Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Internetová presentace našeho spolku je dokončena, minimálně pokud jde o obsah, a abych dal českým šovinistům příležitost k hlasitým projevům nevole, přebírám z něj naši základní proklamaci:

Česká republika prošla ve 20. století traumatisující zkušeností komunismu, která není ani zdaleka překonána. Ačkoli česká města a vesnice nevypadají už tak odlišně od německých nebo rakouských, myšlení lidí zůstává – a ještě dlouhou dobu zůstane – poznamenáno komunistickou deformací vnímání základních hodnot, hodnotového žebříčku. Tato země vězí v postkomunistické bídě a těžko z ní hledá cestu ven.

Vadí nám to a pokoušíme se aspoň sami jednat tak, jak pokládáme za správné, a chovat se čestně. Proto odmítáme sdílet s většinou národa jeho dějinné mythy a lži: jsme možná chudí, ale i nejchudší člověk si může dovolit luxus mluvit pravdu. Nechceme a nebudeme proto lhát ani o minulosti vlastního národa.

Chceme se chovat odpovědně. Ačkoli se téměř nikdo z žijících lidí na bezpráví, které se odehrálo na území České republiky po válce, osobně nepodílel, nemůžeme se tvářit, že se nás to netýká. Jsou to zločiny, které byly spáchány jménem – a pod ochranou – našeho státu a kořisti jimi získané se náš stát zmocnil a rozdělil ji mezi své občany.

Litujeme toho, co se stalo, a omlouváme se těm, kteří utrpěli újmu. To ale nestačí, toto příkoří je třeba odčinit a napravit.

Odmítáme násilné a zotročující totalitní ideologie, odsuzujeme nacismus stejně jako komunismus. Nemůže být proto ani řeči o tom, že bychom chtěli navázat na cokoli z toho, co tyto hrůzné ideologie v naší zemi způsobily. Je směšné, jestliže nás české státní orgány označují za extremisty – je-li extremismem slušnost, tolerance a úcta k tradici, pak ovšem jsme extremisty a s hrdostí se k tomu hlásíme.

Milujeme svou vlast a rozumíme proto sudetským Němcům, kteří ji museli proti své vůli a obvykle zcela bez viny opustit. Víme, že překonat 65 let trvající ztrátu historické kontinuity není jen tak možné, na druhé straně si uvědomujeme, že soužití českého a německého ethnika na území společného státu trvalo stovky let a mnohé z toho, co bylo za tu dobu vytvořeno, obnovit lze.

Toho, co jsme si předsevzali, nemůžeme dosáhnout sami, uskutečnit se to dá jedině spoluprací mezi Čechy a Němci. Proto nás velmi mrzí, že
Sudetoněmecké krajanské sdružení se sídlem v Mnichově zvolilo místo dialogu s námi konfrontaci a možnost budoucí spolupráce tak prakticky vyloučilo. Přesto věříme, že se nám podaří nalézt na německé straně jiné, odpovědné partnery, protože i když je těžiště našich cílů v České republice a u české společnosti, tyto cíle nedokážeme naplnit bez součinnosti německých partnerů.

Střední Evropa, k jejímž ideálům se hlásíme a na jejíž odkaz hodláme navazovat, vzkvétala v době, kdy její ethnika spolupracovala, a tehdy, když pod vlivem nacionalistických a posléze totalitních bludů začali Středoevropané proti sobě bojovat, počíná její úpadek. Poučme se z minulosti a neopakujme chyby svých předků!

Komentáře   

0 # Vodník 2011-05-29 12:45
Začínám být allergický na to, když veškeré české nešvary jsou sváděny na kommunistickou totalitu, evt. 6 let nacistické okupace k tomu. Proč nevězí v postkommunistické bídě Maďaři, Poláci, Slovinci nebo Slováci? (oni asi vězí, jenže to vypadá u nich jinak).

"Těsně před vyhlášením války mezi Francií a habsburskou monarchií 20. dubna 1792 vstoupilo v platnost nejvyšší nařízení panovníka Františka II. o předběžné censuře. ... Podobná atmosféra mimořádně vyhovovala policejním konfidentům, jako například jistému Ratolístkovi, jenž se po úspěšném působení v Praze roku 1792 dopracoval slušné úřední kariéry. ... a tak se koncem roku 1793 i pražští zednáři rozhodli dobrovolně opustit své lóže, zesílit protirevoluční propagandu, a někteří se dokonce snížili k denuncování svých zednářských i nezednářských kollegů." (Dějiny Prahy II, Paseka 1998, str. 19 - 20)

Taky "postkommunistická bída"? Jestli nechcete a nebudete lhát ani o minulosti vlastního národa a chcete se zbavit mythů, můžete začít s mythem o postkommunistické bídě jakožto příčině všeho současného zla.

S posledním odstavcem souhlasím.
0 # Tomáš Pecina 2011-05-29 13:10
Správná poznámka, Vodníku, ale nesouhlasím.

Čestmír Hofhanzl říká: "Komunisté chtěli vytvořit nového člověka – a podařilo se jim to."

I když před jejich nástupem k moci bylo hodně věcí s tímto národem v nepořádku, ty hlavní problémy jsou v tom, co se lidé naučili za komunismu. Všechny ty věci byly v zárodečné podobě přítomné už předtím, třeba ztráta odpovědnosti za veřejné věci se vyvinula za protektorátu, jak o tom píšeme, ale komunismus, to byl inkubátor toho nejhoršího v člověku.
0 # Vodník 2011-05-29 14:04
TP: no já postupně nabývám dojmu, že rozdíl mezi předkommunistickým a postkommunistickým Čechem není ani zdaleka tak markantní, jak jsem si vždycky myslel a jak si evidentně ještě stále myslíš Ty. Opakuji: proč nepozorujeme takovou bídu u Poláků, Slováků nebo Maďarů, ač i u nich bezpochyby kommunism katalysoval to nejhorší v nich? Oni si své země nerozkradli, aspoň ne takovým způsobem jako Češi, a korrupce + lhaní politiků jsem zatím nikde jinde nepostřehl v míře tak nestoudné jako je tomu u Čechů. Češi svádějí i problémy s cikány na kommunisty, že je donutili se usadit, ačkoli víme již z Káji Maříka, že maminka zahnala slepice do kurníku, když se v hájovně objevili cikáni - kočovní! nikoli kommunisty donucení bydlet v panelácích!
0 # Tomáš Pecina 2011-05-29 14:46
Demokracie za 1. republiky sice nestála za moc (viz náš článek), ale hodně věcí fungovalo v podstatě ještě normálně, setrvačností z c. a k. režimu. Dost se teď tím obdobím zabývám v souvislosti s případem J. A. Bati, a rozdíly jsou skutečně všude, od strážníka na ulici, který ti pomohl a nesnažil se z tebe jen vymoci úplatek, přes vlaky, které byly čisté a jezdily na čas, po hostinského, který o tebe pečoval a pokládal si za čest, jestliže si do jeho podniku chodil.

Situaci v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku atd. bych si příliš neidealisoval, společnost je tam poničená skoro stejně jako tady, jen se to projevuje trochu jinými symptomy.
0 # Vodník 2011-05-29 15:07
Demokracie za 1. republiky sice nestála za moc (viz náš článek), ale hodně věcí fungovalo v podstatě ještě normálně, setrvačností z c. a k. režimu.
:-))))) Milý Tomáši, tady v Holandsku podobným způsobem funguje ještě lecos, ovšem lecos rovněž upadlo neuvěřitelným způsobem jen za těch 29 let, co tu žiju. Tohle je obecný trend, aspoň v západním světě, to není nic specificky kommunistického, tam to mohlo nabýt leda drastičtějších forem, ale principiálně to jiné není. Nelži si do kapsy: ono bys našel celou řadu věcí - zejména v mezilidských vztazích - které právě ještě za kommunismu fungovaly lépe než teď.

Situaci v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku atd. bych si příliš neidealisoval, společnost je tam poničená skoro stejně jako tady, jen se to projevuje trochu jinými symptomy.
Nedělám si illuse. Ale mám aspoň pocit, že tyto národy jsou si schopny samy vládnout. U Čechů jsem po 20 letech jejich samostatné existence této illuse pozbyl.
0 # Tomáš Pecina 2011-05-29 16:17
To je tvůj marxistický pohled. Podle Marxe jde evropská civilisace do háje už od poloviny 19. století. Tak to nevidím.

Ale mám aspoň pocit, že tyto národy jsou si schopny samy vládnout.

Češi mají pozoruhodnou schopnost vybírat si do svého čela různé bizarní a obskurní postavy, počínaje Masarykem, přes Beneše a Dubčeka až po Klause. Ano, to je skutečně velký problém, s takto vybíranými elitami je česká historie jednou velkou serií karambolů.
0 # Vodník 2011-05-29 16:52
To je tvůj marxistický pohled.
Vy "konservativci" nedohlédnete dále než k Marxovi. To je můj guénonovský pohled, podle kterého to jde do prdele už pár set let, jen těch posledních sto, dvěstě je dobře zdokumentovaných. V případě Holandska hovořím z autopsie a vím, že tu žádný kommunism nikdy nebyl.

V seznamu bizarních postav by Ti neměl chybět Václav Havel.
0 # Nathaniel 2011-05-29 20:09
Nějak mi ve vaší proklamaci chybí vyjádření se vaší organizace k velkému podílu (ne-li přímo z jedním rozhodujících podílů) sudetských Němců na rozbití předmichovské republiky. To, že tehdejší republika nebyla ke svým Němcům zrovna spravedlivá, vyhnání Čechů z pohraničí a zabrání jejich majetků neospravedlňuje. A to nezmiňuji ozbrojené akce a vraždění českých lidí, popřípadě chování za války a i ke konci války. Pokud se tomu nijak nevěnujete, tak máte problém.

