Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Při hledání ilustrací pro články o historii na našem webu jsem narazil na stránky občanského sdružení nazvaného Klub českého pohraničí, o. s. Klub sídlí v Praze v ulici Politických vězňů, na stejné adrese jako KSČM, a s registrací na ministerstvu vnitra neměl nejmenší problémy. Jak by také mohl: cíle jeho činnost vyjádřené ve stanovách musely znít soudruhům Henychovi, Benešové, Breburdové a dalším, které minulý režim na vnitru zapomněl, jako rajská hudba – nu, posuďte sami:

Základním cílem a hlavním obsahem činnosti Klubu českého pohraničí je chránit a bránit zájmy občanů České republiky, zvláště českého pohraničí, před hrozbou novodobé germanizace a usilovat o zachování suverenity a územní celistvosti České republiky.

Klub českého pohraničí:

  • vyjadřuje a obhajuje svá stanoviska k aktuálním politickým, sociálním, ekonomickým a dalším společenským problémům a otázkám vnitřního i mezinárodního charakteru,
  • důrazně vystupuje proti všem snahám o odnárodňování, zejména mladé generace, a politicky účelovému zkreslování historie českého národa a státu v dávné i nedávné minulosti, zejména pak problematiky česko-německých vztahů.
  • rozhodně odmítá neoprávněné požadavky revanšistických skupin v Německu a v Rakousku, zejména Sudetoněmeckých krajanských sdružení a dalších společenstev Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa i z dalších zemí, usilujících o revizi výsledků druhé světové války, zrušení dekretů prezidenta ČSR z let 1940–1945 a odmítajících spravedlivý poválečný odsun Němců z Československa.
  • navazuje a rozvíjí přátelské vztahy s jinými pokrokovými a demokratickými organizacemi, sdruženími a institucemi v České republice i v zahraničí.

Ve své činnosti:

  • vychází z pokrokových národních, vlasteneckých, demokratických, slovanských a protifašistických tradic českého lidu a evropských národů,
  • hlásí se k dědictví husitského revolučního hnutí a národního obrození, k Masarykovým, Štefánikovým, Benešovým a dalším myšlenkám budování společného státu dvou bratrských národů Čechů a Slováků,
  • čerpá sílu a povzbuzení v činech hrdinů domácího i zahraničního antifašistického národně osvobozeneckého boje, ale i v jednání a činech statečných ochránců našich státních hranic od legendárních Chodů, přes příslušníky Stráže obrany státu, Finanční stráže až po příslušníky pohraničních útvarů SNB a Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic Československa,
  • vede občany a zejména mládež České republiky k posilování národního uvědomění a národní hrdosti, k pěstování vlasteneckého cítění, celonárodní solidarity, československého bratrství a slovanské vzájemnosti,
  • přispívá k upevňování dobrých vztahů se všemi národy, zejména sousedních států – Slovenska, Polska, Německa, Rakouska – a všech slovanských i dalších evropských zemí na základě vzájemné rovnoprávnosti a respektování státní svrchovanosti v souladu se základními lidskými a občanskými právy.


Společensky žádoucí a veskrze nezávadnou je i samotná činnost spolku: kupř. zde se píše o Mašínech: Patřili k nebezpečné protistátní organizaci, která páchala teror, žhářství, loupežná přepadení a zastrašování funkcionářů KSČ a národních výborů na Poděbradsku. Celkem věřím, že kdyby se pokusil o registraci spolek, který by měl ve stanovách ocenění bratří Mašínů, přes selekční filtr ministerstva by neprošel.

Zvykejme si: taková je pravá povaha současného postkomunistického režimu v této zemi.

Komentáře   

0 # Anonymní 2011-05-29 12:53
Tak KČP je vice nez zajimavy spolek, ktery stoji za vicero difamacnimi akcemi. Ostatne pokud uz se nutne nas chrabry UOOZ touzi a potrebuje zaobirat extremistickymi spolky schopnymi konspiracnich aktivit, tak KPC se rovnou nabizi. Ale s ohledem na intimni vztahy mezi KCP a KSCM je zrejme tomuhle spolku se zajem nasich statobzpecnostnich organu bude nahony vyhybat.
0 # Anonymní 2011-05-29 13:41
Mám chuť založit spolek rodičů, který bude na internetu zveřejňovat nahé fotky svých dětí (bez sexuálního podtextu). Cílem spolku by bylo poukazovat na krásu nahého lidského (dětského) těla a také umožnit lidem, kteří mají pedofilní sklony a kteří jsou touto společností neustále diskriminováni a pronásledování, aby si mohli tyto fotky prohlížet a částečně tak uspokojovat své potřeby, aniž by to někoho poškozovalo ;) Dobrý a humánní nápad, ne? Kdo se přidá?
0 # Daniela 2011-05-30 18:56
Mne je Klub ceskeho pohranici stejne odporny jako spolek pedofilu.
Stejna moralni spina. Stejne pokrytecke ukryvani a obhajovani lidske zrudnosti...
0 # Anonymní 2011-06-02 02:28

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)