Důležité upozornění!

Policie České republiky se zajímá o IP-adresy osob, které komentují tento blog. Ve vlastním zájmu zde proto nic nepopírejte, nezpochybňujte, neschvalujte, neospravedlňujte, nikoho a nic nehanobte, nepodporujte a nepropagujte, a pokud se přesto rozhodnete komentář přidat, pak se, prosím, ničemu nedivte.

Vysvětlení je prosté: aby se nezdálo, že ÚSTR na symposiu konaném na své půdě nesnese žádné neorthodoxní názory, musel ze seznamu přihlášených (dnes jsem obdržel, spolu s průvodním dopisem kancléře Ústavu Pavla Žáčka) vyřadit vedle extremistů Tomáše Krystlíka a Jana Kopala aspoň jeden další příspěvek – a volba padla právě na pamětnici Kropáčkovou.

Že vystoupit smějí jen ti, kteří se plně – a placeně – ztotožňují se státní politikou a s planoucím srdcem prosazují její zásady v praxi (Ivo Telec v této souvislosti velmi případně hovoří o výkonu státní správy minulosti), je jen dobře: vždyť kam bychom přišli, kdyby státní ústav strpěl na své půdě úředně neschválené názory!

Zde jsou pro přehlednost všechny příspěvky, připuštěné i nepřipuštěné, v tabelární formě:

  Přednášející Instituce Název příspěvku Vybrán
1 Kamil Nedvědický MV ČR Mezinárodněprávní souvislosti atentátu na Heydricha ano
2 Eduard Stehlík ÚSTR Atentát na R. He[y]dricha – příprava a vlastní provedení ano
3 Jan Kuklík, Jan Němeček PF UK Mezinárodní ohlas a dopady atentátu na československou zahraniční akci ano
4 Jan Dobeš FF UK Ministerstvo lidové osvěty jako příklad správních změn v roce 1942 ano
5 Jan Gebhart HÚ AV ČR Protektorátní rok 1942 očima propagandy ano
6 Jan Kopal sine Karel Werner – ze života aktivistického novi[ná]ře ne
7 Jan Machala ÚSTR Dnes neexistuje žádný židovský majetek, ale jen majetek Říše! Likvidace synagogy jako technický, byrokratický a majetkoprávní problém ano
8 Jan Němeček HÚ AV ČR viz sub 3 ano
9 Tomáš Krystlík SKSČMS Pozadí a důsledky atentátu na Heydricha ne
10 Lukáš Kopecký FF UJEP Vnímání atentátu a činnosti parašutistů ve vzpomínkách Boženy Kropáčkové ne
11 Pavel Kopeček PdF UPOL 1. a 2. stanné právo na střední Moravě ano
12 Pavel Zeman ÚSTR Německá okupační a genocidní politika v okupované Evropě 1942. Cesta k evropskému řešení židovské otázky ano
13 Pavel Kokoška ÚSD AV ČR Protektorát v roce 1942 ano
14 Tomáš Jakl VHÚ Válečný rok 1942 – třetí rok války ano
15 Vojtěch Blodig Památník Terezín Proměny terezínského ghetta v roce 1942 ano
16 Vojtěch Kyncl HÚ AV ČR Rodinné vzpomínky na válečný zločin ano


Napadá mne kacířská myšlenka: co když to nebyla náhoda a pamětnice Kropáčková do Ústavu nesměla nikoli proto, že se stala obětí náhodného výběru, nýbrž protože si o parašutistech pamatovala něco, co nebylo v souladu s čvančarovským hrdinsko-primitivním pojetím národních dějin? Červík nejistoty hlodá a hlodá…

Komentáře   

0 # Mormegil 2012-10-03 15:35
Myslím, že ÚSTRu křivdíte; instituce, která není schopna úspěšně zcenzurovat jeden PDF dokument, jistě nemá ambice nějak ovlivňovat veřejný diskurs. ;-) (Jen abyste z toho zase neměl oplétačky ohledně zveřejňování osobních údajů…)
0 # gogo 2012-10-03 16:15
Vždycky jsem tvrdil, že úhlavním nepřítelem institucionalizovaného historika je očitý svědek či pamětník.
Celé tohle odvětví by utrpělo smrtelnou ránu, kdyby bylo možné sestrojit stroj času a minulé události sledovat z přímého přenosu.

Že se budou kousat dvě skupinky interpretů, lze přirozeně očekávat, jde často konec konců o podstatu jejich existence a je to analogické bojůvkám fotbalových fanoušků. Jejich společným nepřitelem je ovšem někdo, kdo nemá pro fotbal nejmenší smysl a popíše dění na trávníku po svém v syrovém popisu reality včetně všech absurdit.

Tady nejde o přírodní vědu a hledání podstaty, tohle je převážně trávník, kde soupeří pohádkáři a interpreti.
0 # gogo 2012-10-03 16:18
Ještě musím dopsat jedno: O to větší cenu mají ti, co se snaží místo fabulací co nejvěrněji rekonstruovat. Nechci házet všechny do jednoho pytle.

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v pravém sloupci dole)