Nebo se mýlím...?
0 # Tomáš Pecina 2011-05-29 20:27
Mýlíte. Těmto otázkám se věnujeme velmi podrobně. Republiku nerozbili sudetští Němci, ale český šovinismus a "pragopupkismus".
0 # Nathaniel 2011-05-30 00:51
Pane Pecina, vy nečtete co jsem napsal. Já napsal, že ono vyjádření chybí v proklamaci, nikoliv jako takové. Rovněž jsem nenapsal, že republiku sudetští Němci rozbili, ale že měli jeden z rozhodujících podílů a to je rozdíl. V proklamaci by jste se měli jasně distancovat od nacistické minulosti sudetských Němců a možná byste se měli i jinak jmenovat, jelikož první co člověka praští přes oči je to, že se hlásíte k sudetským Němcům jako takovým včetně jejich neslavné nacistické minulosti. I to logo mi připadá zrovna ne moc vhodné. Nedivím se tedy, že máte potíže s úřady, já bych je vám z těhle důvodů je dělal taky...
0 # Tomáš Pecina 2011-05-30 06:09
Copak se nedistancujeme od nacismu jako takového? "Dělání problémů" je absolutně nedemokratické, a pokud to nechápete, nezbývá než vás politovat.
0 # Anonymní 2011-05-30 12:38
Nathaniel: Aha, takze "nevhodne logo" a hlaseni se k (ci podporuje narovnani) vztahu s nejakou narodnostni mensinou... a podle vas je to duvod k zahajeni uredne zvule?

V tom pripade doufam, ze se v budoucnu nebudete ohanet demokracii, pravnim statem a Listinou prav a svobod, natoz zadat jejich dodrzovani, kdyz vy sam podporujete jejich porusovani jen proto, ze se vam nelibi ze ma nekdo "nevhodne logo" a hlasi se k (ci podporuje narovnani) vztahu s nejakou narodnostni mensinou..
ds
0 # Nathaniel 2011-05-30 19:39
Copak se nedistancujeme od nacismu jako takového?

Ne, ve vaší proklamaci to vůbec nevidím. A to je velký problém....

a hlaseni se k (ci podporuje narovnani) vztahu s nejakou narodnostni mensinou...a podle vas je to duvod k zahajeni uredne zvule?

Samozřejmě hlášení se k nějaké národnostní menšině jako takové není vůbec důvod k ničemu. Ale hlášení se ke konkrétní menšině s nacistickou minulostí a tuto minulost ignorovat, to důvod rozhodně je...
0 # Leon Kreutzfeld 2011-05-30 19:44
Vazeny pane Pecina, ve Vasem odkazu "Historie" na strankach spolku se pise, ze "dějepis je pro Čechy pokračováním politiky, případně diplomacie, a – co je důležitější – jejím ideovým zdůvodněním a ospravedlněním".

Tak nejak se tam implikuje, ze pro jine narody je tomu jinak. Opravdu si to myslite, ze treba v pripade Nemecka, Britanie, Ruska nebo USA je tomu jinak?

Kdyby tomu tak bylo, a Vas vyklad je objektivne pravdivy, tak by dejepis tech statu musel mit na historii cesko-nemeckych vztahu stejny nazor jako Vas spolek. Tomu ale tak neni.

Samozrejme, ze dejepis je prodlouzenou rukou politiky a ideologie, nejen v Cesku. Vas vyklad dejin je jiste pocinem zajimavym a pozoruhodnym, trpi ale stejnymi neduhy jako vyklad officialni.

Je pravda, ze ty ostatni staty az na jista tabu a vyjimky umoznuji ve zkoumani historie pluralitu a z toho hlediska je treba pocinu Vaseho spolku zatleskat. Thema vyhnani/odsunu Nemcu ze stredni a vychodni Evropy patri k tem tabu, ale to pro vsechny zucastnene zeme, nikoliv jen pro Cechy.
0 # Anonymní 2011-05-30 22:17
Nathaniel:
1) ad distanc od nacismu: rad bych veril, ze z vi strany jde o pouhe nedorozumeni, ze jste to pouze prehledl. Najdete to v prvni vete pateho dostavce proklamace a je to formulace vice nez jasna, jasnejsi snad ani byt nemuze, cituji:
"Odmítáme násilné a zotročující totalitní ideologie, odsuzujeme nacismus stejně jako komunismus."


2) Cituji vas: "..hlášení se ke konkrétní menšině s nacistickou minulostí a tuto minulost ignorovat, to důvod rozhodně je..."

Mate pocit, ze se nesmim (nebo bych nemel) hlasit k Cechum, kdyz znacne procento Cechu v dobe hilsneriady propadli nechutnemu primitivnimu antiemitismu a byli v dane dobe mensinou??
Mam se tedy prestat hlasit k Cechum? Nebo chcete, abych se proklinal a stydel za hrichy lidi pred sto lety?

Ja deni kolem hilsneriady nijak neignoruji a netusim, z ceho vy dedukujete zaver, ze pan Pecina a jeho pratele ignoruji hruzy nacismu.

3) Nezlobte se, ale v jednoduchem textu NEVIDITE distanc od nacismu (bod 1) a naopak predjimate udajnou ignoranci hruz nacismu (bod 2).. Vas postup ve me nutne vyvolava pocit, ze vase postrehjy jsou znacne ucelove ve snaze dehonestovat vyse uvedene sdruzeni a za situace kdy vam chybi jakekoliv argumenty, uchylujte se k mystifikacim.
ds
0 # Tomáš Pecina 2011-05-30 23:35
Vp. Kreutzfeld, obecně snad ano, ale konkrétně… Dnes se můžou francouzské a německé děti učit ze stejně napsaných učebnic dějepisu. Kdybyste dal českým dětem přeložené německé učebnice, rodiče podpálí školu.

Vždyť je to strašné, co se učí: např. Karel IV. je "král železný a zlatý" a český král, zatímco jeho syn je německý císař a "liška ryšavá", a tak to pokračuje až po současnost. Ideální český učitel, to je Igor Hnízdo, který fidlá na housličky a zpívá "Tam na břehu Rýna".
0 # Nathaniel 2011-05-31 03:18
...ze z vi strany jde o pouhe nedorozumeni, ze jste to pouze prehledl. ...

Nejde o nedorozumění a tuto větu jsem nepřehlédl. Možná jste vy přehlédl můj první příspěvek, kde jsem přesně napsal, co v Proklamaci chybí a co je zásadní nedostatek. V Proklamaci není žádné vyjádřejní k podílu sudetských Němců na rozbití první republiky a jejich oddanosti Hitlerovi a nacismu za války. Pouhé odsouzení nacismu a komunismu v jedné krátké větě je naprosto nedostatečné. Tak jak je to podáno to vypadá, že nacismus je ve vztahu k sudetským Němcům rovnocenný s komunismem, což rozhodně nelze přijmout, protože drtivá většina sudetských Němců se s Hitlerem a programem nacistické strany ztotožňovala a tato menšina měla tak velký podíl na rozbití Československa, ne-li přímo rozhodující. Nutno si uvědomit, že Němců bylo v tehdejším Československu přes tři miliony...
0 # Tomáš Pecina 2011-05-31 09:16
Ad Nathaniel:

Na tento názor samozřejmě máte právo, já se však domnívám, že je mylný.
0 # Anonymní 2011-05-31 10:03
Nathaniel:
povazujete: "odsouzení nacismu a komunismu v jedné krátké větě" za nedostatečné?

Nekomu to jasne, strucne, vystizne a dostatecne pripada, vam ne.
V tom pripade vam nezbyva, nez si napsat vlastni prohlaseni ci proklamaci a tam to vzit vse pekne od podlahy. Neni pochyb, ze si pro sve radky ctenare, obhajce i kritiky najdete. A ja vam budu prat, aby ani vam nikdo neupiral vasi svobodu nazoru a projevu...
ds
0 # gogo 2011-05-31 20:58
Železný a zlatý byl snad Otakar II.

To, že učebnice dějepisu ostatních zemí EU jsou konformní ve výkladu i pojetí je doložitelný fakt nebo jen Vaše chiméra?
0 # Tomáš Pecina 2011-05-31 21:22
Máte pravdu, Otec vlasti: stejný blábol.

Doložitelný, pokud vím, uvažovalo se o jednotných učebnicích dějepisu v rámci EU (což zní v ČR jako vtip).
0 # Guy Peters 2011-05-31 21:51
Gogo, Vy jste mě příjemně překvapil. Čekal jsem, že napíšete "Přemysl Otakar II.", ale to, že napíšete jeho pravé jméno, byla pro mne dobrá zpráva.
0 # Guy Peters 2011-05-31 21:52
Dnes se můžou francouzské a německé děti učit ze stejně napsaných učebnic dějepisu.
Tu učebnici jsem měl ještě na škole v ruce. Moc se nepovedla.
0 # Starý pán 2011-05-31 21:58
Pane Pecino, v tomhle jste mě teda nějak zklamal. To intro k těm historickým článkům psal snad Bervid Bukvoj, jak je "nezaujaté". Kupříkladu už označení Palackého za podřadného historika je jednak takovou berličkou, jak manipulovat se čtenářem, jednak nepravdou. Byl typickým produktem názorů a proudů své doby. Lhal a vymýšlel si úplně stejně jako němečtí historici té doby.

Pokud jde o husitské války, v určité době měly i národní charakter, i když díky vnějším okolnostem.

