím mne), a je o něj mezi sudetskými Němci velký zájem. Vyčkejte proto věcí příštích a nesuďte předčasně.
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-10 21:24
Vážený pane Radvane,

prozradíte mi, proč mé, případně páně Pecinovo "vidění cz-d-konfliktu v minulosti" je "daleko od pravdy"?
0 # Anonymní 2015-04-10 22:31
Vážený pane Krystlíku,

jednoduše proto, že jsem poctivě pročetl všechny vaše příspěvky zde na tomto webu, kromě toho shlédl několik dlouhých videí s vašimi diskusemi. A získal jsem tento názor. Místy jsem měl často pocit, že jde o nějakou obdobu pravdolásky, jen v jiném směru.

Mám dojem, že vám chybí poctivá nestrannost. Že prostě chcete vidět svět jednostranně, a v tom mi připomínáte pravdolásku. Že znáte mnohá fakta, ale jednotlivá fakta nedávají obrázek, který prosazujete, protože celek je přeci jen o něco více, než součet částí, v tomto případě faktů.

Ptal jste se, tak odpovídám. Jinak bych toto nikdy nepsal. Toto je můj osobní subjektivní názor, tedy nikoli objektivní pravda.

Bohumil Radvan
0 # tkrystlik@yahoo.de 2015-04-11 11:11
Neodpověděl jste, vážený pane Radvane, na otázku, proč mé a páně Pecinovo vidění cz-d-konfliktu je daleko od pravdy.
0 # Anonymní 2015-04-11 11:41
Nejsem si moc jist, že Řád brali jako recesi všichni účastníci, konkrétně u p.Hirata mám velké pochybnosti. Osobně mi bylo jasné o co jde hned jakmile se objevily výrazy jako jeho Velkoozubenost nebo buď ozuben :-) Nicméně potenciál tohoto trollspolku byl myslím nevyužit. A tím konkrétně myslím možnost legalizace "extremistické symboliky" jako symboliky náboženské. Bylo by velmi zajímavé sledovat, jak by se stát s takovou situací vypořádal. pan x
0 # Anonymní 2015-04-11 13:23
Obávám se, že spolek skončil s trestním stíháním p. Hirata a je mi to také líto. Byla to karikatura moci hodná mistra. Výborně jsem se bavil, Karel Havlček se v nebi jistě také usmál.
Z tehdejších zpráv hlavního proudu jsem slzel smíchy! Bylo to moc hezké proti té aroganci a tuposti jít humorem, takové typicky české. Tohle je přece naše pravá identita. "Smějící se bestie", jak trefně prohlásil jeden z našich protektorů.
Znám také dost lidí, kteří to nepochopili. No, aspoň se "odkopali".
Třeba k tomu pan Pecina řekne něco víc.

Ještě k té valné hromadě, také jsem zvažoval, zda se tam nemám jít podívat, když pan Pecina tak hezky všechny pozval. Sudetoněmecká otázka je pro mě živá a velice vážná věc, osobně se mě týká. Proto populistku Samkovou nesu s velikou nelibostí. Uvidíme do budoucna, jak to pánové myslí vážně. Zatím tedy jenom držím palce.

Q.
0 # Tomáš Pecina 2015-04-11 13:56
Recesistické podniky mají krátkou životnost, ledaže přerostou v něco jiného (např. v divadlo Járy Cimrmana). Opakovaný vtip není vtipem.

Valné hromady jste se sice nezúčastni, ale to vám nebrání do spolku podat přihlášku. Formuláře jsou hotové: česky, německy. Jakmile znovu spustíme web, budete si moci vygenerovat z webového formuláře i přihlášku vyplněnou.
0 # Anonymní 2015-04-12 11:05
No K.H. Frank i Henlein se musí v hrobě obracet, jestli vidí, jakou to oportunistickou tudlenctu si tam spolek nabral. Na druhou stranu rozhodně je to hezký preventivní krok proti vinění z následování netolerantních světových názorů 20. století a dozajista i plivanec do tváře konkurentním německým korporacím :)
0 # Anonymní 2015-04-10 16:58
Ano, samozřejmě. Určitě si to uložte a za 5 let připomeňte. Ale daleko spíše takový sborník nevznikne. O fous …
0 # Daniela 2015-04-10 22:07
Nevim, proc se tak nekteri rozciluji,. Evolucni vyvoj je prece mnohaplosny. . Universalni priroda nezna lidske pocity, to je vysadou vyssich savcu. A jen tech, co si uvedomuji sebe v relaci k druhym, v tlupe... Prvni pravo se urcite vykrystalisovalo velmi brzy, stavelo na vnitrni spravedlnosti- mer stejnou mirou -, vlastnictvi a bezpecnosti. Clovek uz ma v sobe zakodovane instinkty preziti. Kral Hammurabi v Babylonu na to prisel tisic let pred nasim letopoctem shrnul prvni zakony, narizeni pro civilisacni zaklady. To byl take evolucni vyvoj, jinak by jeho rise neprosperovla nebo vubec zanikla. . Biblicke Desatero zarucovalo zakladni lidska prava od spravedliveho Jahve, coz je dodnes zaruka k uspesnemu preziti.
Ja si myslim, ze spravedlnost je abstraktni pojem. Je to cil, vzor, model pro socialni souziti. Jsou to vahy, co se snazi o equilibrium lidskych vztahu, zkrze ustanovene zakony. . Jak bychom potom (jako spolecensky celek), poznali a rozlisili, co je spravedlive a co ne ?
0 # Anonymní 2015-04-12 11:08
To je fantastické, jak se někdy genialita pojí s šílenstvím. Otázka je, jestli je tento svazek nutný, stak jako tak pravedlivým Jahvem bych tady moc neoperoval :D
0 # Anonymní 2015-04-14 18:33
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
0 # Anonymní 2015-04-16 05:29
Dobrý den, měl bych připomínku na trochu jinou notu, mimo téma. Omlouvám se, pakliže s tím již někdo dříve přišel; žel si nic takového nevybavuji. Jako podnět k zamyšlení bych doporučil nějakou pohybovou aktivitu (plavání, rotoped, či rovnou kolo, běh, apod.) a úpravu jídelníčku, jelikož nevypadáte zrovna zdravě, mj. co se týče tělesného tuku, a to jsem ani neviděl statistiku Vašeho tlaku. Myslím, že by byla škoda, kdyby se Váš blog na krátkou či snad delší dobu odmlčel vlivem Vašich zdravotních komplikací.
0 # Anonymní 2015-04-24 09:55
Chápu to správně tak, že Witikobund, jehož předseda Vám šel na těchto křtinách za kmotra, je organizace založená kovanými členy NSDAP a distancoval se od ní i Landsmanšaft?
0 # gogo 2015-04-24 11:14
Ano, je to svým způsobem hard core Landsmannschaftu. Ale řekl bych, že pánové z právě založené české větve budou i tvrdší. To tak bývá.

Ale na druhou stranu si myslím, že není dobře posuzovat věci příliš schematicky.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)