Nechápu, co Vám vadí na Karlu IV. jako "českém králi". Vždyť českou královskou korunu měl, tak co je na tom špatně? Pokud jde o Zikmunda ... to je od stěny ke stěně, němečtí historici (a Guy Peters) ho zase nekriticky adorují (a GP k tomu dokonce používá antinominalistických pseudoargumentů, případně naprosto irrelevantních tvrzení), a před Karla IV. kladou dokonce i toho zmetka Jana Lucemburského a o Karlu IV. občas dokonce evidentně lžou.

Mimochodem, "král železný a zlatý" není blábol, i když to mělo jiný význam, než se dnes traduje.
0 # Tomáš Pecina 2011-05-31 22:53
Nevím, Starý pane, ale vaše hodnocení Palackého jako by vypadlo z cs.wikipedie. Že němečtí historikové dělali to samé, je typická sebeomluvná česká lež. Ukažte, mi, prosím, jednoho takového, dodnes oslavovaného.
0 # Daniela 2011-06-01 00:14
Nezaujaty pohled na Palackeho:

.."Besonders einflussreich war Palackýs Geschichtskonzeption, die davon ausging, dass die Slawen schon von frühesten Zeiten an ein friedliches und demokratisches Volk waren. Seine idealisierte Betrachtung des böhmischen Mittelalters stützte sich z.T. auf die gefälschten Königinhofener und Grünberger Handschriften. Weiterhin idealisierte er die Hussiten, die er als Vertreter dieser demokratischen Grundhaltung ansah, und betrachtete die Niederlage der Protestanten in der Schlacht am Weißen Berg und die darauf folgende Rekatholisierung als eine nationale Katastrophe.
Diese Konzeption hat bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gewirkt und wurde auch von den Kommunisten in leicht veränderter Form instrumentalisiert....

Takze historie Palackeho neni fakticka, ale dejepisne idealizovany koncept. Na tom neni nic spatneho, pokud se to ovsem nepoklada za jedine platne dogma..
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 07:45
Na to bych odpověděl, Danielo: Mezi pohádkáři slušný výsledek.
0 # gogo 2011-06-01 09:01
Právě že se jen uvažovalo. Já jsem neměl možnost nahlédnout do učebnic malých Francouzů, Italů, Španělů, Irů, Angličanů a Skotů. Ani Němců, Rakušanů, Poláků, Valonů a Vlámů.
Ale moooc bych se divil, kdyby nebyly psané z pozice daného státu. Jak si Frantíci váží Napoleona a jak na něj pohlíží Vlámové. Takže já bych si ty poměry tak neidealizoval.
0 # Anonymní 2011-06-01 10:39
Zpet k historii vyhnani: cele to chapu jako naproste selhani ceskych elit. Existoval v te dobe (45-46) vubec nekdo (na ceske strane pochopitelne), kdo se otevrene stavel proti vyhnani jako takovemu, tedy nejen proti konkretnimu nasili ci "excesum", ale proti principu?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 11:15
To bylo dost "o hubu". Nesmíte zapomínat, že zároveň s vyhnáním běžely retribuční soudní procesy, a stát se kolaborantem bylo snazší, než byste řekl.
0 # Anonymní 2011-06-01 11:55
Jisteze. Ovsem v CSR preci jen byli lide ochotni stat si za svym, i kdyz slo "o hubu".

AFAIK Přemysl Pitter kritizoval zachazeni s Nemci, ale mam dojem ze nikoliv princip odsunu (mozna az pozdeji?). Nejaci dalsi? Co na to "historicka komise"?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 12:05
Přesně tak, Pitter kritisoval např. poměry v koncentračním táboře pro Němce v Praze na Hagiboru, ale proti vyhnání si protestovat nedovolil.
0 # gogo 2011-06-01 12:28
Ono to ale po více než 50 letech vypadá z tepla kanceláří jinak než čerstvě po válce, kdy většinové populací českých zemí hrozilo vyhlazení.
Pozor proto na bubáka ahistorismu.
0 # Anonymní 2011-06-01 14:13
Existoval v te dobe (45-46) vubec nekdo (na ceske strane pochopitelne), kdo se otevrene stavel proti vyhnani jako takovemu, tedy nejen proti konkretnimu nasili ci "excesum", ale proti principu?

Lev Prchala. Nikoliv však v ČSR, ale v Británii. V ČSR by ho nejspíš Beńeš nechal zavřít.
0 # Starý pán 2011-06-01 17:13
Vážený pane Pecino,
nemohu Vám ukázat německého historika oslavovaného jako Palacký, jednak proto, že nevím, jak je Palacký oslavovaný (Vámi zmíněné náměstí po něm bylo pojmenováno již dávno a nechat ho tak mi připadá lepší než měnit jeho jméno - nic není směšnější, než když se třeba bývalá Stalinova dnes jmenuje Masarykova), ani jak se jmenují různá německá náměstí a jestli náhodou nějaké nenese jméno historika z doby romantického nacionalismu.
"typická sebeomluvná česká lež" - nikoli, protože to nemělo omlouvat Čechy (po těch mi nic není), ale uvést na pravou míru onu "podřadnost".
O dosud přetrvávajícím vlivu tehdejší historie svědčí i současné německé knihy o historii. Možná v nich jste se dozvěděl, že Karel IV. nebyl český král (nebo stále nechápu, co měla ta Vaše věta znamenat), protože se v nich lze také dočíst, že nebyl příliš schopný a dokonce že byl zbabělý. Přestože jeho účast v bitvách nebyla o nic méně úctyhodná než u jeho Němci obdivovaného otce Jana. Akorát se od narozdíl od něj choval racionálně a neměl zapotřebí spáchat sebevraždu tak pitomým způsobem, který připomíná zhrzeného mlamoje, co své BMW rozjede po dálnici 300 km/h v protisměru.

Abyste mi rozuměl - zprvu jsem byl Vaší snahou o očištění Sudetských Němců (nebo Sudetských Čechů hovořících německy) nadšen, protože se domnívám, že v oblasti německého vlivu je česká historie hodně zahnojena, ale teď mi trochu připadá, že snad chcete vytloukat lež lží. A nedejbože, abyste za pár let dospěl do stadia Vodníka, který telepaticky rozpozná, jak jsou na tom Češi ve srovnání s Poláky, Slováky a Maďary.
0 # Starý pán 2011-06-01 17:18
Ještě ad Palacký - víte, já ho mám rád. Nemyslím jako historika, ale jako písmáka. Kde jinde se dočtete, že kolotání trůnu vedlo k tetelení celé státní soustavy (nebo tak nějak)? Lepší je už jen Vančura (aby bylo jasno - je mi jasné, že to není historik, o tom teď není řeč). Aspoň to byste mohl jako konservativec ocenit.
V tomhle kontextu mi nějaká ta lež vadí úplně stejně jako ve Starých pověstech českých. A je to furt lepší než číst pitomosti typu, že Zikmund byl lepší císař než Karel, protože narozdíl od něj ukončil papežské schisma.
0 # Starý pán 2011-06-01 17:54
Tůto jsem myslel:
"Trůn český, když mu jednou odňat pevný základ práva i zákonnosti, kolotal se napotom sem i tam skrze celý věk lidský, potřásaje pokaždé celou státní soustavou, a při jejím tetelení hynulo napořád lidu na tisíce a moc i květ národa uvedeny jsou až na pokraj záhuby."

No řekněte, není to krása?
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 18:04
Starý pane, narážel jsem na něco jiného (možná neobratně): na to, že je zdůrazňován protiklad mezi Karlem a Zikmundem z hlediska jejich domnělého češství, a přitom 1. oba byli Němci "jako poleno"; a 2. v té době byla ethnicita chápana značně jinak než v době romantismu.

Jako konservativec odmítám nacionalismus ve všech podobách, a absolutně nechápu, proč bych měl vyzdvihovat svého krajana Křižíka nad jiného svého krajana Ressla jen proto, že ten druhý se nehlásil k obrozencům a ten první ano.

Svou vlast chápu geograficky, ne ethnicky, a byl bych šťasten, kdyby byl český národ konstituován jako národ politický – ono ani nic jiného nezbyde, protože už dnes se o slovo začínají hlásit "banánové děti" a pro Čechy je krajně obtížné je z národa vylučovat a vysvětlovat, proč nepatří "mezi nás".

Palacký byl jistě významnou osobností z hlediska toho, kolik toho napsal a jaký to mělo společenský dopad, ale to samé platí pro Jiráska, a to už je romantická lež v podobě téměř krystalické. Jasně, že nemůžeme jednu lež "vytloukat", jak jste velmi příhodně napsal, lží jinou, s opačným znaménkem, ale trvat pro zachování kontinuity na starých mythech je nepřijatelné, tím se vracíme v evropském měřítku o 200 let nazpět (učební osnovy v českých školách tam ostatně jsou tak jako tak).

Víte, ono je to možná atraktivní, mít své národní dějiny a svého Ivanhoe-a a Waverley-ho, hezky se to čte – taky jsem to kdysi četl a líbilo se mi to – ale měli bychom si uvědomit, že WW2 a holokaust umožnily právě tyhle krásné příběhy, pro změnu v německé modifikaci.
0 # Starý pán 2011-06-01 20:46
Pane Pecino,
s tím protikladem mezi Karlem a Zikmundem máte samozřejmě pravdu, i když, kdybych chtěl být jízlivý, mohl bych Vám odporovat v tom, že Karel z jedné poloviny Čech byl (budeme-li tedy Přemyslovce považovat za Čechy). Nicméně i když nebudu jízlivý, tak on se ke svému českému původu oficiálně hlásil (a domnívám se, že to je jedna z věcí, kterou mu Němci nemohou odpustit), zatímco Zikmund nic takového ani nemohl, po tom, co tu provedl, když se sem přihnal v době internace svého bratra.

Vašemu druhému odstavci nerozumím - já měl na mysli, že Vás jako konservativce musí nadchnout Palackého jazyk, ne obrozenectví.

Vlast geograficky: no samozřejmě, já díky svému hodně hlubokému rodokmenu vím dost dobře, z jakých všech končin mám geny, tudíž v tomto s Vámi také nejsem ve sporu.

Další odstavec: ale já nepsal nic o zachování kontinuity s Palackým. Jen je prostě překonán, některé pasáže z něj stojí za to číst pro jejich jazyk, jiné je lepší zapomenout. V seriozních historických kruzích snad nikdo o kontinuitě s Palackým neuvažuje. Jirásek to už je zase něco úplně jiného, toho jsem nebyl schopen číst nikdy (s výjimkou SPČ).

Poslední odstavec: Tak zase myslím, že Ivanhoe je od Palackého zase dost vzdálen, my asi nic takového ani nemáme, tak ještě Slováci v Jánošíkovi. Tohle mě zase ani tak moc nebralo, to spíš Karel May.

Ale jinak, spíš mi jde o Vás a Vaše o. s.: Když místo jednoho extrému (Palacký) nabídnete druhý (četl jsem něco takového německého), moc si tím nepomůžete (ale hlavně ani Vaší věci).
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 21:10
Starý pane, existují historici, kteří jdou cestou kompromisu, a pravdu Čechům servírují po malých kouscích a hodně pocukrovanou. Třeba místo o genocidě sudetských Němců hovoří o "excesech" (Osvětim byl tak exces, technicky vzato), místo konstatování faktu nerovnosti německého ethnika vůči slovanskému říkají, že národnostní poměry 1. republiky byly nedořešené, a tak podobně. Oni sami vědí, že pravda je jiná, ale s Čechy zacházejí jako s psychicky nemocným, kterému nelze říct hned celou pravdu o jeho bludu. Někteří jsou za to placeni i z veřejných rozpočtů, třeba Adrian von Arburg na brněnské universitě.

Touto cestou nepůjdeme, i s risikem, že naše interpretace bude shledána jednostrannou. V opačném případě bychom totiž měli dva diskursy, jeden s Němci, po nichž bychom chtěli, aby chápali, že Čechům se pravda (zatím) říkat nemůže, a druhý s Čechy.

Historiografie není exaktní věda, dějiny jsou otevřené k interpretaci, tak dobře, diskutujme o tom, nakolik je naše interpretace podložená prameny a nakolik je třeba "přehnaná" v německý prospěch. Ale obávám se, že vy po nás chcete tu pravdu po částech a s cukrem.
0 # Starý pán 2011-06-01 23:18
Ne, pane Pecino. Doufal jsem v: "Strana A říká X, strana B říká Y. Tato fakta svědčí pro X, tato pro Y. Zásadní dokument C svědší spíše v prospěch X". Nebo tak něco. Víte, mně šlo hlavně o to intro, které mi připomnělo ten Bukvojův článek, ve kterém si pletl Františka a Jana Palacké a Velkého a Malého Prokopa.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-01 23:57
Jenže, Starý pane, pak z toho vyjde rozbor Protokolů sionských mudrců, kde polovina bude věnována důkazům pro jejich pravost (a co to znamená) a druhá polovina důkazům o tom, že je to podvrh.

Český tradiční výklad dějin (ve stylu Palackého) je zcela neudržitelný a odmítám ho brát vážně. Jeden příklad: dnes jsem si na serveru Bruna četl o švédském obléhání Brna a o Radouitovi de Souches. Ten člověk zachránil Brno před vyplněním nepřátelským vojskem a přitom tam nemá dnes ulici ani sochu, jen malou bustu na Spielbergu. Proč? Protože to byl Francouz a ne Čech.
0 # Anonymní 2011-06-02 00:44
Nejsem úplně do detailů zběhlý v této historii, ač mi kdysi jeden berlínský přítel věnoval knížku vysvětlující osudy č. Němců (česky) z pohledu odsunutých.

Ale tak nějak rozumím oběma českým snahám: Udržet České země v jakž-takž historických hranicích, neboť právě od Palackého panuje u nás princip historických práv, státoprávní, který je silnější než národně-určovací.

Ale rozumím i snaze zemi počeštit, jako určitá odplata za německé chování od 1848, kdy se rozštěpila slušná zemská jednota směřující k zvelebení zemí KČ. Němci neustáli nacionálnost a přitom konzervativismus české strany ("zrada revoluce"). Později již házeli klacky pod nohy naším snahám po narovnání, zvelebení apod. Navíc zde fungoval princip, že etnicky česky aktivních politických vůdců bylo minimum, takže jsme vždy dostávali po tlamě od Němce. A navíc, chtěli-li Němci neúzkoprsé prostředí, mohli odejít pro podporu do mnoha něm. států, my jsme jinam nemohli.

Krize proběhla několikrát (ohražení, pasivní rezistence), ale kosa na kámen dopadla 1911 po změně volebních systémů, díky německé totální obstrukci zemského sněmu. Tím skončila autonomie a do toho přišla Němci rozpoutaná válka (uznávám že bosenští Srbové za ní taky mohli - jako ostatně dodnes). R.U. odsoudilo k trestu smrti vedoucí politiky. A navíc prohrálo.

Nedivím se nám, že jsme zaujali postoj revanše a počeštění státu. Ale proti tomuto (podle mne přípustnému) principu kolektivní viny musí stát i individuální přístup, kdy se zamyslím nad tím jednotlivým eisenboňákem, poštmistrem, a nacionální ideje (vybojované) spíše tlumím pro zdar občanské republiky. A to se dělo málo.

Jenže ani to neospravedlňuje v pohledu zemském kohokoliv k odboji proti zemské integritě, ať již de-jure, nebo de-facto. A značná část Němců se nechala zblbnout na světlejší weiswursty, lepší pivo a zelenější trávu (že budou rukovat a užijí si ve velkém Sibiře jim však nikdo neřekl).

K odsunu: Jsem tak na pozice Pittera. Odsun bylo nešťastné opatření, trvale poškodilo českou zemi, a hlavně byl proveden hnusně, v částech divokého odsunu a pak internace i na hranici genocidy (cíle byly jasné a prostředky vražedné). Navíc to odporuje křesťanské morálce chladné hlavy a neemocionálního i když i tvrdého přístupu, pokud možno právního.

Jenže to již nebyli naši občané podle mne. Beneš kvůli čachrování kolem Mnichova a prezidentství musel vyloučit 2. republiku, i protektorát z dějin, což je velká urážka Háchy, ELiáše, Syrového a dalších, kteří poctivě hledali cestu jak provést národ dál. A proto musel použít národní princip místo kontinuity s opční smlouvou Č-SR - NŘ.

Pokud by bývala platila, tak by to prostě byli cizí občané s majetky u nás, navíc občané nepřátelského státu. Takový obyvatel by samozřejmě měl díl národní kolektivní viny (to je správně, každý nese válku se svými) a to by se klidně mohlo projevit polotrockým postavením (nucené práce, procentuální odvod), konfiskacemi, částečným odsunem, odpíráním návratu občanství (povinná přísaha, zkoušky apod.), problémy v kultuře, školství atd. Ale nikdy to nemělo dojít na úroveň fyzické likvidace, ani národní likvidace. Nikdy nelze sáhnout na děti, starce, těhotné, základní školy, církve, ... Vedle Němce je vždy třeba vidět chalupníka a taky těhotnou ženu a malé dítě.

To je můj komentář.

Jak z toho ven: Asi bych přiznal vinu, co do excesů a rozsahu opatření, co do genocidního přístupu při internaci apod. A pak bych s německou stranou hledal formu veřejného smíření (potvrzeného relevantní většinou krajanů) a satisfakce.

Vážný
0 # Tomáš Pecina 2011-06-02 01:40
Ad Vážný:

Můžete mi, prosím, vysvětlit, v čem je odlišný český postoj vůči Rakousku-Uhersku od sudetoněmeckého vůči Československu? A to pomíjím, že monarchie dávala Čechům daleko víc práv než republika Němcům…

Sudetští Němci byli zneužiti, jistěže zčásti i svou vinou, ale to nedává ospravedlnění ani jejich genocidě, ani samotnému vyhnání. Z vaší představy, že Němci měli mít po válce "polootrocké" postavení, je mi poněkud nevolno.
0 # Starý pán 2011-06-02 18:41
Ale pane Pecino, copak třeba Třeštík udržuje kontinuitu Palackého?

Nějaké sochy už bych do toho vůbec nepletl. To je samo o sobě debilita non plus ultra. Navíc, v tomhle lze jít ještě dál - myslím, že Brňáci by tam, nebýt tlaku z Prahy, nikdy nenechali postavit ani sochu nějakému cajzlovi, ba ani chacharovi.

A jinak jste si s tím frantíkem pro mě nevybral zrovna nejlepší příklad - vždyť víte, že neznám odpornějšího národa a že bych nejraději vše francouzské smetl před tváří Hospodinovou. A když jsme u toho, tak by se také francouzské děti konečně mohly začít ve školách učit, že Francie způsobila druhou světovou válku a že vydávání Francie za vítěze ww2 je jedno z největších chucpe 20. století (když už jsme u těch lží v historii).

Nejsem si jist s těmi Protokoly, spíš jsem myslel, aby brzy díky těm lžím z druhé strany čtenář nenabyl dojmu, že kvůli českému nacionalismu Hitler napadl Polsko a Francii.
0 # Anonymní 2011-06-02 22:14
0 # Tomáš Pecina 2011-06-03 07:49
Vergeben Sie uns, bitte, den Verlust des Eigentums.

Nad tím se můžeme leda tak usmívat… Ale je to v kostce ten způsob "smíření", jaký si představuje většina Čechů.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-03 08:34
Starý pane, toto je frankofilní blog a hovořit příkře o Francouzích by mohlo skončit vyzváním na souboj nebo jiným podobně dramatickým způsobem, tak to, prosím, respektujte!

Klást českému šovinismu za vinu rozpoutání WW2 je poněkud postavené na hlavu, ale legitimní otázkou je se ptát, kdo může za rozbití ČSR, a na ni odpovídám, nikoli proradní Sudeťáci a věrolomní Slováci, ale Masaryk s Benešem a suitou patolízalů vzor Čapek.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-03 20:01
Zajimava debata.

Ja bych se na to ale podival z hlediska businessu, jak se ty ideje prodavaji masam.

Za prve - to logo je sice graficky zdarile, ale pro masy strasidelne svymi podvedomymi asociacemi. Cernorude s orlici a paraty pripominajicimi hakenkreuz.

Za druhe, jmeno sdruzeni se zkracuje na SKSCMS. sKSCMs. s - KCSM - s. Prilis dlouhe, nezapamatovatelne. Budi negativni asociace nejen v Cechach. Mate. Povzbuzuje konspiracni theorie.

Za treti - zpusob podani neodpovida cilovemu trhu. Cesi nikdy na tento zpusob vykladu dejin nepristoupi, bude-li jim predkladan timto zpusobem.

SKSCMS se pokousi prodat svoji verzi vykladu udalosti a co by se s tim melo delat nejakemu publiku. Hlavne asi Cechum. Domnivam se, ze si sere do kecek zpusobem jakym to dela. Ale tam jde o to ceho vlastne chce dosahnout. Ja osobne to nevim, a to ja Vas trochu znam, ale jak to tedy ma poznat nejaky radovy obcan, nerkuli podjaty soudce?
0 # Starý pán 2011-06-03 20:42
Vážený pane Pecino, Vaše frankofilní přání je mi rozkazem, i když:
1. Nevyjadřoval jsem se příkře o Francouzích, pouze jsem vysvětlil svůj názor na vztah Francie a tváře Hospodinovy.
2. Mě zaráží, že na Vašem blogu lze příkře hovořit o Češích, ale nikoli o Francouzích.
3. Nevím, čím se liší můj požadavek na přiznání se Francie k zodpovědnosti za vyvolání ww2 od Vašeho požadavku na přiznání odpovědnosti Čechů za sudetskou kauzu.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-03 22:19
Vp Kreutzfeld, dosavadní česko-německý dialog o vyhnání vypadá jako dialog s pacientem, který si myslí, že je žížala. Výsledkem takového postupu, pokud by ho náš spolek zvolil, by bylo, že by nám za čas česká a/nebo německá vláda začala na naši činnost vyplácet dotaci. Když to řeknu lapidárně, já nechci dotaci, já chci mít v Praze sochu.

Starý pane, i když se soukromě domnívám, že neobdivovat Francii by mělo být trestné, uznávám, že na svůj demokratický, třebaže do krajnosti nevkusný projev máte právo; jen vás tedy prosím, před a za každou takovou pasáž dejte výrazné upozornění, abychom my frankofilové jemnější konstituce věděli, co přeskočit.

Na případě versailleského systému (neboť na ten, jak jsem usoudil, narážíte) je jasně patrné, že v historii je nesnadné hledat universální viníky a universální oběti. Můžou podle vás Francouzi i za Auschwitz?
0 # Starý pán 2011-06-04 08:38
"Můžou podle vás Francouzi i za Auschwitz?"

Domnívám se, že zde jste už příliš konkrétní, aby bylo možné jednoznačně odpovědět. Nicméně jsem přesvědčen, že podmínky, jaké (POZOR NÁSLEDUJE ODSUDEK FRANCIE) Francie prosadila ve versailleském systému, skutečně vedly k sensitisaci německého národa k nacistické propagandě. A pokud toto Francie ve školních osnovách nepřizná, bude mi stále Česko se svými Sudety připadat jako pouze průměrný vyvrhel (KONEC ODSUDKU FRANCIE).

Ale jak Vás tak pozoruji, začínám cítit potřebu založit si skandinavofilní blog (omlouvám se za ten podivný neofyt), protože Skandinávie je zase mým Olympem, ze jehož přehlížení mělo by se topiti ve vodách fjordů, čtvrtiti či zaplétati do kol. Kdo jest více Akiho Kaurismakiho, Fridrika Thora Fridriksona či Larse von Triera? (POZOR NÁSLEDUJE ZESMĚŠŇUJÍCÍ ODSUDEK FRANCIE) Cirkusáci z Cannes určitě ne. (KONEC ZESMĚŠŇUJÍCÍHO ODSUDKU FRANCIE).

Snad Vás potěší, že mi moji studenti na konci semestru věnovali mražené šneky s bylinkovým máslem. Totiž, abych byl přesný, na etiketě je nápis (POZOR NÁSLEDUJE IRONICKÉ POŠŤOUCHNUTÍ FRANCIE) "Sehr Gross Achat-Schnecken" (KONEC IRONICKÉHO POŠŤOUCHNUTÍ FRANCIE). Nicméně, (POZOR NÁSLEDUJE ZNEUCTĚNÍ ZÁKLADNÍCH FRANCOUZSKÝCH HODNOT) dosud jsou v mrazáku, protože mi nepřipadá normální to jíst (KONEC ZNEUCTĚNÍ ZÁKLADNÍCH FRANCOUZSKÝCH HODNOT)
0 # Starý pán 2011-06-04 09:04
Urážky na 1:42 a 3:18.
0 # Leon Kreutzfeld 2011-06-04 18:46
Schneci byli v minulosti normalni soucasti jidelnicku i v ceskych zemich. To je jako s houbami nebo malinami nasbiranymi v divoke prirode. Cesi je zerou, ale Nemci nebo Francouzi ne.

Ja mam na Francii podobny nazor jako tady Dreyfus, ale v mem pripade je to proste predsudek, za ktery se stydim. Temer nikdy jsem tam nebyl a Francouzi, ktere znam, jsou slusni a sympaticti lide, vyjimky se najdou.
0 # Vodník 2011-06-04 22:55
Ze Skandinávců jsou mi sympathičtí Norové a Finové, to ale už nejsou čistí Skandinávci. Dánové a Švédi mi přijdou jako tupí Vikingové a kromě Svedenborga a Andersena toho světu moc nedali - leda v moderním umění (film), které je věčnosti VĚTŠINOU vzdáleno (čest výjimkám) a řeší se tam individuální psychologické zápletky.

Jinak se řadím k radikálním frankofobům a divím se, že jsem doposud na tomto blogu nenarazil.

A nedejbože, abyste za pár let dospěl do stadia Vodníka, který telepaticky rozpozná, jak jsou na tom Češi ve srovnání s Poláky, Slováky a Maďary.
S čím máte problém Starý pane? Krade veřejně Donald Tusk? Ukradlo se v některé z těchto zemí tolik milliard jako v ČR? Jediné, v čem se tyto země Česku vyrovnají, je lezení do prdele Spojeným státům americkým.
0 # Anonymní 2011-06-05 00:40
Můžete mi, prosím, vysvětlit, v čem je odlišný český postoj vůči Rakousku-Uhersku od sudetoněmeckého vůči Československu? A to pomíjím, že monarchie dávala Čechům daleko víc práv než republika Němcům…

Češi vedle národního sebeurčení především hájili zemská práva, práva KČ, která měla právo volby a potvrzení panovníka skrze stavy, právo vlastní správy a vlastních zákonů, její panovník měl být korunován atd. To vše bylo začleněním do habsburského soustátí po Bílé hoře pošlapáno. Vztah č. krále k císaři byl pouze osobním lenním závazkém víceméně formálním. Kromě Chebska (říšská zástava), žádná jiná část Sudet takový status neměla.

Sudetští Němci byli zneužiti, jistěže zčásti i svou vinou, ale to nedává ospravedlnění ani jejich genocidě, ani samotnému vyhnání. Z vaší představy, že Němci měli mít po válce "polootrocké" postavení, je mi poněkud nevolno.

Možná jsem se hloupě vyjádřil, ale vyjadřoval jsem tím fakt, že č. Němci již nebyly občany ČSR, ale opční smouvou se stali občany poražené nepřátelské Německé říše. (Myslím, že odmítání kolektivní viny je správně, ale kolektivní důsledky a zodpovědnost za činy státu a národa neseme vždy.) Čili mohly být uplatněny principy, jaké probíhaly v první fázi Rekonstrukce Jihu v USA po občanské válce. (Postupné vracení občanských a národních práv a občanství za to že si to odpracují.) Požadavkem je humání přístup, nikoli právní status quo.

Ale ani odsun, ač byl nešťastný z hlediska zlomení hole nad Němci a byl proveden genocidním způsobem, se nevymyká možnému jednání s nepřátelskými občany na našem území. Problémem je, že byl nastaven nacionálně, nikoli dle občanství a že přehlížel situaci sedláka v Horní Dolní, který s politikou neměl nic společného. Takže bych preferoval menší míru a postupné smíření v pokání. Vítěz prostě má určité možnosti...

A naše omluva by měla být za šovinismus 1. republiky, ač obvykle nepřekročil hranici konzervativně pojatých ZPS, a dále za zločiny a možná i genocidu při provádění odsunu a internace. Zároveň za použití nelegitimních kritérií (národnost) místo občanství. Také vlastní proces zabavování majetku byl excesivní, zlodějský a zvrhlý. Rozhodně měl být propuštěn movitý osobní majetek apod.

Nicméně vlastní odsun, ač nebyl z hlediska budoucnosti i možné vstřícnosti nejlepším řešením, byl imho ještě v mezích přijatelného.

Zdraví č. šovinista.

Vážný
0 # Tomáš Pecina 2011-06-05 09:51
No výborně, takže protože česká práva byla Bílou horou pošlapána, měli Češi právo na neloyalitu vůči Rakousku-Uhersku. Ergo protože byla pošlapána sebeurčovací práva Němců v Československu, měli právo být neloyalní vůči ČSR.

Argument opční smlouvou je přirozeně zcela lichý. Pomineme-li fakt, že ji česká strana pokládá za neplatnou, převážná část vysídlených Němců neměla možnost opce: cf. § 3 smlouvy: "Osoby neněmecké národnosti, které podle ustanovení § 1 nabývají německé státní příslušnosti, mohou do 29. března 1939 optovati pro československé státní občanství.

Je od vás velkorysé, že byste Němcům nechal aspoň movitý majetek, ale já nevidím důvod, proč by jim měl být konfiskován nemovitý: nebyl to majetek Německé říše a ti lidé nikdy nebyl uznáni vinným žádným zločinem, aby mohl být jejich majetek zabrán.
0 # Vodník 2011-06-05 12:31
Ano, to je skutečně velký problém, s takto vybíranými elitami je česká historie jednou velkou serií karambolů.
Jeden z důvodů, proč je český národ právem zván národem kočích a služek (a bonzáků a zlodějů, dodávám já, čest výjimkám) je to, že periodicky vyštvával své elity do emmigrace. Začalo to vyhnáním Metodějových žáků a přimknutím se k tupému germánskému dubisku, pokračovalo to přes 3 hlasy (tahle elita byla ovšem německá, jako nakonec po celý středověk, i ve městech, kde Němci většinu netvořili), přes Bílou horu až do r.1968. Jak by si pak Češi mohli vládnout?
0 # Astr 2011-06-05 14:59
Vodniku jako bys nezil v Evrope.Ja vztahy Cesko-Nemecke a Nemecko-Ceske povazuji za dost beznadejne. Mozna jsem mel smulu, jsou tu lide kteri maji s Nemci dobre kontakty, osobni i byznysove, ja mel nekolikrat smulu vzdy to vyznelo tak ze to co je od Chebu na vychod je jen Tschechische scheissdreck. Obraz ktery nevznikl odsunem/vyhnanim, to vyhnani jsem tam nikdy nezaregistroval, ale patrne tim co se z republiky stalo po 20 letech intensivniho Sametu. Divim se ze si Nemci po Balkanu nevymohli dalsi humanitarni bombardovani:-)
Vodniku "Češi" si nekdy vladli doopravdy sami?
TP:
No výborně, takže protože česká práva byla Bílou horou pošlapána, měli Češi právo na neloyalitu vůči Rakousku-Uhersku. Ergo protože byla pošlapána sebeurčovací práva Němců v Československu, měli právo být neloyalní vůči ČSR.
Ne vyborne, ale tak to bylo:-(
Udelejte si cas, najdete a porovnejte ucebnici dejepisu z doby Protektoratu Bohmen und Mahren a porovnejte s tim jak lici dejiny Vase prave Sudetonemecke protejsky. Nektere zmeny jsou tam dokonce k horsimu. Do ztrat na zivotech si nekteri "historikove" zapocitavani i 350 tisic az pul millionu padlych na fronte v Hitlerove armade. Uz tak oskliva cisla jsou jeste strasidelnejsi. To GP se jevi historicky strizlivejsi, pred 10 lety kdyz jsem s nim zacal na toto thema, hlasil 17tisic, nedavno opravil na 18. Mnoho oskliveho se stalo, ale pochybuji ze to s Vasim spolkem stihnete urovnat.
1 az 2 generace a Evropa bude resit jine problemy. Vite ze statistika uvadi jmeno Nguyen na 9 miste? Nejen Cikani/Romove jsou Cesi, i Vietnamci a dalsi se k tomu hlasi a budou dalsi a dalsi!
www.kdejsme.cz/
Jinak mnoho uspechu ve Vasem snazeni:-)
0 # Vodník 2011-06-05 15:16
Vodniku "Češi" si nekdy vladli doopravdy sami?
No, pomineme-li německý patriciát ve středověkých městech, tak minimálně do r. 1306, já bych ale řekl až do Bílé hory, tj. stavovský stát, kde ovšem většinu protestantské elity tvořili Němci. Na druhou stranu se to ale tehdy takhle nerozlišovalo, tohle národovectví započalo až v 18. - 19. stol. Myslím, že v moderní historii měli Češi relativně největší možnost nezávislého rozhodování a managementu vlastní země (jakkoli skutečná rozhodnutí se dělala jinde) právě po r. 1989. Jak to po 20 letech dopadlo, je dokonale illustrující, co se týče českých vladařských a managerských schopností.
0 # Anonymní 2011-06-05 23:15
No výborně, takže protože česká práva byla Bílou horou pošlapána, měli Češi právo na neloyalitu vůči Rakousku-Uhersku. Ergo protože byla pošlapána sebeurčovací práva Němců v Československu, měli právo být neloyalní vůči ČSR.

Podotýkám, že se (stejně jako Palacký) vztahuji k (oběma národům společným) zemským právům koruny České, která byla pošlapána. Toto bylo království, žádná habsburská provincie. Po císařském titulu to byl po dlouhou dobu nejhodnotnější titul středoevropských Habsburků. To bylo nejpřirozenější politické právo a vůbec nešlo o právo sebeurčovací. A z hlediska české země vedlo od horšího k lepšímu, vyšší demokracii, sociálnějšímu státu, modernější participaci atd. Správa věcí našich se k nám navrátila podle proroctví Komenského.

Krok Němců byl z části oprávněný, ale vedl od určité slušné demokracie (byť obsahovala určité šovinistické prvky v základě a korupční pozemkovou reformu - proč mi to tak připomíná privatizaci) k nacistické vládě zla, genocidě Židů, rozpoutání války, porušení všech smluvních garancí,... V tomto smyslu se rozhodli pro zlo a s ním prostě nesli důsledky jako skupina českých Němců.

V jistém smyslu byla 2 sv.v. v Čechách válkou občanskou a poraženi byli Němci, kteří tím nesli důsledky.

Na okraj: Budu si muset popovídat se skutečným Sudetským Němcem; ač je mi Vaše snaha sympatická, protože prošťuchuje ucpané kanály české demokracie a pomáhá otevírat bolestivý vřed v našich dějinách, tak si myslím, že pozice Vašeho SNKS jsou za hranou reálné historie. Byl byste mne zahnal z pozice křesťansko-konzervativní s mírnými nacionálními preferencemi až mezi šovinisty, a na to mám Němce a Německo příliš rád... Ještě že detailní soulad v náhledu na otázku proběhlých dějů není podmínkou odpuštění a smíření.

Mně je prostě líto, že jsme Němce vyhnali, a daleko více to, že jsme se na nich v rámci věznění a části odsunu dopouštěli zvěrstev klidně označitelných genocidou. K tomu nepotřebuji mít jasný názor na jejich vinu a na vlastní politickou otázku oprávněnosti odsunu. Život je víc než majetek a my jsme sahali i na ty životy.

A asi by bylo i přirozené (a nestalo se), aby bylo předem dohodnuta forma odškodnění za zanechaný majetek, mezi ČSR, odsunutými a správní mocí v Německu (ať už okupační, nebo později vládní mocí).

Vážný
0 # Astr 2011-06-06 00:13
Na okraj: Budu si muset popovídat se skutečným Sudetským Němcem; ač je mi Vaše snaha sympatická, protože prošťuchuje ucpané kanály české demokracie a pomáhá otevírat bolestivý vřed v našich dějinách, tak si myslím, že pozice Vašeho SNKS jsou za hranou reálné historie.

To abyste si pospisil:-) Lidem kterym je dnes 75 tem bylo v 1945 9 let(Vaclav Havel a jeho Sudetonemecke protejsky) Tyto deti mohou pamatovat"vyhnani" v 46 ale vyhnani Cechu v 38? Byli jim 2 roky! Mimochodem velky bojovnik za prava Sudetendeutsche Herrn Stoiber premier Bavorska je rocnik 1941.V dobe "vyhaneni" mu bylo 5. Na sjezdech SL kricel a sbiral hlasy volicu velmi uspesne.
Česko-Německá deklarace z r.1997 byla od prvopocatku povazovana SL za nedostatecnou.
deklarace
Zadne dalsi "narovnavani" vztahu se nekonalo nebot ani zadna dalsi vlada SRN nedosla k zaveru ze je treba vznaset pozadavky a otvirat stare problemy. Cestou ke zlepseni vztahu rozhodne neni cinnost kterou predvadel treba pan Posselt kdyz objizdel gymnasia v CR aby pak nasledne zaci vydavali prohlaseni jak se stydi(viz prohlaseni studenta gymnasia z Broumova v Bavorsku nasledne otiskovane ).
Dost dobre si nelze predstavit jak predseda nejakeho spolku z CR objizdi skoly v Nemecku. Ostatne narovnani se jiz kona, Zizka a jeho vojska se vyucuji coby lupici zadni hrdinove kteri bojovali proti"cizakum". Vse je tak na nejlepsi ceste k naprave. Male cechackovstvi budiz konecne zlikvidovano. Zdrave jadro Evropy to bylo ktera pomahalo usmernovat sametovy vyvoj v CR, je treba tuto praci dokoncit i v hlavach lidi. Ale pospeste. Evropa zacina mito uplne jine problemy a bude to horsi:-(
0 # Anonymní 2011-06-06 18:41
Ad Astr: Že Češi v roce 1938 byli vyháněni z území odstoupených Německu je český výmysl.

Tomáš Krystlík
---
0 # Astr 2011-06-07 01:17
Ad Tomáš Krystlík: Uzemi dle vas "odstoupena" dle nas "zabrana". Uz i v tom se nas slovnik lisi!
Nevim kolik je Vam, ja jsem vekova kategorie jeste predvalecna a to vystehovani jsem si v r.38 jako dite se svymi rodici prozil. Vymysl o NEvyháněni sirte s Posseltem dal. Jeste par let a nebudou zijici svedkove, pak uz Vase zkreslovani dejin(lhani) pujde snadneji:-( Tisickrat opakovana lez bude pravdou:-(
0 # Astr 2011-06-07 01:26
Pro ctenare ke jmenu Tomáš Krystlík:

Řekněme, že jsou tři druhy hodnocení české historie: Jeden je ryze nacionalistický, pro nejž je všechno nedotknutelné a vše bylo správné. Další proud je takový, který vyzdvihuje českou demokratickou historii (tedy husitství, Jiřího z Poděbrad, J. Á. Komenského, národní obrození, první republiku, Peroutku, Tigrida ).

Pak je tu třetí proud, který český národ zatracuje, jak může (nevidí problém v okolnostech – tři sta let nesvobody, v r. 1948 dalších 40 let nesvobody, nýbrž v samé podstatě národa),. To je právě Tomáš Krystlík nebo Emanuel Mandler a Bohumil Doležal !
0 # Tomáš Pecina 2011-06-07 06:39
Milý Astře, za "tři sta let nesvobody" si český národ dokázal udržet slušnou evropskou úroveň a civilisační standard. Devatenácté století je obdobím rozkvětu nikoli díky obrozencům, ale navzdory nim. Za dvacet let "svobody" (1918–38) si zato Češi stihli udělat nepřátele prakticky ze všech ostatních národů. Beneše měli plné zuby všichni, jen v Československu se vyprávěly pohádky o tom, jak nás všichni milují a podporují proti Hitlerovi.
0 # Anonymní 2011-06-07 08:22
Ad Astr: Cs-vláda 21. 09. 1938 v 9 h odsouhlasila odstoupení okresů s více než 50 % německých obyvatel Německu. Známo, neznámo, Astře? Asi ne. Dodnes nebyl nalezen jediný výnos německé státní moci, který by v roce 1938 nařizoval vystěhování byť jediného Čecha z odstoupených území. Ani majetek jim nebyl zabavován. Výnosy z nemovitostí posílali odešlým Čechům až do konce války do protektorátu.

Tomáš Krystlík
---
0 # Anonymní 2011-06-07 08:32
Ad Astr (pojetí cz-historie): První dva výklady se točí kolem axiomat: husité byli první demokraté ve střední Evropě nebo (druhý výklad) první protokomunisté, kteří pro absenci revolučního předvoje dělnické třídy museli zákonitě ztroskotat. Skvělý český národ prodchnutý demokracií, nenáviděn cizáky, byl jimi neustále strháván na cestě k metě nejlepšího národa Evropy. Druhý výklad: totéž ale pod vedením KSČ s určitým omezením vzhledem ke ještě lepšímu SSSR. Třetím výkladem je holá historická pravda bez příkras, o kterou se snaží pan Tomáš Pecina.

Tomáš Krystlík
---
0 # Guy Peters 2011-06-07 21:56
husité byli první demokraté ve střední Evropě nebo (druhý výklad) první protokomunisté, kteří pro absenci revolučního předvoje dělnické třídy museli zákonitě ztroskotat.
To je právě problém Vašeho dilettování v historii. Nebyli ani jedno, ani druhé. Bylo to poslední středověké kacířské hnutí.
0 # Astr 2011-06-08 02:41
Ad Tomáš Krystlík:

Ad Astr: Cs-vláda 21. 09. 1938 v 9 h odsouhlasila odstoupení okresů s více než 50 % německých obyvatel Německu.

To ma byt ta Vase a pana Peciny holá historická pravda bez příkras?
CS vlada "odsouhlasila" na zaklade Mnichovske dohody pravdive bez prikras nedodate?
Zkreslovat dejiny a rikat tomu historická pravda bez příkras? Nikdo nemusel odejit, nikdo nebyl vyhnan na rozdil od vyhnani po 2 svetove? Vesnice ze ktere pochazim a ve ktere jsem se narodil byla napul cesko-nemecka. Vetsina Cechu odesla, musela odejit, podle Vaseho vykladu je to Ceska lez. Pokud takto vykladate dejiny, prekrucujete skutecnost jak to skutecne bylo, neni divu ze narazite na odpor a lide se s Vami odmitaji bavit. Navic lzete, viz clanek v BL blisty.cz/art/47022.html
Je nepodstatne zda umyslne ci z neinformovanosti. Na tomto blogu je situace naprosto jasna, ve vztazich Cesko-Nemeckych a Nemecko-Ceskych po desetiletich ktere uplynuly od 2 svetove vcetne 20 let Nesametu taktez. To co pisete(viz BL) to neni cesta k souziti. Na Wikipedii jste uvaden:
Tomáš Krystlík, born in 1947 in Prague, Czechoslovakia, is so called Czech-German writer, journalist and lecturer (in Czech National Library). He is the author of large number of papers and essays on Czech-German relations and the Expulsion of Germans after World War II from the Sudetenland.

Misto so called Czech-German, have to be German-Czech, pak Vaseho psani a pozadavky dostavaji srozumitelnejsi obsah :-(
0 # Astr 2011-06-08 04:21
Tomáš Pecina řekl(a)...
Milý Astře, za "tři sta let nesvobody" si český národ dokázal udržet slušnou evropskou úroveň a civilisační standard. Devatenácté století je obdobím rozkvětu nikoli díky obrozencům, ale navzdory nim. Za dvacet let "svobody" (1918–38) si zato Češi stihli udělat nepřátele prakticky ze všech ostatních národů.

Pane Pecina, to uvadite a po svem vykladate dejiny coby dalsi div sveta, ci jako dukaz o Ceske blbosti?
"Období rozkvětu" a cesky untermensch si toho nevazil? Dokonce zradce Masaryk to dohnal az k odtrzeni:-(
Uz Vam zbyva jen pochvalit ze po hrozne prvni republice zase zacalo byt dobre za Protektoratu, vzdyt byla valka a Cesi prisli jen ani ne o pul millionu lidi, to Polaci a Jugoslavci o mnoho millionu! Mozna i proto se s Nemeckem Polsko bavi jinak nez Tschechei? Tam byste se svym spolkem chanci nemel.
Vam nestaci dnesni stav v CR? Jeste neni dilo dokonano, po materialni strance jsou v CR stale jen na polovicni ceste? Kdyz CKD zmizela pres Siemens, prumysl skoro zadny a narodu kocich a sluzek uz v Tschechei zase nepatri nic, jeste je treba proprat malym zaprdenym cechackum jejich mozky zanesene spatnym vykladem dejin a bude zase dobre?
Ideologicky to mate spravne, ze spravne vykladane dejiny je zaklad pak uz to jde snadno :-(
Heim ins Reich, stali se soucasti Rise i se vsemi dusledky po prohrane valce. Dejiny jasne rikaji ze vysledky kazde valky plati tak dlouho dokud to NEKDO nezmeni. Obvykle je to dalsi valka ci mocensky zasah. Myslite ze je na case? Pan Stoiber to rikal dlouha leta na kazdem srazu SL. Ja chapu ze se snazite domoci se "spravedlnosti" ze tak jak bylo provedeno prerozdeleni Evropy se vsemi presuny mnoha lidem ublizilo. Jen ze to ublizovani nemuze byt jen na te vrazedne povaze zaprdeneho malocecha a fsech jeho dnesnich potomku!
Ne tady na tomto serveru, zde jste doma, zde jste Weltmeister, ale mezi lidmi se se svoji pravdou prosadte. Jen berte na vedomi ze pres Posselty, Kristliky cesta k narovnani prijatelnemu pro FSECHNY strany nevede.
0 # Tomáš Pecina 2011-06-08 10:15
CS vlada "odsouhlasila" na zaklade Mnichovske dohody pravdive bez prikras nedodate?

Astře, zkuste si vygooglovat najít, kdy byla Mnichovská dohoda podepsána.

Na cs.wiki toho o Krystlíkovi najdete víc, třeba v aktuální versi se píše: "Problematické jsou příspěvky Tomáše Krystlíka v česky psaných médiích a na internetových diskusních fórech. Je kritizován pro zaujaté protičeské komentáře a vulgárnost." Je to zkrátka známý sprosťák, to zřejmé i z jeho komentářů zde.

Dříve se ho snažili vymazat pro nevýznamnost, nebo o něm psali, že je to "málo uznávaný historik" a že spolupracuje "s kontroversním R. Hedvíčkem" – encyklopedické formulace takříkajíc "jak noha".

Zkuste raději předložit nějaké argumenty.
0 # Astr 2011-06-08 14:13
Astře, zkuste si vygooglovat najít, kdy byla Mnichovská dohoda podepsána?

Pane Pecina nepotrebuji si nic googlovat, to ma kazdy z nasi generace komu stale funguje horni polovina hlavy, vryte do pameti!
Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát) byla podepsána 30. září 1938 o 2:30 SEČ v Mnichově

Ze vlada CS 21. 09. 1938 v 9 h odsouhlasila
tedy v predvecer Mnichova, nic tim ale nezachranila, ac jiste sama dobrovolne po zvazeni vsech okolnosti, bez natlaku atd.. cha cha cha nechcete si do Vaseho dejepisu doplnit ze u toho bylo i objimani Henleina a omluva v predklonu za vsechna prikori ktere se Nemcum v pohranici za 1 republiky dostalo?
"Dobrovolne predani" cha cha cha
A v tomto stylu jsou sepsany cele VASE dejiny :-(
Argumenty?
TY prece zadne ceska strana nema. Vse je spravne podle Vaseho vykladu dejin ktery mate totozne s tim co hlasaji SL.
Tady jste samozrejme vitezem, ze budete stejne uspesny v presvedcovani malych Ceskych sovinistickych untermenschu o tom si dovolim pochybovat. Znovu Vam opakuji v brzku bude mit Evropa vaznejsi problemy nez naslouchat Vam a Posseltovym pozadavkum.
PS
Radoby ironicky komentar o Nemecko-Ceskem zurnalistovi jste si mohl odpustit.:-(
Me stacil clanek z BL :-(
0 # Anonymní 2011-06-09 12:50
Ad Guy Peters: Probůh, rozumíte vůbec česky? Když píši o výkladech cz-historie, o jejich axiomatech, neznamená to, že jeden z nich zastávám.

Tomáš Krystlík
---
0 # Anonymní 2011-06-09 13:00
Ad Astr - Vy si opravdu myslíte, že Češi o svých dějinách nelžou, že jsem si vše v onom článku v Blistech vymyslel? Pořiďte si mé Zamlčené dějiny a Zamlčené dějiny 2, tam najdete poučení. Bolestné, nutno říci, protože cz-dějiny jsou od roku 1914 do 1948 zcela zfalšovány a nikdo se nemá k nápravě. Budete lapat po dechu, protože se Vám představy o skvělém cz-národě, který strhávali z nastoupené cesty zlí cizáci, rozplynou a budete mít ze všeho morální kocovinu.

Tomáš Krystlík
---
0 # Astr 2011-06-09 15:34
Vy si opravdu myslíte, že Češi o svých dějinách nelžou, že jsem si vše v onom článku v Blistech vymyslel?

Jiste :-( Upravili si dejiny k obrazu svemu, stejne jako Vy k Vasemu a SL:-(
To co jste zverejnil v BL coby vytazek z Vasich Zamlcenych dejin mi uplne stacilo:-(
Pocinaje tim cemu Vy rikate "odstoupena uzemi"! To jsou pro nas, kteri jsme museli odejit "Nemeckem zabrana uzemi", az po nektera cisla ktera jsou mozna blizka skutecnosti, ale vysvetleni k nim podavate jasne nepravdive. Jestli tam lzete z nevedomosti nebo jste jen neco opsal od SL neni podstatne. Vy prednasite jak to bylo pred 100 lety dobre, ale po prohrane valce vse spatne, ale zivot v CR ac tam patrne zijete jde nejen mimo Vas, ale bohuzel i mimo vsechny posametove vlady v CR.
Ze drive vzkvetajici pohranici dnes devastuje predevsim nepripusobive Cikanske ethnikum to nechava sametove vlady klidne:-(
Bude moc zle. I pro Vas! Na Vasi variantu dejin nebude asi vubec cas.
I kdyz mozna davy pomylenych a hlavne nasranych Cikanskou devastaci se budou hlasit do spolku pana Peciny. Ale ani 100tisic podpisu pod prohlasenim ze Benesovi dekrety jsou nelidske nepresvedci velmoce ke zmene vysledku 2 svetove.
Tady je Vam to platne jak neboztikovi zimnik, jdete presvedcit vladu SRN aby vzala pozadavky SL za sve a sla do jednani s CR. Jeste lepe by bylo zopakovat Mnichov.
Ale mozna najdete nejakou lepsi cestu jak prinutit Ceskou vladu k narovnani. Vysledky 2 svetove valky a nasledne vystehovani Nemcu z pohranici, s tim se dodnes nemohou nekteri lide vyrovnat. Je to paradox ale vypada to ze Cikani bojuji za Vas :-(
Jen co premeni vetsinu pohranici na jeden velky Chanov, obyvatele ve sve nasranosti se prikloni k Vam:-)
Presto ze jste uplne mimo, jak v case tak i s Vasi verzi dejin, presto Vam preji uspech ve Vasem snazeni:-) God bless You. &
Viel Erfolg bei Ihren Bemühungen:-)
0 # Anonymní 2011-06-09 19:57
Ad Astr: Bazírovat na přídavném jménu "zabraná" místo "odstoupená" území je jasným symptomem cz-šovinismu. K cikánům v Sudetech: skutečnost, že tam jsou hojně zastoupeni, je přímým důsledkem Benešových dekretů.

Tomáš Krystlík
---
0 # Guy Peters 2011-06-09 22:33
ad Tomáš Krystlík. Připadá mi normální, že když uvedete názor, který nezastáváte, že k němu zaujmete postoj. V opačném případě je to naprosto nesrozumitelné.
0 # Astr 2011-06-10 04:00
ad Tomáš Krystlík.
Existuje i pohled z druhe strany.
Bazírovat na přídavném jménu"odstoupená" místo "zabraná" území je jasným symptomem SL-šovinismu! Zacina to u slovicek, konci u rozdilneho pohledu na cele dejiny:-(
Vasi poznamkou jste predvedl a prednesl dalsi dukaz proc k dorozumneni nemuze dojit. Vase Nemecka strana to vse vidi jinak nez strana Ceska. Za techto okolnosti je domluva nemozna. Se mnou si zde nehrajte se slovicky, dobre vite ze jde o jinou vec, ze rozpor je v postojich a v rozdilnem pristupu. Vy jako SL vznasite pozadavky, CR zadne pozadavky nema. Protipartnerem v jednani vlady CR je vlada SRN. Ta necht vznese pozadavky. Nevznasi, neb zatim na zadne takove neni spravne politicke klima.
Postoje vlady CR jsou nemenne jiz leta, prikladem budiz postoj soucasneho presidenta Klause. Pri navsteve USA jeste v posici Premiera pravil historicka slova"NIC JSEM NEUKRADL, NIC NEBUDU VRACET". Pri tomto postoji je nadeje na Vas uspech jen pres nejaky dalsi Mnichovsky diktat, v pripade porazky pak na dalsi nedemokraticke dusledky z toho plynouci.
Myslim ze pokracovani vymeny mezi Vami a mnou je jen ztrata casu, jinak nic. Preji mnoho uspechu ve Vasem snazeni:-)
0 # Astr 2011-06-10 15:13
Jeste pane Krystlík, aby bylo jasno, devastace pohranici ke ktere doslo po odsunu Nemcu, v tom mate naprostou pravdu, vystehovanim Nemcu se pohranici vylidnilo. Co nasledovalo se neda ani poprit ani omluvit. Historie pohranici az do dnesni podoby a to podoby v mnoha mistech az hruzne Chanovske, je velkym neuspechem a ostudou nejen 40 let komunismu ale i 20 let nesametoveho sametu:-(
Ze jste jeden z tech kteri volaji po naprave krivd ktere se staly Nemcum tam po staleti zijicim Vam nezazlivam. Jen zpusob jakym se snazite vykladat dejiny se mi jevi jako nepravdivy a neprijatelny. Nic to nemeni na skutecnosti ze bylo ublizeno mnoha nevinnym lidem a krivda se stala. Krivda se stala i behem 2 svetove a mnoha lidem bylo ublizeno, moho lidi prislo nejen o sve majetky, mnoho lidi prislo v dusledku valecnych udalosti i o sve zivoty:-(
Cestou k naprave ci ke zmene vsak rozhodne neni a nevede pres Vas vyklad dejin a udalosti.
Dale se nehodlam k tomuto thematu vyjadrovat.
howk
0 # Tomáš Pecina 2011-06-10 16:59
Astře, ten Klausův výrok se ale vztahoval k majetku zabavenému emigrantům. Je neobvyklé slyšet něco podobného od jednoho z nich…
0 # Anonymní 2011-06-11 11:10
Ad Astr: Nevím, proč mne přiřazujete k SdL, nemám s nimi nic společného. Partnerem SdL je vláda ČR, coby vláda nástupnického státu za ČSR. Cs-stát je 03. 08. 1945 zbavil občanství (a majetku), tedy je příslušný jejich požadavky řešit ve všech směrech, tj. zrušit jim odnětí státní příslušnosti a dospět k nějakému kompromisu s nimi v majetkových otázkách.

Tomáš Krystlík
---
0 # Astr 2011-06-12 08:19
Ad Tomáš Pecina
Astře, ten Klausův výrok se ale vztahoval k majetku zabavenému emigrantům. Je neobvyklé slyšet něco podobného od jednoho z nich…

Zopakoval nekolikrat s obecnou platnosti vsem kteri po nem neco chteli, nejen CechoAmericanum!

Jeho posledni vyjadreni zni:
---------------------------------------
"Omluva vždy měla smysl jako krásné lidské individuální gesto, které člověk dělá ze svého vlastního rozhodnutí. Spory ohledně zodpovědnosti za druhou světovou válku a za všechno, co s ní souviselo, nelze řešit omluvami a už vůbec ne nás, kteří žijeme dnes, tedy po 66 letech," reagoval Klaus.

"Všechny dosavadní omluvné výroky z české strany někteří v Německu slyšet nechtějí. Navíc žádat omluvu ve dnech výročí lidické hrůzné tragédie je výrazem mimořádné lidské necitlivosti a nepoučitelnosti," dodal český prezident.

Zdroj:
KLAUS

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)